Jump to content
 • 0

Ποιοι υποβάλλουν δήλωση ΕΦΑ και ποιοι πληρώνουν.


ponzi

Question

Έκανα μια προσπάθεια να "αποκρυπτογραφήσω" τις διατάξεις για τον ΕΦΑ. Θέτω υπόψη των συναδέλφων το παρακάτω κείμενο - συγγνώμη αλλά είναι μακροσκελές - και θα παρακαλούσα όποιον έχει οποιαδήποτε (τεκμηριωμένη) υπόδειξη, διόρθωση, παρατήρηση ή διαφωνία να την καταθέσει.

 

 

Ι) Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης:

 

Άρθρο 17 N. 3091/2002, παράγραφος 3

3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:
α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού.
β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου.

 

Η περίπτωση α’ δεν χρειάζεται επεξήγηση. Όταν προκύπτει φόρος για καταβολή, υπάρχει και υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Δήλωση επίσης υποβάλλουν (ανεξάρτητα με το αν καταβάλλουν φόρο ή όχι) οι ανώνυμες εταιρείες και οι ΕΠΕ που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο και ταυτόχρονα ο καταστατικός σκοπός τους περιλαμβάνει και την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
Η περίπτωση γ’ αφορά στις παρακάτω νομικές οντότητες οι οποίες υποβάλλουν δήλωση ανεξάρτητα με το αν καταβάλλουν φόρο ή όχι:

 

Άρθρο 15 N. 3091/2002, παράγραφος 2

γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α'), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α') και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α') και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, καθώς και για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

            Άρθρο 15 N. 3091/2002, παράγραφος 3

δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης είναι μόνο όσες οντότητες υποχρεούνται να καταβάλλουν τον φόρο. Επίσης, υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης, ανεξάρτητα με το αν προκύπτει φόρος για καταβολή, είναι οι ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 2 και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 (ναυτιλιακές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και εταιρείες με ακίνητα οι οποίες ανήκουν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα).

 

ΙΙ) Ποιοι δεν πληρώνουν :

 

Παράγραφος 2 άρθρου 15 Ν. 3091/2002

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:
α) Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

 

Παράδειγμα: ΑΕ ελληνική με ακίνητο και με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, δεν πληρώνει φόρο. Εφόσον όμως έχει στο σκοπό της την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων, υποβάλλει δήλωση και τα ακίνητα της απαλλάσσονται (κωδικός 1).   

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011. 

 

β) Εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον κατά το οικείο οικονομικό έτος τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητά αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. Στα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα δεν υπολογίζονται τα έσοδα από ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρη­ματικής τους δραστηριότητας.
Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους στην Ελλάδα και για διάστημα επτά (7) ετών από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδομικής άδειας, και εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα ακίνητα στα οποία πρόκειται να λειτουργήσει η βιομηχανική, τουριστική ή εμπορική επιχείρηση και αίρεται αναδρομικά, αν η εταιρεία δεν προβεί στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στα ακίνητα αυτά, μέσα σε επτά (7) έτη από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδομικής άδειας ή αν τα ακίνητα μεταβιβασθούν, εκμισθωθούν, εισφερθούν κατά χρήση, παραχωρηθούν δωρεάν, χρησιμοποιηθούν προς εκμετάλλευση από την εταιρεία ή τρίτο κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο, πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδομικής άδειας.

Παράδειγμα 1: ΕΠΕ εμπορική, με σκοπό στο καταστατικό της (μεταξύ άλλων) την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων και  με έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα μεγαλύτερα των εσόδων από ενοίκια. Υποβάλλει δήλωση και τα ακίνητα της απαλλάσσονται (κωδικός 2).

Παράδειγμα 2: OE με βιοτεχνική δραστηριότητα της οποίας τα έσοδα είναι μεγαλύτερα των εσόδων από ενοίκια, δεν είναι υπόχρεη σε καταβολή φόρου, οπότε δεν υποβάλλει και δήλωση γιατί δεν ανήκει στις οντότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 17.

Παράδειγμα 3: ΟΕ ξενοδοχειακή χωρίς έσοδα μέχρι τώρα, αναγείρει ακίνητο (με οικοδομική άδεια του 2012) προκειμένου να το ιδιοχρησιμοποιήσει. Δεν έχει άλλα ακίνητα στην κατοχή της. Το ανεγειρόμενο ακίνητο απαλλάσσεται, οπότε και η εταιρεία δεν θα υποβάλει δήλωση. Στην περίπτωση που η εταιρεία ήταν ΕΠΕ, θα υπέβαλε δήλωση με απαλλαγή για το ακίνητο (κωδικός 3).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011. 

 

γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α'), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α') και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α') και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Οι εταιρείες αυτές θα υποβάλουν δήλωση (επειδή ανήκουν στις οντότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 17). Ωστόσο για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα έχουν απαλλαγή (κωδικοί 4,5,6 και 7).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1075/2010 & 1112/2011. 

 

δ) Εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Παράδειγμα: AE την πλειοψηφία των μετοχών της οποίας έχει ΝΠΔΔ ή το ΔΣ της ορίζεται από το δημόσιο. Υποβάλλει δήλωση με απαλλαγή για τα ακίνητα (κωδικός 8 ή 9).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011. 

 

ε) Το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, αλλοδαπά κράτη με τον όρο της αμοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και δόγματα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

Δεν υποβάλλουν δήλωση γιατί δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.     

 
στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, καθώς και για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

Παράδειγμα: Φιλανθρωπικό σωματείο με ακίνητα, τα οποία είτε ιδιοχρησιμοποιεί, είτε τα εκμισθώνει και τα έσοδα από την εκμίσθωση διατίθενται για τους σκοπούς του σωματείου, είτε είναι κενά. Δεν καταβάλει φόρο, υποβάλλει όμως δήλωση με απαλλαγή για τα ακίνητα (κωδικός 10).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1075/2010 & 1112/2011.

 

ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου 22 παρ. 3 περιπτώσεις δ' και ε' του ν. 2778/1999, που εποπτεύονται από αρχή της χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Παράδειγμα: ΑΕΕΑΠ ελληνική, υποβάλλει δήλωση (Ανώνυμη Εταιρεία) αλλά τα ακίνητα της απαλλάσσονται (κωδικός 11).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

Παράγραφος 3 άρθρου 15 Ν. 3091/2002

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Παράδειγμα: A.E. με ανώνυμες ονομαστικές μετοχές οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η Α.Ε. έχει ακίνητα τα οποία εκμισθώνει. Έχει ακαθάριστα έσοδα αποκλειστικά από την εκμίσθωση των ακινήτων της. Υποβάλλει δήλωση αλλά δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, οπότε τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 12). Το ίδιο θα ίσχυε αν οι ανώνυμες μετοχές της Α.Ε. ανήκαν σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήριο (κωδικός 13). 

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Παράδειγμα: ΕΠΕ της οποίας τα μερίδια ανήκουν σε κυπριακή Λτδ. Η κυπριακή εταιρεία ανήκει σε φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η ΕΠΕ έχει ακίνητο στην Ελλάδα το οποίο εκμισθώνει. Έχει έσοδα μόνο από την εκμίσθωση του ακινήτου. Υποβάλλει δήλωση αλλά δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η κυπριακή εταιρεία (που κατέχει τα μερίδια της ΕΠΕ), οπότε τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 14).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

γ) Προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Παράδειγμα 1: ΟΕ με ακίνητο, της οποίας εταίροι είναι ένα φυσικό πρόσωπο και μία βουλγαρική εταιρεία. Η βουλγαρική εταιρεία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο με ελληνικό ΑΦΜ. Η ΟΕ έχει ακαθάριστα έσοδα μόνο από την εκμίσθωση του ακινήτου.

Παράδειγμα 2: Αλλοδαπή (κυπριακή) εταιρεία έλαβε ΑΦΜ στην Ελλάδα (έχει ιδρύσει υποκατάστημα) προκειμένου να αγοράσει ένα ακίνητο από το έχει έσοδα από ενοίκια. Το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας δεν έχει άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν τηρεί βιβλία. Η αλλοδαπή εταιρεία ανήκει σε δύο φυσικά πρόσωπα (Έλληνες).

Τόσο η ΟΕ όσο και το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας δεν θα υποβάλουν  δήλωση, ούτε και θα πληρώσουν φόρο Θα πρέπει να τηρείται φάκελος ανά έτος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από την ΠΟΛ. 1114/2011:

Άρθρο 2
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εξαιρέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, υποχρεούνται να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από το χρόνο φορολογίας και να τα επιδεικνύουν σε πιθανό φορολογικό έλεγχο, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμφωνα με την περ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, τα οποία συνυποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη δήλωση του ειδικού φόρου.

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης παράτασης που δόθηκε για την υποβολή της δήλωσης αυτής. Στις δηλώσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, λόγω έκδοσης των δικαιολογητικών σε χρόνο μεταγενέστερο της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 2523/1997. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο των νομικών προσώπων.

 

δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται δήλωση και τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 15).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1075/2010 & 1112/2011. 

 

ε) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α'), καθώς και τα ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που εποπτεύονται από δημόσια αρχή και τα ημεδαπά σωματεία.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν υποβάλλεται δήλωση διότι τα παραπάνω νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 (περ. β’).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

 

Στα επόμενα εδάφια της  παραγράφου 3 του άρθρου 15, διευκρινίζεται τι ισχύει σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των μετοχών ή των μερίδων ή των μεριδίων των εταιρειών ανήκει σε άλλα νομικά πρόσωπα:

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, με­ριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ' ανήκει σε εταιρεία, οι μετοχές της οποίας βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση φυσικών προσώπων για την εταιρεία αυτή, κατά το ποσοστό συμμετοχής της.
Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω α', β' και γ' περιπτώσεων κατέχουν ή διαχειρίζονται πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., και εποπτεύονται από αρχή της χώρας της έδρας τους, καθώς και θεσμικοί επενδυτές που λειτουργούν σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

 

 

ΙΙΙ)Τελικά ποιοι πληρώνουν Ειδικό Φόρο Ακινήτων?

Όλη η ουσία είναι στο συγκεκριμένο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15:

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ' κατέχει ή διαχειρίζεται σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει την έδρα του σύμφωνα με το καταστατικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται, για να χορηγηθεί απαλλαγή, να συντρέχουν για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα οι προϋποθέ­σεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

Η οποία παράγραφος 4 έχει ως εξής:

4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α' , β' και γ' περιπτώσεις, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Παράδειγμα 1: Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας έλαβε ΑΦΜ και αγόρασε ακίνητο στην Ελλάδα. Η έδρα της εταιρείας είναι στον Παναμά. Ιδιοκτήτες της παναμέζικης εταιρείας είναι φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα Το υποκατάστημα υποβάλλει δήλωση Ε.Φ.Α. και πληρώνει φυσικά και φόρο.

Παράδειγμα 2: ΕΠΕ ελληνική, μέρος των μεριδίων της οποίας ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Λιβερία. Η ΕΠΕ έχει στην κατοχή της ακίνητο το οποίο ιδιοχρησιμοποιεί. Η ΕΠΕ θα πρέπει να υποβάλει δήλωση και να πληρώσει τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, ακόμη και αν δηλώσει τους ιδιοκτήτες της εταιρείας με έδρα τη Λιβερία.

 

ΠΟΛ. 1093/2010http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11302

ΠΟΛ. 1114/2011: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12386

ΠΟΛ. 1075/2010: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11274

ΠΟΛ. 1112/2011: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12339

ΠΟΛ. 1096/2015: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20786

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18543

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

πολύ καλή δουλειά συνάδελφε. ευχαριστούμε

 

Μια ερώτηση έχω αν μπορείς να με διαφωτίσεις.

 

πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικός έχει ακίνητο.

πρέπει να υποβάλλει δήλωση?

πρέπει πρώτα να κάνει αίτηση για απαλλαγή ?

ο σύλλογος έχει έδρα αθήνα αλλά το ακίνητο είναι  στην επαρχία. πως θα αποδείξει ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του συλλόγου΄?

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά. οπότε την βεβαίωση απαλλαγής (αν την πάρει) την φυλλάει ή την καταθέτει στη ΔΟΥ ?

 

ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παράγραφος 3 άρθρου 15 Ν. 3091/2002

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Παράδειγμα: A.E. με ανώνυμες μετοχές οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η Α.Ε. έχει ακίνητα τα οποία εκμισθώνει. Έχει ακαθάριστα έσοδα αποκλειστικά από την εκμίσθωση των ακινήτων της. Υποβάλλει δήλωση αλλά δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, οπότε τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 12). Το ίδιο θα ίσχυε αν οι ανώνυμες μετοχές της Α.Ε. ανήκαν σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήριο (κωδικός 13). 

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Παράδειγμα: ΕΠΕ της οποίας τα μερίδια ανήκουν σε κυπριακή Λτδ. Η κυπριακή εταιρεία ανήκει σε φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η ΕΠΕ έχει ακίνητο στην Ελλάδα το οποίο εκμισθώνει. Έχει έσοδα μόνο από την εκμίσθωση του ακινήτου. Υποβάλλει δήλωση αλλά δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η κυπριακή εταιρεία (που κατέχει τα μερίδια της ΕΠΕ), οπότε τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 14).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕ ponzi ,φοβερη δουλεια ..

αυτο που επισυναπτω παραπανω δεν καλυπτει την περιπτωση μου ,που αν θυμασε σε ειχε προβληματισει αρκετα για

το αν και κατα ποσο περνει απαλλαγη ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

πολύ καλή δουλειά συνάδελφε. ευχαριστούμε

 

Μια ερώτηση έχω αν μπορείς να με διαφωτίσεις.

 

πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικός έχει ακίνητο.

πρέπει να υποβάλλει δήλωση?

πρέπει πρώτα να κάνει αίτηση για απαλλαγή ?

ο σύλλογος έχει έδρα αθήνα αλλά το ακίνητο είναι  στην επαρχία. πως θα αποδείξει ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του συλλόγου΄?

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά. οπότε την βεβαίωση απαλλαγής (αν την πάρει) την φυλλάει ή την καταθέτει στη ΔΟΥ ?

 

ευχαριστώ

 

Τη διαδικασία για την αίτηση και τη χορήγηση της απαλλαγής θα την βρεις στην ΠΟΛ 1112/2011 άρθρο 2.

Την απαλλαγή την καταθέτεις εντός 15 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Αντιγράφω από την ΠΟΛ 1147/2014:

 

4. Στην περίπτωση που η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2014 περιλαμβάνει απαλλασσόμενα ακίνητα, που υπάγονται στις περιπτώσεις γ (περιπτώσεις 4, 5, 6 και 7 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) και στ (περίπτωση 10 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) της παραγράφου 2 και στην περίπτωση δ της παραγράφου 3 (περίπτωση 15 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) του άρθρου 15 του ν.3091/2002, ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει την απαιτούμενη, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, απόφαση απαλλαγής στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη με ηλεκτρονικό τρόπο υποβολή της δήλωσης του ειδικού φόρου.

 

 

Το ακίνητο αυτό είτε θα αποφέρει έσοδα που θα πηγαίνουν στην πραγματοποίηση του σκοπού είτε θα είναι κενό είτε θα ιδιοχρησιμοποιείται. Οπότε δεν βλέπω τον λόγο ώστε να μην χορηγηθεί απαλλαγή.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παράγραφος 3 άρθρου 15 Ν. 3091/2002

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Παράδειγμα: A.E. με ανώνυμες μετοχές οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η Α.Ε. έχει ακίνητα τα οποία εκμισθώνει. Έχει ακαθάριστα έσοδα αποκλειστικά από την εκμίσθωση των ακινήτων της. Υποβάλλει δήλωση αλλά δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, οπότε τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 12). Το ίδιο θα ίσχυε αν οι ανώνυμες μετοχές της Α.Ε. ανήκαν σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήριο (κωδικός 13). 

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Παράδειγμα: ΕΠΕ της οποίας τα μερίδια ανήκουν σε κυπριακή Λτδ. Η κυπριακή εταιρεία ανήκει σε φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η ΕΠΕ έχει ακίνητο στην Ελλάδα το οποίο εκμισθώνει. Έχει έσοδα μόνο από την εκμίσθωση του ακινήτου. Υποβάλλει δήλωση αλλά δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η κυπριακή εταιρεία (που κατέχει τα μερίδια της ΕΠΕ), οπότε τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 14).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕ ponzi ,φοβερη δουλεια ..

αυτο που επισυναπτω παραπανω δεν καλυπτει την περιπτωση μου ,που αν θυμασε σε ειχε προβληματισει αρκετα για

το αν και κατα ποσο περνει απαλλαγη ?

 

Στη δική σου περίπτωση εμπλέκονταν κάτι υπεράκτιες, καλά δεν θυμάμαι?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τη διαδικασία για την αίτηση και τη χορήγηση της απαλλαγής θα την βρεις στην ΠΟΛ 1112/2011 άρθρο 2.

Την απαλλαγή την καταθέτεις εντός 15 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Αντιγράφω από την ΠΟΛ 1147/2014:

 

4. Στην περίπτωση που η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2014 περιλαμβάνει απαλλασσόμενα ακίνητα, που υπάγονται στις περιπτώσεις γ (περιπτώσεις 4, 5, 6 και 7 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) και στ (περίπτωση 10 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) της παραγράφου 2 και στην περίπτωση δ της παραγράφου 3 (περίπτωση 15 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) του άρθρου 15 του ν.3091/2002, ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει την απαιτούμενη, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, απόφαση απαλλαγής στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη με ηλεκτρονικό τρόπο υποβολή της δήλωσης του ειδικού φόρου.

 

 

Το ακίνητο αυτό είτε θα αποφέρει έσοδα που θα πηγαίνουν στην πραγματοποίηση του σκοπού είτε θα είναι κενό είτε θα ιδιοχρησιμοποιείται. Οπότε δεν βλέπω τον λόγο ώστε να μην χορηγηθεί απαλλαγή.

 

ευχαριστώ

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ TAXIS ΓΙΑΤΙ ΣΕ


4-5 ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΕΡΥΣΙ (ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ) ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΜΠΩ ΚΑΙ

ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

συγχαρητήρια που κάθησες και έγραψες όλο αυτό.

 

εγώ ούτε να το διαβάσω δεν έχω όρεξη ,πλην τα χοντρά.

 

Σε λίγο αυτοί θα μας λένε να στέλνουμε και δήλωση με αιτιολογία "δεν υπάρχουν ακίνητα".

 

 

για να βρούμε το 1% ,ταλαιπωρούμε  και το υπόλοιπο 99%.

 

και άντε το έκανες 1 χρονιά ,είναι ανάγκη κάθε χρόνο?

 

παράδειγμα ήταν αυτό ,τώρα παράγινε το κακό .στείλε μηδενικές-πιστωτικές να έχουμε να λέμε.

 

όπως οι άδειες εργαζομένων ,αντί να στέλνουν οι εργαζόμενοι που ΔΕΝ έλαβαν άδεια κρυφά μήνυμα στο ΣΕΠΕ στέλνουν όλοι οι εργοδότες.

 

 

 

Στο δια ταύτα  προσωπικές εταιρείες με φυσικά πρόσωπα  Ελληνες,με αφμ κανονικά κλπ. ΔΕΝ στέλνουν τίποτα? όπως πέρυσι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ TAXIS ΓΙΑΤΙ ΣΕ

4-5 ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΕΡΥΣΙ (ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ) ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΜΠΩ ΚΑΙ

ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ....

 

ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Θα σου ξαναβάλω φιτιλιές...

Δεν απαλλάσσεται.

 

dodos, μην αρχίσεις να βομβαρδίζεις συνέχεια το ίδιο μήνυμα.

 

απάντα με στοιχεία  και να είσαι σίγουρος .  απαλλάσσεται για αυτό και για αυτό.

 

επειδή το είχαμε συζητήσει και πέρυσι ,βγάλτα να τα ξαναδούμε.

 

Αλλά σε θέλω δύναμη 1+1=2.

 

μόνο μην μας βγει 3 και τα ... πάρουμε!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για να δούμε..

 

ΑΕ με ονομαστικές μετοχές που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, σκοπός βιοτεχνική, που είναι σε αδράνεια και έχει μόνο έσοδο την είσπραξη ενοικίου από ιδιόκτητο ακίνητο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

dodos, μην αρχίσεις να βομβαρδίζεις συνέχεια το ίδιο μήνυμα.

 

απάντα με στοιχεία  και να είσαι σίγουρος .  απαλλάσσεται για αυτό και για αυτό.

 

επειδή το είχαμε συζητήσει και πέρυσι ,βγάλτα να τα ξαναδούμε.

 

Αλλά σε θέλω δύναμη 1+1=2.

 

μόνο μην μας βγει 3 και τα ... πάρουμε!!!

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

 

4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α' , β' και γ' περιπτώσεις, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

ΛΟΙΠΟΝ  A.E. ME ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΞΕΡΩΓΩ ΤΙ ..ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΦΜ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για να δούμε..

 

ΑΕ με ονομαστικές μετοχές που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, σκοπός βιοτεχνική, που είναι σε αδράνεια και έχει μόνο έσοδο την είσπραξη ενοικίου από ιδιόκτητο ακίνητο.

 

Απαλλαγή με κωδικό 12. Για την απαλλαγή δείτε ΠΟΛ 1114/2011.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

ΛΟΙΠΟΝ  A.E. ME ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΞΕΡΩΓΩ ΤΙ ..ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΦΜ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Αγαπητέ μου dodo.

Πες μου, δεν πέφτεις εδώ πάνω ακριβώς?

 

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ' κατέχει ή διαχειρίζεται σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει την έδρα του σύμφωνα με το καταστατικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται, για να χορηγηθεί απαλλαγή, να συντρέχουν για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα οι προϋποθέ­σεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Απαλλαγή με κωδικό 12. Για την απαλλαγή δείτε ΠΟΛ 1114/2011.

 

Βάσει ποιας περίπτωσης της παραγράφου 3?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Βάσει ποιας περίπτωσης της παραγράφου 3?

 

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

 

ΠΟΛ 1114:

6. Περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ παραγράφου 3 άρθρου 15

α) Εάν πρόκειται για ημεδαπή εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του μετοχολογίου ή του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου της εταιρείας, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται.

 

β) Αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης από την αρμό-δια Δ.Ο.Υ. Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες των εταιρειών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002.

 

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει ότι:

1) Οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών είναι ονομαστικές και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε περίπτωση κατοχής μέρους ή του συνόλου των μετοχών των ανώνυμων εταιρειών από νομικό πρόσωπο να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις ανώνυμες εταιρείες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αγαπητέ μου dodo.

Πες μου, δεν πέφτεις εδώ πάνω ακριβώς?

 

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ' κατέχει ή διαχειρίζεται σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει την έδρα του σύμφωνα με το καταστατικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται, για να χορηγηθεί απαλλαγή, να συντρέχουν για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα οι προϋποθέ­σεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

αρα απαλλαγη? Θα με γουσουριασεις παλι φιλε οπως καθε χρονο τετοια εποχη
Link to comment
Share on other sites

 • 0

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

 

ΠΟΛ 1114:

6. Περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ παραγράφου 3 άρθρου 15

α) Εάν πρόκειται για ημεδαπή εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του μετοχολογίου ή του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου της εταιρείας, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται.

 

β) Αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης από την αρμό-δια Δ.Ο.Υ. Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες των εταιρειών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002.

 

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει ότι:

1) Οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών είναι ονομαστικές και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε περίπτωση κατοχής μέρους ή του συνόλου των μετοχών των ανώνυμων εταιρειών από νομικό πρόσωπο να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις ανώνυμες εταιρείες.

 

Την πας δηλαδή στην περίπτωση α) ? Το άρθρο 15 όμως δεν την εξαιρεί?

Ρωτάω αν έχει κατ'αρχήν υποχρέωση υποβολής ή απλά διαφύλαξης των δικαιολογητικών.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Την πας δηλαδή στην περίπτωση α) ? Το άρθρο 15 όμως δεν την εξαιρεί?

Ρωτάω αν έχει κατ'αρχήν υποχρέωση υποβολής ή απλά διαφύλαξης των δικαιολογητικών.

2. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Αναλυτικότερα υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18543

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ενώ στις ερωτήσεις λέει  "που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού" ,

 

στον νόμο λέει "που είναι υπόχρεα στον φόρο" !!!   σε ποιόν φόρο και στον μηδενικό?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Την πας δηλαδή στην περίπτωση α) ? Το άρθρο 15 όμως δεν την εξαιρεί?

Ρωτάω αν έχει κατ'αρχήν υποχρέωση υποβολής ή απλά διαφύλαξης των δικαιολογητικών.

Έχει στους σκοπούς της την εκμετάλλευση ακινήτων?

Υπέθεσα ότι θα έχει, επειδή νοικιάζει ακίνητο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

2. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Αναλυτικότερα υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18543

 

Όπως είπα δεν έχει τέτοιο σκοπό.. άρα δεν υποβάλλει γιατί εξαιρείται και του φόρου λόγω ονομαστικών μετοχών.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...