Jump to content

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ-ΛΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Recommended Posts

Καλησπέρα, θα μπρούσε να μου πει κάποιος την διαδικασία διακοπής ενος σωματείου?

Η λύση έχει να κάνει με την ομόφωνη απόφαση των μελών του για διακοπή.

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Το σωματείο διαλύεται, μετά από αίτηση της διοίκησης ή του ενός πέμπτου των μελών του ή και της εποπτεύουσας αρχής, με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον πρωτοδικείου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 105 ΑΚ, ανάμεσα στους οποίους είναι και η επιδίωξη διαφορετικού σκοπού από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή «αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη».

 

 

 

Άρθρο 103
Διάλυσις σωματείου
Το σωματείον διαλύεται κατά πάντα χρόνον δι'
  απόφάσεως της συνελεύσεως των μελών.

Άρθρο 104
Το σωματείον διαλύεται καΘ , ας περιπτώσεις ορίζει περί τούτου το καταστατικόν. Το σωματείον διαλύεται άμα ως τα μέλη αυτού εμειώθησαν εις ολιγώτερα των δέκα.

Άρθρο 105
Το σωματείον δύναται να διαλυθή δι ' αποφάσεως του πρωτοδικείου επί τη αιτήσει της διοικήσεως του σωματείου ή του ενός πέμπτου των μελών , ή της εποπτευούσης αρχής
1) εάν λόγω μειώσεως του άριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβαίνη αδύνατος η ανάδειξις διοικήσεως, ή εν γένει καθίσταται αδύνατος η εξακολούθησις του σωματείου συμφώνως προς το καταστατικόν.
2) εάν εξεπληρώθη ο σκοπός του σωματείου, ή αν ένεκα μακράς αδρανείας συνάγεται εγκατάλειψις του σκοπού αυτού .
3) εάν το σωματείο επιδιώκει σκοπόν διάφορον του εν τω καταστατικώ καθοριζομένου, ή αν ο σκοπός ή η λειτουργέα του σωματείου απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς την δημόσιαν τάξιν. Η απόφασις του πρωτοδικείου υπόκειται μόνον εις έφεσιν.

Άρθρο 106
Περιουσία διαλυθέντος σωματείου
Η περιουσία του διαλυθέντος σωματείου εν ουδεμιά περιπτώσει διανέμεται μεταξύ των μελών. 

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ , μου ζητάνε ΓΕΜΗ. Απ ότι ξέρω τα Σωματεία δεν απογράφονται

Είμαστε σωματείο / πολιτιστικός σύλλογος / μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οφείλουμε να εγγραφούμε στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Όχι. Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων : 

 

 

α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή. 

β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, o αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (ΦΕΚ 52 Α), οι Ναυτικές Εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192 Α) και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α). 

γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή. 

δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή. 

ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή. 

στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή. 

ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή. 

η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή. 

θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή. top_arrow.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Αν γίνει την ίδια μέρα λύση και έναρξη τότε τιμολόγιο πώησης από το σωματείο στην Ο.Ε

Αν γίνει μεταγενέστερα η έναρξη αυτοπαράδοση τα πάγια το σωματείο και τιμολόγιο αγοράς η Ο.Ε.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...