Jump to content

Ίδρυση ΕΠΕ (SRL) στη Ρουμανία (2015)


Recommended Posts

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία που ισχύει για το έτος 2017 μέσω της σχετικής ανάρτησης

 

Ενημερώνουμε για τη νέα μορφή της διαδικασίας για την ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης - ΕΠΕ (SRL) στη Ρουμανία, με βάσει τις νέες προσθήκες στη σχετική ρουμάνικη νομοθεσία.

(update Φεβρουάριος 2016).

 

Η διαδικασία έναρξης μίας εταιρείας στη βασική της μορφή είναι απλή και σε γενικές γραμμές ουσιαστικά πραγματοποιείται μόνο σε δύο κρατικές υπηρεσίες:

Α. Εμπορικό Μητρώο

 • Διερεύνηση και κατοχύρωση ονόματος εταιρείας.
 • Δημιουργία καταστατικού.
 • Έγκριση μετόχων και διαχειριστών.
 • Τελική έγκριση για τη σύσταση της εταιρείας.

Με την έγκριση της ίδρυσης από το Μητρώο Εταιρειών, η νέα εταιρεία λαμβάνει ΑΦΜ και Αριθμό Μητρώου, ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα στην Εφορία.

 

B. Εφορία

 • Εγγραφή και υπαγωγή στο ΦΠΑ
 • Εγγραφή και υπαγωγή στο INSTRASTAT.

Η βασική αλλαγή στη διαδικασία αφορά την ένταξη της νέας εταιρείας στο καθεστώς ΦΠΑ. Με τη νέα φόρμουλα - αίτηση που ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015, οι νέες εταιρείες οφείλουν να αποδείξουν μέσα από συγκεκριμένα βήματα - ενότητες ότι οι διαχειριστές της εταιρείας είναι υπαρκτά πρόσωπα και εφόσον δεν είναι φορολογικά ελεγχόμενοι στη Ρουμανία (δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι ή δεν έχουν πιστοποιητικό εγγραφής αλλοδαπού) θα μπορούν να υποστούν έλεγχο ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές π.χ. μέσω εκπροσώπου. Επίσης θα πρέπει στην αίτηση να αποδείξουν ότι η νέα εταιρεία είναι υπό λειτουργία (π.χ. έχει έδρα, τραπεζικούς λογαριασμούς σε ενεργεία, σύμβαση με λογιστικό γραφείο , κάποιο προσωπικό κ.α. κριτήρια).

 

Επειδή η νέα διαδικασία για την ένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ, η οποία προηγείται της ένταξης στο Vies, είναι μία πολύ σοβαρή λεπτομέρεια στην έναρξη και λειτουργία της νέας εταιρείας, όσοι ενδιαφέρονται να ιδρύσουν μία ΕΠΕ στη Ρουμανία θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στην επιλογή του λογιστή, ο οποίος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση, ώστε να αποφύγουν την απόρριψη της αίτησης!

 

Τα γενικά έξοδα σύστασης είναι γύρω στα 800-1.000 ευρώ. Στο κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την έδρα και το λογιστικό γραφείο που θα αναλάβει μετά την παρακολούθηση και κάποια άλλα γενικά έξοδα (π.χ. μετάφρασεις) τα οποία έχουν ελάχιστο κόστος ανάλογα με τον όγκο των εγγράφων.

Τα μόνα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας για κάθε μέτοχο και κάποιες δηλώσεις που επικυρώνονται στο ΚΕΠ
.
Εάν δεν επιθυμείτε να είσαστε παρόντες στη διαδικασία σύστασης της εταιρείας τότε μπορείτε να κάνετε εξουσιοδότηση σε συμβολαιογράφο στην Ελλάδα για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διαδικασία στη Ρουμανία (δικηγόρος ή λογιστής).

 

Η ίδρυση της εταιρείας μπορεί να διαρκέσει 4-5 εργάσιμες.

Γενικές συμβουλές

 • Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τη ρουμάνικη γλώσσα σε όλη τη διαδικασία να συνοδεύεστε από ένα επίσημο μεταφραστή ή από ένα δικηγόρο ή ένα σύμβουλο επιχειρήσεων που γνωρίζει απταίστως την ελληνική γλώσσα. Μην εμπιστεύεστε τον οποιονδήποτε για αυτή τη σημαντική εργασία εάν δεν έχει αποδεδειγμένα τις γνώσεις για τη διαδικασία.
 • Πριν εμπιστευτείτε κάποιον επαγγελματία για την ίδρυση της εταιρείας υπογράψτε μαζί του ένα συμφωνητικό ανάθεσης εργασίας που να αναφέρονται οι εργασίες που αναλαμβάνει, οι υποχρεώσεις του καθώς επίσης και οι αμοιβές του.
 • Μην υπογράψετε κανένα έγγραφο χωρίς να είστε απολύτως σίγουροι ότι σας έχει μεταφραστεί σωστά το περιεχόμενό του.
 • Μην ξεχάσετε να πάρετε αποδείξεις σε οποιοδήποτε τμήμα κάνετε αιτήσεις για την εταιρεία σας.
 • Μία εταιρεία μπορεί να έχει από έναν (1) έως και περισσότερους μετόχους. Η ρουμάνικη νομοθεσία επιτρέπει σε μία εταιρεία να μετέχει ένας αλλοδαπός μόνος του ή και με συνεταίρους χωρίς περιορισμούς στην εθνικότητα.
 • Θα χρειαστείτε ένα λογιστικό γραφείο ή ένα λογιστή.

Τέλος στη Ρουμανία η φορολογία είναι:

 • 16% επί των κερδών για όσες εταιρείες έχουν ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ τζίρο σε ένα ημερολογιακό έτος. Εάν η εταιρεία δεν ξεπεράσει έστω και μία φορά το ποσό αυτό τότε φορολογείται 3% επί των εσόδων. Εάν η εταιρεία δεν ξεπεράσει το ποσό αυτό σε ένα ημερολογιακό έτος τότε το ποσό μηδενίζεται με το νέο έτος και ξεκινάει από το μηδέν με 3% φόρο επί των εσόδων.
 • 5% φορολογείται το μέρισμα των μετόχων.

Για επιπλέον πληροφορίες είμαστε στη διάθεση σας.

Νίκος Κοροπούλης
Managing Director
Senior Project Manager
T(GR): 211 8005307
T(RO): +40 760 800699
E: [email protected]

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...