Jump to content
 • 0

Δικαιολογητικά κατοίκου εξωτερικου και ΠΟΛ 1260/19.12.2014


Auditor
 Share

Question

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1260/19.12.2014

 

 

Για κατοικία σε κράτος με το οποίο υφίσταται ΣΑΔΦ, οι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλλουν:

(α) Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι φορολογούμενοι και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος/τέκνα), εάν αυτά υφίστανται, διαμένουν σε μόνιμη και σταθερή βάση στην αλλοδαπή (π.χ. βεβαίωση από δημοτική/δημόσια/άλλη αναγνωρισμένη αρχή, αποδεικτικά εκπαίδευσης/φοίτησης τέκνων ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας ή αποδεικτικό ιδιόκτητης κατοικίας στην αλλοδαπή, εφόσον αυτή υφίσταται).

(β.1.) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του άλλου κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούσαν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί του πιστοποιητικού, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) και για την οποία δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης. Επίσης, δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της ΣΑΔΦΕ που έχει συναφθεί με τη χώρα μας.

 

.....

 

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), έχουν δοθεί οδηγίες με το με αριθμό Δ6Δ 1095210 ΕΞ 25.6.2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης. Επίσης, τα προβλεπόμενα έγγραφα υποβάλλονται πρωτότυπα και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

 

 

Άρα: Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (α) χρειάζονται επισημείωση της Χάγης ή όχι; Μετάφραση θα γίνει ούτως ή άλλως.

 

Η Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (που έχει ενσωματωμένο και το πιστοποιητικό) της περίπτωσης (β) δε χρειάζεται Χάγη και είναι ήδη μετεφρασμένη, οπότε ΟΚ.

 

 

Σωστά;

 

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Πιστεύω πως τα εισοδήματα εξωτερικού πρέπει να δηλωθούν. Άσε που αυτό είναι και το τυπικό. Τώρα αν αυτά θα τα δηλώσει σαν κάτοικος Ελλάδος ή κάτοικος εξωτερικού, αυτό θα πρέπει να τα βάλεις κάτω, να δεις φορολ. συντελεστές και τί συμφέρει. Πάντως όπως είπες και συ για να χει το κεφάλι του ήσυχο για "πόθεν έσχες", πρέπει να τα δηλώσει.

μα εάν δηλωθούν τα όποια εισοδήματα του εξωτερικού(βασικά το συγκεκριμένο είναι ένα εισόδημα που προερχεται απο ενα ερευνητικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου στο βέλγιο)αυτό μπορεί να γίνει μόνο ώς κάτοικος Ελλάδας(παγκόσμιο εισόδημα) και όχι ώς κάτοικος εξωτερικού εκτός αν η εκάστοτε ΣΑΔΦ λέει κάτι διαφορετικό . Το γενικό ερώτημα είναι αν από τη στιγμή που μετοικεί κάποιος στο εξωτερικό έστω και για μερικά έτη και δεν έχει κανένα εισόδημα στην Ελλάδα ,πρέπει να μεταφερθεί ώς κάτοικος εξωτερικού ή όχι ανεξάρτητα από την υποχρεωση η μή υποβολής φορολογικής δήλωσης και εν συνεχεία αν πρέπει να υποβάλλει μηδενική δήλωση ώς κάτοικος εξωτερικού. Διότι δέχομαι πολλές ερωτήσεις από τους γονείς των παιδιών αυτών αν θα πρέπει το παιδί τους να το μεταφέρουν ή όχι ,αν θα πρέπει να τους στείλει την δίγλωσση αίτηση ή πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κλπ. Εν συνεχεία ενώ μπορεί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την μεταφορά στην κατοικων εξωτερικου ,μπορεί ο έφορος της τοπικής ΔΟΥ να θεωρήσει ότι το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων του φοιτητή είναι η Ελλάδα και να μην μπορείς να τον μεταφέρεις ξοδεύοντας τσάμπα χρόνο και χρήμα!! Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ορίζονται τόσα χρόνια ποιές περιπτώσεις θεωρούνται ότι είναι από τη μιά μεριά και ποιές από την άλλη ξεκάθαρα και χωρίς κανένα "σκοτεινό" σημείο για να ξέρουμε και όλοι εμείς τί ακριβώς κάνουμε σε κάθε περιπτωση..Υπάρχει ένα δαιδαλώδες πολύπλοκο,πολύνομο τοπίο για μένα χωρίς ουσιαστικό λόγο παρά μόνο για να ταλαιπωρούμαστε!!!! Και έτσι ο όποιος δημόσιος υπάλληλος έχει το πάνω χέρι στην "διαπραγμάτευση" του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων!!!αθάνατη ελλαδάρα!!!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

μα εάν δηλωθούν τα όποια εισοδήματα του εξωτερικού(βασικά το συγκεκριμένο είναι ένα εισόδημα που προερχεται απο ενα ερευνητικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου στο βέλγιο)αυτό μπορεί να γίνει μόνο ώς κάτοικος Ελλάδας(παγκόσμιο εισόδημα) και όχι ώς κάτοικος εξωτερικού εκτός αν η εκάστοτε ΣΑΔΦ λέει κάτι διαφορετικό . Το γενικό ερώτημα είναι αν από τη στιγμή που μετοικεί κάποιος στο εξωτερικό έστω και για μερικά έτη και δεν έχει κανένα εισόδημα στην Ελλάδα ,πρέπει να μεταφερθεί ώς κάτοικος εξωτερικού ή όχι ανεξάρτητα από την υποχρεωση η μή υποβολής φορολογικής δήλωσης και εν συνεχεία αν πρέπει να υποβάλλει μηδενική δήλωση ώς κάτοικος εξωτερικού. Διότι δέχομαι πολλές ερωτήσεις από τους γονείς των παιδιών αυτών αν θα πρέπει το παιδί τους να το μεταφέρουν ή όχι ,αν θα πρέπει να τους στείλει την δίγλωσση αίτηση ή πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κλπ. Εν συνεχεία ενώ μπορεί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την μεταφορά στην κατοικων εξωτερικου ,μπορεί ο έφορος της τοπικής ΔΟΥ να θεωρήσει ότι το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων του φοιτητή είναι η Ελλάδα και να μην μπορείς να τον μεταφέρεις ξοδεύοντας τσάμπα χρόνο και χρήμα!! Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ορίζονται τόσα χρόνια ποιές περιπτώσεις θεωρούνται ότι είναι από τη μιά μεριά και ποιές από την άλλη ξεκάθαρα και χωρίς κανένα "σκοτεινό" σημείο για να ξέρουμε και όλοι εμείς τί ακριβώς κάνουμε σε κάθε περιπτωση..Υπάρχει ένα δαιδαλώδες πολύπλοκο,πολύνομο τοπίο για μένα χωρίς ουσιαστικό λόγο παρά μόνο για να ταλαιπωρούμαστε!!!! Και έτσι ο όποιος δημόσιος υπάλληλος έχει το πάνω χέρι στην "διαπραγμάτευση" του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων!!!αθάνατη ελλαδάρα!!!!!

 

Αγαπητέ συνάδελφε καλημέρα.

 

Να σου πω ότι έχεις άδικο για τη πολυνομία στην Ελλάδα, θα σου πω ψέμματα!!! Μάλιστα θα προσθέσω, ότι χρειαζόμαστε και μαντικές ικανότητες επιπλέον. Τώρα, για το γενικό ερώτημα συγκεκριμένη απάντηση δε μπορεί να δοθεί!!! Το μόνο που θα λεγα (για φοιτητές) είναι ότι εφόσον στο άρθρο 4 του Ν. 4172/2013 παρ 2, αναφέρει ότι όταν είσαι για θεραπευτικούς, τουριστικούς και παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς (άρα και οι σπουδές) εξαιρείσαι του να θεωρηθείς κάτοικος Ελλάδος,  κατ' αναλογία για το Ελληνικό κράτος και ο Έλληνας φοιτητής που φοιτά στο εξωτερικό, δε μπορεί να θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού. Το μόνο που θα πρέπει να σου στέλνουνε είναι η εκεί βεβαίωση εισοδήματος που τους δίδεται (μεταφρασμένη και apostille) για να τη συμπεριλάβεις στην εδώ φορολογική δήλωση ως κάτοικος Ελλάδος. Όπως και να χει, δυστυχώς, το πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο, όπως ορθά αναφέρεις. Διάβασε και το παρακάτω link, το βρήκα ενδιαφέρον για την έννοια της φορολογικής κατοικίας.

 

http://www.ltas.gr/apopseis/i-ennoia-tis-forologikis-katoikias/

 

Καλό ΣΚ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αγαπητέ συνάδελφε καλημέρα.

 

Να σου πω ότι έχεις άδικο για τη πολυνομία στην Ελλάδα, θα σου πω ψέμματα!!! Μάλιστα θα προσθέσω, ότι χρειαζόμαστε και μαντικές ικανότητες επιπλέον. Τώρα, για το γενικό ερώτημα συγκεκριμένη απάντηση δε μπορεί να δοθεί!!! Το μόνο που θα λεγα (για φοιτητές) είναι ότι εφόσον στο άρθρο 4 του Ν. 4172/2013 παρ 2, αναφέρει ότι όταν είσαι για θεραπευτικούς, τουριστικούς και παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς (άρα και οι σπουδές) εξαιρείσαι του να θεωρηθείς κάτοικος Ελλάδος,  κατ' αναλογία για το Ελληνικό κράτος και ο Έλληνας φοιτητής που φοιτά στο εξωτερικό, δε μπορεί να θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού. Το μόνο που θα πρέπει να σου στέλνουνε είναι η εκεί βεβαίωση εισοδήματος που τους δίδεται (μεταφρασμένη και apostille) για να τη συμπεριλάβεις στην εδώ φορολογική δήλωση ως κάτοικος Ελλάδος. Όπως και να χει, δυστυχώς, το πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο, όπως ορθά αναφέρεις. Διάβασε και το παρακάτω link, το βρήκα ενδιαφέρον για την έννοια της φορολογικής κατοικίας.

 

http://www.ltas.gr/apopseis/i-ennoia-tis-forologikis-katoikias/

 

Καλό ΣΚ

καλημέρα. Μάλλον κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια πρέπει να διαβάζουμε και την εκάστοτε σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξή της Ελλάδας και των υπολοίπων κρατών γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα εισοδήματα αλλοδαπής από διάφορες πηγές(μισθοί,συντάξεις κλπ) πρέπει να δηλώνονται και να φορολογούνται και στις 2 χώρες με πίστωση του τυχόν φόρου αλλοδαπής εδώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

και έρχομαι και ρωτώ το εξής...έχω έναν φοιτητή που ζεί στο βέλγιο από τον Σεπτέμβριο του 2013 που πληρώνεται με 2000 ευρώ μηνιαίως ώς υποτροφία για κάποιο διδακτορικό του εκεί. Δεν ξέρω τι φόρο πληρώνει(θα μάθω σύντομα) ,αλλά φορολογήθηκε κανονικά εκεί για το εισόδημα αυτό.Αν δεν μεταφερθεί στην Κατοίκων εξωτερικού(αν απορριφθεί δηλ. το αίτημα από την ΔΟΥ), θα πρέπει να υποβάλλει ώς κάτοικος Ελλάδας δηλώνοντας το εισόδημα αυτό(παγκόσμιο εισόδημα) εδώ με πίστωση του φόρου αλλοδαπής.Γνωρίζει κάποιος σε ποιόν κωδικό μπαίνουν αυτά τα εισοδήματα? Στα αυτοτελώς φορολογούμενα ή στους μισθούς αλλοδαπής?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα,

 

με τηλεφωνική επικοινωνία με την ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ'' για κατοίκους που έχουν ήδη μεταφέρει την κατοικία τους στο εξωτερικό και κάθε χρόνο κατέθεταν το σχετικό πιστοποιητικό. Γνωρίζει κάποιος από που προκύπτει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης για το έτος 2014; Έχει εκδοθεί κάποια επίσημη απόφαση;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα,

 

με τηλεφωνική επικοινωνία με την ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ'' για κατοίκους που έχουν ήδη μεταφέρει την κατοικία τους στο εξωτερικό και κάθε χρόνο κατέθεταν το σχετικό πιστοποιητικό. Γνωρίζει κάποιος από που προκύπτει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης για το έτος 2014; Έχει εκδοθεί κάποια επίσημη απόφαση;

 

Από 1/1/14 και με την έναρξη ισχύος του ν.4172/13, έπαψε όπως είναι γνωστό να ισχύει ο ν.2238/94 καθώς και όσες αποφάσεις είχαν κοινοποιηθεί βάσει αυτού του νόμου. Κατ' επέκταση, έπαψε να ισχύει και η ΠΟΛ.1136/13, που όριζε ότι υπάρχει υποχρέωση από οικ. έτος 2013 και εφεξής, προσκόμισης δικαιολογητικών από τους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 61 του πρώην ΚΦΕ.

Η διαδικασία πλέον ακολουθείται μόνο για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό (και όχι για όσους ήδη το έχουν πράξει) και με βάση τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1058/15.

Καλημέρα, καλή δύναμη.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
On 7/3/2015 at 10:06 ΠΜ, Auditor said:

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1260/19.12.2014

 

 

Για κατοικία σε κράτος με το οποίο υφίσταται ΣΑΔΦ, οι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλλουν:

(α) Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι φορολογούμενοι και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος/τέκνα), εάν αυτά υφίστανται, διαμένουν σε μόνιμη και σταθερή βάση στην αλλοδαπή (π.χ. βεβαίωση από δημοτική/δημόσια/άλλη αναγνωρισμένη αρχή, αποδεικτικά εκπαίδευσης/φοίτησης τέκνων ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας ή αποδεικτικό ιδιόκτητης κατοικίας στην αλλοδαπή, εφόσον αυτή υφίσταται).

(β.1.) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του άλλου κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούσαν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί του πιστοποιητικού, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) και για την οποία δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης. Επίσης, δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της ΣΑΔΦΕ που έχει συναφθεί με τη χώρα μας.

 

.....

 

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), έχουν δοθεί οδηγίες με το με αριθμό Δ6Δ 1095210 ΕΞ 25.6.2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης. Επίσης, τα προβλεπόμενα έγγραφα υποβάλλονται πρωτότυπα και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

 

 

Άρα: Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (α) χρειάζονται επισημείωση της Χάγης ή όχι; Μετάφραση θα γίνει ούτως ή άλλως.

 

Η Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (που έχει ενσωματωμένο και το πιστοποιητικό) της περίπτωσης (β) δε χρειάζεται Χάγη και είναι ήδη μετεφρασμένη, οπότε ΟΚ.

 

 

Σωστά;

 

Καλησπερα, οσον αφορα την μεταφραση ολων των πιστοποιητικων που εχουν Apostille απο το εξωτερικο, η Ζ' ΔΟΥ Θεσ/κης ζηταει επισημη μεταφραση είτε απο Πιστοποιημενο Δικηγορο είτε απο την Μεταφραστικη Υπηρεσια του Υπουργειου Εξωτερικων.

Γνωριζετε κατι επι του θεματος; Ισχυει το παραπανω ή μπορουν να δωθουν σε καποια μεταφραστικη εταιρεια; Πρεπει να προχωρησω στη μεταφραση των δικαιολογιτων πελατη μου που κατοικει μονιμα στην Βουλγαρια.

Ευχαριστω εκ'των προτερων

Link to comment
Share on other sites

 • 0
4 ώρες πριν, stelaras23 said:

Καλησπερα, οσον αφορα την μεταφραση ολων των πιστοποιητικων που εχουν Apostille απο το εξωτερικο, η Ζ' ΔΟΥ Θεσ/κης ζηταει επισημη μεταφραση είτε απο Πιστοποιημενο Δικηγορο είτε απο την Μεταφραστικη Υπηρεσια του Υπουργειου Εξωτερικων.

Γνωριζετε κατι επι του θεματος; Ισχυει το παραπανω ή μπορουν να δωθουν σε καποια μεταφραστικη εταιρεια; Πρεπει να προχωρησω στη μεταφραση των δικαιολογιτων πελατη μου που κατοικει μονιμα στην Βουλγαρια.

Ευχαριστω εκ'των προτερων

Συνήθως τα μεταφραστικά γραφεία έχουν συνεργαζόμενους δικηγόρους.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...