Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
dodos

εκπτωση ασφαλιστικων.εισφορων οαεε

Question

Μετα τους δικηγορους μας διευκρινησαν οτι και οι υπολοιποι μπορουμε να εκπεσουν τις ασφαλιστικες εισφορες νοεμβ-δεκ που αποδιδονται εως 31-1-15...αν εγω ειχα περασει τον οαεε του νοεμβ-δεκ του 2013 που πληρωθηκε τον ιανουαριο του 2014 και τωρα εκπεσω και αυτον που θα πληρωθει μεσα στο ιανουαρ του 2015 θα εχω εκπεσει 7 διμηνα....η απλα θα περναω την βεβαιωση του οαεε στο τελος του χρονου? Η δουλευομαστε?

Share this post


Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Λογιστικά, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, η εισφορά 6ου διμήνου ΟΑΕΕ πρέπει να καταλογίζεται στο έτος που αναφέρεται, άσχετα από το πότε πληρώθηκε. Εγώ, προσωπικά, το καταχωρώ πάντα με την τελευταία μέρα κάθε 2μηνου, στην προκείμενη περίπτωση 31/12/14, αφού τότε ουσιαστικά καθίσταται δεδουλευμένο.

 

Η πληρωμή της εισφοράς, με βάση το Ν.4172/13, θα καθορίσει το πότε και αν θα εκπέσει φορολογικά η δαπάνη. Με τη σημερινή απόφαση, αλλά και αυτή για τους δικηγόρους, ουσιαστικά ρυθμίζεται και το κομμάτι αυτό.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μετα τους δικηγορους μας διευκρινησαν οτι και οι υπολοιποι μπορουμε να εκπεσουν τις ασφαλιστικες εισφορες νοεμβ-δεκ που αποδιδονται εως 31-1-15...αν εγω ειχα περασει τον οαεε του νοεμβ-δεκ του 2013 που πληρωθηκε τον ιανουαριο του 2014 και τωρα εκπεσω και αυτον που θα πληρωθει μεσα στο ιανουαρ του 2015 θα εχω εκπεσει 7 διμηνα....

Διαβάζοντας την παράγραφο 2 του εγγράφου που δημοσιεύτηκε σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι μπορούν να καταχωρηθούν στις δαπάνες του φορολογικού έτους 2014 και τα 7 δίμηνα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Διαβάζοντας την παράγραφο 2 του εγγράφου που δημοσιεύτηκε σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι μπορούν να καταχωρηθούν στις δαπάνες του φορολογικού έτους 2014 και τα 7 δίμηνα.

και ειναι λογικο τωρα αυτο?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Παιδιά να ρωτήσω.. αν κάποιος δεν θέλει να εκπέσει τις ασφαλιστικές εισφορές μπορεί? Μπορεί να μην τις αναφέρει καθόλου στο ε3? Ευχαριστώ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Διαβάζοντας την παράγραφο 2 του εγγράφου που δημοσιεύτηκε σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι μπορούν να καταχωρηθούν στις δαπάνες του φορολογικού έτους 2014 και τα 7 δίμηνα.

 

και ειναι λογικο τωρα αυτο?

 

Στο έγγραφο (Αρ. πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015) για τις ασφαλιστικές εισφορές των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα, αναφορά σε έκπτωση εισφορών προηγούμενων χρήσεων (2012 και μετά) γίνεται στην παρ.3 και μόνο για τις ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίες και εκπίπτουν στο έτος που καταβάλλονται. 

 

Αν δεν πρόκειται για ρυθμισμένες δόσεις, τότε εκπίπτουν στο έτος που αναφέρονται, δηλαδή η εισφορά του 2013 (που πληρώθηκε εντός του 2014 και εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζει το Ταμείο), έπρεπε να εκπέσει στη χρήση 2013. 

 

Επομένως, πληρωμένη εντός του 2014 δόση που αφορά το έτος 2013 δεν εκπίπτει για το 2014, το αναφέρει στο έγγραφο που αφορούσε τις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων (παρ. 4).

 

Αριθμ. πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των περίπτωσης β' και γ' του άρθρου 22 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του ΚΦΕ, οι οποίες:

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 23 του ν.4172/2013 και όσον αφορά τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, δεν εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 

 

3. Σύμφωνα με την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά, κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία.

 

4. Στη φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, για αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στην χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμο τους ή όχι.

 

5. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων προς τους φορείς ασφάλισής τους, καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε μία χρήση δύναται να αφορούν την αμέσως προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις των σχετικών ασφαλιστικών φορέων, δυνάμει των οποίων προσδιορίζεται το ύψος των εισφορών και εκκινεί η διαδικασία καταβολής τους από τους ασφαλισμένους, εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο της χρήσεως που αφορούν και συνακολούθως και η παραλαβή των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, όπου επικολλώνται τα καταβαλλόμενα κατά τη διάρκεια μιας χρήσης ένσημα, γίνεται από το Ταμείο στον ανωτέρω χρόνο. Περαιτέρω, η ελάχιστη για κάθε έναν από τους ανωτέρω ασφαλισμένους υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά σε κάθε Τομέα καταβάλλεται αρχικά κατά τη διάρκεια της χρήσης όπου αυτή ανάγεται, διά της αγοράς των σχετικών ενσήμων και της επικολλήσεώς τους στο οικείο ασφαλιστικά βιβλιάριο, η δε τυχόν διαφορά μεταξύ ενσήμων και ελαχίστου ποσού εξοφλείται με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου σε μεταγενέστερο χρόνο όπου και παραδίδονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια.

 

6. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με το με Α.Π. Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 έγγραφο, έγινε δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από δικηγόρους κατά τα ανωτέρω έως και την 31.3.2014 και αφορούν τη χρήση 2013 μπορούν να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής.

Περαιτέρω, με το ίδιο ως άνω έγγραφο διευκρινίστηκε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 4172/2013, από την 1.1.2014 και μετά θα εκπίπτουν μόνο οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί έως το τέλος του οικείου έτους.

 

7. Δεδομένου ότι μετέπειτα δόθηκε από το Ε.ΤΑΑ.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών περαιτέρω παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών πέραν της 31.3.2014 και συγκεκριμένα έως 30.6.2014, γίνεται δεκτό, ότι και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από δικηγόρους κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2014 έως 30.6.2014 και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής (δηλαδή της χρήσης 2013).

 

8. Βάσει των οριζόμενων από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 23 του ν.4172/2013 συνάγονται τα εξής:

Όσον αφορά τα «αποϋλοποιημένα» ένσημα που καταβάλλονται διά της έκδοσης του οικείου γραμματίου προκαταβολής, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, αυτά εκπίπτουν στο χρόνο πραγματικής καταβολής τους δηλαδή στο χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε το ως άνω γραμμάτιο,

Όσον αφορά τα «κινητά» ένσημα τα οποία έχουν αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους και τα οποία επικολλώνται στο οικείο ασφαλιστικό βιβλιάριο, αυτά αποτελούν δαπάνη του ιδίου φορολογικού έτους με ημερομηνία 31/12.

Τέλος, η χρηματική διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ύψους των αγορασθέντων ενσήμων («αποϋλοποιημένων»-«κινητών») και του συνολικού ύψους της ασφαλιστικής υποχρέωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατ1 έτος από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτει στο χρόνο πραγματικής καταβολής της, δηλαδή στο χρόνο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική κατάθεση στο λογαριασμό του ασφαλιστικού φορέα,

 

9. Τέλος, κατ' ανάλογη εφαρμογή με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος, γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων που αφορούν το φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αυτού. 

 

10. To Αυτοτελές Τμήμα Β'-Κ.Φ.Α.Σ. προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις τυχόν δικές του ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20208

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΝΑΜΕ ΜΟΝΟ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΡΑ 6 ΔΙΜΗΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2014 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΠΟΛ 1085/2014

 

2. Περαιτέρω, σε συνέχεια της ΠΟΛ.1130/5.6.2013 διαταγής μας αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994. (προσωπικές εταιρείες κ.λπ.) σας γνωρίζουμε ότι όταν το μέλος της προσωπικής εταιρείας τηρεί βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω άσκησης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος τότε υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2013, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος (δεν ισχύει σε περίπτωση αδράνειας της επιχείρησης). Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές που ενώ αφορούσαν την χρήση του έτους 2012, έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα έως και τις 29.3.2013. Αν ο φορολογούμενος συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσωπικές εταιρείες, γίνεται δεκτό, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης να εκπίπτουν ως ανωτέρω, εξολοκλήρου από την εταιρία επιλογής του.

 

 

Αρ. πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015

 

2. Επειδή τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο ισχύουν γενικότερα για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορούν την περίοδο 1.1-31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και ειδικότερα από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014.

 

 

Τα αναφερόμενα στο φετινό έγγραφο είναι τα φυσιολογικά που θα έπρεπε να έχουν πει από πέρυσι.

 

Αφού πέρυσι μου έφαγε ένα δίμηνο ο ποταμίσιος, εγώ θα το αφαιρέσω φέτος και να πάνε να "εκλεγούν".  

 

 

Ήτοι 7 δίμηνα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εκείνο το "μπορούν" στην εγκύκλιο σημαίνει άραγε κάτι;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εκείνο το "μπορούν" στην εγκύκλιο σημαίνει άραγε κάτι;

Αυτό είναι καίριο ερώτημα..μπορεί κάποιος συνάδελφος να μας πει στα σίγουρα αν ειναι υποχρεωτικό να περαστεί το 6ο δίμηνο του 2014 στην χρήση 2014 ή "μπορούν" που σημαίνει οτι είναι θέμα επιλογής;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εκείνο το "μπορούν" στην εγκύκλιο σημαίνει άραγε κάτι;

 

Αυτό είναι καίριο ερώτημα..μπορεί κάποιος συνάδελφος να μας πει στα σίγουρα αν ειναι υποχρεωτικό να περαστεί το 6ο δίμηνο του 2014 στην χρήση 2014 ή "μπορούν" που σημαίνει οτι είναι θέμα επιλογής;

 

Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η λέξη "μπορούν" δεν προσδιορίζει το θέμα της επιλογής, όσο της άδειας που δίνεται να περαστούν οι εισφορές 6ου διμήνου ως εκπιπτόμενα έξοδα, παρότι πληρώνονται εντός του 2015. Παρότι δηλαδή δεν θα ήσουν σε θέση να το κάνεις, γιατί ο Ν.4172 δεν επιτρέπει έκπτωση μη καταβληθεισών εισφορών, πλέον μπορείς να το κάνεις.

 

Δεν έχει δηλαδή την έννοια του 

"μπορείς" να κάνεις αυτό ή εκείνο

αλλά του

"μπορείς=σου επιτρέπω να κάνεις αυτό"

Άλλωστε στη σχετική απόφαση, ξεκαθαρίστηκε ρητά ότι οι μόνες εισφορές που εκπίπτουν στο έτος πληρωμής από 2012 και έπειτα είναι οι ρυθμισμένες:

 

3. Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) προκύπτει, ότι ειδικά για τις εισφορές που αφορούν τις χρήσεις των ετών 2012 και μετά και που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση θα εκπίπτουν στο έτος που πραγματικά καταβάλλονται.

 

Επίσης, στην αντίστοιχη απόφαση για τους δικηγόρους, δίνεται και το πνεύμα του νόμου:

 

4. Στη φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, για αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στην χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμο τους ή όχι.

 

Έχω την αίσθηση ότι εφόσον, πλέον, σου επιτρέπει και βάσει απόφασης να εκπέσεις δαπάνη της χρήσης (Χ) ακόμη και αν πληρώθηκε στην επόμενη χρήση (Χ+1) και εντός της νόμιμης προθεσμίας, τότε είναι ξεκάθαρο ότι η δαπάνη θα πάει στην ανάλογη (Χ) χρήση και ότι δεν θα εκπέσει στην επόμενη (Χ+1).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπορεί να μου πει κάποιος αν στον ΚΩΔ 516 γράφουμε τις καταβληθείσες εισφορές στον ΟΑΕΕ. Ή όλες τις εισφορές υποχρεωτικά και άν κάποιο δίμηνο είναι απλήρωτο το κάνουμς αναμόρφωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ας το επαναλάβω και εδώ μήπως και το προσέξει κανείς και πει την γνώμη του 

 

Από Πολ 1113/2.6.2015

................................................

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.

Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 και όσον αφορά στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τους ίδιους τους ασφαλισμένους (ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.), εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 έγγραφό μας, δηλαδή για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών τους που αφορούν στην περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο 2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να τα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014. Από 01.01.2015 θα ισχύει ο γενικός κανόνας που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, ανακαλουμένων του τελευταίου εδάφιου της παραγράφου 7 του αριθ. Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του αριθ. Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 εγγράφων μας.

 

Από Δ 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015

.............................

3. Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) προκύπτει, ότι ειδικά για τις εισφορές που αφορούν τις χρήσεις των ετών 2012 και μετά και που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση θα εκπίπτουν στο έτος που πραγματικά καταβάλλονται.

 

Πάμε μία ανακεφαλαίωση όλοι μαζί ρε παιδιά ?

 

π.χ.

 

Εισφορές ΙΚΑ 2014 καταβολή εκπρόθεσμα το 2015 εκπίπτουν το 2015 ?

Εισφορές ΙΚΑ 2015 καταβολή  το 2015 ή στην νόμιμη προθεσμία ή παράταση της εκπίπτουν το 2015 .

Εισφορές ΙΚΑ 2014 ρύθμιση και καταβολή το 2015 εκπίπτουν το 2015 ?

Εισφορές ΙΚΑ 2012-2013 ρύθμιση και καταβολή το 2015 τι γίνεται ?

 

Εισφορές ΟΑΕΕ 2014 καταβολή εκπρόθεσμα το 2015 εκπίπτουν το 2015 ?

Εισφορές ΟΑΕΕ 2015 καταβολή  το 2015 ή στην νόμιμη προθεσμία ή παράταση της εκπίπτουν το 2015 .

Εισφορές ΟΑΕΕ 2014 ρύθμιση και καταβολή το 2015 εκπίπτουν το 2015 ?

Εισφορές ΟΑΕΕ 2012-2013 ρύθμιση και καταβολή το 2015 τι γίνεται ? (Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015) ?????

 

Πείτε μου τι δεν καταλαβαίνω ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συνάδελφοι μια βοήθεια. 

 

εισφορές χρήσης 2013 δικηγόρου πληρώθηκαν μέσα στο 2014 και δεν μπήκαν στο εισόδημα του 2013. 

 

Φέτος μπορώ να εκπέσω τις παραπάνω  εισφορές στο φορολογικό έτος 2014 , και να εκπέσω επίσης και τις εισφορές του 2014 που πληρώθηκαν το 2015?

 

Ευχαριστω εκ των προτερων

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα,

θα ήθελα να ρωτήσω αν εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές Οαεε από τα ακαθάριστα έσοδα μιας Α.Ε σε περίπτωση που:

Το άτομο είναι πρόεδρος στην ανώνυμη, έχει μπεί μισθός βάση Γ.Σ χωρίς ΙΚΑ , καθώς επίσης το άτομο αυτό έχει και μία ατομική επιχείρηση.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα,

θα ήθελα να ρωτήσω αν εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές Οαεε από τα ακαθάριστα έσοδα μιας Α.Ε σε περίπτωση που:

Το άτομο είναι πρόεδρος στην ανώνυμη, έχει μπεί μισθός βάση Γ.Σ χωρίς ΙΚΑ , καθώς επίσης το άτομο αυτό έχει και μία ατομική επιχείρηση.

 

Διαβάστε σχετικά στην ΠΟΛ 1113/2015.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...