ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ?