Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
bkonto

Ε.Λ.Π ερωτήσεις - απαντήσεις Ο τίτλος είναι πολύ μικρός

Question

Σε 1 μήνα θα πρέπει να έχουν αλλάξει τα λογιστικά σχέδια των λογιστηρίων

και κανείς δεν ασχολείται ή έχω καταλάβει κάτι λάθος?

 

αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
Άρθρο 5

Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος

1. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρη-

σης αξιόπιστου λογιστικού συστήµατος και κατάλληλων

λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηµατοοικονο-

µικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύµφωνα

µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου ή, σύµφωνα µε τα

Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστηµα και τα

λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι

αποσπασµατικά τα επιµέρους συστατικά τους, σε ό,τι α-

φορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για

τους σκοπούς αυτού του νόµου.

2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγρά-

φου 1, τα λογιστικά αρχεία:

α) Τηρούνται µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως

προς τον εντοπισµό, την καταγραφή και την επεξεργα-

σία των λογιστικών δεδοµένων που προκύπτουν από τις

συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας.

β) Συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτού του νό-

µου.

γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του νό-

µου

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Άρθρο 3

9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Να ρωτήσω κι εγώ κάτι σχετικά με τον δικό μου "πόνο"...

Αλλάζει κάτι με τα απλογραφικά? Όπως είδα στις πολύ μικρές οντότητες δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι.

Μου διαφεύγει κάτι ή συνεχίζω όπως σήμερα???

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Να ρωτήσω κι εγώ κάτι σχετικά με τον δικό μου "πόνο"...

Αλλάζει κάτι με τα απλογραφικά? Όπως είδα στις πολύ μικρές οντότητες δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι.

Μου διαφεύγει κάτι ή συνεχίζω όπως σήμερα???

Ευχαριστώ.

Συνεχίζεις όπως σήμερα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν χρειάζεται να αλλάξει το λογιστικό σχέδιο που εφαρμόζεται έως τώρα.

Πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα αναγκαστούμε να το αλλάξουμε εφόσον οι νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνδέονται με τους λογαριασμούς του νέου σχεδίου

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θα βάλουμε δίπλα σε κάθε παλιό λογαριασμό τον νέο και θα παίρνουμε ισοζύγια κανονικά και με τους εναλλακτικούς του "μπακάλικου".

 

ξέρεις την παροιμία που λέει "όλα τα 'χε η Μαριωρή ... και  η μαλακία της έλλειπε?"

Επειδή σε μία εταιρεία που παρακολουθώ  πρόκειται να αλλάξουν λογισμικό , το συζήτησα εκτεταμένα με τους προγραμματιστές και μου είπαν ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν προς το παρόν είναι ακριβώς αυτό που λέτε , το χαρακτήρισαν μάλιστα " εκτυπωτικές διευκολύνσεις"   Δεν έχουν ετοιμαστεί φυσικά ούτε οι εταιρείες λογισμικού. Αυτό το οποίο μάλλον τελικά θα γίνει είναι να τηρούνται για αυτούς που το επιθυμούν δύο παράλληλα λογιστικά σχέδια όπου οι λογαριασμοί του ενός θα αντιστοιχίζονται με του άλλου  και θα μπορούμε να παίρνουμε τις εκτυπώσεις είτε με το ένα είτε με το άλλο . Προβλέπεται εξαιρετικά επεισοδιακό το 2015 :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest despina

οι φορολογικοί μηχανισμοί καταργούνται?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

οι φορολογικοί μηχανισμοί καταργούνται?

Περσινά ξινά σταφύλια!!

Εάν ψάξετε στο forum θα βρείτε την απάντηση πολλάκις ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα. Αν ξέρει κανείς να βοηθήσει. Στο 'Αρθρο 12 παράγραφος 8 λέει "Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. " Δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες ( ηλεκτρολόγοι, φροντιστήρια, κ.λ.π.) θα εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικής η παροχής με φτμ ή εαφδσσ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε κάποιο σημείο αναφέρεται πως για ορισμένες επαγγελματικές ομάδες θα προβλέπεται διαφορετικός τρόπος έκδοσης (χειρόγραφα κλπ)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στην παράγραφο 11 λέει "Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από δημοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος, δύναται να απαλλάσσονται ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση της παραγράφου 8. Οι οντότητες αυτές δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο." Όμως δεν έχει βγει μια τέτοια απόφαση για το ποιές κατηγορίες απαλλάσονται!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Ρ.

Καλησπέρα σας,

 

Επειδή καλώς ή κακός το μόνο που έχω διαβάσει για τα ΕΛΠ είναι το Δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

σας παρακαλώ να με ενημερώσετε απο που μπορώ να ξεκινήσω.

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα σας,

 

Επειδή καλώς ή κακός το μόνο που έχω διαβάσει για τα ΕΛΠ είναι το Δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

σας παρακαλώ να με ενημερώσετε απο που μπορώ να ξεκινήσω.  NA ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ? ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest P.

NA ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ? ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ?

 

Εσείς τι λέτε ? Με κάποιον τρόπο θέλω να ενημερωθώ για την όλη αυτή ιστορία. Από που πρέπει να ξεκινήσω... Για να το πω πιο απλά .... εσύ τι έχεις διαβάσει για αυτό το θέμα ? απο πού ξεκίνησες ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπορεί να γίνει διακίνηση την 2/01/2015 ,με τιμολόγιο με  ημερομηνία έκδοσης 31/12/2014?

 

Νομίζω ότι κατάλαβα τη σκοπιμότητα.

Θα εξυπηρετούσε τιμ με αναγραφή "παραμένουν στις εγκαταστάσεις μας για φύλαξη" και στις 02/01 δα από φύλαξη.

Με ότι συνεπάγονται όλα αυτά για τις απογραφές.

 

Νομίζω ότι έτσι καλύπτεστε και για τον 4308/2014.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ενα σημαντικό είναι η καταργηση του ΚΦΑΣ και οτι αυτο συνεπάγεται. Π.χ. οι ΑΛΠ μέχρι 100€ δεν θα αποτελούν πλέον φορολογικό  παραστατικό για επαγγελματική χρήση

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ναι αλλά ο 4308 δεν αναφέρει πουθενά για δα?

Πώς δεν αναφέρει?

 

8. Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Ομοίως παρακολουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους. Κατ’ ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται:  

α) η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εμπλεκόμενου μέρους,  

β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών, και  

γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση.  

9. Η υποχρέωση της παραγράφου 8 εκπληρούται και όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Όταν δεν έχει ληφθεί παραστατικό διακίνησης ή πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες της παραγράφου 8(α) έως και 8(γ), αμελλητί με την παραλαβή των αποθεμάτων.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...