Jump to content
  • 0

Ε9 και ημιτελές ακίνητο, τι χαρτιά ζητάμε;


Question

Για να περάσουμε ένα ακίνητο ημιτελές στο Ε9 τι χαρτιά ζητάμε;

 

(Προσπαθούν αρκετοί τώρα με το ΕΝΦΙΑ να περάσουν τα ακίνητα ως ημιτελή ενώ πολλά από αυτά δεν είναι) 

Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Για να περάσουμε ένα ακίνητο ημιτελές στο Ε9 τι χαρτιά ζητάμε;

 

(Προσπαθούν αρκετοί τώρα με το ΕΝΦΙΑ να περάσουν τα ακίνητα ως ημιτελή ενώ πολλά από αυτά δεν είναι) 

Εγώ, (δεν ξέρω εάν είναι σωστό) τους ζητάω φωτογραφία, βεβαίωση του μηχανικού και υπογραφή τους!

 

Ίσως στις οδηγίες που αναμένεται να εκδοθούν από τη ΓΓΔΕ αναφέρουν επακριβώς τι θα χρειαστεί. 

 

Καλημέρα.

Link to post
Share on other sites
  • 0

Στην ημερίδα του ΟΕΕ η κυρία Κόλλια είχε πει ότι ημιτελές είναι και ένα ακίνητο όχι μόνο που δεν αποπερατώθηκε αλλά και το αποπερατωμένο που σήμερα δεν είναι λειτουργικά κατοικίσιμο. (φθορά από την χρόνο, φυσικές καταστροφές, κλπ)

Είχε πει γενικά ότι αυτό πρέπει να αποδεικνύετε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Νομίζω ότι με μια βεβαίωση μηχανικού είμαστε ο.κ.

Link to post
Share on other sites
  • 0

Έχω μια περίπτωση που δηλώθηκε ακίνητο βάσει αδείας, με όλα τα τ.μ., σαν ημιτελές. Στην πραγματικότητα η ανέγερση προχώρησε μόνο μέχρι το καλούπι του υπογείου, οπότε και θα διαγράψω όλο το κτίσμα. Σε ερώτημά μου στη Δ.Ο.Υ. τί θα χρειαστεί να προσκομίσω στον έλεγχο (μιας και ο φόρος θα μειωθεί πάνω από 300€), μου απάντησαν πως η βεβαίωση του μηχανικού δεν τους κάνει και πως θα χρειαστεί αντίστοιχη βεβαίωση από την πολεοδομία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Προσωπικά περιμένω τις οδηγίες....

Link to post
Share on other sites
  • 0

Yπόψιν και ο σχετικός έλεγχος κατόπιν αυτοψίας στις περιπτώσεις που έχουμε μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ. Οπότε πιθανόν να μην αρκούν μόνο κάποια χαρτιά ως δικαιολογητικά , αλλά να έχει μεγαλύτερη σημασία η αποψη που θα σχηματίσει ο ελεγκτής. Αλλά χρειάζεται λίγη υπομονή ακόμη , ωστε να δουμε και την αναμενόμενη εγκύκλιο μήπως και βγάλουμε άκρη (που δε νομίζω ότι θα βγάλουμε ). 

Link to post
Share on other sites
  • 0

ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ;

Η πραγματική κατάσταση τού ακινήτου 

Για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από: 

- την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. 
- Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. 
- Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. 
- Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπ όψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του 

 

Δεν αναγράφονται στοιχεία κτίσματος όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στέγης. Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές.

 

. Επί οικοπέδων, για τα οποία έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας αλλά δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του σκελετού των ορόφων την 1.1.05, θα δηλωθούν τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο.

Αν όμως έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός τουλάχιστον της οικοδομής, τότε ο οικοπεδούχος θα αναγράψει όλα τα κτίσματα -- διαμερίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή, όπως περιγράφονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (ποσοστό επί τοις εκατόν συνιδιοκτησίας του οικοπέδου).

Σε περίπτωση όμως που, μέχρι τις 31/12/2004, έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο διαμέρισμα ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιοδήποτε στάδιο (ακόμη και πριν την έναρξη εργασιών επί του οικοπέδου) θα δηλωθεί από το νέο κύριο ως αποπερατωμένο.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στη περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίας από ιδιώτη όσο και στη περίπτωση ανέγερσης με αντιπαροχή.
 

 

Αναλυτικότερα σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται μέχρι και την 30.11.2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου είναι μηδενικό. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των 100 ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Τα αυτοτελή πρόστιμα δεν επιβάλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1.1.2014 μέχρι και την 30.11.2014.

Ωστόσο αν από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται έπειτα από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη Φορολογική Διοίκηση.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία (τροποποιητικές) δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για διόρθωση του ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση όμως που, μετά την πρώτη εκκαθάριση που πραγματοποιείται για διόρθωση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ, υποβληθεί εκ νέου τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει μείωση φόρου, η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται έπειτα από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη Φορολογική Διοίκηση

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...