Jump to content
 • 0

Παρελθόν από 1.1.2015 ο Κ.Φ.Α.Σ. και το Ε.Γ.Λ.Σ. - Ποιές διατάξεις και νόμοι καταργούνται με την εισαγωγή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων - Ο νέος «μίνι» ΚΦΑΣ


Question

διάβασα λίγο το προσχέδιο σχετικά με τα Ε.Λ.Π. και αυτό που δεν κατάλαβα είναι εάν καταργούνται γενικά τα απλογραφικά βιβλία. Διότι χωρίζονται οι επιχειρήσεις σε 4 ειδών οντότητες(όπως χαρακτηριστικά τις αναγράφει στο προσχέδιο) ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους κλπ..και για όλες λέει ότι πρέπει να συντάσουν οικονομικές καταστάσεις κλπ. Επιδερμικά το διάβασα λίγο το άρθρο και μου γεννήθηκε αμέσως αυτή η απορία. Για αυτό και άνοιξα το θέμα αυτό προς συζήτησα καθ'ότι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα(ένα από τα χιλιάδες θέματα)

Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές

Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1

1. Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 που κάνουν, σύμφωνα με το νόμο, χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16:

α) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 περί σχεδίου λογαριασμών.

β) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 6 έως και 8 του άρθρου 4.

γ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 16 περί απόκλισης από τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 6 του άρθρου 17 περί λογιστικής παρακολούθησης και παρουσίασης των συναλλαγών και γεγονότων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους ουσία.

ε) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 2(γ) του άρθρου 18 περί προσαύξησης, με έμμεσο κόστος, του κόστους κτήσης ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων.

ζ) Χρησιμοποιούν τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας και δεν εφαρμόζουν τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως και 3(α)(4) του άρθρου 18.

η) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3(α)(6) του άρθρου 18 περί μη απόσβεσης της υπεραξίας και άλλων άυλων στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Τα εν λόγω στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, αποσβένονται με τον τρόπο που ορίζει η φορολογική νομοθεσία.

θ) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3(β) του άρθρου 18 περί απομείωσης των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων, αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές ρυθμίσεις.

ι) Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

ια) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3 του άρθρου 19 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβέσιμο κόστος.

ιβ) Αναγνωρίζουν ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 19.

ιγ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3(β) και 5 του άρθρου 20 περί προσαύξησης, με έμμεσο κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεμάτων.

ιδ) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιμο κόστος.

ιε) Αναγνωρίζουν προβλέψεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 έως και 14 του άρθρου 22.

ιστ) Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23.

ιζ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 23 περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας.

ιη) Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

ιθ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

2. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 και 34 του άρθρου 29.

3. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ 150.000 από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.

4. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας περιόδου, ενώ δε διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογραφής για τις τρεις τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους.

5. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ δε διενεργούσαν, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν.

6. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δε διενεργείται απογραφή.
Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(α) και 2(β) του άρθρου 1

7. Οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16:

α) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

γ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών, και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

8. Οι οντότητες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29.

Μικρές οντότητες

9. Οι μικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) και 25 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29.

 

................................................................................................................

 

αλλα!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία

 

8. Το σχέδιο των λογαριασμών του παραρτήματος Γ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ότι αφορά στην ονοματολογία και στο περιεχόμενο των λογαριασμών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης αυτών. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την παράγραφο 12 του άρθρου 16.

9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόμο έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014.

10. Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί:

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο).

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο).

 

 

...........................................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν:

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).

γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων καταρτίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β: υπόδειγμα Β.1 (Ισολογισμός), Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης), και Β.4 (Κατάσταση Χρηματοροών).

7. Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

8. Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

 

 

Μετά απο το σχόλιο του skylogiannis πιο κάτω να προσθέσω αυτό που επιτρέπει την απαλλαγή απο τα διπλογραφικά

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

8. Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Συγγνώμη???....δηλαδή με τον ΚΦΑΣ, τα πήγανε περίφημα και μας περνάνε στο επόμενο επίπεδο!!!

αναβάθμιση!!!!

ουάου!!!

Δεν το ζούμε αυτο! πραγματικά γελάω απο τα νεύρα μου!...ακόμα δεν έχουν ερμηνεύσει τον ΚΦΑΣ και πάμε στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ!!!!! ΜΠΡΑΒΟ!!! ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ!!!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Έχουν ανακοινωθεί από πέρυσι (2013). Το θέμα είναι το γνωστό. 2 μήνες πριν την εφαρμογή η διαβούλευση? Πάλι τελευταία στιγμή. Πάλι. Γιουρούσι αδέρφια, κι όποιος μείνει. Ο τελευταίος ας ανάψει το καντήλι.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Τώρα μπορεί να γράφω και βλακείες (ένα ξεφύλλισμα έριξα):

Οι "πολύ μικρές οντότητες" θα συνεχίσουν να τηρούν τα απλογραφικά (που τώρα θα λέγονται ΕΛΠ με τις απαλλαγές του άρθρου 30) αλλά στο τέλος θα συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις Β5 και Β6?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Με βάση τα άρθρα 30 και άρθρο 16 παράγραφος 8, φαίνεται να εξαιρούνται από πολλές υποχρεώσεις οι ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ και ΕΕ και να συντάσουν μόνο απλοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων:

 

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Χ Χ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ
Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων Χ Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές X X
Λοιπά έσοδα και κέρδη Χ Χ
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) Χ Χ
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Φόροι Χ Χ
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Χ Χ

 

 

Τώρα μπορεί να γράφω και βλακείες (ένα ξεφύλλισμα έριξα):

Οι "πολύ μικρές οντότητες" θα συνεχίσουν να τηρούν τα απλογραφικά (που τώρα θα λέγονται ΕΛΠ με τις απαλλαγές του άρθρου 30) αλλά στο τέλος θα συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις Β5 και Β6?

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

Με βάση τα άρθρα 30 και άρθρο 16 παράγραφος 8, φαίνεται να εξαιρούνται από πολλές υποχρεώσεις οι ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ και ΕΕ και να συντάσουν μόνο απλοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων:

 

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Χ Χ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ
Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων Χ Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές X X
Λοιπά έσοδα και κέρδη Χ Χ
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) Χ Χ
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Φόροι Χ Χ
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Χ Χ

 

 

Βιβλία θα τηρούν κανονικά. Περίπου όπως πριν.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Και όλα αυτά θα "διαβουλευτούν" και θα είναι έτοιμα μέσα σε 2 μήνες ?

Και θα μας τα πετάξουν στα μούτρα και θα μας πουν ερμηνεύστε τα μ........ες και εφαρμόστε τα από 01.01.2015 , και μετά από κάνα χρόνο θα έρθουμε εμείς οι πεφωτισμένοι ινστρούχτορες και θα σας φλομώσουμε στις ΠΟΛ οι οποίες πολλάκις θα αλληλοαναιρούνται , ενώ παράλληλα θα σας επιβάλλουμε και πρόστιμα για τις λανθασμένες ερμηνείες που κάνατε ?

Καί τον ΚΦΑΣ με όλο τον επακολουθήσαντα  τον ορυμαγδό των εγκυκλίων τι τον θέλανε , αφού είχαν σχεδιάσει να τον καταργήσουν ?

Νοσταλγώ τον ΚΒΣ 

Εχουν καταλάβει οι """""άνθρωποι"""" οτι ο λογιστής πρέπει και να εργάζεται και όχι να αναλώνει ατελείωτες ώρες διαβάζοντας και προσπαθώντας να καταλάβει τίς ατελείωτες παπαριές που τις βαφτίζουν νόμους ?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Και όλα αυτά θα "διαβουλευτούν" και θα είναι έτοιμα μέσα σε 2 μήνες ?

Και θα μας τα πετάξουν στα μούτρα και θα μας πουν ερμηνεύστε τα μ........ες και εφαρμόστε τα από 01.01.2015 , και μετά από κάνα χρόνο θα έρθουμε εμείς οι πεφωτισμένοι ινστρούχτορες και θα σας φλομώσουμε στις ΠΟΛ οι οποίες πολλάκις θα αλληλοαναιρούνται , ενώ παράλληλα θα σας επιβάλλουμε και πρόστιμα για τις λανθασμένες ερμηνείες που κάνατε ?

Καί τον ΚΦΑΣ με όλο τον επακολουθήσαντα  τον ορυμαγδό των εγκυκλίων τι τον θέλανε , αφού είχαν σχεδιάσει να τον καταργήσουν ?

Νοσταλγώ τον ΚΒΣ 

Εχουν καταλάβει οι """""άνθρωποι"""" οτι ο λογιστής πρέπει και να εργάζεται και όχι να αναλώνει ατελείωτες ώρες διαβάζοντας και προσπαθώντας να καταλάβει τίς ατελείωτες παπαριές που τις βαφτίζουν νόμους ?

Αυτοί έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά. Διότι αυτοί δεν δουλεύουν αγαπητέ. Είναι τα  think tank. Αυτοί που δουλεύουν είναι η μπλέμπα των 500 άντε των 700 ευρώ  (αν είναι large ο supervisor) Πηγαίνουν λοιπόν  οι πιτσιρικάδες(νέοι ορκωτοί με μεταπτυχιακά-διδακτορικά με με με ....) σε εταιρείες για έλεγχο, κάθονται μία εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ (αφού φύγουν από την εταιρεία μετά συνεχίζουν να δουλεύουν για να συντάξουν και τις εκθέσεις τους) και τους πιάνει κατάθλιψη όταν δουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που με λιγότερα τυπικά  προσόντα από τα δικά τους παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα.  Από τούδε και στο εξής λοιπόν θα πηγαίνει η ελεγκτική εταιρεία στον επιχειρηματία , θα του λέει έχω και φορολογικό και λογιστικό και ελεγκτικό τμήμα, θα του κάνει μία προσφορά το μήνα βαρβάτη, και θα στέλνει τον νέο ελεγκτή των 700€ μία φορά την εβδομάδα  να κάνει όλη τη χαμαλοδουλειά . 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αυτοί έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά. Διότι αυτοί δεν δουλεύουν αγαπητέ. Είναι τα  think tank. Αυτοί που δουλεύουν είναι η μπλέμπα των 500 άντε των 700 ευρώ  (αν είναι large ο supervisor) Πηγαίνουν λοιπόν  οι πιτσιρικάδες(νέοι ορκωτοί με μεταπτυχιακά-διδακτορικά με με με ....) σε εταιρείες για έλεγχο, κάθονται μία εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ (αφού φύγουν από την εταιρεία μετά συνεχίζουν να δουλεύουν για να συντάξουν και τις εκθέσεις τους) και τους πιάνει κατάθλιψη όταν δουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που με λιγότερα τυπικά  προσόντα από τα δικά τους παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα.  Από τούδε και στο εξής λοιπόν θα πηγαίνει η ελεγκτική εταιρεία στον επιχειρηματία , θα του λέει έχω και φορολογικό και λογιστικό και ελεγκτικό τμήμα, θα του κάνει μία προσφορά το μήνα βαρβάτη, και θα στέλνει τον νέο ελεγκτή των 700€ μία φορά την εβδομάδα  να κάνει όλη τη χαμαλοδουλειά . 

 

 

Οι μεγάλες ελεγκτικές πάντως, ετοιμάζονται. Ετοιμάζουν υποδομές δηλαδή, ψωνίζουν εξοπλισμό (το ξέρω από πρώτο χέρι). Ετοιμάζουν τα γραφεία κάποιων από εμάς.

 

Αλλά και εγώ δεν "θα κάτσω στα αυγά μου":

Πετάω σήμερα και το τελευταίο pc με xp που είχα. Τη θέση του θα πάρει καινούριο με 8άρια 64μπιτα. Και διπλές οθόνες παντού...

Φουλ έξτρα το γραφείο. Πσσσσ....

 

Οι υπάλληλοι όλοι λιώνουν και τελειώνουν

σαν στήλες δύο δύο μες στα γραφεία.

(Ηλεκτρολόγοι θα’ ναι η Πολιτεία

κι ο Θάνατος, που τους ανανεώνουν.)

Κάθονται στις καρέκλες, μουτζουρώνουν

Αθώα λευκά χαρτιά, χωρίς αιτία.

«Συν τη παρούση αλληλογραφία

έχομεν την τιμήν» διαβεβαιώνουν.

Και μοναχά η τιμή τους απομένει,

όταν ανηφορίζουμε τους δρόμους,

το βράδυ στις οχτώ, σαν κουρντισμένοι.

Παίρνουν κάστανα, σκέπτονται τους νόμους,

σκέπτονται το συνάλλαγμα, τους ώμους

σηκώνοντας οι υπάλληλοι οι καημένοι.

Κ. Γ. Καρυωτάκης 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Τυπώνω ΕΝ.Φ.Ι.Α. σωρό , παράβολα , δηλώσεις


χρέη από το πουθενά  σ’ όσες  θέλουνε δόσεις ,


μισθώματα και ΕΕΤΗΔΕ ,  να εξηγώ το ανεξήγητο ,


και δέκατο Ε-9  για το ίδιο το ακίνητο.


 


Γενοκτονίας εκλαϊκευτής , κλητήρας ,  παρηγορητής ,


εκτυπωτής,  διεκπεραιωτής   κι ας σπούδασα για λογιστής,


κι έτσι  δυο τιμολόγια κανένας δεν με πείθει


πως ως το βράδυ πάνω τους θα΄χουν ΚΑΤΕΧΩΡΗΘΗ


 


Μια νύχτα κλείσαν σωρηδόν  ογδόντα τόσες Δ.Ο.Υ.


και νόμισαν οι λογιστές πως θα σηκώσουν μπόι


μας λέγανε στην ΠΟΦΕΕ θα μεγαλώσει η πίτα


το  ‘’π’’  μας το’ δειξαν  για  ‘’τ’’ και φάγαμε την … ήττα.


 


Κι η  πίτα είναι σαν mignon φιλέτο από τα λίγα


δουλάκι στις ελεγκτικές  με θέλαν , κι αν δεν πήγα,


έρχονται  ISO , εγγυητικές, όροι για πολυεθνικές


με μεροκάματο που  λες όσο τσιγάρα και καφές,


και όπως  είχα πρωτοπεί κι έχει πολλάκις ειπωθεί


προβατο ένα λύκοι τρεις ψηφίζουν ποιος θα φαγωθεί.


 


08/10/2014


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τελικά, καταργείται η υποχρεωτική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων π.χ. για μία Α.Ε. που έχει τζίρο κάτω από 1.500.000 (και θεωρείται πολύ μικρή οντότητα);;

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στο παρόν παράρτημα Γ παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα σχεδίου λογαριασμών το οποίο οι οντότητες που υπόκεινται στο νόμο αυτό μπορεί να χρησιμοποιούν προσαρμόζοντάς του κατάλληλα, ως μέρος του λογιστικού τους συστήματος. Η χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος σχεδίου λογαριασμών είναι καθαρά προαιρετική. Οι οντότητες δύνανται να χρησιμοποιούν, με κατάλληλη προσαρμογή, το σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή άλλα σχέδια λογαριασμών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους

 

Να υποθέσω οτι μια εταιρία που ιδρύεται τώρα στην Ελλάδα μπορεί να υιοθετήσει αν θέλει το λογιστικό σχέδιο της μαμάς εταιρίας που δημοσιεύει σε ΔΛΠ, σωστά;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Πελάτης μου με απλογραφικά εκδίδει από 1/1/2015 τις χονδρικές του πωλήσεις μέσω ενός διαδικτυακού λογισμικού(κάτι σαν εμπορικό αλλά δεν είναι εγκατεστημένο πρόγραμμα στον υπολογιστή,μπαίνεις μέσα με τους κωδικούς σου και εκδίδεις τιμολόγια,ενημερώνεις αν θές αγορές,δαπάνες,επιταγές,ταμεία κλπ καταβάλλοντας ένα τίμημα ανά τρίμηνο με επίσημο παραστατικό κανονικά). Προ ολίγων ημερών για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε μέσω prepaid κάρτας να ενεργοποιήσει το λογισμικό(γιατί είχε παρέλθει η τρίμηνη συνδρομή) λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος στην τράπεζα και εξέδωσε χειρόγραφο τιμολόγιο πώλησης με την αύξουσα σειρά που είχε αφήσει από το 2014 δηλ. είχε κοπεί μέχρι το 35 και τώρα έκοψε το αμέσως επόμενο το 36 δηλ. Δε νομίζω με τα ΕΛΠ να δημιουργείται κάποιο θέμα, έτσι δεν είναι?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...