Jump to content
 • 0

Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.


Constantinos
 Share

Question

Συνάδελφοι μία διευκρίνηση. Έχει σταλεί ετήσιος πίνακας προσωπικού στης 15/10/2014. Γίνεται νέα πρόσληψη στης 20/10/2014 και με την αναγγελία δημιουργείται αυτόματα και ο πίνακας προσωπικού πρόσληψης για το συγκεκριμένο άτομο.

Υπάρχει υποχρέωση να σταλεί ετήσιος πίνακας συμπληρωματικός μόνο για την νέα πρόσληψη ;

Επίσης αν δεν ισχύει το παραπάνω σε ποιες περιπτώσεις στέλνεται η συγκεκριμένη μορφή πίνακα ;

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει τεχνικός ασφαλειας και ο εργοδοτης δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τι κάνω;;;;;
Δεν δέχεται την υποβολή του Ε4  :unsure:

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ο εργοδότης δεν έχει υποβάλλει αίτηση για σεμινάριο Τεχνικού Ασφάλειας. Τι να κάνω; Να βάλω ημ.αιτησης την ημερομηνία πρόσληψης (είναι για αύριο και καίγομαι) και μετά να κάνω τροποποιητικό χειρόγραφο Ε4 στον ΟΑΕΔ; Θα έχω πρόβλημα αν γίνει έτσι;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

βάλε ότι θέλεις να φύγει η πρόσληψη και να είσαι οκ.

 

βάλε της πρόσληψης και ξεκινάς από αύριο την διαδικασία. 

 

γιατί ήξερε πότε θα κάνει πρόσληψη?  τώρα που προέκυψε ξεκίνησε τις διαδικασίες επιμόρφωσης.

 

τι είναι αυτά βρε ,να θέλεις να δώσεις δουλειά ,ένσημα και να μην σε αφήνουν.

 

Να πεις ότι θα μάθαινε και τίποτα σε κείνο το σεμινάριο θα έλεγες στο διάβολο έχουν δίκιο.

 

Ας αναρτήσει βίντεο το ΣΕΠΕ ανάλογα με το αντικείμενο και να το παρακολουθεί ο εργοδότης.

 

να δίνει ΚΑΔ και να τον πηγαίνει στο αντίστοιχο βίντεο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ο εργοδότης δεν έχει υποβάλλει αίτηση για σεμινάριο Τεχνικού Ασφάλειας. Τι να κάνω; Να βάλω ημ.αιτησης την ημερομηνία πρόσληψης (είναι για αύριο και καίγομαι) και μετά να κάνω τροποποιητικό χειρόγραφο Ε4 στον ΟΑΕΔ; Θα έχω πρόβλημα αν γίνει έτσι;

 

Συγγνώμη αλλά νοιώθω προσβεβλημένος...

Το ότι ξαναρωτήσατε, σημαίνει ότι δεν "μπήκατε στον κόπο" να διαβάσετε αυτά που σας παρέπεμψα...

Λυπάμαι...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συγγνώμη αλλά νοιώθω προσβεβλημένος...

Το ότι ξαναρωτήσατε, σημαίνει ότι δεν "μπήκατε στον κόπο" να διαβάσετε αυτά που σας παρέπεμψα...

Λυπάμαι...

Διάβασα τις παραπομπές σας απλά χρειάζομαι μία "άμεση" λύση αυτή τη στιγμή. 

Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας, και είναι πάντα επιθυμητές οι τόσο κατατοπιστικές απαντήσεις.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

...

6. Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ
 
Με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 11453/1284/16.4.2013 καθορίσθηκε η διαδικασία αναγγελίας στην περίπτωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρηση του.
 
Συμπληρωματικά με την εν λόγω εγκύκλιο ορίζονται τα ακόλουθα:
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ
 
1. Για τον εργοδότη που επιθυμεί ο ίδιος ή εργαζόμενος να ασκήσει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) στην επιχείρησή του και όσον αφορά την καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
Για τον εργοδότη δεν απαιτείται επιμόρφωση (ΔΑΕ) καθόσον διαθέτει όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
 
•Στην περίπτωση αυτή καταχωρούνται στο ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία του όπως προσδιορίζονται με την προαναφερεθείσα εγκύκλιο.
 
2. Όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επιθυμεί ο ίδιος ο εργοδότης να ασκήσει καθήκοντα ΤΑ και αποκτά τις απαραίτητες προϋποθέσεις μετά από επιμόρφωση.
 
•Δηλώνει άμεσα την επιθυμία του να συμμετάσχει σε σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Ο αριθμός πρωτοκόλλου που του δίδεται από τον φορέα επιμόρφωσης τίθεται στο πεδίο του ΕΡΓΑΝΗ με την ένδειξη αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά την ημερομηνία αίτησης παρέχεται ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών προκειμένου να έχει ολοκληρώσει την επιμόρφωσή του. Εφόσον δεν έχει επιμορφωθεί μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητήσει υπηρεσίες ΤΑ από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞ.Υ.Π.Π.) μέχρις ότου επιμορφωθεί.
 
3. Όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προτείνεται εργαζόμενος να ασκήσει καθήκοντα ΤΑ ο οποίος αποκτά τις απαραίτητες προϋποθέσεις μετά από επιμόρφωση.
 
• Ο εργοδότης δηλώνει άμεσα την συγκεκριμένη συμφωνία για να συμμετάσχει εργαζόμενος σε σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Ο αριθμός πρωτοκόλλου που του δίδεται από τον φορέα επιμόρφωσης τίθεται στο πεδίο του ΕΡΓΑΝΗ με την ένδειξη αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά την ημερομηνία αίτησης του παρέχεται ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών προκειμένου να έχει ολοκληρώσει ο εργαζόμενος την επιμόρφωσή του. Εφόσον δεν έχει επιμορφωθεί μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει ο εργοδότης να αναζητήσει υπηρεσίες ΤΑ από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞ.Υ.Π.Π.) μέχρις ότου επιμορφωθεί ο εργαζόμενος.
 
4. Όσοι ήδη έχουν εισέλθει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος δεν έχει πραγματοποιήσει την επιμόρφωσή του.
 
Στην περίπτωση αυτή παρέχεται το χρονικό διάστημα έως και 30-06-2015 προκειμένου να έχει ολοκληρώσει την επιμόρφωσή του. Μετά το εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρείται ότι δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητήσει υπηρεσίες ΤΑ από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞΥΠΠ) μέχρις ότου επιμορφωθεί ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενος.
...
 
 

...

2. Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος και συγκεκριμένα στα πεδία «αριθμός πρωτοκόλλου» και «ωράριο», (ανάλογα με την περίπτωση που ανήκει ο εργοδότης σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του ΚΝΥΑΕ), συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι ενδείξεις:

2m29s2v.jpg

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

14bqhx2.jpg

Πέραν των παραπάνω αναφερθέντων επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες του εργοδότη για την προστασία των εργαζομένων παραμένουν στο ακέραιο, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ − ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων ΚΝΥΑΕ (ν.3850/2010). Στο πλαίσιο αυτό ο εργοδότης πρέπει να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων λαμβάνοντας όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα.

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16174

 

Καλή συνέχεια.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τεχνικός ασφαλείας και παπαριές. Όλα μούφα είναι. Υποχρεώνουν καφενεία και ψιλικατζίδικα να έχουν τεχνικό ασφαλείας την ώρα που σκοτώνονται εργάτες σε διυλιστήρια και εργοστάσια. Έλεος πια με τους γραφειοκράτες, ιδέα δεν έχουν τι γίνεται στην αγορά....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τεχνικός ασφαλείας και παπαριές. Όλα μούφα είναι. Υποχρεώνουν καφενεία και ψιλικατζίδικα να έχουν τεχνικό ασφαλείας την ώρα που σκοτώνονται εργάτες σε διυλιστήρια και εργοστάσια. Έλεος πια με τους γραφειοκράτες, ιδέα δεν έχουν τι γίνεται στην αγορά....

Μιλάμε για στυγνή γραφειοκρατεία και απατεωνιά για να μας λένε στα σεμινάρια τα αυτονόητα και να γράφουμε στα βιβλιαράκια του ΣΕΠΕ τα παραμυθάκια τους...λές και είμαστε σε κανά διυλιστήριο ή έστω σε έναν χώρο με πολλούς εργαζομένους και πολλά μ2.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα επειδή μπερδεύτηκα έχω επιχείρηση που είχε ένα άτομο προσωπικό και το έδιωξε 30/07/2015 σήμερα θέλει να προσλάβει νέο άτομο πρέπει να κάνω πρώτα ε3 και μετά ετήσιο η πρώτα ετήσιο και μετά ε3 . ευχαριστώ 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα επειδή μπερδεύτηκα έχω επιχείρηση που είχε ένα άτομο προσωπικό και το έδιωξε 30/07/2015 σήμερα θέλει να προσλάβει νέο άτομο πρέπει να κάνω πρώτα ε3 και μετά ετήσιο η πρώτα ετήσιο και μετά ε3 . ευχαριστώ 

Ε3 και μετά ετήσιο

Link to comment
Share on other sites

 • 0

το yeka.gr ΕΡγανη ειναι κολλημενο ακομη?προλαβα να στειλω μια προσληψη για σημερα ημερομηνια θεωλ και μερικης απασχοληση και πινακα θα ανοιξει η εφαρμογη ή θα το παρει εκπροθεσμο

Link to comment
Share on other sites

 • 0

το εκπρόθεσμο που κολλάει? 

 

αφού έστειλες την πρόσληψη τότε μπορείς να εκτυπώσεις και τον πίνακα..

 

για την σύμβαση έχει 8 μέρες..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα και Καλή εβδομάδα !!

Θέτω εδώ κάτι που μου προέκυψε μήπως δεν κάνω κάτι καλά.

Τελευταία πρόσληψη Ιούλιο του 2014. Τότε εκτύπωσα συμπληρωματικό πρόσληψης ο οποίος έχει πάρει κανονικά αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία

και συσχέτιση με τον αρχικό ετήσιο.

Σήμερα έκανα πρόσληψη, και ο σχετικός συμπληρωματικός που δημιουργείται δεν έχει ούτε νέο αριθμό πρωτοκόλλου ούτε συσχέτιση με τον αρχικό ετήσιο

ούτε μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω κάποιου είδους υποβολή.

Μήπως έχει αλλάξει κάτι και δεν το έχω πάρει χαμπάρι ?

Ευχαριστώ :-) 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα και Καλή εβδομάδα !!

Θέτω εδώ κάτι που μου προέκυψε μήπως δεν κάνω κάτι καλά.

Τελευταία πρόσληψη Ιούλιο του 2014. Τότε εκτύπωσα συμπληρωματικό πρόσληψης ο οποίος έχει πάρει κανονικά αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία

και συσχέτιση με τον αρχικό ετήσιο.

Σήμερα έκανα πρόσληψη, και ο σχετικός συμπληρωματικός που δημιουργείται δεν έχει ούτε νέο αριθμό πρωτοκόλλου ούτε συσχέτιση με τον αρχικό ετήσιο

ούτε μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω κάποιου είδους υποβολή.

Μήπως έχει αλλάξει κάτι και δεν το έχω πάρει χαμπάρι ?

Ευχαριστώ :-) 

 

μπορείτε να στείλετε και έναν αρχικό για να τον συνδέσετε με μελλοντικές τροποποιήσεις..

 

• E4 APXIKOΣ

Στις περιπτώσεις σύστασης νέου παραρτήματος ή απασχόλησης προσωπικού για πρώτη φορά εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του Eτήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 22/10 κάθε έτους έως 30/09 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται E4-Aρχικός πίνακας προσωπικού. H υποβολή Aρχικού πίνακα γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Eτήσιο ή Aρχικό πίνακα προσωπικού. Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις νέων εργοδοτών, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη εργαζομένων για πρώτη φορά, καθώς και για όσους εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, ή εφόσον μετά τις 21/10 υποβάλλεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά πρόσληψη εργαζομένων, υποδεικνύεται η υποβολή και Aρχικού Πίνακα Προσωπικού προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Tεχνικού Aσφαλείας, του Γιατρού Eργασίας και του Nόμιμου Eκπροσώπου σε αυτόν. H υποβολή Aρχικού πίνακα γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Eτήσιο ή Aρχικό πίνακα προσωπικού.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21103

 

καλημέρα..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

μπορείτε να στείλετε και έναν αρχικό για να τον συνδέσετε με μελλοντικές τροποποιήσεις..

 

• E4 APXIKOΣ

Στις περιπτώσεις σύστασης νέου παραρτήματος ή απασχόλησης προσωπικού για πρώτη φορά εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του Eτήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 22/10 κάθε έτους έως 30/09 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται E4-Aρχικός πίνακας προσωπικού. H υποβολή Aρχικού πίνακα γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Eτήσιο ή Aρχικό πίνακα προσωπικού. Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις νέων εργοδοτών, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη εργαζομένων για πρώτη φορά, καθώς και για όσους εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, ή εφόσον μετά τις 21/10 υποβάλλεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά πρόσληψη εργαζομένων, υποδεικνύεται η υποβολή και Aρχικού Πίνακα Προσωπικού προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Tεχνικού Aσφαλείας, του Γιατρού Eργασίας και του Nόμιμου Eκπροσώπου σε αυτόν. H υποβολή Aρχικού πίνακα γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Eτήσιο ή Aρχικό πίνακα προσωπικού.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21103

 

καλημέρα..

Αυτό θα κάνω για να είμαι σίγουρη.

 

Ευχαριστώ :-)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

τροποποίηση σύμβασης από πλήρης σε εκ περιτροπής..

ταυτόχρονα όμως αλλάζει και ο τεχνικός ασφαλείας...εκτός από την αποστολή του συμπληρωματικό ωραρίου (στον οποίον θα γράφεται και ο νέος τεχνικός) και τη νέας σύμβασης πρέπει να κάνω και κάτι άλλο για τον τεχνικό στο εργάνη?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

τροποποίηση σύμβασης από πλήρης σε εκ περιτροπής..

ταυτόχρονα όμως αλλάζει και ο τεχνικός ασφαλείας...εκτός από την αποστολή του συμπληρωματικό ωραρίου (στον οποίον θα γράφεται και ο νέος τεχνικός) και τη νέας σύμβασης πρέπει να κάνω και κάτι άλλο για τον τεχνικό στο εργάνη?

?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

τροποποίηση σύμβασης από πλήρης σε εκ περιτροπής..

ταυτόχρονα όμως αλλάζει και ο τεχνικός ασφαλείας...εκτός από την αποστολή του συμπληρωματικό ωραρίου (στον οποίον θα γράφεται και ο νέος τεχνικός) και τη νέας σύμβασης πρέπει να κάνω και κάτι άλλο για τον τεχνικό στο εργάνη?

 

?

παλιότερα ζητούσαν τα διακαιολογητικά  στην επιθεώρηση..

 

τώρα όχι..

 

είσαι οκ..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

καλησπέρα σας,

θεωρητικά πρέπει να έχει τύχει σε κάποιον συνάδελφο αυτο..

Οι προσλήψεις μετά την κατάθεση του Ετήσιου πίνακα προσωπικού μπορούν να απεικονιστούν με την Εκτύπωση Συμπληρωματικού Πρόσληψης από Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης  

Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε αποδοχές ποιον αριθμό πρωτοκόλλου βάζουμε??? (στον αρχικό Ε4 δεν έχει συμπεριληφεί.. γιατι δεν είχε προσληφθεί τότε και μετά στην εν λόγω εκτύπωση δεν έχουμε αριθμό ΠΠ μόνο αριθμό ΑΠ...  τι βάζουμε ως σχετικό για να τροποποιήσουμε αποδοχές σε μια τέτοια περίπτωση ???

χαος

Link to comment
Share on other sites

 • 0
7 ώρες πριν, zevooazaz said:

καλησπέρα σας,

θεωρητικά πρέπει να έχει τύχει σε κάποιον συνάδελφο αυτο..

Οι προσλήψεις μετά την κατάθεση του Ετήσιου πίνακα προσωπικού μπορούν να απεικονιστούν με την Εκτύπωση Συμπληρωματικού Πρόσληψης από Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης  

Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε αποδοχές ποιον αριθμό πρωτοκόλλου βάζουμε??? (στον αρχικό Ε4 δεν έχει συμπεριληφεί.. γιατι δεν είχε προσληφθεί τότε και μετά στην εν λόγω εκτύπωση δεν έχουμε αριθμό ΠΠ μόνο αριθμό ΑΠ...  τι βάζουμε ως σχετικό για να τροποποιήσουμε αποδοχές σε μια τέτοια περίπτωση ???

χαος

To ΠΠ του ετήσιου.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...