Jump to content
 • 0

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Question

Καλημέρα σας.

Ένας γνωστός μου μετακόμισε στην Αγγλία και θέλει να κάνει μεταφορά από την ΔΟΥ Χαλανδρίου στην Κατοίκων Εξωτερικού. Πήρε λοιπόν μια βεβαίωση από το Δήμο της Αγγλίας, έκανε ένα πληρεξούσιο για ορισμό αντικλήτου, συμπλήρωσαν τα Μ1 και Μ7 και πήγαν στην εφορία. Από το μητρώο τον έστειλαν στο εισόδημα για να πάρει υπηρεσιακό σημείωμα όπου όμως του ζήτησαν βεβαιώσεις εργασίας από την Αγγλία μεταφρασμένες, δήλωση κατοικίας (από το δήμο που πήρε αλλά μεταφρασμένη) και ένα πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που βγαίνει λέει από το gsis.gr

Τη βεβαίωση του δήμου την έχει ήδη καταθέσει στο μεταφραστικό γραφείο εδώ και 2 εβδομάδες και ακόμα το περιμένει, τα υπόλοιπα θα τα βρει αφού δεν μπορεί να κάνει αλλιώς... Το πιστοποιητικό αυτό πώς θα το εκδόσει από το σύστημα εφόσον μόλις μετακόμισε στην Αγγλία? 

Έχει κάποιος εμπειρία σε τέτοια περίπτωση, γνωρίζετε κάτι παραπάνω να μας κατατοπίσετε????

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Link to post
Share on other sites
 • Answers 69
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Top Posters For This Question

Popular Posts

Ψηφίστηκε τελικά η διάταξη που μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταθέτει στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ το εν λόγω πιστοποιητικό ή μόνο ο  Φορολογικός Εκπρόσωπος του άρθρου 8;;;

Καλημέρα Διάβασε καλά την ΠΟΛ και άσε τη τελευταία παράγραφο. Άλλωστε τι προβληματίζεσαι? Πήγαινε στη Δ.Ο.Υ. καταρχήν να σου εξηγήσουν. Δε δαγκώνουν.  Μέχρι 10 Μαρτίου υποβάλλεις τα έντυπα σ

τελικά μάλλον κατά 99,9999>% δεν μεταφέρονται στην Κατοίκων Εξωτερικού αλλά οι αμοιβές τους δηλώνονται στον κωδικό 657 (υπάρχει ειδικό πεδίο) 

Recommended Posts

 • 0

Έχω διαπιστώσει ότι η κάθε ΔΟΥ ζητάει διαφορετικά .Σε φορολογούμενη πού είχε συμβόλαια, πιστοποιητικά κτλ  ζήτησαν επιπλέον  σφραγίδα της Χάγης.Σε άλλη ΔΟΥ δεν μου ζητάνε  μετάφραση όταν το κείμενο είναι στα Αγγλικά.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δε μπορώ να καταλάβω τι ζόρι τραβάει η ΔΟΥ εξωτερικού και με ποιο κριτήριο ζητάει τα δικαιολογητικά που ζητάει εκ των προτέρων, αφού η ΠΟΛ 1145/12 όπως τροποποιήθηκε με την 1217 και ισχύει, ορίζει πως με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσκομίζονται τα δικαιολογητικά, και ότι αν δεν προσκομιστούν τότε φορολογείται σαν φορολογικός κάτοικος ελλάδας για το παγκόσμιο εισόδημα.
 
Με βάση ποια απόφαση ζητάνε δικαιολογητικά κατά τη μεταβολή στο μητρώο; Μου διαφεύγει κάτι;
Ενώ σε περιφερειακές ΔΟΥ κάνουν τη μεταβολή μια χαρά και εφαρμόζουν το νόμο ζητώντας να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά με την υποβολή της δήλωσης Φ.Ε.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δε μπορώ να καταλάβω τι ζόρι τραβάει η ΔΟΥ εξωτερικού και με ποιο κριτήριο ζητάει τα δικαιολογητικά που ζητάει εκ των προτέρων, αφού η ΠΟΛ 1145/12 όπως τροποποιήθηκε με την 1217 και ισχύει, ορίζει πως με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσκομίζονται τα δικαιολογητικά, και ότι αν δεν προσκομιστούν τότε φορολογείται σαν φορολογικός κάτοικος ελλάδας για το παγκόσμιο εισόδημα.

 

Με βάση ποια απόφαση ζητάνε δικαιολογητικά κατά τη μεταβολή στο μητρώο; Μου διαφεύγει κάτι;

Ενώ σε περιφερειακές ΔΟΥ κάνουν τη μεταβολή μια χαρά και εφαρμόζουν το νόμο ζητώντας να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά με την υποβολή της δήλωσης Φ.Ε.

 

Μιλάμε για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας. Ο έλεγχος γίνεται και η έγκριση δίνεται από την τοπική ΔΟΥ. "Πατάνε" στην ΠΟΛ 1142/2012 και ζητάνε τη "μάνα τους και τον πατέρα τους":

 

Με τις ως άνω διατάξεις, γίνεται φανερό ότι η γνωστοποίηση, στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., της πρόθεσης του φορολογούμενου να προβεί σε αλλαγή κατοικίας, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και την αλλαγή της κατοικίας του. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τη διερεύνηση ύπαρξης κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην Ελλάδα, όπως οι έννοιες αυτές έχουν αναλυθεί ανωτέρω, θα πρέπει, επιπλέον, να ελέγχεται εάν ο φορολογούμενος πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, γιατί στην περίπτωση που τα πληροί, υποχρεούται να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα, ως κάτοικος Ελλάδας.

Για το σκοπό αυτό, ο φορολογούμενος θα υποβάλλει στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αίτηση (έντυπο Μ0) γνωστοποίησης αλλαγής κατοικίας με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Στη συνέχεια το εν λόγω τμήμα της Δ.Ο.Υ. θα προωθεί την αίτηση με τα συνημμένα έντυπα στο τμήμα Εισοδήματος της αυτής Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποφανθεί, εάν πληρούνται ή όχι τα ανωτέρω κριτήρια, συντάσσοντας σχετικό προς τούτο σημείωμα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος πληροί τα κριτήρια, ενημερώνεται εγγράφως ότι, το αίτημά του για μεταφορά της κατοικίας του απορρίπτεται, και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα τίθεται στο φάκελο του. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν πληροί τα κριτήρια, το τμήμα Εισοδήματος, προωθεί στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. τα έντυπα Μ1 και Μ7 με συνημμένο το σχετικό σημείωμα, στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναφέρεται και η ημερομηνία μεταβολής της κατοικίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Η σχετική βεβαίωση μεταβολής, θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του αντικλήτου. 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Συνάδελφοι για μένα όπως και για το σύνολο των συναδέλφων αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και ασύλληπτα από κάθε άποψη. Η ταλαιπωρία όλων μας (λογιστών-πολιτών) έχει φτάσει στο απροχώρητο ιδιώς σε αυτό το ζήτημα..Ας βρούν έναν τρόπο πολύ πιό εύκολο,υπάρχει....απλά πώς θα δικαιολογήσουν τον "πακτωλό" των δημοσίων υπαλλήλων που "κυβερνούν" ακόμη και σήμερα όλους τους υπόλοιπους????????

Link to post
Share on other sites
 • 0

Στη ΔΟΥ εξωτερικού Θεσσαλονίκης, που μου απέρριψαν πιστοποιητικό-για ήδη κατοίκους εξωτερικού- από ΗΠΑ γιατί δεν είχε σφραγίδα Χάγης (πέρυσι μια χαρά το δέχθηκαν), μου είπαν ότι ο χρονικός ορίζοντας για να κατατεθεί το πιστοποιητικό κατοικίας άλλαξε και πλέον μπορεί να προσκομιστεί μέχρι τέλος έτους!!! Τώρα αν ισχύει ή όχι δεν ξέρω.......πάντως, σύμφωνα με την υπάλληλο, δίνεται τέτοιο περιθώριο!!!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μιλάμε για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας. Ο έλεγχος γίνεται και η έγκριση δίνεται από την τοπική ΔΟΥ. "Πατάνε" στην ΠΟΛ 1142/2012 και ζητάνε τη "μάνα τους και τον πατέρα τους":

 

Με τις ως άνω διατάξεις, γίνεται φανερό ότι η γνωστοποίηση, στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., της πρόθεσης του φορολογούμενου να προβεί σε αλλαγή κατοικίας, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και την αλλαγή της κατοικίας του. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τη διερεύνηση ύπαρξης κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην Ελλάδα, όπως οι έννοιες αυτές έχουν αναλυθεί ανωτέρω, θα πρέπει, επιπλέον, να ελέγχεται εάν ο φορολογούμενος πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, γιατί στην περίπτωση που τα πληροί, υποχρεούται να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα, ως κάτοικος Ελλάδας.

Για το σκοπό αυτό, ο φορολογούμενος θα υποβάλλει στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αίτηση (έντυπο Μ0) γνωστοποίησης αλλαγής κατοικίας με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Στη συνέχεια το εν λόγω τμήμα της Δ.Ο.Υ. θα προωθεί την αίτηση με τα συνημμένα έντυπα στο τμήμα Εισοδήματος της αυτής Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποφανθεί, εάν πληρούνται ή όχι τα ανωτέρω κριτήρια, συντάσσοντας σχετικό προς τούτο σημείωμα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος πληροί τα κριτήρια, ενημερώνεται εγγράφως ότι, το αίτημά του για μεταφορά της κατοικίας του απορρίπτεται, και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα τίθεται στο φάκελο του. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν πληροί τα κριτήρια, το τμήμα Εισοδήματος, προωθεί στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. τα έντυπα Μ1 και Μ7 με συνημμένο το σχετικό σημείωμα, στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναφέρεται και η ημερομηνία μεταβολής της κατοικίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Η σχετική βεβαίωση μεταβολής, θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του αντικλήτου. 

 

Μα αυτό ακριβώς λέω.

 

Που γράφει η ΠΟΛ 1142 ότι τα πιστοποιητικά, οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης κτλ υποβάλλονται πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας;;;;;

 

Η ΠΟΛ 1142 αφήνει τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας.

 

Αν ζητάς εκ των προτέρων πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κτλ, ποιο το νόημα της ΠΟΛ 1136/2013(η οποία είναι και μεταγενέστερη) και ορίζει ότι τα -απλοποιημένα πλέον- δικαιολογητικά, υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

 

Θα προσκομίσουμε τα ίδια δικαιολογητικά δύο φορές;;;;

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μα αυτό ακριβώς λέω.

 

Που γράφει η ΠΟΛ 1142 ότι τα πιστοποιητικά, οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης κτλ υποβάλλονται πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας;;;;;

 

Η ΠΟΛ 1142 αφήνει τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας.

 

Αν ζητάς εκ των προτέρων πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κτλ, ποιο το νόημα της ΠΟΛ 1136/2013(η οποία είναι και μεταγενέστερη) και ορίζει ότι τα -απλοποιημένα πλέον- δικαιολογητικά, υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

 

Θα προσκομίσουμε τα ίδια δικαιολογητικά δύο φορές;;;;

 

Η 1136 αφορά πρόσωπα που είναι ήδη κάτοικοι εξωτερικού. Έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική κατοικία τους.

Η 1142 γράφει για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ναι αλλά που γράφει ότι προκειμένου να γίνει η μεταφορά απαιτούνται όλα αυτά τα δικαιολογητικά που ζητάει ο κάθε καμένος υπάλληλος;

 

Συμβόλαιο ενοικίου λέει, λογαριασμό ρεύματος λέει, πιστοποιητικό φορολογίκής κατοικίας λέει, μόνο σέλφι με φόντο το σπίτι δε ζητάνε.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ναι αλλά που γράφει ότι προκειμένου να γίνει η μεταφορά απαιτούνται όλα αυτά τα δικαιολογητικά που ζητάει ο κάθε καμένος υπάλληλος;

 

Συμβόλαιο ενοικίου λέει, λογαριασμό ρεύματος λέει, πιστοποιητικό φορολογίκής κατοικίας λέει, μόνο σέλφι με φόντο το σπίτι δε ζητάνε.

Δεν λέει. Αυτοσχεδιάζουν προκειμένου να "αποφανθούν".

Να πας στη ΔΟΥ Κηφισιάς και να έχεις την υπάλληλο να σου λέει για το corpus και το animus με τέτοια ευχαρίστηση (σχεδόν ηδονή)! Όλα τα λεφτά σου λέω...

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν λέει. Αυτοσχεδιάζουν προκειμένου να "αποφανθούν".

Να πας στη ΔΟΥ Κηφισιάς και να έχεις την υπάλληλο να σου λέει για το corpus και το animus με τέτοια ευχαρίστηση (σχεδόν ηδονή)! Όλα τα λεφτά σου λέω...

 

"Συνεπώς, για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται πραγματική εγκατάσταση σε ορισμένο τόπο (corpus) και βούληση του ατόμου (animus) να καταστήσει τον εν λόγω τόπο κέντρο της ύπαρξης του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του συμφερόντων, του υλικού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης."

 

Το ένα κάρο δικαιολογητικά εν των προτέρων δεν προκύπτει από πουθενά.

Άλλωστε, αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά της ΠΟΛ 1136, αυτόματα φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημα. Οπότε ποιος ο λόγος να ζητάς τα δικαιολογητικά κατά τη δήλωση μεταβολής;

 

Ο μόνος έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται είναι αυτός της παραγράφου 6, και πάλι εκ των υστέρων, διότι αναφέρει η ΠΟΛ ότι για 5 χρόνια μετά θα φορολογούνται με το παγκόσμιο εισόδημα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις....

 

Έχουν παρερμηνεύσει το "όταν ένα φυσικό πρόσωπο προτίθεται να μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος." το οποίο σημαίνει -θεωρώ- ότι ολοκληρώνεται η μεταφορά στη μητρώο και κατόπιν εξετάζονται τα κριτήρια της ΠΟΛ και της κάθε ΠΟΛ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Φορολογούμενος εδώ και κάποια χρόνια έχει φύγει στο εξωτερικό και δεν έχει δηλώσει κάτοικος εξωτερικού , υποβάλει στα χρόνια αυτά μηδενική δήλωση ως κάτοικος Ελλάδας. Εντωμεταξύ στο εξωτερικό έχει παντρευτεί και έχει κάνει και παιδιά , τι επιπτώσεις θα έχει και τι μπορεί να γίνει για δηλωθεί έστω από τώρα ως κάτοικος εξωτερικού. Στο όνομα του στην Ελλάδα δεν έχει περιουσία.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν μπορείς να κάνεις αναδρομική μεταβολή φορολογικής κατοικίας. Θα πρέπει να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημα για τα χρόνια αυτά.

 

Η αιτία; Άγνωστη.

 

Θα τον δηλώσεις από τώρα και στο εξής.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Κάτοικος εξωτερικού δηλωμένος στη Δου κατοίκων εξωτερικού με ένα σπίτι στην Ελλάδα και κανένα εισόδημα στην Ελλάδα υποβάλλει Ε1.Επειδή δεν έχει πραγματικό εισόδημα δεν είναι υπόχρεος κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.Σωστά?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δε μπορώ να καταλάβω τι ζόρι τραβάει η ΔΟΥ εξωτερικού και με ποιο κριτήριο ζητάει τα δικαιολογητικά που ζητάει εκ των προτέρων, αφού η ΠΟΛ 1145/12 όπως τροποποιήθηκε με την 1217 και ισχύει, ορίζει πως με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσκομίζονται τα δικαιολογητικά, και ότι αν δεν προσκομιστούν τότε φορολογείται σαν φορολογικός κάτοικος ελλάδας για το παγκόσμιο εισόδημα.

 

Με βάση ποια απόφαση ζητάνε δικαιολογητικά κατά τη μεταβολή στο μητρώο; Μου διαφεύγει κάτι;

Ενώ σε περιφερειακές ΔΟΥ κάνουν τη μεταβολή μια χαρά και εφαρμόζουν το νόμο ζητώντας να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά με την υποβολή της δήλωσης Φ.Ε.

 

Όλα αυτά τα δικαιολογητικά τα ζήτησαν από τη ΔΟΥ Χαλανδρίου, αρνήθηκαν να δουν τα χαρτιά που είχαμε προσκομίσει!!! Ήταν απόλυτη η υπάλληλος και με έδιωξε.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Κάτοικος εξωτερικού δηλωμένος στη Δου κατοίκων εξωτερικού με ένα σπίτι στην Ελλάδα και κανένα εισόδημα στην Ελλάδα υποβάλλει Ε1.Επειδή δεν έχει πραγματικό εισόδημα δεν είναι υπόχρεος κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.Σωστά?

 

...

Άι εμ σόρρυ...

Link to post
Share on other sites
 • 0

Κάτοικος εξωτερικού δηλωμένος στη Δου κατοίκων εξωτερικού με ένα σπίτι στην Ελλάδα και κανένα εισόδημα στην Ελλάδα υποβάλλει Ε1.Επειδή δεν έχει πραγματικό εισόδημα δεν είναι υπόχρεος κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.Σωστά?

ΠΟΛ 1136/2013

 

"1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής:

 

....."

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΠΟΛ 1136/2013

 

"1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής:

 

....."

Ευχαριστώ.Οι τόκοι καταθέσεων θεωρούνται πραγματικό εισόδημα?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Όσο να ναι, και το ένα λεπτό μπορείς να το αγγίξεις.

 

Από την άλλη μεριά, σε περίπτωση κοινού λογαριασμού με κάποιον φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, εξετάστε το γεγονός να τους δηλώσετε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1051/6.3.2014 στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Όσο να ναι, και το ένα λεπτό μπορείς να το αγγίξεις.

 

Από την άλλη μεριά, σε περίπτωση κοινού λογαριασμού με κάποιον φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, εξετάστε το γεγονός να τους δηλώσετε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1051/6.3.2014 στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις.

Ευχαριστώ πολύ.Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας όταν χρειάζεται υποβάλλεται έως την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων?Μπορεί να στελεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Φορολογούμενος εδώ και κάποια χρόνια έχει φύγει στο εξωτερικό και δεν έχει δηλώσει κάτοικος εξωτερικού , υποβάλει στα χρόνια αυτά μηδενική δήλωση ως κάτοικος Ελλάδας. Εντωμεταξύ στο εξωτερικό έχει παντρευτεί και έχει κάνει και παιδιά , τι επιπτώσεις θα έχει και τι μπορεί να γίνει για δηλωθεί έστω από τώρα ως κάτοικος εξωτερικού. Στο όνομα του στην Ελλάδα δεν έχει περιουσία.

 

Δεν θέλω να σας απογοητεύσω αλλά φοβάμαι ότι θα συμβεί ..

Έχω παρόμοιες  περιπτώσεις.

Αυτοί που είναι πολλά έτη στο εξωτερικό και δεν έχουν κάνει την  δήλωση μεταβολής έγκαιρα , δυστυχώς την έχουν πατήσει με την σημερινή νομοθεσία.

Το λέω γιατί όταν θα πάτε να καταθέσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΔΟΥ για να γίνει κάτοικος εξωτερικού , θα διαπιστώσουν οι υπάλληλοι εκεί από τα έγγραφα που θα τους προσκομίσετε   ότι ο άνθρωπος είναι πολλά έτη στο εξωτερικό , οπότε θα του ζητήσουν πριν κάνουν την μεταβολή  να δηλώσει εδώ το παγκόσμιο εισόδημά του  για την τελευταία 5ετία . Αστείο...αλλά αληθινό!!

Και δεν υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης μεταβολής μέχρι στιγμής...που θα έλυνε αμέσως το πρόβλημα.

 

Δυστυχώς το θέμα είναι τραγικό!!

Και ξέρετε όταν τους λες αυτούς τους πελάτες  την όλη διαδικασία σε κοιτάζουν γύρω γύρω από το κεφάλι  και ψάχνουν να βρουν από που χάνεις...

 

Πραγματικά αν κάποιος έχει καμιά ιδέα για αυτές τις περιπτώσεις και πως τις χειρίζεται για να τις λύσει, θα εκτιμούσα την άποψή του.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν το θέμα της μετανάστευσης ως "Ωχου μωρέ, δε χρειάζεται μεταβολή, θα  μπλέξεις, θα στέλνουμε μηδενικές"

 

και μετά σκάνε τα προβλήματα.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...