Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
DimitrisD

Φύλλα διαμαρτυρίας - Δελτίο παραπόνων

Question

Καλησπέρα, 

τα φύλλα διαμαρτυρίας (δελτίο παραπόνων) θεωρούνται;;; Από ποια υπηρεσία; Ποια καταστήματα υποχρεούνται να το τηρούν; 

 

Έψαξα, αλλά δεν μπόρεσα να βρω αρκετές πληροφορίες. Ευχαριστώ προκαταβολικά όποιον με βοηθήσει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Δεν θεωρείται από κάποια υπηρεσία. Υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία. Είναι για καταστήματα εστίασης, διασκέδασης κλπ.

 

Εδώ ολόκληρη η απόφαση: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/17044

 

Παρακάτω το τμήμα που σας ενδιαφέρει:

 

Άρθρο 96 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης

1. Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ». Το έντυπο αυτό διατίθεται, μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.

2. Το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμημένο τριπλότυπο με τρία φύλλα διαφορετικού χρώματος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ.

3. Στην ειδική ως άνω θήκη τοποθετείται ικανός αριθμός του φύλλου αυτού ώστε να μην δημιουργείται έλλειψη για τον καταναλωτή. Επίσης στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική - αγγλική - γαλλική - γερμανική γλώσσα η ένδειξη «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ».

4. Ειδικές υποχρεώσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, ορίζονται κατωτέρω και αφορούν τον τρόπο συμπλήρωσης του φύλλου διαμαρτυρίας:

α. Με σφραγίδα μελάνης που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου κάθε Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας όπου υφίσταται), υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στον Πειραιά). Η σφραγίδα τίθεται επί του φύλλου δίπλα ακριβώς από την λέξη «ΠΡΟΣ», φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

β. Με σφραγίδα μελάνης πού τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της παραπάνω επιχείρησης (επώνυμο ή επωνυμία, δ/ νση, οδός αριθμός, πόλη, όνομα αγορανομικού υπευθύνου, κ.λπ.). Η σφραγίδα αυτή τίθεται επί του φύλλου κάτω ακριβώς από το πλαίσιο «Στοιχεία επιχείρησης» φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

5. Τα υπόλοιπα σημεία του φύλλου διαμαρτυρίας, όπως η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του διαμαρτυρόμενου, η δ/νση αυτού, η χώρα, η υπηκοότητα, η ταυτότητα και η διαμαρτυρία συμπληρώνονται μόνο από τον καταναλωτή, ο οποίος και υπογράφει. 

Σημειωτέον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτών σημείων, πέραν της ελληνικής γλώσσας, αναφέρονται με ευθύνη της επιχείρησης και στις υπόλοιπες τρεις ως άνω ξένες γλώσσες.

6. Μετά την ολοκληρωμένη ως άνω συμπλήρωση του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού ερυθρού, παραμένει στην επιχείρηση, τά δε άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πρασίνου, κρατεί με ευθύνη της επιχείρησης ο καταναλωτής.

7. Ο καταναλωτής εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσης για την οποία διαμαρτυρήθηκε, μεριμνά ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού, να περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο χρώματος ανοικτού πρασίνου.

8. Η παραλαμβάνουσα το φύλλο διαμαρτυρίας παραπάνω Υπηρεσία, επιλαμβάνεται αρμοδίως επί των παραπόνων εφόσον πρόκειται για τον τομέα αρμοδιότητάς της, διαφορετικά μεριμνά ώστε η διαμαρτυρία να διαβιβαστεί στην κατά περίπτωση Κρατική Αρχή (υγειονομική, αστυνομική, εφοριακή κ.λπ.)

9. Οι παραλήπτριες του φύλλου διαμαρτυρίας Υπηρεσίες, πρωτοκολλούν το φύλλο αυτό και ενημερώνουν τον καταναλωτή για την πορεία του θέματός του.

10. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500).

11. Κατωτέρω παρατίθεται υπόδειγμα του φύλλου διαμαρτυρίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου: ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Με σφραγίδα μελάνης που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου κάθε Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας όπου υφίσταται), υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στον Πειραιά)

Η Θεώρηση γίνετε από την Περιφέρεια .

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Με σφραγίδα μελάνης που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου κάθε Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας όπου υφίσταται), υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στον Πειραιά)

Η Θεώρηση γίνετε από την Περιφέρεια .

Αν καταλαβαίνω καλά δεν είναι ακριβώς θεώρηση.

Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε μια σφραγίδα με τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου.

Δευτέρα-Τρίτη θα περάσω από Σταδίου 60 να ρωτήσω

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Η απόφαση Α2–861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), έχει καταργηθεί από την έναρξη ισχύος της  απόφασης Α2-718/28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης κλπ.

(παρ.2 άρθρο 144)

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18959

 

Παρόλ' αυτά, το άρθρο που ορίζει την υποχρέωση τήρησης του "βιβλίου παραπόνων πελατών", επαναλαμβάνεται στη νέα απόφαση με την ίδια αρίθμηση (άρθρο 96).

 

Για την καθολική, όσον αφορά τις κατά τόπους ελεγκτικές αρχές που υπάγεται η κάθε επιχείρηση, υποχρέωση θεώρησης ή όχι δεν γνωρίζω αλλά, ενδιαφέρον έχει να διερευνηθεί αν εξακολουθεί να ισχύει η θέση που είχε λάβει το τμήμα εμπορίου της γεν. διεύθυνσης ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται στην ενημέρωσή του προς το Επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με την με Α.Π. 16/Γ/ΟΙΚ/3323 05/02/14 επιστολή του, αναφερόμενη όμως στην μετέπειτα (28/7/14) καταργηθείσα Α2-861/13, απόφαση.

Υποχρέωση θεώρησης φύλλων διαμαρτυρίας πελατών (Δ-νση ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ-κης Α.Π. 16-Γ-ΟΙΚ-3323 5-2-14).pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Αν καταλαβαίνω καλά δεν είναι ακριβώς θεώρηση.

Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε μια σφραγίδα με τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου.

Δευτέρα-Τρίτη θα περάσω από Σταδίου 60 να ρωτήσω

Σωστά, πήρα το έντυπο 314 της ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ, το αρίθμησα (1-30), έβαλα τη σφραγίδα της επιχείρησης, πήγα στη Περ. Αττικής (Σταδίου 60, 6ος ορ. γρ.7), μου δώσανε να σφραγίσω τα στοιχεία της περιφέρειας και είμαι κομπλέ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...