Jump to content
 • 0

Κατάργηση Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού


stefanos_her
 Share

Question

Πάει κι αυτό, να ζήσουμε να το θυμόμαστε...........

 

Αργήσανε λίγο να πιάσουνε το αυτονόητο, αλλά το καταφέρανε.... άμα θένε, τσακάλια γίνονται...........

 

Από την εισηγητική

 

 

Σημειώνεται ότι, τα έντυπα Ε3 και Ε4 εμπεριέχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και τα οποία είναι τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου (όνομα, επίθετο, όνομα πατρός), η ημερομηνία πρόσληψης, ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, η ειδικότητα και οι αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο).

Κατόπιν των ανωτέρω και με το δεδομένο ότι, αφενός τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού εμπεριέχονται στα έντυπα Ε3- Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού και αφετέρου υφίσταται πλέον η υποχρέωση των εργοδοτών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα Ε3- Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού, πριν οι εργαζόμενοι αναλάβουν εργασία, αλλά και για λόγους μείωσης του διοικητικού κόστους τόσο των δημοσίων υπηρεσιών όσο και των εργοδοτών, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της υποχρέωσης των εργοδοτών να τηρούν το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και κατ' επέκταση η κατάργηση των προστίμων που επιβάλλονται λόγω της μη τήρησης (ή ελλιπούς τήρησης) της υποχρέωσης αυτής.

 

Σημειωτέον ότι ηλεκτρονικά υποβάλλουμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο τώρα (1/3/2013).........

 

Τι άλλαξε λοιπόν:

 

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και επίσημα η διάταξη για την κατάργηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων.

Σύμφωνα με τον νόμο πλέον 4255/2014 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 καταργείται η περίπτωση στ' της παραγράφου 9 του νόμου 1846/1951 η οποία όριζε σαν υποχρέωση του εργοδότη την τήρηση τους ως άνω βιβλίου.

Σύμφωνα επίσης με τις περιπτώσεις 5 και 6 της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νέου νόμου ν. 4255/2014 ορίζεται:

Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόμιμης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για χρονικά διαστήματα μέχρι την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόμενα αυτά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οι δε πράξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν αμφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/18329

 

 

Οπότε............

 

 

Από 01.06.2014 σταματάμε να ενημερώνουμε πορτοκαλί...

 

 

Το φυλάσσουμε στην επιχείρηση - δεν το πετάμε - μπας και μας το ζητήσει κανένας έλεγχος......

 

 

2 θέματα.......

 

1. μέχρι πότε το φυλάσσουμε.....?????? 10 χρόνια από τη νόμιμη θεώρησή τους λέει...... Μάλιστα, με ημερομηνία λήξης κάθε ένα ΕΒΚΝΠ.......

 

2. πες ότι το χάνουμε το γαμημένο..... Γιατί περί γαμημένου βιβλίου πρόκειται.................. Τι πρόστιμο επιβάλλεται........??????? Βάσει ποιας διάταξης.......?????

 

 

Όντε ψοφάει - λέει - ο γάιδαρος, σηκώνεται η - κάτι που αρχίζει σε ψο και τελειώνει σε λη - του....................

Link to comment
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

2. πες ότι το χάνουμε το γαμημένο..... Γιατί περί γαμημένου βιβλίου πρόκειται.................. Τι πρόστιμο επιβάλλεται........??????? Βάσει ποιας διάταξης.......?????

 

 

Υπάρχει η σχετική εγκ.: 95/20014 ( σελίδα 6 ).

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Και καλά όλα τα παραπάνω.

Με όσες παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί και εκκρεμούν στις ΤΔΕ;

Έχω μια για μουντζούρα στην ημερμηνία πρόσληψης, που την πληρώσαμε κιόλας (ο συντάξας εργαζόμενος).

Θα ... αθωωθούμε;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υπάρχει η σχετική εγκ.: 95/20014 ( σελίδα 6 ).

 

Κώστα...

 

Ξαναδιάβασέ το και πες μου τι πρόστιμο θα βάλει άμα μετά την 1.6.2014 τους πεις σε έλεγχο ότι δεν το έχω......

 

 

Που δεν έχεις υποχρέωση να καταχωρίζεις εργαζομένους.............

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κώστα...

 

Ξαναδιάβασέ το και πες μου τι πρόστιμο θα βάλει άμα μετά την 1.6.2014 τους πεις σε έλεγχο ότι δεν το έχω......

 

 

Που δεν έχεις υποχρέωση να καταχωρίζεις εργαζομένους.............

 

Δεν νομίζω ότι η κατάργηση κουβαλάει μαζί της και την προγενέστερη διαγραφή που υπονοείς. Π.χ.: Ενώ από την 01/01/2013 τυπώνουμε σε αθεώρητο χαρτί τα διάφορα λογιστικά βιβλία μας δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχασε τα προηγούμενα άνευ των κυρώσεων που ίσχυαν γι΄αυτά κατά τον χρόνο που είμασταν υποχρεωμένοι να τα τηρούμε θεωρημένα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το πορτοκαλί βιβλίο. Απλώς από 01/06/2014 και μετά σταματά η χρήση του επειδή υπάρχει πλέον πλεονασμός και αλληλοεπικάλυψη ελεγκτικών εργαλείων κάτι που ο νομοθέτης θεωρεί πως δεν είχε πριν από την 01/06/2014 ή απλώς τώρα το κατάλαβε μιας και από 01/03/2013 γνωρίζει ακόμα και το δευτερόλεπτο που έγινε η κάθε πρόσληψη.

 

Το μόνο ευχάριστο πρόβλημα που βλέπω είναι η διατήρηση για μια δεκαετία από την θεώρησή τους. Η πλειονότητα - αν όχι όλες - των επιχειρήσεων που τηρώ, έχουμε πάρει βιβλίο τον Απρίλιο του 1998 που σημαίνει πως η δεκαετία από την θεώρηση πέρασε??????!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δεν νομίζω ότι η κατάργηση κουβαλάει μαζί της και την προγενέστερη διαγραφή που υπονοείς. Π.χ.: Ενώ από την 01/01/2013 τυπώνουμε σε αθεώρητο χαρτί τα διάφορα λογιστικά βιβλία μας δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχασε τα προηγούμενα άνευ των κυρώσεων που ίσχυαν γι΄αυτά κατά τον χρόνο που είμασταν υποχρεωμένοι να τα τηρούμε θεωρημένα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το πορτοκαλί βιβλίο. Απλώς από 01/06/2014 και μετά σταματά η χρήση του επειδή υπάρχει πλέον πλεονασμός και αλληλοεπικάλυψη ελεγκτικών εργαλείων κάτι που ο νομοθέτης θεωρεί πως δεν είχε πριν από την 01/06/2014 ή απλώς τώρα το κατάλαβε μιας και από 01/03/2013 γνωρίζει ακόμα και το δευτερόλεπτο που έγινε η κάθε πρόσληψη.

 

Το μόνο ευχάριστο πρόβλημα που βλέπω είναι η διατήρηση για μια δεκαετία από την θεώρησή τους. Η πλειονότητα - αν όχι όλες - των επιχειρήσεων που τηρώ, έχουμε πάρει βιβλίο τον Απρίλιο του 1998 που σημαίνει πως η δεκαετία από την θεώρηση πέρασε??????!!!!!!!

 

 

Θα διαφωνήσω μαζί σου...

 

Αυτή είναι και η λογική του ΙΚΑ, αλλά δεν είναι έτσι... έτσι τους βολεύει.....

 

Το πορτοκαλί και τα πρόστιμά του είναι ΑΡΡΗΚΤΑ δεμμένα με τον ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ. Αν δεν υπάρξει επιτόπιος για την εξακρίβωση εργαζομένων που δεν έχουν καταχωρηθεί, δεν μπορεί να επιβληθεί και πρόστιμο...

 

Άσχετο τι κάνει το ΙΚΑ......

 

Να σου δώσω ένα παράδειγμα....

 

Σταματάω μισθοδοσία, πετάω το βιβλίο και σε ένα τρίμηνο πάω και το λέω στο ΙΚΑ... βάσει νόμου, δεν προβλέπεται πρόστιμο... άσχετο που θα με ταράξουνε στα πρόστιμα...... και θα τρέχω στα δικαστήρια να δικαιωθώ......

 

Στο δια ταύτα:

 

Τα πρόστιμα του ΕΒΚΝΠ είναι 500άρικο για κάθε μη καταχωρημένο εργαζόμενο, σε περιπτώσεις απώλειας ή μη επίδειξης.......

 

Ανάλογα τη περίπτωση, θεωρούνται ως μη καταχωρισμένοι εργαζόμενοι και επιβάλλονται πρόστιμα......

 

Αφού όμως έχει καταργηθεί η υποχρέωση καταχώρησης, πως διάολο θα σταθούν τα πρόστιμα με επιτόπιο έλεγχο μετά την 1/6/2014....????????

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πάει κι αυτό, να ζήσουμε να το θυμόμαστε...........

 

Αργήσανε λίγο να πιάσουνε το αυτονόητο, αλλά το καταφέρανε.... άμα θένε, τσακάλια γίνονται...........

 

Από την εισηγητική

 

 

Σημειωτέον ότι ηλεκτρονικά υποβάλλουμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο τώρα (1/3/2013).........

 

Τι άλλαξε λοιπόν:

 

 

Οπότε............

 

 

Από 01.06.2014 σταματάμε να ενημερώνουμε πορτοκαλί...

 

 

Το φυλάσσουμε στην επιχείρηση - δεν το πετάμε - μπας και μας το ζητήσει κανένας έλεγχος......

 

 

2 θέματα.......

 

1. μέχρι πότε το φυλάσσουμε.....?????? 10 χρόνια από τη νόμιμη θεώρησή τους λέει...... Μάλιστα, με ημερομηνία λήξης κάθε ένα ΕΒΚΝΠ.......

 

2. πες ότι το χάνουμε το γαμημένο..... Γιατί περί γαμημένου βιβλίου πρόκειται.................. Τι πρόστιμο επιβάλλεται........??????? Βάσει ποιας διάταξης.......?????

 

 

Όντε ψοφάει - λέει - ο γάιδαρος, σηκώνεται η - κάτι που αρχίζει σε ψο και τελειώνει σε λη - του....................

και αυτοι που ηταν απο παλια στο πορτοκαλι βιβλιο πριν εργανη τι γινετε ?

κανουμε κατι με αυτους?

θα πρεπει να ενημερωσουμε το συστημα εργανη?πως θα γινει?

μιλαμε για παλιες προσληψεις

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Άρθρο 20 ν.4255/2014

 

[...]

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του f.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονι−

σμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

 

 

Τι έγινε εκεί στο Υπουργείο; Θα βγάλετε καμιά εγκύκλιο; 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...