Jump to content
 • 0
mixdio

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ - 20 % ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6%

Question

Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα ,

 

Σήμερα εξέδοσα τον πρώτο τίτλο κτήσης , με 20% και χαρτόσημο 3,6% .

 

Ξέρω ότι μπορεί να γίνομαι κουραστικός .

 

ΕΝΕΡΓΕΙΣ

 

Υποβάλω στο taxis ,την αμοιβή πχ 100 € , από το μενού επιχειρησιακή δραστηριότητα , ως εδώ καλά παίρνει αυτόματα το 20% .

Το χαρτόσημο  θα το αποδώσω στην τράπεζα  ??? αφού πρώτα έχω πάει με τη δήλωση ,από επιχειρισιακή δραστηριότητα , στην εφορία την οπόια τους τι δέιχνω και εκείνοι μου εκδίδουν ταυτότητα οφειλής μόνο για το χαρτόσημο ???????/

 

 

 

Σας ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Μα νομίζω ότι αυτές οι αμοιβές βάση 4172 και βάση ΕΛΠ είναι έως 10000 ετησίως δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία..Γιατί να έχουν παρακράτηση 20%?..μόνο χαρτόσημο έχουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

2 μήνες μετά την ημερομηνία του τίτλου κτήσης όχι από το τρίμην πχ 31/1/16 ημερομηνία έκδοσης του τίτλου κτήσης απόδοση του 23,6% μέχρι 31/3/2016

ναι sorry το τρίμηνο από συνήθεια το είπα.

 

 

Μα νομίζω ότι αυτές οι αμοιβές βάση 4172 και βάση ΕΛΠ είναι έως 10000 ετησίως δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία..Γιατί να έχουν παρακράτηση 20%?..μόνο χαρτόσημο 

 

θεωρούνται μισθωτή αλλά 

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014

Άρθρο 62

Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ορίζονται οι περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 

Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

Βάσει της ανωτέρω διάταξης σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θυμίζω πως σε μη υπόχρεους που αμείβονταν με τίτλους κτήσης και τους είχε γίνει παρακράτηση φόρου, αν καταχωρούσαμε την αμοιβή τους στις βεβαιώσεις σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, το taxis τους έβγαζε υπόχρεους σε E3.

 

Επίσης, τους έκανε 26% από το πρώτο ευρώ.

 

Αντίθετα αν τους καταχωρήσουμε στη βεβαίωση των μισθωτών σαν περιστασιακά απασχολούμενους (βεβαίωση μισθωτών κωδ. 4), παίρναν όλο τον παρακρατηθέντα φόρο πίσω. (<=9550)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θυμίζω πως σε μη υπόχρεους που αμείβονταν με τίτλους κτήσης και τους είχε γίνει παρακράτηση φόρου, αν καταχωρούσαμε την αμοιβή τους στις βεβαιώσεις σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, το taxis τους έβγαζε υπόχρεους σε E3.

 

Επίσης, τους έκανε 26% από το πρώτο ευρώ.

 

Αντίθετα αν τους καταχωρήσουμε στη βεβαίωση των μισθωτών σαν περιστασιακά απασχολούμενους (βεβαίωση μισθωτών κωδ. 4), παίρναν όλο τον παρακρατηθέντα φόρο πίσω. (<=9550)

νομίζω ότι μπαίνουν με κωδ.6 και όντως πάνε στις μισθωτές στην 1η σελίδα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θυμίζω πως σε μη υπόχρεους που αμείβονταν με τίτλους κτήσης και τους είχε γίνει παρακράτηση φόρου, αν καταχωρούσαμε την αμοιβή τους στις βεβαιώσεις σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, το taxis τους έβγαζε υπόχρεους σε E3.

 

Επίσης, τους έκανε 26% από το πρώτο ευρώ.

 

Αντίθετα αν τους καταχωρήσουμε στη βεβαίωση των μισθωτών σαν περιστασιακά απασχολούμενους (βεβαίωση μισθωτών κωδ. 4), παίρναν όλο τον παρακρατηθέντα φόρο πίσω. (<=9550)

 

νομίζω ότι μπαίνουν με κωδ.6 και όντως πάνε στις μισθωτές στην 1η σελίδα

Αυτό το διόρθωσαν στην πορεία εάν θυμάμαι καλά και έχει να κάνει με το τι εισόδημα θεωρείται και πως θα φορολογηθεί. Όσον αφορά την παρακράτηση όμως είναι άλλο θέμα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

...

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών

Μεταξύ των περιπτώσεων των δικαιούχων απόκτησης εισοδημάτων για τους οποίους θεωρείται ότι συντρέχει η ανωτέρω εργασιακή σχέση, λόγω της φύσης των εργασιών τους, είναι και οι πιο κάτω:

α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,

β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,

γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,

δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),

ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.

Σε όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ.β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013, διενεργείται παρακράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4172/2013.

...

 

ΠΟΛ.1047/15

 

...

4. Ενόψει των ανωτέρω, έως ότου καλυφθεί νομοθετικά το θέμα, οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, συνεχίζουν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι, μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

...

 

ΠΟΛ.1029/14

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

...

35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων της παρ. 1 του άρθρου 15. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

...

 

Άρθρο 72 ΚΦΕ (αναμένεται να τροποποιηθεί και να ισχύσει και για το φορολογικό 2015).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ναι sorry το τρίμηνο από συνήθεια το είπα.

 

 

θεωρούνται μισθωτή αλλά 

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014

Άρθρο 62

Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ορίζονται οι περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 

Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

Βάσει της ανωτέρω διάταξης σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.)

 

Οι περιστασιακά απασχολούμενοι δεν είναι επιτηδευματίες και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ..Αυτό που έχεις γράψει με κόκκινο είναι οι επιτηδευματίες που είναι είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων στοιχείων..Το εισόδημα των περιστασιακά απασχολούμενων σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/12,2,2015 θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες  και η εγκύκλιος γράφει ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ.β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013, διενεργείται παρακράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4172/2013....

Από που προκύπτει ότι πρέπει να γίνει παρακράτηση 20% ?

Η ΠΟΛ 1120 αναφέρεται σε άλλες αμοιβές.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Οι περιστασιακά απασχολούμενοι δεν είναι επιτηδευματίες και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ..Αυτό που έχεις γράψει με κόκκινο είναι οι επιτηδευματίες που είναι είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων στοιχείων..Το εισόδημα των περιστασιακά απασχολούμενων σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/12,2,2015 θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες  και η εγκύκλιος γράφει ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ.β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013, διενεργείται παρακράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4172/2013....

Από που προκύπτει ότι πρέπει να γίνει παρακράτηση 20% ?

Η ΠΟΛ 1120 αναφέρεται σε άλλες αμοιβές.

 

Συμφωνώ στο είδος εισοδήματος οπότε και παρακράτηση ΦΜΥ και όχι ΦΕΔ.Αλλά αφού σε περιστασιακά εργαζόμενο που πληρώνεται με έκδοση Απόδειξης Δαπάνης η αμοιβή δεν είναι τακτική αλλά έκτακτη τότε δεν θα πρέπει να παρακρατήσουμε ΦΜΥ @ 20%? Επίσης: το σχετικό ποσό χαρτοσήμου + ΟΓΑ εξακολουθεί να ισχύει @ 3,6% ή αφού το λογίζουμε ως εισόδημα από μισθωτές δεν υπολογίζουμε χαρτόσημο σε αυτές τις αμοιβές ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συμφωνώ στο είδος εισοδήματος οπότε και παρακράτηση ΦΜΥ και όχι ΦΕΔ.Αλλά αφού σε περιστασιακά εργαζόμενο που πληρώνεται με έκδοση Απόδειξης Δαπάνης η αμοιβή δεν είναι τακτική αλλά έκτακτη τότε δεν θα πρέπει να παρακρατήσουμε ΦΜΥ @ 20%? Επίσης: το σχετικό ποσό χαρτοσήμου + ΟΓΑ εξακολουθεί να ισχύει @ 3,6% ή αφού το λογίζουμε ως εισόδημα από μισθωτές δεν υπολογίζουμε χαρτόσημο σε αυτές τις αμοιβές ?

Το χαρτόσημο στην εξαρτημένη εργασία έχει καταργηθεί από το 2002

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το χαρτόσημο στην εξαρτημένη εργασία έχει καταργηθεί από το 2002

 

Το ερώτημα είναι όμως : η αμοιβή που καταβάλλεται με απόδειξη Δαπάνης σε περιστασιακά απασχολούμενο - όχι μισθωτό με ΙΚΑ ή άλλη ασφάλιση - είναι εξαρτημένη εργασία ώστε να απαλλάσσεται από το χαρτόσημο ? Από πλευράς φορολογίας εισοδήματος η αμοιβή υπάγεται σε ΦΜΥ και όχι ΦΕΔ αφού ο εν λόγω απασχολούμενος δεν είναι επιτηδευματίας αλλά αν δεχθούμε ότι είναι εργαζόμενος με εξαρτημένη εργασία και δεν υπάρχει ασφάλιση, πέραν από το θέμα με τιο ΙΚΑ, από φορολογικής απόψεως ο έλεγχος μάλλον δεν θα το δεχθεί ως μισθό για να απαλλάσσεται από το χαρτόσημο. Αυτό ρωτάω. Το ότι το χαρτόσημο στους μισθούς έχει καταργηθεί είναι γνωστό.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το ερώτημα είναι όμως : η αμοιβή που καταβάλλεται με απόδειξη Δαπάνης σε περιστασιακά απασχολούμενο - όχι μισθωτό με ΙΚΑ ή άλλη ασφάλιση - είναι εξαρτημένη εργασία ώστε να απαλλάσσεται από το χαρτόσημο ? Από πλευράς φορολογίας εισοδήματος η αμοιβή υπάγεται σε ΦΜΥ και όχι ΦΕΔ αφού ο εν λόγω απασχολούμενος δεν είναι επιτηδευματίας αλλά αν δεχθούμε ότι είναι εργαζόμενος με εξαρτημένη εργασία και δεν υπάρχει ασφάλιση, πέραν από το θέμα με τιο ΙΚΑ, από φορολογικής απόψεως ο έλεγχος μάλλον δεν θα το δεχθεί ως μισθό για να απαλλάσσεται από το χαρτόσημο. Αυτό ρωτάω. Το ότι το χαρτόσημο στους μισθούς έχει καταργηθεί είναι γνωστό.

Η άποψη μου είναι ότι οι απαντήσεις της φορολογίας εισοδήματος μπαίνουν στα χωράφια του ΙΚΑ κάνοντας κατάχρηση των δεσμών εξάρτησης . Το ίδιο ισχύει και για τον ΦΠΑ και τις απαλλαγές/εξαιρέσεις  που έχουν σύμφωνα με το αρθρο 3 Ν2859 οι μπλοκάκηδες . Εν κατακλείδει στην πράξη ένας σόφρων λογιστής θα ακολουθήσει την πεπατημένη ακίνδυνη οδό  δλδ υποβολή ΦΜΥ με 20% και απόδοση χαρτοσήμου στην ΔΟΥ . Προσωπικά επιλέγω να μην υπάρχουν τίτλοι κτήσης εκτός εξαιρέσεων και όχι με ΦΜΥ   

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η άποψη μου είναι ότι οι απαντήσεις της φορολογίας εισοδήματος μπαίνουν στα χωράφια του ΙΚΑ κάνοντας κατάχρηση των δεσμών εξάρτησης . Το ίδιο ισχύει και για τον ΦΠΑ και τις απαλλαγές/εξαιρέσεις  που έχουν σύμφωνα με το αρθρο 3 Ν2859 οι μπλοκάκηδες . Εν κατακλείδει στην πράξη ένας σόφρων λογιστής θα ακολουθήσει την πεπατημένη ακίνδυνη οδό  δλδ υποβολή ΦΜΥ με 20% και απόδοση χαρτοσήμου στην ΔΟΥ . Προσωπικά επιλέγω να μην υπάρχουν τίτλοι κτήσης εκτός εξαιρέσεων και όχι με ΦΜΥ   

Η πεπατημένη ΦΔΕ με 20% και απόδοση χαρτοσήμου δεν ήταν ποτέ ακίνδυνη...Δεν μας εξασφαλίζει τίποτα η συνέχεια παρακράτησης φόρου 20% από την στιγμή που τα εισοδήματα αυτά εκ του νόμου έχουν την έννοια της μισθωτής εργασίας..Γιατί να κάνουμε παρακράτηση 20% αντί του ΦΜΥ όπως πρέπει ?Τις ίδιες εξηγήσεις θα χρειαστεί να δώσουμε αν τύχει ένας έλεγχος και το ότι εμείς παρακρατήσαμε φόρο που δεν έπρεπε δεν ενισχύει την άποψή μας κατά την γνώμη μου. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η πεπατημένη ΦΔΕ με 20% και απόδοση χαρτοσήμου δεν ήταν ποτέ ακίνδυνη...Δεν μας εξασφαλίζει τίποτα η συνέχεια παρακράτησης φόρου 20% από την στιγμή που τα εισοδήματα αυτά εκ του νόμου έχουν την έννοια της μισθωτής εργασίας..Γιατί να κάνουμε παρακράτηση 20% αντί του ΦΜΥ όπως πρέπει ?Τις ίδιες εξηγήσεις θα χρειαστεί να δώσουμε αν τύχει ένας έλεγχος και το ότι εμείς παρακρατήσαμε φόρο που δεν έπρεπε δεν ενισχύει την άποψή μας κατά την γνώμη μου. 

Ας το διορθώσουμε λοιπόν και να το κάνουμε λιγότερο ακίνδυνη . Για το 20% σας απάντησαν πιο πάνω ότι στις πρόσθετες αποδοχές ,έκτακτες κτλ ο φόρος είναι 20% . Αλλά σας γράφω ότι , κατά την γνώμη μου , οι περιπτώσεις με απόδειξη δαπάνης είναι ελάχιστες πλέον  και πρέπει να γίνονται με προσοχή . Το "περιστασιακή απασχόληση" για παράδειγμα είναι επικίνδυνο .Εσείς τι περίπτωση έχετε ?  

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ας το διορθώσουμε λοιπόν και να το κάνουμε λιγότερο ακίνδυνη . Για το 20% σας απάντησαν πιο πάνω ότι στις πρόσθετες αποδοχές ,έκτακτες κτλ ο φόρος είναι 20% . Αλλά σας γράφω ότι , κατά την γνώμη μου , οι περιπτώσεις με απόδειξη δαπάνης είναι ελάχιστες πλέον  και πρέπει να γίνονται με προσοχή . Το "περιστασιακή απασχόληση" για παράδειγμα είναι επικίνδυνο .Εσείς τι περίπτωση έχετε ?  

Δεν έχω συγκεκριμένη περίπτωση...Αλλά από την στιγμή που έχει περιοριστεί με τα ΕΛΠ το ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος για περιστασιακή εργασία στα 10000 ώστε να μην είναι υπόχρεος βιβλίων στοιχείων και το εισόδημα αυτό είναι θεωρείται από μισθωτή εργασία δηλαδή το αφορολόγητο είναι 9500 ευρώ γιατί να του παρακρατήσω φόρο 20% σε αμοιβή πχ 3000 ευρώ ή 5000 ευρώ..Εσείς θεωρείτε ότι θέλει παρακράτηση ΦΜΥ 20% λόγω του ότι είναι έκτακτη αμοιβή ?..Νόμιζα ότι αυτό ισχύει για τους μισθωτούς εξαρτημένης εργασίας όχι για αυτήν την περίπτωση περιστασιακής εργασίας....Είναι λάθος να δοθεί μία τέτοια αμοιβή ελεύθερη φόρου παρά μόνο με χαρτόσημο?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν έχω συγκεκριμένη περίπτωση...Αλλά από την στιγμή που έχει περιοριστεί με τα ΕΛΠ το ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος για περιστασιακή εργασία στα 10000 ώστε να μην είναι υπόχρεος βιβλίων στοιχείων και το εισόδημα αυτό είναι θεωρείται από μισθωτή εργασία δηλαδή το αφορολόγητο είναι 9500 ευρώ γιατί να του παρακρατήσω φόρο 20% σε αμοιβή πχ 3000 ευρώ ή 5000 ευρώ..Εσείς θεωρείτε ότι θέλει παρακράτηση ΦΜΥ 20% λόγω του ότι είναι έκτακτη αμοιβή ?..Νόμιζα ότι αυτό ισχύει για τους μισθωτούς εξαρτημένης εργασίας όχι για αυτήν την περίπτωση περιστασιακής εργασίας....Είναι λάθος να δοθεί μία τέτοια αμοιβή ελεύθερη φόρου παρά μόνο με χαρτόσημο?

 

Το όριο των 10.000 Ευρώ είναι μόνο μία από τις παραμέτρους ώστε να λογισθεί μία εργασία ως περιστασιακή - πρέπει να προκύπτει ότι είναι όντως περιστασιακή και από τις πραγματικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Το ποσό του ορίου είναι πολύ μεγάλο και κατά κάποιον τρόπο είναι μια παγίδα αν λάβουμε μόνο αυτό υπόψιν.

 

Το θέμα των Αποδείξεων Δαπανών το ψάχνω αρκετά αυτές τις ημέρες και διαπιστώνω ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση "κατά το δοκούν" και ότι είναι θολά τα νερά.

 

Υπάρχει μια ισχυρή παράμετρος του τι θέλουμε να ισχύει σε σχέση με το τι ισχύει πραγματικά οπότε ... "ο σώζων εαυτόν σωθείτω".

 

Η μόνη ασφαλής λύση : αποφεύγουμε τις Αποδείξεις Δαπανών ειδικά προς συστηματικούς "μαυροεισοδηματάκηδες".

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν έχω συγκεκριμένη περίπτωση...Αλλά από την στιγμή που έχει περιοριστεί με τα ΕΛΠ το ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος για περιστασιακή εργασία στα 10000 ώστε να μην είναι υπόχρεος βιβλίων στοιχείων και το εισόδημα αυτό είναι θεωρείται από μισθωτή εργασία δηλαδή το αφορολόγητο είναι 9500 ευρώ γιατί να του παρακρατήσω φόρο 20% σε αμοιβή πχ 3000 ευρώ ή 5000 ευρώ..Εσείς θεωρείτε ότι θέλει παρακράτηση ΦΜΥ 20% λόγω του ότι είναι έκτακτη αμοιβή ?..Νόμιζα ότι αυτό ισχύει για τους μισθωτούς εξαρτημένης εργασίας όχι για αυτήν την περίπτωση περιστασιακής εργασίας....Είναι λάθος να δοθεί μία τέτοια αμοιβή ελεύθερη φόρου παρά μόνο με χαρτόσημο?

  Αν προσπεράσουμε το τι θεωρούμε σωστό και φτάσουμε στο τι είναι ακίνδυνο θα καταλήξουμε στην απόδοση φόρου + χαρτοσήμου (για να έχουμε το κεφάλι μας ).

 Κάθε περίπτωση όμως  είναι συγκεκριμένη και κρίνεις κατά περίπτωση . Για να σου φέρω παράδειγμα η αμοιβή των διαιτητών γίνεται με απόδειξη δαπάνης . Μπορεί να θεωρηθεί περιστασιακή απασχόληση αλλά μπορεί να δεχθεί κάποιος δεσμούς εξάρτησης ? Η απάντηση είναι όχι εκτός και αν  στον αγώνα παίζει ο Ολυμπιακός . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το όριο των 10.000 Ευρώ είναι μόνο μία από τις παραμέτρους ώστε να λογισθεί μία εργασία ως περιστασιακή - πρέπει να προκύπτει ότι είναι όντως περιστασιακή και από τις πραγματικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Το ποσό του ορίου είναι πολύ μεγάλο και κατά κάποιον τρόπο είναι μια παγίδα αν λάβουμε μόνο αυτό υπόψιν.

 

Το θέμα των Αποδείξεων Δαπανών το ψάχνω αρκετά αυτές τις ημέρες και διαπιστώνω ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση "κατά το δοκούν" και ότι είναι θολά τα νερά.

 

Υπάρχει μια ισχυρή παράμετρος του τι θέλουμε να ισχύει σε σχέση με το τι ισχύει πραγματικά οπότε ... "ο σώζων εαυτόν σωθείτω".

 

Η μόνη ασφαλής λύση : αποφεύγουμε τις Αποδείξεις Δαπανών ειδικά προς συστηματικούς "μαυροεισοδηματάκηδες".

Τις αποφεύγουμε γιατί είναι γνωστό το θολό τοπίο από παλιά αλλά όλοι στα γραφεία μας τυγχάνει να ερωτηθούμε για ένα έκτακτο εισόδημα..πχ διανομή φυλλαδίων από άνεργο , φοιτητή...ή κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα πληρώνει κάποιους έκτακτα για την ανάγκη του σκοπού του , σύλλογος μη κερδοσκοπικός πληρώνει έκτακτα κάποιον εισηγητή για να κάνει κάποιο σεμινάριο...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

  Αν προσπεράσουμε το τι θεωρούμε σωστό και φτάσουμε στο τι είναι ακίνδυνο θα καταλήξουμε στην απόδοση φόρου + χαρτοσήμου (για να έχουμε το κεφάλι μας ).

 Κάθε περίπτωση όμως  είναι συγκεκριμένη και κρίνεις κατά περίπτωση . Για να σου φέρω παράδειγμα η αμοιβή των διαιτητών γίνεται με απόδειξη δαπάνης . Μπορεί να θεωρηθεί περιστασιακή απασχόληση αλλά μπορεί να δεχθεί κάποιος δεσμούς εξάρτησης ? Η απάντηση είναι όχι εκτός και αν  στον αγώνα παίζει ο Ολυμπιακός . 

είναι υποχρεωτική η απόδοση φόρου σε αυτές τις αμοιβές...?αυτό είναι η απορία μου...Και γιατί καθιστά την πράξη πιο ακίνδυνη ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 

Δεν έχω συγκεκριμένη περίπτωση...Αλλά από την στιγμή που έχει περιοριστεί με τα ΕΛΠ το ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος για περιστασιακή εργασία στα 10000 ώστε να μην είναι υπόχρεος βιβλίων στοιχείων και το εισόδημα αυτό είναι θεωρείται από μισθωτή εργασία δηλαδή το αφορολόγητο είναι 9500 ευρώ γιατί να του παρακρατήσω φόρο 20% σε αμοιβή πχ 3000 ευρώ ή 5000 ευρώ..Εσείς θεωρείτε ότι θέλει παρακράτηση ΦΜΥ 20% λόγω του ότι είναι έκτακτη αμοιβή ?..Νόμιζα ότι αυτό ισχύει για τους μισθωτούς εξαρτημένης εργασίας όχι για αυτήν την περίπτωση περιστασιακής εργασίας....Είναι λάθος να δοθεί μία τέτοια αμοιβή ελεύθερη φόρου παρά μόνο με χαρτόσημο?

 

 

Το όριο των 10.000 Ευρώ είναι μόνο μία από τις παραμέτρους ώστε να λογισθεί μία εργασία ως περιστασιακή - πρέπει να προκύπτει ότι είναι όντως περιστασιακή και από τις πραγματικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Το ποσό του ορίου είναι πολύ μεγάλο και κατά κάποιον τρόπο είναι μια παγίδα αν λάβουμε μόνο αυτό υπόψιν.

 

Το θέμα των Αποδείξεων Δαπανών το ψάχνω αρκετά αυτές τις ημέρες και διαπιστώνω ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση "κατά το δοκούν" και ότι είναι θολά τα νερά.

 

Υπάρχει μια ισχυρή παράμετρος του τι θέλουμε να ισχύει σε σχέση με το τι ισχύει πραγματικά οπότε ... "ο σώζων εαυτόν σωθείτω".

 

Η μόνη ασφαλής λύση : αποφεύγουμε τις Αποδείξεις Δαπανών ειδικά προς συστηματικούς "μαυροεισοδηματάκηδες".

 

Το όριο των 10000 από πού προκύπτει?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το όριο των 10000 από πού προκύπτει?

Περαιτέρω στις διατάξεις του άρθρου 39, παρ.1β του ιδίου νόμου (Ν4308/2014) προβλέπεται πως δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις των ΕΛΠ τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Περαιτέρω στις διατάξεις του άρθρου 39, παρ.1β του ιδίου νόμου (Ν4308/2014) προβλέπεται πως δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις των ΕΛΠ τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως. 

 

Γιατί μπερδεύουμε τα ΕΛΠ με τον 4172, τον 4174 και την ασφάλιση δεν έχω καταλάβει.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Γιατί μπερδεύουμε τα ΕΛΠ με τον 4172, τον 4174 και την ασφάλιση δεν έχω καταλάβει.

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση όντως. Όταν όμως δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις  και από την άλλη ο τρόπος αυτός απασχόλησης έχει τα χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας υποκείμενης στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εκεί προσπαθείς να τα δεις συνδυαστικά και να "εξασφαλίσεις" τις μικρότερες απώλειες.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Οι απόψεις, έναν χρόνο μετά , 2 ΠΟΛ 2014 και 2015 και ακόμα διίστανται!!

 

Ελλάς το μεγαλείο σου, να μην ξέρεις σίγουρα ποιο είναι το σωστό και να παλεύεις να βρεις το λιγότερο λάθος! 

 

Προτιμώ να τις υποβάλλω στις βεβαιώσεις από επιχειρηματική με κωδικό 6 και φόρο 20% + χαρτόσημο , παρά στις μισθωτές με κωδικό 4, γιατί αν έρθει το ΙΚΑ σε λίγο καιρό και ζητάει εισφορές,θα τρέχουμε...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπερα σας.

Ολα αυτά για τιτλους κτήσης δαπανών. Βεβαιωσεις αποδοχών, παρακρατήσεις κ.λπ.

Αν έχει αγοραστεί π.χ κάποιο πάγιο από ιδιώτη με τίτλο κτήσης αγοράς αγαθών,τότε επιβάλλεται μόνο χαρτόσημο 3,6%. Πως δηλώνεται στην Φορολογία εισοδήματος. Μπορεί να δηλωθεί στο Ε1 του ιδιώτη στον κωδ. 781 με τον ΑΦΜ της επιχειρησης ως διαθεση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την κάλυψη τεκμηρίων;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×