Jump to content
 • 0

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ ! ΝΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΠΕ


JIMBOLIOS
 Share

Question

β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΢ΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

΢ε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3996/2011 (Α΄170) όπως ισχύει.

Με Τπουργική Απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.»

 

από το νέο πολυνομοσχέδιο..με τις υγείες μας..

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ΢ Δ: ΘΕΜΑΣΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ( Α΄ 312) αντικαθίσταται ως εξής:

«

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα. Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται από το συμβολαιογράφο. ΢την περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, τα αναλογούντα πρόστιμα και τόκοι βαρύνουν το συμβολαιογράφο.;;;;;;;

Ειδικότερα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Μαΐου 2014. Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τη 13η Απριλίου 2014 υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Μαΐου 2014.»

 

...και  ένα άσχετο..άλλα μάλλον καλό.. φαίνεται πως οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν το Ε9  ...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ΢ Δ: ΘΕΜΑΣΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ( Α΄ 312) αντικαθίσταται ως εξής:
«
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα. Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται από το συμβολαιογράφο. ΢την περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, τα αναλογούντα πρόστιμα και τόκοι βαρύνουν το συμβολαιογράφο.;;;;;;;
Ειδικότερα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Μαΐου 2014. Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τη 13η Απριλίου 2014 υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Μαΐου 2014.»
 
...και  ένα άσχετο..άλλα μάλλον καλό.. φαίνεται πως οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν το Ε9  ...

 

7. ΢το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται από το συμβολαιογράφο. ΢την περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, τα αναλογούντα πρόστιμα και τόκοι βαρύνουν το συμβολαιογράφο.;;;;;;;
Link to comment
Share on other sites

 • 0

και τούτα για τον doctor ,για μετάφραση.

 

 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3. : ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
1.    Α.  Από 1.7.2014 καταργούνται:
α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%.
β. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργατική εισφορά 1%.
γ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (Α΄ 96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.2336/1995 (Α΄189).
δ. Τα άρθρα 1,2,3 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ και παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13 του ν.δ. 3668/1958 (Α’ 178) καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των ως άνω άρθρων.    
ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργούνται οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί το ήμισυ του προβλεπόμενου, με τις διατάξεις του ν.δ. 3868/1958 (Α΄ 178), ποσού οικογενειακών επιδομάτων.

Β. Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2434/1996 (Α΄ 188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του νόμου 2224/1994 (Α΄112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (Α΄ 88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46% ως εξής: 
α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.K.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2224/1994 (Α΄  122). 
β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994
γ. Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994 (Α΄  122).

Γ. Από 1.7.2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2  παρ. 1 του ν.δ. 465/1970 (Α΄57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%.

2.    Aπό 1.1.2015 παύει η ισχύς των κάτωθι διατάξεων: 
α. το άρθρο 5 του ν. 1878/1944 (Α΄ 217) υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), 
β. οι περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ/τος 142/1996 (Α΄109) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), 
γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει με την υπ’ αριθμ. Φ80000/19898/875/29.9.2008 (Β΄2132) απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ, 
δ. οι περιπτώσεις β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1726/1944 (Α΄190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α΄286) και ισχύει με την ΥΑ Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β΄1621) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), 
ε. οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του                         ν. 3607/2007  (Α΄245), όπως ισχύει με την  ΥΑ Φ30215/81/3/16.2.2010  (Β΄160) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ, 
στ. η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α΄100), όπως ισχύει με την ΥΑ Κ1-141/3.2.2009 (Β΄198) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ, 
ζ. το άρθρο μόνο του ν. 1114/1944 (Α΄12) που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ), 
η. η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α΄246) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΕΥΕΕΟ), 
θ. οι παράγραφοι 5 β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α΄117), όπως ισχύουν με την παρ. 2 της ΥΑ Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β΄1621) υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ,  
ι. η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 (Α΄197) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α΄42) υπέρ του ΕΤΕΑ  (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ), 
ια. οι παράγραφοι ζ, η, θ και ι του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκαν  με το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ  και ισχύουν με την ΥΑ Φ114/1134/20.11.2001 (Β΄1549) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ), 
ιβ. το άρθρο 43 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123)  υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ), 
ιγ. η προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) κράτηση υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου -ΤΕΑΔΥ), 
ιδ. το εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.980/1942 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 (Α΄272),  το πρώτο εδάφιο της παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3050/2002(Α΄ 214) και η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),
ιε. η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (Α΄118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ), 
ιστ. η παρ. Α΄ του άρθρου 22, της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26  και το αναφερόμενο ποσοστό 1% των μη μετόχων του άρθρου 27 του π.δ. 422/1981 (Α΄114) υπέρ του  Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), 
ιζ. το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 ποσοστό κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην περίπτωση δ΄ και το ποσοστό της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/1996 (Α’ 283) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), 
ιη. το έκτο εδάφιο του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα (ν.663/1977, Α΄215), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2145/1993 (Α΄88) υπέρ του ΟΑΕΕ, 
ιθ. οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, 
κ. η περίπτωση ε΄ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2906/1954 (Α΄254) υπέρ του ΑΟΟΑ
κα. η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄ 242) υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ, 
κβ. το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75 ) και οι κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής Υπουργικές Αποφάσεις 3422/1-3-1993 (Β΄690) και 2313.5/35/1993 (Β΄846), το άρθρο 39 παρ. 2 περ. ζ΄ του ν.2008/1992 (Α΄ 16), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α΄ 241) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 3170/1955 (Α΄ 76) , το άρθρου 176 του  ν.δ. 187/1973 (Α΄261  ), το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2399/1996 (Α΄ 90), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της  με το άρθρο 2 παρ. 5  του ν. 2575/1998 (Α΄23 ) και  το άρθρο 2  παρ. 2  του π.δ. 242/2003 (Α΄ 219) υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ),
κγ. η παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α’ 111) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και της παρ.3 του άρθρου 19 της ΥΑ Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409) υπέρ του ΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ,
κδ. η υποπαράγραφος 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της Υ.Α. Φ.51020/4883/105/21-2-2013 (ΦΕΚ 411, Β'), υπέρ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), και οι οποίοι δύνανται να αντικαθίσταται από εργοδοτική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

4.    Από 1.1.2015 οι προβλεπόμενοι από τις κατωτέρω διατάξεις κοινωνικοί πόροι, εισπράττονται από το Υπουργείο Οικονομικών και αποδίδονται ετησίως στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο ΑΚΑΓΕ, υπέρ των οποίων έχουν θεσπιστεί: 
α) η περίπτωση β΄ της παρ.3 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), 
β) το άρθρο 11 του ν.4169/1961 (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
γ) το έβδομο εδάφιο του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου (ν.δ. 4435/1964, Α΄ 217), όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 του ν.2084/1992 (Α΄165) υπέρ του ΟΑΕΕ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

και τούτα για τον doctor ,για μετάφραση.

 

 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3. : ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1.    Α.  Από 1.7.2014 καταργούνται:

α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%.

β. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργατική εισφορά 1%.

γ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (Α΄ 96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.2336/1995 (Α΄189).

δ. Τα άρθρα 1,2,3 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ και παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13 του ν.δ. 3668/1958 (Α’ 178) καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των ως άνω άρθρων.    

ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργούνται οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί το ήμισυ του προβλεπόμενου, με τις διατάξεις του ν.δ. 3868/1958 (Α΄ 178), ποσού οικογενειακών επιδομάτων.

Β. Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2434/1996 (Α΄ 188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του νόμου 2224/1994 (Α΄112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (Α΄ 88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46% ως εξής: 

α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.K.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2224/1994 (Α΄  122). 

β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994

γ. Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994 (Α΄  122).

Γ. Από 1.7.2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2  παρ. 1 του ν.δ. 465/1970 (Α΄57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%.

2.    Aπό 1.1.2015 παύει η ισχύς των κάτωθι διατάξεων: 

α. το άρθρο 5 του ν. 1878/1944 (Α΄ 217) υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), 

β. οι περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ/τος 142/1996 (Α΄109) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), 

γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει με την υπ’ αριθμ. Φ80000/19898/875/29.9.2008 (Β΄2132) απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ, 

δ. οι περιπτώσεις β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1726/1944 (Α΄190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α΄286) και ισχύει με την ΥΑ Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β΄1621) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), 

ε. οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του                         ν. 3607/2007  (Α΄245), όπως ισχύει με την  ΥΑ Φ30215/81/3/16.2.2010  (Β΄160) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ, 

στ. η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α΄100), όπως ισχύει με την ΥΑ Κ1-141/3.2.2009 (Β΄198) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ, 

ζ. το άρθρο μόνο του ν. 1114/1944 (Α΄12) που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ), 

η. η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α΄246) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΕΥΕΕΟ), 

θ. οι παράγραφοι 5 β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α΄117), όπως ισχύουν με την παρ. 2 της ΥΑ Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β΄1621) υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ,  

ι. η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 (Α΄197) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α΄42) υπέρ του ΕΤΕΑ  (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ), 

ια. οι παράγραφοι ζ, η, θ και ι του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκαν  με το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ  και ισχύουν με την ΥΑ Φ114/1134/20.11.2001 (Β΄1549) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ), 

ιβ. το άρθρο 43 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123)  υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ), 

ιγ. η προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) κράτηση υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου -ΤΕΑΔΥ), 

ιδ. το εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.980/1942 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 (Α΄272),  το πρώτο εδάφιο της παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3050/2002(Α΄ 214) και η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),

ιε. η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (Α΄118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ), 

ιστ. η παρ. Α΄ του άρθρου 22, της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26  και το αναφερόμενο ποσοστό 1% των μη μετόχων του άρθρου 27 του π.δ. 422/1981 (Α΄114) υπέρ του  Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), 

ιζ. το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 ποσοστό κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην περίπτωση δ΄ και το ποσοστό της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/1996 (Α’ 283) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), 

ιη. το έκτο εδάφιο του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα (ν.663/1977, Α΄215), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2145/1993 (Α΄88) υπέρ του ΟΑΕΕ, 

ιθ. οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, 

κ. η περίπτωση ε΄ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2906/1954 (Α΄254) υπέρ του ΑΟΟΑ

κα. η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄ 242) υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ, 

κβ. το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75 ) και οι κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής Υπουργικές Αποφάσεις 3422/1-3-1993 (Β΄690) και 2313.5/35/1993 (Β΄846), το άρθρο 39 παρ. 2 περ. ζ΄ του ν.2008/1992 (Α΄ 16), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α΄ 241) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 3170/1955 (Α΄ 76) , το άρθρου 176 του  ν.δ. 187/1973 (Α΄261  ), το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2399/1996 (Α΄ 90), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της  με το άρθρο 2 παρ. 5  του ν. 2575/1998 (Α΄23 ) και  το άρθρο 2  παρ. 2  του π.δ. 242/2003 (Α΄ 219) υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ),

κγ. η παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α’ 111) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και της παρ.3 του άρθρου 19 της ΥΑ Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409) υπέρ του ΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ,

κδ. η υποπαράγραφος 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της Υ.Α. Φ.51020/4883/105/21-2-2013 (ΦΕΚ 411, Β'), υπέρ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), και οι οποίοι δύνανται να αντικαθίσταται από εργοδοτική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

4.    Από 1.1.2015 οι προβλεπόμενοι από τις κατωτέρω διατάξεις κοινωνικοί πόροι, εισπράττονται από το Υπουργείο Οικονομικών και αποδίδονται ετησίως στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο ΑΚΑΓΕ, υπέρ των οποίων έχουν θεσπιστεί: 

α) η περίπτωση β΄ της παρ.3 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), 

β) το άρθρο 11 του ν.4169/1961 (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

γ) το έβδομο εδάφιο του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου (ν.δ. 4435/1964, Α΄ 217), όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 του ν.2084/1992 (Α΄165) υπέρ του ΟΑΕΕ.

 

Βλέπει κανείς κατάργηση καταβολής εισφοράς στη σύνταξη συμβολαίων,καταστατικών εταιρειών ,για ταμείο νομικών και ταμείο προνοίας δικηγόρων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η συμβολή - παράσταση δικηγόρου ;    

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εγώ δεν το βλέπω και τόσο καλό....

 

Μια χαρά είναι...για εμάς.

 

Αν δεν το φορτώσουν στους λογιστές οι συμβολαιογράφοι (οι οποίοι, μπορεί και να το συμπεριλάβουν στις αμοιβές που θα ζητήσουν), θα μάθουν και οι συμβολαιογράφοι την γλύκα της ΓΓΠΣ...

 

Αλλά το κυριότερο, θα δουν οι φορολογούμενοι τον συμβολαιογράφο (που θα κάνει την καταχώρηση), να ζητά τα μαλλιοκέφαλά του για την δήλωση και φυσικά ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ... Όχι σαν εμάς τους μαλάκες, που τους είχαμε συνηθίσει να έρχονται, να κάνουν τις δηλώσεις και μετά να λένε "Δεν έχω μαζί μου λεφτά, θα τα πούμε στην δήλωση εισοδήματος" και στην δήλωση έκανε τον ανήξερο...

 

Τώρα που θα νοιώσουν τα 30-40 ευρώ ανά ακίνητο στο Ε9 (δεν τους άρεσε το 20άρικο που χρεώναμε εμείς), θα τα πούμε....

 

 

Υ.Γ. Για όσους ανησυχούν μήπως χάσουν την εκλεκτή πελατεία, θα μας κουβαληθούν με την πρώτη ευκαιρία, για διορθωτικά Ε9, για εκτύπωση εκκαθαριστικών ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Ταυτοτήτων Οφειλής κλπ... Χαζοί είναι να χάσουν τέτοια "πελατάκια" στο τσάμπα, σαν τους λογιστές;... Σε εμάς μια ζωή θα μυξοκλαίγονται...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ.ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ,ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΡΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ?

 

Έρχονται ευρωεκλογές. Ας φροντίσουμε να πάρουν οι κυβερνώντες αυτό που τους αξίζει. Κυρίως να ενημερώσουμε αφελείς συγγενείς, φίλους και γειτόνους που πιθανόν να τσιμπήσουν από τα ψίχουλα της διανομής του ανύπαρκτου πλεονάσματος...

Όταν αυτοί οι απίστευτοι τύποι που παριστάνουν τους κυβερνώντες και που εκτελούν τυφλά τις εντολές των δανειστών και των dealers των πολυεθνικών διαλύσουν τη χώρα τότε θα είναι πολύ αργά...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Έρχονται ευρωεκλογές. Ας φροντίσουμε να πάρουν οι κυβερνώντες αυτό που τους αξίζει. Κυρίως να ενημερώσουμε αφελείς συγγενείς, φίλους και γειτόνους που πιθανόν να τσιμπήσουν από τα ψίχουλα της διανομής του ανύπαρκτου πλεονάσματος...

Όταν αυτοί οι απίστευτοι τύποι που παριστάνουν τους κυβερνώντες και που εκτελούν τυφλά τις εντολές των δανειστών και των dealers των πολυεθνικών διαλύσουν τη χώρα τότε θα είναι πολύ αργά...

 

μην φοβάσαι doctor ,ο Αδωνις έχει παρέα από χτές την Τάνια Ιακωβίδου ...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Έρχονται ευρωεκλογές. Ας φροντίσουμε να πάρουν οι κυβερνώντες αυτό που τους αξίζει. Κυρίως να ενημερώσουμε αφελείς συγγενείς, φίλους και γειτόνους που πιθανόν να τσιμπήσουν από τα ψίχουλα της διανομής του ανύπαρκτου πλεονάσματος...

Όταν αυτοί οι απίστευτοι τύποι που παριστάνουν τους κυβερνώντες και που εκτελούν τυφλά τις εντολές των δανειστών και των dealers των πολυεθνικών διαλύσουν τη χώρα τότε θα είναι πολύ αργά...

 

 

Εγώ που έχω μια επιστροφή από τη δήλωση του 2013 αντί να τους ενημερώνω θα αρχίσω να τους ζητώ τα ψίχουλα.

Τη δική μου επιστροφή τους μοιράζουν.

 

Λές να έχει αποτέλεσμα;

 

Τελικά μόνο την τσέπη μας βλέπουμε.

Ότι πλέον έχουμε σοβαρό θέμα δημοκρατίας μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Έρχονται ευρωεκλογές. Ας φροντίσουμε να πάρουν οι κυβερνώντες αυτό που τους αξίζει. Κυρίως να ενημερώσουμε αφελείς συγγενείς, φίλους και γειτόνους που πιθανόν να τσιμπήσουν από τα ψίχουλα της διανομής του ανύπαρκτου πλεονάσματος...

Όταν αυτοί οι απίστευτοι τύποι που παριστάνουν τους κυβερνώντες και που εκτελούν τυφλά τις εντολές των δανειστών και των dealers των πολυεθνικών διαλύσουν τη χώρα τότε θα είναι πολύ αργά...

Γιατί δεν τα λέμε συνέχεια, τουλάχιστον τα τελευταία δυο χρόνια; Μήπως όλοι οι λογιστές τρώγαμε το κουτόχορτο που συνεχίζουν να ρίχνουν στον κόσμο; Αφού βλέπουν ότι περνάει μια χαρά, αφού δεν υπάρχει καμία σοβαρή αντίδραση από κανέναν γιατί να σταματήσουν να βαράνε; Συγνώμη για τον τόνο μου συνάδελφε, δεν τα βάζω μαζί σου, είμαι όμως πια πάρα πολύ θυμωμένη μα πάρα πολύ θυμωμένη. Σιχάθηκα αυτά τα συμφέροντα, σιχάθηκα την ανέχεια, σιχάθηκα να ακούω καθημερινά τα ίδια και τα ίδια. Όλοι κλαίγονται και όλοι έχουν. Κάναμε διαμαρτυρίες, πήγαμε στις συγκεντρώσεις όσοι πραγματικά έχουμε τα κότσια να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Οι υπόλοιποι ιδίως εξ Αττικής συνάδελφοι που είναι; Έχουν λύσει όλοι τα προβλήματά τους; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ; Ευχαριστημένοι να κατεβάζουν το κεφάλι σε όποιες ηλίθιες αποφάσεις εφαρμόζονται, μη τυχόν και χάσουν κανένα πελάτη; Έλεος πια. Έλεος. Κανένας δεν έχει πια την λογική να δει ότι η χώρα μας δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον; Μα κανείς δεν σκέφτεται ότι είναι καμμένες γενιές πίσω μας; Μα κανείς δεν ντρέπεται πια που καίει τα ίδια του τα παιδιά; Θα ήθελα να ήξερα τι θα κάνουν ή καλύτερα τι θα πουν όλοι όσοι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρεθούν χωρίς να ξέρουν που την κεφαλήν κλίνην, Γιατί κάποια στιγμή οι συνταξιούχοι γονείς που αυτή τη στιγμή βοηθάνε και με το παραπάνω, μοιραίως θα λείψουν. Γιατί το κόστος ζωής θα είναι απλησίαστο. Γιατί χίλια γιατί. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μια χαρά είναι...για εμάς.

 

Αν δεν το φορτώσουν στους λογιστές οι συμβολαιογράφοι (οι οποίοι, μπορεί και να το συμπεριλάβουν στις αμοιβές που θα ζητήσουν), θα μάθουν και οι συμβολαιογράφοι την γλύκα της ΓΓΠΣ...

 

Αλλά το κυριότερο, θα δουν οι φορολογούμενοι τον συμβολαιογράφο (που θα κάνει την καταχώρηση), να ζητά τα μαλλιοκέφαλά του για την δήλωση και φυσικά ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ... Όχι σαν εμάς τους μαλάκες, που τους είχαμε συνηθίσει να έρχονται, να κάνουν τις δηλώσεις και μετά να λένε "Δεν έχω μαζί μου λεφτά, θα τα πούμε στην δήλωση εισοδήματος" και στην δήλωση έκανε τον ανήξερο...

 

Τώρα που θα νοιώσουν τα 30-40 ευρώ ανά ακίνητο στο Ε9 (δεν τους άρεσε το 20άρικο που χρεώναμε εμείς), θα τα πούμε....

 

 

Υ.Γ. Για όσους ανησυχούν μήπως χάσουν την εκλεκτή πελατεία, θα μας κουβαληθούν με την πρώτη ευκαιρία, για διορθωτικά Ε9, για εκτύπωση εκκαθαριστικών ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Ταυτοτήτων Οφειλής κλπ... Χαζοί είναι να χάσουν τέτοια "πελατάκια" στο τσάμπα, σαν τους λογιστές;... Σε εμάς μια ζωή θα μυξοκλαίγονται...

Να το φορτώσουν στους συμβολαιογράφους να δουν την ωραιότατη γλύκα. Και οι συμβολαιογράφοι και οι φορολογούμενοι. Ούτως ή άλλως τι δουλειά έχουμε εμείς με το Ε9; Μήπως όλα τα συμβόλαια είναι γραμμένα έτσι που να μπορούμε να βγάλουμε άκρη που στο καλό βρίσκεται το κάθε ακίνητο; Και εκεί, ώρες ατελείωτες να συνεννοηθούμε, και εκεί ώρες ατελείωτες να καταλάβουμε τι στο καλό έχουν κάνει και οι μεν και οι δε. Άντε μην πω καμία πολύ βαριά κουβέντα στο τέλος. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

παντως σημερα μιλαγα με συμβολαιογραφο για ενα αλλο θεμα και τριβουν τα χερια τους γιατι ο συλλογος τους ετοιμαζει ελαχιστη αμοιβη για καθε ακινητο στο ε9 50,00 ευρο. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

παντως σημερα μιλαγα με συμβολαιογραφο για ενα αλλο θεμα και τριβουν τα χερια τους γιατι ο συλλογος τους ετοιμαζει ελαχιστη αμοιβη για καθε ακινητο στο ε9 50,00 ευρο. 

μαγκιά τους!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

παντως σημερα μιλαγα με συμβολαιογραφο για ενα αλλο θεμα και τριβουν τα χερια τους γιατι ο συλλογος τους ετοιμαζει ελαχιστη αμοιβη για καθε ακινητο στο ε9 50,00 ευρο. 

50 ευρώ ανά ακίνητο? :lol:  :lol:

Αυτό δεν θα είναι Ε9 , θα είναι τα σαγόνια του καρχαρία Νο 4!

Πολύ θα το ευχαριστηθώ πάντως ειδικά για κάποιους φορολογούμενους που τους ζητούσαμε 50 ευρώ για το Ε9 και μας κοιτούσαν παραξενεμένοι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Βέβαια όπως ειναι διατυπωμένη η παράγραφος για το Ε9 ο συμβολαιογραφος θα κάνει μόνο τις μεταβολές περιουσίας στο Ε9 που γίνονται με συμβόλαιο. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις πάλι ο λογιστής θα ειναι αυτός που θα κάνει τις αλλαγές (εισαγωγή ακινήτου με άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις).

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Το θέμα είναι ότι οι συμβολαιογράφοι θα το περάσουν ως μέρος της αμοιβής τους και δεν θα ενημερώσουν τους φορολογούμενους ότι πρόκειται για έχτρα αμοιβή..... Νομίζεται ότι κάποιος ιδιώτης θα προσέξει την διαφορά εάν για κάποιο συμβόλαιο αγοραπωλησίας που θα κάνει και η αμοιβή-έξοδα  του συμβολαιογράφου μέχρι σήμερα ήταν πχ 700 ευρώ και από εδώ και πέρα θα είναι 750 ευρώ?

Πάλι εμείς θα φανούμε οι κακοί της υπόθεσης αφού εκτός από τα λεφτά της δήλωσης τους ζητούσαμε παραπάνω 30-50 ευρώ για το Ε9...

 

Πάντως κι εγώ συμφωνώ ότι καλύτερα που τα αναλαμβάνουν οι συμβολαιογράφοι, εμείς το μόνο που κερδίσαμε με την όλη υπόθεση του Ε9 ήταν να ξοδέψουμε ατελείωτες ώρες προσπαθώντας να κατανοήσουμε κακογραμμένα συμβόλαια για ελάχιστα χρήματα........

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ας προσέχαμε. Αντί να κάτσουμε όλοι μαζί κάτω να φτιάξουμε έναν δυνατό σύλλογο εκπροσώπησης, μακρυά από συμφέροντα και συνδικαλιστές, καθόμαστε και κοιτάμε τα ανερμήνευτα, κατεβάζουμε το κεφάλι κάτω και συνεχίζουμε ως άντε να μην πω τι. Όσο και να λέμε έχουμε δύναμη στα χέρια μας, τίποτα δεν κάνουμε τελικά. Πόσο πολύ μυαλό θέλει πια να φτιάξουμε έναν ισχυρό σύλλογο όπως αυτό των δικηγόρων ή των συμβολαιογράφων; Φυσικά υπήρξαν πολλοί συνάδελφοι εδώ μέσα στο forum και εκτός που δώσανε λύσεις επί του θέματος, αλλά τελικά πέσανε να τους φάνε ζωντανούς. Ας αποφασίσουμε επιτέλους τι πραγματικά θέλουμε. ΖΩΝΤΑΝΟΙ Ή ΝΕΚΡΟΙ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ευκαιρία πάντως, ο νομικός κλάδος να ξαναθυμηθεί όσα έκανε στο παρελθόν... ξέρετε μωρέ, που κάθε δικηγόρος έβγαζε και τις δηλώσεις εισοδήματος των πελατών του, γιατί ήταν "γραμματιζούμενος"...

 

Πάντως χθες, που πήγα σε συμβολαιογράφο για να πάρω ένα αντίγραφο αρχικής πράξης πελάτη για να το ξαναδιαβάσω και να δω εάν είχε αποτυπωθεί σωστά η περιουσιακή κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια (τον είχε άλλος λογιστής και ήθελα να ελέγξω, εν όψη επικείμενης γονικής παροχής, τα αποτυπωμένα δικαιώματα για την έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ), είδα το πραγματικό επιστημονικό βάθος του:

 

1) Ανίκανος να διαβάσει το συμβόλαιο-μόλις μπήκα, μου είπε τα ποστοστά και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του πελάτη και αμέσως διαφώνησα. Ακολούθησε 25λεπτη τηλεφωνική συνομιλία με τον συμβολαιογράφο της αρχικής πράξης και κατέληξε σε όσα του είχα αναφέρει από μνήμης (είχα ρίξει "μια ματιά" πριν από 2 μήνες στα 2 συμβόλαια που μου έδειξε ο πελάτης αλλά δεν μου έδωσε αντίγραφο. Τότε είχα αναφέρει με απόλυτη ακρίβεια τα δικαιώματα του αλλά δεν μπορούσα από την διατύπωση του χώρου στάθμευσης να πω πόσα ακριβώς ήταν τα τετραγωνικα μέτρα. Το αρχικό συμβόλαιο είναι άθλιο, από άποψη διατύπωσης, ωστόσο θα έπρεπε ο συμβολαιογράφος, λόγω πείρας, να δώσει σαφή απάντηση).

 

2) Είχε από μικρή ηλικία "πλακωθεί" με τα κλάσματα και δεν μπορούσε να καταλάβει πως οι γονείς του πελάτη, του είχαν μεταβιβάσει με 2 διαφορετικές πράξεις (γονική παροχή και πώληση) συγκεκριμένα ποσοστά και δικαιώματα (ψιλή κυριότητα και πλήρη κυριότητα) και πως άλλαξαν αυτά με τον θάνατο του ενός γονέα το 2009.

Εξαιτίας αυτού, έδωσε ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στον πελάτη για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα (άρα μεγαλύτερο κόστος του συμβολαίου, απ'όσο είχε αρχικά αναφέρει, άρα παραδοχή ότι δεν καταλάβαινε τι διάβαζε) και μετά αναρωτιόταν πως θα το καλύψει και θα εμφανίσει το μεγαλύτερο κόστος (και επομένως και αμοιβή του).

 

Ο βοηθός του, που ήταν παρών στην συνάντηση, επιβεβαίωνε διαρκώς όσα ισχυρίστηκα (γιατί ο βοηθός είχε διαβάσει το συμβόλαιο, δεν ήταν στον "αυτόματο πιλότο" όπως ο πολυάσχολος συμβολαιογράφος).

 

Που θέλω να καταλήξω: Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το γεγονός ότι, πρώτον, το πτυχίο δεν εξασφαλίζει ότι είσαι σωστός επαγγελματίας, στην συγκεκριμένη δε περίπτωση ούτε καν επιστήμων και δεύτερον, ότι ακριβώς επειδή αυτή η συντεχία (με την κακή έννοια του όρου) είναι οργανωμένη, θα πάρει και την αμοιβή που θα επιβάλλει και τα εύσημα από τον πελάτη....

 

Γιατί εμείς, απλά "Γεμίζουμε κουτάκια.... και θέλετε και 50 ευρώ για δήλωση;"

 

Έχει διαφορετική άποψη κανείς;

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...