Jump to content

Πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου στις αμοιβές Δ.Σ.


Recommended Posts

οκ γνωστο οτι οι αμοιβες ΔΣ θεωρούνται εισόδημα <απο μισθωτή εργασία> και έτσι θα εφορολογούντο στη δήλωση εισοδήματος.Για την μηνιαία παρακρατηση ομως εγω ήξερα ότι ισχύει το κατωτέρω..

αρθρο 64/4172

δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,

τελικα δεν ισχύει???

Πατήστε εδώ για να δείτε την είδηση

Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Οικονομικών δεν ισχύει θα κάνουμε παρακράτηση όπως στους μισθωτούς.

Θα πληρώνουμε όμως εισφορές στο ΙΚΑ?

Γνωρίζει κανείς αν είμαστε υποχρεωμένοι? και με ποια αποφαση του ικα?

Link to post
Share on other sites

Ας βάλω κι εγώ μια παράμετρο...

 

με το  αρθρο 64/4172 έχουμε:

 

δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%).

 

άρθρου 12 του ν. 4172/2013

 

1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις περιλαμβάνει
τα πάσης φύσεως εισοδήμα−
τα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο
υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής
σχέσης.

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφί−
σταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες
:

......
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

 

 

 

με την ερμηνεία του ΥΟ έχουμε:

 

1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

2. Επίσης με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτηση του.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο μισθός μέλους Δ Σ. θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167).

 

 

 

Ερώτημα:

 

Όταν έχουμε ένα μηχανικό μέλος του Δ.Σ. σε ΑΕ ο οποίος έχει συμβατική σχέση στελέχωσης εργοληπτικού πτυχίου, παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης τεχνικού έργου και εκδίδει τιμολόγια γι αυτό, τι εισόδημα έχουμε και τί παρακράτηση διενεργούμε;

 

 

 

ΥΓ: Ο π@#@%@$ που μετέφρασε την απαίτηση της τρόικας και την έκανε νόμο που ψήφισαν κάποιοι χωρίς να προλάβουν να τον διαβάσουν είχε σκεφτεί ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις; και πως θα τις αντιμετωπίσουμε;

Link to post
Share on other sites

οκ γνωστο οτι οι αμοιβες ΔΣ θεωρούνται εισόδημα <απο μισθωτή εργασία> και έτσι θα εφορολογούντο στη δήλωση εισοδήματος.Για την μηνιαία παρακρατηση ομως εγω ήξερα ότι ισχύει το κατωτέρω..

αρθρο 64/4172

δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,

τελικα δεν ισχύει???

Πατήστε εδώ για να δείτε την είδηση

Κι εγώ αυτό εφάρμοζα μέχρι στιγμής για τις αμοιβές ΔΣ από 01/01/2014. Μόνο την παρακράτηση του 20%, ο οποίος παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται μέσω Προσωρινής Δήλωσης η οποία υποβάλλεται εντός διμήνου από την καταβολή της πληρωμής της αμοιβής!!

 

Επίσης, θεωρούσα ότι οι αμοιβές ΔΣ ναι μεν θα φορολογούνται βάσει της κλίμακας των μισθωτών, στο τέλος στη δήλωση εισοδήματος, αλλά κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους θα έχουν τις παρακρατήσεις του 20% μόνο.

 

Έχει υποβάλλει ή θα υποβάλλει κανείς Προσωρινή ΦΜΥ για αμοιβή ΔΣ??

Έχει κάνει κανείς παρακράτηση ΦΜΥ σε ποσό που αφορά αμοιβή ΔΣ?

Link to post
Share on other sites

Ρε παιδιά αυτό που έβγαλε το υπουργείο δεν ξεμπερδευεί τα πράγματα

 

2 περιπτώσεις

α) Η αμοιβή του μέλους του ΔΣ να είναι προκαθορισμένη και μηνιαία και για αυτή η παρακράτηση φόρου ακολουθεί την κλίμακα της παρ.1 του αρθ.15 του 4172

 

β) Με Εκτακτη Γενική Συνέλευση να αποφασιστεί ενα ποσό ως Αμοιβή για τις Υπηρεσίες Διοίκηση σε μέλη του ΔΣ για μια συγκεκριμένη περίοδο πχ Ιαν-Ιουν

μέχρι τις 31/12/2013 αποδίδαμε το 40% μετά την αφαίρεση Χαρτοσήμου .

 

Απο 01/01/2014 για τις αμοιβές της δεύτερης περίπτωσης τι ποσοστό Παρακρατούμε ?????? πως το Αποδίδουμε ???? και στην δήλωση μισθών συντάξεων-ελευθερων επαγγελματων-

αμοιβων από εμπορικές που θα κατατάξουμε την συγκεκριμένη Αμοιβή ?????

 

Θα μας απαντήσει κάποιος ξεκάθαρα να το κανουμε και να πάμε παρακάτω????

Link to post
Share on other sites

Ρε παιδιά αυτό που έβγαλε το υπουργείο δεν ξεμπερδευεί τα πράγματα

 

2 περιπτώσεις

α) Η αμοιβή του μέλους του ΔΣ να είναι προκαθορισμένη και μηνιαία και για αυτή η παρακράτηση φόρου ακολουθεί την κλίμακα της παρ.1 του αρθ.15 του 4172

 

β) Με Εκτακτη Γενική Συνέλευση να αποφασιστεί ενα ποσό ως Αμοιβή για τις Υπηρεσίες Διοίκηση σε μέλη του ΔΣ για μια συγκεκριμένη περίοδο πχ Ιαν-Ιουν

μέχρι τις 31/12/2013 αποδίδαμε το 40% μετά την αφαίρεση Χαρτοσήμου .

 

Απο 01/01/2014 για τις αμοιβές της δεύτερης περίπτωσης τι ποσοστό Παρακρατούμε ?????? πως το Αποδίδουμε ???? και στην δήλωση μισθών συντάξεων-ελευθερων επαγγελματων-

αμοιβων από εμπορικές που θα κατατάξουμε την συγκεκριμένη Αμοιβή ?????

 

Θα μας απαντήσει κάποιος ξεκάθαρα να το κανουμε και να πάμε παρακάτω????

Το ποσοστό της παρτακράτησης που αναφέρεις είναι 20% από 01/01/2014.

 

Στα υπόλοιπα, όντως, ας λάβουμε μια ξεκάθαρη απάντηση γιατί ήδη για τις αμοιβές ΔΣ Ιανουαρίου 2014 κοντεύουμε να βγούμε εκπρόθεσμοι αν πρέπει να υποβάλλουμε και Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ!!!!! Και μετά θα μας ζητάνε να πληρωσουμε τα εξωφρενικά πρόστιμά τους!!!

Link to post
Share on other sites

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/15774

 

Βάσει και αυτού του άρθρου, δεβ βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι αμοιβες ΔΣ φορολογούνται στην κλίμακα μισθωτών αλλά ως προς την παρακράτηση υπάρχει μόνο αυτή του 20%?

Link to post
Share on other sites

Χρήσιμο θα ήταν (δεν ξερω κατά πόσο είναι εφικτό) να είχαμε δημοσιευμένη την γνωμοδότηση αυτή (με σβησμένο ότι αφορά προσωπικά δεδομένα) για να την χρησιμοποιήσει όποιος απο εμάς ακολουθήσει αυτον τον τρόπο παρακρατησης.

Οσον αφορά το τεχνικό μερος, ειναι σιγουρο οτι επιλυεται ευκολα, αρκει να καταληξουμε στο τι παρακραταμε,

Link to post
Share on other sites

Μα είναι δεδομένο και ξεκάθαρο ότι γινεται παρακράτηση 20% στις αμοιβές ΔΣ, φορος ο οποίος αποδίδεται στο Δημόσιο με μηνιαία προσωρινή δήλωση εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε νομίζω οτι τίθεται θέμα επιλογής του αν θα παρακρατείται ή όχι... Το ερώτημα είναι αν θα παρακρατείται και ΦΜΥ εκτος απο αυτό το 20%.. Πάνω σε αυτο πρέπει να έχουμε μία σαφή, ρητη και ξεκάθαρη διευκρινιση από το Υπουργειο!

Επισης, το ότι ο 4172 αναφέρει ότι το εισόδημα μελών ΔΣ θεωρειται εισόδημα από μισθωτες υπηρεσίες, δεν νομιζω ότι σημαίνει πως πρεπει να γίνονται σε αυτό και όλες οι παρακρατησεις στις οποιες υπόκεινται οι μισθωτοί, αφού επισης στον 4172 σε ξεχωριστό άρθρο αναφέρεται ρητά ότι στις αμοιβές από διοικηση γινεται παρακράτηση 20%!! Σημαίνει όμως ότι στην δήλωση εισοδήματος του φορολογουμένου, θα δηλωθεί ως εισόδημα από μισθωτές και θα πάει στην κλίμακα των μισθωτών και όχι σε αυτήν των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα!

Link to post
Share on other sites

Το 20% της β) περίπτωσης καταβάλεται στη ΔΟΥ με δήλωση  ή μέσω της προσωρινής ΦΜΥ??

Μεσω μηνιαίας προσωρινης δήλωσης εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Link to post
Share on other sites

Μα είναι δεδομένο και ξεκάθαρο ότι γινεται παρακράτηση 20% στις αμοιβές ΔΣ, φορος ο οποίος αποδίδεται στο Δημόσιο με μηνιαία προσωρινή δήλωση εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε νομίζω οτι τίθεται θέμα επιλογής του αν θα παρακρατείται ή όχι... Το ερώτημα είναι αν θα παρακρατείται και ΦΜΥ εκτος απο αυτό το 20%.. Πάνω σε αυτο πρέπει να έχουμε μία σαφή, ρητη και ξεκάθαρη διευκρινιση από το Υπουργειο!

Επισης, το ότι ο 4172 αναφέρει ότι το εισόδημα μελών ΔΣ θεωρειται εισόδημα από μισθωτες υπηρεσίες, δεν νομιζω ότι σημαίνει πως πρεπει να γίνονται σε αυτό και όλες οι παρακρατησεις στις οποιες υπόκεινται οι μισθωτοί, αφού επισης στον 4172 σε ξεχωριστό άρθρο αναφέρεται ρητά ότι στις αμοιβές από διοικηση γινεται παρακράτηση 20%!! Σημαίνει όμως ότι στην δήλωση εισοδήματος του φορολογουμένου, θα δηλωθεί ως εισόδημα από μισθωτές και θα πάει στην κλίμακα των μισθωτών και όχι σε αυτήν των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα!

 

Κυρία marialena87

 

Ξεκινάτε ότι είναι δεδομένο και ξεκάθαρο το τι παρακρατάμε και καταλήγετε με το ερώτημα αν θα παρακρατάμε και ΦΜΥ.

Συνεπώς  τίποτα δεν είναι δεδομένο και ξεκάθαρο και αυτό ακριβώς ψάχνουμε,το αν θα παρακρατάμε (και συνεπώς θα αποδίδουμε) το 20% η θα χρησιμοποιούμε  την κλίμακα.

Link to post
Share on other sites

Τελικά με κάθε δημοσίευση από το Υπ. Οικονομικών μπερδευόμαστε όλο και πιο πολύ, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται και ο καθένας κάνει ότι νομίζει ορθότερο ερμηνεύοντας τον νόμο και τις διευκρινιστικές . Τελικά ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε...

Link to post
Share on other sites

Κυρία marialena87

 

Ξεκινάτε ότι είναι δεδομένο και ξεκάθαρο το τι παρακρατάμε και καταλήγετε με το ερώτημα αν θα παρακρατάμε και ΦΜΥ.

Συνεπώς  τίποτα δεν είναι δεδομένο και ξεκάθαρο και αυτό ακριβώς ψάχνουμε,το αν θα παρακρατάμε (και συνεπώς θα αποδίδουμε) το 20% η θα χρησιμοποιούμε  την κλίμακα.

Κυρία marialena87

 

Ξεκινάτε ότι είναι δεδομένο και ξεκάθαρο το τι παρακρατάμε και καταλήγετε με το ερώτημα αν θα παρακρατάμε και ΦΜΥ.

Συνεπώς  τίποτα δεν είναι δεδομένο και ξεκάθαρο και αυτό ακριβώς ψάχνουμε,το αν θα παρακρατάμε (και συνεπώς θα αποδίδουμε) το 20% η θα χρησιμοποιούμε  την κλίμακα.

Αναφερόμουν στο 20% όταν είπα ότι είναι δεδομένο, κι αυτό διότι η παρακρατηση αυτή αναφέρεται ρητά από τον 4172. Αυτό που δεν αναφέρεται ρητά (και εδώ είναι το όλο μπέρδεμα) ειναι ότι στις αμοιβές ΔΣ θα πρέπει να παρακρατούμε και ΦΜΥ... Πάντως, ένα είναι σίγουρα δεδομένο: Ότι ενώ θα έπρεπε όλα αυτά να μας τα είχαν διευκρινίσει με σαφή και ρητό τρόπο, πριν καν μπει το 2014, κοντευει να τελειώσει ο Μάρτιος και μας έχουν αφήσει εκτεθειμένους να ψαχνόμαστε μεταξύ μας για το τι θα κάνουμε... Είναι απαράδεκτο! Γιατί στο τέλος ολες οι ευθύνες επανω σε εμάς θα πέσουν...

Link to post
Share on other sites

Η απάντηση που δόθηκε ορίζει ξεκάθαρα ότι η παρακράτηση θα γίνεται βάση την κλίμακα των μισθωτών:

 

"Επίσης με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτηση του."

 

Το θέμα είναι για ποιες αμοιβές Δ.Σ. Διότι υπάρχουν 3-4 διαφορετικές με βάση τον 2190.

 

Επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η περίπτωση δ του άρθρου 62 και 64 θα αλλάξει με το νέο φορολογικό, οπότε ούτε το 20% είναι ξεκάθαρο ότι θα παραμείνει εκεί.

 

Εννοείτε ότι εφόσον δεν υφίσταται σύμβαση μισθωτών υπηρεσιών οι αμοιβές Δ.Σ. δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές, καθότι δεν τεκμηριώνουν εξαρτημένη σχέση, ασχέτως εάν για τις διατάξεις του ΚΦΕ θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

 

Τέλος το χαρτόσημο συνεχίζει να ισχύει κανονικά.

 

Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά πρέπει να περιμένουμε την ερμηνευτική.

Link to post
Share on other sites

Η απάντηση που δόθηκε ορίζει ξεκάθαρα ότι η παρακράτηση θα γίνεται βάση την κλίμακα των μισθωτών:

 

"Επίσης με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτηση του."

 

Το θέμα είναι για ποιες αμοιβές Δ.Σ. Διότι υπάρχουν 3-4 διαφορετικές με βάση τον 2190.

 

Επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η περίπτωση δ του άρθρου 62 και 64 θα αλλάξει με το νέο φορολογικό, οπότε ούτε το 20% είναι ξεκάθαρο ότι θα παραμείνει εκεί.

 

Εννοείτε ότι εφόσον δεν υφίσταται σύμβαση μισθωτών υπηρεσιών οι αμοιβές Δ.Σ. δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές, καθότι δεν τεκμηριώνουν εξαρτημένη σχέση, ασχέτως εάν για τις διατάξεις του ΚΦΕ θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

 

Τέλος το χαρτόσημο συνεχίζει να ισχύει κανονικά.

 

Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά πρέπει να περιμένουμε την ερμηνευτική.

1) Οι αμοιβές ΔΣ σε μέλη τα οποία δεν συνδέονται με σύμβαση εργασίας με την ΑΕ, υπόκειται σε παρακράτηση ΦΜΥ?

2) Αμοιβές ΔΣ που δεν αποδίδονται σε σταθερή βάση (πχ κάθε μήνα) αλλά όποτε αποφασιστεί καθώς επίσης και με διαφορετικά ποσά αμοιβών κάθε φορά, θα έχουν και παρακράτηση ΦΜΥ? Πώς θα γίνεται η αναγωγή σε ετήσιο εισόδημα αφού κάθε φορά μιλάμε για διαφορετικά ποσά???

3) Χαρτόσημο δεν υπάρχει στη νέα προσωρινή Δήλωση εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν 20% παρακράτηση... Επομένως, αν εξακολουθεί να ισχύει η παρακράτησή του, με ποιοον τρόπο θα αποδωθεί στο Δημόσιο?

4) Ενδεχομένως να μην είναι δυνατή μία σίγουρη απάντηση σε όλα τα παραπάνω, καθώς δεν υπάρχει κάποια διευκρινιστική από το Υπουργείο... Όμως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι στα ποσά των αμοιβών ΔΣ (ανεξαρτήτως είδους, αξίας, συχνότητας πληρωμής κτλ) υπόκειται σε παρακράτηση 20% ΚΑΙ σε παρακράτηση ΦΜΥ???

Link to post
Share on other sites

1) Οι αμοιβές ΔΣ σε μέλη τα οποία δεν συνδέονται με σύμβαση εργασίας με την ΑΕ, υπόκειται σε παρακράτηση ΦΜΥ?

2) Αμοιβές ΔΣ που δεν αποδίδονται σε σταθερή βάση (πχ κάθε μήνα) αλλά όποτε αποφασιστεί καθώς επίσης και με διαφορετικά ποσά αμοιβών κάθε φορά, θα έχουν και παρακράτηση ΦΜΥ? Πώς θα γίνεται η αναγωγή σε ετήσιο εισόδημα αφού κάθε φορά μιλάμε για διαφορετικά ποσά???

3) Χαρτόσημο δεν υπάρχει στη νέα προσωρινή Δήλωση εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν 20% παρακράτηση... Επομένως, αν εξακολουθεί να ισχύει η παρακράτησή του, με ποιοον τρόπο θα αποδωθεί στο Δημόσιο?

4) Ενδεχομένως να μην είναι δυνατή μία σίγουρη απάντηση σε όλα τα παραπάνω, καθώς δεν υπάρχει κάποια διευκρινιστική από το Υπουργείο... Όμως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι στα ποσά των αμοιβών ΔΣ (ανεξαρτήτως είδους, αξίας, συχνότητας πληρωμής κτλ) υπόκειται σε παρακράτηση 20% ΚΑΙ σε παρακράτηση ΦΜΥ???

Δεν υπάρχει ΚΑΙ, μόνο ή.

Link to post
Share on other sites

Δεν υπάρχει ΚΑΙ, μόνο ή.

Άρα τιθεται θέμα να διευκρινιστεί από το Υπουργείο ΠΟΙΕΣ περιπτώσεις αμοιβών ΔΣ έχουν παρακράτηση 20% και ποιες ΦΜΥ... Εγω στην περίπτωση αμοιβών που ανέφερα προηγουμένως, παρακρατησα 20%... Ελπίζω να μην έχουμε θέμα και ζητουν και ΦΜΥ μετά και πέφτουν αλλα πρόστιμα...

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Τελικά αμοιβές Δ/Σ Α.Ε. που δεν συνδέονται με σύμβαση και πληρώνονται κάθε εξάμηνο με διαφορετικά ποσά υπόκεινται σε παρακράτηση ΦΜΥ, χαρτοσήμου κτλ  ? Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από την ΠΟΛ 1048/21.2.14 παρακρατείται φόρος 20% και η απόδοση γίνεται με την υποβολή προσωρινής δήλωσης από επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρακαλώ για την βοήθειά σας.

 

Ευχαριστώ  

Link to post
Share on other sites
  • 11 months later...

Αμοιβή φυσικού προσώπου μέλος ΔΣ ΑΕ το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω ατομικής επιχείρησης και λαμβάνει αμοιβή,

 

1) Θεωρείται εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία?

2) Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της ΑΕ?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...