Jump to content

Τι θα γίνει τελικά με τους αγρότες?


Recommended Posts

ΠΟΛ  1071/25/02/2002

 

Κωδ.310. Γράφεται η αξία εκροών που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. εκροές. Ετσι στον κωδικό αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

1) Ολες οι πράξεις του άρθρου 22 του ν.2859/2000, εκτός από:

α) των περ.λ και λγ της παρ.1 (κωδ.309) και 

β) των περ.ιθ, κ, κα, κγ,κδ, κε της παρ.1 του ίδιου άρθρου, εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή συνδέονται με εξαγόμενα αγαθά. 

Μεταξύ των πράξεων που απαλλάσσονται, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σύμφωνα με το άρθρο 22, επισημαίνουμε τα μισθώματα από ακίνητα.

2) Οι επιδοτήσεις και λοιπά έσοδα, που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. π.χ. αποζημιώσεις, συναλλαγματικές διαφορές. 
3) Οι πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από πρατηριούχους και λιανοπωλητές τέτοιων προϊόντων, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 44 ν.2859/2000.

4) Οι πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία διανομής και λιανοπωλητές (εφημεριδοπώλες, περίπτερα, ψιλικά κ.λ.π.), σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 19 ν.2859/2000

5) Οι προμήθειες των προσώπων που μεσολαβούν για τη διάθεση στο κοινό καρτών τηλεπικοινωνίας (τηλεκάρτες), εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης και πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 του ν.2859/2000.

 

ποιο από τα δύο ισχύει?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 1.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Το πληκτρολόγιο δεν έχει Ελληνικά;    Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους αλλά εγώ δεν μπορώ να διαβάζω γκρικλις με κουράζουν τρομερά  δεν μπαίνω καν στον κόπο να προσπαθήσω

Τι θα γίνει τελικά με τους αγρότες?

ΜΗΠΩΣ   ο  παραπάνω   υφυπουργός   βγάλει  καμία  πολ  και  αναφέρει   ότι   αφού  για  το  έτος   2015  δεν  θα  φορολογούνται   οι   επιδοτήσεις  των  αγροτών γιατί  να  φορολογηθούν  για  το   έτος    2014   ;  

Link to post
Share on other sites

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΜΕΝΌ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ββ) Με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Για τους επιτηδευματίες αυτούς ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην περίπτωση α' αυτής της παραγράφου.
Περεταίρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/2010 Υπουργική Απόφαση από 1ης Ιουλίου 2010 οι επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1998) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) καθώς και του ν.1809/1988.
Όσον αφορά το ΦΠΑ ισχύουν τα εξής
Για τις ανάγκες εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, η διάθεση τυποποιημένου λογισμικού μαζικής παραγωγής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε αγοραστή, συνιστά παράδοση αγαθού, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό της πράξης αυτής ως παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ.
Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που μεσολαβούν για τη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται στα ειδικά μηχανήματα, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και άλλων παρόμοιων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, στα οποία ενσωματώνεται δικαίωμα λήψης υπηρεσιών, παρέχουν υπηρεσίες απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α., για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των λοιπών εισροών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.9 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω απαλλασσόμενες εκροές αναγράφονται στον κωδ. 309 των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και αντίστοιχα στον κωδ. 610 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 009/07 - Φ.Π.Α.).

Link to post
Share on other sites

ο χρόνος για την υποβολή τελειώνει , και η ανάλυση των κωδικών του εντύπου του φ.π.α. μάλλον δεν είναι το ζητούμενο.Διευκρινίσεις δώθηκαν ,αλλά οι συνάδερφοι είναι ακόμα σε σύγχυση.Εάν ξεκαθαρίσει το τοπία, αλλά μας μείνουν  μία-δύο ημέρες για την υποβολή δεν θα είναι εξοντωτικό ?......

Link to post
Share on other sites

O ΚΩΔ 310 ΘΕΛΕΙ 

prorata

Η διαφοροποίηση με την παλαιά διάταξη είναι ότι δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών).

Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρανομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγόμενων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

 

Επειδή στο site του οπεκεπε  για την ώρα φαίνονται μόνο οι πληρωμές και δεν έχουμε την βεβαίωση για τις συνδεδεμένες με την παραγωγή η όχι το γνωστό 1 -2 που τις διαχώριζε.Αυτό  πως  θα το χειριστούμε?

Link to post
Share on other sites

με βάση αυτό:2. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται με τη χρήση του εντύπου «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS», για τον τελευταίο μήνα του έτους 2014 εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα, ή για το τέταρτο τρίμηνο του έτους στις λοιπές περιπτώσεις, αναγράφοντας σε αυτή το σύνολο των πράξεων που πραγματοποίησαν για ολόκληρο το έτος.

 

θα πρέπει να περάσουμε στην περιοδική και τις εισφορές ογα,και τις προμήθειες απο εκκαθάριση που είναι ανευ φπα;

και αν είναι έτσι με το 2ο εξάμηνο ογα που πληρώνεται μέσα στο 2015, θα πρέπει να πάει με 31/12/2014 εγγραφή με βάση την αρχή του δεδουλευμένου;

Link to post
Share on other sites

O ΚΩΔ 310 ΘΕΛΕΙ 

prorata

Οι επιδοτήσεις είναι έσοδα εξαιρούμενα( και όχι απαλλασόμενα του φπα για να συνδεθούν μεε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών).Πηγαίνουν στον κωδ.310,όπως σαφώς ορίζουν οι οδηγίες της εκκαθαριστικής και ΔΕΝ γίνεται pro-rata διότι όπως αναφέρθηκε και  ανωτέρω:

Η διαφοροποίηση με την παλαιά διάταξη είναι ότι δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών).

Αν υποθετικά ο αγρότης είχε και άλλα έσοδα απαλλασόμενα του φπα ,τότε οι επιδοτήσεις πάλι θα έμπαιναν στον 310 με την διαφορά ότι τότε θα γινόταν και pro-rata.

Link to post
Share on other sites

δηλαδή  αν κατάλαβα  καλά   οι  ΑΓΡΟΤΕΣ  που  εντάχθηκαν  υποχρεωτικά   από  το  ειδικό  καθεστώς  στο  κανονικό  πρέπει  για  το  έτος  2014   να  υποβάλουν   μέσω   ΤΑΧΙΣ μηδενικές  δηλώσεις  ΦΠΑ  1ου-2ου-3ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ για  τεχνικούς  λόγους  και 4ο  ΤΡΙΜΗΝΟ  με  όλες  τις  κινήσεις    ;

Y.Σ  δέν   μπόρεσα  να  καταλάβω  ποιός   είναι  ο σκοπός  τους    να  μας     ταλαιπωρούν   για  τις   μηδενικές  ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ  ΦΠΑ  1ου.2ου.3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ αφού  όλα  τα  δεδομένα    υπάρχουν  στο  4ο  τρίμηνο  του  2014  μιλάω  για  τους  ΑΓΡΟΤΕΣ δηλαδή  θα  έχω  πρόβλημα  αν  στείλω  μόνο  το  4  τρίμηνο   

μία  διευκρίνιση  θα  περίμενα απο    κάποιον/α

Link to post
Share on other sites

Η διαφοροποίηση με την παλαιά διάταξη είναι ότι δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών).

Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρανομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγόμενων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

 

Επειδή στο site του οπεκεπε  για την ώρα φαίνονται μόνο οι πληρωμές και δεν έχουμε την βεβαίωση για τις συνδεδεμένες με την παραγωγή η όχι το γνωστό 1 -2 που τις διαχώριζε.Αυτό  πως  θα το χειριστούμε?

Δεν εχω καταλαβεί γιατί χρειαζεται να γνωριζουμε τον διαχωρισμό σε 1,2 και οι δυο 310 δεν θα μπουν;

Link to post
Share on other sites

δηλαδή  αν κατάλαβα  καλά   οι  ΑΓΡΟΤΕΣ  που  εντάχθηκαν  υποχρεωτικά   από  το  ειδικό  καθεστώς  στο  κανονικό  πρέπει  για  το  έτος  2014   να  υποβάλουν   μέσω   ΤΑΧΙΣ μηδενικές  δηλώσεις  ΦΠΑ  1ου-2ου-3ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ για  τεχνικούς  λόγους  και 4ο  ΤΡΙΜΗΝΟ  με  όλες  τις  κινήσεις    ;

Y.Σ  δέν   μπόρεσα  να  καταλάβω  ποιός   είναι  ο σκοπός  τους    να  μας     ταλαιπωρούν   για  τις   μηδενικές  ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ  ΦΠΑ  1ου.2ου.3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ αφού  όλα  τα  δεδομένα    υπάρχουν  στο  4ο  τρίμηνο  του  2014  μιλάω  για  τους  ΑΓΡΟΤΕΣ δηλαδή  θα  έχω  πρόβλημα  αν  στείλω  μόνο  το  4  τρίμηνο   

μία  διευκρίνιση  θα  περίμενα απο    κάποιον/α

1o,2o,3o μηδενικα μονο κ μονο για να "ξεκλειδωσουν" θεματα οπως η ενημεροτητα.. εως τωρα δλδ στο συστημα φαινονται υποχρεοι σε 4 Φ2 εντος του 2014 κ δεν εχουν στειλει κανενα, οποτε ετσι θα ξεκολλησει το συστημα

Link to post
Share on other sites

τελικά   οι    επιδοτήσεις   των  ΑΡΤΟΤΩΝ  θα  φορολογηθούν   για  την  χρήση  2014   ;  εγώ  λέγω  να  μή  τις  βάλω   γιατί  σήμερα   στο  ΕΘΝΟΣ  ο   αναπληρωτής   υπουργός    Βαγγέλης Αποστόλου  ξεκαθάρισε  μεγάλη   λέξη  αυτή ότι  οι   κοινοτικές  ενισχύσεις΄ ούτε  θα  φορολογούνται   ούτε   θα   παρακρατούνται

οι  γνώμες   δεκτές

Η αποψη μου ειναι οτι τελικα οι επιδοτησεις ΔΕΝ φορολογηθουν, ακομα δεν εχει δοθει κατι επισημο που να λεει ξεκαθαρα οτι οι επιδοτησεις φορολογουνται, οποτε για να μην το κουραζουμε αλλο(γιατι πολυ το κουρασαμε σιριαλ εχει καταντησει καθε μερα και ο χρονοσ τελειωνει), στην περιοδικη θα βαλουμε τα εσοδα-εξοδα θα βγαλουμε το φπα και τα υπολοιπα ενοικια,ογα, επιδοτησεις κτλ αν χρειαστει να μπουν, θα κανουμε τροποποιηση...

Link to post
Share on other sites

Δεν εχω καταλαβεί γιατί χρειαζεται να γνωριζουμε τον διαχωρισμό σε 1,2 και οι δυο 310 δεν θα μπουν;

Αναφέρομαι σε αυτές τις επιδοτήσεις που είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή. Αν δεν έχουμε τον διαχωρισμό πως θα προσδιορίσουμε αν πρόκειται για ακαθάριστο έσοδο? 

Link to post
Share on other sites

ο χρόνος για την υποβολή τελειώνει , και η ανάλυση των κωδικών του εντύπου του φ.π.α. μάλλον δεν είναι το ζητούμενο.Διευκρινίσεις δώθηκαν ,αλλά οι συνάδερφοι είναι ακόμα σε σύγχυση.Εάν ξεκαθαρίσει το τοπία, αλλά μας μείνουν  μία-δύο ημέρες για την υποβολή δεν θα είναι εξοντωτικό ?......

 

Δικιά μου γνώμη είναι να στείλουμε όπως ορίζει η πολ 1040/2015 με τα 3 τρίμηνα μηδενικά και όλα μαζί στο 4 τρίμηνο για να είμαστε εντάξει με το θέμα του ΦΠΑ και απο εκεί και πέρα εκκρεμότητες του στυλ επιδοτήσεις, ενοίκια ,ογα κλπ ΟΤΑΝ βγει ένας σωστός οδηγός για τους αγρότες να κάνουμε μια γενναία τροποποιητική φπα (αν πρεπει να μπουν, δεν επηρεάζουν το φπα, δεν εχει πρόστιμο φπα). Απο εκεί και πέρα δεν νομίζω οτι όλες αυτές οι εκκρεμότητες να έχουν τόσο πολύ σημασία για το θέμα του φπα και πρέπει να απεικονιστούν μόνο στο Ε3..

 

ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ?

Link to post
Share on other sites

Δικιά μου γνώμη είναι να στείλουμε όπως ορίζει η πολ 1040/2015 με τα 3 τρίμηνα μηδενικά και όλα μαζί στο 4 τρίμηνο για να είμαστε εντάξει με το θέμα του ΦΠΑ και απο εκεί και πέρα εκκρεμότητες του στυλ επιδοτήσεις, ενοίκια ,ογα κλπ ΟΤΑΝ βγει ένας σωστός οδηγός για τους αγρότες να κάνουμε μια γενναία τροποποιητική φπα (αν πρεπει να μπουν, δεν επηρεάζουν το φπα, δεν εχει πρόστιμο φπα). Απο εκεί και πέρα δεν νομίζω οτι όλες αυτές οι εκκρεμότητες να έχουν τόσο πολύ σημασία για το θέμα του φπα και πρέπει να απεικονιστούν μόνο στο Ε3..

 

ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ?

σωστος αυτο που εγραψα πιο πανω!

Link to post
Share on other sites

καλημέρα, βάση πολ 1079/2014 λέει στο παρ4 να κοπεί αθεώρητο για ενιαια ενισχυση - οπότε λέω κωδ 310 επιδοτησεις - όλα οσα κανονικά πρέπει να μπουν στην περιοδική (δηλ ΔΜΔΕ) και τα υπόλοιπα στο Ε3 (ή όπου αλλού μας πουν)

- αν φορολογηθούν ή οχι το βλέπουμε...

προς το παρόν περιοδικές .....

Link to post
Share on other sites

Η αποψη μου ειναι οτι τελικα οι επιδοτησεις ΔΕΝ φορολογηθουν, ακομα δεν εχει δοθει κατι επισημο που να λεει ξεκαθαρα οτι οι επιδοτησεις φορολογουνται, οποτε για να μην το κουραζουμε αλλο(γιατι πολυ το κουρασαμε σιριαλ εχει καταντησει καθε μερα και ο χρονοσ τελειωνει), στην περιοδικη θα βαλουμε τα εσοδα-εξοδα θα βγαλουμε το φπα και τα υπολοιπα ενοικια,ογα, επιδοτησεις κτλ αν χρειαστει να μπουν, θα κανουμε τροποποιηση...

Vamos Σακη!!  :P  :P  :P  :P ........ !!

Link to post
Share on other sites

ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ( τριφυλλια,ζωοτροφες κλπ) με τιμολόγιο αγοράς χωρίς φπα πως θα τις αντιμετωπίσετε στην περιοδική?

Link to post
Share on other sites

καλημέρα, βάση πολ 1079/2014 λέει στο παρ4 να κοπεί αθεώρητο για ενιαια ενισχυση - οπότε λέω κωδ 310 επιδοτησεις - όλα οσα κανονικά πρέπει να μπουν στην περιοδική (δηλ ΔΜΔΕ) και τα υπόλοιπα στο Ε3 (ή όπου αλλού μας πουν)

- αν φορολογηθούν ή οχι το βλέπουμε...

προς το παρόν περιοδικές .....

που το γραφει αυτο στην πολ 1079 γιατι δεν το βρισκω?

Link to post
Share on other sites

ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ( τριφυλλια,ζωοτροφες κλπ) με τιμολόγιο αγοράς χωρίς φπα πως θα τις αντιμετωπίσετε στην περιοδική?

τι εννοεις? κανονικα θα το βαλεις αγορα προιοντων χωρις φπα

Link to post
Share on other sites

που το γραφει αυτο στην πολ 1079 γιατι δεν το βρισκω?

δες κάτω απο το παραδειγμα 4 παραγ 7

"7. Διευκρινίζεται ότι για την είσπραξη των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης, επιδοτήσεων, άλλων οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων κλπ., δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Αντίθετα οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., υποχρεούνται για τις εν λόγω εισπράξεις να εκδώσουν αθεώρητο τιμολόγιο, κατά το χρόνο είσπραξης ή της πίστωσης του λογαριασμού τους, εφόσον έλαβαν γνώση της πίστωσης αυτής, το οποίο και καταχωρούν στα βιβλία τους (εφόσον ενημερώνουν βιβλίο εσόδων –εξόδων κατά τα προαναφερόμενα)."

Link to post
Share on other sites

ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ( τριφυλλια,ζωοτροφες κλπ) με τιμολόγιο αγοράς χωρίς φπα πως θα τις αντιμετωπίσετε στην περιοδική?

είναι εξοδο χωρις φπα - θα το βάλουμε με όλα τα άλλα έξοδα που δεν έχουν φπα εκεί που θα μας πουν...

θεωρητικά στο Ε3 που μπαίνουν όλα τα έξοδα  

Link to post
Share on other sites

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΧ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ  ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ? ΟΙ ΜΥΦ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ? ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΩΝ ΒΙΒΛΙΟ? ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΤΟ Ε3 ΓΕΩΡΓΙΚΑ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...