Jump to content
 • 0

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3%


stavr
 Share

Question

Καλημέρα, εταιρεία έχει κάνει σύμβαση έργου με εργολάβο (ατομική επιχείρηση) που θα κατασκευάσει την πισίνα του ξενοδοχείου .  Ο εργολάβος στις  1/2/2014   με κατάθεση στον λογαριασμό του παίρνει έναντι 5.000  ένα μέρος της συμφωνηθείσας οφειλής. Η εταιρεία  θα κάνει την παρακράτηση 3% πάνω στις 5.000? και μέχρι ποια προθεσμία ?

Link to comment
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

 Θα κάνει παρακράτηση , προθεσμία  είναι για ΑΠΡΙΛΙΟ , τώρα για το ποσό είναι ενα θεματάκι γιατί το τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα έχει και ΦΠΑ .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 Θα κάνει παρακράτηση , προθεσμία  είναι για ΑΠΡΙΛΙΟ , τώρα για το ποσό είναι ενα θεματάκι γιατί το τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα έχει και ΦΠΑ .

Στην εφορία μου είπε  ο προϊστάμενος  πως θα γίνει η παρακράτηση όταν θα κοπεί το τιμολόγιο και για αυτό δεν ήταν σίγουρος. Σε ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στην εφορία μου είπε  ο προϊστάμενος  πως θα γίνει η παρακράτηση όταν θα κοπεί το τιμολόγιο και για αυτό δεν ήταν σίγουρος. Σε ευχαριστώ.

 

Γιατί, ξέρει άλλα ελληνικά ο προϊστάμενος...????

 

 

Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,

 

 

 

1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:

α) μερίσματα,

β) τόκοι,

γ) δικαιώματα (royalties),

δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,

ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,

στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για σιγά ρε παλικάρια ,άμα λέω εγώ δεν γίνει η δουλειά και έχει γίνει η παρακράτηση,τι θα γίνει?

άρα μην τρελαθούμε ,η παρακράτηση πρέπει να γίνει με την έκδοση του τιμολογίου και μετά,όχι

πριν,γιατί ποιος ξέρει και από που αν είναι μόνο 5000 η εργολαβία ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο.

Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,

Πότε έγινε η κατασκευή?απο πρίν?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αλλη μια ανοησία.

 

Δηλαδή κάνω μια σύμβαση να κατασκευάσω ένα τεχνικό έργο και παίρνω προκαταβολή.

Ο κύριος του έργου μου κρατά 3% στην προκαταβολή και το αποδίδει.

Το έργο θα ξεκινήσει σε 2 μήνες όταν εκδοθούν οι άδειες.

Μετά έστω ότι υπάρχει πρόβλημα στην έκδοση της άδειας που έχει αναλάβει μελετητική εταιρεία και το έργο δεν ξεκινά ποτέ.

Οπότε συμφωνούμε τη λύση της σύμβασης αζημίως και την επιστροφή της προκαταβολής.

 

Τι κάνουμε με την παρακράτηση;

 

 

υγ: Με πρόλαβε ο συνάδελφος παραπάνω.

 

Μήπως έχουμε τελικά απάντηση αν υπάρχει παρακράτηση σε περίπτωση που ο εργολάβος είναι νομική οντότητα;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πότε υποβάλλεται η προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. και πότε καταβάλλεται ο φόρος

[24.02.2014]
 

 

 

Οδηγίες δίνει το υπ.Οικονομικών σχετικά με την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. καθώς και για την πληρωμή του φόρου.

I. Οι κατηγορίες εισοδημάτων που περιλαμβάνονται στην νέα προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. βάσει του Ν.4172/2013, είναι οι ακόλουθες:

Παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδημάτων με τις υποπεριπτώσεις τους:

1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

- Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (αρθρ.12,13 του Ν.4172/2013)

- Παρακράτηση φόρου σε περιοδικά καταβαλλόμενο ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων (αρθ.64 παρ.1 περ.ε’ του Ν.4172/2013)

- Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων με εφάπαξ καταβολή (αρθ.64 παρ.1 περ.ε’ του Ν.4172/2013)

- Αποζημίωση απολυομένων (αρθ.15 παρ.3 του Ν.4172/2013)

2. Παρακρατούμενος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα

- Παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (αρθ.64 παρ.1 περ.δ’ του Ν.4172/2013)

3. Προκαταβλητέος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα

- Προκαταβλητέος φόρος επί δικηγορικών αμοιβών (αρθ.69 παρ.5 περ.α’ του Ν.4172/2013)

- Παρακράτηση φόρου επί του μερίσματος δικηγόρων (αρθ.69 παρ.5 περ.γ’ του Ν.4172/2013)

II. Χρόνος απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου

-Βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 7 του Ν.4172/2013 ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

-Επομένως, για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων της προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υπάρχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης σε μηνιαία βάση και με προθεσμία απόδοσης του εν λόγω φόρου την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα (είτε είναι εργάσιμη είτε αργία).

-Για παράδειγμα ως καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Ιανουαρίου 2014 ορίζεται η 31/03/2014.

Ως καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Φεβρουαρίου 2014 ορίζεται η 30/04/2014.

Ως καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 2014 ορίζεται η 31/05/2014 (Σάββατο).

III. Υποβολή δήλωσης και πληρωμή φόρου σε περίπτωση αργίας Σαββάτου ή Κυριακής

Σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε βάσει του αρθ.7 του Ν.4174/2013 η προθεσμία πληρωμής παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη φορολογική διοίκηση. Εντούτοις, ΔΕΝ παρατείνεται και η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.

Για παράδειγμα, η δήλωση του παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 2014 έχει προθεσμία νόμιμης υποβολής την 31/05/2014 (ημέρα Σάββατο) και πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 02/06/2014.

Σε περίπτωση υποβολής της εν λόγω δήλωσης την 01/06/2014 η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις του Ν.4174/2013.

IV. Ταυτότητα οφειλής και μη πληρωμή σε τράπεζα.

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ταυτότητα οφειλής (ποσό δόσης της 00/00/2014) δεν είναι πλέον η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, αλλά η ημερομηνία μέχρι την οποία δεν μεταβάλλεται το ποσό των τόκων εκπρόθεσμης υποβολής και συνεπώς το σύνολο της οφειλής της δήλωσης μαζί με τα συνεισπραττόμενα. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του οφειλόμενου ποσού πέραν την ως άνω ημερομηνίας, ο υπόχρεος πρέπει να επιλέξει από την «προσωποποιημένη πληροφόρηση» τα «στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης», προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπλέον επιβαρύνσεις.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γιατί, ξέρει άλλα ελληνικά ο προϊστάμενος...????

Επειδή είναι τεχνικό έργο δεν μπορεί στην πράξη να γίνει η παρακράτηση με την προκαταβολή, για τους λόγους που αναφέρονται και  από τους συναδέλφους ποιο πάνω. Κάτι άλλο η προθεσμία υποβολής της σύμβασης έργου είναι 10 μέρες από το 2014 και το πρόστιμο 100 για εκπρόθεσμη. Η ερώτηση μου είναι επειδή δεν κατατέθηκε στην προθεσμία των 10 ημερών, θα μπορεί να κατατεθεί εμπρόθεσμα μαζί με τις τριμηνιαίες καταστάσεις ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Όχι πως το παίζω ειδικός στα τεχνικά, αλλά αυτά που λέτε, καλώς ή κακώς, τα έχετε και κάπου γραμμένα να τα δούμε κι εμείς ή έτσι τα λέτε....??????
 
 

1095565/1874/Α0012/30.10.2007
Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου - υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις αμοιβές από την εκτέλεση τεχνικού έργου.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω εργασίες θεωρούνται τεχνικό έργο, παρακράτηση φόρου (3%), όπως ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης (β') της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, ενεργείται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί της αξίας του τεχνικού έργου που εκτελέστηκε, κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης ή καταβολής των ποσών και ανεξάρτητα από το στοιχείο του Κ.Β.Σ. που θα εκδοθεί, δηλαδή αντί για Τ.ΠΥ να εκδοθεί Τ.ΔΑ, αρκεί σ' αυτό να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των εργολάβων του τεχνικού έργου.

 

 

Παραθέτω εγώ παραπομπές, μην ενοχλείστε.....

 

 

 

Γιάννη (Ype), το ότι είναι ανώμαλος ένας νόμος ή μια διάταξη δεν σημαίνει ότι δεν την εφαρμόζουμε... η πρώτη θα είναι ή η τελευταία...???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα, σε περίπτωση που δοθεί απο πελάτη προκαταβολή για ενα έργο τον Δεκέμβριο 2020 αλλά οι εργασίες θα ξεκινήσουν απο Ιανουάριο 2021, θα πρέπει να κοπεί απο τον επαγγελματία τιμολόγιο για τον Δεκέμβριο? Ή εφόσον είναι προκαταβολή και οχι έσοδο απο παροχή υπηρεσίας, θα τιμολογηθεί μέσα στο 2021? Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα να φαίνεται η προκαταβολή στο λογαριασμό του επαγγελματία χωρίς αντίστοιχο παραστατικό για εκείνη τη χρονιά?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...