Jump to content
Sign in to follow this  
Roxanne

Προς Κρηθεα - Νοηματικη γλωσσα-

Recommended Posts

Κατάλαβες τώρα γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε μασημένη τροφή ...και θα πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να

δουλεύει...?

Αυτεπίστροφον.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μελετώντας κανείς την Ελληνική Γλώσσα, διαπιστώνει εύκολα τον πλούτο της, την εκφραστικότητά της, την πολυπλοκότητα, καθώς και την διαχρονική της αξία. Η Μάριον Μακ Ντόναλντ, στο λεξικό «θησαυρός της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης» έχει καταγράψει έξι εκατομμύρια λέξεις που αναφέρονται μόνο στα διασωθέντα έργα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων μας!

Ένα βασικό στοιχείο της Ελληνικής και χαρακτηριστικό κάθε πλούσιας και ανωτέρας γλώσσας είναι η ύπαρξη πολλών συνωνύμων λέξεων, που επεξηγούν ακριβώς τις μικροδιαφορές στις επιμέρους ερμηνείες ή τα συνώνυμα των εννοιών, ανάλογα με την περίπτωση και την περίσταση. Φυσικά τίποτε δεν είναι τυχαίο, ειδικά στην Ελληνική Γλώσσα^ η ύπαρξη πολλών συνωνύμων λέξεων δια την έκφραση κάθε πολυδιάστατης έννοιας, είναι αναμφίβολα κατάδειξη νοητικού πλούτου και όχι αδυναμία έκφρασης, όπως θέλουν πολλοί να πιστεύουν και να τους πιστεύουμε ...

Τα όρια της γλώσσας μας, είναι τα όρια της σκέψης μας. Και τα όρια της σκέψης μας είναι τα όρια του πολιτισμού μας, τα όρια της έκφρασής μας, όπως ορθά παρατηρεί ο Κλεάνθης Γιαλουράκης. Ο Έλληνας δημιουργεί μια λέξη όταν κατακτά γνωστικά την εννοιολογική της υπόσταση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει Γνώση. Το να έχουμε μία μοναδική εμπειρία και να μην δυνάμεθα να την μεταδώσουμε, διότι δεν βρίσκουμε ή ισχυριζόμαστε πως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες λέξεις, είναι γνώση ελλιπής. Διότι «κατάλληλες» λέξεις πάντα θα υπάρχουν^ απλά δεν υπάρχει η κατάλληλη Νοητική Δυναμική για να τις συλλάβουμε ή έστω να τις αντιληφθούμε - είναι πέρα από την Ιδεόσφαιρα ή τη Νοόσφαιρά μας. Κι εδώ πρέπει να κάνω μία διευκρίνηση, διότι πιθανόν να υπάρξουν αντιρρήσεις. Είναι φανερό και γενικότερα αποδεκτό πως κάποιες εσωτερικές εμπειρίες και ειδικά αυτές που ονομάζονται «ανώτερες», όντως δεν μπορούν να περιγραφούν με (τις γνωστές τουλάχιστο) λέξεις. Αφ' ενός διότι είμαστε περιορισμένοι από την Ανθρώπινη Λογική μας και τα όρια που έχουμε θέσει στην Δυναμική της Νόησής μας. Δηλαδή ο άνθρωπος πάντα θα αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν γύρω του, μέσα από το πρίσμα και τα όρια της εκάστοτε Λογικής και Διανόησης. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αν είναι δυνατόν και κατά πόσο, να ξεπεραστούν αυτά τα όρια.

Αφετέρου δε, ως γνωστό, ο Άνθρωπος χρησιμοποιεί το 10-12% μόνο της Δυναμικής του εγκεφάλου του. Ένα ποσοστό της τάξης του 15% θα σήμαινε τρομακτική ευφυία, για τα σημερινά αλλά και τα γνωστά δεδομένα, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Το υπόλοιπο 85-90%, αναρωτηθήκαμε σε τι μας χρησιμεύει? Οι ειδικοί πάλι λένε, ότι σε παλαιότερες εποχές, ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε μεγαλύτερο ποσοστό της Δυναμικής του εγκεφάλου του. Μία εξήγηση βέβαια απόλυτα λογική, εφόσον δεν μπορούν ν' αποδώσουν σε άλλους λόγους την ανεπτυγμένη ευφυία ορισμένων ανθρώπων ή και λαών που δημιούργησαν μεγαλουργήματα. Το συμπέρασμα όμως αυτό, ανάγεται από τα έργα που άφησαν πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι, κι όχι από κάποιες ανθρωπολογικές ή «εγκεφαλικές» μελέτες. Αυτό με την σειρά του σημαίνει ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να μας πουν οι «ειδικοί» αν κάποτε ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε το 100% της Δυναμικής του Εγκεφάλου του. Δεν χρειάζεται να μας το πουν άλλωστε, διότι η Μητέρα Φύσις δεν θα «γέμιζε» το κρανίο του ανθρώπου με ένα υπερμέγεθες όργανο του οποίου η φυσιολογική και μέγιστη χρήσις θα ανέρχονταν στο 10 ή το πολύ 15% της ισχύος του... Μπορούμε να διανοηθούμε ή έστω να φαντασθούμε, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο άνθρωπος και πόσο περισσότερα θα αντιλαμβάνονταν, αν χρησιμοποιούσε την πλήρη ισχύ της Νόησής του; Μιλάμε για δυνατότητες πέρα από την πιο ανεπτυγμένη φαντασία, οι οποίες θα ήταν απόλυτα φυσιολογικές, ενώ η σκέψη τους και μόνο σήμερα, υπερβαίνει τα όρια του υπερφυσικού. Τότε θα μπορούσε κανείς αναμφίβολα να περιγράψει την οποιαδήποτε εσωτερική εμπειρία, αφού θα κατείχε ίσως την «απόλυτη» Γνώση.

Μια τέτοια Γλώσσα λοιπόν, σαν την Ελληνική, επαναδραστηριοποιεί και αναζωογονεί τις θαμμένες από τον χρόνο και την αχρησία δυνάμεις, του Ανθρωπίνου Διανοητικού. Μια ενέργεια που γίνεται αυτόματα, και που την αντιλαμβάνεται ο κάθε σοβαρά ασχολούμενος με την Ελληνική Γλώσσα.

Το όνομα του Διός το βρίσκουμε αυτούσιο μέσα σε πάρα πολλές λέξεις της Ελληνικής Γλώσσας. Το συναντούμε κυρίως με την μορφή της πρόθεσης -διά-. Και λέω «αυτούσιο» διότι ακόμη και στην πιο απλή και συνηθέστερη ερμηνεία της, η πρόθεση -διά- σημαίνει το ενδιάμεσο (εν-Δία-μέσον). Ενδιάμεσο όμως είναι αυτό που παρεμβάλλεται, τρόπω τινά, για να ενώσει, να συνδέσει, να γεφυρώσει, να στερεώσει ή διαφορετικά - να ζεύξη^ και καταλήγουμε πάλι στο «Ζεύς» όπου και εννοιολογικά είναι συνώνυμο του «Διός».

Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα^ το ρήμα «βάζω» (και βαβάζω), μόνο του στον Λόγο σημαίνει «λέγω», «ομιλώ», «ηχώ» ή «φλυαρώ». Με την πρόθεση του -διά- η απλή ομιλία, η ηχώ του λόγου, η φλυαρία, γίνεται «Δια-βάζω» δηλαδή αναγιγνώσκω /μελετώ (σαν πρωτεύουσα σημασία).

«Ανα-γιγνώσκω»...σε ένα κατώτερο νοητικό επίπεδο ίσως να σημαίνει απλά ότι κάνω ανα-γνώριση-σύνθεση γραμμάτων - συλλαβών - λέξεων - φράσεων. Σε ένα ανώτερο νοητικό επίπεδο όμως και με την βοήθεια της επενέργειας του -διά- σημαίνει ότι (ξ)ανά-γνωρίζω, δηλαδή επαναποκτώ την Γνώση (και) δια-μέσω του δια-βάσματος (ούτως ή άλλως μια ανοδική πορεία γνώσης). Σε δευτερεύουσες ερμηνείες η απλή ομιλία (βάζω), με την επενέργεια του -διά- γίνεται «επίπληξη», αλλά και «επίκληση», καθώς και «μαντεία» γι' αυτόν που ξέρει να δια-βάζει τα σημάδια (οιωνοί).

Σε ένα άλλο παράδειγμα, θα δούμε το ρήμα «βάλλω» (και βάζω και βάνω), που έχει βέβαια αρκετές ερμηνείες αλλά κυρίως σημαίνει «χτυπώ», «καταστρέφω», «τραυματίζω», «ρίπτω». Παράγωγά του είναι: η βολή, το βόλι, το βλήμα κ.α. Με την πρόθεση του -διά- το «χτύπημα», η «βολή», γίνεται «Δια-βάλλω» δηλαδή συκοφαντώ /εξαπατώ /κατηγορώ /παραπλανώ κλπ. Όπως είναι φυσικό άλλωστε, αλλάζει όλο το νόημα της λέξης, και εύκολα παρατηρούμε ότι σ' αυτήν την αλλαγή προσδίδεται έντονα η έννοια του ύπουλου χτυπήματος, η έννοια του ψεύδους και της άνανδρης συμπεριφοράς! Παράγωγα δε του δια-βάλλω είναι η διαβολή και φυσικά ο Διάβολος!... Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο στην Ελληνική Γλώσσα, πέρα από την σημερινή (κατωτέρου νοητικού επιπέδου) ερμηνεία του δια-βάλλω (συκοφαντώ, παραπλανώ κλπ.), στην κυριολεκτική του ερμηνεία (και πιθανότατα ανωτέρου νοητικού επιπέδου) σημαίνει : βάλλω κατά του Διός, δηλαδή βάλλω κατά της Αρχής που αντιπροσωπεύει ο Δίας, κατά της Ύψιστης Φυσικής και Ηθικής Διανοίας του Κόσμου (βλ. Β. Ρασσιάς «ΖΕΥΣ»), και αυτός που βάλλει κατά του Διός είναι ...«διάβολος»(!)

Να διευκρινίσω εδώ ότι, λέγοντας «κατώτερο ή ανώτερο επίπεδο νόησης» δεν υποτιμώ την νόηση κανενός. Απλά πιστεύω ότι η Νόηση «λειτουργεί» σε διάφορα επίπεδα, ξεκινώντας από τα κατώτερα νοητικά επίπεδα (με υπεραπλουστευμένες ή τετριμμένες και μεταφορικές εκλαϊκευμένες ερμηνείες) και αναπτύσσεται, εξελίσσεται και ανελίσσεται στα ανώτερα Δια-νοητικά επίπεδα (με πιο βαθιές και πολυσύνθετες έννοιες, ερμηνείες-αναλύσεις), αποκτώντας έτσι μια Δυναμική. Αυτή ακριβώς είναι η Δυναμική της Νόησης στην οποία αναφέρομαι, και όπως είναι φυσικό, είναι διαφορετική για τον καθένα μας.

Ας δούμε όμως εν συντομία και άλλα παραδείγματα. Το «βεβαιώνω» σημαίνει: πιστοποιώ /καθιστώ βέβαιον /εγγυώμαι /εξασφαλίζω (όπως όλοι γνωρίζουμε). Το «Δια-βεβαιώνω» σημαίνει ακριβώς το ίδιο, με την δια-φορά ότι η διαβεβαίωση έχει ακόμη μεγαλύτερη «αξιοπιστία» και είναι ισχυρότερη της βεβαίωσης...

Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει «βήμα», δρασκελιά (διασκελιά) με την πρόθεση του «διά» όμως έχουμε ενέργεια αποφασιστική και σπουδαία...

«Βουλεύω» σημαίνει αποφασίζω μετά σκέψιν /επινοώ /σχεδιάζω. Ενώ «Δια-βουλεύομαι» σημαίνει : εξετάζω πλήρως και με κάθε λεπτομέρεια. Είναι φανερή και εδώ η δια-φορά, καθώς η παραγόμενη σύνθετη λέξη έχει γίνει ισχυρότερη.

Αξίζει να παρατηρήσουμε και να διαλογισθούμε στην εννοιολογική και «ενεργειακή» ερμηνεία των παρακάτω λέξεων : αγωγή - διαγωγή, αγωνίζομαι - διαγωνίζομαι, αίσθηση - διαίσθηση, ασφαλίζω - διασφαλίζω, βιώνω - διαβιώνω / διαβίωσις, βλέπω - διαβλέπω, βρέχω - διαβρέχω # αδιάβροχο, βρώσις - διάβρωσις, γνώσις - διάγνωσις, γράφω - διαγράφω, καίω - διακαίω, κηρύττω - διακηρύττω, κινδυνεύω - διακινδυνεύω, κρίνω - διακρίνω, λογισμός - διαλογισμός, νόηση - διανόηση, περνώ - διαπερνώ, στρέφω - διαστρέφω / διαστροφή / διαστέβλωσις, τάξις - διάταξις, τηρώ - διατηρώ, τροφή - διατροφή, φθείρω - διαφθείρω, φωτίζω - διαφωτίζω, χέω - διαχέω, καθώς επίσης και οι χαρακτηριστικότατες και πολυχρησιμοποιούμενες λέξεις : ενδιαφέρω (εν-Δία-φέρω), ενδιάμεσο (εν-Δία-μέσο), και φέρω - διαφέρω (Δία-φέρω).

Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν, ότι όλες οι παραπάνω λέξεις (και όχι μόνο) έχουν παρόμοια «σχεδόν» σημασία, όχι ακριβώς ταυτόσημη (δηλαδή πριν και μετά την πρόθεση του -διά-), αλλά υπάρχει όντως δια-φορά^ διακρίνεται μία «έμφαση» -θα έλεγα- μία διαφορετική «βαρύτητα», σ' αυτές που σχετίζονται με το πρόθεμα -διά- και αυτό ακριβώς είναι που κάνει την διαφορά... Είναι αυτή η πολύμορφη, η πολυδιάστατη και πάνω απ' όλα Άρρητη Ενέργεια-Ιδιότητα του Διός(!)... που άλλοτε είναι θετική και άλλοτε αρνητική^ ενωτική ή διασπαστική^ ταξική (τακτική) ή χαοτική^ πνευματική ή υλική κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «ενδιαφέρον»^ δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες επεξηγήσεις, καθότι χρησιμοποιείται κατά κόρον απ' όλους μας. Μεταξύ των άλλων, λέμε ότι υπάρχουν «ενδιαφέροντα» πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις κλπ. Το κοινό σε όλα αυτά είναι πως ό,τι έχει σημασία για ‘μάς, ό,τι θεωρούμε αξιόλογο ή σπουδαίο, ό,τι τυγχάνει την φροντίδα ή την προσοχή μας, αυτό είναι ενδιαφέρον (εν-Δία-φέρον). Αυτή όμως δεν είναι η πολυδιάστατη Ενέργεια-Ιδιότητα του Διός, που πολύ απλά μας φανερώνει η Ελληνική Γλώσσα; Οτιδήποτε στερείται αυτής της Ενέργειας, είναι α-Διά-φορο! Και βέβαια, ας μην λησμονούμε ότι αναφερόμενοι σε γυναίκα, λέμε «βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα»... εννοώντας ότι είναι έγκυος!... Φυσικά δεν φέρει μέσα της τον Δία!, αλλά συμβολίζεται η Αρχή της Ζωής. Μετά την εξέγερσή του Διός κατά του πατέρα του Κρόνου - που έτρωγε κάθε τι που γεννούσε - καταργεί το Χάος και επικρατεί πλέον η Αρμονία και η Ισορροπία, την οποία επιβάλει ο Δίας, σαν Μέγας Ταξιθέτης του Σύμπαντος, σαν την Ύψιστη Δημιουργική Αρχή... «ΠΑΤΗΡ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΤΕ»... ο «Παγγενέτης» Ζεύς...

Η Ελληνική Γλώσσα στηρίζει έως και σήμερα την ανθρώπινη σκέψη. Η γλώσσα ενός λαού, φανερώνει όπως είπαμε τα όρια της σκέψης του, τα όρια του πολιτισμού του. Η Ελληνική Γλώσσα είναι προϊόν ενός ανώτερου πολιτισμού - του Ελληνικού, ή το αντίθετο - ο Ελληνικός πολιτισμός ήταν προϊόν της ανωτερότητας της Ελληνικής Γλώσσας...

Πολλοί ερευνητές συμφωνούν στο ότι η Ελληνική, είναι πολυδιάστατη Γλώσσα. Τι σημαίνει όμως να είναι πολυδιάστατη μια γλώσσα; Σημαίνει ότι οι λέξεις της είναι με τέτοιον τρόπο δομημένες, ώστε η έννοιά τους και η επενέργειά τους να επεκτείνεται πέραν του Φυσικού επιπέδου, όπως λόγου χάρη, οι δονήσεις που προκαλούνται από ορισμένες λέξεις, άλλοτε είναι έντονα θετικές ή έντονα αρνητικές. Επηρεάζουν τον ψυχισμό μας, αλλά και τον εγκέφαλό μας, που ως γνωστό παράγει ηλεκτρικούς παλμούς. Πολλές φορές οι δονήσεις αυτές, μας προκαλούν αδικαιολόγητα συναισθήματα επιδρώντας πάνω μας καταπτωτικά ή διεγερτικά. Κάτι που νομίζω πως όλοι μας το έχουμε αντιληφθεί σε κάποιες στιγμές της ζωής μας. Κάθε λέξη παράγει δονήσεις, όπως και κάθε ηχητικό ερέθισμα που «μεταφράζεται» από τ' αυτιά μας είναι αποτέλεσμα δονήσεων. Κάθε γράμμα της Ελληνικής Γλώσσας έχει την δική του Φυσική, Κοσμική και Συμπαντική Αξία. Η Αξία δε των λέξεων είναι διαφορετική σε κάθε νοητικό επίπεδο αλλά και διάσταση. Για τον λόγο αυτόν, υπάρχει άφθονο και πλούσιο υλικό, γι' αυτόν που θα θελήσει να προσεγγίσει τον πολύπλευρο και πολυδιάστατο χαρακτήρα της Γλώσσας μας, με την κατάλληλη φυσικά σοβαρότητα και τον απαιτούμενο σεβασμό.

Η Γλώσσα μας είναι η μόνη κληρονομιά των προγόνων μας που παρέμεινε ζωντανή, παρ' όλα τα δεινά των Ελλήνων στο πέρασμα των αιώνων. Αυτή η Γλώσσα που «δάνεισε» τις λέξεις της για την δημιουργία και τον εμπλουτισμό όλων των άλλων γλωσσών, κράτησε άσβεστη την φλόγα του Ελληνικού Πνεύματος. Είναι χρέος μας να την δια-τηρήσουμε ζωντανή και να την αναπτύξουμε, να την καλλιεργήσουμε (=παράγωντας καλό έργο), όπως ακριβώς της αξίζει και όπως μας αρμόζει σαν Έλληνες. Η συνεχιζόμενη εκούσια ή ακούσια ανοχή ή συμμετοχή μας εις την κακοποίησή της, σύνηθες φαινόμενο των καιρών (από «έλληνες» κι ανθέλληνες), θα επισπεύσει την ολοκληρωτική εξαθλίωσή μας, σαν Λαός, σαν Έθνος. Χωρίς την Ελληνική Γλώσσα καταρρέει η Διανόηση, η Σκέψη, ο Πολιτισμός... Ας αναλογισθούμε λοιπόν την ευθύνη μας και τις τραγικές συνέπειες της α-δια-φορίας μας, πριν να είναι πολύ αργά...

Σέρρας Στέλιος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Α πα πα, άλλο "hellenic quest" μας βρήκε...

Τα όρια της γλώσσας μας, είναι τα όρια της σκέψης μας. Και τα όρια της σκέψης μας είναι τα όρια του πολιτισμού μας, τα όρια της έκφρασής μας, όπως ορθά παρατηρεί ο Κλεάνθης Γιαλουράκης.

Ποιος είναι ο κ. Κλεάνθης Γιαλουράκης, και μάλιστα, παρατηρεί και "ορθά" κατά τον συγγραφέα του εν λόγω άρθρου;

Μα, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ" !

Τι γράφει σε αυτό το βιβλίο ο ... "επιστήμονας";

Ορίστε:

Ο Κλεάνθης Γιαλουράκης στο τρίτο του βιβλίο για την Ομάδα 'Εψιλον ασχολείται με σημαντικά θέματα. Για πρώτη φορά αποκαλύπτει στο πρώτο μέρος του βιβλίου του μυστικά θέματα όπως οι υπόγειες βάσεις εξωγήινων και η σχέση τους με τις βάσει 'Εψιλον, περιγράφει τις σήραγγες που είναι κατασκευασμένες από έναν πολιτισμό πολύ αρχαιότερο από τον δικό μας, μιλά για τους Ανθρώπους με τα Μαύρα αλλά και για το «Συμβούλιο» Φάντασμα, τη Μυστική Κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στο δεύτερο μέρος πραγματεύεται την δυναμικότητα του Ελληνισμού καιπαρεθέτει νέες πληροφορίες από τον Απόρρητο Φάκελο Gemstone για τον Αριστοτέλη Ωνάση. Οι πληροφορίες αυτές ανατρέπουν τα ήδη γνωστά δεδομένα.

Πηγή: http://www.lifestylebooks.gr/bookDetails.aspx?id=169331

Έχει γράψει και άλλα τέτοια "επιστημονικά" βιβλία ο κ. Γιαλουράκης, τύφλα να'χει ο Λιακόπουλος!!!

Μελετώντας κανείς την Ελληνική Γλώσσα, διαπιστώνει εύκολα τον πλούτο της, την εκφραστικότητά της, την πολυπλοκότητα, καθώς και την διαχρονική της αξία. Η Μάριον Μακ Ντόναλντ, στο λεξικό «θησαυρός της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης» έχει καταγράψει έξι εκατομμύρια λέξεις που αναφέρονται μόνο στα διασωθέντα έργα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων μας!

Την απάντηση γι'αυτό μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: http://histologion-gr.blogspot.com/2004/01/blog-post_23.html

Αφετέρου δε, ως γνωστό, ο Άνθρωπος χρησιμοποιεί το 10-12% μόνο της Δυναμικής του εγκεφάλου του.

Ο παραπάνω περιαστικός μύθος καλά κρατεί στους εγκεφάλους των παραμυθάδων...

http://faculty.washington.edu/chudler/tenper.html

http://www.csicop.org/si/9903/ten-percent-myth.html

http://www.sfu.ca/~beyerste/research/artic...nt-of-Brain.pdf

Μια τέτοια Γλώσσα λοιπόν, σαν την Ελληνική, επαναδραστηριοποιεί και αναζωογονεί τις θαμμένες από τον χρόνο και την αχρησία δυνάμεις, του Ανθρωπίνου Διανοητικού. Μια ενέργεια που γίνεται αυτόματα, και που την αντιλαμβάνεται ο κάθε σοβαρά ασχολούμενος με την Ελληνική Γλώσσα.

!!!

Πολύ ωραίο, σούπερ ουάο!

Τι να πει και η centrum ή το Tonotil...

Κάποια επιστημονική απόδειξη, αλλά τι ρωτάω...

Ας δούμε όμως εν συντομία και άλλα παραδείγματα. Το «βεβαιώνω» σημαίνει: πιστοποιώ /καθιστώ βέβαιον /εγγυώμαι /εξασφαλίζω (όπως όλοι γνωρίζουμε). Το «Δια-βεβαιώνω» σημαίνει ακριβώς το ίδιο, με την δια-φορά ότι η διαβεβαίωση έχει ακόμη μεγαλύτερη «αξιοπιστία» και είναι ισχυρότερη της βεβαίωσης...

Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει «βήμα», δρασκελιά (διασκελιά) με την πρόθεση του «διά» όμως έχουμε ενέργεια αποφασιστική και σπουδαία...

«Βουλεύω» σημαίνει αποφασίζω μετά σκέψιν /επινοώ /σχεδιάζω. Ενώ «Δια-βουλεύομαι» σημαίνει : εξετάζω πλήρως και με κάθε λεπτομέρεια. Είναι φανερή και εδώ η δια-φορά, καθώς η παραγόμενη σύνθετη λέξη έχει γίνει ισχυρότερη.

...

Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν, ότι όλες οι παραπάνω λέξεις (και όχι μόνο) έχουν παρόμοια «σχεδόν» σημασία, όχι ακριβώς ταυτόσημη (δηλαδή πριν και μετά την πρόθεση του -διά-), αλλά υπάρχει όντως δια-φορά^ διακρίνεται μία «έμφαση» -θα έλεγα- μία διαφορετική «βαρύτητα», σ' αυτές που σχετίζονται με το πρόθεμα -διά- και αυτό ακριβώς είναι που κάνει την διαφορά...

Εδώ ... μαθαίνουμε ότι αν μπει μια πρόθεση μπροστά από το ρήμα, τότε το αρχικό ρήμα αλλάζει νόημα, και ότι αν μια πρόθεση αλλάξει και στην θέση της μπει μια άλλη, τότε πάλι αλλάζει το νόημα!!!

Σπουδαία ανακάλυψη!

Και αυτό φυσικά συμβαίνει μόνο στα ελληνικά και πουθενά αλλού! The sound of the resound...

Λες και οι άλλες γλώσσες δεν έχουν προθέσεις...

Ω ξένιε Δία ρίξε έναν κεραυνό σε αυτούς τους κομπογιανίτες σαλτιμπάγκους!

Πολλοί ερευνητές συμφωνούν στο ότι η Ελληνική, είναι πολυδιάστατη Γλώσσα.

Σέρρας Στέλιος

Η κλασσική συνταγή: πολλοί ερευνητές, αρκετοί επιστήμονες, κάποιοι αναλυτές κ.λπ.

Ποιοι είναι αυτοί;

Να ρωτήσω, αλλά τι να ρωτήσεις και ποιος να σου απαντήσει...

Αυτά γράφει λοιπόν ο κύριος Σέρρας Στέλιος, η πηγή των οποίων βρίσκεται εδώ:

http://www.ellinikilatreia.gr/henas_en_dia...a_dia_logismhos

Το site εκ του οποίου παρετέθη το παραπάνω άρθρο, είναι το http://www.ellinikilatreia.gr/ όπου μπορείτε να δείτε "ιδίοις όμμασι" ότι πρόκειται για ιστοσελίδα πυροβολημένων δωδεκαθεϊστών, αυτών που παίρνουν τα πλαστικά σπαθιά και τις περικεφαλαίες από το Μοναστηράκι και πάνε στους αρχαίους ναούς για να κάνουν σπονδές στον Δία...

Η αρχική πηγή του κειμένου προέρχεται από την ιστοσελίδα της Κοινότητας των ελλήνων εθνικών Θεσσαλονίκης, http://www.tetraktys.org , στην οποία εκτός των τόσων παλαβών που μπορείτε να διαβάσετε (ο Λιακόπουλος μπροστά τους είναι τέρας ορθολογισμού), μπορείτε να δείτε και το παρακάτω:

"Οι Θεοί ενήργησαν, όπως αυτοί γνωρίζουν, ώστε να γαλβανίσουν την θελησή μας και την αντοχή μας. Μέσα από δοκιμασίες (ατομικές), αποδείξαμε στους ίδιους τους εαυτούς μας, ότι πράττουμε ορθώς και πρέπει να προχωρήσουμε.

Σαν αποτέλεσμα των δικών τους, Θεϊκών διεργασιών συνέκλιναν οι δρόμοι μας και η ενέργειά τους συνετέλεσε ώστε να φωτισθή ο δρόμος του καθενός μας με Ελληνικό Φως. Σαν αποτέλεσμα εδημιουργήθη ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ και ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ πυρήν μαχητικών και αποφασισμένων Ελλήνων.

Κατόπιν έστειλαν στις ψυχές μας την ΑΛΗΘΕΙΑ και την ΑΝΑΓΚΗ για Δημιουργία κοινοτικής ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ.

Αφού λοιπόν οι Θεοί έπραξαν τα δέοντα, εμείς οφείλουμε, ως χρέος τιμής, να μεριμνήσουμε για τα περαιτέρω. Είναι δε βέβαιον ότι όπως και μέχρι τώρα, η αρωγή τους θα είναι δεδομένη".

Είναι καλό να διαβάζουμε και ακόμη καλύτερο να μορφωνόμαστε και να έχουμε τα εφόδια ώστε να μην πέφτουμε θύμα του κάθε απατεώνα ή κουτοπόνηρου που τζογάρει στα πατριωτικά αισθήματα.

Όλα αυτά τα αντιεπιστημονικά και τερατώδη που γράφει αυτός ο κ. Σέρρας (ούτε καν γράφει τι επαγγέλεται), ηχούν ωραία στα αυτιά, όμως η ζωή είναι μια μάχη με την πραγματικότητα και όχι ένα παραμύθι.

Αν ίσχυαν αυτά που γράφει ο κ.Σέρρας, τότε οι έλληνες θα ήταν οι κυρίαρχοι του πλανήτη και όλοι οι υπόλοιποι λαοί θα ήταν οι δούλοι τους, αφού θα ήταν κατώτερα όντα, όμως η πραγματικότητα άλλα δείχνει...

Το κείμενο είναι απλοϊκό, βρίθει ανακριβειών, είναι ένα υπόδειγμα αντιεπιστημονισμού και φαίνεται μέσα σε αυτό η ιδεολογική τύφλωση αυτού που το έγραψε.

doctor

Υ.Γ. Φυσικά κρίνω το κείμενο και όχι την συνάδελφο και πατριώτισσα zoubi που το παρέθεσε!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μελετώντας κανείς την Ελληνική Γλώσσα, διαπιστώνει εύκολα τον πλούτο της, την εκφραστικότητά της, την πολυπλοκότητα, καθώς και την διαχρονική της αξία. Η Μάριον Μακ Ντόναλντ, στο λεξικό «θησαυρός της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης» έχει καταγράψει έξι εκατομμύρια λέξεις που αναφέρονται μόνο στα διασωθέντα έργα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων μας!

Αν και είναι σα να "κλέβεις εκκλησία" αποδομώντας τέτοιες ασυναρτησίες επιπέδου εκπομπών του Χαρδαβέλα ή κάποιων απίστευτων περιοδικών που κυκλοφορούν στα περίπτερα, παραθέτω το εξής: Ο μύθος των 6 εκατομμυρίων λέξεων:

http://www.sarantakos.com/language/ekatom.htm

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Α πα πα, άλλο "hellenic quest" μας βρήκε...

:):D

Ποιος είναι ο κ. Κλεάνθης Γιαλουράκης, και μάλιστα, παρατηρεί και "ορθά" κατά τον συγγραφέα του εν λόγω άρθρου;

Μα, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ" !

Τι γράφει σε αυτό το βιβλίο ο ... "επιστήμονας";

Ορίστε:

Ο Κλεάνθης Γιαλουράκης στο τρίτο του βιβλίο για την Ομάδα 'Εψιλον ασχολείται με σημαντικά θέματα. Για πρώτη φορά αποκαλύπτει στο πρώτο μέρος του βιβλίου του μυστικά θέματα όπως οι υπόγειες βάσεις εξωγήινων και η σχέση τους με τις βάσει 'Εψιλον, περιγράφει τις σήραγγες που είναι κατασκευασμένες από έναν πολιτισμό πολύ αρχαιότερο από τον δικό μας, μιλά για τους Ανθρώπους με τα Μαύρα αλλά και για το «Συμβούλιο» Φάντασμα, τη Μυστική Κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στο δεύτερο μέρος πραγματεύεται την δυναμικότητα του Ελληνισμού καιπαρεθέτει νέες πληροφορίες από τον Απόρρητο Φάκελο Gemstone για τον Αριστοτέλη Ωνάση. Οι πληροφορίες αυτές ανατρέπουν τα ήδη γνωστά δεδομένα.

ΞΕΧΑΣΕΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ..Κυκλοφορεί. Σε 1-2 εργάσιμες μέρες συνήθως αποστολή από τα γραφεία μας :D

Πηγή: http://www.lifestylebooks.gr/bookDetails.aspx?id=169331

Έχει γράψει και άλλα τέτοια "επιστημονικά" βιβλία ο κ. Γιαλουράκης, τύφλα να'χει ο Λιακόπουλος!!!

Την απάντηση γι'αυτό μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: http://histologion-gr.blogspot.com/2004/01/blog-post_23.html

Ο παραπάνω περιαστικός μύθος καλά κρατεί στους εγκεφάλους των παραμυθάδων...

http://faculty.washington.edu/chudler/tenper.html

http://www.csicop.org/si/9903/ten-percent-myth.html

http://www.sfu.ca/~beyerste/research/artic...nt-of-Brain.pdf

!!!

Πολύ ωραίο, σούπερ ουάο! ΄χαιρομαι που σου άρεσε....

Τι να πει και η centrum ή το Tonotil...Δυναμωτικά και τα δυο

Κάποια επιστημονική απόδειξη, αλλά τι ρωτάω...

Εδώ ... μαθαίνουμε ότι αν μπει μια πρόθεση μπροστά από το ρήμα, τότε το αρχικό ρήμα αλλάζει νόημα, και ότι αν μια πρόθεση αλλάξει και στην θέση της μπει μια άλλη, τότε πάλι αλλάζει το νόημα!!!

Σπουδαία ανακάλυψη!

Και αυτό φυσικά συμβαίνει μόνο στα ελληνικά και πουθενά αλλού! The sound of the resound...

Λες και οι άλλες γλώσσες δεν έχουν προθέσεις...

Ω ξένιε Δία ρίξε έναν κεραυνό σε αυτούς τους κομπογιανίτες σαλτιμπάγκους!

Η κλασσική συνταγή: πολλοί ερευνητές, αρκετοί επιστήμονες, κάποιοι αναλυτές κ.λπ.

Ποιοι είναι αυτοί;

Να ρωτήσω, αλλά τι να ρωτήσεις και ποιος να σου απαντήσει...

:):)

Αυτά γράφει λοιπόν ο κύριος Σέρρας Στέλιος, η πηγή των οποίων βρίσκεται εδώ:

http://www.ellinikilatreia.gr/henas_en_dia...a_dia_logismhos

Το site εκ του οποίου παρετέθη το παραπάνω άρθρο, είναι το http://www.ellinikilatreia.gr/ όπου μπορείτε να δείτε "ιδίοις όμμασι" ότι πρόκειται για ιστοσελίδα πυροβολημένων δωδεκαθεϊστών, αυτών που παίρνουν τα πλαστικά σπαθιά και τις περικεφαλαίες από το Μοναστηράκι και πάνε στους αρχαίους ναούς για να κάνουν σπονδές στον Δία...

Η αρχική πηγή του κειμένου προέρχεται από την ιστοσελίδα της Κοινότητας των ελλήνων εθνικών Θεσσαλονίκης, http://www.tetraktys.org , στην οποία εκτός των τόσων παλαβών που μπορείτε να διαβάσετε (ο Λιακόπουλος μπροστά τους είναι τέρας ορθολογισμού), μπορείτε να δείτε και το παρακάτω:

Είναι καλό να διαβάζουμε και ακόμη καλύτερο να μορφωνόμαστε και να έχουμε τα εφόδια ώστε να μην πέφτουμε θύμα του κάθε απατεώνα ή κουτοπόνηρου που τζογάρει στα πατριωτικά αισθήματα.

Όλα αυτά τα αντιεπιστημονικά και τερατώδη που γράφει αυτός ο κ. Σέρρας (ούτε καν γράφει τι επαγγέλεται), ηχούν ωραία στα αυτιά, όμως η ζωή είναι μια μάχη με την πραγματικότητα και όχι ένα παραμύθι.

Αν ίσχυαν αυτά που γράφει ο κ.Σέρρας, τότε οι έλληνες θα ήταν οι κυρίαρχοι του πλανήτη και όλοι οι υπόλοιποι λαοί θα ήταν οι δούλοι τους, αφού θα ήταν κατώτερα όντα, όμως η πραγματικότητα άλλα δείχνει...

βρε κζανιμ γιατι το κανεις αυτο ? για να μιλησουμε και στην γλωσσα μας

Το κείμενο είναι απλοϊκό αυτο ειναι καλο ή κακό?, βρίθει ανακριβειών, είναι ένα υπόδειγμα αντιεπιστημονισμού και φαίνεται μέσα σε αυτό η ιδεολογική τύφλωση αυτού που το έγραψε.

doctor= γιατρέ τα χάπια μου

λιγα λογια ......βρε καλο μου (doctor) :) καθε κείμενο, βιβλίο, έργο κλπ τις περισσότερες φορές εμπεριέχει την υποκειμενική αποψη του συγγραφέα ή δημιουργό αυτού. το να γνωρίζω ποιος γράφει κατι με βοηθάει αλλα δεν με εμποδίζει να το διαβάζω κιόλας

καλο η κακό κείμενο ή καλό η κακό βιβλίο δεν υπαρχει την θέση αυτή την ορίζει ο αναγνώστης του...

καλο είναι βέβαια απο οτιδήποτε διαβάζουμε να αποκομίζουμε ότι ο καθένας θεωρεί χρησιμο κ ωφέλιμο για τον εαυτό του...

στο συγκεκριμένο κείμενο υπάρχουν οφέλημα σημεία όσα αναφέρονται στην ευρύτητα εννοιολογικής σημασίας που αποκτά μία λέξη μεσα απο διαφορους συνδυασμούς προθέσεων και οχι μόνο . μπορεί σήμερα να μαθαίνουμε την γλώσσα στα σχολεία μας αλλα δεν ειναι και κακο θα ψαξουμε κ λιγο παραπάνω να δούμε απο που προήλθε αυτο που σημερα καλουμε ελληνική γλωσσα. είναι η ιστορία μας

το γεγονός οτι αυτοί (πυροβολημένων δωδεκαθεϊστών) πιστευουν στου δώδεκα θεούς δεν σημαινει κάτι κι αρχαίοι ημών πρόγονοι σ αυτούς πίστευαν δεν τους απορρίπτουμε ισα - ισα νομίζω ...

Υ.Γ. Φυσικά κρίνω το κείμενο και όχι την συνάδελφο και πατριώτισσα zoubi που το παρέθεσε!

σ ευχαριστώ γλυκέ μου :D:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο Δεκάλογος του καλού αρχαιογκαγκά...

Ο ιερός Δεκάλογος του καλού αρχαιογκαγκά:

1. Οι Ολύμπιοι Έψιλον είναι οι Θεοί σου, και εσύ, Έλ-λην, ο περιούσιος γαμάουα λαός τους. Ταυτοχρόνως πιστεύεις και εις (Έλ-λην) Χριστόν. Είσαι ΚΑΙ αρχαιολάτρης, ΚΑΙ Ελληνορθόδοξος.

2. Στο αίμα σου Έλ-λην, υπάρχει ένα κρυφό γονίδιο, το οποίο όταν θα ενεργοποιηθεί με την Έλευση των Έψιλον, θα γ... και θα δέρνεις. Μέχρι τότε όμως, περιορίσου στα γήπεδα της Α' και Β' Εθνικής. Ενίοτε και στους αγώνες της Εθνικής ομάδας με την Αλβανία και τα Σκόπια.

3. Εσύ, Έλ-λην, κατάγεσαι απο τον Σείριο, και ταυτόχρονα είσαι αυτόχθων. Σε κάθε περίπτωση, διαφερεις απο τους άλλους κατοίκους του πλανήτη Γη, καθώς είσαι φανερά ανώτερος. Το αποδυκνύεις άλλωστε καθημερινά, κάθε φορά που λές "Ξέρεις ποιός είμαι εγώ ρε;"

4. Ο προαιώνιος εχθρός σου, Έλ-λην, είναι οι τρισκατάρατοι σαυροειδείς δρακονιανοί Εβραίοι, τον οποίων απώτερος σκοπός είναι η καταστροφή σου. Επιπλεόν, σταύρωσαν και τον Χριστό, ο οποίος φυσικά ήταν Έλ-λην και όχι Εβραίος. Μετά τους Εβραίους, άλλοι προαιώνιοι εχθροί είναι οι Τούρκοι, που μας πήραν την Αγιά-Σοφιά και την Σμύρνη.

5. Οι αρχαίοι σου πρόγονοι, ω Έλ-λην, εκ των οποίων κατάγεσαι απευθείας και άμεσα, χωρίς αιματολογικές αλλοιώσεις και εθνολογικές επιμιξίες, τα είχαν πεί όλα, τα είχαν ανακαλύψει όλα, και τα είχαν προβλέψει όλα. Δυστυχώς οι κακοί Εβραίοι τους τα έκλεψαν όλα. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί "πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θά΄ναι".

6. Ως απευθείας απόγονος των αρχαίων Ελλήνων, ω Έλ-λην, έχεις το αναφαίρετο κληρονομικό δικαίωμα της φυλετικής υπεροχής έναντι όλων των άλλων, επειδή ως γνωστόν "όταν εμείς δημιουργούσαμε την Δημοκρατία, οι άλλοι έτρωγαν μπανάνες στα δένδρα".

7. Ο μεγαλύτερος επιστήμονας όλων των εποχών ήταν ο Καραθεοδωρής, ο οποίος ανακάλυψε την Σχετικότητα. Ο κακός Εβραίος Αϊνστάιν του την έκλεψε. Ο Καραθεοδωρής όμως, επειδή ήταν ανώτερος άνθρωπος, δεν είπε ποτέ τίποτα για αυτό το θέμα.

8. Ο μεγαλύτερος εφευρέτης όλων των εποχών είναι ο Γκιόλβας. Κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών είναι η συσκευή Nicopal, η οποία αφαιρεί τις βλαβερές ουσίες απο τα τσιγάρα.

9. Η γλώσσα σου, Έλ-λην, είναι η μεγαλύτερη, πλουσιότερη και καθαρότερη γλώσσα στο Σύμπαν. Όλες οι άλλες γλώσσες κατάγονται και δανείζονται απο αυτήν, ενώ η ίδια δεν έχει ανάγκη απο δάνεια. Η γλώσσα σου έχει 100 εκατομμύρια λέξεις. Η γλώσσα σου διαθέτει προβλεπτικότητα. Η γλώσσα σου γίνεται κατανοητή απο τους υπολογιστές. Η γλώσσα σου διδάσκεται στα στελέχη των μεγάλων ξένων επιχειρήσεων. Η γλώσσα σου αυξάνει την εξυπνάδα. Η γλώσσα σου προτάθηκε απο τους Ισπανούς ευρωβουλευτές να γίνει η επίσημη γλώσσα της Ευρώπης. Η γλώσσα σου παρά μια ψήφο θα γινόταν η επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ.

10. Η μοίρα σου, Έλ-λην, είναι να κατακτήσεις τη Γη, το ηλιακό σύστημα, το σύμπαν. Οι Ολύμπιοι Θεοί Έψιλον, ο Χριστός, η Παναγία και ο άη-Φανούρης είναι μαζί σου. Θα πρέπει όμως να δουλέψεις και εσύ, να αφυπνιστείς. Γι΄ αυτό και οι Θεοί στέλνουν τους προφήτες τους, τον Λιακόπουλο, το Βελόπουλο, τον Γεωργιάδη (οι τρείς μάγοι με τα δώρα), για να σε αφυπνίσουν δια της ανάγνωσης των βιβλίων τους. Φυσικά θα βοηθήσει και ο Σακέτος, φέρνοντας επιτέλους τα χαμένα Ελληνικά χειρόγραφα απο τις υπόγειες μυστικές αίθουσες του Βατικανού. Ρόλο βοηθών προφήτων έχουν αναλάβει ο Φουράκης και ο Κεραμυδάς. Επι των Δημοσίων Σχέσεων ο Πάλμος. Με τις υγείες σας.

http://tilltheblog.blogspot.com/2005/04/bl...8143936797.html

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Επειδή πολλά ειπώθηκαν ...

Από βιβλίο της Γ' Δημοτικού:

Θεόφιλε τι είναι αυτά τα πράγματα .... Δεν το περίμενα απο σένα κάτι τέτοιο.... Γίνεσαι γραφικός νομίζω όπως και παλαιότερα εκείνο το μέλος o Αντώνης ο Βασιλάκης που τα έλεγε κι αυτός στο φόρουμ για το συγκεκριμένο θέμα ...

Πρέπει να σκεφτείς καλύτερα πρίν παραθέσεις κάτι ανάλογο , διότι στην σημερινή "δημοκρατία" που ζούμε , κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς αρχαιο-γκαγκάς ... Μα τι λέω ... Για να δώ κάτι ...Μισό λεπτό!

Θεόφιλε ; Όχι κινδυνεύεις , ήδη χαρακτηρίστηκες.. Να το , το βλέπω ήδη στις σκέψη αρκετών εδω μέσα ... Το βλέπω στα μάτια τους κάθε φορά ...

Θα σε παρακαλέσω Θεόφιλε να είσαι πιο προσεκτικός άλλη φορά . Πρίν δημοσιεύσεις οτιδήποτε στο φόρουμ να παίρνεις σβάρνα όλα τα blogs του διαδικτύου , όπου ο καθείς γράφει κυριολεκτικά ότι του κατέβει , να ψάχνεις ώρες ατελείωτες στον γούγλη για να βρείς αυτό που σε βολεύει και μετά γεμάτος υπερηφάνεια να μας το παραθέσεις για να το διαβάσουμε κι εμείς . Μην διαβάσεις βιβλία ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική πηγή , παρα να αρκεστείς στο διαδίκτυο . Αλλωστε είναι πιο ξεκούραστη η μασημένη τροφή . Θα γνωρίζεις άλλωστε πως τα βιβλία έχουν ένα κακό ελάττωμα.. Δεν ανοίγουν ποτέ μόνα τους ...

Προσοχή όμως !!!!

Σε ότι μας παραθέσεις οι παρακάτω λέξεις θα πρέπει να αποφεύγονται . Ενδεικτικά παραθέτω : Ελλάδα, Αρχαίοι Έλληνες , Ελληνική γλώσσα , Ελληνικός πολιτισμός, Ελληνική Ιστορία , Ελληνική Φιλοσοφία και γενικώς οποιαδήποτε λἐξη περιέχει το συνθετικό Ελλ- , διότι μπερδεύονται μερικοί ..

Ελπίζω Θεόφιλε να συμμορφωθείς

Share this post


Link to post
Share on other sites
Θεόφιλε τι είναι αυτά τα πράγματα .... Δεν το περίμενα απο σένα κάτι τέτοιο.... Γίνεσαι γραφικός νομίζω όπως και παλαιότερα εκείνο το μέλος o Αντώνης ο Βασιλάκης που τα έλεγε κι αυτός στο φόρουμ για το συγκεκριμένο θέμα ...

Πρέπει να σκεφτείς καλύτερα πρίν παραθέσεις κάτι ανάλογο , διότι στην σημερινή "δημοκρατία" που ζούμε , κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς αρχαιο-γκαγκάς ... Μα τι λέω ... Για να δώ κάτι ...Μισό λεπτό!

Θεόφιλε ; Όχι κινδυνεύεις , ήδη χαρακτηρίστηκες.. Να το , το βλέπω ήδη στις σκέψη αρκετών εδω μέσα ... Το βλέπω στα μάτια τους κάθε φορά ...

Θα σε παρακαλέσω Θεόφιλε να είσαι πιο προσεκτικός άλλη φορά . Πρίν δημοσιεύσεις οτιδήποτε στο φόρουμ να παίρνεις σβάρνα όλα τα blogs του διαδικτύου , όπου ο καθείς γράφει κυριολεκτικά ότι του κατέβει , να ψάχνεις ώρες ατελείωτες στον γούγλη για να βρείς αυτό που σε βολεύει και μετά γεμάτος υπερηφάνεια να μας το παραθέσεις για να το διαβάσουμε κι εμείς . Μην διαβάσεις βιβλία ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική πηγή , παρα να αρκεστείς στο διαδίκτυο . Αλλωστε είναι πιο ξεκούραστη η μασημένη τροφή . Θα γνωρίζεις άλλωστε πως τα βιβλία έχουν ένα κακό ελάττωμα.. Δεν ανοίγουν ποτέ μόνα τους ...

Προσοχή όμως !!!!

Σε ότι μας παραθέσεις οι παρακάτω λέξεις θα πρέπει να αποφεύγονται . Ενδεικτικά παραθέτω : Ελλάδα, Αρχαίοι Έλληνες , Ελληνική γλώσσα , Ελληνικός πολιτισμός, Ελληνική Ιστορία , Ελληνική Φιλοσοφία και γενικώς οποιαδήποτε λἐξη περιέχει το συνθετικό Ελλ- , διότι μπερδεύονται μερικοί ..

Ελπίζω Θεόφιλε να συμμορφωθείς

Πολύ ωραίο Κώστα, παραλίγο να δακρύσω...

Σε λίγο θα μάθουμε ότι οι αρχαίοι έλληνες ανακάλυψαν και το Champions League. :rolleyes:

Η καπηλεία ενός λαμπρού πολιτισμού από τους ρωμιούς δεν έχει τέλος...

Γράφει επ’ αυτού ο Γρηγόριος Παλιουρίτης: «… των Ιστορικών Βιβλίων η σπάνις κρατεί το ποτε ευκλεές των Ελλήνων γένος εις άγνοιαν, η δε άγνοια τοσούτον κατεκυρίευσεν αυτό ώστε και το όνομα Έλληνες, ου μόνον δεν θέλομεν να δεχώμεθα, αλλά και ότε το ακούωμεν, δυσαρεστούμεθα, Ρωμαίοι δε καλούμενοι χαίρομεν, δια να χαρακτηρίζωμεν καλλίτερον το όνειδος της δουλείας, την οποία ελάβομεν από τον λαόν της Ρώμης ως πατρικήν τινα αρετήν»

Γρηγόριος Παλιουρίτης, Επιτομή ιστορίας της Ελλάδος, Βενετία 1815, τομ.Α’ σσ. ιη’-ιθ’.

Γιατί κάθε σοβινισμός βασίζεται στο ψέμα.

Παραμορφώνει τα γεγονότα, αποσιωπά την ιστορία, στρεβλώνει την επιστήμη — για να καλλιεργήσει ευχάριστες (και αποπροσανατολιστικές) αυταπάτες.

Καταφεύγει στο (εξιδανικευμένο) παρελθόν για να εξωραΐσει το παρόν.

Κι έτσι καταργεί το μέλλον.

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Πολύ ωραίο Κώστα, παραλίγο να δακρύσω...

Δημητρη εσύ παρολίγο να δακρύσεις με αυτά που έγραψα , αλλά εγώ πραγματικά δάκρυσα απο τα γέλια διαβάζοντας τις φαιδρότητες που μας παρουσιάζεις απο τους διαφόρους blogers ... Όπως έλεγε παλιά και ο Φ. Συρίγος "είναι να γελάει κανείς"...

Η καπηλεία ενός λαμπρού πολιτισμού από τους ρωμιούς δεν έχει τέλος...

Μάλλον χρειάζεσαι επειγόντως επίσκεψη σε καπηλειό ...

Αυτά Δημήτρη έχουν μεγάλη "απήχηση" (?) στο blog σου, εκεί απ όπου που μας παρέθεσες.. Εδω είναι αλλοιώς τα πράγματα ...

Στο ξαναλέω . Μάθε να συνδιαλέγεσαι .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αιώνια επιστροφή

Ο λόγος για τον οποίο η αλλοτριότητα του παρελθόντος δημιουργεί κύρος, βασίζεται σε μια βαθιά ριζωμένη νοοτροπία, η οποία καθορίζεται από την κοσμολογική αντίληψη της δομής του χρόνου. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, κάθε τι που συμβαίνει υπό τον ήλιο, δεν είναι νέο, αλλά αποτελεί την επανεμφάνιση μιας αρχικής αυθεντικής κατάστασης, μιας πρωταρχικής ουσίας, της αιώνιας ουσίας του κόσμου.

Εδώ, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ανήκουν σε ένα ενιαίο πεδίο.

Έτσι, αν η στιγμή που ζούμε είναι το προϊόν αυτής της αιώνιας επανάληψης, η σκέψη προσανατολίζει τον εαυτό της στο να ανακαλύψει το αρχικό και αυθεντικό κείμενο.

Αυτός ο προσανατολισμός επιβάλλεται τόσο αν η τάξη έχει διασαλευτεί, όσο και αν χρειάζεται να προστατευτεί.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα τάξη πραγμάτων πρέπει να διορθωθεί ούτως ώστε να συμμορφωθεί προς την εξιδανικευμένη παρελθούσα πραγματικότητα.

Πρόκειται για μια νοοτροπία πάνω στην οποία βασίζεται η πολιτική της ουσιοκρατίας (essentialism)- ως η αναζήτηση της εθνικής ψυχής που μένει ασάλευτη στην ουσία της παρά τις μεταμορφώσεις που υφίσταται.

Πηγή: «Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία;», εκδ.Πόλις, σελ.190-191,του Αντ. Λιάκου, Καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εθνικές αναζητήσεις

Η επικρατέστερη θέση είναι ότι το ελληνικό έθνος αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα πολλών αιώνων, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κάποιο «εθνικό» σταθερό χαρακτηριστικό που δεν ορίζεται με απόλυτη σαφήνεια εξασφαλίζει αυτή τη «διαχρονικότητα». Η γλώσσα, η παράδοση ή η κουλτούρα ή ο πολιτισμός, η εθνική συνείδηση, η ελληνική παιδεία είναι ορισμένες έννοιες που αναφέρονται σαν τα αμετάβλητα που συγκροτούν το έθνος. Σπανιότερα αναφέρεται η ορθοδοξία ή η φυλή.

Οι διάφοροι συνδυασμοί των ανωτέρω είναι η συνηθέστερη προσέγγιση.

Η ασάφεια αυτής της προσέγγισης, έγκειται στο ότι κανένα από τα παραπάνω «εθνικά χαρακτηριστικά» δεν εξασφαλίζει τη διαχρονικότητα του έθνους. Την ίδια γλώσσα μιλούν διάφορα έθνη (άγγλοι,αμερικανοί,αυστραλοί κ.α.) και οι τουρκόφωνοι Καραμανίτες (ή Καραμανλήδες) και οι ελληνόφωνοι Τουρκοκρητικοί δεν αποτελούν εθνικές ομάδες που προσδιορίζονται σύμφωνα με τη γλώσσα. Η θρησκεία από μόνη της επίσης δεν τεκμηριώνει το έθνος. Η δε «παράδοση» ή η «πολιτισμική ταυτότητα» εμπεριέχει ανυπέρβλητες αοριστίες. Συχνά μας διαφεύγει ότι ο τρόπος ζωής και σκέψης, τα ηθικά πιστεύω, οι καλλιτεχνικές προσεγγίσεις ή οι μεταφυσικές προσδοκίες ενός Έλληνα των ημερών μας είναι πλησιέστερα σε ένα σύγχρονο αλλοεθνή της περιφέρειάς μας παρά, λ.χ. σε έναν «Έλληνα» της μυκηναϊκής εποχής.

Αλλά το σημαντικότερο, οι λαοί που ορίζονται αναχρονικά ή «αναδρομικά» σαν Έλληνες, π.χ. ορισμένοι ελληνόφωνοι της εποχής του Βυζαντίου κατά περιόδους δήλωναν ότι δεν είναι «Έλληνες», με άλλα λόγια δεν εκδήλωναν κάποια εθνικά «ελληνική» συνείδηση, παρά τις σαφείς άλλες «ταυτότητες» που εξέφραζαν: θρησκεία, πολιτική ταύτιση με την αυτοκρατορία, τοπικά σύνολα κ.α.

Ότι κάποια «φυλή» θα μπορούσε να προσδιορίσει το «έθνος» δεν υποστηρίζεται πλέον από κανένα σοβαρό μελετητή.

Πηγή: «Εικόνες ελλήνων και τούρκων», εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σελ.289-290, του Ηρακλή Μήλλα, Καθηγητή τουρκικής λογοτεχνίας και πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

***

Η πεποίθηση ότι οι ομιλώντες τη νεοελληνική γλώσσα καθίστανται αυτομάτως, "αυτοδικαίως" και κληρονομικώ δικαιώματι κοινωνοί, μέτοχοι και -διά του ιδεολογήματος της συνέχειας του έθνους- συνιδιοκτήτες του λαμπρού πολιτισμού των ελλήνων -τσάμπα μάγκες δηλαδή-, όπως και η άκριτη/δογματική υιοθέτηση της παντελώς ανέρειστης επιστημονικά και παρωχημένης πλέον θεωρίας ότι οι ρωμιοί είναι απόγονοι των ελλήνων, αποτελεί τον ορισμό της παραδοχής -για τους φέροντες αυτά τα ιδεολογήματα- της γύμνιας του σήμερα και της επιτακτικής ανάγκης πρόσκτησης ,ή καλύτερα, οικειοποίησης του παρελθόντος μιας άλλης κοινωνίας μέσω των εθνικών μύθων και δοξασιών, μιας κοινωνίας καθ'όλα ξένης με την σημερινή, με απώτερο σκοπό την συναισθηματική αναπλήρωση και παραμυθία και μια εξ αντανακλάσεως υπερηφάνεια μέσω υπεραπλουστευτικών κρίσεων του στυλ "αφού οι πρόγονοί μου ήταν σπουδαίοι, τότε είμαι κι εγώ".

Η πίστη όμως ότι οι έλληνες είναι πρόγονοι των ρωμιών είναι κάτι καινοφανές και σίγουρα ιστορικά προσδιοριστέο (οι ρωμιοί δεν θεωρούσαν τους έλληνες ως προγόνους τους και αυτοπροσδιοριζόταν με βάση τη θρησκεία τους, κατ'αντιδιαστολή με την θρησκεία των οθωμανών). Όταν άρχισαν να αναδύονται όμως οι εθνικισμοί των ομοδόξων βαλκανίων, τότε η θρησκεία υποχώρησε ως εθνικό δηλωτικό και η γλώσσα υπερίσχυσε. Βέβαια αυτά δεν ήταν ανακαλύψεις των ρωμιών, αλλά είναι οι θεωρίες του Gottfried Herder, K.W.F. Schlegel και J.G. Fichte σχετικά με τον ορισμό της έννοιας του έθνους για τις οποίες οι ρωμιοί πληροφορήθηκαν από τους ευρωπαίους και έπειτα από αρκετούς δισταγμούς τις υιοθέτησαν.

Ο κομπασμός και η υπερηφάνεια μέσω της οικειοποίησης του πολιτισμού των ελλήνων είναι κάτι το αξιοθρήνητο και θυμίζει τον μέθυσο που μέσω του οίνου του καπηλειού, ζει στην δική του πραγματικότητα και προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο μεθυσμένος, ώστε η πραγματικότητα να φαίνεται ως παύση και η μέθη ως μόνιμη κατάσταση έτσι ώστε η πραγματικότητα να εμφανίζεται ως ψευδαίσθηση που οφείλεται στην έλλειψη αλκοόλ. Τότε, η διάκριση των λέξεων "καπηλεία" και "καπηλειό" καθίσταται αλγεβρική εξίσωση και η ερμηνεία της λέξης blog θυμίζει γραφικές δαιμονοποιήσεις των κατηχητών του "Σωτήρος" των 60's για την ροκ ή τις προγαμιαίες σχέσεις. Ας είναι... έχουμε ακούσει και χειρότερα (μέχρι και ότι τα "παίρνουμε" από ξένα κέντρα) οπότε δεν πτοούμεθα, το αντίθετο μάλιστα. Το εντελώς αντίθετο...

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο αρχοντοχωριατισμός , η διαστροφή δηλαδή να θέλεις να φαίνεσαι ίσος και όμοιος με όσους θεωρούνται πρώτοι σε κάθε λογής προσόντα και χαρίσματα , έχει τόσες κατηγορίες , όσες είναι και οι μωροφιλοδοξίες των ανθρώπων .

Ο πνευματικός αρχοντοχωριατισμός εκδηλώνεται εκεί που λείπει η πνευματική καλλιέργεια . Πόσοι δεν εκστασιάζονται μπρος σε έργα που είναι ανάξια αλλά της μόδας ή σε έργα άξια που έτυχε να επιβληθούν αλλά που οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν… Πόσοι, μην έχοντας τίποτε πηγαίο να παρουσιάσουν , κατασκευάζουν έργα κατ΄ απομίμηση του συρμού..

Tην ανθρώπινη αυτή αδυναμία εκμεταλλεύονται οι «προοδευτικοί» . Πόσοι επιστήμονες , λογοτέχνες, δεν πασχίζουν να συμμορφωθούν με τις εντολές τους για να επιτύχουν την αναγνώριση που η ενορχηστρωμένη «προοδευτική» προπαγάνδα ξέρει να προσφέρει…

Παθαίνουν έτσι κι αυτοί ότι και οι αδύνατοι που κατέχονται από το δέος μήπως και φωραθούν καθυστερημένοι στις ιδέες τους και στην τεχνοτροπία τους …

Η αδυναμία αυτή είναι μια εκδήλωση ανελευθερίας . Μια εκδήλωση δουλείας στην κουδούνα του τράγου που σέρνει την αγέλη …

Share this post


Link to post
Share on other sites
Θεόφιλε τι είναι αυτά τα πράγματα .... Δεν το περίμενα απο σένα κάτι τέτοιο.... Γίνεσαι γραφικός νομίζω όπως και παλαιότερα εκείνο το μέλος o Αντώνης ο Βασιλάκης που τα έλεγε κι αυτός στο φόρουμ για το συγκεκριμένο θέμα ...

Πρέπει να σκεφτείς καλύτερα πρίν παραθέσεις κάτι ανάλογο , διότι στην σημερινή "δημοκρατία" που ζούμε , κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς αρχαιο-γκαγκάς ... Μα τι λέω ... Για να δώ κάτι ...Μισό λεπτό!

Θεόφιλε ; Όχι κινδυνεύεις , ήδη χαρακτηρίστηκες.. Να το , το βλέπω ήδη στις σκέψη αρκετών εδω μέσα ... Το βλέπω στα μάτια τους κάθε φορά ...

Θα σε παρακαλέσω Θεόφιλε να είσαι πιο προσεκτικός άλλη φορά . Πρίν δημοσιεύσεις οτιδήποτε στο φόρουμ να παίρνεις σβάρνα όλα τα blogs του διαδικτύου , όπου ο καθείς γράφει κυριολεκτικά ότι του κατέβει , να ψάχνεις ώρες ατελείωτες στον γούγλη για να βρείς αυτό που σε βολεύει και μετά γεμάτος υπερηφάνεια να μας το παραθέσεις για να το διαβάσουμε κι εμείς . Μην διαβάσεις βιβλία ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική πηγή , παρα να αρκεστείς στο διαδίκτυο . Αλλωστε είναι πιο ξεκούραστη η μασημένη τροφή . Θα γνωρίζεις άλλωστε πως τα βιβλία έχουν ένα κακό ελάττωμα.. Δεν ανοίγουν ποτέ μόνα τους ...

Προσοχή όμως !!!!

Σε ότι μας παραθέσεις οι παρακάτω λέξεις θα πρέπει να αποφεύγονται . Ενδεικτικά παραθέτω : Ελλάδα, Αρχαίοι Έλληνες , Ελληνική γλώσσα , Ελληνικός πολιτισμός, Ελληνική Ιστορία , Ελληνική Φιλοσοφία και γενικώς οποιαδήποτε λἐξη περιέχει το συνθετικό Ελλ- , διότι μπερδεύονται μερικοί ..

Ελπίζω Θεόφιλε να συμμορφωθείς

Kώστα, έχω την αίσθηση πως αδικείς τον Δημήτρη, απευθύνεται στην συγγραφική ομάδα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όταν Καθηγήτρια Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την διδασκαλία της ιστορίας σε παιδιά, τίθεται επικεφαλής συγραφικής ομάδας που συντάσει σχολικό βιβλίο ιστορίας, διαγράφουμε τις εργασίες της, την αξιολόγησή της από άλλους πανεπιστημιακούς και ολόκληρη την ακαδημαϊκή της εξέλιξη και την κρατάμε στάσιμη στο πρώτο της πτυχίο που ήταν στη Γαλλική Φιλολογία, και στο πρωτοδιορισμό της στη Μέση Εκπαίδευση ως Καθηγήτρια Γαλλικών. Αφήνοντας ως και ηθικής τάξης, συνορευοντα στο ροζ χρώμα, τόσο υπονοούμενες όσο και σαφείς καταγγελίες αναξιοκρατίας. Μόνο και μόνο επειδή το βιβλίο ιστορίας που συνέγραψαν δεν ......

Τι λέμε για ένα σχολικό βιβλίο Φυσικής Αγωγής, γραμμένο από αποκλειστικά καθηγητές Φυσικής Αγωγής δηλαδή Γυμναστές ή/και επαγγελματίες Αθλητές, ή/και προπονητές;

Το φέρνουμε ως απόδειξη ότι όλα τα πολλά που ειπώθηκαν και επαναλαμβάνονται σε αυτήν εδώ την ενότητα περί της "ελληνικής γλώσσας" είναι ... τί; αληθή; υπερβολικά;

δεν λέμε...

Πετάμε ένα "Επειδή πολλά ειπώθηκαν...." και μερικες σελίδες απο το προαναφερθέν βιβλίο και αφήνουμε να βγουν συμπεράσματα.

Ίσως ότι υπήρξαν Ισπανοί Ευρωβουλευτές και μάλιστα Βάσκοι! Που πρότειναν επίσημη γλώσσα της ΕΕ τα αρχαιοελληνικά ή τα ελληνικά.

Ίσως ότι τα Αρχαία Ελληνικά βελτιώνουν το IQ, ίσως για τα 6 εκατομμύρια των λέξεων (όχι τύπων, αλλά λέξεων) ίσως, ίσως ίσως ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Όταν Καθηγήτρια Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την διδασκαλία της ιστορίας σε παιδιά, τίθεται επικεφαλής συγραφικής ομάδας που συντάσει σχολικό βιβλίο ιστορίας, διαγράφουμε τις εργασίες της, την αξιολόγησή της από άλλους πανεπιστημιακούς και ολόκληρη την ακαδημαϊκή της εξέλιξη και την κρατάμε στάσιμη στο πρώτο της πτυχίο που ήταν στη Γαλλική Φιλολογία, και στο πρωτοδιορισμό της στη Μέση Εκπαίδευση ως Καθηγήτρια Γαλλικών. Αφήνοντας ως και ηθικής τάξης, συνορευοντα στο ροζ χρώμα, τόσο υπονοούμενες όσο και σαφείς καταγγελίες αναξιοκρατίας. Μόνο και μόνο επειδή το βιβλίο ιστορίας που συνέγραψαν δεν ......

Τι λέμε για ένα σχολικό βιβλίο Φυσικής Αγωγής, γραμμένο από αποκλειστικά καθηγητές Φυσικής Αγωγής δηλαδή Γυμναστές ή/και επαγγελματίες Αθλητές, ή/και προπονητές;

Το φέρνουμε ως απόδειξη ότι όλα τα πολλά που ειπώθηκαν και επαναλαμβάνονται σε αυτήν εδώ την ενότητα περί της "ελληνικής γλώσσας" είναι ... τί; αληθή; υπερβολικά;

δεν λέμε...

Πετάμε ένα "Επειδή πολλά ειπώθηκαν...." και μερικες σελίδες απο το προαναφερθέν βιβλίο και αφήνουμε να βγουν συμπεράσματα.

Ίσως ότι υπήρξαν Ισπανοί Ευρωβουλευτές και μάλιστα Βάσκοι! Που πρότειναν επίσημη γλώσσα της ΕΕ τα αρχαιοελληνικά ή τα ελληνικά.

Ίσως ότι τα Αρχαία Ελληνικά βελτιώνουν το IQ, ίσως για τα 6 εκατομμύρια των λέξεων (όχι τύπων, αλλά λέξεων) ίσως, ίσως ίσως ....

Καλημέρα Σταύρο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο για τον οποίο τα ελληνόπουλα μαθητούδια, ως χρήστες της μίας και μοναδικής, της πιο πλήρους, της πιο μαγικής, της πιο νοηματικής, της πιο ανώτερης, της πιο...πιο...πιο γλώσσας του πλανήτη, είναι τόσο πίσω σε σχέση με άλλα μαθητούδια τα οποία αριστεύουν, τα οποία είναι λίγο ...κίτρινα (Κορέα, Ταϊβάν) ή είναι απόγονοι των ανίκανων και βάρβαρων Μογγόλων (Φινλαδία):

Κάτω από τη βάση το ελληνικό σχολείο

Απογοητευτικές επιδόσεις των μαθητών σε Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Κατανόηση Κειμένου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρένα Δημητρίου

Κάτω από τη βάση παίρνει η Ελλάδα στη σύγκριση ανάμεσα σε 57 χώρες, όσον αφορά την επίδοση 15χρονων μαθητών σε τρία γνωστικά αντικείμενα, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένου, όπως προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ.

Τα ελληνικά σχολεία καταλαμβάνουν την 36η θέση στην κατανόηση κειμένου, την 38η στις Φυσικές Επιστήμες και την 39η στα Μαθηματικά. «Μεγάλη σημασία έχει η κοινωνία μας να απαιτεί για τα παιδιά μας να έχουν καλή εκπαίδευση στο σχολείο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σχολείο είναι χώρος σοβαρής εργασίας» είπε στα «ΝΕΑ» ο εθνικός συντονιστής και διαχειριστής της έρευνας Παναγιώτης Καζαντζής, αναπληρωτής καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η έρευνα Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών (ΡΙSΑ) 2006 διενεργήθηκε πέρυσι υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ και συμμετείχαν περισσοτέροι από 400.000 μαθητές από συνολικά 57 χώρες- 30 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και επιπλέον 27 συμμετέχουσες χώρες. Είναι οι χώρες που κατέχουν περίπου 90% της παγκόσμιας οικονομίας και συνδέουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξή τους με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους συστήματος.

Η χώρα μας συμμετείχε με 192 σχολεία και τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις απαντήσεις 4.871

μαθητών σε τρία γνωστικά αντικείμενα: Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία κ.λπ.). Σημειώνεται ότι και η περυσινή χρονιά σημαδεύτηκε από πολυήμερες καταλήψεις σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας μας. Τα κενά στα σχολεία ήταν αρκετά, ενώ η σχολική χρονιά χαρακτηρίστηκε από την εισαγωγή νέων βιβλίων αλλά και τις γκάφες του υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων. Για το 2006, επίκεντρο ήταν το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 28η θέση από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ στο σύνολο των 57 χωρών που έλαβαν μέρος η Ελλάδα καταλαμβάνει την 38η θέση, πολύ κοντά στη Ρωσία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Όσον αφορά την επίδοση των μαθητών σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση στο ίδιο Πρόγραμμα του 2003, η Ελλάδα σημείωσε αύξηση κατά 20,5 μονάδες. Επίσης, η μέση επίδοση των κοριτσιών το 2006 ήταν υψηλότερη ε κείνης των αγοριών κατά 12 μονάδες.

Οι επιδόσεις

Στην 28η θέση μεταξύ των 30 χωρών μελών του ΟΟΣΑ κατατάσσεται η Ελλάδα και στα Μαθηματικάυψηλότερη επίδοση κατά 14 μονάδες σε σχέση με το 2003- κοντά στην Πορτογαλία και την Ιταλία. Αυτή η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των χαμηλών και μέτριων επιδόσεων καθώς και στη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των κοριτσιών την περυσινή χρονιά. Όσον αφορά την κατανόηση κειμένου, η μέση επίδοση των μαθητών σημείωσε πτώση κατά 12 μονάδες, καταλαμβάνοντας την 27η θέση, και βρέθηκε κάτω από τον μέσο όρο στη συνολική κατάταξη. Από την κατάταξη της Ελλάδας με βάση το σύνολο των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι η χώρα μας σημειώνει επιδόσεις κάτω από τον μέσο όρο και στα τρία γνωστικά αντικείμενα, διατηρώντας περίπου την ίδια θέση κατάταξης για κάθε γνωστικό αντικείμενο και στις τρεις φάσεις της εφαρμογής του Προγράμματος ΡΙSΑ, δηλαδή το 2000, το 2003 και 2006.

Καλύτερα τα κορίτσια

Ανάμεσα στις 30 χώρες του ΟΟΣΑ η Ελλάδα παρουσιάζει στην Κατανόηση Κειμένου τη μεγαλύτερη διαφορά επίδοσης αγοριών- κοριτσιών, όπου τα κορίτσια έχουν κατά 57 μονάδες υψηλότερη επίδοση. Το 2003 η αντίστοιχη επίδοση των κοριτσιών υπερείχε των αγοριών κατά 37 μονάδες. Δεν υπήρξε όμως σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των κοριτσιών στην Κατανόηση Κειμένου το 2006 σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοσή τους το 2003.

«Προκύπτουν συμπεράσματα που όλοι πρέπει να αξιολογήσουμε και να οδηγηθούμε στα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών αλλά και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» σχολίασε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Γρηγόρης Καλομοίρης. «Λείπουν τα μέτρα στήριξης των μαθητών που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης παραμένει εδώ και δεκαετίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα και προβλήματα όπως η στελέχωση των σχολείων με προσωπικό από την αρχή της χρονιάς και η πρωινή λειτουργία τους, θέματα αυτονόητα σε άλλες χώρες, για τη δική μας παραμένουν άλυτα».

Πηγές: http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=200712...n=&spid=876

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntit...mp;lngDtrID=244

http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_...1_37455,00.html

Μα, οι χρήστες της ελληνικής γλώσσας δεν έχουν υψηλότερο IQ? Η ελληνική γλώσσα δεν είναι ...δομημένη μαθηματικά και έχει τόόόσο μεγάλη αρμονία;

Πως διάολο αυτοί οι κιτρινιάρηδες με τα τσιν-τσον τα καταφέρνουν καλύτερα από τα παιδιά μας;;;

Τι να πλήξει και ο Κίσσινγκερ, η Νέα Τάξη Πραγμάτων, οι μασόνοι, οι εβραίοι, οι εξωγήινοι, οι ...οι ..οι..; Την ελληνική εκπαίδευση; <_<

Όταν το σπίτι σου καίγεται και εσύ θαυμάζεις τα ασημικά των -υποτίθεται- προγόνων σου αντί να σώσεις ό,τι μπορείς, τότε τα αποτελέσματα (βλ.παραπάνω) ή τα δέχεσαι και βελτιώνεσαι, ή ψελλίζεις δικαιολογίες ή (ακόμη χειρότερα) επικαλείσαι συνωμοσίες, παρατυπίες στην έρευνα κλπ κλπ κλπ.

Καλή σας μέρα

doctor

Y.Γ. Καλημέρα Σταύρο.

post-3019-1196843958_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα και σε σένα γιατρέ μου.

Βέβαια, οφείλω να διαφωνήσω μαζί σου και να προσθέσω ότι για αυτή τη κατάντια φταίει η χούντα των "προοδευτικών". Αυτή δεν έβγαλε τα Αρχαία από την εκπαίδευση; Αυτή δεν κατάργησε τους τόνους και τα πνεύματα;

Άρα !!! quid errat redemonstratum! Όπερ έδει ξαναδείξαι!

Πώς να αποδόσει το παιδάκι στα Μαθηματικά και τη Φυσική αφού δεν έχει μάθει ποτέ του το ποίημα "Άδης, άγιος .... ", λες και επειδή καταργήθηκαν τα πνεύματα δεν χρειάζεται να γνωρίζει τις δασυνόμενες...

τσ. τσ. τσ.

ΤΑ ΝΕΑ, εσύ, και αυτός ο ανεκδιήγητος ο Γρηγόρης Καλομοίρης ο Ανθέλλην πρέπει να ανασκολπιστείτε παρευθύς.

(Για τον τελευταίο έχει ράμματα για τη γούνα του ο Πολύδωρας.... )

Υ.Γ. Το "Βύρων" αρχαιοελληνικό όνομα δεν είναι;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο για τον οποίο τα ελληνόπουλα μαθητούδια, ως χρήστες της μίας και μοναδικής, της πιο πλήρους, της πιο μαγικής, της πιο νοηματικής, της πιο ανώτερης, της πιο...πιο...πιο γλώσσας του πλανήτη, είναι τόσο πίσω σε σχέση με άλλα μαθητούδια τα οποία αριστεύουν, τα οποία είναι λίγο ...κίτρινα (Κορέα, Ταϊβάν) ή είναι απόγονοι των ανίκανων και βάρβαρων Μογγόλων (Φινλαδία):

Κάτω από τη βάση το ελληνικό σχολείο

Απογοητευτικές επιδόσεις των μαθητών σε Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Κατανόηση Κειμένου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρένα Δημητρίου

Κάτω από τη βάση παίρνει η Ελλάδα στη σύγκριση ανάμεσα σε 57 χώρες, όσον αφορά την επίδοση 15χρονων μαθητών σε τρία γνωστικά αντικείμενα, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένου, όπως προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ.

Τα ελληνικά σχολεία καταλαμβάνουν την 36η θέση στην κατανόηση κειμένου, την 38η στις Φυσικές Επιστήμες και την 39η στα Μαθηματικά. «Μεγάλη σημασία έχει η κοινωνία μας να απαιτεί για τα παιδιά μας να έχουν καλή εκπαίδευση στο σχολείο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σχολείο είναι χώρος σοβαρής εργασίας» είπε στα «ΝΕΑ» ο εθνικός συντονιστής και διαχειριστής της έρευνας Παναγιώτης Καζαντζής, αναπληρωτής καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η έρευνα Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών (ΡΙSΑ) 2006 διενεργήθηκε πέρυσι υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ και συμμετείχαν περισσοτέροι από 400.000 μαθητές από συνολικά 57 χώρες- 30 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και επιπλέον 27 συμμετέχουσες χώρες. Είναι οι χώρες που κατέχουν περίπου 90% της παγκόσμιας οικονομίας και συνδέουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξή τους με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους συστήματος.

Η χώρα μας συμμετείχε με 192 σχολεία και τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις απαντήσεις 4.871

μαθητών σε τρία γνωστικά αντικείμενα: Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία κ.λπ.). Σημειώνεται ότι και η περυσινή χρονιά σημαδεύτηκε από πολυήμερες καταλήψεις σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας μας. Τα κενά στα σχολεία ήταν αρκετά, ενώ η σχολική χρονιά χαρακτηρίστηκε από την εισαγωγή νέων βιβλίων αλλά και τις γκάφες του υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων. Για το 2006, επίκεντρο ήταν το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 28η θέση από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ στο σύνολο των 57 χωρών που έλαβαν μέρος η Ελλάδα καταλαμβάνει την 38η θέση, πολύ κοντά στη Ρωσία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Όσον αφορά την επίδοση των μαθητών σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση στο ίδιο Πρόγραμμα του 2003, η Ελλάδα σημείωσε αύξηση κατά 20,5 μονάδες. Επίσης, η μέση επίδοση των κοριτσιών το 2006 ήταν υψηλότερη ε κείνης των αγοριών κατά 12 μονάδες.

Οι επιδόσεις

Στην 28η θέση μεταξύ των 30 χωρών μελών του ΟΟΣΑ κατατάσσεται η Ελλάδα και στα Μαθηματικάυψηλότερη επίδοση κατά 14 μονάδες σε σχέση με το 2003- κοντά στην Πορτογαλία και την Ιταλία. Αυτή η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των χαμηλών και μέτριων επιδόσεων καθώς και στη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των κοριτσιών την περυσινή χρονιά. Όσον αφορά την κατανόηση κειμένου, η μέση επίδοση των μαθητών σημείωσε πτώση κατά 12 μονάδες, καταλαμβάνοντας την 27η θέση, και βρέθηκε κάτω από τον μέσο όρο στη συνολική κατάταξη. Από την κατάταξη της Ελλάδας με βάση το σύνολο των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι η χώρα μας σημειώνει επιδόσεις κάτω από τον μέσο όρο και στα τρία γνωστικά αντικείμενα, διατηρώντας περίπου την ίδια θέση κατάταξης για κάθε γνωστικό αντικείμενο και στις τρεις φάσεις της εφαρμογής του Προγράμματος ΡΙSΑ, δηλαδή το 2000, το 2003 και 2006.

Καλύτερα τα κορίτσια

Ανάμεσα στις 30 χώρες του ΟΟΣΑ η Ελλάδα παρουσιάζει στην Κατανόηση Κειμένου τη μεγαλύτερη διαφορά επίδοσης αγοριών- κοριτσιών, όπου τα κορίτσια έχουν κατά 57 μονάδες υψηλότερη επίδοση. Το 2003 η αντίστοιχη επίδοση των κοριτσιών υπερείχε των αγοριών κατά 37 μονάδες. Δεν υπήρξε όμως σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των κοριτσιών στην Κατανόηση Κειμένου το 2006 σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοσή τους το 2003.

«Προκύπτουν συμπεράσματα που όλοι πρέπει να αξιολογήσουμε και να οδηγηθούμε στα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών αλλά και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» σχολίασε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Γρηγόρης Καλομοίρης. «Λείπουν τα μέτρα στήριξης των μαθητών που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης παραμένει εδώ και δεκαετίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα και προβλήματα όπως η στελέχωση των σχολείων με προσωπικό από την αρχή της χρονιάς και η πρωινή λειτουργία τους, θέματα αυτονόητα σε άλλες χώρες, για τη δική μας παραμένουν άλυτα».

Πηγές: http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=200712...n=&spid=876

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntit...mp;lngDtrID=244

http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_...1_37455,00.html

Μα, οι χρήστες της ελληνικής γλώσσας δεν έχουν υψηλότερο IQ? Η ελληνική γλώσσα δεν είναι ...δομημένη μαθηματικά και έχει τόόόσο μεγάλη αρμονία;

Πως διάολο αυτοί οι κιτρινιάρηδες με τα τσιν-τσον τα καταφέρνουν καλύτερα από τα παιδιά μας;;;

Τι να πλήξει και ο Κίσσινγκερ, η Νέα Τάξη Πραγμάτων, οι μασόνοι, οι εβραίοι, οι εξωγήινοι, οι ...οι ..οι..; Την ελληνική εκπαίδευση; <_<

Όταν το σπίτι σου καίγεται και εσύ θαυμάζεις τα ασημικά των -υποτίθεται- προγόνων σου αντί να σώσεις ό,τι μπορείς, τότε τα αποτελέσματα (βλ.παραπάνω) ή τα δέχεσαι και βελτιώνεσαι, ή ψελλίζεις δικαιολογίες ή (ακόμη χειρότερα) επικαλείσαι συνωμοσίες, παρατυπίες στην έρευνα κλπ κλπ κλπ.

Καλή σας μέρα

doctor

Y.Γ. Καλημέρα Σταύρο.

Καταγγέλλω τον doctor(α) ως κατάπτυστο ανθέλληνα και τον παραδίδω στη χλεύη των μελών του forum.

Αντί να πανηγυρίσει που επιτέλους με αποφασιστικότητα και πυγμή λύθηκε το εθνικό θέμα που προκάλεσαν οι εχθροί του έθνους με το βιβλίο της ιστορίας, αντί να ασχοληθεί με το αν θα γίνονται παρελάσεις και ποιοί δικαιούνται να σηκώνουν τη σημαία (πλην των ασυγκρίτως ανωτέρων ψυχή τε και σώματι τέκνων καθηγητών και ιατρών, αν περισσέψει καμία θέση), αντί να πει μπράβο στο υπουργείο που κατάφερε να στείλει τα περισσότερα απο τα βιβλία στα Λύκεια, αντί να επιβραβεύσει τους λειτουργούς της εκπαίδευσης για το μεγάλο έργο που παρέχουν (εκτός σχολείου), αντί να πει μπράβο στο νέο υπουργό που δηλώνει (δεν μπορεί αυτός θα ξέρει) οτι επικοινωνεί με τους νέους (άνω των 40; ), αντί να πει μπράβο στον έλληνα γονιό που αγογγύστως (είναι θέμα εφυίας) πληρώνει την δωρεάν παιδεία, αναπαράγει την προπαγάνδα των ξένων κέντρων εξουσίας που ολημερίς κι ολονυκτίς άλλο δεν κάνουν παρά να οργανώνουν επιθέσεις κατά του περιούσιου ελληνικού έθνους.

Ντροπή και αίσχος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τί μέρα διάλεξε για να μας μιλήσει για το έπίπεδο της παιδείας;

Τη μέρα που οι λειτουργοί της μέσης εκπαίδευσης ασκούν το ιερό καθήκον του συνδικαλίζεσθαι, με κλειστά φυσικά τα σχολεία.

Ολα είναι μεθοδευμένα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Τί μέρα διάλεξε για να μας μιλήσει για το έπίπεδο της παιδείας;

Τη μέρα που οι λειτουργοί της μέσης εκπαίδευσης ασκούν το ιερό καθήκον του συνδικαλίζεσθαι, με κλειστά φυσικά τα σχολεία.

Ολα είναι μεθοδευμένα.

Όντως! <_<

Από τα ΝΕΑ, σήμερα:

Του Χρήστου Κάτσικα xkatsikas.gr Εmail: [email protected]

ΓΙΑ ΜΙΑ ακόμη φορά η διεθνής έρευνα του ΟΟΣΑ (ΡΙSΑ) για τις επιδόσεις των μαθητών έστειλε τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου. Και αυτό, όσες αντιρρήσεις και να έχει κανείς για τις μεθόδους και τα κριτήρια που χρησιμοποι- ούνται, φανερώνει ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της εκπαιδευτικής Δανιμαρκίας. Και στο σημείο αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Οι ευθύνες χρεώνονται αποκλειστικά στην κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική, στις κατευθύνσεις της και κυρίως στα ελλείμματά της. Στις κατευθύνσεις και στα ελλείμματα που έχουν μετατρέψει την εκπαίδευση στη χώρα μας σε ακριβοπληρωμένη αμάθεια, τους εκπαιδευτικούς σε κακοπληρωμένους τεχνικούς και τους μαθητές σε παπαγάλους. Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, τους θυμίζουμε ότι μιλάμε για ένα σχολείο που το ένα τέταρτο του χρόνου γίνονται μαθήματα άνευ διδασκάλου, μαθήματα με βιβλία που μικρή σχέση έχουν με τις σύγχρονες ανάγκες και ιδιαίτερα με τις αντιληπτικές δυνατότητες του μαθητή, μαθήματα με εκπαιδευτικούς που παλεύουν μόνοι τους χωρίς επιμόρφωση και με μισθούς που τους αναγκάζουν πολλές φορές να καταναλώνουν ενέργεια έξω από το σχολείο. Κατά τα άλλα το ΥΠΕΠΘ θα συνεχίσει ατάραχο να κόβει τις επικοινωνιακές κορδέλες ενός ετοιμόρροπου εκπαιδευτικού σώματος.

http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=200712...n=&spid=876

doctor

Υ.Γ. Καλημέρα Χρύσα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Υ.Γ. Καλημέρα Χρύσα.

Καλησπερα Δημητρη !!!

Καλη συνεχεια παιδια <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γλωσσική παρα-μυθία

nos propterea aliquid bonum judicare,

quia id conamur, volumus, appetiamus atque cupimus

Baruch Spinoza

[...]

Όπως κάθε μύθος, η γλωσσική μυθολογία έχει ρόλο παραμυθητικό. Προσφέρει παρηγοριά και ψυχική ικανοποίηση σε ανθρώπους που αγαπούν τη γλώσσα και γοητεύονται από τα μυστικά τής λειτουργίας της. Αποτελεί άγκυρα στην αναζήτηση ταυτότητας, αναδεικνύοντας τον κάτοχό της και την ξεχωριστή, διακεκριμένη του θέση. Όσο οι καιροί ηγεμονεύονται από την ηθική ακαθοριστία, όσο η ουσία τής αξίας μένει αινιγματική, το πλαίσιο που ευνοεί την άνθηση τέτοιων ιδεολογημάτων θα είναι στερεά υφασμένο, ελκυστικό στην όψη και κολακευτικό στα αφτιά.

Οι γλωσσικοί μύθοι καλύπτουν αμέσως τα κενά. Χαρακτηριστικό τους είναι η σαφής απόδοση ρόλου και ταυτότητας στους μετέχοντες. Όπως σε κάθε παραμύθι, γίνεται εύκολα νοητό ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός, ο δε ακροατής αισθάνεται ευτυχής που ξέρει ότι το καλό τελικά θα υπερισχύσει. Ομοίως, όσοι εντρυφούν σε γλωσσικούς μύθους αναζητούν στρατόπεδα, παρατάξεις, συνωμοσίες και προδότες. Από τη βαθιά τους ανησυχία για πιθανή απώλεια εικάζουν ότι έχουν ευθύς αμέσως εντοπίσει ποιος είναι ο αντίπαλος και από πού ενεργεί. Κατόπιν αναπτύσσουν λόγο καταγγελτικό των υποτιθέμενων προθέσεών του. Ως εκ τούτου, στην ινδοευρωπαϊκή συγκριτική γλωσσολογία, στα πορίσματα της επιστήμης για την προέλευση του αλφαβήτου, στο γλωσσικό ζήτημα, σε θέματα ετυμολογίας οι μύθοι παρέχουν αμέσως την ελκυστική εναλλακτική λύση, τέτοια που να μπορούν να αγαπήσουν και να αγωνιστούν για χάρη της.

Τα μυθεύματα γλωσσικής υπεροχής χαρακτηρίζονται επίσης από τη φαντασίωση της έμπνευσης. Ο αυτόκλητος ερευνητής θέτει συγκεκριμένο στόχο (π.χ. να παρουσιάσει την Πρωτοελληνική σαν μητέρα-γλώσσα) και κατόπιν επιλέγει τα δεδομένα που ταιριάζουν στην εικασία του. Συρράπτει ετερόκλιτα στοιχεία με βάση εκκινήσεως την εξωτερική ομοιότητα και πασχίζει να συμμορφώσει το γλωσσικό υλικό που είναι διαθέσιμο. Αν ερωτηθεί γιατί απουσιάζουν τα γλωσσικά τεκμήρια που να βεβαιώνουν κάποια μεταβολή (π.χ. γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η Ετρουσκική προέρχεται από την Ελληνική), ο εμπνευστής τού μύθου κραδαίνει το ευέλικτο argumentum ex silentio: αν κάποτε τα τεκμήρια βρεθούν, θα θριαμβολογήσει· αν δεν βρεθούν, μπορεί πάντοτε να ισχυρίζεται ότι θα εντοπιστούν στο μέλλον και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του…

Οι γλωσσικοί μύθοι διακρίνονται ακόμη από ημιμάθεια, η οποία δεν αναιρείται από τις αγαθές προθέσεις.

Χωρίς γλωσσολογικά εφόδια, με απλή παράθεση τύπων που μοιάζουν και σημασιών που ταιριάζουν, ο ατυχής Εσκιμώος ανάγεται αβίαστα στο επίθ. άσχημος και το αγγλ. sin στο ομηρικό σίνομαι «βλάπτω»! Η τεκμηρίωση των ενδιαμέσων σταδίων δεν θεωρείται απαραίτητη, η δε ερμηνεία τής μεσολάβησης αιώνων μεταξύ των συγκρινομένων αντιμετωπίζεται σαν περιττή πολυτέλεια.

Εν τέλει, το πλέον λυπηρό γνώρισμα όσων εντρυφούν σε τέτοιους μύθους είναι η αλλοίωση της κρίσης και της ικανότητας σκέψεως.

Όσοι γοητεύονται από τη γλωσσική μυθολογία και προσκολλώνται σε αυτήν γρήγορα επιτρέπουν στον εαυτό τους να καλλιεργεί ισχυρό μίσος για την αντιγνωμία―αποστροφή και καχυποψία που παραμορφώνει την οπτική γωνία υπό την οποία αντικρίζουν τους άλλους.

Αυτό το κεκαλυμμένο μίσος είναι λάθος. Όταν μια ιδέα τείνει να υποβάλλει την αυτάρεσκη υπεροψία, να τροφοδοτεί την αυθάδεια και την εχθρότητα και να μας στερεί την ικανότητα να ακούμε στοχαστικά την αντίθετη άποψη, χρέος έχουμε να προστατευτούμε. Η αλήθεια θα πρέπει να οικοδομεί την ισορροπία. Εν ολίγοις, κάθε αναγνώστης, φοιτητής, καθηγητής, μεταπτυχιακός συνεργάτης, λεξικογράφος ή επιστήμονας προερχόμενος από άλλον κλάδο θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η υποστήριξη της αλήθειας είναι πραγματικά ευγενής ιδέα.

Η υπεράσπιση της αλήθειας δεν είναι όμως εύκολο εγχείρημα.

Αξιόλογοι συνάδελφοι γλωσσολόγοι εκφράζουν ανησυχία για τη διάδοση των παραγλωσσικών και πρωτογλωσσικών μύθων. Αναρωτιούνται δικαιολογημένα πώς είναι εφικτό να ανασκευαστεί κάθε πλάνη, πώς είναι δυνατόν να συμμαζευτεί κάθε ψεύδος που έχει κυκλοφορηθεί με τον μανδύα τής πρωτότυπης έρευνας. Η ανησυχία είναι εύλογη, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι ακόμη και μεταξύ μη κατηρτισμένων φιλολόγων παρατηρείται σύγχυση ή απροθυμία ως προς την υποστήριξη της επιστημονικής αλήθειας. Επιπλέον, η βαριά κληρονομιά τής αρχαίας γλώσσας έχει χρησιμοποιηθεί (χωρίς να φταίει η ίδια) ως πηγή τέτοιων μύθων από όσους δεν γνωρίζουν πώς να προσλάβουν ή πώς να αποδεχθούν αυτό το πολύτιμο καταπίστευμα.

Ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε αλλιώς.

Ας σκεφθούμε το εξής παράδειγμα: Για να προστατευτούμε από τη χρήση πλαστών χαρτονομισμάτων, που κατασκευάζονται πλέον με ολοένα και μεγαλύτερη πιστότητα, θα ήταν οπωσδήποτε μάταιο να θελήσουμε να εξοικειωθούμε με κάθε τύπο πλαστού χαρτονομίσματος που κυκλοφορείται. Πρακτικότερο και πιο συνετό θα ήταν μάλλον να γνωρίσουμε και να κατέχουμε καλά τα χαρακτηριστικά των γνήσιων χαρτονομισμάτων. Αυτό θα μας παρείχε τον αναμφισβήτητο μετρικό κανόνα για να κρίνουμε την αλήθεια. Ό,τι δεν ταιριάζει με το γνήσιο θα είναι οπωσδήποτε και αυτόχρημα πλαστό.

Ομοίως, δεν έχει νόημα να καταπιαστούμε με την ανασκευή κάθε γλωσσικού μύθου. Δεν ωφελεί ο ατέρμων αγώνας να δείξουμε πού πλανώνται όσοι μιλούν για Πρωτοαιγαιακή μητέρα-γλώσσα ή γιατί είναι εντελώς αστήρικτη η εικασία τού Γιοσέφ Γιαχούντα ότι τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά ή πόσα έτη φωτός αφίσταται της αληθείας η υπόθεση ότι οι Ίνκα μιλούσαν δωρική διάλεκτο ή τι καθιστά ανυπόληπτη την άποψη ότι η νεοελληνική προφορά δεν διέφερε πολύ από την αρχαία κ.ο.κ. Προτιμότερο είναι να δώσουμε στον εαυτό μας τον χρόνο (και τη βιβλιογραφική κατάρτιση) να εξοικειωθεί με τον επιστημονικό τρόπο σκέψεως της συγκριτικής γλωσσολογίας.

Αν αναπτύξουμε την ικανότητα και τη μέθοδο να διακρίνουμε την αλήθεια, οι γλωσσικοί μύθοι θα αποσυρθούν μόνοι τους στο περιθώριο, όπως τα παραμύθια που πάψαμε να αναζητούμε μόλις μεγαλώσαμε.

Θεόδωρος Μωυσιάδης, Δρ Γλωσσολογίας

Κέντρο Λεξικολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πηγή: http://linguarium.blogspot.com/2007/05/blog-post_21.html

Ο κ.Μωυσιάδης έχει γράψει το "Εισαγωγή στη μεσαιωνική και νεοελληνική ετυμολογία" (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Υπεύθυνος Σειράς είναι ο κ.Μπαμπινιώτης): http://www.booksfromgreece.gr/shop/product...s.asp?pid=99385

Βέβαια στον Άγιο Βασίλη μπορείς να πιστεύεις και ως ενήλικας, κανείς δεν στο απαγορεύει...

Χρόνια πολλά σε όλους.

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οι Μινωίτες ανακάλυψαν τη... Γερμανία

Περίεργο.....Λές ?

Στο εν λόγω συμπέρασμα κατέληξε η ομάδα του Ντούερ έπειτα από πολυετείς ανασκαφές στην περιοχή. Μια λόγχη από μπρούτζο, μια μινωική σφραγίδα, κεραμικά δοχεία και αγγεία «εξορύχτηκαν» από τη λάσπη για να μετατρέψουν, εν συνεχεία, «το φερόμενο, μέχρι πρότινος, ως αδιανόητο σε ιστορική πραγματικότητα», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το γερμανικό περιοδικό «Focus».

Η βασιζόμενη στη μέθοδο της νετρονικής ενεργοποίησης ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο εργαστήριο πυρηνικής φυσικής του πανεπιστημίου της Βόννης απεφάνθη πως αυτά παρασκευάστηκαν περίπου το έτος 1.300 π.Χ., κάπου στις νότιες ακτές της Κρήτης. Αλλωστε, πανομοιότυπα σκεύη έχουν εντοπιστεί μόνο σε ένα ακόμη μέρος της υφηλίου: στον Κομμό, την τοποθεσία ενός μινωικού οικισμού ανατολικά από τα Μάταλα.

Ο Ντούερ βλέπει στα εν λόγω ευρήματα «αναμφίβολες ενδείξεις πως μια κρητική αποστολή στη Βόρεια Θάλασσα πρέπει να είχε λάβει χώρα πριν από περίπου 3.300 χρόνια». Ο Γερμανός δεν διστάζει, μάλιστα, να «χαράξει» και την υποτιθέμενη πορεία των ταξιδευτών, οι οποίοι φέρονται να ξεκίνησαν από το λιμάνι του Κομμού, να κινήθηκαν δυτικά της Πελοποννήσου έως τη νότια Ιταλία και να πέρασαν, εν συνεχεία, βόρεια της Σαρδηνίας μέχρι τη νότια Γαλλία.

Πλοία πανω σε άμαξες

Εκεί, κοντά στην περιοχή του σημερινού Μονπελιέ εικάζεται πως πάτησαν πόδι στη στεριά, «αποσυναρμολόγησαν» τα πλοία τους τα οποία και μετέφεραν πάνω σε άμαξες με τη βοήθεια αγελάδων μέχρι το Λα Ροσέλ από όπου συνέχισαν το ταξίδι τους πλωτά μέχρι τη Νόρντφρισλαντ.

«Είναι πολύ πιθανό οι Μινωίτες να έφτασαν στη Β. Θάλασσα, δεν ήταν τόσο δύσκολο», δηλώνει με βεβαιότητα ο Βάλτερ Μπούρκερτ, πρύτανης της Αρχαίας Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.

Επίκεντρο των ανασκαφών της ομάδας του Χανς Πέτερ Ντούερ αποτέλεσε η περιοχή βόρεια της μικροσκοπικής νήσου Ζίντφαλ στη θάλασσα Βάντεν. Εκεί βρίσκονται τα απομεινάρια του άλλοτε πλούσιου λιμανιού Ρούνγκχολτ, όπου κάτω από ένα στρώμα τύρφης, εντοπίστηκε η πλειονότητα των μινωικής προέλευσης ευρημάτων.

ΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

Οι επιστήμονες αναρωτιούνται τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε τους Μινωίτες στη Βόρεια Θάλασσα, 2.500 χλμ. μακριά από την πατρίδα τους; Ο καθηγητής Χάρτμουτ Μάτχαουζ υποστηρίζει πως οι Κρήτες ταξιδευτές είχαν βάλει πλώρη αρχικά για την Κορνουάλη όπου υπήρχαν κοιτάσματα κασσίτερου. Το εν λόγω μέταλλο τούς ήταν απαραίτητο, καθώς το αναμείγνυαν με χαλκό, προκειμένου να κατασκευάσουν όπλα και λοιπά αντικείμενα από μπρούντζο. Οι Μινωίτες λέγεται πως αντιμετώπιζαν ήδη από τον 14ο αιώνα π.Χ. σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψης πρώτων υλών, προβλήματα τα οποία εντείνονταν λόγω της εμπόλεμης διαμάχης τους με τους Χετταίους και τους Αιγυπτίους. Ταυτόχρονα, «δίψαγαν» για κεχριμπάρι καθώς και... ξανθά γυναικεία μαλλιά, τα οποία αντάλλαζαν με δικά τους προϊόντα, όπως κρασί, αρώματα, υφάσματα και πολύτιμους λίθους. Τα ευρήματα της ομάδας του Ντούερ έρχονται να ενισχύσουν την παραπάνω θεωρία, καθώς σε αυτά συγκαταλέγονται, σύμφωνα με αναλύσεις του Πανεπιστημίου του Μπράντφορντ, θυμίαμα από τη Σομαλία, κοπάλη από τη Νοτιοανατολική Αφρική, λαζούλιθος από την Ινδία καθώς και σαλιγκάρια από την Ερυθρά Θάλασσα.

Η Μινωική σφραγίδα

Κατά πόσο τα επίμαχα ευρήματα προέρχονται από κάποιο ναυάγιο ή από τον τάφο κάποιου Μινωίτη απεσταλμένου, σήμερα, περισσότερα από 3.000 χρόνια μετά, είναι δύσκολο να το πει κανείς μετά βεβαιότητας. Η μινωική σφραγίδα, ωστόσο, την οποία ανέσυρε στο φως η ομάδα του Ντούερ, είναι η πρώτη που εντοπίζεται εκτός του Αιγαίου Πελάγους. Στη μια της όψη εικονίζεται ένας ταύρος και στην άλλη ένα πλοίο με υπερυψωμένη πρύμνη.

Ο Ντούερ υποστηρίζει πως το εν λόγω αντικείμενο χρησίμευε ως φυλαχτό, φοριόταν στον λαιμό ή στον καρπό του χεριού από κάποιον Μινωίτη θαλασσοπόρο και συμβόλιζε τη Λευκοθέα (αρχικά ονομαζόταν Ινώ), τη θεά των αφρών της θάλασσας, η λατρεία της οποίας ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Κρήτη. Σημειωτέον ότι ο Κομμός, ο φερόμενος ως σταθμός προέλευσης των Μινωιτών εξερευνητών, ήταν ένα από τα πρώτα λιμάνια της μινωικής περιόδου.

Γ. ΣΚΑΦΙΔΑ

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=113...mp;pubid=832466

Share this post


Link to post
Share on other sites
Η βασιζόμενη στη μέθοδο της νετρονικής ενεργοποίησης ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο εργαστήριο πυρηνικής φυσικής του πανεπιστημίου της Βόννης απεφάνθη πως αυτά παρασκευάστηκαν περίπου το έτος 1.300 π.Χ., κάπου στις νότιες ακτές της Κρήτης. Αλλωστε, πανομοιότυπα σκεύη έχουν εντοπιστεί μόνο σε ένα ακόμη μέρος της υφηλίου: στον Κομμό, την τοποθεσία ενός μινωικού οικισμού ανατολικά από τα Μάταλα.

.......

Έπρεπε να λέει:

Η βασιζόμενη στη μέθοδο της νετρονικής ενεργοποίησης ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο εργαστήριο πυρηνικής φυσικής του πανεπιστημίου της Βόννης απεφάνθη πως αυτά [είναι] πανομοιότυπα [με] σκεύη [που] έχουν εντοπιστεί μόνο σε ένα ακόμη μέρος της υφηλίου: στον Κομμό, την τοποθεσία ενός μινωικού οικισμού ανατολικά από τα Μάταλα, κάπου στις νότιες ακτές της Κρήτης, και έχουν χρονολογηθεί ότι παρασκευάστηκαν περίπου το έτος 1.300 π.Χ. . Αλλωστε,

Η μέθοδος χημικής ανάλυσης "νετρονική ενεργοποίηση" μετράει τους πυρήνες του κάθε στοιχείου που βρίσκεται σε μια ουσία και δεν αποφαίνεται για το πότε η ουσία αυτή ή το αντικείμενο κατασκευάστηκε.

Λένε οι χημικοί!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...