Jump to content

Recommended Posts

 • Replies 53
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

απο τον μηχανισμό οχι, με σφραγίδα και αρ. κυκλοφορίας ναι,  δες δεύτερη σελίδα συνημμένου   ΑΠ_Δ15Β 1133722_3_9_13.pdf

Συνάδελφοι αυτό είναι το μπάχαλο που διαιωνίζεται. Και βγήκε και μια κουράδα σήμερα που την ονόμασαν ΠΟΛ και δε μας λέει τίποτα παραπάνω από το ότι δίνω ίσα-ίσα προθεσμία στις εταιρίες να αναβαθμίσουν

Όχι.

Υπάρχει η δυνατότητα συγκεντρωτικής υποβολής χωρίς ΑΦΜ. Λογαριασμούς, κοινόχρηστα και τυχόν ΑΛΠ που θα τα περνούσες;

Μου εξηγείς αυτο το "συγκεντρωτική εγγραφή"? Μπορούμε πχ τέλος του μήνα να καταχωρισουμε σε μια εγγραφή το σύνολο των αποδείξεων απο τα πρατήρια? Το ρωτάω γιατί τις καταχωρώ (ως αποδειξεις βέβαια) κατά ημερομηνία και έχει αρκετό κόπο όταν πρόκειται για αυτοκινητιστές.

Όσο για το ότι κάποιοι συνάδελφοι τις καταχωρούν σαν τιμολόγιο (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), φοβάμαι πως θα έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις μηνιαίες συγκεντρωτικές.

Link to post
Share on other sites

Είναι δυνατόν να καταχωρούμε τις ΑΛΠ ως τιμολόγια;

Αναγράφονται πουθενά επάνω στην ΑΛΠ τα στοιχεία των δύο συμβαλλόμενων ώστε να θεωρηθεί τιμολόγιο;;;;;;;

Έχεις στο χέρι σου μια ΑΛΠ. Την καταχωρούσες ποτέ στα βιβλία σου με ΑΦΜ; μπορούσες δηλαδή να συμφωνήσεις με τον προμηθευτή σου καρτέλα;

Συναλλαγή λιανικής είναι, και είχε γίνει παραδοχή για διευκόλυνση. Παλιά με όριο 50 ευρώ, μετά 100, και ειδικά για καύσιμα 300.

 

 

Η παραδοχή αυτή είχε γίνει με την ΠΟΛ 1091 για διευκόλυνση, για να μπορούν να τα εκπίπτουν οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του ότι ήταν πάνω από 50 ευρώ (πενήντα ήταν το όριο τότε), το οποίο με την ΠΟΛ τέθηκε στα 300, όσο δηλαδή ήταν το όριο για τις συγκεντρωτικές, ώστε να μην πηγαίνει.

 

 

Όταν βλέπουμε δαπάνη με απόδειξη λιανικής -> συγκεντρωτική εγγραφή δαπανών και όχι με ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου.

Δηλαδή αν ψωνίσει κάποιος από ένα βιβλιοπωλείο χαρτικά 10 ευρώ και το καταχωρήσετε στα έξοδα, θα το πάτε συγκεντρωτική με ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου;

Link to post
Share on other sites

Κι όμως, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγραφος 16 του Κ.Φ.Α.Σ. οι Α.Λ.Π. εξομοιώνονται πλέον με τιμολόγια....

 

 

"

Παράγραφος 16.

Στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ορίζονται ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών, για τις οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους εκδίδονται, κατά περίπτωση, άλλα παραστατικά αντί τιμολογίων, τα οποία εξομοιώνονται με τιμολόγια.

 Εν πολλοίς, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με εκείνες της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και αναφέρονται στις ίδιες συναλλαγές.

Οι μεταβολές που επέρχονται, σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς του Κ.Β.Σ., συνοψίζονται στις εξής:

α) Εξομοιώνονται πλέον με τιμολόγια και τα έγγραφα που συντάσσονται για τις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών, καθώς και τα στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου.

β) Μετά την τροποποίηση που επήλθε στις διατάξεις της παραγράφου αυτής με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 229/19-11-2012), όπου εκ παραδρομής στο κείμενο αναφέρεται ως παράγραφος 15 αντί του ορθού παράγραφος 16, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές:

 


β1) Στο στοιχείο (β) αυτής, που αναφέρεται στην περίπτωση των λοιπών στοιχείων που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος μη ιαματικού κ.λπ., καταργείται η υποχρέωση παράδοσης αντιτύπου των στοιχείων αυτών στον πελάτη.

β2) Στο στοιχείο (γ) αυτής, όπου αναφέρεται ότι επέχει θέση τιμολογίου και η απόδειξη λιανικής, που καλύπτει επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, (αντί των πενήντα (50) ευρώ που ίσχυε με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ως παραστατικό εξόδου), εφόσον εκδίδεται για την αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών για τον αγοραστή ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών.

Ως προϋπόθεση, που δεν υφίστατο στις προϊσχύσασες διατάξεις του Κ.Β.Σ., αναφέρεται πλέον η αναγραφή του είδους των αγαθών και υπηρεσιών κατά γενική περιγραφή, που πρέπει να προκύπτει είτε άμεσα (αναγραφή), είτε έμμεσα (με την περιγραφή της δραστηριότητας (επάγγελμα) του εκδότη) στα στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι, η προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού (απόδειξη λιανικής), από τον αντισυμβαλλόμενο - λήπτη του στοιχείου καταργήθηκε με την παράγραφο 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 229/19-11-2012).
"

Link to post
Share on other sites

"Εξομοιώθηκε" σημαίνει ότι θα μπορείς να το καταχωρείς στα βιβλία αν δεν αφορά εμπορεύσιμο αγαθό.

Δε σημαίνει ότι θα καταχωρήσεις με ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου κάτι που αγόρασες με απόδειξη λιανικής. Ομοίως, δε θα καταχωρήσεις με ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου κάτι που θα πουλήσεις με απόδειξη λιανικής.

 

συζητάμε αυτονόητα πράγματα, ειλικρινά.

 

Αν ίσχυε αυτό που σκέφτεσαι, δε θα υπήρχε διάταξη που να σου επιτρέπει να καταχωρείς έξοδα στα βιβλία σου με απόδειξη λιανικής.

Πως θα στείλεις στη συγκεντρωτική κάτι το οποίο δεν αναγράφει επάνω τα στοιχεία των δύο αντισυμβαλλόμενων.

Link to post
Share on other sites

εξομοιώνω = υπάγω στην ίδια κατηγορία

 

Πέρα από αυτό, εως 31-12-2013 δεν υπήρχε θέμα, μιας και το όριο για τις συγκεντρωτικές ήταν  300,00 ευρώ, οπότε ο καθένας μπορούσε να το καταχωρεί όπως τον βόλευε είτε με ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, είτε χωρίς.

 

Από 01-01-2014 και μετά όμως, τίθεται θέμα, αφού οι οδηγίες που έχουν δοθεί λένε ότι οι αποδείξεις λιανικής αξίας έως 100 ευρώ.θα συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά μήνα ή ανά τρίμηνο για τα απλογραφικά σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο. Οπότε η διοίκηση θα πρέπει να δώσει λύση στο θέμα των αποδείξεων καυσίμων που έχουν αξία άνω των 100,00 ευρώ αν θα υπάγονται και αυτές σε μία εγγραφή δαπανών χωρίς αντισυμβαλλόμενο, ή μήπως θα πρέπει οι πρατηριουχοι για πωλήσεις καύσιμων προς υπόχρεους του Κ.Φ.Α.Σ. άνω των 100,00 ευρώ να εκδίδουν υποχρεωτικά τιμολόγιο

Link to post
Share on other sites

θεωρώ ότι ο καθένας θα επιλέξει τον πιο πρόσφορο τρόπο καταχώρησης ώστε να υποβάλλει σωστά τις συγκεντρωτικές με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί έως τώρα πάντα.

Link to post
Share on other sites

Άρα όταν θα σου φέρει ο πελάτης σου μια κούτα Α4 με απλή απόδειξη, εσύ θα την καταχωρήσεις με ΑΦΜ.

 

Και αν ο πελάτης σου είναι το βιβλιοπωλείο, θα σε φωνάζουν στη ΔΟΥ κάθε τρεις και λίγο.

Link to post
Share on other sites

Όχι δεν έχει καταργηθεί, είναι σε ισχύ όμως ταυτόχρονα 2-3 πρακτικές για το ίδιο ζήτημα. Ειδικά αυτό με την εκτύπωση του αριθμού κυκλοφορίας στα εισροών-εκροών δε ξέρω.. .το εφαρμόζει κανείς;

Κάποιος συνάδελφος με πελάτη πρατήριο....

επίσης δεν είναι όλα πρατήρια της επικράτειας υπόχρεα σε σύστημα εισροών εκροών ακόμα

Link to post
Share on other sites

βρε παιδια εχει κανενας κανενα πρατηριο σημερα μου ειπαν επανηλθε παλι η αποδειξη με σφραγιδα απο πισω;

Πότε καταργήθηκε???

Link to post
Share on other sites

Πότε καταργήθηκε???

 

Καλημέρα!

 

Δε νομίζω ότι πιστεύει κάποιος ότι καταργήθηκε. Απλά έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση, η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι θεώρησαν πως δε θα μπορούν να περνάνε ΑΛΠ στις ΜΥΦ και η σύγχυση αυτή διαχύθηκε στην αγορά. Και εκεί αρχίζουν οι παρεξηγήσεις και "ποιος είναι τώρα ο σωστός, εσύ ή αυτός" και πάει λέγοντας για ψύλλου πήδημα.... :D

Link to post
Share on other sites

Πότε καταργήθηκε???

δεν ξερω απλα εχω μερικους με αυτοκινητα, επερναν αποδειξη με σφραγιδα απο πισω, μεχρι την προηγουμενη εβδομαδα, απο το σαββατο κ μετα, με πηραν τηλεφωνο, κ μου ειπαν οτι θα κοβεται τιμολογιο κ θα δινεται, μαζι με την αποδειξη εισοδου.! σημερα με πηραν κ μου ειπαν οτι τερμα το τιμολογιο, επανερχεται η αποδειξη με τη σφραγιδα.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Για να μην ξεχνιόμαστε...

 

οι ανανεωμένες οδηγίες για τις συγκεντρωτικές:

 

"3.2.2. Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις (μία εγγραφή):

....

- Ληφθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης.

...

 

Πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, από πρατήρια υγρών καυσίμων

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδουν αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου) οι οποίες καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών."

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • 2 months later...

http://www.popek.gr/tax-consulting/739-2014-01-18-08-31-48.html

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Λ.Π οι οποίες επέχουν θέση Τιμολογίου

α1) Για τις μεμονωμένες (παραδόσεις από αντλία) Χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου ή βενζίνης έως και τριακόσια (300) ΕΥΡΩ με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1091/14-6-2010 είχε γίνει δεκτό ότι εκδίδεται απόδειξη εσόδου από το «σύστημα εισροών-εκροών» , (αντλία) με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και σφράγιση του οπισθίου μέρους της απόδειξης εσόδου. ΑΥΤΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ μέχρι να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος , η οποία κατόπιν αιτήματος της ΠΟΠΕΚ πρόκειται να καθορίζει ότι για μεμονωμένες Χονδρικές Πωλήσεις Πετρελαίου ή βενζίνης για τις οποίες εκδίδεται «απόδειξη εσόδου» από το σύστημα εισροών-εκροών, (αντλία) για ποσά έως και εκατό (100) ευρώ δεν χρειάζεται η σφράγιση του οπισθίου μέρους της απόδειξης εσόδου.

Ο λήπτης θα την καταχωρεί στα βιβλία του ως έξοδο και ο πωλητής στις λιανικές του πωλήσεις με την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι πωλήσεις συγκεντρωτικά εις τις συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων Λιανικής.

Για αποδείξεις εως 100€ απαιτείται η εγγραφή του αριθμού κυκλοφορίας από το μηχανισμό????

Link to post
Share on other sites
 • 9 months later...
 • 7 months later...

τελικα οι αποδειξεις εσοδου καυσιμων(ως δαπανη για τον ληπτη) περναει στις ΜΥΦ σαν συγκεντρωτικη δαπανων?

nai

Link to post
Share on other sites

nai

 

Ναι, αλλα μηπως επειδη επεχουν θεση τιμολογιου, πρεπει να αναγραφει διακριτα η αξια και ο ΦΠΑ;

 

Η ΠΟΛ. 1078/2014 αναφερει χαρακτηριστικα:

 

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις συναλλαγές που λαμβάνονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και ο Φ.Π.Α. εισροών δεν εκπίπτει από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου, μπορεί να καταχωρείται ως αξία, η συνολική αξία του φορολογικού στοιχείου με ενσωματωμένο το Φ.Π.Α.. Αντίθετα, για τις συναλλαγές που λαμβάνονται τιμολόγια ή στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων, ανεξάρτητα αν ο Φ.Π.Α. εισροών εκπίπτει ή μη από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου, η αξία και ο Φ.Π.Α. της συναλλαγής καταχωρούνται διακριτά.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...