Jump to content

Κόντρα ΓΕΜΗ και ΔΟΥ. Πρόβλημα με λύση ΝΠ 31/12/2013.


Recommended Posts

Λύση ΟΕ με 4 εταίρους στις 31/12/2013 πραγματικό γεγονός, ημερομηνία καταστατικού και κατάθεσής του στο ΦΠΑ.

Καταχωρείται στο ΓΕΜΗ 02/01/2014. 

Το τμήμα μητρώου @ δου λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ , δηλαδή 02/01/2014, και όχι του πραγματικού γεγονότος. 

 

Συνέπεια 1 : εισφορές οαεε για 4 μέλη για 1 μήνα περί τα 1800 ευρώ. (καθώς ο οαεε λαμβάνεις υποψη την ημερομηνία διακοπής της δου, που έλαβε υπόψη την ημερομηνία καταχώρησης στο γεμη!! )

 

Συνέπεια 2: φορολογική υποχρέωση υποβολής φ2, φ1 και δήλωσης εταιρείας για τις 2 ημέρες του 2014 που στην πραγματικότητα βάσει το καταστατικού δεν υπήρχε εταιρεία. 

 

 

 

Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα.

Αναμένω τις απαντήσεις σας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

Ζέτα προκειμένου για ομόρρυθμο εταιρεία οριστική παύση επέρχεται με την δημοσίευση της λύσης στο οικείο Πρωτοδικείο και σήμερα πιά στο ΓΕΜΗ.

Link to comment
Share on other sites

Ζητα απο το μητρωο να στο περασει με ημερομηνια διαλυτικου κ οχι δημοσιευσης...

Θα σε στειλει για υπογραφη απο ελεγκτη κ θα στο περασει..

 

Στέφανε που το στηρίζεις αυτό;

 

Διότι το πνεύμα του Νόμου γίνεται σαφές πχ στην ΠΟΛ.1199/20.8.2013 (δε βρίσκω κάποια άλλη διάταξη τώρα πρόχειρη)

η οποία λέει πχ:

 

"Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι, για τις εν λόγω μεταβολές η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών λογίζεται από την ημερομηνία καταχώρισης αυτών στο ΓΕΜΗ." εννοώντας ότι εφόσον λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία δημοσίευσης ως ημερομηνία μεταβολής, έχεις 30 ημέρες από την ημερομηνία εκείνη (πλέον δέκα ημέρες)

Link to comment
Share on other sites

Κατ αρχήν ΠΟΛ 1006/31/12/2013

 

Άρθρο 8
Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρούσας, υποχρεούνται, να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση της δραστηριότητάς τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».

Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται, ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός της ίδιας προθεσμίας και πάντως, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, από τους κληρονόμους. Σε περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον κληρονόμο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα.

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση.

3. Πριν την καταχώρηση της δήλωσης στο μηχανογραφικό σύστημα, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, η θεώρηση των οποίων, διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού υποσυστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι, δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης, πάγια ή εμπορεύσιμα, χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις.

4. Η διακοπή της επιχείρησης, ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαιωμένων χρεών ή της μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

5. Με την καταχώρηση της δήλωσης αυτής στο υποσύστημα Μητρώου ολοκληρώνεται η διαδικασία διακοπής της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

 

Εφόσον λοιπόν για τη λύση της ΟΕ απαιτείται ανακοίνωση ΓΕΜΗ, δε θα ληφθεί εκείνη ως ημερομηνία βάσης;;;;

 

 

Αυτό το πρόβλημα δεν έχουμε εξ αρχής με το ΓΕΜΗ;;;; ότι καθυστερεί;

Αν υπάρχει κάποια διάταξη που να υποστηρίζει διαφορετικά ας την παραθέσει κάποιος να έχουμε ένα πάτημα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Link to comment
Share on other sites

Κατ αρχήν ΠΟΛ 1006/31/12/2013

 

Άρθρο 8

Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ όπου απαιτείται.

 

 

Αφού εσύ το γράφεις.

Εντός 10 ημερών από τη λήξη εργασιών της εκκαθάρισης Η'....

Γιατί πατάς στο δεύτερο μέρος του διαζευκτικού ή και όχι στο πρώτο;

 

Το πραγματικό γεγονός είναι το 1ο - ο στέφανος έχει δίκιο και απλά θα φάει το πρόστιμο του μητρώου.

Link to comment
Share on other sites

Εχουμε να δούμε πράματα και θάματα ειδικά με τη διαφαινόμενη (?) κατάργηση , από μέρους του ΥΠ ΟΙΚ , των εκπρόθεσμων διακοπών .

Link to comment
Share on other sites

απορία ( μάλλον χαζή ) 

 

διακοπή εργασιών (πραγματικό γεγονός) 31/12 

καταχώρηση στο ΓΕΜΗ 2/01

 

στο μητρώο στην ΔΟΥ έστω στις 4/1 για διακοπή με επίκληση του πραγματικού γεγονότος (31/12 ) 

 

έχουμε εκπρόθεσμη διακοπή ? 

και γιατί ?

Link to comment
Share on other sites

απορία ( μάλλον χαζή ) 

 

διακοπή εργασιών (πραγματικό γεγονός) 31/12 

καταχώρηση στο ΓΕΜΗ 2/01

 

στο μητρώο στην ΔΟΥ έστω στις 4/1 για διακοπή με επίκληση του πραγματικού γεγονότος (31/12 ) 

 

έχουμε εκπρόθεσμη διακοπή ? 

και γιατί ?

 

Στην υπόψιν περίπτωση δεν υπάρχει θέμα εκπροθέσμων , μια χαρά είναι η ημερομηνίες .

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 6 months later...

Kαλησπέρα!

 

να ρωτήσω  κάτι?

 

Το καταστατικό λύσης της ΟΕ απο την ημερομηνία υπογραφής μεταξύ των εταίρων, έχει 15 ημέρες περιθώριο για να υποβληθεί στο τμήμα ΦΠΑ της ΔΟΥ????

 

π.χ. ημερομηνία καταστατικού λύσης την 10/10/2014 έως και την 25/10/2014 δεν πρέπει να κατατεθεί????

Link to comment
Share on other sites

Kαλησπέρα!

 

να ρωτήσω  κάτι?

 

Το καταστατικό λύσης της ΟΕ απο την ημερομηνία υπογραφής μεταξύ των εταίρων, έχει 15 ημέρες περιθώριο για να υποβληθεί στο τμήμα ΦΠΑ της ΔΟΥ????

 

π.χ. ημερομηνία καταστατικού λύσης την 10/10/2014 έως και την 25/10/2014 δεν πρέπει να κατατεθεί????

 

Όχι, αυτό είναι για αύξηση κεφαλαίου.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα PONZI,

 

οπότε τι χρονικό διάστημα - περιθώριο κατάθεσης στο τμήμα ΦΠΑ έχω απο την ημερομηνία σύνταξης του καταστατικού λύσης ???

Ξέρεις?

Link to comment
Share on other sites

Κατ αρχήν ΠΟΛ 1006/31/12/2013

 

Άρθρο 8

Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρούσας, υποχρεούνται, να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση της δραστηριότητάς τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».

Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται, ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός της ίδιας προθεσμίας και πάντως, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, από τους κληρονόμους. Σε περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον κληρονόμο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα.

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση.

3. Πριν την καταχώρηση της δήλωσης στο μηχανογραφικό σύστημα, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, η θεώρηση των οποίων, διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού υποσυστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι, δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης, πάγια ή εμπορεύσιμα, χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις.

4. Η διακοπή της επιχείρησης, ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαιωμένων χρεών ή της μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

5. Με την καταχώρηση της δήλωσης αυτής στο υποσύστημα Μητρώου ολοκληρώνεται η διαδικασία διακοπής της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

 

Εφόσον λοιπόν για τη λύση της ΟΕ απαιτείται ανακοίνωση ΓΕΜΗ, δε θα ληφθεί εκείνη ως ημερομηνία βάσης;;;;

 

 

Αυτό το πρόβλημα δεν έχουμε εξ αρχής με το ΓΕΜΗ;;;; ότι καθυστερεί;

Αν υπάρχει κάποια διάταξη που να υποστηρίζει διαφορετικά ας την παραθέσει κάποιος να έχουμε ένα πάτημα σε τέτοιες περιπτώσεις.

" Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε εκκαθάριση" Μπορει καποιός να με βοηθησει στο πότε ισχύει αυτό και ποίος ειναι ο  αρμόδιος που θα το κρίνει. 

Το καταστάτικο μιλάει για εκκαθαρισή ωστόσο το κεφάλαιο ποτέ δεν καταβλήθηκε απο τους εταίρους (προσ καταβολλή) επωμένως δεν έχει τίποτα να μηράσει.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα PONZI,

 

οπότε τι χρονικό διάστημα - περιθώριο κατάθεσης στο τμήμα ΦΠΑ έχω απο την ημερομηνία σύνταξης του καταστατικού λύσης ???

Ξέρεις?

 

Καλημέρα :)

Δεν  νομίζω οτι υπάρχει προθεσμία. Φέτος πήγα με ημερομηνίες (υπογραφής) 2011 και 2012, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα :)

Δεν  νομίζω οτι υπάρχει προθεσμία. Φέτος πήγα με ημερομηνίες (υπογραφής) 2011 και 2012, χωρίς κανένα πρόβλημα.

 

Καλημέρα και πάλι!

Θα μας αποτρελάνουν!

Στη ΔΟΥ που ανήκει η ΟΕ στην οποία αναφέρομαι, μου είπαν οτι απο την ημερομηνία σύνταξης καταστατικού λύσης έχω 15 ημέρες να το καταθέσω και αν έχει παρέλθει το 15μερο, τότε πρόστιμο 250 ευρώ γιατί ειναι απλογραφικά βιβλία. (αν ήταν διπλογραφικά λέει 500αρικο!)

Μα τη στο καλο η κάθε Δ.Ο.Υ. κάνει οτι θέλει?

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα και πάλι!

Θα μας αποτρελάνουν!

Στη ΔΟΥ που ανήκει η ΟΕ στην οποία αναφέρομαι, μου είπαν οτι απο την ημερομηνία σύνταξης καταστατικού λύσης έχω 15 ημέρες να το καταθέσω και αν έχει παρέλθει το 15μερο, τότε πρόστιμο 250 ευρώ γιατί ειναι απλογραφικά βιβλία. (αν ήταν διπλογραφικά λέει 500αρικο!)

Μα τη στο καλο η κάθε Δ.Ο.Υ. κάνει οτι θέλει?

 

Που κολλάει το 250άρι???

Υποβάλετε χρεωστική δήλωση? Μόνο για αύξηση κεφαλαίου θα ίσχυε αυτό, εφόσον ήταν του 2014.

Να σας δείξουν γιατί ζητούν πρόστιμο.

Τα ίδια και τα ίδια. Με το κάθε γκάο...

Link to comment
Share on other sites

Που κολλάει το 250άρι???

Υποβάλετε χρεωστική δήλωση? Μόνο για αύξηση κεφαλαίου θα ίσχυε αυτό, εφόσον ήταν του 2014.

Να σας δείξουν γιατί ζητούν πρόστιμο.

Τα ίδια και τα ίδια. Με το κάθε γκάο...

 

Αλλα αφού το θέλουν έτσι....και εγώ αντί να βάλω στο καταστατικό λύσης 30/9/14, θα τους κοτσάρω 10/10/14 και θα τους το πάω αύριο και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι!!

Ετσι και αλλιώς το πραγματικό γεγονός είναι οτι 30/9/14 εκδόθηκαν τα τιμολόγια για τα πάγια του μαγαζιού κ ταμειακές κ κάτι λίγα εμπορεύματα και αφήσανε-ξενοίκιασαν το μαγαζί και μόνο να κλείσει στα χαρτιά η εταιρεία πρέπει.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Ημερομηνία υπογραφής κατασταστικού μετατροπής ΕΠΕ σε ΙΚΕ 13/10/16 δεν έχει πάει για σφραγιδα στο ΦΠΑ. Έχει πρόστιμο αν το πάω τώρα;
 Στο ΓΕΜΗ έχει ανέβει από 18/10/16.

Link to comment
Share on other sites

24 λεπτά πριν , LIANIKH said:

Ημερομηνία υπογραφής κατασταστικού μετατροπής ΕΠΕ σε ΙΚΕ 13/10/16 δεν έχει πάει για σφραγιδα στο ΦΠΑ. Έχει πρόστιμο αν το πάω τώρα;
 Στο ΓΕΜΗ έχει ανέβει από 18/10/16.

Παρακαλώ γνωρίζει κάποιος; Δεν σηκώνουν το τηλέφωνο στην ΔΟΥ

Link to comment
Share on other sites

7 ώρες πριν, LIANIKH said:

Παρακαλώ γνωρίζει κάποιος; Δεν σηκώνουν το τηλέφωνο στην ΔΟΥ

Εξαρτάται από τον υπάλληλο. (αν έχει είναι στα 100 ευρώ συν χαρτόσημο 2,4% ). 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...