Jump to content
  • 0

Εργολάβοι με ακίνητα που δεν έχουν υποβάλλει έντυπο απολογιστικού κόστους


Question

Εργολάβοι με ακίνητα που δεν έχουν υποβάλλει έντυπο απολογιστικού κόστους θα πρέπει να δηλώσουν τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν πωληθεί ακόμη στο Ε9?. Η φορολόγησή τους θα είναι μειωμένη ή όχι?

 

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 0

Εργολάβοι με ακίνητα που δεν έχουν υποβάλλει έντυπο απολογιστικού κόστους θα πρέπει να δηλώσουν τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν πωληθεί ακόμη στο Ε9?. Η φορολόγησή τους θα είναι μειωμένη ή όχι?

Σύμφωνα με την παράγραφο ιζ” του άρθρου 29 του ν. 3842/2010, από το έτος 2011 και επόμενα, απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης περιουσίας τα κτίσματα που ανεγείρονται για τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, εκτός αν στο διάστημα αυτό έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τα ακίνητα θεωρούνται ημιτελή εφόσον έχει κατασκευαστεί τουλάχιστον ο σκελετός της οικοδομής, αλλά δεν έχουν αποπερατωθεί. Τα ημιτελή ακίνητα γράφονται στη στήλη 10 του πίνακα 1 με κωδικό 99. 

α) Κάθε εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν σʼ αυτόν από τον οικοπεδούχο αλλά δεν έχουν μεταβιβαστεί είτε σʼ αυτόν είτε σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή εφόσον τα ακίνητα έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.

β) Κάθε οικοπεδούχος, επί του οικοπέδου του οποίου ανεγείρονται κτίσματα από εργολάβο, για να διαγράψει τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή τα ακίνητα έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν εκμισθωθεί από τον εργολάβο μέσα στα τρία έτη.

 

EN.Φ.Ι.Α

η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συµφω-

νήθηκε να µεταβιβασθεί δεν έχει µεταβιβαστεί από τον

γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυ-

τός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα

(4) έτη από την ηµεροµηνία θεώρησης από την Ελληνική

Αστυνοµία της οικοδοµικής άδειας για την έναρξη των

εργασιών ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποι-

ονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών α-

πό τον εργολάβο.

 

η) Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποί-

ος ορίζεται σε 0,4 και εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµα-

τα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που: α) δεν είχαν

ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή β) ηλεκτροδοτού-

νται µε εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα, δεν είχαν ποτέ

άλλη παροχή ρεύµατος πλην της εργοταξιακής και είναι

 

κενά. 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...