Jump to content

Καταχώριση εργοσήμου σε βιβλία αγρότη


Recommended Posts

Καλημέρα,

 

 

Έχω έναν αγρότη που πληρώνει εργόσημο σε εργάτη γης.

 

Το απόκομμα της τράπεζας γράφει:

Ονομαστική Αξία 2.000,00 ευρώ

Εισφορές: 200,00 ευρώ

Πληρωτέο 1.800,00 ευρώ.

 

Διαβάζω στην εγκύκλιο του ΟΓΑ:

"Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη
και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για την έκπτωση
συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση που αποστέλλεται από το
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στον εργοδότη και στον εργαζόμενο"

 

Κατ' αρχήν απολογιστική κατάσταση δεν έχει αποσταλεί από τον ΟΓΑ. Κατά δεύτερον, είχα την εντύπωση πως εκτός από το 10% εισφορών ΟΓΑ, υπάρχει και ένα 25% εισφορών ΙΚΑ. Κάνω λάθος;

 

Από κει και πέρα, η έκπτωση θα είναι τα 2/3 των εισφορών, δηλαδή 133,33 + το πληρωτέο.

Την απολογιστική κατάσταση, που είναι και το στοιχείο συναλλαγής, από που τη ζητάει ο αγρότης;

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

 

 

Έχω έναν αγρότη που πληρώνει εργόσημο σε εργάτη γης.

 

Το απόκομμα της τράπεζας γράφει:

Ονομαστική Αξία 2.000,00 ευρώ

Εισφορές: 200,00 ευρώ

Πληρωτέο 1.800,00 ευρώ.

 

Διαβάζω στην εγκύκλιο του ΟΓΑ:

"Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη

και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για την έκπτωση

συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση που αποστέλλεται από το

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στον εργοδότη και στον εργαζόμενο"

 

Κατ' αρχήν απολογιστική κατάσταση δεν έχει αποσταλεί από τον ΟΓΑ. Κατά δεύτερον, είχα την εντύπωση πως εκτός από το 10% εισφορών ΟΓΑ, υπάρχει και ένα 25% εισφορών ΙΚΑ. Κάνω λάθος;

 

Από κει και πέρα, η έκπτωση θα είναι τα 2/3 των εισφορών, δηλαδή 133,33 + το πληρωτέο.

Την απολογιστική κατάσταση, που είναι και το στοιχείο συναλλαγής, από που τη ζητάει ο αγρότης;

Καλησπέρα συνάδελφε.

 

Εάν εννοείται αυτό:

Ν 3863/10 ΆΡΘΡΟ 20 παρ. 5

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση από το άρθρο 2, παρ.1 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο ια΄ ως εξής:

«ια. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα  του εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για την εφαρμογή του παρόντος συνυποβάλλεται με την φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση του Φ.Κ.Α. που έχει σταλεί στον εργοδότη.»

 

Δεν ισχύει, έχει καταργηθεί με το άρ. 27 του Ν. 3986/2011

Άρθρο 27. Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

1.Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2238/1994 (Α΄ 151), καταργούνται και η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3, 5 και 7 αντικαθίστανται ως εξής:

 

………

8.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2011 και μετά.

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω πως το συγκεκριμένο άρθρο αφορούσε φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες.

 

Δεν είναι δυνατόν να μην εκπίπτουν τα έξοδα μισθοδοσίας σε μια ατομική επιχείρηση. Θα έρθει δηλαδή σε αντίθεση με το άρθρο 31

 

1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.

α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται:

αα) Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.

 

 

 

Άρα τώρα που το ξανασκέφτομαι, εκπίπτει όλο το ποσό, όπως σε κάθε επιχείρηση.

Link to comment
Share on other sites

ΠΡΟΒΛΕΠΩ ΠΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ 2 Ή ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ;)

Link to comment
Share on other sites

ΠΡΟΒΛΕΠΩ ΠΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ 2 Ή ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ;)

Και για να δούμε τι θα κάνουμε με Βούλγαρους εργάτες, που εδω στην Μακεδονία έχουμε πολλούς, οι οποίοι έρχονται για τα καπνά, μένουν μόνο λίγους μήνες το καλοκαίρι και μετά πίσω. Πώς θα αμοιφθούν με εργόσημο όλοι αυτοί; Ούτε ΑΦΜ, ούτε μητρώα, ούτε τίποτα.

Αναασφάλιστος και αδήλωτος αλλοδαπός: 16.050€ μόνο! Να τ' αφήσω; :o

Link to comment
Share on other sites

Διαφωνώ, καθώς πρόκειται για έξοδο μισθοδοσίας, εκτός αν το εργόσημο δεν αποτελεί τέτοιο έξοδο.

Συνάδελφε καλησπέρα.

 

Συμφωνώ με την διαφωνία σου.

(Αυτό βέβαια είναι άλλο θέμα από την εγκύκλιο του Ογά που αναφέρεις στο #1)

 

Ας ελπίσουμε να συμπεριλάβουν κι αυτή την περίπτωση στην αναμενόμενη εγκύκλιο... 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

καλημερα,δημοσιος υπαλληλος σε δημο, δικαιουται να ασφαλισει με εργοσημο οδηγο για να κανει μεταφορες αγροτικων του προιοντων , καταρχας δικαιουτια σαν δημοσιος υπαλληλος να ασφαλισει προσωπο με εργοσημοα;; και 2ον απο οτι ειδα κατηγοριες δεν συμπεριλαμβανεται αυτη η ειδκοτητα στο εργαοσημο, ορθως;; να κανει εναρξη σαν αγροτης ειδικου καθεστωτος δε μπορει φανταζομαι

Link to comment
Share on other sites

καλημερα,δημοσιος υπαλληλος σε δημο, δικαιουται να ασφαλισει με εργοσημο οδηγο για να κανει μεταφορες αγροτικων του προιοντων , καταρχας δικαιουτια σαν δημοσιος υπαλληλος να ασφαλισει προσωπο με εργοσημοα;; και 2ον απο οτι ειδα κατηγοριες δεν συμπεριλαμβανεται αυτη η ειδκοτητα στο εργαοσημο, ορθως;; να κανει εναρξη σαν αγροτης ειδικου καθεστωτος δε μπορει φανταζομαι

 

Βρίσκεστε σε λάθος θέμα.

Εκτός από αυτό, κάνετε ένα συλλογισμό που είναι τόσο λάθος... δεν ξέρω από που να αρχίσω.

Κατ' αρχήν οδηγός: μόνο ΙΚΑ.

Γενικά: ΟΧΙ.

 

Κατά τη γνώμη μου, ο ΔΥ μπορεί να κάνει έναρξη σαν αγρότης ειδικού καθεστώτος, διότι δεν απαγορεύεται από τον 3528/07 ("3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας").

Το αγροτικό επάγγελμα δεν προσδίδει εμπορική ιδιότητα, γι αυτό άλλωστε δεν εγγράφονται σε επιμελητήριο: link

"Σύμφωνα με το έγγραφο Κ1-40/1.2014 της Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε Επιμελητήριο εγγράφονται όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Η αγροτική εκμετάλλευση δεν υποχρεούται να εγγράφεται στα Επιμελητήρια εάν δεν έχει στοιχεία κερδοσκοπικού εμπορικού χαρακτήρα μέσω συγκεκριμένης δραστηριότητας ενός εκάστου αγρότη.. Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, από τους αγρότες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, εφόσον δεν ασκείται εμπορική δραστηριότητα."

Link to comment
Share on other sites

ευχαριστω auditor και γω ελεγα οδηγος μονο ΙΚΑ , απλα μεταφερω αυτουσιο ερωτημα δημ, υπαλληλου, επιπλεον σε υποκαταστημα ΙΚΑ που ρωτησα, μου ειπε μια κυρια ισως και περιμενε, με το νεο πολυνομοσχεδιο σχετικα με την καταργηση πορτοκαλι βιβλιου , διευκρινισεις για 20% δηλωσεις για ταξιςνετ κλπ, μου ειπε οτι ισως η ειδικοτητα του οδηγου για μεταφορα προιοντων ισως μπει στις ειδικοτητες εργοσημου, ετσι ακουσε., ** Ειναι σαφως αλλη ενοτητα απλα γιατι να ανοιγω ενοτητα για ενα ερωτημα οταν ειναι μεσα στην ενοτητα του εργοσημου.

**ειναι θεμα πρακτικο καθαρα,και το κρατος μονο κερδος θα εχει παλι,. σε ελεγχο τροχαιας στο φορτηγακι,και εφοσον οδηγουσε πανω απο 8 ωρες , απαγορευεται και χρειαζεται να προσλαβει εναν οδηγο, ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

τελικα το εργοσημο καταχωρειται ολοκληρο στα βιβλια των αγροτων κανονικο καθεστωτος? εγω πιστευω πως πλεον ναι καθως αντιμετωπιζονται σαν επιτηδευματιες οποτε γιατι να μην εκπιπτει ολο το εξοδα μισθοδοσιας?

Link to comment
Share on other sites

και εγώ έτσι νομίζω. εφόσον πληρώνει ο αγρότης-εργοδοτης όλο το ποσό πχ αγοράζει εργόσημο 100 ευρω - δυο αντίτυπα το ένα το  δίνει σε αγρεργάτη να πληρωθεί και το άλλο το κρατάει εφόσον υπογραψει ο αγρεργάτης σαν έξοδο. άρα λογικά όλο το ποσο .... αυτο θα κάνω με τη κοινή λογική...

Link to comment
Share on other sites

και εγώ έτσι νομίζω. εφόσον πληρώνει ο αγρότης-εργοδοτης όλο το ποσό πχ αγοράζει εργόσημο 100 ευρω - δυο αντίτυπα το ένα το  δίνει σε αγρεργάτη να πληρωθεί και το άλλο το κρατάει εφόσον υπογραψει ο αγρεργάτης σαν έξοδο. άρα λογικά όλο το ποσο .... αυτο θα κάνω με τη κοινή λογική...

μηπως εχεις συναδελφε καποιο καταλογο με το ποσα εργοσημα μπορουμε να βαλουμε το χρονο αναλογα με τα στρεμματα και το ειδος καλλιεργειας>?

μου το ειπε ενας αγροτης , το ψαχνω αλλα δεν μπορω να το βρω πουθενα

Link to comment
Share on other sites

δεν έχω κάτι τέτοιο...

το μόνο που έχω δει είναι το  φεκ 1181/9-6-2011 που έχει προσδιορισμό ετήσιας απασχόλησης στην αγρ εκμετάλλευση 

δεν ξέρω όμως αν αυτό ταιριάζει για τα εργόσημα. 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Καλημέρα,

 

 

Έχω έναν αγρότη που πληρώνει εργόσημο σε εργάτη γης.

 

Το απόκομμα της τράπεζας γράφει:

Ονομαστική Αξία 2.000,00 ευρώ

Εισφορές: 200,00 ευρώ

Πληρωτέο 1.800,00 ευρώ.

 

Διαβάζω στην εγκύκλιο του ΟΓΑ:

"Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη

και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για την έκπτωση

συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση που αποστέλλεται από το

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στον εργοδότη και στον εργαζόμενο"

 

Κατ' αρχήν απολογιστική κατάσταση δεν έχει αποσταλεί από τον ΟΓΑ. Κατά δεύτερον, είχα την εντύπωση πως εκτός από το 10% εισφορών ΟΓΑ, υπάρχει και ένα 25% εισφορών ΙΚΑ. Κάνω λάθος;

 

Από κει και πέρα, η έκπτωση θα είναι τα 2/3 των εισφορών, δηλαδή 133,33 + το πληρωτέο.

Την απολογιστική κατάσταση, που είναι και το στοιχείο συναλλαγής, από που τη ζητάει ο αγρότης;

1800 μισθοδοσια +200 εργοδοτικες εισφορες ή 2000 μισθοδοσια

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...