Jump to content
 • 0

Λογιστική αντιμετωπιση για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"


Σ_ΣΑΚΗΣ
 Share

Question

Φροντιστήριο Ξ.Γ. υπέγραψε σύμβαση στο πλαίσιο της πράξης "Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης"(πρόσκληση β).

Ενδιάμεσος φορέας είναι κάποιο ΚΕΚ που διοργανώνει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία σύμφωνα με την σύμβαση μετέχουν:

α) Ένας εργαζόμενος και

β) Ο εργοδότης (ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου).

 

Για να εκταμιευθεί το ποσό της επιδότησης το ΚΕΚ συν τοις άλλοις έχει ζητήσει να εκδοθεί από το Φροντιστήριο:

α) Απόδειξη Δαπανών για τον εργαζόμενο ποσού 600 ευρώ (με την σχετική παρακράτηση φόρου κλπ).[έχει εκδοθεί 2013]

β) Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.  ποσού 1000 ευρώ για τον εργοδότη (έκδοση προς τον ίδιο) ως αμοιβή του για την παρακολούθηση. [έχει εκδοθεί στο 2013]

 

Το ΚΕΚ έχει εκδόσει 2 ΤΠΥ ποσού 1600χ2=3200 προς το Φροντιστήριο για την παροχή υπηρεσίας του.

 

Το ποσό της επιδότησης αναμένεται σε λίγες ημέρες.(ποσό 5600).

 

Οι εγγραφές στα βιβλία (απλογραφικά) έχουν γίνει ως εξής

α)Για την Απόδειξη δαπανών στα έξοδα

β)Για την ΑΠΥ προς τον ίδιο τον εργοδότη την πέρασα στα έσοδα σε στήλη λοιπά έσοδα αλλά δεν ξέρω αν έπραξα σωστά.(Κανονικά στην φορολογία εισοδήματος;).

γ)Τα τιμολόγια του ΚΕΚ στα έξοδα ως λήψη υπηρεσιών.

 

Το ποσό της επιδότησης πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία και σε ποιά χρήση;Στα λοιπά έσοδα;Μετέχει στην φορολογία εισοδήματος η πάει στον 681;

 

 

Link to comment
Share on other sites

21 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Ο εργοδότης δλδ τι υπηρεσίες προσέφερε στον εαυτό του? έκανε πχ στον εαυτό του μάθημα αγγλικών και παρακολουθούσε τον εαυτό του? Φαντόζομαί ότι κατω στο ΤΠΥ που γράφει ο καταβαλων -ο λαβων θα υπέγραψε ως τσακ νορις .ΦΠΑ έχει το ΤΠΥ?

Μέχρι τώρα είχαμε την εφορία που μας έλεγε τι να κοψουμε ,τις τραπεζες ,τους συμβουλους επενδύσεων τώρα μας προέκυψαν και τα ΚΕΚ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Φροντιστήριο Ξ.Γ. υπέγραψε σύμβαση στο πλαίσιο της πράξης "Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης"(πρόσκληση β).

Ενδιάμεσος φορέας είναι κάποιο ΚΕΚ που διοργανώνει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία σύμφωνα με την σύμβαση μετέχουν:

α) Ένας εργαζόμενος και

β) Ο εργοδότης (ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου).

 

Για να εκταμιευθεί το ποσό της επιδότησης το ΚΕΚ συν τοις άλλοις έχει ζητήσει να εκδοθεί από το Φροντιστήριο:

α) Απόδειξη Δαπανών για τον εργαζόμενο ποσού 600 ευρώ (με την σχετική παρακράτηση φόρου κλπ).[έχει εκδοθεί 2013]

β) Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.  ποσού 1000 ευρώ για τον εργοδότη (έκδοση προς τον ίδιο) ως αμοιβή του για την παρακολούθηση. [έχει εκδοθεί στο 2013]

 

Το ΚΕΚ έχει εκδόσει 2 ΤΠΥ ποσού 1600χ2=3200 προς το Φροντιστήριο για την παροχή υπηρεσίας του.

 

Το ποσό της επιδότησης αναμένεται σε λίγες ημέρες.(ποσό 5600).

 

Οι εγγραφές στα βιβλία (απλογραφικά) έχουν γίνει ως εξής

α)Για την Απόδειξη δαπανών στα έξοδα

β)Για την ΑΠΥ προς τον ίδιο τον εργοδότη την πέρασα στα έσοδα σε στήλη λοιπά έσοδα αλλά δεν ξέρω αν έπραξα σωστά.(Κανονικά στην φορολογία εισοδήματος ;).

γ)Τα τιμολόγια του ΚΕΚ στα έξοδα ως λήψη υπηρεσιών.

 

Το ποσό της επιδότησης πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία και σε ποιά χρήση;Στα λοιπά έσοδα;Μετέχει στην φορολογία εισοδήματος η πάει στον 681;

 

αποδ.δαπανης θα επρεπε

θα το  καταχωρουσες σαν δαπανη με πρακρατηση και θα το δηλωνε σαν αμοιβη τριτων στο ε1

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αυτό είναι το ενημερωτικό που έστειλε στο φροντιστήριο το ΚΕΚ.

 

"Δεδομένου ότι πρέπει να γίνει η τιμολόγηση των εκπαιδευτικών επιδομάτων που θα λάβετε εσείς και ο/οι εργαζόμενος/οι της επιχείρησης σας για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει να κοπούν τα εξής παραστατικά :

Για εσάς :

·      Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ότι εκδίδει η επιχείρησή σας) με τα προσωπικά σας στοιχεία, με την αιτιολογία και το ποσό που αναφέρεται στο συνημμένο pdf αρχείο και με ημερομηνία έως 09/09/2013. Σε περίπτωση που έχετε κόψει ήδη απόδειξη με μεταγενέστερη ημερομηνία μπορείτε σύμφωνα με τις οδηγίες που έχω λάβει από το λογιστήριο του φορέα μας, να ξεκινήσετε ένα δεύτερο μπλοκ ΑΠΥ (αθεώρητο από 01/01/13), στο οποίο θα σημειώσετε δίπλα στην αρίθμησή του «ΣΕΙΡΑ Α». Είναι απαραίτητο η απόδειξη να έχει ημερομηνία έως 09/09/2013

Για τον/ους εργαζόμενο/ους

·      Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (αθεώρητο επίσης) με αιτιολογία σύμφωνα με το υπόδειγμα pdf που σας αποστέλλω, με ποσά σύμφωνα με τον πίνακα excel που σας αποστέλλω, και με ημερομηνία Ιουλίου. Όπως θα δείτε και στο συνημμένο πίνακα excel των εκπαιδευτικών επιδομάτων, η αμοιβή των εργαζομένων επιβαρύνεται με κρατήσεις 20% φόρο και 3,6% χαρτόσημο. Ο φόρος είναι ποσό που πρέπει να καταβληθεί από την επιχείρησή σας στην εφορία, δεδομένου όμως ότι δεν έχετε εισπράξει χρήματα από το πρόγραμμα ακόμα, μπορεί να μετατεθεί η κατάθεσή του για αργότερα μόλις εισπράξετε την Α’Δόση της επιχορήγησης, με μια επιβάρυνση ύψους 2,00€ περίπου ανά άτομο.

Επίσης, συνημμένα σας αποστέλλω και μια ενημερωτική επιστολή με τα έντυπα και δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουμε ώστε να υποβάλλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΙΕΑΔ), αίτημα για την είσπραξη της Α’Δόσης της επιχορήγησης της επιχείρησης σας (80%). Τα έντυπα έχουν συμπληρωθεί από το φορέα μας και θα σας τα προσκομίσει προς υπογραφή ο υπεύθυνος για την επιχείρησή σας σύμβουλος. Εσείς θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά Νο 5, 8 και 9.

 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία, είμαι στη διάθεσή σας

 

Ευχαριστώ πολύ"

 

και επίσης ένα υπόδειγμα ΤΠΥ με στοιχεία πελάτη του ίδιου του ιδιοκτήτη(Χωρίς ΦΠΑ)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Λοιπόν το μυστήριο ελύθει.Επικοινώνησα με το λογιστήριο του ΚΕΚ και αυτό που μου είπαν είναι ότι μετά από επικοινωνία τους με τον Κώδικα στο Υπουργείο τους είπαν ότι για την αμοιβή του εργοδότη πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ ή ΤΠΥ και να περασθεί όμως ώς έξοδο(σαν αμοιβή προς τον επιχειρηματία) διότι απόδειξη αυτοπαράδοσης δεν προβλέπεται αφου δεν υπάρχει ΦΠΑ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Λοιπόν το μυστήριο ελύθει.Επικοινώνησα με το λογιστήριο του ΚΕΚ και αυτό που μου είπαν είναι ότι μετά από επικοινωνία τους με τον Κώδικα στο Υπουργείο τους είπαν ότι για την αμοιβή του εργοδότη πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ ή ΤΠΥ και να περασθεί όμως ώς έξοδο(σαν αμοιβή προς τον επιχειρηματία) διότι απόδειξη αυτοπαράδοσης δεν προβλέπεται αφου δεν υπάρχει ΦΠΑ.

Καλημέρα.

Το έσοδο απο το τιμολογιο επιχορήγησης που θα εκδοθεί γνωρίζεις πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία;

Ειναι φορολογητέο έσοδο;

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επαναφέρω το ερώτημα καθώς δεν έχω βρει κάποια απάντηση.

 

Το έσοδο απο το τιμολογιο επιχορήγησης που έχει εκδοθεί είναι φορολογητέο έσοδο;

Τα έξοδα - ΤΠΥ απο το ΚΕΚ προς την επιχειρηση και Αποδ.Δαπάνης εκπίπτουν κανονικά ;

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συγνώμη που επαναφέρω το ερώτημα αλλά δεν έχω βρεί την απάντηση.

 

 

Γνωρίζει κάποιος ποιά είναι η φορολογική αντιμετώπιση τόσο της επιχορήγησης όσο και των εξόδων που αφορούν αυτή στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β

 

 

 1. Λογιστική ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ της επιχορήγησης

Απαντώντας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. συμβουλευτική, κατάρτιση) αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το 1028842/810/Α0012/02.04.04).

Η είσπραξη της ενίσχυσης να καταχωρείται στην προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων – εξόδων και συγκεκριμένα καταχωρείται στην πλευρά των εσόδων σε ξεχωριστή στήλη (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ).

Το έσοδο της επιχορήγησης, και τα αντίστοιχα έξοδα από τα τιμολόγια του Συμβούλου και του ΚΕΚ καταχωρούνται  στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, κατά την ημερομηνία της είσπραξής του και της ταυτόχρονης έκδοσης του τιμολογίου του άρθρου 12, παράγραφος 3 του ΚΒΣ και όχι πέραν τη λήξεως διαχειριστικής χρήσης (δηλαδή στο τέλος της χρήσης μπορεί να γίνεται μια εγγραφή με το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στην χρήση αυτή).

Επιπλέον το έσοδο της επιχορήγησης για τη λήψη του εκπαιδευτικού επιδόματος καταχωρείται και αυτό αντίστοιχα όπως είπαμε παραπάνω. Το αντίστοιχο παραστατικό που θα λάβει η επιχείρηση θα είναι Τιμολόγιο αυτοπαράδοσης αναγράφοντας σαν αιτιολογία ότι εκδίδεται για αυτοπαράδοση αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήση υπηρεσιών (ΠΟΛ 1023/2014)

Η δαπάνη από το τιμολόγιο του Συμβούλου εκπίπτει κανονικά από τα έξοδα της επιχείρησης και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων στη στήλη “Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ”

Η δαπάνη από το τιμολόγιο του ΚΕΚ η οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ εκπίπτει κανονικά από τα έξοδα της επιχείρησης και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων στη στήλη “Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

Η δαπάνη για τη λήψη εκπαιδευτικού επιδόματος η οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ εκπίπτει κανονικά από τα έξοδα της επιχείρησης και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων στη στήλη “Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

 

Επισημαίνουμε ότι οι δαπάνες πρέπει να εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

 

 

 

2.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ της επιχορήγησης

Τη λήψη επιχορήγησης την δηλώνουμε στην περιοδική ΦΠΑ του αντίστοιχου τριμήνου όπου εκδόθηκε το τιμολόγιο και καταχωρείται στο κωδ. 310 της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ("Εκροές απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης").

Την καθαρή αξία από το τιμολόγιο του Συμβούλου την δηλώνουμε στην περιοδική δήλωση στην περιοδική ΦΠΑ του αντίστοιχου τριμήνου όπου εκδόθηκε το τιμολόγιο και καταχωρείται στο κωδ. 357 της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ("Δαπάνες γενικά έξοδα φορολογητέα") ενώ το ποσό του ΦΠΑ το καταχωρούμε στο κωδ. 377 της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ("ΦΠΑ Δαπανών”)

Το τιμολόγιο από το Κ.Ε.Κ. δεν έχει ΦΠΑ (οι Υπηρεσίες εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ) και επομένως δε το δηλώνουμε στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ σε κάποιο κωδικό παρά μόνο στην εκκαθαριστική δήλωση στο κωδ. 666 (“Λοιπές εισροές απαλ/νες εξαιρούμενες, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης”)

Στο τέλος του χρόνου όπου υποβάλλουμε την εκκαθαριστική ΦΠΑ το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να περιληφθεί στον κωδικό 611, γιατί κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη στη δημιουργία του κλάσματος της αναλογικής έκπτωσης ΦΠΑ ( pro-rata). Συγκεκριμένα εάν η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί άλλες πράξεις, για τις οποίες να έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata, πέραν της επιχορήγησης, τότε δεν δημιουργεί κλάσμα pro-rata. Εάν όμως πραγματοποιεί άλλες πράξεις εξ’ αιτίας των οποίων έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata (π.χ. έσοδα από ενοίκια), τότε θα πρέπει στον παρονομαστή του κλάσματος (κωδικός 403) να συμπεριλάβει και το ποσό της επιχορήγησης.

Στο Ε3 θα αναφερθεί η επιχορήγηση στον κωδ.904. («Σύνολο επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση») καθώς και στο κωδ.282 («Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών»). Τις δαπάνες των τιμολόγιων του Συμβούλου και του ΚΕΚ τα καταχωρούμε στον κωδ.528 εάν η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι εμπορίας και μεταποίησης ή στον κωδ.529 εάν είναι παροχής υπηρεσιών ή στο κωδ.530 εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης δηλώνετε σαν ελεύθερο επάγγελμα.

Επιπλέον το ποσό της επιχορήγησης περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών ενώ το καθαρό ποσό του Συμβούλου και του ΚΕΚ περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών.

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι παραπάνω συμβουλές σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση είναι ενδεικτικές και ο κάθε αρμόδιος και υπεύθυνος για την ορθή φορολογική και λογιστική τήρηση των παραπάνω είναι ο λογιστής της επιχείρησης σας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Anaferomste genika se etairies kai oxi se mi kerdoskopikoys organismoys...

 

Σε πια παράγραφο είδες τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην παραπάνω απόφαση;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σε πια παράγραφο είδες τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην παραπάνω απόφαση;

Φιλε μου αυτο ισως αφορα τα σωματεια που συμμετεχουν στη προσκληση Α. Για επιχειρησεις που συμμετεχουν στη προσκληση Β ειναι αυτο που αναφερουμε παραπανω. Παντως οποιος συναδελφος θελει να εκφρασει τη γνωμη του για τη λογιστικη και φορολογικη μεταχειριση μπορει να το κανει αλλωστε οι οδηγιες ειναι ενδεικτικες..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Φιλε μου αυτο ισως αφορα τα σωματεια που συμμετεχουν στη προσκληση Α. Για επιχειρησεις που συμμετεχουν στη προσκληση Β ειναι αυτο που αναφερουμε παραπανω. Παντως οποιος συναδελφος θελει να εκφρασει τη γνωμη του για τη λογιστικη και φορολογικη μεταχειριση μπορει να το κανει αλλωστε οι οδηγιες ειναι ενδεικτικες..

 

1) Σε πια παράγραφο είδες τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην παραπάνω απόφαση;

2) Σε πια παράγραφο είδες σωματεία στην παραπάνω απόφαση;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

παιδια μια ερωτηξη εχει κοψει ενας πωληση παλιοσιδερα και ενα αλλο τιμ σε εξαγωγικη αυτα πανε περιοδικη 309 και εκκαθ 609 σωστα? εχει παρει κ επιχορηγηση απο κεκ εχει pro rata?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β

 

 

 1. Λογιστική ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ της επιχορήγησης

Απαντώντας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. συμβουλευτική, κατάρτιση) αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το 1028842/810/Α0012/02.04.04).

Η είσπραξη της ενίσχυσης να καταχωρείται στην προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων – εξόδων και συγκεκριμένα καταχωρείται στην πλευρά των εσόδων σε ξεχωριστή στήλη (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ).

Το έσοδο της επιχορήγησης, και τα αντίστοιχα έξοδα από τα τιμολόγια του Συμβούλου και του ΚΕΚ καταχωρούνται  στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, κατά την ημερομηνία της είσπραξής του και της ταυτόχρονης έκδοσης του τιμολογίου του άρθρου 12, παράγραφος 3 του ΚΒΣ και όχι πέραν τη λήξεως διαχειριστικής χρήσης (δηλαδή στο τέλος της χρήσης μπορεί να γίνεται μια εγγραφή με το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στην χρήση αυτή).

Επιπλέον το έσοδο της επιχορήγησης για τη λήψη του εκπαιδευτικού επιδόματος καταχωρείται και αυτό αντίστοιχα όπως είπαμε παραπάνω. Το αντίστοιχο παραστατικό που θα λάβει η επιχείρηση θα είναι Τιμολόγιο αυτοπαράδοσης αναγράφοντας σαν αιτιολογία ότι εκδίδεται για αυτοπαράδοση αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήση υπηρεσιών (ΠΟΛ 1023/2014). Η δαπάνη για τη λήψη εκπαιδευτικού επιδόματος η οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ εκπίπτει κανονικά από τα έξοδα της επιχείρησης και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων στη στήλη “Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

Η δαπάνη από το τιμολόγιο του Συμβούλου εκπίπτει κανονικά από τα έξοδα της επιχείρησης και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων στη στήλη “Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ”

Η δαπάνη από το τιμολόγιο του ΚΕΚ η οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ εκπίπτει κανονικά από τα έξοδα της επιχείρησης και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων στη στήλη “Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

 

Σε περίπτωση που έλαβε επιχορηγήσεις εντός του έτους 2013, ενώ η διαδικασία υλοποίησης των έργων που αφορούν τις επιχορηγήσεις αυτές έγιναν εντός του επομένου έτους 2014 τα ποσά που εισπράχθηκαν το έτος 2013 και έχουν εκδοθεί αντίστοιχα παραστατικά πρέπει να αποτελέσουν έσοδο της επόμενης χρήσης 2014 εντός της οποίας θα προκύψουν και οι αντίστοιχες δαπάνες από την πραγματοποίηση του σκοπού των επιχορηγήσεων (σχετ. έγγραφο 1108679/2359/Α0012/15.1.2005).

Δεδομένου ότι πρέπει να γίνει η τιμολόγηση των εκπαιδευτικών επιδομάτων που θα λάβετε εσείς και ο/οι εργαζόμενος/οι της επιχείρησης σας για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει να κοπούν τα εξής παραστατικά :

 • Τιμολόγιο Αυτοπαράδοσης - ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών (ότι εκδίδει η επιχείρησή σας) με τα προσωπικά σας στοιχεία, υπόδειγμα για το οποίο θα λάβετε από τον Σύμβουλο Διαρθρωτικής Προσαρμογής
 • Για τον/ους εργαζόμενο/ους Τίτλος Κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης - αθεώρητο επίσης) με αιτιολογία «Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος στα πλαίσια του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής - Πρόσκληση Β "Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός Οικονομικής Κρίσης». Για το εκπαιδευτικό επίδομα, η αμοιβή των εργαζομένων επιβαρύνεται με κρατήσεις 20% φόρο και 3,6% χαρτόσημο. Ο φόρος είναι ποσό που πρέπει να καταβληθεί από την επιχείρησή σας στην εφορία, δεδομένου όμως ότι δεν έχετε εισπράξει χρήματα από το πρόγραμμα ακόμα, μπορεί να μετατεθεί η κατάθεσή του για αργότερα μόλις εισπράξετε την Α’Δόση της επιχορήγησης, με μια επιβάρυνση ύψους 2,00€ περίπου ανά άτομο. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και η περίπτωση εταίρου / εταίρων για επιχειρήσεις νομικών μορφών Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ.

Επισημαίνουμε ότι οι δαπάνες πρέπει να εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

2.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ της επιχορήγησης

Τη λήψη επιχορήγησης την δηλώνουμε στην περιοδική ΦΠΑ του αντίστοιχου τριμήνου όπου εκδόθηκε το τιμολόγιο και καταχωρείται στο κωδ. 310 της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ("Εκροές απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης").

Την καθαρή αξία από το τιμολόγιο του Συμβούλου την δηλώνουμε στην περιοδική δήλωση στην περιοδική ΦΠΑ του αντίστοιχου τριμήνου όπου εκδόθηκε το τιμολόγιο και καταχωρείται στο κωδ. 357 της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ("Δαπάνες γενικά έξοδα φορολογητέα") ενώ το ποσό του ΦΠΑ το καταχωρούμε στο κωδ. 377 της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ("ΦΠΑ Δαπανών”)

Το τιμολόγιο από το Κ.Ε.Κ. δεν έχει ΦΠΑ (οι Υπηρεσίες εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ) και επομένως δε το δηλώνουμε στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ σε κάποιο κωδικό παρά μόνο στην εκκαθαριστική δήλωση στο κωδ. 666 (“Λοιπές εισροές απαλ/νες εξαιρούμενες, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης”)

Στο τέλος του χρόνου όπου υποβάλλουμε την εκκαθαριστική ΦΠΑ το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να περιληφθεί στον κωδικό 611, γιατί κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη στη δημιουργία του κλάσματος της αναλογικής έκπτωσης ΦΠΑ ( pro-rata). Συγκεκριμένα εάν η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί άλλες πράξεις, για τις οποίες να έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata, πέραν της επιχορήγησης, τότε δεν δημιουργεί κλάσμα pro-rata. Εάν όμως πραγματοποιεί άλλες πράξεις εξ’ αιτίας των οποίων έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata (π.χ. έσοδα από ενοίκια), τότε θα πρέπει στον παρονομαστή του κλάσματος (κωδικός 403) να συμπεριλάβει και το ποσό της επιχορήγησης.

Στο Ε3 θα αναφερθεί η επιχορήγηση στον κωδ.904. («Σύνολο επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση») καθώς και στο κωδ.282 («Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών»). Τις δαπάνες των τιμολόγιων του Συμβούλου και του ΚΕΚ τα καταχωρούμε στον κωδ.528 εάν η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι εμπορίας και μεταποίησης ή στον κωδ.529 εάν είναι παροχής υπηρεσιών ή στο κωδ.530 εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης δηλώνετε σαν ελεύθερο επάγγελμα.

Επιπλέον το ποσό της επιχορήγησης περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών ενώ το καθαρό ποσό του Συμβούλου και του ΚΕΚ περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι παραπάνω συμβουλές σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση είναι ενδεικτικές και ο κάθε αρμόδιος και υπεύθυνος για την ορθή φορολογική και λογιστική τήρηση των παραπάνω είναι ο λογιστής της επιχείρησης σας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα μία επιβεβαίωση θα ήθελα πελάτης έχει κόψει τιμολόγιο αυτοπαραδοσης για το (ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β) το τιμολογιο θα περαστεί σε ξεχωριστή στήλη π.χ. επιχορηγήσις και στις συγκεντρωτικές θα πάει στο σύνολο μαζί με τις λιανικές?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα μία επιβεβαίωση θα ήθελα πελάτης έχει κόψει τιμολόγιο αυτοπαραδοσης για το (ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β) το τιμολογιο θα περαστεί σε ξεχωριστή στήλη π.χ. επιχορηγήσις και στις συγκεντρωτικές θα πάει στο σύνολο μαζί με τις λιανικές?

1. Αρχικά, να καταχωρήσετε το τιμολόγιο αυτοπαράδοσης ως έξοδο της επιχείρησης. Το τιμολόγιο αυτό πιστοποιεί τη καταβολή  του εκπαιδευτικού επιδόματος στ​ον ............... ​από την ατομική  επιχείρηση (η οποία είναι δικαιούχος του Προγράμματος). Το τιμολόγιο αυτοπαράδοσης πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη. Αφού το καταχωρήσετε θα χρειαστεί  να στείλετε την ημερομηνία με την οποία το καταχωρήσατε στο βιβλίο εσόδων εξόδων.

2. Θα χρειστει αντίγραφο των σελίδων του βιβλίου εσόδων - εξόδων της επιχείρησης στις οποίες πρέπει να φαίνεται η καταχώρηση της Α Δόσης της επιχορήγησης ως έσοδο καθώς και των τιμολογίων / παραστατικών που αφορούν τις δαπάνες του Προγράμματος ως έξοδα (τιμολόγιο Συμβούλου, τιμολόγιο ΚΕΚ, τιμολόγιο αυτοπαράδοσης,)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

1. Αρχικά, να καταχωρήσετε το τιμολόγιο αυτοπαράδοσης ως έξοδο της επιχείρησης. 

 

Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης δεν είναι έσοδο της επιχείρησης;

 

Σε επικοινωνία που είχα με ΚΕΚ μου είπαν να περάσω το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης σαν ΕΣΟΔΟ και σαν ΕΞΟΔΟ μετά για να μηδενιστεί.

Τελικά τι κάνουμε, μεγάλο μπλέξιμο με αυτά τα παλιοΚΕΚ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης δεν είναι έσοδο της επιχείρησης;

 

Σε επικοινωνία που είχα με ΚΕΚ μου είπαν να περάσω το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης σαν ΕΣΟΔΟ και σαν ΕΞΟΔΟ μετά για να μηδενιστεί.

Τελικά τι κάνουμε, μεγάλο μπλέξιμο με αυτά τα παλιοΚΕΚ.

Όπως αναφέρουμε ε, μία από τις τρεις δαπάνες του Προγράμματος είναι η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στο άτομο της επιχείρησης που συμμετείχε και ως καταρτιζόμενος.
 
Στην περίπτωση μας το άτομο αυτό είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
 
Άρα, συνεπώς, το τιμολόγιο αυτοπαράδοσης δηλώνει ότι η ατομική επιχείρηση "ΓΕΩΡΓΙΟΣ" παραδίδει στο άτομο  Γεώργιο το εκπαιδευτικό επίδομα.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης (καθώς ως έσοδο εμφανίζεται η Α δόση της επιχορήγησης που έχει λάβει και η Β δόση που πρόκειται να λάβει).
Αυτη η ιδιαίτερη μεταχείριση γίνεται μόνο για αυτό το πρόγραμμα και η οδηγια που δόθηκε απο τον αρμόδιο φορέα δεν ειναι σωστά λογιστικά.
 
Σε περίπτωση όπου το παραπάνω δεν σας καλύπτει (κολλαει) λογιστικά μπορεί να γινει  και με μια Υ/Δ 
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...