Jump to content
 • 0

Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών


birbilis
 Share

Question

Ερωτήματα:
Αυτό το βιβλίο μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό πχ ένα φύλο excel?
Εάν δεν έχεις τροποποιήσεις ή υπερώριες πρέπει απλά να υπάρχει στην επιχ/ση πχ μια σελίδα κενή?
Οταν έχουμε αλλαγή ωραρίου πρέπει να στέλνουμε και πίνακα τροποποίησης ωραρίου πέρα από την εγγραφή στο βιβλίο?

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Ερωτήματα:

Αυτό το βιβλίο μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό πχ ένα φύλο excel?ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΕΣ

Εάν δεν έχεις τροποποιήσεις ή υπερώριες πρέπει απλά να υπάρχει στην επιχ/ση πχ μια σελίδα κενή?ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Οταν έχουμε αλλαγή ωραρίου πρέπει να στέλνουμε και πίνακα τροποποίησης ωραρίου πέρα από την εγγραφή στο βιβλίο?ΝΑΙ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά υπάρχουν αυτά κάπου γραμμένα (νόμος, εγκύκλιος κτλ)?

Και ποιός ο λογος ύπαρξης του βιβλίου εάν πρέπει να στέλνουμε και πίνακα?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δες αυτό και κάνε ότι σε φωτίσει ...

 

 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4225 Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 • Άρθρο 14

2. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α' 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,
η) η υπογραφή του εργαζομένου.
Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μήπως το βιβλίο αναφέρεται σε έκτακτη τροποποίηση του ημερήσιου ωραρίου ???Γιατί αν έχει τροποποίηση


ωραρίου ας πούμε για όλη την επόμενη εβδομάδα,τότε πως συμπληρώνεται το βιβλίο ???


Άρα για την ημερήσια τροποποίηση και εγγραφη στο βιβλίο και Ε4 πίνακα ηλεκτρονικά εντός των 48 ωρών.


Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

Δες αυτό και κάνε ότι σε φωτίσει ...

 

 

 

Το έχω διαβάσει το ΦΕΚ του νόμου και από εκεί που δημιουργήθηκαν οι απορίες!

Ας ελπίσουμε να δώσουν διευκρινήσεις σύντομα...

Μέχρι τότε κάνουμε ότι ξέρουμε παράλληλα με εγγραφή στο νέο μας βιβλίο, εφόσον βέβαια το δέχεται το σύστημα.

Και όποιος το κάνει πρώτος ας μας πεί αν δέχεται πίνακα τροποποίησης ωραρίου μια μέρα ΜΕΤΑ την τροποποίηση!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

Γιατί αν έχει τροποποίηση ωραρίου ας πούμε για όλη την επόμενη εβδομάδα,τότε πως συμπληρώνεται το βιβλίο ???

 

Για κάθε μέρα της εβδομάδας που έχουμε τροποποίηση ωραρίου, συμπληρώνουμε και μια μηχανογραφημένη σελίδα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλο σας βραδυ

θαθελα  να ρωτησω την αποψι σας σε κατι διοτι ειχα μια διαφωνια επ αυτου

Σημερα συζητουσα  εφ ολης της υλης ,με καποιον  συναδελφο-φιλο και μεταξυ αλλων, ισχυριζεται οτι δεν προκυπτει πουθενα απο τον Νομο οτι το ειδικο βιβλιο τροποποιησης ωραριου και υπερωριων ειναι υποχρεωτικο να το τηρεις εχεις  δεν εχεις υπερωριες και τροποποιησεις . οντως δεν το λεει  ετσι ξεκαθαρα αλλα εγω  θεωρω οτι προκυπτει απο τα υπολοιπα που λεει οπως τα λεει. 

δηλαδη αν δεν το εχω

1)Πως θα αποδειξω οτι θα εγραφα την τροποποιηση ή την υπερωρια αφου δεν το εχω καν?

2)εφ,οσον σου λεει  μπλα,μπλα,, μπλα ,,,<<τηρειταi>> στο χωρο εργασιας>> εγω τι θα τηρω?

3) αφου λεει οτι αντικαθιστα το προηγουμενο και το προηγουμενο ηταν υποχρεωτικο ειχες δεν ειχες υπερωριες αρα και αυτο  το νεο δεν θα πρεπει να ειναι και αυτο  υποχρεωτικο?

αραγε λαθος το σκεπτομαι εγω οποτε, εχει δικιο ο αλλος? ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλο σας βραδυ

θαθελα  να ρωτησω την αποψι σας σε κατι διοτι ειχα μια διαφωνια επ αυτου

Σημερα συζητουσα  εφ ολης της υλης ,με καποιον  συναδελφο-φιλο και μεταξυ αλλων, ισχυριζεται οτι δεν προκυπτει πουθενα απο τον Νομο οτι το ειδικο βιβλιο τροποποιησης ωραριου και υπερωριων ειναι υποχρεωτικο να το τηρεις εχεις  δεν εχεις υπερωριες και τροποποιησεις . οντως δεν το λεει  ετσι ξεκαθαρα αλλα εγω  θεωρω οτι προκυπτει απο τα υπολοιπα που λεει οπως τα λεει. 

δηλαδη αν δεν το εχω

1)Πως θα αποδειξω οτι θα εγραφα την τροποποιηση ή την υπερωρια αφου δεν το εχω καν?

2)εφ,οσον σου λεει  μπλα,μπλα,, μπλα ,,,<<τηρειταi>> στο χωρο εργασιας>> εγω τι θα τηρω?

3) αφου λεει οτι αντικαθιστα το προηγουμενο και το προηγουμενο ηταν υποχρεωτικο ειχες δεν ειχες υπερωριες αρα και αυτο  το νεο δεν θα πρεπει να ειναι και αυτο  υποχρεωτικο?

αραγε λαθος το σκεπτομαι εγω οποτε, εχει δικιο ο αλλος? ;)

 

Είναι υποχρεωτικό. Το λέει ο νόμος, δεν τον διάβασε ο φίλος σου;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εγώ βλέπω οτι το κολοβιβλίο αυτό τηρείται υποχρεωτικά και εκεί γράφουμε τις έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου

που γίνονται ,πέραν του ωραρίου που αναφέρεται στον πίνακα που έχουμε ήδη στείλει πχ κάποιος εργάζεται

βάσει πίνακα απο 08.00-16.00,αν εργαστεί έκτακτα απο 09,00-17,00 τότε γίνεται η αναγραφή,χωρίς άλλη ενέργεια

πίνακα κλπ,αν όμως κάποιος εργαζόμενος ,αλλάξει το ωράριό του και είναι συνέχεια αντί 08,00-16,00 σε

09,00-17,00 τότε κανονικά πίνακα τροποποίησης ωραρίου και όχι αναγραφή στο βιβλίο,το θέμα είναι η υπερεργασία

αναγράφεται?η υπερωρία για πέραν των 9 ωρών .επι πενθημέρου,γράφεται και γνωστοποιείται στο σεπε.

Αν κάποιος καταλαβαίνει κάτι άλλο,ας το αναφέρει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

έστω ότι έχω τροποποίηση σύμβασης μερικής απασχόλησης απ 5ήμερο 6ωρο σε 2ήμερο εξάωρο. Αν υποβάλλω τροποποιητικό πίνακα προσωπικού πριν την αλλαγή και υποβάλλω και τροποποίηση σύμβασης μερικής απασχόλησης εντός 8ημέρου , πρέπει να τον καταχωρίσω και στο ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωρειών;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εγω ετσι οπως το καταλαβαίνω σ΄αυτο το βιβλίο πρεπει να γράφονται τα πάντα.

Τροποποιήσεις ωραριων ,υπερωριες ,υπερεργασια τα πάντα.

Ας κανει ο καθενας οτι καταλαβαίνει κι ο θεός βοηθός. :D

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Είναι υποχρεωτικό. Το λέει ο νόμος, δεν τον διάβασε ο φίλος σου;

Που ακριβως το λεει Δημητρη μου? η .... και συ λες οτι ,προκυπτει απο τα συμφραζομενα ?

καλο απογευμα

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εγώ βλέπω οτι το κολοβιβλίο αυτό τηρείται υποχρεωτικά και εκεί γράφουμε τις έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου

που γίνονται ,πέραν του ωραρίου που αναφέρεται στον πίνακα που έχουμε ήδη στείλει πχ κάποιος εργάζεται

βάσει πίνακα απο 08.00-16.00,αν εργαστεί έκτακτα απο 09,00-17,00 τότε γίνεται η αναγραφή,χωρίς άλλη ενέργεια

πίνακα κλπ,αν όμως κάποιος εργαζόμενος ,αλλάξει το ωράριό του και είναι συνέχεια αντί 08,00-16,00 σε

09,00-17,00 τότε κανονικά πίνακα τροποποίησης ωραρίου και όχι αναγραφή στο βιβλίο,το θέμα είναι η υπερεργασία

αναγράφεται?η υπερωρία για πέραν των 9 ωρών .επι πενθημέρου,γράφεται και γνωστοποιείται στο σεπε.

Αν κάποιος καταλαβαίνει κάτι άλλο,ας το αναφέρει.

 

Όλα αυτά τα πολύ λογικά και εύλογα ερωτήματα, ευελπιστούμε ότι θα τα λύσει η ερμηνευτική εγκύκλιος που νομίζω ότι γράφεται αυτές τις μέρες. Στο γόνα....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

έστω ότι έχω τροποποίηση σύμβασης μερικής απασχόλησης απ 5ήμερο 6ωρο σε 2ήμερο εξάωρο. Αν υποβάλλω τροποποιητικό πίνακα προσωπικού πριν την αλλαγή και υποβάλλω και τροποποίηση σύμβασης μερικής απασχόλησης εντός 8ημέρου , πρέπει να τον καταχωρίσω και στο ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωρειών;

 

 

Μη βιάζεστε. Περιμένετε την εγκύκλιο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Όλα αυτά τα πολύ λογικά και εύλογα ερωτήματα, ευελπιστούμε ότι θα τα λύσει η ερμηνευτική εγκύκλιος που νομίζω ότι γράφεται αυτές τις μέρες. Στο γόνα....

Ως συνήθως γιατρέ μου και πάντα κατόπιν εορτής,έτσι για να δένει το γλυκό,που τώρα είναι φαρμάκι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εγω το αντιλαμβανομαι ως εξης:

 

απασχολειται εργαζομενος εκτακτως τοτε απλως αναγραφεται εκει η τροποιηση του ωραριου του : Πχ σε καφε μπαρ ενας υπαλληλος καλειται εκτακτως να καλυψει κενο συναδελφου του , γραφεται στο βιβλιο  και εμεις στην πορεια το παραλαμβανουμε και συνυπολογιζουμε στις εξτρα ωρες την αμοιβη κλπ.

Δεν νομιζω οτι πρεπει να προηγηθει τροποποιηση πινακα , αυτο ειναι για να καλυπτει τις πολυ δυσκολες περιπτωσεις τις οποιες μπορει ο επαγγελματιας να πει στον ελεγχο οτι που να προλαβω να ενημερωσω λογιστη σεπε κλπ

 

Κατα την γνωμη μου τηρειται στο καταστημα μονο οταν υπαρχει αλλαγη μια μερα , αν δεν υπαρχει δεν τηρειται 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Όχι.

Υπέβαλα το εξής γραπτό ερώτημα στο τοπικό ΣΕΠΕ:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4225/2013, που ισχύει από 7/1/2013 ημέρα δημοσίευσής του στο ΦΕΚ:

«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Η πραγματοποίηση υπερεργασίας θεωρείται αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου και πρέπει να καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο;

 

Η απάντηση ήταν:

 

"Ναι και πρέπει να την γράφουμε στην στήλη "τροποποίηση ωραρίου" του Ειδικού Βιβλίου."

 

Αν έχετε διαφορετική ερμηνεία του νόμου ή πληροφορία παρακαλώ διαφωτίστε μας.

Για επιβεβαίωση θα ρωτήσω και άλλη υπηρεσία. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υπέβαλα το εξής γραπτό ερώτημα στο τοπικό ΣΕΠΕ:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4225/2013, που ισχύει από 7/1/2013 ημέρα δημοσίευσής του στο ΦΕΚ:

«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Η πραγματοποίηση υπερεργασίας θεωρείται αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου και πρέπει να καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο;

 

Η απάντηση ήταν:

 

"Ναι και πρέπει να την γράφουμε στην στήλη "τροποποίηση ωραρίου" του Ειδικού Βιβλίου."

 

Αν έχετε διαφορετική ερμηνεία του νόμου ή πληροφορία παρακαλώ διαφωτίστε μας.

Για επιβεβαίωση θα ρωτήσω και άλλη υπηρεσία. 

 

Περιμένουμε την ρημαδο-εγκύκλιο. Είναι απίστευτοι....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

...ωραία.... με το ρολόι στο χέρι λοιπόν και αλίμονο αν τύχει ένας εργαζόμενος να πάθει κόψιμο κ τον βρουν στην τουαλέτα .... Υπέρβαση ωραρίου, μη καταγραφή στο βιβλίο, δόλια συμπεριφορά από τον εργοδότη που έκρυψε τον εργαζόμενο στην τουαλέτα κλπ κλπ γενικώς χεστήκαμε

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...