Jump to content

Recommended Posts

Καλημέρα συνάδελφοι.

 

Θέλω αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να ψάξω σωστά για  να ενημερώσω σωστά τον πελάτη μου  .

 

Ελεύθερος επαγγελματίας, γιατρός με βιβλία β κατηγορίας σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο με leasing .

 

Αν και έκανα μια αναζήτηση και βρήκα κάποια σχετικά δεν ξέρω τι ισχύει σήμερα.

 

Θέλω να μάθω πως θα κάνω την εγγραφή στα βιβλία..τι περνάει στα έξοδα, αν θεωρείται πάγιο ,αν τον συμφέρει να κάνει αγορά με leasing η αν τον συμφέρει να κάνει κάτι άλλο.Με το ΦΠΑ τι γίνεται, πως θα χειριστώ το θέμα στα βιβλία και στο Ε3.

 

Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites

περνας το μισθωμα καθε μηνα  χωρις δικαιωμα εκπτωσης φπα και τα σχετικα εξοδα συνηρησης-κινησης .

στο τελος θα  κανεις φορολογικη αναμορφωση

συναδελφε  Χρηστο  ,  χρονια πολλα

 

εχω  την εντυπωση   ,οτι  ....τελος  η    ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜ.  ,  στις  δαπανες  αυτες       ..4172/ 13   αρθρ.23      ...δηλ ,     100%   εκπιπτομενες

-και ο φπα- ...... αφου  και ο φπα  " ακολουθει την τυχη της δαπανης "  

δηλ. πλεον  , μια δαπανη  ,  ειτε εκπιπτει      100 %  .... ειτε  γινεται   Φ.ΑΝΑΜ.   ΣΤΟ  100%.... 

ισως τα εχω  μπερδεμενα και εγω  ....ειναι  τοσα  πολλα     ....

επισης   εκτος   απο το τιμολογιο  καθε μηνα   θα βαλουμε   για εκπτωση  και τις αποσβεσεις   ??     αρθρ.24    1   β       ν.4172        ??

....και  με ποια  τιμη  κτησης   ,οι αποσβεσεις    ??      εχουμε  παγια με  leasing    2   ,    3   ,.... χρονια      

περιμενω αποψεις     καποιο   φως   ......γιατι.......

 

το αγιο  φως,  ξεχασε να αφησει   καμμια  ερμηνευτικη....

Link to post
Share on other sites

συναδελφε  Χρηστο  ,  χρονια πολλα

 

εχω  την εντυπωση   ,οτι  ....τελος  η    ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜ.  ,  στις  δαπανες  αυτες       ..4172/ 13   αρθρ.23      ...δηλ ,     100%   εκπιπτομενες

-και ο φπα- ...... αφου  και ο φπα  " ακολουθει την τυχη της δαπανης "  

δηλ. πλεον  , μια δαπανη  ,  ειτε εκπιπτει      100 %  .... ειτε  γινεται   Φ.ΑΝΑΜ.   ΣΤΟ  100%.... 

ισως τα εχω  μπερδεμενα και εγω  ....ειναι  τοσα  πολλα     ....

επισης   εκτος   απο το τιμολογιο  καθε μηνα   θα βαλουμε   για εκπτωση  και τις αποσβεσεις   ??     αρθρ.24    1   β       ν.4172        ??

....και  με ποια  τιμη  κτησης   ,οι αποσβεσεις    ??      εχουμε  παγια με  leasing    2   ,    3   ,.... χρονια      

περιμενω αποψεις     καποιο   φως   ......γιατι.......

 

το αγιο  φως,  ξεχασε να αφησει   καμμια  ερμηνευτικη....

η κοπελα μιλαει για ε.ι.χ

Link to post
Share on other sites

Το πεδίο είναι ακόμα θολό.Το πιθανότερο σενάριο είναι. Η Leasing τιμολογεί μόνο τους τόκους που χρεώνει , τη δε δόση με απλό σημείωμα χρέωσης. Ο γιατρός εκπίπτει ως έξοδο φυσικά μόνο τους τόκους και για την αξία του αυτ/του(χρεωλύσιο) κάνει τις φορολογικές αποσβέσεις ανεξάρτητα του χρεωστικού σημειώματος που εκδίδει η Leasing

Link to post
Share on other sites

η κοπελα μιλαει για ε.ι.χ

για  ειχ  μιλαω και  εγω   .......ειμαι εκτος  θεματος     ;;;         :)

θα γινεται  Φ .Α  ,  στο  μισθωμα  και στα σχετικα  εξοδα  συντηρ.- κινησης    η  θα εκπιπτουν    100%   ???????  οπως  νομιζω  εγω.....

Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με τον ν.4172/2013

 

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:
α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια,διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού,
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,
γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26,
ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,
στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,
ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. Π. Α. εισροών,
η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,
θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,
ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,
ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,
ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και
ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους - μέλους.

Link to post
Share on other sites

Νίκο σ ευχαριστώ .

 

Δηλαδή η περίπτωση μου είναι το α)?

 

Τελικά ο πελάτης μου θέλει να κάνει ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ.

 

Θέλω να μου πείτε με τις νεες αλλαγές φορολογικά πως αντιμετωπίζεται και τι θα περναω στα βιβλία μου και ποιο ποσό θα εκπίπτει.

Link to post
Share on other sites

Καλημέρα...τελικά μήπως κάποιος συνάδελφος γνωρίζει τα περι χρονομίσθωσης και πως αντιμετωπίζεται και τι θα περναω στα βιβλία μου και ποιο ποσό θα εκπίπτει κλπ?

 

Ο συνάδελφος Nikos b παρέθεσε παραπάνω τα άρθρα 22 και 23 του νέου ΚΦΕ για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καθώς οι εκπτώσεις με τα ποσοστά καταργήθηκαν

Link to post
Share on other sites

Ο συνάδελφος Nikos b παρέθεσε παραπάνω τα άρθρα 22 και 23 του νέου ΚΦΕ για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καθώς οι εκπτώσεις με τα ποσοστά καταργήθηκαν

Άρα η χρονομίσθωση εκπίπτει 100% απο τα έξοδα της επιχείρησης όσα κυβικά και αν είναι το αυτοκίνητο.Σωστά?

Link to post
Share on other sites

Αλλο χρονομισθωση και αλλο Leasing.Σε καμμια περιπτωση αν αφορα ειχ δεν συμψηφιζεις φπα.Επισης οι πληρωμες των δοσεων ειναι τεκμηριο.Στην χρονομισθωση δεν υπαρχει θεμα αποσβεσεις.

Link to post
Share on other sites
  • 10 months later...

Καλησπέρα 

 

έχω απορία σχετικά με τις δαπάνες ιχ ελεύθερου επαγγελματία,τελικά τι κάνουμε αφαιρούμε 100% τις δαπάνες ή κάνουμε αναμόρφωση 30% με βάσει το άρθρο 13 του Ν4172?έχω μπερδευτεί.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...