Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
ΗΛΙΑΣ ΜΠ.

ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΑ ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ?

Question

Τώρα που κονομήσαμε βιβλίο αλλαγής ωραρίου και χάσαμε και το 48ωρο για τις αλλαγές,θα πρέπει να καταγράψουμε και τις αλλαγές στο βιβλίο αλλαγών ωραριου για τις παραπάνω ώρες που θα δουλέψουν κτά την εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου οι υπάλληλοι στα εμπορικά καταστήματα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αυτο το συνενωμενο  βιβλιο τροποποιησης ωραριου και υπερωριων που θα καταργηση την υποχρεωση να υποβαλλουμε στο ΣΕΠΕ την τροποποιηση ωραριου,απο οτι ξερω,εχει συμπεριληφθει στο νομοσχεδιο περι εισφοροδιαφυγης  το οποιο αν θυμαμαι .. κατατεθηκε στην βουλη 21/11?.. αυτο εχει ψηφιστει? νομιζω πως οχι αρα ισχυουν ακομη τα προηγουμενα δηλαδη ηλεκτρονικη γνωστοποιηση  στο ΣΕΠΕ.

Επισης εκτιμω οτι για την Κυριακη  22/12 που η εργασια ειναι υποχρεωτικη απο τον νομο και το ρεπο προκαθοριζεται απο την αρχη δεν χρειαζεται να υποβαλλουμε τροποποιητικο ωραριου τροποποιητικο υποβαλλουμε για τις υπολοιπες 6 κυριακες που ανοιγουν τα καταστηματα ή οποια αλλη  Κυριακη ανοιξει καθε επιχειρηση.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
 

 

Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών - Νέες τροπολογίες στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Επί της παραγράφου 1 του άρθρου της τροπολογίας

 

Με τις προτεινόμενες προσθήκες ρυθμίζεται το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διάρκεια της θητείας τους στις σχετικές θέσεις. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

 

Επί της παραγράφου 2 του άρθρου της τροπολογίας

 

Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο από τη Φορολογική Διοίκηση, οι δαπάνες που αφορούν τις συναλλαγές για τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011 στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου με τις ίδιες συναλλαγές των επόμενων διαχειριστικών περιόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51Β του ν.2238/1994 και από το χρόνο ισχύος του άρθρου αυτού, ήτοι την 1.1.2010. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η ενιαία αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων για το σύνολο των δαπανών που γίνονται σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, εκτός εάν αποδεικνύεται από το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ότι πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη ή τη μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Η ίδια πρόβλεψη υπάρχει και με τις διατάξεις του ν.4172/2013, του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που τίθεται σε ισχύ από 1.1.2014, με την ταυτόχρονη κατάργηση του ισχύοντος μέχρι 31.12.2013 ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994).

 

Επί της παραγράφου 3 του άρθρου της τροπολογίας

 

Η διάταξη του άρθρου 68 του ν.4150/2013 θεσπίσθηκε με σκοπό να αναγνωρίσει την ιδιωτική σύμβαση ως νόμιμο τίτλο μεταβίβασης, χωρίς επιπλέον δαπάνες, για τις ειδικές περιπτώσεις μεταβιβάσεων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, κατ' αντιστοιχία της ρύθμισης του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007. Πρόκειται, δηλαδή, για μια ρύθμιση που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ειδικής διαδοχής, όταν, στο πλαίσιο απόφασης εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μέλους στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά ιδρύματα, μεταβιβάζεται μέρος των περιουσιακών στοιχείων των υποκαταστημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ τα αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα διατηρούν τη δική τους διοίκηση και τις δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, η παραπομπή στο άρθρο 16 του ν.2515/1997, η οποία έγινε από το νομοθέτη με αποκλειστικό σκοπό να περιγραφεί η ακολουθητέα για τη μεταβίβαση διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει στην εσφαλμένη ερμηνεία ότι πρόκειται για περίπτωση καθολικής διαδοχής. Μία τέτοια ερμηνεία θα ήταν, όμως, αντίθετη με το σκοπό και τη λειτουργία της απόφασης εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μέλους στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα η εν λόγω μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Για το λόγο αυτό και προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου κατά την εφαρμογή της διάταξης, προτείνεται η απαλοιφή της αναφοράς στο άρθρο 16 του ν.2515/1997 και η συμπλήρωση της διάταξης όσον αφορά τους όρους της μεταβίβασης με προβλέψεις αντίστοιχες με αυτές του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007. Προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου κρίνεται επίσης αναγκαίο η ορθή ερμηνεία της διάταξης, όπως αποτυπώνεται με την προτεινόμενη διατύπωση, να ισχύσει από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4150/2013 και να καταλάβει όλες τις μεταβιβάσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί στο πλαίσιο εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας, ανεξαρτήτως του χρόνου συντέλεσης αυτών.

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

Άρθρο ...

Συμπλήρωση διατάξεων του ν.3986/2011, του ν.2238/1994 και του ν.4150/2013

 

1. Μετά τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α' 14), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αμέσως πριν το διορισμό τους, θεωρούμενοι για την ασφάλισή τους ως έμμισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, η ισχύς της οποίας μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία διορισμού των άνω μελών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, απαλλασσόμενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι μηνών από την έκδοση της άνω απόφασης.»

 

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του ν.4110/2013 (Α' 17) καταργείται από τότε που ίσχυσε και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται, από 1.1.2010, ως εξής:

«Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με κατοικία, έδρα ή εγκατάσταση σε μη συνεργάσιμα κράτη ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, των οποίων η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51Β.» 

 

3. Το άρθρο 68 του ν.4150/2013 (Α' 102) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Σε περίπτωση μεταβίβασης, και ανεξαρτήτως του χρόνου συντέλεσης αυτής, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, προς ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο απόφασης εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μέλους, στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά ιδρύματα, για τη μεταβίβαση αρκεί η κατάρτιση ιδιωτικού εγγράφου και αυτή σημειώνεται, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, ατελώς στα οικεία δημόσια βιβλία και αρχεία, με αίτηση του προς ον η μεταβίβαση προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση μεταβίβασης που καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί το νόμιμο τίτλο κτήσης των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Δεν οφείλεται, επίσης, οποιοδήποτε τέλος ή φόρος, εάν απαιτηθεί η κατάρτιση χωριστής πράξης για τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Στη συγκεκριμένη μεταβίβαση δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. Για το κύρος της μεταβίβασης και το αντιτάξιμό της έναντι τρίτων, οι οποίοι είναι υποκείμενα δικαιωμάτων, υποχρεώσεων ή συμβατικών σχέσεων που μεταφέρονται στο προς η μεταβίβαση πιστωτικό ίδρυμα, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεση τους. Σε περίπτωση παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της ως άνω μεταβίβασης, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 7α του ν. 3864/2010 (Α' 119) ούτε οι διατάξεις περί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών.» 

 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

 

  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΠΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάζεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

 

1. Με την προτεινόμενη διάταξη, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προβλέπει τη διαδικασία επίδοσης των πράξεων καταλογισμού, θεσπίζεται ένας επιπλέον τρόπος επίδοσης, για τις καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Ο μεγαλύτερος αριθμός των πράξεων αυτών προκύπτει μετά από επεξεργασία των στοιχείων ΑΠΔ που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά οι ίδιοι οι εργοδότες, με χρήση ειδικών κωδικών που τους έχουν αποδοθεί μετά από αίτηση και εγγραφή στην ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διασταύρωσή τους με τις αντίστοιχες καταβολές.

 

Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η άμεση και ασφαλής γνωστοποίηση στους εργοδότες των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που έχουν εκδοθεί, με αξιοποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ειδικών κωδικών πρόσβασης. Η γνωστοποίηση συντελείται με δρομολογημένη πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, η ημερομηνία της οποίας καταγράφεται και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως. Με τη ρύθμιση αυτή, επιτυγχάνεται η άμεση ενημέρωση του οφειλέτη και διευκολύνεται η εφαρμογή της διαδικασίας που θεσπίστηκε με το άρθρο 17 του νόμου 4075/2012, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπόμενου της απασχόλησης μήνα. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκδοση μεγάλου αριθμού Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής κάθε μήνα και δημιουργεί διαχειριστικά προβλήματα στην επίδοσή τους με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία.

 

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση δαπανών ταχυδρομικών τελών ή αμοιβών δικαστικών επιμελητών καθώς και η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, δεδομένου ότι αποδεσμεύεται προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από εργασίες επιδόσεων και αξιοποιείται σε άλλες εργασίες.

 

Σημειώνεται τέλος, ότι εκσυγχρονίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και σε αρμονία με το πνεύμα πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου 3979/2011 που αφορούν τη γνωστοποίηση εγγράφων ηλεκτρονικά και του άρθρου 5 του νόμου 4174/2013 που αφορούν την κοινοποίηση ηλεκτρονικά πράξεων που εκδίδει η φορολογική διοίκηση προς τους φορολογούμενους.

 

2. Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται η τήρηση Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών, στο οποίο θα καταχωρείται από τον εργοδότη κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολουμένων, καθώς και η πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας τους. Σύμφωνα με το υπάρχον, μέχρι τώρα, νομοθετικό καθεστώς, κάθε αλλαγή στο ωράριο ή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας συνεπαγόταν υποχρέωση του εργοδότη να καταθέτει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνον ως προς τις μεταβολές που λάμβαναν χώρα. Οι μεταβολές αυτές μπορούσαν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς έκτακτη αλλαγή της ημέρας χορήγησης της αναπληρωματικής ανάπαυσης του εργαζομένου, εντός της εβδομάδας, ή τροποποίηση του ημερήσιου ωραρίου του εργαζομένου λόγω ασθενείας συναδέλφου του στην επιχείρηση. Η κοινοποίηση των μεταβολών αυτών έπρεπε να γίνει εντός 48 ωρών το αργότερο από την ημέρα πpαγματoπoίησηc της αλλαγής. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναιρούσε την δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου και δεν επέτρεπε την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους των Επιθεωρητών Εργασίας, με συνέπεια να ευνοείται η εξάπλωση φαινομένων αδήλωτης εργασίας, τα οποία δύσκολα εντοπίζονταν.

 

Με την εν λόγω ρύθμιση επιτυγχάνεται αφενός μεν η μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων, καθώς απλοποιείται ο τρόπος γνωστοποίησης των τροποποιήσεων του -ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, αφετέρου δε ενισχύονται και θωρακίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο έργο τους για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.

 

Επιπλέον στο εν λόγω βιβλίο ενσωματώνεται η ήδη ισχύουσα υποχρέωση που έχει ο εργοδότης για την καταχώρηση των νομίμων υπερωριών στο ειδικό βιβλίο υπερωριών.

 

Αθήνα 5-12-2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

 

1. Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, μέσω διαδικτύου. 

 

Ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α'88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού

β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας

γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου 

στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση

ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται

η) η υπογραφή του εργαζόμενου

Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύουν,

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο-Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.

ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, << ΕΡΓΑΝΗ >>, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»

 

Αθήνα 5-12-2013

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Λαθος  καταλαβαινω ..?.ολα αυτα σε τροπολογια-προσθηκη  επι ΣΧΕΔΙΟΥ Νομου  δεν συμπεριλαμβανονται ? ψηφιστηκε?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δλδ, οι επιχειρηματίες θα κρατούν ένα βιβλίο ή ημερολόγιο ή προεκτυπωμένες σελίδες (τι θα πεί μηχανογραφημένες σελίδες ; :blink: ) ίσως και προεκτυπωμένο χαρτί τουαλέτας καθώς δεν χρειάζεται αυτό δεν θεωρείται απο κανέναν και αν μετά απο 15ημέρες ( σε τυχόν ελεγχο της επιθεώρησης :blink: ) αποδειχθεί ότι δεν έχουν ενημερώσει το ΣΕΠΕ θα τους κάνουν νταντα με βρεμένο σκουπόξυλο .

BRAVO, Έτσι πραγματώνεται η καταπολέμηση της ανεργίας και ησυσσώρευση των εισφορών στα ταμεία . ΕΥΓΕ τους .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αυτο το συνενωμενο  βιβλιο τροποποιησης ωραριου και υπερωριων που θα καταργηση την υποχρεωση να υποβαλλουμε στο ΣΕΠΕ την τροποποιηση ωραριου,απο οτι ξερω,εχει συμπεριληφθει στο νομοσχεδιο περι εισφοροδιαφυγης  το οποιο αν θυμαμαι .. κατατεθηκε στην βουλη 21/11?.. αυτο εχει ψηφιστει? νομιζω πως οχι αρα ισχυουν ακομη τα προηγουμενα δηλαδη ηλεκτρονικη γνωστοποιηση  στο ΣΕΠΕ.

Επισης εκτιμω οτι για την Κυριακη  22/12 που η εργασια ειναι υποχρεωτικη απο τον νομο και το ρεπο προκαθοριζεται απο την αρχη δεν χρειαζεται να υποβαλλουμε τροποποιητικο ωραριου τροποποιητικο υποβαλλουμε για τις υπολοιπες 6 κυριακες που ανοιγουν τα καταστηματα ή οποια αλλη  Κυριακη ανοιξει καθε επιχειρηση.. 

 

Δεν βλέπω να καταργείται η υποχρέωση υποβολής στο ΣΕΠΕ

 

 

ισχυει απο 05/12

 

 

Από που προκύπτει; Ψηφίστηκε ο νόμος; 

 

 

Λαθος  καταλαβαινω ..?.ολα αυτα σε τροπολογια-προσθηκη  επι ΣΧΕΔΙΟΥ Νομου  δεν συμπεριλαμβανονται ? ψηφιστηκε?

 

Σωστά καταλαβαίνεις. Δεν νομίζω ότι ψηφίστηκε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Λαθος  καταλαβαινω ..?.ολα αυτα σε τροπολογια-προσθηκη  επι ΣΧΕΔΙΟΥ Νομου  δεν συμπεριλαμβανονται ? ψηφιστηκε?

Το λεω διοτι  επειδη και εγω ειχα την ιδια απορια και  ηθελα να το διευκρινησω, το πρωί μιλησα με την επιθεωρηση Πειραια και μετα με την Νικαιας μου ειπαν και οι δυο  οτι εως ΣΗΜΕΡΑ  ΔΕΝ εχει ψηφιστει και μεχρι νεωτερας ισχυει το παλιο συστημα δλδ  η ηλεκτρονικη υποβολη ομως , μπορει και  μεσα στην βδομαδα να επικυρωθει.απλα να το παρακολουθουμε..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το λεω διοτι  επειδη και εγω ειχα την ιδια απορια και  ηθελα να το διευκρινησω, το πρωί μιλησα με την επιθεωρηση Πειραια και μετα με την Νικαιας μου ειπαν και οι δυο  οτι εως ΣΗΜΕΡΑ  ΔΕΝ εχει ψηφιστει και μεχρι νεωτερας ισχυει το παλιο συστημα δλδ  η ηλεκτρονικη υποβολη ομως , μπορει και  μεσα στην βδομαδα να επικυρωθει.απλα να το παρακολουθουμε..

 

Θα ήθελα να επιμείνω . Η ηλεκτρονική υποβολή προβλέπεται από :

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

 • Αρθρο 30. Δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών Σ.ΕΠ.Ε., ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ΓΓΠΣ μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

  4. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πινάκες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: 

  α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, 

  β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και 

  γ) για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 μερών . Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά.

 

Στην τροποποίηση λοιπόν που έχει κατατεθεί δεν βλέπω να τροποποιείται η παραπάνω διάταξη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θα ήθελα να επιμείνω . Η ηλεκτρονική υποβολή προβλέπεται από :

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996 

 

Στην τροποποίηση λοιπόν που έχει κατατεθεί δεν βλέπω να τροποποιείται η παραπάνω διάταξη.

Αιτιολογική έκθεση τροπολογίας παράγραφος 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
...Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»
 
αν δεν βγει απόφαση πως ξεκινήσατε να το τηρειτε?
 
ασε που ειδα και απο σχολιο συναδελφου να βαζει μεσα και τις υπερεργασιες που απο οτι βλεπω πουθενα δεν αναφερονται
και δεν θα μπορουσαν να αναφερονται αφου 45 ειναι το ανωτατο οριο νομιμου ωραριου
και εδω  μιλαει για υπερβαση νομιμου ωραριου που ειναι η υπερωρια

θα καουμε μονοι μας στο τελος με τα λεγομενα μας
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αιτιολογική έκθεση τροπολογίας παράγραφος 2

 

Την έχω δεί  συνάδελφε την αιτιολογική έκθεση. Αφενός περιγράφει την διαδικασία όπως γίνεται και να δικαιολογήσει το αναγκαίο της νομοθετικής ρύθμισης, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που νομοθετείται είναι η τροπολογία από την οποία δεν καταργείται η περ. β της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.3996

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τώρα που κονομήσαμε βιβλίο αλλαγής ωραρίου και χάσαμε και το 48ωρο για τις αλλαγές,θα πρέπει να καταγράψουμε και τις αλλαγές στο βιβλίο αλλαγών ωραριου για τις παραπάνω ώρες που θα δουλέψουν κτά την εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου οι υπάλληλοι στα εμπορικά καταστήματα?

 

 

Μάλλον κάτι μου ξέφυγε πάλι.....

 

Πότε έπαψε να ισχύει το 48ωρο για αλλαγές ωραρίου;

άλλαξε η ΥΑ  28153/126/28.8.2013;;;

 

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Kαθείστε να δούμε τι στην ευχή θα κάνουν τελικά , αν και όπως φαίνεται θα ισχύουν όλα μαζί και το βιβλίο βιβλίο (αυτό για το ωράριο) και ο πίνακας στο ΣΕΠΕ.

 

Πάνω που καταργήθηκαν-απλοποιήθηκαν τα φορολογικά βιβλία , άρχισε ο πληθωρισμός στα βιβλία για το προσωπικό.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μάλλον κάτι μου ξέφυγε πάλι.....

 

Πότε έπαψε να ισχύει το 48ωρο για αλλαγές ωραρίου;

άλλαξε η ΥΑ  28153/126/28.8.2013;;;

 

ευχαριστώ

Παντως η ημερισια  μεταξυ αλλων για αυτο το θεμα   γραφει:

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26500&subid=2&pubid=113163146

 

<<Ειδικό βιβλίο “τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών” θα υποχρεούνται να τηρούν, από το νέο έτος, οι επιχειρήσεις και να αναγράφουν σε αυτό κάθε αλλαγή ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και τις υπερωρίες του προσωπικού τους πριν από την έναρξη της πραγματοποίησής τους.>>

 

 

και  στην προηγουμενη παραθεση του συναδελφου  εκει που λεει

 
....Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύουν,
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο-Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
 
Ο ελεγχος  κατ επεκταση  και η διαπιστωση , δεν μπορει να γινει την ιδια μερα ? αν μπη μεσα  το ΣΕΠΕ , π.χ μετα απο 2 ωρες που επιασε δουλεια ο εργαζομενος που κανονικα ειχε ρεπο ή ειχε σχολασει  και δεν το βρει γραμμενο τι θα του πεις εχω 48 ωρες να τον γραψω? και αυτος πως θα βγαλει ακρη? επεισης εκει που λεει οτι καθε τροποποιηση ειναι νομιμη ΕΦΟΣΟΝ εχει γραφτει στο βιβλιο ,παλι δεν προκυπτει οτι θα γραφεται απο πριν? αρα δεν ειναι κατι σαν το ΕΒΝΠ ?χμ  εγω δεν νομιζω να μεινει το 48ωρα   απο ολα οσα εχω διαβασει προκυπτει , οτι γραφεται πριν την αναληψη  της τροποποιημενης εργασιας βεβαια  τι τελικα θα κανουν θα το δουμε συντομα  δουμε μπορει και να τα διευκρινησουν τωρα ...μονο ,υποθεσεις κανουμε.
 
Υ.Γ Επισης συνονοματε  Νικο εγω   για το ΑΝ χρειαζεται να υποβαλλουμε τροποποιητικο πινακα  διερωτομουν και διερωταμαι ΜΟΝΟ για την Κυριακη 22/12 η οποια εχει θεσπιστει ετσι καθε χρονο  και για καμμια αλλη.
 
προς το παρον καλο βαραδυ σε ολους

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Η τροπολογία ψηφίζεται ως έχει και ο ελεγκτής του ΣΕΠΕ επισκέπτεται την επιχείρηση.

Το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου Α έχει ώρα λήξης 4μμ, αλλά στις 5μμ που πραγματοποιείται ο έλεγχος εξακολουθεί να εργάζεται.

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης, που δεν έχει ενημερώσει το ειδικό βιβλίο, ισχυρίζεται πως εκτάκτως, λόγω φόρτου εργασίας, ο εργαζόμενος πραγματοποιεί μία ώρα υπερεργασία.

Ο ελεγκτής θα μπορούσε να ισχυριστεί πως πρόκειται για τροποποίηση του ωραρίου που έπρεπε να καταχωρηθεί πριν την έναρξη πραγματοποίησής της;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Η τροπολογία ψηφίζεται ως έχει και ο ελεγκτής του ΣΕΠΕ επισκέπτεται την επιχείρηση.

Το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου Α έχει ώρα λήξης 4μμ, αλλά στις 5μμ που πραγματοποιείται ο έλεγχος εξακολουθεί να εργάζεται.

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης, που δεν έχει ενημερώσει το ειδικό βιβλίο, ισχυρίζεται πως εκτάκτως, λόγω φόρτου εργασίας, ο εργαζόμενος πραγματοποιεί μία ώρα υπερεργασία.

Ο ελεγκτής θα μπορούσε να ισχυριστεί πως πρόκειται για τροποποίηση του ωραρίου που έπρεπε να καταχωρηθεί πριν την έναρξη πραγματοποίησής της;

 

Θεωρώ πως ναί. Δεν είναι τροποποίηση του ωραρίου την συγκεκριμμένη ημέρα; 

Αλλά ας ξεχάσουμε για λίγο το βιβλίο που η τήρησή του επιβάλλεται με την συγκεκριμμένη τροπολογία και ας γυρίσουμε στα ισχύοντα και να θέσω τον παρακάτω προβληματισμό μου:

 

Ο συγκεκριμμένος εργαζόμενος, όπως λές και εσύ υποθετικά εργάστηκε μια ώρα υπερεργασία. Δεν υπάρχει βιβλίο τροποποίησης ωραρίου, δεν περνάει κανένας έλεγχος, και έρχεται η ώρα της μισθοδοσίας.

Η αποζημίωση της υπερεργασίας  θα εμφανιστεί στην μισθοδοτική κατάσταση και στήν απόδειξη πληρωμής. (Για να σας προλάβω , εφόσον εμφανιστεί όπως θα έπρεπε).

Συνεπώς θα έχει αποτυπωθεί στα έγγραφα της εταιρίας . Θα έχουμε δηλώσει δηλ. ότι κάποια μέρα του μήνα ο εργαζόμενος, εργάστηκε πέρα του δηλωθέντος ωραρίου.

Εάν αυτό θεωρείται τροποποίηση του ωραρίου για την συγκεκριμμένη ημέρα, θα έπρεπε να είχε υποβληθεί εντός 48 ωρών σύμφωνα με την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.3996;

 

Προβληματισμό θέτω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καποιον εργαζομενο τον επιασε λαστιχο στο δρομο......παιρνει τον εργοδοτη του και του λεει οτι θα αργησει μια ωρα και θα την συμπληρωσει μετα.......εγγραφη στο βιβλιο??????

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καποιον εργαζομενο τον επιασε λαστιχο στο δρομο......παιρνει τον εργοδοτη του και του λεει οτι θα αργησει μια ωρα και θα την συμπληρωσει μετα.......εγγραφη στο βιβλιο??????

Ακόμα και.....κόψιμο να σε πιάσει........το γράφεις στο βιβλίο   χαχαχαχαχαχαχα????

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θεωρώ πως ναί. Δεν είναι τροποποίηση του ωραρίου την συγκεκριμμένη ημέρα; 

Αλλά ας ξεχάσουμε για λίγο το βιβλίο που η τήρησή του επιβάλλεται με την συγκεκριμμένη τροπολογία και ας γυρίσουμε στα ισχύοντα και να θέσω τον παρακάτω προβληματισμό μου:

 

Ο συγκεκριμμένος εργαζόμενος, όπως λές και εσύ υποθετικά εργάστηκε μια ώρα υπερεργασία. Δεν υπάρχει βιβλίο τροποποίησης ωραρίου, δεν περνάει κανένας έλεγχος, και έρχεται η ώρα της μισθοδοσίας.

Η αποζημίωση της υπερεργασίας  θα εμφανιστεί στην μισθοδοτική κατάσταση και στήν απόδειξη πληρωμής. (Για να σας προλάβω , εφόσον εμφανιστεί όπως θα έπρεπε).

Συνεπώς θα έχει αποτυπωθεί στα έγγραφα της εταιρίας . Θα έχουμε δηλώσει δηλ. ότι κάποια μέρα του μήνα ο εργαζόμενος, εργάστηκε πέρα του δηλωθέντος ωραρίου.

Εάν αυτό θεωρείται τροποποίηση του ωραρίου για την συγκεκριμμένη ημέρα, θα έπρεπε να είχε υποβληθεί εντός 48 ωρών σύμφωνα με την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.3996;

 

Προβληματισμό θέτω.

 

 

Απολύτως ορθός ο προβληματισμός κατά τη γνώμη μου.

 

Στο χωριό μου λένε:

 

- Ξέρεις να κλέψεις

- Ξέρω

- Ξέρεις να κρύψεις

- Δεν ξέρω

- Αρα ούτε να κλέψεις ξέρεις.

 

Γι αυτό όσοι ξέρουν, στην περίπτωση που περιγράφετε απλά δεν θα εμφανίσουν την υπερεργασία στην μισθοδοτική κατάσταση (όπως κι εσείς υπαινίσεστε)

 

Κρατώ πάντως πως δεν χάσαμε ακόμη το 48ωρο, μέχρι να ψηφιστεί η ανωτέρω τροπολογία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε ερώτηση που έκανα σε επιθεώρηση εργασίας, για το αν η πραγματοποίηση υπερεργασίας θεωρείται αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου και πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός 48 ωρών πίνακας Ε4 τροποποιητικός ωραρίου (σύμφωνα με την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.3996/2011, που ισχύει σήμερα) η προφορική απάντηση ήταν η εξής:

Από την πλευρά τους δεν χρειάζεται να κατατεθεί τροποποιητικός πίνακας για την πραγματοποίηση υπερεργασίας και ούτε πρόκειται να τον ζητήσουν σε έλεγχο, αλλά δεν γνωρίζουν τι γίνεται με τις άλλες υπηρεσίες (προφανώς ΙΚΑ, ΟΑΕΔ ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...