Jump to content
Sign in to follow this  
panagiotis

μη επιτρεπτή η υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου;

Recommended Posts

Προσφάτως άκουσα ότι όσοι έχουν οφειλές στο ΙΚΑ που δεν έχουν ρυθμίσει δεν θα έχουν τη δυνατότητα

υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου αλλά μόνο με τον γνωστό εύκολο (χαχα) τρόπο με μαγνητικό μέσο

στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ.   Ισχύει αυτό;

Επίσης άκουσα το χειρότερο και κυρίως αυτό θέλω να μάθω αν ισχύει.

Οταν ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του, 

δεν θα μπορει  να υποβάλει καθόλου ΑΠΔ ούτε χειρόγραφες; 

Και σε αυτή τη περίπτωση που οι οφειλές εκκρεμούν , ο υπάλληλος

θα χάσει τα ένσημα του; 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προσφάτως άκουσα ότι όσοι έχουν οφειλές στο ΙΚΑ που δεν έχουν ρυθμίσει δεν θα έχουν τη δυνατότητα

υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου αλλά μόνο με τον γνωστό εύκολο (χαχα) τρόπο με μαγνητικό μέσο

στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ.   Ισχύει αυτό;

Επίσης άκουσα το χειρότερο και κυρίως αυτό θέλω να μάθω αν ισχύει.

Οταν ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του, 

δεν θα μπορει  να υποβάλει καθόλου ΑΠΔ ούτε χειρόγραφες; 

Και σε αυτή τη περίπτωση που οι οφειλές εκκρεμούν , ο υπάλληλος

θα χάσει τα ένσημα του; 

 

Όντως ακούγονται αυτά...όποιος δεν έχει ρυθμίσει δε θα μπορεί να υποβάλλει ΑΠΔ, αλλά κι όταν καταφέρει να τις υποβάλλει, θα το κάνει με το αζημίωτο, πληρώνοντας ποσοστό επί των εισφορών με κάποιο ταβάνι προσαυξήσεων, αν θυμάμαι καλά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάμε απ' το ένα άκρο στο άλλο, απότομα. Δε διαφωνώ με το μέτρο, αλλά με τον τρόπο εφαρμογής του τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όντως κάποιοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν στην παρούσα φάση ή αν ρυθμίσουν τον άλλο μήνα θα είναι πάλι εκτός.

Το κουπί των εκπρόθεσμων ΑΠΔ εμείς θα το τραβήξουμε...

ΥΓ Άντε και εις την απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Δεν είμαστε και πολύ μακριά...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παναγιώτη, νομίζω τελικά προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούμαστε. Να μην έχουν ένσημα οι εργαζόμενοι θέλουν? Και να πιέσουν τον εργοδότη? Και βγάζω έξω την κατηγορία που αρέσκονται να πληρώνουν όταν θέλουν αυτοί? Οι υπόλοιποι που αδυνατούν? ΟΛΑ ΜΠΑΧΑΛΟ!!!!!!!!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οπότε δεν υπάρχει κάτι στάνταρ αυτή τη στιγμή. Απλά είναι ράδιο αρβύλα;

Σε πρωτη φαση δε θα μπορουν να υποβαλλουν εργοδοτες με μεγαλες οφειλες

Σχετικο το αριθ Ε40/661/12-11-2013 εγγραφο του ΙΚΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΘΕΜΑ: Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών.

 

ΣΧΕΤ. : Τα με αριθμ. Γ99/1/119/15.6.2012, Γ99/1/153/19.9.2011, Γ99/1/161/11.10.2011, Γ99/1/192/29.11.2011.

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρο 17 του ν.3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66 τ. Α΄) και την σύμφωνη γνώμη του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίστηκε η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου επιχειρήσεων λόγω υψηλών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τη τελευταία διετία έχει ξεκινήσει από τη Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης των ταμειακών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με στόχο την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν καταβάλλουν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Οι εν λόγω οφειλέτες χαρακτηρίζονται από το ότι:

 

1. Οφείλουν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά.  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ; ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ 100.000 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ 10.000 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ

 

2. Λειτουργούν, υποβάλουν Α.Π.Δ. και δεν καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της οφειλής τους.

 

3. Δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν ληφθεί σε βάρος τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς εν τούτοις αυτά να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.

 

Για την κατηγορία των οφειλετών αυτών κρίθηκε σκόπιμη η ενεργοποίηση του άρθρου 17 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο δύναται να ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και μέχρι την υπαγωγή τους σε ρύθμιση.

Ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του συστήματος υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου είναι η υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η καταβολή πρώτης δόσης.

Προκειμένου οι εν λόγω εργοδότες να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης θα πρέπει με την αίτηση να συνυποβάλλεται και η Α.Π.Δ. απαιτητής μισθολογικής περιόδου, με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη. Η Α.Π.Δ. θα θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι Α.Π.Δ. δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον εργοδότη αλλά από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (π.χ. λογιστές), θα πρέπει να ελέγχεται επισταμένως το νόμιμο της εξουσιοδότησης η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να αναγράφονται σ’ αυτή τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθ. ταυτότητας, Α.Φ.Μ.) καθώς και η ιδιότητα ή η σχέση με την επιχείρηση εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτούμενου.

Στη συνέχεια και εφόσον ο εργοδότης – οφειλέτης υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (καταβολή της πρώτης δόσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ελέγχου του εργοδότη, θα ενημερώνει με σχετικό έγγραφο την ομάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πατησίων 12 – Αθήνα, Fax : 210 38 27 794) με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων (Fax : 210 52 23 228) προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

Η διαπίστωση της αναστολής δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. των εν λόγω επιχειρήσεων θα πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) αποκλειστικά για τους χρήστες H/Y ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταχώρηση του Α.Μ.Ε. στο Ειδικό Πεδίο και εμφάνιση του αποτελέσματος αναζήτησης στη σχετική ένδειξη.

 

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της επιλογής «Αρχείο Αναστολής Δυνατότητας Υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου σχετ. Γεν. Έγγραφο Ε40/661/11-11-2013».

Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν καταβάλει την πρώτη δόση θα υποβάλουν με μαγνητικό μέσο την/τις επόμενες Α.Π.Δ. στο Υποκατάστημα μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματος υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου έως την τελευταία καταληκτική ημερομηνία (εγκύκλιο 14/13) της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου.

 

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89 τ. Α΄).

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μέχρι πριν ένα μήνα σε έναν εργοδότη με χρέη άνω των 40 χιλ. δεν  άφηνε να γίνει υποβολή ΑΠΔ.. Σήμερα δοκίμασα να στείλω και την πήρε κανονικά χωρίς να έχει προβεί ο εργοδότης σε καμία ρύθμιση χρεών..Έχει αλλάξει τίποτα???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kαλημερα κ εγω εστειλα απδ Ιουνιου κ Ιουλιου απο εργοδοτες με χρεη ανω των 50,000 κ τις πηρε κανονικα.Για  ενημερωση μιλησα με ικα αριστοτελους κ μου ειπα οτι ανοιξε απο 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 κ για τους οφειλετες.Τωρα μεχρι ποτε ουδεις γνωριζει

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...