Jump to content
 • 0

4174 - Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ μετά την 1/1/2014


alekosmp
 Share

Question

Μία απλή ερώτηση θέλω να κάνω συνάδελφοι για να προβληματιστούμε.

 

Στο άρθρο 66 του νόμου 4174/2013 παράγραφος 2 αναγράφει

 

 

Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Τυχαίνει κάποιοι να έχουν μη υποβληθείσες δηλώσεις απο προηγούμενα έτη (κάθε τύπου, το φπα το αναφέρω σαν παράδειγμα). Όταν αυτοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές εκπρόθεσμα μέσα στο στο 2014 θα πληρώσουν τα πρόστιμα του κεφαλαίου 10?

 

Αρθρο 58 και Αρθρο 57 του ίδιου νόμου

 

57

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.

 

58

1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που
 προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Mια ίδια περίπτωση είχα και εγώ πριν από λίγο  με τροποποίηση πιστωτικού και μου βγάζει μήνυμα εκπρόθεσμου και τακτοποίηση προστίμου εντός 10 ημερών στη Δ.Ο.Υ. 

 

Με αρχική εμπρόθεσμη. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Mια ίδια περίπτωση είχα και εγώ πριν από λίγο  με τροποποίηση πιστωτικού και μου βγάζει μήνυμα εκπρόθεσμου και τακτοποίηση προστίμου εντός 10 ημερών στη Δ.Ο.Υ. 

 

Με αρχική εμπρόθεσμη. 

Δεν εξηγείται αλλιώς....απλά τους λείπουμε από τα ΕΣΟΔΑ που δεν έχουν δουλειά....πάμε από εκεί, τα μιλάμε και φεύγουμε....Αλλιώς ας βρούνε διάταξη να βάλουν πρόστιμο.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, το γνωρίζω το άρθρο και την επισήμανση, αλλά αυτό που διαβάζω στην υποβολή με ξενιζεί και αναρωτιέμαι αυτά τα περί ελεφάντων (βρε λες να ... κι αν ναι ... μήπως όχι ... κλπ).

 

Όσο ζω στην Ελλάδα φοβάμαι ... όταν πεθάνω θα φοβούνται άλλοι για μένα ...

 

Καλησπέρα

Θεωρώ ότι θα το διορθώσουν οσονούπω και αυτό, όπως ακριβώς έκαναν και με τις περιοδικές των επιχειρήσεων που διέκοψαν στο 1ο τρίμηνο του έτους και εμφάνιζε το ίδιο μήνυμα μέχρι τις 17-18/4 αν θυμάμαι καλά.

Πάντως, έτσι νοιώθω κι εγώ καθημερινά. :(

 

the_elephant_man_405625.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πήρα τηλέφωνο σε ΔΟΥ και η απάντηση της υπαλλήλου στην ερώτηση μου εάν θα έχει πρόστιμο εκπρόθεσμη τροποποιητική εκκαθαριστική  είναι : Στείλε εσύ την εκκαθαριστική και αν βγει πρόστιμο βγήκε , τι να κάνουμε?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πήρα τηλέφωνο σε ΔΟΥ και η απάντηση της υπαλλήλου στην ερώτηση μου εάν θα έχει πρόστιμο εκπρόθεσμη τροποποιητική εκκαθαριστική  είναι : Στείλε εσύ την εκκαθαριστική και αν βγει πρόστιμο βγήκε , τι να κάνουμε?

 

Τόσο "χαλαρή" απάντηση έχει μόνο μία εξήγηση:

 

Σου απάντησε αυτός

gty_snoop_dogg_nt_120131_wblog.jpg

 

Σύνθημά του:

 

0007_8.jpg

 

:D :D :D :D :D :D :D

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΩ ΣΤΗΝ ΔΟΥ.

 

Σε email που έστειλα στο taxis πριν από 15 μέρες περίπου,

Για ΑΕ  η αρχική περιοδική ΦΠΑ Δεκεμβρίου 2013 έχει πιστωτικό υπόλοιπο 6.275,03.
Στην περιοδική ΦΠΑ Ιανουαρίου 2014 μεταφέρθηκε το παραπάνω πιστωτικό υπόλοιπο και η δήλωση εμφάνισε Πιστ.Υπολ. 9.131,15.
Μετά από καταχωρήσεις στο Δεκέμβριο 2013, στις 28/3/2014 υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για Δεκέμβριο 2013, που αυξάνει το Π.Υ. σε 6.860,81.
Στις 9/4/2014 υποβάλλεται εκκαθαριστική ΦΠΑ 2013 με Π.Υ. προς έκπτωση 6.860,81(ίδιο με τροποποιητική).
Σήμερα 23/4/2014 προσπαθώ να υποβάλλω τροποποιητική Ιανουαρίου 2014, με το αυξημένο σωστό Π.Υ. 6.860,31, και μου βγάζει εκπρόθεσμη δήλωση με τις κυρώσεις του Ν.4174.
 
Eχει πρόστιμο??? η συγκεκριμένη τροποποιητική και βάσει ποιάς διάταξης;
 
Αναμένω την απάντησή σας

 

μου απάντησαν χθες με email  

 

Αξιότιμε κύριε,

 
 
Η Τροποποιητική δεν έχει πρόστιμο εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη.
 
 
Πάντα στη διάθεσή σας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων 
Γ.Γ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών
Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

Σε email που έστειλα στο taxis πριν από 15 μέρες περίπου,

Για ΑΕ  η αρχική περιοδική ΦΠΑ Δεκεμβρίου 2013 έχει πιστωτικό υπόλοιπο 6.275,03.
Στην περιοδική ΦΠΑ Ιανουαρίου 2014 μεταφέρθηκε το παραπάνω πιστωτικό υπόλοιπο και η δήλωση εμφάνισε Πιστ.Υπολ. 9.131,15.
Μετά από καταχωρήσεις στο Δεκέμβριο 2013, στις 28/3/2014 υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για Δεκέμβριο 2013, που αυξάνει το Π.Υ. σε 6.860,81.
Στις 9/4/2014 υποβάλλεται εκκαθαριστική ΦΠΑ 2013 με Π.Υ. προς έκπτωση 6.860,81(ίδιο με τροποποιητική).
Σήμερα 23/4/2014 προσπαθώ να υποβάλλω τροποποιητική Ιανουαρίου 2014, με το αυξημένο σωστό Π.Υ. 6.860,31, και μου βγάζει εκπρόθεσμη δήλωση με τις κυρώσεις του Ν.4174.
 
Eχει πρόστιμο??? η συγκεκριμένη τροποποιητική και βάσει ποιάς διάταξης;
 
Αναμένω την απάντησή σας

 

μου απάντησαν χθες με email  

 

Αξιότιμε κύριε,

 
 
Η Τροποποιητική δεν έχει πρόστιμο εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη.
 
 
Πάντα στη διάθεσή σας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων 
Γ.Γ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών

 

και γιατι δεν ενημερωνουν το συστημα τους>?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

Σε email που έστειλα στο taxis πριν από 15 μέρες περίπου,

Για ΑΕ  η αρχική περιοδική ΦΠΑ Δεκεμβρίου 2013 έχει πιστωτικό υπόλοιπο 6.275,03.
Στην περιοδική ΦΠΑ Ιανουαρίου 2014 μεταφέρθηκε το παραπάνω πιστωτικό υπόλοιπο και η δήλωση εμφάνισε Πιστ.Υπολ. 9.131,15.
Μετά από καταχωρήσεις στο Δεκέμβριο 2013, στις 28/3/2014 υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για Δεκέμβριο 2013, που αυξάνει το Π.Υ. σε 6.860,81.
Στις 9/4/2014 υποβάλλεται εκκαθαριστική ΦΠΑ 2013 με Π.Υ. προς έκπτωση 6.860,81(ίδιο με τροποποιητική).
Σήμερα 23/4/2014 προσπαθώ να υποβάλλω τροποποιητική Ιανουαρίου 2014, με το αυξημένο σωστό Π.Υ. 6.860,31, και μου βγάζει εκπρόθεσμη δήλωση με τις κυρώσεις του Ν.4174.
 
Eχει πρόστιμο??? η συγκεκριμένη τροποποιητική και βάσει ποιάς διάταξης;
 
Αναμένω την απάντησή σας

 

μου απάντησαν χθες με email  

 

Αξιότιμε κύριε,

 
 
Η Τροποποιητική δεν έχει πρόστιμο εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη.
 
 
Πάντα στη διάθεσή σας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων 
Γ.Γ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών

 

ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ,ΩΣΤΟΣΟ ΕΧΩ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΒΑΛΩ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ.ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΡΙΟ ΟΜΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ,ΕΧΕΙ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

μολις αρχιζω να αμφιβαλλω και γω (για ολα ομως) πηρε στο 15515 μου ειπαν οτι δεν εχει προστιμο και θα διορθωθει το μηνυμα

και μολις πηγα να κλεισω μου λεει η κοπελλα μια στιγμη διοτι μου απαντουν οτι υπαρχει μια διχογνωμια ως προς την ερμηνεια του νομου

και δεν ισχυει η προηγουμενη απαντηση μου μπορει να διορθωθει μπορει και οχι

 

ε λοιπον τα παιξα.....................ειναι εντελως τρελοι?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μας εχουν κανει να αμφιβαλλουμε ακομη κ με τα πιο ξεκαθαρα πραγματα! Μιλησα και με τη διευθυνση ΦΠΑ και μου ειπαν κ απο εκει πως εφοσον η αρχικη δηλωση ειναι εμπροθεσμη, προστιμο ΔΕΝ επιβαλεται..... 

 

 

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ', στ' και θ' της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ', στ' και θ' της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε' και ζ' και η' της παραγράφου 1.
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η δική μου πρόταση ... Αγωγή κατά του Υπουργείου ..... Αφού θέλουν εμείς να είμαστε σωστοί και να εφαρμόζουμε ότι εξυπνάδα κατεβάζουν , έτσι και εμείς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τουλάχιστον να κάνουν τα αυτονόητα να βγάζουν τα φίλτρα (ή δε ξέρω τις δικλείδες τους) ... Αν πάει κανά χαρτί σε πελάτη ποιος ευθύνεται για το μπάχαλο ?? Αλλά ποιος έχασε τα γκατσ του  για να τα βρεί ο κλάδος μας .....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η δική μου πρόταση ... Αγωγή κατά του Υπουργείου ..... Αφού θέλουν εμείς να είμαστε σωστοί και να εφαρμόζουμε ότι εξυπνάδα κατεβάζουν , έτσι και εμείς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τουλάχιστον να κάνουν τα αυτονόητα να βγάζουν τα φίλτρα (ή δε ξέρω τις δικλείδες τους) ... Αν πάει κανά χαρτί σε πελάτη ποιος ευθύνεται για το μπάχαλο ?? Αλλά ποιος έχασε τα γκατσ του  για να τα βρεί ο κλάδος μας .....

δυστυχως (το μπαχαλο) αλλα κανεις απο τους συνδικαλιστες μας δεν κινειται ,ολη μερα ψαχνομαστε για τα αυτονοητα και δεν μπορουμε να δουλεψουμε κριμα για την καταντια του κλαδου

αυτονοητο βεβαιως ειναι αυτοι που απαντουν στα τηλεφωνα 15515 να ξερουν τι λενε και βεβαιως εμενα μου απαντησε  μετα απο ερωτηση που εκανε στο προισταμενο βαρδιας

Link to comment
Share on other sites

 • 0

και γιατι δεν ενημερωνουν το συστημα τους>?

 

 

Γιατί δεν "προκάνουν"  :)  :)  :)

Αναρωτιέμαι ομως, το μνμτάκι πότε το έφτιαξαν?

Γι΄αυτά πρώτοι είναι........

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα ξέχασα να στείλω μηδενικές ΦΜΥ 2ου 2014. Έστειλα 2 από τις 4 με 13/5/14 φένεται εκπρόθεσμη αναμένω για πρόστιμο 100€ Χ 2 = 200€ . Έχεται καμιά ιδέα συνάδελφος μου είπε να τα βάλω στον 3ο 2014 (2ο + 3ο) τι λέτε ευχαριστώ. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

εκπρόθεσμη εκκαθαριστική 2014 έχει πρόστιμο 250 ή 100? θεωρείται φορολογική δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα δηλαδή ανήκει στην α) παρίπτωση ή περίπτωση β,γ,δ κτλπ και πάει στα 250?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

εκπρόθεσμη εκκαθαριστική 2014 έχει πρόστιμο 250 ή 100? θεωρείται φορολογική δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα δηλαδή ανήκει στην α) παρίπτωση ή περίπτωση β,γ,δ κτλπ και πάει στα 250?

την ιδια ερωτηση εχω και εγω

 γνωριζει κανεις??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

θα ηθελα να κάνω μια ερώτηση, εκκαθαριστικη ΦΠΑ 2012 που κατατεθηκε στις 9/3/14 εχει προστιμο και αν ναι ποσο;

 

Ευχαριστω εκ τον προτέρον

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ήρθε ένας , περιπτωσαρα, θέλει πια να είναι νόμιμος λέει

 

δεν εχει κανει περιοδικες φπα , εκκαθαριστικες φπα,Ε1 Ε3  απο το 2000 μέχρι σήμερα, χωρις ταμειακη μηχανη , χωρις παραστατικα. ΟΑΕΕ χρεωμένος

 

ακούω νούμερο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ήρθε ένας , περιπτωσαρα, θέλει πια να είναι νόμιμος λέει

 

δεν εχει κανει περιοδικες φπα , εκκαθαριστικες φπα,Ε1 Ε3  απο το 2000 μέχρι σήμερα, χωρις ταμειακη μηχανη , χωρις παραστατικα. ΟΑΕΕ χρεωμένος

 

ακούω νούμερο.

 

Αυτός δε θέλει νούμερο, σχοινί και σαπούνι θέλει ...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αυτός δε θέλει νούμερο, σχοινί και σαπούνι θέλει ...

 

άστα, κι δεν θέλουμε εκπρόθεσμη διακοπη και εναρξη, , χαεχαχαε , κανονικά θέλουμε να γίνουν όλα, τιμολογια προμηθευτών  που ειναι πάνω από 300 ευρω ποσα μπορει να ειναι???  χαεχαεχεα, τα εφαγε η θαλασσα , τσουναμι περασε απο μεσα ,

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παρακαλω καποιος βοηθεια

 

<θα ηθελα να κάνω μια ερώτηση, εκκαθαριστικη ΦΠΑ 2012 που κατατεθηκε στις 9/3/14 εχει προστιμο και αν ναι ποσο;

 

Ευχαριστω εκ τον προτέρον>

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...