Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
alekosmp

4174 - Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ μετά την 1/1/2014

Question

Μία απλή ερώτηση θέλω να κάνω συνάδελφοι για να προβληματιστούμε.

 

Στο άρθρο 66 του νόμου 4174/2013 παράγραφος 2 αναγράφει

 

 

Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Τυχαίνει κάποιοι να έχουν μη υποβληθείσες δηλώσεις απο προηγούμενα έτη (κάθε τύπου, το φπα το αναφέρω σαν παράδειγμα). Όταν αυτοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές εκπρόθεσμα μέσα στο στο 2014 θα πληρώσουν τα πρόστιμα του κεφαλαίου 10?

 

Αρθρο 58 και Αρθρο 57 του ίδιου νόμου

 

57

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.

 

58

1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που
 προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Μία απλή ερώτηση θέλω να κάνω συνάδελφοι για να προβληματιστούμε.

 

Στο άρθρο 66 του νόμου 4174/2013 παράγραφος 2 αναγράφει

 

 

Τυχαίνει κάποιοι να έχουν μη υποβληθείσες δηλώσεις απο προηγούμενα έτη (κάθε τύπου, το φπα το αναφέρω σαν παράδειγμα). Όταν αυτοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές εκπρόθεσμα μέσα στο στο 2014 θα πληρώσουν τα πρόστιμα του κεφαλαίου 10?

Αλέκο, στο σεμινάριο για το ποινολόγιο, στις 12/11, ο κ. Αργυρός είπε ότι θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις, εκτός αν υπάρξει κάποια ΠΟΛ, γιατί ακόμα περιμένουμε. Δηλαδή, εκτός νεωτέρας, το πρόστιμο θα είναι ισόποσο , ανεξάρτητα αν αφορά η δήλωση ΦΠΑ την χρήση 2013, εφ' όσον υποβληθεί μετά την 1/1/14 !

Να σημειώσω ότι πρέπει να δούμε ξανά και με μεγάλη προσοχή τον 4174, γιατί είναι εξοντωτικός και για μας, αφού μας χαρακτηρίζει συναυτουργούς!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

εμεις γιατι ειμαστε συναυτουργοι;

Άρθρο 60

Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια

Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.

 

Δηλαδή, αν υπογράφεις οικονομικές καταστάσεις ή καταχωρείς πράξεις που υπέχουν παράβαση, είσαι συνεργός...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θέματα σαν αυτό τα ανοίγω για να προβληματιστούμε όλοι. Σήμερα παρακολουθήσαμε και εμείς το σεμηνάριο του Κ. Αργυρού και αναμέσα σε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα που ανέπτυξε, μας ανέφερε ότι όπως είναι γραμμένος σήμερα ο νόμος, τα πρόστιμα αυτά θα ισχύουν και για τις παλαιές δηλώσεις.

 

Εν αναμονή κάποιας εγκυκλίου που θα ορίζει κάτι διαφορετικό (που δεν ξέρω αν θα βγει) , πρέπει μαλλον να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις αλλαγές για να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Αν βγει κάτι διαφορετικό στο ενδιάμεσο θα ενημερώσω το θέμα αυτό για λόγους πληρότητας.

 

Εχουμε φτάσει στο σημείο να διαβάζουμε τους νόμους και να φοβομαστε πότε θα ξανα αλλάξουν και προς ποια κατεύθυνση!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θέματα σαν αυτό τα ανοίγω για να προβληματιστούμε όλοι. Σήμερα παρακολουθήσαμε και εμείς το σεμηνάριο του Κ. Αργυρού και αναμέσα σε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα που ανέπτυξε, μας ανέφερε ότι όπως είναι γραμμένος σήμερα ο νόμος, τα πρόστιμα αυτά θα ισχύουν και για τις παλαιές δηλώσεις.

 

Εν αναμονή κάποιας εγκυκλίου που θα ορίζει κάτι διαφορετικό (που δεν ξέρω αν θα βγει) , πρέπει μαλλον να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις αλλαγές για να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Αν βγει κάτι διαφορετικό στο ενδιάμεσο θα ενημερώσω το θέμα αυτό για λόγους πληρότητας.

 

Εχουμε φτάσει στο σημείο να διαβάζουμε τους νόμους και να φοβομαστε πότε θα ξανα αλλάξουν και προς πια κατεύθυνση!

Αγαπητέ συνάδελφε Αλέκο, έχεις δίκαιο ότι πρέπει να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε με τον 4174. Αλλωστε στο είχα επισημάνει όταν ρώτησες για τις δηλώσεις του 2012 (παρακάτω) :

Αλέκο, στο σεμινάριο για το ποινολόγιο, στις 12/11, ο κ. Αργυρός είπε ότι θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις, εκτός αν υπάρξει κάποια ΠΟΛ, γιατί ακόμα περιμένουμε. Δηλαδή, εκτός νεωτέρας, το πρόστιμο θα είναι ισόποσο , ανεξάρτητα αν αφορά η δήλωση ΦΠΑ την χρήση 2013, εφ' όσον υποβληθεί μετά την 1/1/14 !

Να σημειώσω ότι πρέπει να δούμε ξανά και με μεγάλη προσοχή τον 4174, γιατί είναι εξοντωτικός και για μας, αφού μας χαρακτηρίζει συναυτουργούς!

Ομως το θέμα είναι τι θα κάνουμε αν τελικά δεν αλλάξει κάτι σε αυτόν τον εξοντωτικό νόμο. Μήπως θα πρέπει να κινηθούν οι ανωτεροβάθμιες οργανώσεις μας (ΠΟΦΕΕ-ΟΕΕ) αλλά και οι τοπικοί σύλλογοι, με την προϋπόθεση βέβαια να συμμετάσχουν σε αυτούς όλοι οι ανένταχτοι συνάδελφοι, να λάβουν μέρος σε όλες τις συγκεντρώσεις και στις διαμαρτυρίες;

Μη ξεχνάμε την παροιμία για τα μεμονωμένα ξυλάκια που σπάνε, ενώ τα δεμάτια δεν λυγίζουν καν...

Τα ευχολόγια μήπως κάτι αλλάξει, δεν μετράνε όταν θέλουν να καλύψουν το έλλειμμα και τα πρόστιμα είναι ένας πρόσφορος τρόπος. Βέβαια , θα πρέπει να θυμηθούμε πάλι τον διαχρονικό Λουκιανό : "Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος" !

Οψόμεθα...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αγαπητέ συνάδελφε Αλέκο, έχεις δίκαιο ότι πρέπει να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε με τον 4174. Αλλωστε στο είχα επισημάνει όταν ρώτησες για τις δηλώσεις του 2012 (παρακάτω) :

Ομως το θέμα είναι τι θα κάνουμε αν τελικά δεν αλλάξει κάτι σε αυτόν τον εξοντωτικό νόμο. Μήπως θα πρέπει να κινηθούν οι ανωτεροβάθμιες οργανώσεις μας (ΠΟΦΕΕ-ΟΕΕ) αλλά και οι τοπικοί σύλλογοι, με την προϋπόθεση βέβαια να συμμετάσχουν σε αυτούς όλοι οι ανένταχτοι συνάδελφοι, να λάβουν μέρος σε όλες τις συγκεντρώσεις και στις διαμαρτυρίες;

Μη ξεχνάμε την παροιμία για τα μεμονωμένα ξυλάκια που σπάνε, ενώ τα δεμάτια δεν λυγίζουν καν...

Τα ευχολόγια μήπως κάτι αλλάξει, δεν μετράνε όταν θέλουν να καλύψουν το έλλειμμα και τα πρόστιμα είναι ένας πρόσφορος τρόπος. Βέβαια , θα πρέπει να θυμηθούμε πάλι τον διαχρονικό Λουκιανό : "Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος" !

Οψόμεθα...

καλημερα

προ των πυλων του 2014 ,εχουμε καποια πληροφορηση για τον εξοντωτικο 4174

αν καταλαβα καλα μεχρι σημερα δεν εχει κινηθει κανενας...........

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

και παρεπιπτοντως μια ερωτηση η οποια τροποποιητικη φπα περιοδικη εκκαθαριστικη εως 31/12 /13 ειναι χωρις προστιμο εαν δεν

προκυπτει φορος?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

και παρεπιπτοντως μια ερωτηση η οποια τροποποιητικη φπα περιοδικη εκκαθαριστικη εως 31/12 /13 ειναι χωρις προστιμο εαν δεν

προκηπτει φορος?

 

για να στελνεις μηδενικες εμπροθεσμες και μετα οταν καταχωρηθουν και ελεγχθουν τα βιβλια να στειλεις την χρεωστικη η' πιστωτικη ?

 

το  '' εαν δεν προκυπτει φορος?'' δεν καταλαβα

 

αλλα γενικα σε καταλαβα εγω τι πονηρη εισαι.......   

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

για να στελνεις μηδενικες εμπροθεσμες και μετα οταν καταχωρηθουν και ελεγχθουν τα βιβλια να στειλεις την χρεωστικη η' πιστωτικη ?

 

το  '' εαν δεν προκυπτει φορος?'' δεν καταλαβα

 

αλλα γενικα σε καταλαβα εγω τι πονηρη εισαι.......   

δεν εννοω αυτο και βεβαιως συναδελφε οι τροποποιητικες δεν προκυπτουν απο πονηρια του λογιστη ,αλλα για διαφορους αλλους λογους ...........που φυσικα δεν ειναι της στιγμης να σου αναφερω

 

εγω προσωπικα ουδεποτε εκανα μηδενικη και μετα χρεωστικη η πιστωτικη

 

 

η ερωτηση μου ομως εχει να κανει με το εαν υποβληθει μια τροποποιητικη περιοδικη η εκκαθαριστικη πιστωτικη εαν εχει προστιμο εως 31/12/2013

γιατι απο 1/1/14 ειναι σαφες οτι εχει και τοτε θα δουμε να εξοντωνονται οι επαγγελματιες και οι λογιστες και βεβαιως οχι απο πονηρια ,αλλα για διαφορους αλλους λογους που οσοι ειμαστε στο επαγγελμα βλεπουμε καθημερινα να προκυπτουν

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

δεν εννοω αυτο και βεβαιως συναδελφε οι τροποποιητικες δεν προκυπτουν απο πονηρια του λογιστη ,αλλα για διαφορους αλλους λογους ...........που φυσικα δεν ειναι της στιγμης να σου αναφερω

 

απο 1/1/14 ειναι σαφες οτι εχει και τοτε θα δουμε να εξοντωνονται οι επαγγελματιες και οι λογιστες και βεβαιως οχι απο πονηρια ,αλλα για διαφορους αλλους λογους που οσοι ειμαστε στο επαγγελμα βλεπουμε καθημερινα να προκυπτουν

 

ΤΙ?????

Αμφισβητεις την ΘΕΑΡΕΣΤΗ λογικη του ΚΡΑΤΟΥΣ? 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ !!! 

 

 

 

τωρα οσων αφορα την ερωτηση σου.. το φτωχο μυαλο μου καταλαβαινει οτι οποιαδηποτε υποχρεωση μας μετα την 01/01 θα παιρνει προστιμο..  οποτε θεωρω τις ημερομηνιες ληξης ως ημερομηνιες δημιουργιας της υποχρεωσης

οποτε υποθετω πως ναι..  εκκαθαριστικες - περιοδικη που ληγει 20/01  - ΦΜΥ  κλπ

 

αλλα βεβαια δεν ειμαι δημοσιος υπαλληλος να εχω τοσο βαθια γνωση των Θεικων εντολων

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μία απλή ερώτηση θέλω να κάνω συνάδελφοι για να προβληματιστούμε.

 

Στο άρθρο 66 του νόμου 4174/2013 παράγραφος 2 αναγράφει

 

 

Τυχαίνει κάποιοι να έχουν μη υποβληθείσες δηλώσεις απο προηγούμενα έτη (κάθε τύπου, το φπα το αναφέρω σαν παράδειγμα). Όταν αυτοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές εκπρόθεσμα μέσα στο στο 2014 θα πληρώσουν τα πρόστιμα του κεφαλαίου 10?

 

Αρθρο 58 και Αρθρο 57 του ίδιου νόμου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4174/2013:

 

2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Η μη υποβολή κάποιας δήλωσης προηγουμένων ετών είναι παράβαση του έτους που δεν υποβλήθηκε, και όχι παράβαση του έτους υποβολής της. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4174/2013:

 

2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Η μη υποβολή κάποιας δήλωσης προηγουμένων ετών είναι παράβαση του έτους που δεν υποβλήθηκε, και όχι παράβαση του έτους υποβολής της. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω.

εγω παλι καταλαβαινω οτι παραδειγμα

 

αν σημερα υποβαλλω τροποποιητικη περιοδικη η εκκαθαριστικη φπα προηγουμενων ετων αν δεν προκυπτει ποσο φορου εχω προστιμο

0,00

εαν προκυπτει τοτε τις προσαυξησεις που ξερουμε

 

εαν τις ιδιες δηλωσεις τις υποβαλλω μετα την 1/1/2014 τοτε εχω τα προστιμα του 4174/2013

και σκοπιμως αναφερομαι σε αυτο το παραδειγμα διοτι τα περισσοτερα γραφεια μαζι με τις εκκαθ φπα υποβαλλουν και καθε χρονο τροπ περιοδικες

 

ας με διορθωσει καποιος αν κανω λαθος η καποιος που εχει παρακολουθησει σεμιναριο ποινολογιου

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

εαν τις ιδιες δηλωσεις τις υποβαλλω μετα την 1/1/2014 τοτε εχω τα προστιμα του 4174/2013.

 

Από που προκύπτει αυτό; Εάν τον Φεβρουάριο του 2013, είχες υποβάλλει προσωρινή ΦΠΑ πχ. 1000 € αντί της ορθής 1200€, αυτό είναι παράβαση του 2014 που θα υποβάλλεις την τροποποιητική ή παράβαση του 2013. Ο νόμος λέει για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού . Δηλαδή αν δεν έχεις υποβάλλει δήλωση εισοδήματος του 2005, πότε έκανες την παράβαση; Το 2005 ή το 2014 που θα την υποβάλλεις εκπρόθεσμα;

 

και σκοπιμως αναφερομαι σε αυτο το παραδειγμα διοτι τα περισσοτερα γραφεια μαζι με τις εκκαθ φπα υποβαλλουν και καθε χρονο τροπ περιοδικες

 

ας με διορθωσει καποιος αν κανω λαθος η καποιος που εχει παρακολουθησει σεμιναριο ποινολογιου  Δεν έχω παρακολουθήσει σεμινάριο ποινολογίου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 

εαν τις ιδιες δηλωσεις τις υποβαλλω μετα την 1/1/2014 τοτε εχω τα προστιμα του 4174/2013.

 

Από που προκύπτει αυτό; Εάν τον Φεβρουάριο του 2013, είχες υποβάλλει προσωρινή ΦΠΑ πχ. 1000 € αντί της ορθής 1200€, αυτό είναι παράβαση του 2014 που θα υποβάλλεις την τροποποιητική ή παράβαση του 2013. Ο νόμος λέει για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού . Δηλαδή αν δεν έχεις υποβάλλει δήλωση εισοδήματος του 2005, πότε έκανες την παράβαση; Το 2005 ή το 2014 που θα την υποβάλλεις εκπρόθεσμα;

 

και σκοπιμως αναφερομαι σε αυτο το παραδειγμα διοτι τα περισσοτερα γραφεια μαζι με τις εκκαθ φπα υποβαλλουν και καθε χρονο τροπ περιοδικες

 

ας με διορθωσει καποιος αν κανω λαθος η καποιος που εχει παρακολουθησει σεμιναριο ποινολογιου  Δεν έχω παρακολουθήσει σεμινάριο ποινολογίου.

 

δες ποιο πανω συναδελφος αναφερει

 

Σήμερα παρακολουθήσαμε και εμείς το σεμηνάριο του Κ. Αργυρού και αναμέσα σε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα που ανέπτυξε, μας ανέφερε ότι όπως είναι γραμμένος σήμερα ο νόμος, τα πρόστιμα αυτά θα ισχύουν και για τις παλαιές δηλώσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

δες ποιο πανω συναδελφος αναφερει

 

Σήμερα παρακολουθήσαμε και εμείς το σεμηνάριο του Κ. Αργυρού και αναμέσα σε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα που ανέπτυξε, μας ανέφερε ότι όπως είναι γραμμένος σήμερα ο νόμος, τα πρόστιμα αυτά θα ισχύουν και για τις παλαιές δηλώσεις.

 

 Αποψη του κ. Αργυρού άν την είπε έτσι.. Δεν εφαρμόζουμε τις απόψεις των εισηγητών των σεμιναρίων, αλλά τον νόμο. Στην ουσία αυτά που έγραψα έχεις να μου πείς κάτι . Ο νόμος όπως είναι γραμμένος σήμερα λέει: Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού

 

Απάντησε στο ερώτημα  : Αν δεν έχεις υποβάλλει δήλωση εισοδήματος του 2005, πότε έκανες την παράβαση; Το 2005 ή το 2014 που θα την υποβάλλεις εκπρόθεσμα;

 

Αν θεωρείς ότι η παράβαση έγινε το 2005 δεν έχει ισχύ ο 4174/2013. Αν πάλι θεωρήσεις ότι η παράβαση έγινε το 2014!! τότε έχει εφαρμογή ο 4174/2013.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής:

Γιατί σ' αυτήν την @&[email protected]!! τη χώρα πρέπει να ερμηνεύουμε - θεωρούμε - πιστεύουμε, αντί απλά να εφαρμόζουμε?

Προσοχή δεν τα βάζω με κανέναν από τους πιο πάνω.

Τα βάζω μ' αυτούς που νομοθετούν χωρίς να έχουν ιδέα τι γράφουν και τι θέλουν να πούν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής:

Γιατί σ' αυτήν την @&[email protected]!! τη χώρα πρέπει να ερμηνεύουμε - θεωρούμε - πιστεύουμε, αντί απλά να εφαρμόζουμε?

Προσοχή δεν τα βάζω με κανέναν από τους πιο πάνω.

Τα βάζω μ' αυτούς που νομοθετούν χωρίς να έχουν ιδέα τι γράφουν και τι θέλουν να πούν.

Γιατί πολύ απλά: ''όσο πιο διεφθαρμένη είναι μία χώρα, τόσο πιο πολλούς νόμους έχει''

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής:

Γιατί σ' αυτήν την @&[email protected]!! τη χώρα πρέπει να ερμηνεύουμε - θεωρούμε - πιστεύουμε, αντί απλά να εφαρμόζουμε?

Προσοχή δεν τα βάζω με κανέναν από τους πιο πάνω.

Τα βάζω μ' αυτούς που νομοθετούν χωρίς να έχουν ιδέα τι γράφουν και τι θέλουν να πούν.

 

Κατ' αρχήν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οπως τα λές είναι σε πολλές περιπτώσεις. Οχι όμως σε όλες.

Μιά μερίδα συναδέλφων δεν κάνουμε  τον κόπο να διαβάσουμε  ούτε τον νόμο ούτε την ερμηνευτική του. Απλά περιμένουμε πάντα τις εγκυκλίους, για να τις εφαρμόσουμε. Παρότι πολλές φορές είναι και  αντίθετες με τον νόμο. Αφού βγούν οι εγκύκλιοι τρέχουμε στα σεμινάρια, για να μας πουν τα ίδια που λένε οι εγκύκλιοι. Αν ήταν δυνατόν να εξειδικεύσουν και στην κάθε μας περίπτωση θα ήταν το τέλειο.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Πως γινόμαστε εμείς συν-αυτουργοί χωρίς να είμαστε και   συν-διαχειριστές?? (λέω πώς!) 

 

Με μια υπογραφή οικονομικών-πληροφοριακών καταστάσεων να γινόμαστε και   συν-αυτουργοί   ?!?! 

 

Είμαστε και συν-αυτουργοί 

τα φάγαμε και μαζί   ?!?!   :blink:  

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αλέκο, στο σεμινάριο για το ποινολόγιο, στις 12/11, ο κ. Αργυρός είπε ότι θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις, εκτός αν υπάρξει κάποια ΠΟΛ, γιατί ακόμα περιμένουμε. Δηλαδή, εκτός νεωτέρας, το πρόστιμο θα είναι ισόποσο , ανεξάρτητα αν αφορά η δήλωση ΦΠΑ την χρήση 2013, εφ' όσον υποβληθεί μετά την 1/1/14 !

Να σημειώσω ότι πρέπει να δούμε ξανά και με μεγάλη προσοχή τον 4174, γιατί είναι εξοντωτικός και για μας, αφού μας χαρακτηρίζει συναυτουργούς!

Μόνο;

 

Παράδειγμα:

Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 1/2014 ποσού 500€ που θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 20/2/2014 και υποβάλλεται 30/5/2014.

​​Με τις ισχύουσες διατάξεις επιβάλλεται προσαύξηση 1,5 % μηνιαία δηλ. 500 € Χ 6% =30 €

Με τις νέες διατάξεις θα επιβληθεί:

α)Τόκος για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου με βάσει το επιτόκιο που θα οριστεί από τον ΓΓ (άρθρο 53)

β) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης 1.000,00 € (άρθρο 54 παρ. 2)

γ) Για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου 500,00 € (άρθρο 59)

 

Αν τα τηρούμενα βιβλία είναι διπλογραφικά το πρόστιμο της περίπτωση (α) είναι 2.500,00 €.

 

Πείτε μου ότι κάτι μου έχει διαφύγει και δεν είναι έτσι!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κατ'αρχήν έχει δίκιο ο Νίκος για το έτος παράβασης=> ο 4174 ισχύει για "αρχικές παραβάσεις" από 1/1/2014

 

όμως υπάρχει και το αρ.54, που αν δεν αλλάξει τελικά (όπως η σχετική προαναγγελία του θεοχάρη) θα έχουμε ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ πρόβλημα με τους πελάτες μας.

 

Από την άλλη: δεν καταλαβαίνω γιατι τα πρόστιμα του αρ 57 του ν.4174 (για τα εκπρόθεσμα) είναι χειρότερα από αυτά του 2523;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μόνο;

 

Παράδειγμα:

Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 1/2014 ποσού 500€ που θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 20/2/2014 και υποβάλλεται 30/5/2014.

​​Με τις ισχύουσες διατάξεις επιβάλλεται προσαύξηση 1,5 % μηνιαία δηλ. 500 € Χ 6% =30 €

Με τις νέες διατάξεις θα επιβληθεί:

α)Τόκος για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου με βάσει το επιτόκιο που θα οριστεί από τον ΓΓ (άρθρο 53) = ΣΥΜΦΩΝΩ

β) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης 1.000,00 € (άρθρο 54 παρ. 2) = = ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ, ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΣΙ ΘΑ ΗΤΑΝ

γ) Για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου 500,00 € (άρθρο 59) = ΔΙΑΦΩΝΩ, ΑΦΟΡΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

 

Αν τα τηρούμενα βιβλία είναι διπλογραφικά το πρόστιμο της περίπτωση (α) είναι 2.500,00 €.= ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ... ΕΙΠΕ Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 

 

ο 2523 Είχε προσαύξηση 6%

ο 4174 θα έχει 10% έως 19/2/2015...αν δεν ΤΟΝ "τσακώσουν" !!!

 

ΑΛΛΑ

τι ευθύνη θα έχει ο λογιστής λόγω μη αποστολής αναφοράς στην ΑΡΧΗ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

"Αν τα τηρούμενα βιβλία είναι διπλογραφικά το πρόστιμο της περίπτωση (α) είναι 2.500,00 €.= ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ... ΕΙΠΕ Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ"

 

Θα υπάρχουν διπλογραφικά (ή απλογραφικά ή γαμογραφικά...) από 1/1/2014 ?

 

Άβυσσος.

 

ΑΒΥΣΣΟΣ ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...