Jump to content
  • 0

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ?


asteras5
 Share

Question

Καλησπέρα,

 

Μου λέτε πως θα χειριστώ ένα ζήτημα? Πελάτης που δεν ανήκει και στον ΟΑΕΕ της περιοχής μου, μου ζητάει να πάω να κανονίσω για αυτόν την βεβαίωση απαλλαγής του. Δηλαδή βιβλιάρια ασθενείας , βεβαίωση εργοδότη , ταξίδι στον ΟΑΕΕ και απαλλαγή κλπ.

 

Ήταν γνωστός και δεν είχαμε καταγράψει που θα σταματούν οι λογιστικές κλπ υπηρεσίες.

 

Είμαι έτοιμος να τον στείλω από εκεί που ήρθε.Από την άλλη πάλι δεν ξέρω. Τι με συμβουλευετε? Πάντως επουδενι δεν πάω ΟΑΕΕ , επαρχία κιόλας. Ας φύγει να πάει σε συνάδελφο εκεί.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

  • 0

Τηρώ β κατηγορίας και τηρεί β. Αν εκδώσω κάθε τρίμηνο που είναι το πρόβλημα? Εξέδωσα 30/9/2013 για αμοιβές Ιουλίου -Σεπτεμβρίου.Που είναι η παράβαση?

 

Εφόσον σου βάζει χρήματα κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο στην τράπεζα κιόλας,έχω την εντύπωση ότι πρέπει να εκδίδεις εκείνη την

δεδομένη στιγμή ΤΠΥ και όχι κάθε τρίμηνο,σύμφωνα με τα παρακάτω κοκκινισμένα.

 

Ερμηνευτική: ΠΟΛ.1004/4.1.2013

Παράγραφοι 14 και 15.

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου.

α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 14, ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου (πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, επί επιστροφής αγαθών, εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων κ.λπ.), από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με τις προϊσχύσασες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

 

Παρ. 14 άρθρου 12

14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές η παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22α του Ν. 1642/1986, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής.(όμως) Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.  Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πόντους μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση.

Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Εξαιρετικά για τις κατά το ανωτέρω εδάφιο παροχές, σε πελάτες στους οποίους το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών αποκτήθηκε στο έτος 2003, το τιμολόγιο για την απαιτητή αμοιβή εκδίδεται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

 

Αρα-πιστεύω- ότι  εφόσον σε πληρώνει κάποια στιγμή,υποθέτω,ότι το απαιτητό μέρος της υπηρεσίας πρέπει να τιμολογηθεί.

 

Αυτή την εντύπωση έχω και μάλιστα,προσωπικά για να μην έχω τυχόν προβλήματα με κάθε είσπραξη εκδίδω απόδειξη,εκτός των δηλώ-

σεων Φ.Ε ή εργασιών άγνωστων τρίτων,που εκδίδω την απόδειξη αμέσως με την παροχή της υπηρεσίας ασχέτως αν την πληρωθώ.

 

Εάν υπάρχει κάποια άλλη άποψη να την ακούσουμε.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Σε απάντηση του παραπάνω

Γίνεται αν έχεις συντάξει ιδιωτικό συμφωνητικό και το ορίσεις

Φιλικά Δημήτρης

 

Αγαπητέ συνάδελφε,δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι αν π.χ συντάξεις ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα αναφέρει

ότι η πληρωμή των παρεχομένων εργασιών, ανεξάρτητα από τις πληρωμές,που θα λαμβάνεις θα τιμολογείται π.χ κάθε

εξάμηνο ή ακόμα-ακόμα στο τέλος του χρόνου,μπορεί να έχει ισχύ.

 

Βέβαια επειδή δεν είμαι σίγουρος για τίποτα πλέον,ελπίζω να έχεις δίκιο.

 

Να είσαι πάντα καλά

Φιλικά Βαγγέλης

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Αγαπητέ συνάδελφε,δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι αν π.χ συντάξεις ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα αναφέρει

ότι η πληρωμή των παρεχομένων εργασιών, ανεξάρτητα από τις πληρωμές,που θα λαμβάνεις θα τιμολογείται π.χ κάθε

εξάμηνο ή ακόμα-ακόμα στο τέλος του χρόνου,μπορεί να έχει ισχύ.

 

Βέβαια επειδή δεν είμαι σίγουρος για τίποτα πλέον,ελπίζω να έχεις δίκιο.

 

Να είσαι πάντα καλά

Φιλικά Βαγγέλης

 

 

ΥΓ.  Ελπίζω κάποια στιγμή να συναντηθούμε κάποια Τρίτη στην ταβέρνα του Βασίλη στον Κορυδαλλό με τους άλλους

καλούς συνάδελφους.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Αγαπητέ συνάδελφε,δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι αν π.χ συντάξεις ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα αναφέρει

ότι η πληρωμή των παρεχομένων εργασιών, ανεξάρτητα από τις πληρωμές,που θα λαμβάνεις θα τιμολογείται π.χ κάθε

εξάμηνο ή ακόμα-ακόμα στο τέλος του χρόνου,μπορεί να έχει ισχύ.

 

Βέβαια επειδή δεν είμαι σίγουρος για τίποτα πλέον,ελπίζω να έχεις δίκιο.

 

Να είσαι πάντα καλά

Φιλικά Βαγγέλης

 

Γειά σου Βαγγέλη

Το μόνο που πιθανόν μπορείς να ορίσεις με το συμφωνητικό, είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σου. Μπορείς πχ να δηλώσεις ότι οι υπηρεσίες σου ολοκληρώνονται με την υποβολή της δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τιμολογήσεις με 31/12 το μέρος της παροχής που έχει ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο με την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση είσπραξης κατα την διάρκεια του χρόνου, εξαρτάται κατα την γνώμη μου κατα πόσο η είσπραξη αυτή είναι "απαιτητή". Εαν βέβαια έχεις περιλάβει στο συμφωνητικό συγκεκριμμένες ημερομηνίες πληρωμής, τότε αυτές σίγουρα είναι απαιτητές και πρέπει να εκδόσεις τιμολόγιο. Εαν όμως σε διάφορα χρονικά σημεία ο πελάτης σε πληρώνει ώς προκαταβολές, έναντι της ετήσιας αμοιβής σου, αυτές μπορεί να χαρακτηριστούν απαιτητές;

 

Παλιότερα ο ΚΒΣ έλεγε αν θυμάμαι καλά "για κάθε επαγγελματική είσπραξη". Ηταν ξεκάθαρο λοιπόν. Τώρα θεωρώ ότι εάν δεν αποδεικνύεται κάπως το απαιτητό (γραμμένο στο συμφωνητικό, τακτικές μηνιαίες ισόποσες καταβολές και δεν ξέρω τι άλλο..), δεν πρέπει να εκδίδεται Τιμολόγιο. Βέβαια όπου χωρούν ερμηνείες υπάρχουν και κίνδυνοι.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Γειά σου Βαγγέλη

Το μόνο που πιθανόν μπορείς να ορίσεις με το συμφωνητικό, είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σου. Μπορείς πχ να δηλώσεις ότι οι υπηρεσίες σου ολοκληρώνονται με την υποβολή της δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τιμολογήσεις με 31/12 το μέρος της παροχής που έχει ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο με την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση είσπραξης κατα την διάρκεια του χρόνου, εξαρτάται κατα την γνώμη μου κατα πόσο η είσπραξη αυτή είναι "απαιτητή". Εαν βέβαια έχεις περιλάβει στο συμφωνητικό συγκεκριμμένες ημερομηνίες πληρωμής, τότε αυτές σίγουρα είναι απαιτητές και πρέπει να εκδόσεις τιμολόγιο. Εαν όμως σε διάφορα χρονικά σημεία ο πελάτης σε πληρώνει ώς προκαταβολές, έναντι της ετήσιας αμοιβής σου, αυτές μπορεί να χαρακτηριστούν απαιτητές;

 

Παλιότερα ο ΚΒΣ έλεγε αν θυμάμαι καλά "για κάθε επαγγελματική είσπραξη". Ηταν ξεκάθαρο λοιπόν. Τώρα θεωρώ ότι εάν δεν αποδεικνύεται κάπως το απαιτητό (γραμμένο στο συμφωνητικό, τακτικές μηνιαίες ισόποσες καταβολές και δεν ξέρω τι άλλο..), δεν πρέπει να εκδίδεται Τιμολόγιο. Βέβαια όπου χωρούν ερμηνείες υπάρχουν και κίνδυνοι.

 

 

Να είσαι καλά Νικόλα.

Βαγγέλης

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...