Jump to content
 • 0

Υποχρεωτική η ασφάλιση συζύγου σε ατομική επιχείρηση?


anika
 Share

Question

Ατομική επιχείρηση στο όνομα του συζύγου. Η σύζυγος, δεν εργάζεται κάπου αλλού, παρά μόνο στην ατομική του συζύγου, ως βοήθεια περισσότερο.

Στην περίπτωση αυτή, ο σύζυγος θα πρέπει να ασφαλίσει υποχρεωτικά τη σύζυγο , με πλήρες ωράριο και με ολόκληρες τις ασφαλιστικές εισφορές όπως σε κάθε κανονικό ασφαλισμένο?

Αν η σύζυγος βρεθεί στο χώρο εργασίας του συζύγου, θα θεωρηθεί ανασφάλιστη, σωστά?

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

σε ελεγχο που εκανε το ικα σε μια επιχειρηση δουλευε η συζηγος μεσα, δεν ειπανε τπτ το μονο που ζητησανε ηταν μια ταυτοτητα κ κατι το οποιο να πιστοποιει το γαμο! ολα εληξαν καλωσ!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Όχι δεν είναι υποχρεωτικό αφού γίνεται αποδεκτό ότι μπορεί να βοηθάει την επιχείρηση του συζύγου για το οικογενειακό όφελος αλλά αν ασφαλιστεί πρέπει να ασφαλιστεί για πλήρη απασχόληση και με κανονικό ΚΠΚ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αυτό στηρίζεται σε κάποιο νόμο που μπορώ να έχω στα υπόψη? Ευχαριστώ πάντως για την απάντηση.

Συναδέλφισα δες το παρακάτω απόσπασμα . Δίνει απάντηση στο ερώτημά σου.

 

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4075/2012, εισάγεται πρόβλεψη υπαγωγής στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ των εργαζομένων που απασχολούνται ακόμη και σε ατομικές επιχειρήσεις συζύγων ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι αυτοί θα υπάγονται στην τακτική επιδότηση ανεργίας εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις (καταγγελία, λήξη ή λύση της σύμβασης, απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης στο κρίσιμο χρονικό διάστημα κ.λ.π.).

 

Αρ.Πρωτ.: 20079/08-03-2013 (Υπουργ. Εργασίας)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Όταν είχα ρωτήσει στο ΙΚΑ μου είπαν ότι δεν θα επιβάλουν πρόστιμο στον εργοδότη αν σε έλεγχο διαπιστώσουν ότι εργάζεται συγγενής α βαθμού ή β βαθμού. Ξέρω ότι αν θα ασφαλιστει όμως θα πρέπει με πλήρη απασχόληση. Πάντως είναι αρκετά κουλό αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί  τώρα έχουν πλήρες πακέτο κάλυψης και όχι μειωμένο. Δηλ. δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει με ημιαπασχόληση στην δουλειά του συγγενή του;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στο  Άρθρο 2 του Αναγκαστικού Νόμου 1846/1951 ΄΄Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΄΄,(ΦΕΚ Α΄ 179/14-21.6.1951), ορίζονται τα υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενα πρόσωπα, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

 

Το ως άνω άρθρο, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το Άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν.1759/1988 ΄΄Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις΄΄,(ΦΕΚ 50 /18.3.1988), ως εξής :

 

΄΄ Επίσης υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου αυτού (1846/1951) τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης....΄΄.

 

Οι παραπάνω διατάξεις του Ν.1759/1988, κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 23/1989 του Ι.Κ.Α.

 

Στη συνέχεια, δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, με την εγκύκλιο 93/10-12-1996 του Ι.Κ.Α., στην οποία επισημαίνεται ότι η ασφάλιση των προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική όχι όμως και αυτοδίκαια. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχίσει και να τελειώσει η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών, θα πρέπει να αναγγελθεί εγγράφως στο Ι.Κ.Α., η έναρξη και η διακοπή της απασχόλησης, από τον εργαζόμενο ή από τον εργοδότη. Επίσης αναφέρεται και στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων κατά τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω αναγγελίες.

 

Βάσει των ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι,

 

α) ο Ν.1759/1988 δίνει την δυνατότητα ασφάλισης των προσώπων που

 

απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, και

 

β) εφόσον η ασφάλιση συγγενικού προσώπου α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας είναι μεν υποχρεωτική δεν επιβάλλεται όμως αυτοδίκαια(εγκ.93/10-12-1996),

 

το ΙΚΑ δεν μπορεί να υποχρεώσει το μέλος της οικογένειας που δέχεται στην ατομική του επιχείρηση τις υπηρεσίες μέλους οικογένειας α’ ή β’ βαθμού συγγένειας - χωρίς οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενος ή εργοδότης) να το ζητήσουν με έγγραφο (αίτηση) προς το ίδρυμα - , την υπαγωγή του εργαζόμενου (μέλους) στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4/89, Αριθ.Φ.21/3288 , αναφορικά με την ασφάλιση των συγγενικών προσώπων Α΄ και Β’ βαθμού συγγένειας, σημειώνουμε τα εξής  :

 

 

Ημέρες ασφάλισης

 

‘’ Ο αριθμός ημερών ασφάλισης κάθε μήνα, εκτός των μηνών έναρξης και διακοπής της απασχόλησης προσδιορίζεται υποχρεωτικά σε είκοσι πέντε (25) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης μέσα στο συγκεκριμένο μήνα, εκτός αν αποδεδειγμένα μεσολαβήσει ασθένεια ή γενικότερα ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των Άρθρων 657 και 658 του Α.Κ. και οι λοιπές σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος. Ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης αναγνωρίζεται μία ημέρα ασφάλισης για κάθε ημέρα απασχόλησης και καταβάλλονται εισφορές που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση κατά τους ειδικότερους υπολογισμούς που αναφέρονται στο Άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού .’’

 

 

Υπολογισμός εισφορών

 

.....‘’ Σε καμία περίπτωση οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολογίζονται σε ασφαλιστική κλάση κατώτερη απ' αυτή που αντιστοιχεί το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.

Για την εξασφάλιση της πλήρους κατά ημέρα και της 25ήμερης κατά μήνα ασφάλισης καταβάλλονται εισφορές που υπολογίζονται στις πλήρεις αποδοχές κάθε ημέρας ή κάθε 25ημέρου’’.

 

 

 

Συγγραφή : Ρούλα Χάλαρη

Επιμέλεια : Ευάγγελος Αμπελιώτης

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συναδέλφισα δες το παρακάτω απόσπασμα . Δίνει απάντηση στο ερώτημά σου.

 

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4075/2012, εισάγεται πρόβλεψη υπαγωγής στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ των εργαζομένων που απασχολούνται ακόμη και σε ατομικές επιχειρήσεις συζύγων ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι αυτοί θα υπάγονται στην τακτική επιδότηση ανεργίας εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις (καταγγελία, λήξη ή λύση της σύμβασης, απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης στο κρίσιμο χρονικό διάστημα κ.λ.π.).

 

Αρ.Πρωτ.: 20079/08-03-2013 (Υπουργ. Εργασίας)

 

Με όλο το θάρρος, όπως το αντιλαμβάνομαι, η εγκύκλιος υπογραμμίζει ότι εφόσον ασφαλιστεί σύζυγος ή συγγενείς α' και β' βαθμού συγγένειας, τότε πρέπει να υπαχθεί στους λογαριασμούς ΟΑΕΔ. Εξακολουθούν να ισχύουν όσα γράφει ο Χαλκιδέος.. μ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τι ισχύει τελικά?

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ (Α Υ Υ Π Κ Α Φ21/3288/88 ΦΕΚ 4/89τ. Β', που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1759/88)

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα - Προϋποθέσεις
Άρθρο 1

«Στην ασφάλιση του ΙΚΑ, για όλους τους κλάδους ασφάλισής του καθώς και του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία μέσα στα όρια της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή
 συγγενείς α' και β' βαθμού συγγενείας, εφόσον για ην εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κυρίας ή επικουρικής ασφάλισής».
 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Όταν είχα ρωτήσει στο ΙΚΑ μου είπαν ότι δεν θα επιβάλουν πρόστιμο στον εργοδότη αν σε έλεγχο διαπιστώσουν ότι εργάζεται συγγενής α βαθμού ή β βαθμού. Ξέρω ότι αν θα ασφαλιστει όμως θα πρέπει με πλήρη απασχόληση. Πάντως είναι αρκετά κουλό αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί  τώρα έχουν πλήρες πακέτο κάλυψης και όχι μειωμένο. Δηλ. δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει με ημιαπασχόληση στην δουλειά του συγγενή του;

Kαι εκεινη η εγγυκλιος που εδινε το δικαιωμα να την ασφαλισει με λιγοτερα ποσοστα  απ το κανονικο, παει περιπατο ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Kαι εκεινη η εγγυκλιος που εδινε το δικαιωμα να την ασφαλισει με λιγοτερα ποσοστα  απ το κανονικο, παει περιπατο ;

 

Αυτό το επεισόδιο παίχτηκε τον Απρίλιο... last year...

 

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=86757

Link to comment
Share on other sites

 • 0

δηλαδη οταν προσλαμβανεις συζυγο ή συγγενη α ή β βαθμου πρεπει να το κανεις γνωστο εγγραφως στο ικα?πως γινεται αυτη η διαδικασια μπορει να μου πει καποιος συναδελφος?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δηλαδή για να τα ξεκαθαρίσουμε... (Γιατί τα έχουν μπερδέψει σε αρκετά site στο ίντερνετ)

 

-Συγγενής Α βαθμού μπορεί να εργάζεται στην επιχείρηση ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Το ΙΚΑ είναι ΟΚ με αυτό (και αφού δεν είναι αυτοδίκαιη η ασφάλιση δεν μπορεί από μόνο του να τον ασφαλίσει). -Γιατί όμως λέει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ασφάλιση στην Ν.4075/2012;;;;;;

 

-Αν θέλουμε να ασφαλίσουμε συγγενή Α βαθμού θα πρέπει να είναι με πλήρες ωράριο και δικαιούται και ταμείο ανεργίας. Όπως δηλαδή οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μια απλή γνωστοπόιηση με τα πλήρη στοιχεία του συγγενικού προσώπου...

Στην περιπτωση που παει ελεγχος ΙΚΑ και δεν εχει γινει τετοια γνωστοποιηση μπορει να μπει προστιμο??   ή απλα κανουν μια " συσταση"??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, αλλά όχι αυτοδίκαιη.
Αυτό σημαίνει πως υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο, αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλει από μόνος του ο ασφαλιστικός οργανισμός.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

καλημερα συναδερφοι, σε ατομικη επιχειρηση που ασφαλιζε η συζυγος τον συζυγο και βεβαιωθηκαν εισφορες απο ΑΠΔ αποστολες μιας χρονιας πχ ποσό γυρω στα πεντε χιλιαδες ευρω για παραδειγμα,μπορει να χρησιμοποιησει  στο δικαστηριο αυτες τις εγκυκλιους η καποια αλλη  εγκυκλιο ή νόμο για να αποποιηθει των εισφορων; γινεται αυτο επειδη ειναι συγγενικο προσωπο ή εφοσον ειναι βεβαιωμενες εισφορες δεν υπαρχει τετοια περιπτωση;(ερωτημα τεθηκε και το μεταβιβαζω) να ρωτησω και το ΙΚΑ για πιο αμεση απαντηση;; ευχαριστω 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μπορεί να γίνει πρόσληψη Μερικής Απασχόλησης σε συγγενή Α' βαθμού (κόρη) ,όπως θα γινόταν για οποιονδήπτε άλλο εργαζόμενο με πληρωμή εισφορών κλπ

ώστε να πάρει κανονικά η κόρη το επίδομα ανεργίας ή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρης απασχόληση?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μπορεί να γίνει πρόσληψη Μερικής Απασχόλησης σε συγγενή Α' βαθμού (κόρη) ,όπως θα γινόταν για οποιονδήπτε άλλο εργαζόμενο με πληρωμή εισφορών κλπ

ώστε να πάρει κανονικά η κόρη το επίδομα ανεργίας ή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρης απασχόληση?

Μονο με πληρη απασχοληση, σε ατομικη επιχειρηση

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...