Jump to content

ΦΜΑΠ ΕΠΕ


Guest kougioum
 Share

Recommended Posts

Guest kougioum

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΜΙΑ ΕΠΕ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ 290.000 ΕΥΡΩ ΑΝΤΕΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ,ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΟ.ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΦΠΑΠ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;ΤΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΛΟΓΩ

ΧΡΕΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to comment
Share on other sites

Αρ.Πρωτ. 1009041/2005

Υποβάλουν δήλωση ΦΜΑΠ όλα τα νομικά πρόσωπα για ακίνητα που έχουν στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτά, εκτός υποθήκης.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johnny Water

Άρθρο 25 Ν. 2459/1997

Όσον αφορά τις εκπτώσεις (δηλαδή τι αφαιρούνται από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας).

Άρθρο 23 Ν.2459/1997

Όσον αφορά τις απαλλαγές από το φόρο.

(με την επιφύλαξη του "εκτός υποθήκης" το οποίο ίσως χρήζει επεξηγήσεως από τον grigoris - εγώ νομίζω ότι εννοεί τα νομικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με την υποθήκη)

Link to comment
Share on other sites

ΠΟΛ 1144/2004

1. Για το οικονομικό΄ έτος 2005 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης περιουσίας, τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, έχουν ως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση θα υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου,

β. Πιστοποιητικό της ,αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, που να αποδεικνύει την ηλικία του επικαρπωτή, όταν δηλώνονται ακίνητα Οία οποία ο φορολογούμενος έχει ισόβια ή αορίστου χρόνου επικαρπία ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα που εξομοιώνεται με την επικαρπία ή έχει ψιλή κυριότητα. Αντί του ως άνω πιστοποιητικού είναι δυνατή η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό όταν το εμπράγματο δικαίωμα είναι ορισμένου χρόνου,

γ. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υπόχρεου:

1) Αντίγραφο της διαθήκης - στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής - και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών, ότι δεν δημοσιεύθηκε νεώτερη διαθήκη,

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, για το είδος και το βαθμό συγγένειάς τους με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο, στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής,

δ. Όταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση απαλλαγής της αξίας των κληρονομιαίων ακινήτων, αντίγραφο της δήλωσης φόρου κληρονομιάς από την οποίο φαίνεται ότι έχει προκύψει φόρος, ο οποίος είναι καταβλητέος σε δόσεις ή βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος κληρονομιών ότι προέκυψε φόρος ο οποίος είναι καταβλητέος σε δόσεις,

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα κληρονομιών να χορηγεί βεβαίωση που να αναγράφει το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, προκειμένου να δοθεί η απαλλαγή.

ε. Όταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων οικοδομής που ανεγείρεται, αντίγραφο της αρχικής οικοδομικής αδείας.

στ. Όταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση απαλλαγής της αξίας γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή δασικής έκτασης, βεβαίώση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας ή του Δασαρχείου, ότι η έκταση που δηλώνεται είναι γεωργική ή κτηνοτροφική ή δασική, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση αναδασωτέων εκτάσεων αρκεί η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ και πιστοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η αναδάσωση,

ζ. Για την απόδειξη της ιδιότητας του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 2 της 337410110-7-1998 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας).

η. Όταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση έκπτωσης ενυπόθηκου δανείου, βεβαίωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας για το δάνειο αυτό, μαζί με φωτοαντίγραφο του συμβολαίου παροχής υποθήκης.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johnny Water

Οπότε grigoris συμφωνούμε ότι υποβάλλεται κανονικά δήλωση (διότι όπως τέθηκε η πρώτη απάντηση μου δόθηκε η εντύπωση για το αντίθετο - συγνώμη αν παρεξήγησα). Αλλοιώς τι νόημα θα είχε και ο κωδικός 26 του πίνακα 1 της Δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.

Συνεπώς από την αξία του ακινήτου αφαιρούνται (Άρθρο 25) τα χρέη που είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης.

Όμως όπως πιο κάτω αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο τα χρέη αυτά για να αφαιρεθούν θα πρέπει (αναγράφω ότι ακριβώς αναφέρει ο νόμος)..........

γ) να χρησιμοποιήθηκαν αποδειγμένα για την ανέγερση ή την επέκταση ή επισκευή των κτισμάτων που ανήκουν στον υπόχρεο και υπόκεινται σε φόρο ακίνητης περιουσίας. Αν δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό (π.χ. για αγορά ακινήτου) δεν αφαιρούνται.

kougioum τα συμπεράσματα δικά σου.

Link to comment
Share on other sites

Δεν ήμουν κατατοπιστικός στη πρώτη απάντηση λόγω πίεσης όπως και δεν είναι κατανοητό και το εδάφιο της 1009041/2005 απο μόνο του. Πρέπει να κάνεις και συνδιασμό με την ΠΟΛ 1144/2004 γιατί είναι λίγες οι φορές που ο νομοθέτης είναι σαφής.Λές και το κάνουν επίτηδες για να υπάρξουν παρερμηνείες.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johhny Water

Να είσαι καλά grigoris.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις σου, δεν έχεις άδικο. Καλό κουράγιο. Τέσσερις μήνες μείνανε. Φάγαμε την ουρά θα κολλήσουμε στο γάιδαρο.

Για τον kougioum.

Μήπως το ακίνητο (για κτίριο πρόκειται;) ιδιοχρησιμοποιείται; Αν ναι, (και αν είναι κτίριο) απαλλάσεται του φόρου πλην των μερών του που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. γραφεία κλπ.).

Πάντως νομίζω πως έδωσες λίγα στοιχεία στην ερώτησή σου. Μην αγχώνεσαι, κι εγώ το έχω κάνει.

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

Τώρα πως βγήκε το "κιτρινάκι" δεν ξέρω. Ερωτηματικό είχα βάλει και κλείσιμο παρένθεσης.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...