Jump to content
Sign in to follow this  
ALEXANDRAG

Αναγραφή όλων των επιδομάτων στην φορολογική δήλωση

Recommended Posts

Φέτος  αναφέρουν οτι είναι υποχρεωτικό η αναγραφή όλων των επιδομάτων στην φορολογική δήλωση...Να κάνω μια χαζή ερώτηση....επίδομα θεωρείται και το φοιτητικό και το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης???Αν ναι πως θα το αντιμετωπίσουμε???

 

 

ευχαριστω εκ των προτερων

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αφορολόγητο ναι....Απλώς μήπως μπαίνουν στον 659 για υπολογισμό έκτακτης εισφοράς?

Το επιχείρημα ότι είναι αφορολόγητο άρα δεν μπαίνει στη δήλωση, είναι αστείο διότι πλήθος αφορολογήτων μπαίνουν από φέτος στη δήλωση και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, ΜΟΝΟ όσον αφορά βέβαια την εισφορά αλληλεγγύης. Το επίδομα πετρελαίου, απλά συμμετέχει ας πούμε - μειώνει - την πραγματική δαπάνη για το πετρέλαιο. Επομένως, αν έχεις σκοπό να συμπεριλάβεις  και τις αποδείξεις πετρελαίου στις δαπάνες του 049, να τις ταξινομήσεις χωριστά και αφού από τη συνολική αξία αφαιρέσεις αυτήν του συνολικού "επιδόματος", αυτήν την αξία να θεωρήσεις σαν δαπάνη πετρελαίου. Αν δεν χρειάζεσαι και αποδείξεις πετρελαίου για να συμπληρώσεις τις απαιτούμενες, απλά ΔΕΝ κάνεις ΤΙΠΟΤΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και με το φοιτητικό επίδομα τι γίνετε,μπαινει στον 659??

Στον 657, είναι αφορολόγητο και εξαιρείται και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στον 657, είναι αφορολόγητο και εξαιρείται και από την εισφορά αλληλεγγύης.

 

Καλησπέρα

Συγγνώμη, το έχετε δει κάπου αυτό ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα

Συγγνώμη, το έχετε δει κάπου αυτό ;

Πάντως στα εξαιρούμενα εισφοράς δεν υπάρχει 

 

 

Αρθρο 29. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 - 2015.

2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Tο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε..

Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που

είναι ολικώς τυφλοί,

καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,

τα εισοδήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε..

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛ.1149/20.6.2013
Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ. (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Γιοβά
Τηλέφωνο: 210 3375314-8
ΦΑΞ: 210 3375001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1149

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013.

Με αφορμή την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2013:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

Όσα από τα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.

Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.

2. Υπενθυμίζεται ότι, από τον πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, οι κωδικοί που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι αυτοί που διευκρινίστηκαν με την ΠΟΛ.1223/13.10.2011, δηλαδή 659-660,661-662,431-432,433-434,305-306.

3. Όσον αφορά στις εξαιρέσεις, κατ' εφαρμογή της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2013, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής:

α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2013, για να υπάρχει και για το τρέχον οικονομικό έτος ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Συνεπώς μακροχρόνια άνεργος, για την εφαρμογή του νόμου κατά το οικονομικό έτος 2013, νοείται αυτός που είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον από 30/04/2012 έως και 30/4/2013.

β) Να μην έχει κατά το χρόνο της βεβαίωσης της εισφοράς πραγματικά εισοδήματα, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

Διευκρινίζεται ότι, πραγματικά εισοδήματα εννοούνται τα εισοδήματα άλλης πηγής εκτός από αυτά που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες ΣΤ' πηγής, δηλαδή τα εισοδήματα Α', Γ, Δ', Ε' και Ζ' πηγής, διότι εννοείται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, φορολογούμενος μισθωτός υπάλληλος να εργάστηκε κατά ένα χρονικό διάστημα μέσα στο έτος 2013, να διακόπηκε εν συνεχεία η εργασιακή του σχέση και κατά την 30/04/2013 να είχε ήδη αρχίσει να λαμβάνει επίδομα ανεργίας, συνεπώς και να απαλλάσσεται από την εισφορά. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος, για τις ανάγκες εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, δεν περιλαμβάνονται τα αντικειμενικά εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

4. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παραγρ. 5β του άρθρου 38 του ν. 4024/2011, εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς, για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς. Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 19 του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 913-914.

5. Τονίζεται ότι, τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 (η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης) και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών οργανισμών), όπως επίσης και οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά για αυτά.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1167/2.8.2011, με την οποία ρυθμίστηκαν τα θέματα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος, ο υπολογισμός του τέλους επιτηδεύματος γίνεται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο.
Επομένως, το τέλος επιτηδεύματος και για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) θα επιβληθεί σε όσους επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άσκησαν δραστηριότητα μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012 και η ΓΓΠΣ θα βεβαιώσει τα ποσά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο. Συνεπώς, η μη άσκηση δραστηριότητας αναγνωρίζεται, όπως και κατά το οικονομικό έτος 2012, μόνο με υποβληθείσα δήλωση διακοπής εργασιών στην Δ.Ο.Υ., ακόμη κι αν αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Διευκρινίζεται ότι, η ημερομηνία της διακοπής εργασιών είναι μία και μοναδική (καταληκτική), δεν τροποποιείται και οι φορολογούμενοι δεν δύνανται να την αντικαταστήσουν με μια προγενέστερη ούτως ώστε να απαλλαχθούν από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος.

2. Με την τροποποίηση που επήλθε στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4110/2013, από το οικονομικό έτος 2013 και μετά, αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.

Η αύξηση αυτή δεν ισχύει για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο. Για αυτές τις περιπτώσεις, εξακολουθούν να ισχύουν τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012. Η υπαγωγή στην παραπάνω περίπτωση δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 11 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 019-020 και δύναται να ελεγχθεί από την Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013, τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, από το οικονομικό έτος 2014 και μετά θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

3. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους αποκλειστικά σε χωριά, όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη του σχεδίου «Καποδίστριας», με πληθυσμό ως πεντακόσιους κατοίκους και νησιά έως 3.100 κατοίκους, εκτός κι αν είναι τουριστικοί τόποι. Με την ΑΥΟ - ΠΟΛ.1167/2.8.2011 ορίστηκε για τον προσδιορισμό του πληθυσμού να λαμβάνεται υπόψη η απογραφή του 2001 και ως τουριστικοί τόποι να θεωρούνται αυτοί που περιλαμβάνονται στο ΠΔ 899/76 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 664/77. Από την διοίκηση, έχει ήδη γίνει δεκτό ότι, θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία αποτελούσαν, πριν από εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (ν. 2539/1997), αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινοτητες. Συνεπώς αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από μόνο του κοινότητα και άνηκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήμο, λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του δήμου) που υπαγόταν.

4. Επίσης, εξαιρούνται της καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, όπου για το οικονομικό 2013 διευκρινίζεται ότι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά μετά την 01/01/2008 και όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και είναι άνω των εξήντα δύο ετών (62), όπου για το οικονομικό 2013 είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν μέχρι την 31/12/1950. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 12 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 027-028.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛ.1149/20.6.2013

 

Με αφορμή την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2013:

 

:blink:  :blink:  :blink:  :blink: 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα

Συγγνώμη, το έχετε δει κάπου αυτό ;

Καλημέρα,

 

...Συγγνώμη, πρέπει να το δω κάπου, πέρα από τις εξηγήσεις και ερμηνείες που δόθηκαν από τη Διοίκηση; Μήπως κάποιο συνταγολόγιο; Και αν δεν το βρω, δίνω λύση δια της «εις άτοπον απαγωγής»;  Βρήκαμε «κουβά» τον 659 και τα ρίχνουμε όλα μέσα; Εκτός αν ειδικά για φέτος με την αύξηση της πιθανότητας ελέγχου, προετοιμάζουμε το έδαφος για το ανώδυνο  «ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε», ελλείψει επιχειρημάτων. Ενα σωρό περιπτώσεις παροχών και επιδομάτων υπάρχουν , που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα κάπου, αλλά ο χαρακτήρας τους μας κατευθύνει στις επιλογές μας. Εχω λοιπόν τα δικά μου επιχειρήματα, επιλέγω τον 657 και σαφώς το παλεύω και στον ενδεχόμενο έλεγχο. Εντελώς δε συμπτωματικά (προηγήθηκε χρονικά η απάντησή μου στο forum), εμφανίστηκε και η ΠΟΛ 1149 η οποία ενισχύει ή ταυτίζεται με τα επιχειρήματά μου:

«...Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.»

 

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα:

 1. Είναι επίδομα-βοήθημα χωρίς να φέρει τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος
 2. Δίνεται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών (στεγαστικές)
 3. Ευπαθής ομάδα φορολογούμενων (φοιτητές με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά στοιχεία, εν πολλοίς εξαρτώμενοι από τους γονείς τους, που φοιτούν σε άλλη πόλη)
 4. Η διευκρινιστική ΠΟΛ 1149, αναφέρει ενδεικτικές περιπτώσεις και όχι αποκλειστικές και μόνο («.....κ.λ.π.»)

Πέραν τούτων:

 

"Ν.3220/2004 Mέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. Άρθρο 10. Στεγαστικό επίδομα φοιτητών. Παράγραφος 5.Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία ". 3

 

Το Στεγαστικό επίδομα φοιτητών δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 2238/1994 και επομένως δε μπορεί ο ν.3986/2011 να το εξαιρέσει από κάπου που δεν υπάρχει. Δηλαδή και που το αναφέρουμε στον 657 είναι περιττό, αλλά το προτείνουμε γιατί δεν παύει να αποτελεί στοιχείο εσόδου για το φορολογούμενο, αλλά με προσοχή ώστε να μην υπαχθεί σε εισφορά αλληλεγγύης.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Καλημέρα,

 

...Συγγνώμη, πρέπει να το δω κάπου, πέρα από τις εξηγήσεις και ερμηνείες που δόθηκαν από τη Διοίκηση; Μήπως κάποιο συνταγολόγιο; Και αν δεν το βρω, δίνω λύση δια της «εις άτοπον απαγωγής»;  Βρήκαμε «κουβά» τον 659 και τα ρίχνουμε όλα μέσα; Εκτός αν ειδικά για φέτος με την αύξηση της πιθανότητας ελέγχου, προετοιμάζουμε το έδαφος για το ανώδυνο  «ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε», ελλείψει επιχειρημάτων. Ενα σωρό περιπτώσεις παροχών και επιδομάτων υπάρχουν , που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα κάπου, αλλά ο χαρακτήρας τους μας κατευθύνει στις επιλογές μας. Εχω λοιπόν τα δικά μου επιχειρήματα, επιλέγω τον 657 και σαφώς το παλεύω και στον ενδεχόμενο έλεγχο. Εντελώς δε συμπτωματικά (προηγήθηκε χρονικά η απάντησή μου στο forum), εμφανίστηκε και η ΠΟΛ 1149 η οποία ενισχύει ή ταυτίζεται με τα επιχειρήματά μου:

«...Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.»

 

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα:

 1. Είναι επίδομα-βοήθημα χωρίς να φέρει τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος
 2. Δίνεται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών (στεγαστικές)
 3. Ευπαθής ομάδα φορολογούμενων (φοιτητές με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά στοιχεία, εν πολλοίς εξαρτώμενοι από τους γονείς τους, που φοιτούν σε άλλη πόλη)
 4. Η διευκρινιστική ΠΟΛ 1149, αναφέρει ενδεικτικές περιπτώσεις και όχι αποκλειστικές και μόνο («.....κ.λ.π.»)

 

 

Συνάδελφε, δεν θα σας απαντούσα αν δεν αναφερόσασταν προσωπικά σε μένα, κάνοντας παράθεση στην ερώτησή μου, που σας βεβαιώ ότι δεν είχε ειρωνευτικό χαρακτήρα (αλλά σαν τέτοιο φαίνεται ότι την εκλάβατε).

Τα περί "συνταγολογίου" , "ατόπου απαγωγής" κλπ, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω, γιατί δεν με εκφράζουν.

Όμως, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, διαφωνούσα και διαφωνώ με τον τρόπο χειρισμού σας και για τον οποίο, δεν βλέπω κανένα σημείο που μπορεί να επαληθευτεί, με την ΠΟΛ που αναφέρετε ...

 

Δηλαδή, δεν βλέπω κανενός είδους ταύτιση της ΠΟΛ με τα επιχειρήματά σας και την χρήση του κωδικού 657.

 

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω, ότι οι κωδικοί 659-660-657-658 αναφέρονται σε εισοδήματα.

Το απόσπασμα της ΠΟΛ που παραθέσατε όμως, όχι ...

 

Καλό Σαββατοκύριακο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε, δεν θα σας απαντούσα αν δεν αναφερόσασταν προσωπικά σε μένα, κάνοντας παράθεση στην ερώτησή μου, που σας βεβαιώ ότι δεν είχε ειρωνευτικό χαρακτήρα (αλλά σαν τέτοιο φαίνεται ότι την εκλάβατε).

Τα περί "συνταγολογίου" , "ατόπου απαγωγής" κλπ, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω, γιατί δεν με εκφράζουν.

Όμως, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, διαφωνούσα και διαφωνώ με τον τρόπο χειρισμού σας και για τον οποίο, δεν βλέπω κανένα σημείο που μπορεί να επαληθευτεί, με την ΠΟΛ που αναφέρετε ...

 

Δηλαδή, δεν βλέπω κανενός είδους ταύτιση της ΠΟΛ με τα επιχειρήματά σας.

 

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω, ότι οι κωδικοί 659-660-657-658 αναφέρονται σε εισοδήματα.

Το απόσπασμα της ΠΟΛ που παραθέσατε όμως, όχι ...

 

Καλό Σαββατοκύριακο.

 

Ισως το εξέλαβα έτσι, αλλά η αντίδρασή μου υπήρξε απέναντι στη βεβαιότητα που υπήρξε και ...εξακολουθεί να υπάρχει. Σεβαστή κάθε άποψη. Δε θα σώσουμε εμείς τη χώρα!

 

Καλό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη από Δευτέρα!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στον κωδικό 657 αναγράφονται μονάχα τα εισοδήματα που έχουν οριστεί συγκεκριμένα από τις σχετικές ΠΟΛ και το βιβλιαράκι με τις οδηγίες.

 

Σε άλλη περίπτωση, αν δεν μπαίνουν στον κωδικό 659 με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην σημερινή εγκλυκλιο, τότε απλά ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ.

 

Αναφέρομαι εδώ:
Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα:

 1. Είναι επίδομα-βοήθημα χωρίς να φέρει τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος
 2. Δίνεται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών (στεγαστικές)
 3. Ευπαθής ομάδα φορολογούμενων (φοιτητές με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά στοιχεία, εν πολλοίς εξαρτώμενοι από τους γονείς τους, που φοιτούν σε άλλη πόλη)
 4. Η διευκρινιστική ΠΟΛ 1149, αναφέρει ενδεικτικές περιπτώσεις και όχι αποκλειστικές και μόνο («.....κ.λ.π.»)

Kαλησπέρα.

Είστε σίγουρος ότι οι φοιτητές ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες;

Από που προκύπτει αυτό;

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στον κωδικό 657 αναγράφονται μονάχα τα εισοδήματα που έχουν οριστεί συγκεκριμένα από τις σχετικές ΠΟΛ και το βιβλιαράκι με τις οδηγίες.

 

Σε άλλη περίπτωση, αν δεν μπαίνουν στον κωδικό 659 με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην σημερινή εγκλυκλιο, τότε απλά ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ.

 

Αναφέρομαι εδώ:

Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.

 

Εαν κάποιος θέλει να δηλώσει το επίδομα τοκετού, για το "πόθεν έσχες", θα πρέπει να το δηλώσει στις παρατηρήσεις?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×