Jump to content
Sign in to follow this  
giannisexp

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Recommended Posts

Μπαίνω στο σύστημα και μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα:

 

 

Τύπος Δήλωσης: ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φ-01 010)
Δεν έχετε υποχρεώσεις υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διάστημα αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέξατε. 

 

Πρέπει να προσέξω κάτι που μου διαφεύγει ή δεν άνοιξε ακόμα η εφαρμογή?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εδώ δεν έχει ανοίξει για τις ΟΕ, ΕΕ και τις ατομικές επιχειρήσεις, θα ανοίξει για τα νομικά πρόσωπα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπαίνω στο σύστημα και μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα:

 

 

Τύπος Δήλωσης: ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φ-01 010)

Δεν έχετε υποχρεώσεις υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διάστημα αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέξατε. 

 

Πρέπει να προσέξω κάτι που μου διαφεύγει ή δεν άνοιξε ακόμα η εφαρμογή?

Πράγματι, το σύστημα που θα άνοιγε την 1/2/13, θα ανοίξει την 9/5 και θα μένουν μόνο 20 μέρες για τις δηλώσεις των εταιρειών. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα δώσουν παράταση, γιατί θέλουν να εισπράξουν τουλάχιστον την 1η δόση από τις οκτώ, γρήγορα και τις υπόλοιπες μέχρι 31/12/13. Δεν βρίσκεις άκρη με τον προγραμματισμό τους. Για καλό και για κακό, άρχισε να αποθηκεύεις τα Ε3, Ε5 και Φ010 σε κάποιο από  τα προγράμματα που κυκλοφορούν, ώστε να είσαι έτοιμος μόλις ανοίξει το σύστημα να τα στείλεις. Μη ξεχνάς πόσα μας περιμένουν ακόμα (Εισόδημα-Ε9-ΚΕΠΥΟ κ.λ.π.) . Υπομονή και κουράγιο σε όλους μας...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια μικρή ,αλλά απορία,αν κάποια ΑΕ μοιράσει φέτος απο ισολογισμό 31/12/12 , έγκριση

γ.σ 30/06/2013 αμοιβές Δ.Σ.θα πληρώσει φόρο 25 η 40%?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια μικρή ,αλλά απορία,αν κάποια ΑΕ μοιράσει φέτος απο ισολογισμό 31/12/12 , έγκριση

γ.σ 30/06/2013 αμοιβές Δ.Σ.θα πληρώσει φόρο 25 η 40%?

Γιάννη, δες και αυτό μήπως σου δώσει λύσεις :

http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&art_id=305&tb3=1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aυτό Γιάννη αφορούσε την περυσινή διανομή ,φέτος δεν ξέρω.

Υπάρχει και το άρθρο 6 του Ν.4110/2013 και νομίζω ότι αφορά την χρήση 2012.

Αλλά αύριο θα έχω απαντήσεις για όλα, Γιάννη.

Καλό απόγευμα. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιάννη, ο "τα πανθ΄ ορών" αγαπητός συνάδελφος EUMILOS, σαν απο μηχανής θεός έχει τις απαντήσεις σε όλα και ειδικά για μας αυτό :

 

10. ΑΕ και ΕΠΕ, ΙΚΕ  όλα με συντ, 26%, Σε διανομή 10%. Αν γίνει διανομή μέσα στο 2013 συντ. φορολογίας 25%, αν γίνει το 2014 συντ. 10%. Από αυτό και μόνο γίνεται κατανοητό ότι μέχρι 31/12/13 οι διανομές κερδών θα είναι ελαχιστότατες??? Με ότι αυτό σημαίνει για τα δημόσια έσοδα.

 

Για όλα τα άλλα, δες την χθεσινή δημοσίευση του συναδέλφου, τον οποίο και δημόσια ευχαριστώ θερμά.:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/topic/78778-%CF%84%CE%B1-48-%CE%84%CE%84%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%84%CE%84-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84/page-9

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ε2? ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ Φ-01012?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιάννη, ο "τα πανθ΄ ορών" αγαπητός συνάδελφος EUMILOS, σαν απο μηχανής θεός έχει τις απαντήσεις σε όλα και ειδικά για μας αυτό :

 

10. ΑΕ και ΕΠΕ, ΙΚΕ  όλα με συντ, 26%, Σε διανομή 10%. Αν γίνει διανομή μέσα στο 2013 συντ. φορολογίας 25%, αν γίνει το 2014 συντ. 10%. Από αυτό και μόνο γίνεται κατανοητό ότι μέχρι 31/12/13 οι διανομές κερδών θα είναι ελαχιστότατες??? Με ότι αυτό σημαίνει για τα δημόσια έσοδα.

 

Για όλα τα άλλα, δες την χθεσινή δημοσίευση του συναδέλφου, τον οποίο και δημόσια ευχαριστώ θερμά.:

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4110

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

 
(ΦΕΚ Α' 17/23-01-2013)

 

 

 

ευμηλιος

10. ΑΕ και ΕΠΕ, ΙΚΕ  όλα με συντ, 26%, Σε διανομή 10%. Αν γίνει διανομή μέσα στο 2013 συντ. φορολογίας 25%, αν γίνει το 2014 συντ. 10%. Από αυτό και μόνο γίνεται κατανοητό ότι μέχρι 31/12/13 οι διανομές κερδών θα είναι ελαχιστότατες??? Με ότι αυτό σημαίνει για τα δημόσια έσοδα.

 

Προσοχή γιατί εδώ ο ΕΥΜΗΛΙΟΣ δεν κάνει διαχωρισμό στο πως μοιράζονται ,δηλαδή αν μερίσματα ναι 10% απο του χρόνου και 25% φέτος ,αλλά αν ΑΔΣ απο φέτος 40%.

Η δουλειά του κατά τα άλλα φοβερή,μπράβο.

 

5. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά, για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά και εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τις αμοιβές ή τα ποσοστά κερδών που διανέμονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus).»

β. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ο δικαιούχος του εισοδήματος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ με υποβολή δήλωσης, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση.»

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1 και 2), 2 (παράγραφοι 2 και 8), 3 (παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 13, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40 και 45), 4, 6 (παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8 και 15), 7 (παράγραφοι 1, 2, 5 και 7) και 9 (παράγραφοι 1, 2, 11, 12, 16, 24, 30 και 31) για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ Ε2 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΟΥ ΤΑ ΣΒΗΝΕΙ ΟΛΑ.

Αφου δεν έχει ανήξει το σύστημα για υποβολή Ε1,Ε2.Ε3 που το καταχωρής?????

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ Ε2 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΟΥ ΤΑ ΣΒΗΝΕΙ ΟΛΑ.

Μην προσπαθείς με το taxis , αφού οι ίδιοι λένε ότι θα ανοίξει την 9/5. Δεν έχεις κάποιο από τα προγράμματα που σου δίνουν την δυνατότητα αποθήκευσης όλων των εντύπων  και μόλις ανοίξει το σύστημα, τα στέλνεις;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σας προσπαθώ να στείλω Φ-01 012 που αφορά Ημεδαπό Κοινωφελή Ίδρυμα και μου υπολογίζει Προκαταβολή Φόρου ενώ δεν πρέπει. Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα προσπαθώ να στείλω σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο το Φ ..012 και μου βγάζει αυτό το μήνυμα...

Δεν έχετε υποχρεώσεις υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διάστημα αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέξατε.     

 

Το Ε 2 το έστειλα κανονικά με κωδικούς του Ν.Π. και το Φ...012 μπαίνω με δικούς μου κωδικούς κατόπιν εξουσιοδότησης που μου έχει κάνει

Τι μπορεί να συμβαίνει?         
 

Καλησπέρα σας προσπαθώ να στείλω Φ-01 012 που αφορά Ημεδαπό Κοινωφελή Ίδρυμα και μου υπολογίζει Προκαταβολή Φόρου ενώ δεν πρέπει. Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καμια απάντηση ?

Καλησπέρα προσπαθώ να στείλω σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο το Φ ..012 και μου βγάζει αυτό το μήνυμα...

Δεν έχετε υποχρεώσεις υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διάστημα αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέξατε.     

 

Το Ε 2 το έστειλα κανονικά με κωδικούς του Ν.Π. και το Φ...012 μπαίνω με δικούς μου κωδικούς κατόπιν εξουσιοδότησης που μου έχει κάνει

Τι μπορεί να συμβαίνει?         
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καμια απάντηση ?

Ναι μου έτυχε για έναν σύλλογο να μου βγάζει το ίδιο μήνυμα. Δεν μου έδινε δυνατότητα να υποβάλλω Φ...012, ενω μου έδινε δυνατότητα να στείλω Ε5. Με επικοινωνία μου με το taxis μου είπαν ότι έχουν περάσει κάτι λάθος από την Δ.Ο.Υ. και θα πρέπει να πάω εκεί να το αλλάξουν. Έτσι και έγινε, και τελικά μου ξεμπλόκαρε και το έστειλα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛ.1064/2013

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994

( οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄ 84) ) .........................

.....  Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε5) με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet πραγματοποιείται από 9 Μαίου 2013.

 

Απο το taxheaven διαβάζω : 30/04/2013  Λήξη προθεσμίας Υποβολής Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν η τηρούν βιβλία β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

 

Μάλλον το πρώτο ισχύ η  καταλαβαίνω κατι λάθος ;;;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛ.1064/2013

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994

( οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄ 84) ) .........................

.....  Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε5) με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet πραγματοποιείται από 9 Μαίου 2013.

 

Απο το taxheaven διαβάζω : 30/04/2013  Λήξη προθεσμίας Υποβολής Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 ΚΦΕ που δεν τηρούν η τηρούν βιβλία β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

 

Μάλλον το πρώτο ισχύ η  καταλαβαίνω κατι λάθος ;;;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛ.1064/2013

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994

( οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄ 84) ) .........................

.....  Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε5) με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet πραγματοποιείται από 9 Μαίου 2013.

 

Απο το taxheaven διαβάζω : 30/04/2013  Λήξη προθεσμίας Υποβολής Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 ΚΦΕ που δεν τηρούν η τηρούν βιβλία β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

 

Μάλλον το πρώτο ισχύ η  καταλαβαίνω κατι λάθος ;;;;;

ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ?

ΛΟΓΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30/5 ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΦΜ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ?

ΛΟΓΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30/5 ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΦΜ?

http://www.taxheaven.gr/calendar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...