Jump to content

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ


Recommended Posts

θέλει το Δ.Σ να κάνει πρόταση προς την Γ.Σ. για διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθόντων χρήσεων ενώ η τρέχουσα χρήση βγάζει αρνητικό αποτέλεσμα.Στέκει αυτό;

εγώ δεν το γνωρίζω για να δώσω συμβουλή, μάλλο η γνώμη μου είναι ότι πρέπει πρώτα να συμφηφίσει την ζημιά.θέλω απόψεις.Ευχαριστώ εκ των προτέρω.

Link to comment
Share on other sites

“Η τύχη” Του Λογαριασμού 42.00 “Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης Εις Νέο”

 


Α. Από την άποψη της Φορολογίας εισοδήματος
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του ερμηνευόμενου άρθρου 4 του
Ν. 2238/94, κατά παρέκκλιση από τη βασική αρχή της αυτοτέλειας των
χρήσεων, επιτρέπεται η μεταφορά ζημίας που προκύπτει από εμπορικές,
γεωργικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, προς συμψηφισμό με τα εισοδήματα των επόμενων χρήσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, το αρνητικό στοιχείο
εισοδήματος (ζημία), που προκύπτει από επαρκή και ειλικρινή βιβλία του
υπόχρεου, αν δεν καλύπτεται κατά την άθροιση των επί μέρους εισοδημάτων,
με συμψηφισμό θετικού στοιχείου άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο
στοιχείο εισοδήματος, είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές,
μεταφέρεται για συμψηφισμό ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση (μη ύπαρξης
θετικού στοιχείου) ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη περίπτωση (θετικό
στοιχείο ανεπαρκές), διαδοχικά στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το
υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά
τα βιβλία και τα στοιχεία του υπόχρεου τηρούνται «επαρκώς και ακριβώς»,
κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Σημειώνεται ότι ο συμψηφισμός των ζημιών επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που
τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Ύστερα και από τις αλλαγές που επήλθαν με τον νέο φορολογικό νόμο
3296/2004 (ισχύς από 01.01.2005) τα παραπάνω εφαρμόζονται και για το
αρνητικό στοιχείο (ζημιά) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που
προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το
οποίο μεταφέρεται για να συμψηφιστεί διαδοχικώς στα (5) επόμενα
οικονομικά έτη.
Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, η
μεταφορά της ζημίας για συμψηφισμό, πρέπει να γίνεται διαδοχικά, στα
επόμενα έτη. Δηλαδή, δεν μπορεί ζημία της χρήσης 1998 να μεταφερθεί
απευθείας στο μεθεπόμενο έτος 2001, εάν δεν έχει γίνει προηγούμενα
συμψηφισμός στο αμέσως επόμενο έτος της υποβολής της δήλωσης, δηλαδή
στο 2000.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ζημιά των επιχειρήσεων συμψηφίζεται μόνο
με μελλοντικά κέρδη και όχι με κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Τούτο
άλλωστε έχει επαληθευθεί και από την σχετική νομολογία του ανώτατου
ακυρωτικού Δικαστηρίου (Σ.Τ.Ε. 5254/1983,3633/1984).


Β. Από την σκοπιά του Εμπορικού δικαίου
Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.1 ν.2190/1920 όταν υπάρχει ακάλυπτη ζημία
προγενέστερης χρήσεως, κανένα ποσό κέρδους χρήσεως ή κέρδους
προηγούμενης χρήσεως (αποθεματικό, κέρδος εις νέο) δεν είναι δυνατό
να διανεμηθεί στους μετόχους, στα μέλη του Δ.Σ. στους κατόχους
ιδρυτικών τίτλων και λοιπούς προβλεπόμενους από το καταστατικό
δικαιούχους, αλλά και να διατεθεί για σχηματισμό αποθεματικών
(τακτικού, εκτάκτων, αφορολόγητων, κ.λπ.), γιατί απλούστατα, μολονότι
προέκυψαν κέρδη στη συγκεκριμένη χρήση, δεν υπάρχουν καθαρά κέρδη
προς διάθεση, αφού τα κέρδη της χρήσεως απορροφήθηκαν από τις ζημίες
των προγενέστερων χρήσεων.
Εξάλλου, το άρθρο 44α § 2 ν.2190/1920 ορίζει ότι, όταν υπάρχουν ακάλυπτες
ζημίες προηγούμενων χρήσεων δεν επιτρέπεται να διαθέτονται τα κέρδη της
χρήσεως για διανομή στους μετόχους ή για σχηματισμό αποθεματικών (γιατί
κατ’ ουσία δεν υπάρχουν κέρδη για διάθεση, αφού τα κέρδη της χρήσεως
απορροφήθηκαν από τις ζημίες των προηγούμενων χρήσεων), αλλά τα κέρδη
της χρήσεως χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν οι ζημίες αυτές.


Γ. Λογιστική αντιμετώπιση
Το Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 2.2.812) ορίζει ότι το υπόλοιπο του λογ/σμού 42.00
«υπόλοιπο κερδών εις νέο», το οποίο εμφανίζει το αδιάθετο ποσό κερδών
προηγουμένων χρήσεων, μεταφέρεται, στο τέλος της χρήσης, στο
λογαριασμό 88.02 «αποτελέσματα προς διάθεση/υπόλοιπο κερδών
προηγουμένης χρήσης», προστίθεται στα κέρδη της κλειόμενης χρήσης και
υπόκειται σε διάθεση και συνεπώς συνάγεται ότι το Ε.Γ.Λ.Σ., επιβάλει το
λογιστικό συμψηφισμό της ζημίας της κλειόμενης χρήσεως με το αδιάθετο
ποσό κερδών των προηγουμένων χρήσεων, που εμφανίζονται στο
λογαριασμό 42.00 «υπόλοιπο κερδών εις νέο».
Ο συμψηφισμός αυτός είναι φορολογικά αδιάφορος αφού η ζημιά που θα
αναγραφεί στη δήλωση εισοδήματος είναι η φορολογικά αναγνωριζόμενη
ζημιά η οποία και θα μεταφερθεί για συμψηφισμό με τα κέρδη των επομένων
χρήσεων, ανεξάρτητα από το ύψος της λογιστικής ζημίας που παραμένει εις
νέο (χρεωστικό υπόλοιπο του λογ/σμού 42.01).
Ας υποθέσουμε ότι τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2002 της ανώνυμης εταιρείας
Α ανέρχονται στο ποσό € 150.000,00 και αναλύονται ως εξής:
Α. Ίδια κεφάλαια
I Μετοχικό κεφάλαιο € 60.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό € 20.000,00
V Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο € 70.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων € 150.000,00
Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης 2003 καταλείπει με
ζημία € 80.000,00 την οποία η εταιρεία δήλωσε στην φορολογική της δήλωση.
Σύμφωνα με τον χειρισμό του Ε.Γ.Λ.Σ. θα πρέπει το ποσό των €70.000,00
(λογ/σμός 42.00 υπόλοιπο κερδών εις νέο), να συμψηφιστεί με τις ζημίες της
χρήσεως, και έτσι θα έχουμε
Α. Ίδια κεφάλαια
I Μετοχικό κεφάλαιο € 60.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό € 20.000,00
V Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (€ 10.000,00)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων € 70.000,00
Μέρος του ελεγκτικού σώματος των αρμόδιων αρχών ισχυρίζεται ότι δεν
πρέπει να εκπίπτει από τα κέρδη των επομένων χρήσεων η ζημία της
χρήσεως που καλύφθηκε με φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων,
με το αιτιολογικό ότι η καλυφθείσα ζημία δεν εμφανίζεται στα βιβλία της
εταιρείας.
Άρα πιο φρόνιμο θα ήταν για αποφυγή παρεξηγήσεων με τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς, εάν παρουσιάζεται τέτοια περίπτωση, ο λογαριασμός 42.00 να
μένει ως έχει και η ζημία της χρήσης να παρουσιάζεται στον ισολογισμό στον
λογαριασμό 42.01 «υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο». Έτσι:
Α. Ίδια κεφάλαια
I Μετοχικό κεφάλαιο € 60.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό € 20.000,00
V Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων € 70.000,00
Ζημίες χρήσεως εις νέο (€ 80.000,00)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων € 70.000,00

 

Βαγγέλης Βενέτης BA, ITP
Accountant
www.ncap.co.gr

Link to comment
Share on other sites

θέλει το Δ.Σ να κάνει πρόταση προς την Γ.Σ. για διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθόντων χρήσεων ενώ η τρέχουσα χρήση βγάζει αρνητικό αποτέλεσμα.Στέκει αυτό; εγώ δεν το γνωρίζω για να δώσω συμβουλή, μάλλο η γνώμη μου είναι ότι πρέπει πρώτα να συμφηφίσει την ζημιά.θέλω απόψεις.Ευχαριστώ εκ των προτέρω.

 

Μια συμβουλή...

 

αν οι μέτοχοι είναι εντάξει με τα τεκμήρια, γιατί δεν κάνουν διανομή μερισμάτων του χρόνου που ο φόρος των μερισμάτων θα είναι 10% ?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...