Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
dodos

εξωτερικος συνεργατης και εναρξη επαγγελματος

Question

φυσικο προσωπο που παρεχει υπηρεσιες σε πανεπιστημιο εχει συμβαση για ποσο 4500 , και αμοιβεται με αποδειξη δαπανης και βαση νομου (εφοσον το οριο παρεμεινε στα 5000 ) απαλλασετε απο την τηρηση βιβλιων ,αν κανει και αλλη συμβαση μεσα σδτο χρονο αυτο αξιας 3000 πρεπει να κανει εναρξη?

Share this post


Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Για δές αυτό θα σε βοηθήσει.

 

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013
Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ

Αθήνα, 28/03/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1053283 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α΄
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210-3638389
FAX:210-3641620

ΘΕΜΑ: «Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ»

Με αφορμή τα παραπάνω σχετικά έγγραφα και τα προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2012, οριζόταν ότι, δεν θεωρείται επιτηδευματίας το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, το ποσό αυτών των αμοιβών του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, δηλαδή τα 10.000 ευρώ και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν αποκλειστικά το ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ισχύουν από 1.1.2013, καταργήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα με εξαίρεση αυτά που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη δραστηριότητα, πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες, σε πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή σε πρόσωπο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, ή πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Ο χαρακτηρισμός δε των προσώπων αυτών ως μη υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Κατά την πάγια θέση της Διοίκησης, όταν δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή φοιτητές μεταπτυχιακοί ή μη αυστηρά στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι οποίοι βέβαια δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, ασχολούνται ευκαιριακά, δηλαδή όχι κατά σύστημα, με ερευνητική εργασία, έστω και αν το επάγγελμα του «ερευνητή» κατονομάζεται στην παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., δύναται να θεωρηθεί ότι αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.. Τα υπόψη πρόσωπα πρέπει να κρίνονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθόσον για να θεωρηθεί ότι δεν ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του «ερευνητή», πρέπει όντως η κύρια δραστηριότητά τους να είναι άλλη όπως υπάλληλος που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, φοιτητής κ.λπ. και η παροχή υπηρεσιών «ερευνητή» να είναι ευκαιριακή και παρεπόμενη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα φυσικά πρόσωπα, ήτοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ., που μετέχουν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σύμβασης έργου, σε ερευνητικά προγράμματα, επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών, όσο και από διάφορους φορείς, θεωρείται ότι δεν είναι ερευνητές, δηλαδή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 , αλλά παρέχοντες υπηρεσίες συμμετέχοντες σε ερευνητικό έργο, δηλαδή πηγής εισοδήματος της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου αυτού (ν. 2238/1994) και ως εκ τούτου για την περιστασιακή συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά, δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεα από άλλη αιτία. Επομένως για την δραστηριότητά τους αυτή δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία, για την αμοιβή δε που λαμβάνουν, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής, εκδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο απόδειξη δαπάνης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ..

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα αναλογικά ισχύουν και για τις κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης που υλοποιούν φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Παιδείας (όπως το ΙΕΠ, ΙΤΥΕ, κλπ.) και προσφέρουν ως επιμορφωτές, δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή, υπηρεσίες υποστήριξης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ.

Επίσης τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ανάθεσης σε εν ενεργεία δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στα πλαίσια εκτέλεσης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, επιμόρφωσης στην Ελληνική γλώσσα, ομάδων προσώπων.

Τέλος διευκρινίζεται ότι ο εν ενεργεία δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος που ασχολείται ως εισηγητής, δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. και ως εκ τούτου δεν τηρεί βιβλία και δεν εκδίδει στοιχεία για τη δραστηριότητά του αυτή, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού για κάποια άλλη δραστηριότητα, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Για δές αυτό θα σε βοηθήσει.

 

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013

Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ

Αθήνα, 28/03/2013

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1053283 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ Α΄

2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:210-3638389

FAX:210-3641620

ΘΕΜΑ: «Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ»

Με αφορμή τα παραπάνω σχετικά έγγραφα και τα προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2012, οριζόταν ότι, δεν θεωρείται επιτηδευματίας το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, το ποσό αυτών των αμοιβών του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, δηλαδή τα 10.000 ευρώ και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν αποκλειστικά το ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ισχύουν από 1.1.2013, καταργήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα με εξαίρεση αυτά που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη δραστηριότητα, πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες, σε πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή σε πρόσωπο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, ή πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Ο χαρακτηρισμός δε των προσώπων αυτών ως μη υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Κατά την πάγια θέση της Διοίκησης, όταν δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή φοιτητές μεταπτυχιακοί ή μη αυστηρά στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι οποίοι βέβαια δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, ασχολούνται ευκαιριακά, δηλαδή όχι κατά σύστημα, με ερευνητική εργασία, έστω και αν το επάγγελμα του «ερευνητή» κατονομάζεται στην παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., δύναται να θεωρηθεί ότι αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.. Τα υπόψη πρόσωπα πρέπει να κρίνονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθόσον για να θεωρηθεί ότι δεν ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του «ερευνητή», πρέπει όντως η κύρια δραστηριότητά τους να είναι άλλη όπως υπάλληλος που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, φοιτητής κ.λπ. και η παροχή υπηρεσιών «ερευνητή» να είναι ευκαιριακή και παρεπόμενη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα φυσικά πρόσωπα, ήτοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ., που μετέχουν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σύμβασης έργου, σε ερευνητικά προγράμματα, επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών, όσο και από διάφορους φορείς, θεωρείται ότι δεν είναι ερευνητές, δηλαδή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 , αλλά παρέχοντες υπηρεσίες συμμετέχοντες σε ερευνητικό έργο, δηλαδή πηγής εισοδήματος της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου αυτού (ν. 2238/1994) και ως εκ τούτου για την περιστασιακή συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά, δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεα από άλλη αιτία. Επομένως για την δραστηριότητά τους αυτή δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία, για την αμοιβή δε που λαμβάνουν, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής, εκδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο απόδειξη δαπάνης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ..

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα αναλογικά ισχύουν και για τις κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης που υλοποιούν φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Παιδείας (όπως το ΙΕΠ, ΙΤΥΕ, κλπ.) και προσφέρουν ως επιμορφωτές, δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή, υπηρεσίες υποστήριξης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ.

Επίσης τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ανάθεσης σε εν ενεργεία δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στα πλαίσια εκτέλεσης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, επιμόρφωσης στην Ελληνική γλώσσα, ομάδων προσώπων.

Τέλος διευκρινίζεται ότι ο εν ενεργεία δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος που ασχολείται ως εισηγητής, δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. και ως εκ τούτου δεν τηρεί βιβλία και δεν εκδίδει στοιχεία για τη δραστηριότητά του αυτή, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού για κάποια άλλη δραστηριότητα, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

δηλαδη στις παραπανω περιπτωσεις δε υπαρχει οριο αμοιβης,ενω αν κανει π.χ γραμματιακη υποστηριξη στο πανεπιστημιο το οριο ειναι τα 5000?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η γραμματειακή υποστήριξη νομίζω δημιουργεί εξάρτηση ,ίσως θέλει ικα κλπ.

η συμβαση γραφει  για γραμματειακη υποστηριξη σε προγραμμα του πανεπιστημιου

που επιδοτηται απο την ευρωπαικη ενωση .δεν ξερω αν καλυπτεται ...αν δεν καλυπτεται απο το παραπανω εχει οριο τα 5000?

παντως σε ευχαριστω για ολα .

δεν την  ηξερα την  παραπανω περιπτωση που μου εστειλες οτι  δεν υπαρχει οριο αμοιβης για τις  συγκεκριμενες πραξεις  ,με βοηθησες για αλλη μια φορα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

η συμβαση γραφει  για γραμματειακη υποστηριξη σε προγραμμα του πανεπιστημιου

που επιδοτηται απο την ευρωπαικη ενωση .δεν ξερω αν καλυπτεται ...αν δεν καλυπτεται απο το παραπανω εχει οριο τα 5000?

παντως σε ευχαριστω για ολα .

δεν την  ηξερα την  παραπανω περιπτωση που μου εστειλες οτι  δεν υπαρχει οριο αμοιβης για τις  συγκεκριμενες πραξεις  ,με βοηθησες για αλλη μια φορα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα σε όλους!

Υπάρχουν 5 άτομα που υπέγραψαν σύμβαση έργου η οποία έλεγε ότι θα πληρωθούν με απόδειξη δαπάνης!

Στα 3 άτομα η σύμβαση τους χρονικά έλεγε από 01/04/2012 έως 11/04/2012 και η αμοιβή τους είναι 300 ευρώ ο καθένας!

Για τον αβγ λόγο δεν έγινε κάποια κίνηση για έκδοση απόδειξη δαπάνης!

Για τα 2 άλλα άτομα η σύμβαση τους ξεκινούσε από 01/04/2012 και τελείωνε 31/03/2013 με αποδοχές 900 ευρώ και 1800 ευρώ αντίστοιχα!

Δεν έχω ξαναβγάλει απόδειξη δαπάνης για αυτο να μου συγχωρέσετε τυχόν λάθη μου στις ερωτήσεις μου!!

 

Για τα 3 άτομα τι γίνεται?Μπορώ να βγάλω τώρα απόδειξη δαπάνης?Θα έχει κάποιο πρόστιμο?Αν ναι μπορώ να κάνω κάτι άλλο?Σημείωση ότι και τα 5 άτομα έχουν εξοφληθεί και έχουν γίνει οι νόμιμες κρατήσεις(παρακράτηση φόρου 20% και χαρτόσημο 3,6%)

 

Για τα 2 άτομα?

 

Στην Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου έχει περιοδικότητα (Μήνας,Δίμηνο και Εξάμηνο).Μπορώ να βάλω όλες τις ακαθάριστες αποδοχές και τον 5 ατόμων σε ένα μήνα?Δηλαδή 3600 ευρώ σε ένα μήνα?Θα έχω κάποιο πρόβλημα?Ή πρέπει να γίνει ξεχωριστά για τον καθένα?Η απόδειξη δαπάνης θα είναι ονομαστική?

 

Συγνώμη αν κούρασα!!

Ευχαριστώ,όποιον διαθέσει χρόνο και μου απαντήσει!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τουλάχιστον όποιος ξέρει ας μου πει αν στην περίπτωση των δύο ατόμων στην προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου θα επιλέγω περιοδικότητα τα δίμηνα από 01/04/2012 έως 31/03/2013?

Το ποσό θα διαιρεθεί ανάλογα με τα δίμηνα?

Ευχαριστώ!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κανονικά όταν τους πλήρωσες και έκανες την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου έπρεπε να εκδώσεις και τις αποδείξεις δαπάνης και στο τέλος του διμήνου να αποδώσεις τους φόρους.

Αυτοί πότε πληρώθηκαν το 2012 ή το 2013? Απ' αυτό εξαρτάται το τι πρέπει να κάνεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το 2013 πληρώθηκαν!Στις 31/03/2013!

Το ξέρω ότι έπρεπε να εκδοθούν τότε με την διαφορά ότι εγώ ανέλαβα τώρα!Και οι προηγούμενοι δεν ενδιαφέρθηκαν και λύνω εγώ το πρόβλημα!

Από την έρευνα που έκανα θα κάνω το εξής:

Θα βάλω κανονικά τα δίμηνα που δούλεψαν και θα πληρώσω τους εκπρόθεσμους φόρους!

Αυτό γίνεται αυτόματα από το σύστημα από ότι είδα!Το ερώτημα είναι τώρα αν πρέπει για τα δύο άτομα που δούλεψαν σχεδόν ένα χρόνο πρέπει να κάνω την αναλογία (δηλαδή:900+1800=2700.  2700/12 μήνες=225 από 01/04/2013 έως 31/03/2013)Και να το κάνω ανά δίμηνο μέχρι 31/03/2013!Και να πληρώσω τους εκπρόθεσμους φόρους κάθε διμήνου μέχρι 31/03/2013!

Τα εκπρόθεσμα πληρώνονται στην τράπεζα ή στην εφορία?Βγάζει το σύστημα φόρμα για να πληρώσω τα εκπρόθεσμα?Ξέρει κάποιος την διαδικασία?

Για αμοιβές άνω τον 1000 ευρώ ξέρει κανείς αν είναι απαραίτητο να γίνουν μέσω τράπεζας?

Ευχαριστώ!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλά αν πληρώθηκαν τώρα το 2013 τι αγχώνεσαι? Ακόμα δεν πέρασε η προθεσμία. Μήπως εννοείς 2012 ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Φίλε/η tacar αν διάβασες το αρχικό μου ποστ λέω ότι 3 άτομα υπέγραψαν σύμβαση έργου με ημερομηνία 01/04/2012 έως 11/04/2012!Σε αυτά τα άτομα ενώ γινόντουσαν οι κρατήσεις(παρακρατηθέν φόρος 20% και χαρτόσημο 3,6%) δεν βγήκε απόδειξη δαπάνης!(Μην μπερδεύεσαι δεν αποδόθηκαν οι κρατήσεις που γινόντουσαν!)

Που σημαίνει ότι τώρα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο!Και από ότι κατάλαβα υπάρχουν εκπρόθεσμοι φόροι που πρέπει να πληρωθούν!Βγαίνουν αυτόματα από το taxisnet!

Τώρα για τα 2 άτομα η σύμβαση που υπέγραψαν είχε ημερομηνία έναρξης 01/04/2012 έως 31/03/2013!Και σε αυτά τα άτομα δεν έχει βγεί απόδειξη δαπάνης!Καμία από τότε που ξεκίνησαν!Και θα πρέπει να βγεί!

Η ερώτηση είναι πως θα βγεί η απόδειξη δαπάνης?Να προσθέσω το σύνολο και των 2 ατόμων δηλαδή 900+1800=2700/12 μήνες=225 κάθε μήνα και να πληρώσω τους εκπρόθεσμους φόρους κάθε διμήνου έως την 31/032013?

Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αγαπητέ συνάδελφε, συνεχίζω να επιμένω ότι αυτό που πρέπει να εξετάσεις είναι το πότε έγιναν οι πληρωμές των ατόμων και κατ' επέκταση οι παρακρατήσεις. Αν πληρωνόντουσαν κάθε μήνα τότε σωστά το γράφεις. Αν όμως η πληρωμή τους έγινε σε αραιότερα χρονικά διαστήματα τότε και οι δηλώσεις απόδοσης των κρατήσεων θα πρέπει να γίνουν στα ανάλογα δίμηνα.

Εναλλακτικά επειδή δεν είναι και μεγάλα ποσά  θα μπορούσες να εκδώσεις με 31/12/12 για τα ποσά που αφορούν το 2012 και με 31/3/13 για το υπόλοιπο ποσό κάνοντας και τις ανάλογες αποδόσεις φόρων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Βασικά οι πληρωμές έγιναν 31/03/2013!Όλες μαζί!

Συνάδελφος μου πρότεινε την παραπάνω λύση!Γιατί στην εφορία δεν ξέρουν τίποτα!Από υπάλληλο σε υπάλληλο με έστελναν!

Μπορώ να το κάνω αυτό που μου προτείνεις?Έχω το δικαίωμα?Θα έχω πρόβλημα σε πιθανό έλεγχο? Από την στιγμή που η σύμβαση που υπέγραψαν λέει 01/04/2012 έως 11/04/2012 για τα 3 άτομα και 01/04/2012 έως 31/03/2013 για τα 2 άτομα!

Θα μου πείτε η σύμβαση δεν λέει για το πώς θα πληρωθούν αλλά το συνολικό ποσό αμοιβής!Δίκιο!Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό!Δεν θέλω να υπάρξει κανένα πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου!

Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που αφιερώνεις!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η γνώμη μου είναι τις αποδείξεις δαπανών να τις εκδώσεις με 31/3/13 οπότε και θα αποδώσεις εμπρόθεσμα τους φόρους. Αφού δεν έχεις πληρώσει προηγουμένως άρα δεν έχεις κάνει παρακράτηση φόρου οπότε δεν έχεις και υποχρέωση να αποδώσεις τίποτα. Όπως λες και συ οι συμβάσεις δεν αναγράφουν για το πότε είναι απαιτητές οι αμοιβές.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Επαναφέρω το θέμα για να διευκρινίσει όποιος γνωρίζει τι ισχύει από 01/01/14, δεδομένου ότι πλέον εφαρμόζεται ο νέος ΚΦΕ.

 

 

Μεταπτυχιακός φοιτητής υπέγραψε με Πανεπιστήμιο εντός του 2014 (Ιανουάριος) ετήσια σύμβαση με ετήσιο εισόδημα 6.000€, καταβαλλόμενο περιοδικά (μηνιαίως) - 500€.

 

 

Ερωτήσεις: 

 

α) υποχρεούται να κάνει έναρξη επαγγέλματος;

 

Με βάση τη Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013, δεν υφίστατο τέτοια υποχρέωση, διότι θεωρούταν εισόδημα Ζ3 πηγής στον 2238. Πλέον συνεχίζει να ισχύει η εν λόγω απόφαση ή καταργήθηκε μετά την αντικατάσταση του 2238 από τον 4172 και την κατάργηση της έννοιας του ελευθ. επαγγελματία (άρ.48);

 

 

β) εφόσον δεν είναι ούτε και τώρα υπόχρεος, η αμοιβή θα καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο με το προϊσχύον καθεστώς, δηλ. με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης), υποκείμενη σε παρακράτηση 20% και χαρτόσημο 3,6%;

 

 

γ) η φορολόγηση θα γίνει του χρόνου με βάση κλίμακα μισθωτών, λόγω ύπαρξης έγγραφης σύμβασης με < 3 πρόσωπα;  

 

 

δ) βάσει της Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013, καλύπτεται ακόμη και η περίπτωση του ανέργου που συμμετέχει σε ερευνητική προγράμματα (...Σύμφωνα με τα παραπάνω τα φυσικά πρόσωπα, ήτοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ....). Σε περίπτωση που  i) δεν ισχύει πλέον η παραπάνω απόφαση και ii) παύσει η ιδιότητα του (μεταπτυχιακού) φοιτητή εντός της διάρκειας της σύμβασης (π.χ. Ιούνιος - λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών), τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

 

Έναρξη επαγγέλματος, έκδοση στοιχείων, εγγραφή σε ταμείο, τροποποίηση σύμβασης, απαλλαγή από ΦΠΑ βάσει αρ.3, παρ.1, γ' εδάφ. κτλ;

 

 

 

 

Όποιος γνωρίζει, θα εκτιμούσα μια γνώμη.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...