Jump to content

Το ΤΕΑΥΕΚ/ΤΕΑΙΤ μας τέλειωσε. Οι κρατήσεις παραμένουν ως είχαν;


Recommended Posts

Σωστος ο Soulis πανω , σ αυτους στηριζομαστε , εγω που μιλησα σημερα με singular logic το γνωριζουν το θεμα αλλα δεν μπορουν να κανουν το οτιδηποτε εφοσον δεν εχουν διευκρινιστικη της αποφασης. Οποτε δεν προχωρουν σε νεες εκδοσεις των προγραμματων τους .Απλα θα ειμαστε σε επικοινωνια μου ειπαν και οτι νεοτερο εχουν θα με ειδοποιησουν...

Link to post
Share on other sites
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Μαλακίοθεν αγαπητή μου...

Ενημέρωση ΤΠΥΦΕ 27.12.13 Με το ΦΕΚ 3259/20-12-2013 τεύχος Β', ο τομέας ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ μετατράπηκε σε Ν.Π.Ι.Δ. και δεν ανήκει πλέον στους Τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Για οποιοδήπ

Πάντως μην βιάζεστε .. Θα αναλάβουν την παράταση οι εταιρίες προγραμμάτων μισθοδοσίας.. Όσο για τον Νόμο .. δεν θα είναι ο πρώτος που δεν εφαρμόστηκε..

Ποια ταμεία περιλαμβάνει το ΕΤΕΑ έχεις κάποιος λίστα. Δηλαδή του μετάλλου περιλαμβάνεται ή όχι?

"Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 4052/12, από 01/03/2013 έπαυσε οριστικά η λειτουργία του ΤΕΑΙΤ.

Οι Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΧ και ΤΕΑΕΙΓΕ έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕ

Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του υπ. Εργασίας προβλέπονται τα ακόλουθα σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς του ΕΤΕΑ:

Άρθρο 5
Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ


"1. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α'226).
Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο.
2. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4052/2012 (Α' 42), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη".

Επίσης, στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται και η ένταξη στην Α.Π.Δ.των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ και των τομέων και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ

Άρθρο 1
Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ και των τομέων και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ

1. Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α. Π.Δ.), που υποβάλλει σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία. Την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται και άλλες κατηγορίες μισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή Α.Π.Δ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης - προμήθειας του ΙΚΑ για το σχετικό έργο και ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Δηλαδή μπορεί και στις 32 του μηνός ?

Αυτό τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ?

Μπορεί και αλλαγή ημερομηνίας εφαρμογής του νόμου ?

 

 

 

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Και για την ίδια περίοδο ... Δεκέμβρης, δώρο κλπ στην ΑΠΔ και το ΕΤΕΑ..

αμ πως .. :D

και στα υποκαταστήματα του ικα ντεν γκνοριζουν τίποτα για τον "φόνο"

έλα μωρέ ακόμα 8/1 είναι

απογραφή μέχρι τις 15/1; καλά κρασιά για άλλη μία φορά

Link to post
Share on other sites

Δεν έχει απο χρόνια ενταχθεί στο ΤΕΑΜ ή οπως αλλιως λέγεται

Με το Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1,Α΄) και με το άρθρο 25 ο κλάδος της Επικουρικής Σύνταξης του Ε.Τ.Ε.Μ. συγχωνεύεται στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ο δε κλάδος πρόνοιας αποτελεί από 1/3/99 το «Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου» (ΤΑ.Π.Ε.Μ.) ως αυτοτελές πλέον Ταμείο Πρόνοιας (παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 2676/5.1.99, ΦΕΚ 1/5.1.99).

Με το Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58 Α΄) το ΤΑΠΕΜ (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου), ενοποιήθηκε μαζί με άλλα 11 Ταμεία Πρόνοιας στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., από την 1/10/2008 και λειτουργεί πλέον ως Γ Διεύθυνση – Τομέας ΤΑ.Π.Ε.Μ.

Link to post
Share on other sites

 

Μπορεί και αλλαγή ημερομηνίας εφαρμογής του νόμου ?

 

 

 

 

Ε γιατί ρε κουμπάρε πρώτη φορά θα είναι; Εγώ πάντως έβαλα στοίχημα (με τον Proodeytiki) ένα πεντόλιτρο τσίπουρο φετεινής εσοδείας ότι θα πάει από 1/1/2014 ενώ αυτός λέει ότι θα πάει από 1/2/2014.

Link to post
Share on other sites

Λοιπόν σημερινή ενημέρωση μετα απο επικοινωνία υπαλλήλου ικα με τα κεντρικά
Θα εκδοθεί εγκύκλιος όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενος στο ετεα και την υποβολή απδ για το 6% επί των εισφορών του κύριου ασφαλιστικού φορέα
Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί έγκαιρα παίζει το ενδεχόμενο να πληρωθεί και ο Δεκέμβρης οίκοθεν και βλέπουμε

Link to post
Share on other sites

Λοιπόν σημερινή ενημέρωση μετα απο επικοινωνία υπαλλήλου ικα με τα κεντρικά

Θα εκδοθεί εγκύκλιος όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενος στο ετεα και την υποβολή απδ για το 6% επί των εισφορών του κύριου ασφαλιστικού φορέα

Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί έγκαιρα παίζει το ενδεχόμενο να πληρωθεί και ο Δεκέμβρης οίκοθεν και βλέπουμε

 

Μαλακίοθεν αγαπητή μου...

Link to post
Share on other sites

να κανω μια κουφη ερωτηση?οταν απογραφουμε εναν εργοδοτη στο τεαυεκ ή στο ταπιτ πρεπει να απογραψουμε και καθε εργαζομενο με καθε νεα προσληψη ή ο αμ ειναι ιδιοσ μ του ικα?

Link to post
Share on other sites

να κανω μια κουφη ερωτηση?οταν απογραφουμε εναν εργοδοτη στο τεαυεκ ή στο ταπιτ πρεπει να απογραψουμε και καθε εργαζομενο με καθε νεα προσληψη ή ο αμ ειναι ιδιοσ μ του ικα?

 

Κάτσε ρε κουμπάρε, εσύ το χόντρυνες. Εδώ δεν ξέρουμε τι ΑΠΔ θα στείλουμε και πως θα την στείλουμε, περίμενε λίγο!  :ph34r:

Link to post
Share on other sites

Ενημέρωση ΤΠΥΦΕ

printButton.png

27.12.13

Με το ΦΕΚ 3259/20-12-2013 τεύχος Β', ο τομέας ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ μετατράπηκε σε Ν.Π.Ι.Δ. και δεν ανήκει πλέον στους Τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον Τομέα Φαρμακοϋπαλλήλων θα πρέπει πλέον από 02/01/2014 να απευθύνεστε στο ΤΑΥΦΕ, Χαλκοκονδύλη 56

Τηλ. 210-5289574, 210-5289545, 210-5289546, 210-5289547, 210-5289525, 210-5289528, 210-5289531

 

Άρα για τους φαρμακοϋπαλλήλους δεν ισχύει η ένταξη των εισφορών τους στις ΑΠΔ όπως μου επιβεβαίωσαν και τηλεφωνικά ...και οι πληρωμές ΤΑΠΙΤ και ΤΕΑΥΦΕ θα πραγματοποιούνται όπως μέχρι και σήμερα ...

Μπέρδεμα ...

Link to post
Share on other sites

ξερει κανεισ τη διαδικασια εγγραφησ υπαλληλων.γτ τοσα χρονια που πληρωνω τεαυεκ κανεισ δεν μου ειπε οτι δεν υπαρχει αμ εργαζομενου κλπ τα ονοματα φαινονταν στισ καταστασεισ στην τραπεζα :/

Link to post
Share on other sites

δηλ. άμα καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. ο εργαζόμενος για τις εισφορές ΤΕΑΥΕΚ,η οποία  περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του Α.Φ.Μ.-Α.Μ.Κ.Α.-Α.Μ.Α. ,πατρώνυμα,γέννηση κλπ. κλπ.

 

δεν τους αρκεί?

 

πρέπει να τρέχουμε και εκεί?

 

με την ευκαιρία ,το ΑΜΑ από την στιγμή που έχεις ΑΦΜ-ΑΜΚΑ δεν θα έπρεπε να βγαίνει αυτόματα?

 

 

 

Τέλος πάντων ,έχετε καταλάβει τι κάνουμε για τον Δεκέμβρη? με τι εισφορές υπολογίζουμε ,πέρα το πως θα πληρωθούν.

 

διαβάζω 3+3 και βαρέα 4,25 +3,75  με αυτά ή θα βάλουμε και πρόνοιας ή με τα παλιά 7+3 ,4+4.

 

θέλω να στείλω αποδείξεις.

 

επίσης γνωρίζει κάποιος εάν ο μισθός είναι 600 καθαρός>500 ,πρέπει μέσω τράπεζας να πληρωθεί?

Link to post
Share on other sites

επικοινωνησα σημερα με το πρώην τεαυεκ και μου ειπαν οτι δεν χρειαζεται γτ θα μπαινει στην απδ προφανώς με το αμ που εχει ως ασφαλισμενος

Link to post
Share on other sites

Tελικα και αφου αυριο ειναι το τελος των 15 ημερων μεσα στις οποιες επρεπε να εκδοθει η αποφαση για την συνυποβολη του επικουρικου στην απδ

 

1) εχει στειλει καποιος απδ?

δεν βλεπω προς το παρον  να εχει καποια αλλαγη στην φορμα αλλωστε νομιζω θα επρεπε αν εχουν αλλαξει οι κωδικοι των πακετων ασφαλισης

 

2)οσο αφορα τα ποσοστα ,εχετε υπολογισει μισθοδοσιες με τα νεα  6%?

 

Η altec βλεπω εκανε τις αλλαγες 

 

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του υπ. Εργασίας προβλέπονται τα ακόλουθα σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς του ΕΤΕΑ: α) Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α'226). β) Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: i) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και ii) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο. γ) Για την εφαρμογή του παραπάνω νόμου έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Τα ταμεία τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ και υπάρχουν στο πρόγραμμα είναι τα ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΝΠΥ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΕΙΓΕ. Τα ταμεία τα οποία αφορούν σε παλιούς ασφαλισμένους καταργούνται και ισχύουν μέχρι 30/11/2013 πχ 125 ΤΕΑΥΕΚ Παλιοί ασφαλισμένοι. δ) Στους εργαζόμενους που είναι παλιοί ασφαλισμένοι και έχουν τα ταμεία που καταργούνται, θα πρέπει να αλλάξατε τα ταμεία χρησιμοποιώντας την εργασία που υπάρχει στον Browser των Σταθερών στοιχείων, Ομαδική ενημέρωση αφού πρώτα ε επιλέξετε τους εργαζόμενους που έχουν το αντίστοιχο ταμείο που καταργείται.

Link to post
Share on other sites

Επειδη μαλλον αφορουν αρκετους συναδελφους και επειδη αυτα που θα γραψω δεν τα εχω δει ως σημερα
μετα απο επικοινωνια με το Υπ εργασιας για το θεμα του επιουρικου
πρωην ΤΕΑΥΕΚ πρωην ΤΕΑΙΤ και νυν ΕΤΕΑ ισχυουν τα παρακατω απο 1/12/2013

 

Παλιοι ασφαλισμενοι 3 εργδ (3 εργζ συν 0,8 ΤΑΠΙΤ) =6,8%

Νεοι ασφαλισμενοι   3 εργδ (3 εργζ συν 4 ΤΑΠΙΤ )=10%
 

ΤΟ ΤΑΠΙΤ ειναι για το εφαπαξ και θα εξακολουθησει να πληρωνεται απο τον εργαζομενο

μου ειπαν οτι τωρα φτιαχνουν το θεμα με τις απδ
τροπο να πληρωθουν οι εισφορες δεν εχουν ακομα

Link to post
Share on other sites

Επειδη μαλλον αφορουν αρκετους συναδελφους και επειδη αυτα που θα γραψω δεν τα εχω δει ως σημερα

μετα απο επικοινωνια με το Υπ εργασιας για το θεμα του επιουρικου

πρωην ΤΕΑΥΕΚ πρωην ΤΕΑΙΤ και νυν ΕΤΕΑ ισχυουν τα παρακατω απο 1/12/2013

 

Παλιοι ασφαλισμενοι 3 εργδ (3 εργζ συν 0,8 ΤΑΠΙΤ) =6,8%

Νεοι ασφαλισμενοι   3 εργδ (3 εργζ συν 4 ΤΑΠΙΤ )=10%

 

ΤΟ ΤΑΠΙΤ ειναι για το εφαπαξ και θα εξακολουθησει να πληρωνεται απο τον εργαζομενο

μου ειπαν οτι τωρα φτιαχνουν το θεμα με τις απδ

τροπο να πληρωθουν οι εισφορες δεν εχουν ακομα

Για τους παλιούς ασφαλισμένους μου ανέφεραν ότι το 0,8 είναι μοιρασμένο σε 0,4 του εργοδότη και σε 0,4 του εργαζομένου.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...