Jump to content
 • 0

Εξαήμερη εργασία σύμφωνα με τον ν.4093/12 από 1/1/2013


Question

Σύμφωνα με τον ν 4093/12 μπορούν οι εργοδότες από 1/1/2013 να απασχολούν σε εξαήμερη βάση τους εργαζόμενους, αρκεί να μην υπερβαίνουν τις 40 ώρες την εβδομάδα/εργαζόμενο.  Επειδή δεν το έχω αντιμετωπίσει άλλη φορά, ξέρει κανένας εάν αντιμετωπίσω πρόβλημα όταν δηλώσω ηλεκτρονικά το παρακάτω πρόγραμμα εργασίας ?

ΔΕΥΤΕΡΑ       9:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00
ΤΡΙΤΗ            9:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00
ΤΕΤΑΡΤΗ      9:00 - 14:30
ΠΕΜΠΤΗ        9:00 - 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ      9:00 - 14:30

Link to post
Share on other sites
 • Answers 70
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Top Posters For This Question

Popular Posts

Μπορεί 6ημερο (και διακεκομμένο) αλλά με 6 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα χ 6 ημέρες και έως 40 ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες πάνω απο 6,40h θα θεωρούνται υπερεργασία ή υπερωρία αντίστοιχα, ανεξάρτητα αν δε

Ανατρίχιασα, δύο ιερά τέρατα της εβδομης τέχνης συνομιλούν!!!!

Tα 25 τα κολλάμε λόγω του 20% της έκτης μέρας ,έτσι και αλλιώς ,τι να αλλάξει?

Recommended Posts

 • 0

Kαλά όλα αυτά.

Τί γίνεται όμως με το ΙΚΑ και τον αριθμό των ενσήμων?

Doctor?

Σε ερωτηση στο ΙΚΑ απαντησαν οτι δεν εχουν καμια εγκυκλιο και για αυτους ΔΕΝ ισχυει το 6ημερο αρα δεν θα βαλουμε παραπανω ενσημα.

Σε πωλητες και οδηγους, με υπαλληλικη σχεση, θα συνεχισουμε να κολαμε 25 ένσημα?

 

Στήν περίπτωση εξαήμερης  μερικής απασχόλησης (Δευτέρα - Σάββατο 20 ώρες εβδομαδιαίως) υπαλλήλου εμπορικής επιχείρησης μπορούμε νά αναγνωρίσουμε 25 ασφαλιστικές ημέρες λόγω πραγματικής αποσχόλησης καί κατά τήν έκτη ημέρα τής εβδομάδος (Σάββατο). Τί λέει το ΙΚΑ ?

 

Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Στήν περίπτωση εξαήμερης  μερικής απασχόλησης (Δευτέρα - Σάββατο 20 ώρες εβδομαδιαίως) υπαλλήλου εμπορικής επιχείρησης μπορούμε νά αναγνωρίσουμε 25 ασφαλιστικές ημέρες λόγω πραγματικής αποσχόλησης καί κατά τήν έκτη ημέρα τής εβδομάδος (Σάββατο). Τί λέει το ΙΚΑ ?

 

Ευχαριστώ.

 

Κανείς γιά τό εξαήμερο;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Στήν περίπτωση εξαήμερης  μερικής απασχόλησης (Δευτέρα - Σάββατο 20 ώρες εβδομαδιαίως) υπαλλήλου εμπορικής επιχείρησης μπορούμε νά αναγνωρίσουμε 25 ασφαλιστικές ημέρες λόγω πραγματικής αποσχόλησης καί κατά τήν έκτη ημέρα τής εβδομάδος (Σάββατο). Τί λέει το ΙΚΑ ?

 

Ευχαριστώ.

 

Ναι. Το ΙΚΑ λέει τα δκάτ...

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εχει κανείς συνάδελφος υπόδειγμα μετατροπής σύμβασης εργασίας ως πρός τό ωράριο απασχόλησης από πενθήμερο σέ εξαήμερο (διμερής τροποποιητική σύμβαση εργασίας σχετικά μέ μή μισθολογικούς όρους) ; 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εχει κανείς συνάδελφος υπόδειγμα μετατροπής σύμβασης εργασίας ως πρός τό ωράριο απασχόλησης από πενθήμερο σέ εξαήμερο (διμερής τροποποιητική σύμβαση εργασίας σχετικά μέ μή μισθολογικούς όρους) ; 

 

Κανείς μέ υπόδειγμα ;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εχει κανείς συνάδελφος υπόδειγμα μετατροπής σύμβασης εργασίας ως πρός τό ωράριο απασχόλησης από πενθήμερο σέ εξαήμερο (διμερής τροποποιητική σύμβαση εργασίας σχετικά μέ μή μισθολογικούς όρους) ; 

Απαιτείται μετατροπή;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εχει κανείς συνάδελφος υπόδειγμα μετατροπής σύμβασης εργασίας ως πρός τό ωράριο απασχόλησης από πενθήμερο σέ εξαήμερο (διμερής τροποποιητική σύμβαση εργασίας σχετικά μέ μή μισθολογικούς όρους) ; 

 

Τι υπόδειγμα θέλεις;

Γράψε ότι έπειτα από αμοιβαία συμφωνία οι δύο συμβαλλόμενοι συμφωνούν την τροποποίηση του άρθρου .... της από ..... μεταξύ τους σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, το οποίο εφεξής έχει ως ακολούθως: "μπλα,μπλα,μπλα"...

Link to post
Share on other sites
 • 0

Απαιτείται η υποβολή της στο ΥΠΕΚΑ.........αν οι ώρες παραμένουν  ίδιες και αλλάζει μόνο η κατανομή των ωρών.?

1. Ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία

i) της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή και

ii) της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Παράνομη η 6ήμερη εργασία, απόφαση Αρειου Πάγου 175/2013 :

<<<<<<<<<<<<<<<<< Τέλος, με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 26-2-1975 η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975, εισήχθη η εβδομάδα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών ή το λεγόμενο πενθήμερο εργασίας, δηλαδή καθιερώθηκε ως χρονικό όριο εργασίας οι σαράντα πέντε (45) ώρες την εβδομάδα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 6 της από 14-2-1984 ΕΓΣΣΕ (Υ.Α. 11770/20-3-1984, ΦΕΚ 181), η εβδομαδιαία διάρκεια της εργασίας των μισθωτών ορίσθηκε από 1-1-1984 σε 40 ώρες. Με το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. 1 του Ν.Δ. 1037/1971 καθιερώθηκε ως νόμιμο ημερήσιο ωράριο των εργαζόμενων σε εμπορικά καταστήματα οι οκτώ (8) ώρες, ενώ με τοάρθρο 42 του Ν. 1892/1990, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 23 του Ν. 1957/1991, καθιερώθηκε η πενθήμερη εργασία με σαράντα (40) ώρες κατά εβδομάδα για τους εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα, των οποίων η ημέρα ανάπαυσης λόγω πενθημέρου καθορίζεται κυλιόμενη. >>>>>>>>>>>>>>>

Αν ο μισθωτός εργάστηκε, σε επιχείρηση που εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και έκτη ημέρα την εβδομάδα (εκτός Κυριακής ή εξαιρετέας ημέρας ή αναπληρωματικής ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά την Κυριακή) η σχετική συμφωνία για απασχόλησή του κατά την ημέρα αυτή, ως απαγορευμένη από τους ως άνω κανόνες δημόσιας τάξης, είναι άκυρη, αφού πρόκειται για εργασία παρεχόμενη εκτός των ημερών της εβδoμαδιαίας εργασίας, ήτοι σε ημέρα ανάπαυσης, και δικαιούται για αυτήν αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, η οποία συνίσταται στις αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλλε ως αμοιβή σε άλλο μισθωτό, που θα απασχολούσε με έγκυρη σύμβαση εργασίας, με τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος (χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψη οι λοιπές προσωπικές περιστάσεις του τελευταίου), αφού κατά το ποσό αυτό, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το νόμιμο ωρομίσθιο, καθίσταται χωρίς νόμιμη αιτία πλουσιότερος ο εργοδότης, χωρίς να δικαιούται και οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση.

....................................

Link to post
Share on other sites
 • 0

Επειδη στα εμπορικα ,το ανωτερο συμβατο ωραριο  σε συστημα εργασιας 6 ημερων ,ειναι  48 ωρες(40+8) κανω την εξης ερωτηση

 

1)Μπορω να απασχολησω εργαζομενο σε εμπορικο καταστημα 8ωρεςχ6 μερες = 48 ωρες εβδομαδιαιως , πληρωνωντας με 20% τις ωρες απο 41-48?

2)ή... εναλακτικα 9,30 ωρες χ5 μερες =47,30 ωρες παλι πληρωνοντας με τον ιδιο τροπο(20%)  μετα τις 40 ωρες?

 

Πως δηλαδη  εφαρμοζεται στην πραξη αυτο το 48ωρο εργασιας?

 

ευχαριστω ολους σας.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Έχω μια περίπτωση υπάλληλος γραφείου απασχόληση 6 μέρες εβδομάδα με 6 ώρες μέρα..Γίνεται κάτι τέτοιο?Θεωρείται μερική απασχόληση?Πόσα είναι τα μεικτά άνω των 25 και ασφαλιστικές μέρες?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Έχω μια περίπτωση υπάλληλος γραφείου απασχόληση 6 μέρες εβδομάδα με 6 ώρες μέρα..Γίνεται κάτι τέτοιο?Θεωρείται μερική απασχόληση?Πόσα είναι τα μεικτά άνω των 25 και ασφαλιστικές μέρες?

 

Θεωρείται εκ περιτροπής απασχόληση καθώς δεν είναι ούτε πλήρης (40 ώρες/εβδομάδα) ούτε μερική (20 ώρες/εβδομάδα). Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο να υφίσταται αυτού του είδους η απασχόληση. Λόγω 6ημέρου εργασίας, του βάζεις 25 ασφαλιστικές ημέρες και όσον αφορά τα μεικτά χωρίς να είμαι σίγουρος, σου λέω ότι είναι μια αναλογία του μισθού του πλήρους ωραρίου (διορθώστε με αν έχω λάθος), δηλ. (36 ώρες/40 ώρες)*586,08€ (εφ'όσον είναι άγαμος και δεν έχει συμπληρώσει τριετίες στον ίδιο εργοδότη για να δικαιούται αύξηση του βασικού μισθού).

Link to post
Share on other sites
 • 0

Θεωρείται εκ περιτροπής απασχόληση μερική απασχόληση καθώς δεν είναι ούτε πλήρης (40 ώρες/εβδομάδα) ούτε μερική (20 ώρες/εβδομάδα). Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο να υφίσταται αυτού του είδους η απασχόληση. Λόγω 6ημέρου εργασίας, του βάζεις 25 ασφαλιστικές ημέρες και όσον αφορά τα μεικτά χωρίς να είμαι σίγουρος, σου λέω ότι είναι μια αναλογία του μισθού του πλήρους ωραρίου (διορθώστε με αν έχω λάθος), δηλ. (36 ώρες/40 ώρες)*586,08€ (εφ'όσον είναι άγαμος και δεν έχει συμπληρώσει τριετίες στον ίδιο εργοδότη για να δικαιούται αύξηση του βασικού μισθού).

 

Εκ περιτροπής απασχόληση σημαίνει ότι ο εργαζόμενος απασχολείται στην επιχείρηση του εργοδότη κατά πλήρες ωράριο, πλην όμως λιγότερες από τις ισχύουσες στην επιχείρηση ημέρες εργασίας την εβδομάδα, το μήνα ή το έτος. 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μηπως καποιος συναδελφος μπορει να μου πει πόσα ασφαλιστικα ημερομισθια ικα εχει ο παρακατω υπαλληλος (μερικη απασχοληση) που αμοιβεται με ΕΓΣΣΕ και εχει μισθο 255,47 ευρο , και εργαζεται ως εξης : ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΩΡΕΣ, ΤΡΙΤΗ 3 ΩΡΕΣ , ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΩΡΕΣ, ΠΕΜΠΤΗ 5 ΩΡΕΣ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΩΡΕΣ . Συνολο 20 ωρες.

 ευχαριστω.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μηπως καποιος συναδελφος μπορει να μου πει πόσα ασφαλιστικα ημερομισθια ικα εχει ο παρακατω υπαλληλος (μερικη απασχοληση) που αμοιβεται με ΕΓΣΣΕ και εχει μισθο 255,47 ευρο , και εργαζεται ως εξης : ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΩΡΕΣ, ΤΡΙΤΗ 3 ΩΡΕΣ , ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΩΡΕΣ, ΠΕΜΠΤΗ 5 ΩΡΕΣ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΩΡΕΣ . Συνολο 20 ωρες.

 ευχαριστω.

καποιος ;

Link to post
Share on other sites
 • 0

καποιος ;

Όσες ακριβώς μέρες πραγματικής απασχόλησης.Εκτός αν,που απ οτι φαίνεται ..............

Εάν εις τας ως άνω περιπτώσεις  ο εξευρισκόμενος ημερήσιος μισθός υπολείπεται του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η.) της εκάστοτε ισχυούσης πρώτης (1) ασφαλιστικής κλάσεως λόγω παροχής εργασίας καθ' ημέραν επί χρόνον ελάσσονα του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχολήσεως του ισχύοντος δι' εκάστην κατηγορίαν απασχολουμένων, αι εν ασφαλίσει ημέραι εργασίας κατά μήνα εξευρίσκονται δια της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τούτων δια του ποσού του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως. Το τυχόν προκύπτον εκ της διαιρέσεως κλάσμα θεωρείται πλήρης ημέρα εργασίας δι' ην ο ησφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται εις την καταβολήν της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Επειδη στα εμπορικα ,το ανωτερο συμβατο ωραριο  σε συστημα εργασιας 6 ημερων ,ειναι  48 ωρες(40+8) κανω την εξης ερωτηση

 

1)Μπορω να απασχολησω εργαζομενο σε εμπορικο καταστημα 8ωρεςχ6 μερες = 48 ωρες εβδομαδιαιως , πληρωνωντας με 20% τις ωρες απο 41-48?

2)ή... εναλακτικα 9,30 ωρες χ5 μερες =47,30 ωρες παλι πληρωνοντας με τον ιδιο τροπο(20%)  μετα τις 40 ωρες?

 

Πως δηλαδη  εφαρμοζεται στην πραξη αυτο το 48ωρο εργασιας?

 

ευχαριστω ολους σας.

Νίκο καλησπέρα,το πρώτο μπορείς,δεν απαγορεύεται απο κάπου,αλλά η κανονική πρόσληψη ,χαρτιά κλπ,θα είναι για 6,40 την μέρα,

το δεύτερο δεν το βλέπω σωστό,στο πενθήμερο ισχύει  έως 9 ώρες,μετά υπερωρία,όπως στο εξαήμερο 8 ώρες την μέρα.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ρίχτου ένα 25άρι και μη μασάς. 

Δεν ξερω,μηπως υπαρξει καποιο προβλημα με τον ΟΑΕΔ , διοτι ειναι στο ΔΙΕΤΕΣ και δεν πρεπει να εχει κατω απο 20 ενσημα , λενε. Εγω να του ριξω 25 οπως ειπες Γιατρε.Μηπως ομως ο ΟΑΕΔ τα υπολογισει οπως ειπε ο ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΣ (δηλ.λιγοτερα απο 20) και ετσι o ΟΑΕΔ γραψει το ΙΚΑ εκει που ολοι θελουμε να το εχουμε γραμμενο ;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν ξερω,μηπως υπαρξει καποιο προβλημα με τον ΟΑΕΔ , διοτι ειναι στο ΔΙΕΤΕΣ και δεν πρεπει να εχει κατω απο 20 ενσημα , λενε. Εγω να του ριξω 25 οπως ειπες Γιατρε.Μηπως ομως ο ΟΑΕΔ τα υπολογισει οπως ειπε ο ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΣ (δηλ.λιγοτερα απο 20) και ετσι o ΟΑΕΔ γραψει το ΙΚΑ εκει που ολοι θελουμε να το εχουμε γραμμενο ;

 

Τι αποδοχές έχει ο εργαζόμενος;

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...