Jump to content

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ


Recommended Posts

Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα ,

 

Παρακαλώ  πολύ , την επιβεβαιωσή σας ή τις ενδεχόμενες διορθώσεις σας.

 

ΑΕ αγόρασε λογισμικό ( λογιστικό -εμπορικό-παραγωγή) στις 01/12/2011 ( ΛΟΓΑΡ. 16-17- χχχ ) αξίας προ φπα 75.800 €.  Δυστυχώς δεν  έτρεξε απόσβεση στις 31-12-2011 . Ξεχάστηκε .

 

Για τη βοήθεια μας σας παραθέτω :

 

1) Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ Τα έξοδα των λογαριασμών 16-10, 16-12, 16-13, 16-14, 16-17, 16-18 και 16-19, αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία.

 

1. Σύμφωνα με τον  ΠΔ  299/2003  περίπτωση β' του άρθρου 12 ( ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν 3522/22-12-2006 / παράγραφος 9 του άρθρου 4): H απόσβεση των Η/Υ και του λογισμικού (software )(16-17)  μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά την χρήση εντος της οποίας τίθενται σε λειτουργία

ΑΦΟΡΑ ΟΜΩΣ ΜΟΝΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

2. Σύμφωνα επίσης με την ΠΟΛ 1052/ 15-3-2007 (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΉ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν3522/2006 ) ΙΣΧΎΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Αρθρο 4

Φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

1).......................

2).......................

 

9) Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα και στους ελεύθερους επαγγελματίες να αποσβέσουν την αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού αυτών κατά τη χρήση εντός της οποίας αυτά τίθενται σε λειτουργία, όπως ισχύει και για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄του άρθρου 39 του νόμου αυτού για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Μπορώ να αποσβέσω το αυλο πάγιο (16-17 ) ολοσχερώς  στις 31-12-2012 με δεδομένο ότι με 31-12-2011 δεν έτρεξα απόσβεση ;

Σε περίπτωση φορολογικού  ελέγχου και με δεδομένο ότι το πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί ( πραγματικό γεγονός ) από τις 28/2/2012

τεκμέρετε η ενεργειά μου αυτή ή θα μου πετάξει έξω την απόσβεση;

 

 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας .

Link to comment
Share on other sites

 Η απόσβεση αναγνωρίζεται φορολογικά από την έναρξη λειτουργίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου και όχι από την ημερομήνία αγοράς του. Αν μπορείς να αποδείξεις ότι αυτό άρχισε να λειτουργεί εντός του 2012, τότε μπορείς να το αποσβέσεις ολικά την 31/12/2012 .

Link to comment
Share on other sites

Παιδιά σας ευχαριστώ πολύ  τόσο για τη βοηθειά σας  όσο και για τον χρόνο που μου διαθέσατε.

 

Νέα δεδομένα . Μόλις τώρα μου πέρασαν με fax  τα παιδιά του λογιστηρίου ( είναι νέος πελάτης μου η ΑΕ , ανέλαβα 15/2/2013  , και όπως καταλαβαίνετε προσπαθώ να βρώ τον παλμό μου ) το τιμολόγιο  του λογισμικού  διαπίστωσα πως έχει ημερομηνία έκδοσης 21/12/2011 και ημερομηνία καταχώρησης 21/12/2011.

 

1) ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΡΙΝΩ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΘΕΜΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΌΤΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ 21-12-2011 , ΟΡΘΩΣ ΔΕΝ ΕΤΡΕΞΑΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011.( ΛΟΓΩ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ )

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

ΤΡΕΧΩ 100% ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ?

 

2) Το Συγκεκριμένο πάγιο είναι ενταγμένο - επιδοτούμενο απο ΕΣΠΑ ( υπό εξέλιξη η επένδυση , γιατί έχει ενταχθεί και μηχανολογικός εξοπλισμός που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ). Όπως αντιλαμβάνεσθε δεν έχει γίνει καμία εκταμίευση ως εκ'τουτου δεν έχει γίνει η εγγραφή

ΕΓΓΡΑΦΗ 1

 χ..............      χρηματικά διαθέσιμα  ( με ημερομηνία καταχώρησης στα βιβλία την ημερομηνία είσπραξης της 1ης δόσης κλπ )

εις

Π.............       41-10

 

Μελετόντας προ ολίγου την ενταγμένη επένδυση διαπίστωσα πως αναγράφει ρητά και κατηγορηματικά πως δε " ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ "

Άρα μετα την πρώτη είσπραξη της επιδότησης - επιχορήγης ( η οποία θα γίνει 100% έως το Σεπτέμβριο 2013)  προβαίνω στην παραπάνω εγγραφή  με την αξία της δόσης που εισπράττω , και στις 31-12-2013 , πρωτα ο Θεος να είμαστε καλά , πρέπει να 

ΕΓΓΡΑΦΗ 2

χ................  41-10     ( με τις αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης των ενταγμένων-επιδοτούμενων  παγίων κατά αναλογία της συμμετοχής του Δημοσίου )

εις

π...............81-01-05 (αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης επιδοτούμενων παγιων )

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 2

 

ΑΝ ΕΧΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΠΑΓΙΟ (ΛΟΓΑΡ.16-17 ) ΜΕ 31-12-2012 ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 75.799,99

ΠΩΣ ΘΑ "ΓΥΡΙΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΙΣΩ" ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΣΤΙΣ 31-12-2013 ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΩ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 2  ?

 

Μήπως θα ήταν προτιμότερο για το συγκεκριμένο άυλο περιουσιακό στοιχείο ( 16-17 ) να κάνω χρήση της ισόποσης  πενταετούς απόσβεσης ( ασυγκρίτως αν αυτό είναι εις βάρος των αποτελεσμάτων ) , ώστε να μην έχω πρόβλημα με την ερμηνεία του νόμου α) περί μη σύστασης αφορολογητου αποθεματικού και β) ότι θα πρέπει να εμφανίσω τις αναλογούσες αποσβέσεις ως έσοδο σε τόσες χρήσεις όσες να μηδενίσει ο 41-10 ?

 

 

SOTHRI GUS

Αναμένω είναι πολύ λεπτό πιστεύω το θέμα .

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to comment
Share on other sites

Παιδιά σας ευχαριστώ πολύ  τόσο για τη βοηθειά σας  όσο και για τον χρόνο που μου διαθέσατε.

 

Νέα δεδομένα . Μόλις τώρα μου πέρασαν με fax  τα παιδιά του λογιστηρίου ( είναι νέος πελάτης μου η ΑΕ , ανέλαβα 15/2/2013  , και όπως καταλαβαίνετε προσπαθώ να βρώ τον παλμό μου ) το τιμολόγιο  του λογισμικού  διαπίστωσα πως έχει ημερομηνία έκδοσης 21/12/2011 και ημερομηνία καταχώρησης 21/12/2011.

 

1) ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΡΙΝΩ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΘΕΜΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΌΤΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ 21-12-2011 , ΟΡΘΩΣ ΔΕΝ ΕΤΡΕΞΑΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011.( ΛΟΓΩ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ )

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

ΤΡΕΧΩ 100% ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ?

 

2) Το Συγκεκριμένο πάγιο είναι ενταγμένο - επιδοτούμενο απο ΕΣΠΑ ( υπό εξέλιξη η επένδυση , γιατί έχει ενταχθεί και μηχανολογικός εξοπλισμός που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ). Όπως αντιλαμβάνεσθε δεν έχει γίνει καμία εκταμίευση ως εκ'τουτου δεν έχει γίνει η εγγραφή

ΕΓΓΡΑΦΗ 1

 χ..............      χρηματικά διαθέσιμα  ( με ημερομηνία καταχώρησης στα βιβλία την ημερομηνία είσπραξης της 1ης δόσης κλπ )

εις

Π.............       41-10

 

Μελετόντας προ ολίγου την ενταγμένη επένδυση διαπίστωσα πως αναγράφει ρητά και κατηγορηματικά πως δε " ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ "

Άρα μετα την πρώτη είσπραξη της επιδότησης - επιχορήγης ( η οποία θα γίνει 100% έως το Σεπτέμβριο 2013)  προβαίνω στην παραπάνω εγγραφή  με την αξία της δόσης που εισπράττω , και στις 31-12-2013 , πρωτα ο Θεος να είμαστε καλά , πρέπει να 

ΕΓΓΡΑΦΗ 2

χ................  41-10     ( με τις αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης των ενταγμένων-επιδοτούμενων  παγίων κατά αναλογία της συμμετοχής του Δημοσίου )

εις

π...............81-01-05 (αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης επιδοτούμενων παγιων )

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 2

 

ΑΝ ΕΧΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΠΑΓΙΟ (ΛΟΓΑΡ.16-17 ) ΜΕ 31-12-2012 ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 75.799,99

ΠΩΣ ΘΑ "ΓΥΡΙΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΙΣΩ" ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΣΤΙΣ 31-12-2013 ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΩ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 2  ?

 

Μήπως θα ήταν προτιμότερο για το συγκεκριμένο άυλο περιουσιακό στοιχείο ( 16-17 ) να κάνω χρήση της ισόποσης  πενταετούς απόσβεσης ( ασυγκρίτως αν αυτό είναι εις βάρος των αποτελεσμάτων ) , ώστε να μην έχω πρόβλημα με την ερμηνεία του νόμου α) περί μη σύστασης αφορολογητου αποθεματικού και β) ότι θα πρέπει να εμφανίσω τις αναλογούσες αποσβέσεις ως έσοδο σε τόσες χρήσεις όσες να μηδενίσει ο 41-10 ?

 

 

SOTHRI GUS

Αναμένω είναι πολύ λεπτό πιστεύω το θέμα .

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 

 

Παιδιά καμμιά άποψη ?

Link to comment
Share on other sites

1)δεν ισχύει το 15θημερο για τις αποσβέσεις . Είναι θέμα πραγματικό αν άρχισε πριν ή μετά την 31-12-11 .

2)ο χειρισμός των επιδοτήσεων έχει αναλυθεί πολλές φορές στο φορουμ.

3)το αν θα κάνεις εφ απαξ ή με % ειναι απόφαση δική σου ανάλογα τι κέρδη και πότε θέλετε να τα εμφανίσετε

Link to comment
Share on other sites

Εσύ θα κρίνεις πόσα έξοδα θέλεις να εμφανίσεις στη χρήση για το αν θα τα αποσβέσεις πλήρως η με ποσοστό.Το δεκαπενθήμερο ισχύει μόνο αν θα υπολογίσεις δωδέκατα.

Link to comment
Share on other sites

.Το δεκαπενθήμερο ισχύει μόνο αν θα υπολογίσεις δωδέκατα.

  Οχι το δεκαπενθήμερο , αλλά η ημέρα έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. Ο μήνας πηγαίνει ολόκληρος είτε ξεκίνησε παραγωγικά στις 5 του μηνός , είτε στις 23.....

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...