Jump to content

Επιστροφή Φ.Ε. και Συμψηφισμός απο Δ.Ο.Υ.


Recommended Posts

Καλησπέρα,

εδώ και λίγο καιρό πλέον κάνω καταχωρήσεις σε λογιστηριο Τεχνικής Εταιρείας και συγκεκριμένα ανέλαβα απο προηγούμενη συνάδερφο. Η προηγούμενη δουλεία είχε να κάνει με εμπορικό κομμάτι.

Οπότε πάω στην ΦΑΕ και μαθαίνω ότι έχει γίενι ο παρακ΄τω συμψηφισμός.

Πρόστιμο Πολεοδομίας πχ 500€
Χρεωστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. 2012 14000€
Χρεωστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. 2012 800 €

και τα τρία τα ήξερα και ήταν σε ρύθμιση με δόσεις

απο την ΦΑΕ μου είπαν ότι τα συμψήφισαν περίπου 15500€ με την επιστροφή φόρου εισοδήματος απο την εκκαθάριση του 2011.

Εγώ τι εγγραφή να κάνω?
ΑΠο ότι έχω δει στο τέλος κάθε μήνα που έβγαινε το Φ.Π.Α. υπάρχει ξεχωριστός λογαριασμός Φ.Π.Α. Χ μήνα

ΔΛΔ 54ΧΧΧ Φ.Π.Α. αποδοσής Ιανουαρίου

        54ΧΧΧ Φ.Π.Α. αποδοσης Φεβρουαρίου

Πλέον έχουμε 2013 εγώ τι πρέπει να κάνω?

Μια ταμειακή εγγραφή (όπως κάναμε στην προηγούμενη εταιρεία τους συμψηφισμούς) χρεώνονας το ταμείο και πιστώνοντας κάποιον λογαριασμό που αφορά την επιστροφή φόρου που δεν ξέρω ποιος είναι...και μετά να χρεώσω το πρόστιμο και τους συγκεκριμένους λογαριασμούς Φ.Π.Α. Ιουνίου και Ιουλίου (οι οποίοι θα φαίνονται ανοιχτοί έως ότου αποφασίσουν να κάνουν την μεταφορά υπολοίπων απο το 2012) απο όπου είναι οι χρεωστικές δηλώσεις πιστώνοντας πάλι το ταμείο?

Ελπίζω να ημουν αναλυτικός.....

Link to comment
Share on other sites

ευχαριστώ για την απάντηση...αλλά επειδή όπως είπα δεν έχω τόση πείρα...

κάτι πιο συγκεκριμένο?

για να περάσω την 'πληρωμή' απο ότι κατάλαβα χρεώνω τον 54 και το 81 για το πρόστιμο...ποιον 33 πιστώνω?

και για να περάσω την 'είσπραξη' της επιστροφής?

Link to comment
Share on other sites

ευχαριστώ για την απάντηση...αλλά επειδή όπως είπα δεν έχω τόση πείρα...

κάτι πιο συγκεκριμένο?

για να περάσω την 'πληρωμή' απο ότι κατάλαβα χρεώνω τον 54 και το 81 για το πρόστιμο...ποιον 33 πιστώνω?

και για να περάσω την 'είσπραξη' της επιστροφής?

Αυτον τον 33 που πρέπει κανονικά να φαίνεται χρεωμένος με το υπόλοιπο προς επιστροφή της δήλωσης του 2011

Link to comment
Share on other sites

βασική προυπόθεση...να έχει γίνει η χρέωση!!

ευχαριστώ, θα ψάξω να δω τι έχει γίνει γιατί δεν βρίσκω κάτι!

Η χρέωση στον 33 γίνεται με τις προκαταβολές του 3% των εσόδων της χρήσης και συμψηφίζεται με τις εγγραφές ισολογισμου με τον φόρο που προκύπτει Το υπόλοιπο που μένει στον 33 είναι αυτό που αναφέρεται στην Δήλωση και σου επιστρέφουν με τον συμψηφισμό Ελπίζω να κατάλαβες το σκεπτικό

Link to comment
Share on other sites

ναι, ευχαριστω πολύ!!απλά όπως είπα τώρα ανέλαβα, χωρίς ιδιαίτερη τολμώ να πω πείρα, και ήδη έχω διορθώσει υπόλοιπα επιταγών τραπεζών γιατί δεν συμφωνούσε τίποτα απο το 2011 και 2012 απο αυτά. κοινώς προσπαθώ να δω τι γίνεται και να μην κάνω καινούργια λάθη, δεδομένου ότι δεν έχω βοήθεια απο πουθενά!

Link to comment
Share on other sites

Εδω πάντως οι συνάδελφοι είναι πρόθυμοι και βοηθάμε πολύ ο ένας τον άλλον. Μάλλον θα είσαι και νέος στο επάγγελμα. Θέλει πολλή δουλειά και διάβασμα Καλό κουράγιο

Link to comment
Share on other sites

Δες μήπως αντί για τον 33.13..., έχει αφήσει το ποσό της επιστροφής σε χρεωστικό υπόλοιπο στον 54.08. Λάθος μεν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται...

Βέβαια η χρέωση στον 33... δεν γίνεται ακριβώς όπως τα είπε η συνάδελφος. Δες αυτό...

 

 

 

10. Στο λογαριασμό 33.13 «Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες προέρχονται από φόρους που προκαταβάλλονται ή παρακρατούνται κατά την είσπραξη μερισμάτων ή άλλων εισοδημάτων.

Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς του 33.13 ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Ο λογαριασμός 33.13.00 «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» χρεώνεται στο τέλος της χρήσεως με το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση, που προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 54.08 «λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος». Στο τέλος της επόμενης χρήσεως, το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.00 μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 8 της παρ. 2.2.505.

β. Στους λογαριασμούς 33.13.01-99 καταχωρούνται τα ποσά που παρακρατούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, για φόρο εισοδήματος από τα εισοδήματα που εισπράττονται από την οικονομική μονάδα από κινητές αξίες ή από τις εισπράξεις για άλλες αιτίες (π.χ. φόρος εργολάβων). Στο τέλος της χρήσεως, όσα από τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, είναι δυνατό να συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08, ενώ τα υπόλοιπα που δε συμψηφίζονται, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 63.00 «φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος»

http://www.taxheaven.gr/pages/log-sxedio#

 

Και αυτό...

 

 

 

7. Στο λογαριασμό 54.07 «φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών» καταχωρούνται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με χρέωση του λογαριασμού 88.08 «φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ», ο φόρος εισοδήματος και η υπέρ ΟΓΑ εισφορά, που αναλογούν στα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως. Ο λογαριασμός 54.07 χρεώνεται με τη μεταφορά του υπολοίπου του στο λογαριασμό 54.08, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρακάτω περίπτ. 8.

8. Στο λογαριασμό 54.08 «λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος» συγκεντρώνονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, όλοι οι λογαριασμοί που απεικονίζουν ποσά φόρων τα οποία περιλαμβάνονται στη δήλωση του φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως. Ο λογαριασμός 54.08 λειτουργεί ως εξής:

α. Στη χρέωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 33.13.00 «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» και 33.13.01-07, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 10 της παρ. 2.2.304.

β. Στην πίστωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 54.07, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παραπάνω περίπτ. 7, 54.09.05 «χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές» και 54.09.06 «τέλη υδρεύσεως εισοδημάτων από οικοδομές».

γ. Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 33.13.00, με τον προκαταβλητέο φόρο για την επόμενη χρήση, ο οποίος, σύμφωνα με τα παραπάνω (α), μεταφέρεται στη χρέωσή του (του 54.08) κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της επόμενης αυτής χρήσεως. Μετά από τις παραπάνω εγγραφές το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08 είναι ίσο με το ποσό του καταβλητέου φόρου που προκύπτει από την οικεία δήλωση φόρου εισοδήματος. Οι καταβολές, στην επόμενη χρήση, για την εξόφληση του φόρου αυτού καταχωρούνται στη χρέωση του 54.08.

Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08, μετά από τις παραπάνω εγγραφές, είναι χρεωστικό, το υπόλοιπο αυτό, που είναι ίσο με τον αντίστοιχο υπόλοιπο της οικείας δηλώσεως φόρου εισοδήματος, αντιστοιχεί στον επιστρεπτέο στην οικονομική μονάδα φόρο.

 

http://www.taxheaven.gr/pages/log-sxedio#

 

Και μια και είσαι σε λογιστήριο Τεχνικής εταιρείας, θα σου πρότεινα να πάρεις ένα καλό βοήθημα.

Link to comment
Share on other sites

ευχαριστώ,

τελικά ήταν στον

54.08 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος

 

βέβαια μου προέκυψε άλλο θέμα, οπότε δεν την έκανα την εγγραφή ακόμη...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...