Jump to content
  • 0

Διευκρινίσεις για Α.Β.Α. και Ε.Β.Α.


anast
 Share

Question

Διαβάζω από τους ορισμούς για Α.Β.Α. και Ε.Β.Α.:

 

*Της αρχικής βασικής αξίας γης (ΒΑ), που υπολογίζεται πάντοτε για κάθε εδαφική έκταση, και την ειδική βασική αξία γης, η οποία αφορά ειδικές περιπτώσεις (π.χ. απόσταση από θάλασσα κτλ.). Η αρχική βασική αξία (ΑΒΑ) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευομένης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική, κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού ή παραλίας και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα. Η ειδική βασική αξία (ΕΒΑ)

* Της αρχικής βασικής αξίας γης (ΒΑ), που υπολογίζεται πάντοτε για κάθε εδαφική έκταση, και την ειδική βασική αξία γης, η οποία αφορά ειδικές περιπτώσεις (π.χ. απόσταση από θάλασσα κτλ.). Η αρχική βασική αξία (ΑΒΑ) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευομένης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική, κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού ή παραλίας και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα. Η ειδική βασική αξία (ΕΒΑ) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευομένης, με μονοετή καλλιέργεια και λαμβάνεται υπόψη μόνο για εδαφικές εκτάσεις που έχουν πρόσωπο σε οδό ή απέχουν ως και 800 μέτρα από τη θάλασσα.

 

Θέλω να υπολογισω αξια αγροτεμαχιου με ακινητο το οποιο ειναι εκτος σχεδιου, εκτος ζωνης, προσοψη σε κοινοτικο δρομο και εντος ΓΠΣ.

 

Βρισκω απο τους πινακες τιμων εκκινησης της περιοχης.

Στην στηλη με την Ε.Β.Α.εχει 2 αξιες, ενα για προσοψη σε επαρχιακη οδο και ενα για προσοψη σε παλαια εθνικη οδο.

Το αγροτεμαχιο μου, δεν εχει προσοψη σε αυτους τους δρομους που εχει Ε.Β.Α.

 

Οπότε υπολογίζω την αξία με το Α.Β.Α.

 

Σωστα;

 

Link to comment
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΠΟΦΑΣΗ 678/2012

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Β. Καλαντζή, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 27 Μαρτίου 2007 αίτηση:

των : 1) .... και 2) ...., οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Χαρίλαο Κοψαχείλη (Α.Μ. 10468), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Κωνσταντίνα Νασοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 75/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου Ι. Δημητρακόπουλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αναιρεσειόντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 2756096-98/2007 ειδικά γραμμάτια παραβόλου, σειράς Α΄).

 

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της 75/2007 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, με την οποία απορρίφθηκε έφεση των ήδη αναιρεσειόντων κατά της 532/2004 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας. Με την εν λόγω πρωτόδικη απόφαση απορρίφθηκε προσφυγή των αναιρεσειόντων, με την οποία αυτοί αμφισβήτησαν τον προσδιορισμό από τη Φορολογική Αρχή της αντικειμενικής αξίας δύο αγροτεμαχίων που απέκτησαν μετά από δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό και ως προς τα οποία αυτοί υπέβαλαν στη Γ΄ ΔΟΥ Λάρισας τις υπ’ αριθμ. 1592/3.11.2000 και 1593/3.11.2000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου.

 

3. Επειδή, η αίτηση αυτή νομίμως ανασυζητείται, κατόπιν της οικ. 667/12.12.2011 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και της από 21.12.2011 πράξης του Προέδρου Β΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της διάσκεψης σε εύλογο χρόνο από την αρχική συζήτηση (19.5.2009), συνεπεία σοβαρής ασθένειας του Συμβούλου της Επικρατείας Δ. Κωστόπουλου που είχε προεδρεύσει σε αυτήν.

 

4. Επειδή, στις παραγράφους 1 (μετά την τροποποίηση αυτής με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984, Α΄ 127, και 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990, Α΄43) και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), ορίζονται τα εξής: «1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου […]». Κατ’ επίκληση της ως άνω νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1144814/26361/30.12.1998 «Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β΄ 1328/31.12.1998). Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1059122/2815/ΔΟΟ Τ.Υ./15.6.1999 (Β΄ 1321/25.6.1999) και 1107354/5683/ΔΟΟΤΥ/16.11.1999 (Β΄ 2080/26.11.1999) ορίζεται ότι

 

«Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Δημοτική ή Κοινοτική οδό και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα.

 

Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης μη αρδευόμενης με μονοετή καλλιέργεια και λαμβάνεται υπόψη μόνο για εδαφικές εκτάσεις που έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα.

 

Η Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) και η Ειδική Βασική Αξία (Ε.Β.Α.) ορίζονται και αναπροσαρμόζονται για κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα ή Κοινοτικό Διαμέρισμα ή Οικισμό της χώρας, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση των αρμόδιων Επιτροπών του άρθ. 41 του Ν. 1249/82.».

 

Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, πρόσωπο σε εθνική οδό θεωρείται ότι διαθέτει όχι μόνο η αγροτική έκταση που εφάπτεται σε εθνική οδό, αλλά και εκείνη που έχει πρόσωπο σε δρόμο παράπλευρο εθνικής οδού, δεδομένου ότι οι εθνικές οδοί, ως δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας, εξυπηρετούν τις παρακείμενες ιδιοκτησίες όχι απευθείας, αλλά, για λόγους ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης της οδικής κυκλοφορίας, μόνο μέσω παράπλευρων βοηθητικών οδών.

 

5. Επειδή, εν προκειμένω, το δικάσαν Εφετείο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Οι ήδη αναιρεσείοντες ιδιοκτήτες κατά το ½ εξ αδιαιρέτου δύο αγροτεμαχίων, έκτασης 44.810 τ.μ. και 19.765 τ.μ. αντίστοιχα, στη θέση «....» ή «....», της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Νίκαιας Λάρισας, τα οποία απέκτησαν μετά από δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, υπέβαλαν στην Γ΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, αντίστοιχα, τις με αριθμ. 1592/3.11.2000 και 1593/3.11.2000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου, με αξία πλειστηριάσματος 11.831.364 δρχ. και 5.218.636 δρχ. Η αντικειμενική αξία των αγροτεμαχίων αυτών προσδιορίσθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, σε 65.639.480 δρχ. και 30.215.250 δρχ. αντίστοιχα, αφού λήφθηκε ως Αρχική Βασική Αξία γης η Ειδική Βασική Αξία που αφορά αξία αγροτικής γης που έχει πρόσοψη σε Εθνική Οδό, η οποία είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση 2.000 δρχ. ανά τ.μ. Με την από 29.12.2000 προσφυγή τους οι ήδη αναιρεσείοντες αμφισβήτησαν την πιο πάνω αντικειμενική αξία ως προς το σημείο αυτό (Ειδική Βασική Αξία Γης), υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω αγροτεμάχια δεν συνορεύουν με την Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, όπως δέχεται η Φορολογική Αρχή, αλλά με αγροτική οδό, και ότι στην περίπτωση αυτή ισχύει πολύ μικρότερη Αρχική Βασική Αξία. Εξάλλου, η Φορολογική Αρχή υποστήριξε ότι για τον προσδιορισμό των εδαφικών εκτάσεων που έχουν πρόσωπο (εφάπτονται) σε παράπλευρες οδούς Εθνικής οδού λαμβάνεται υπόψη η Ειδική Βασική Αξία που έχει ορισθεί για τις εδαφικές εκτάσεις που έχουν πρόσωπο στην συγκεκριμένη οδό. Το Εφετείο, που επελήφθη της εφέσεως των αναιρεσειόντων, αφού έλαβε υπόψη του α) ότι από τις με αριθμ. 6.435/2000 και 7142/2000 κατακυρωτικές εκθέσεις δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Λάρισας ...., βάσει των οποίων αυτοί απέκτησαν τα ένδικα ακίνητα, προκύπτει ότι κάθε ένα από αυτά συνορεύει, εκτός άλλων, προς την βόρεια πλευρά με αγροτική οδό και πέρα από την αγροτική οδό με την Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, β) το γεγονός ότι οι ίδιοι δέχονται, όπως και η Φορολογική Αρχή, άλλωστε, ότι πρόκειται στην ένδικη περίπτωση για πρόσοψη των ακινήτων τους σε παράπλευρο δρόμο της Εθνικής οδού, χωρίς τη διαμεσολάβηση οποιασδήποτε άλλης ιδιοκτησίας ανάμεσα στον αγροτικό δρόμο και την Εθνική οδό γ) ότι, κατά τα κοινώς γνωστά, στο μεγαλύτερο μέρος (κατά μήκος) των Εθνικών οδών λειτουργούν παράπλευροι (αγροτικοί ή μη) δρόμοι για λόγους ασφαλείας των Εθνικών οδών, αλλά και εξυπηρέτησης των κατοίκων της κάθε περιοχής, έκρινε ότι τα ακίνητα που βρίσκονται στους παράπλευρους αυτούς δρόμους, όπως τα ένδικα, έχουν στην πράξη πρόσοψη στην οικεία Εθνική οδό και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά τον υπολογισμό της αντικειμενικής τους αξίας, όπως ορθά είχε δεχθεί και το πρωτόδικο δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφαση.

6. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 4 της παρούσας απόφασης, η ως άνω κρίση του δικάσαντος Εφετείου είναι νόμιμη. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου μοναδικός λόγος αναίρεσης.

7. Επειδή, τούτων έπεται ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

 

Δια ταύτα

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2012 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2012.

 

Ο Πρόεδρος του Β' Τμήματος         Ο Γραμματέας του Β' Τμήματος

Φ. Αρναούτογλου                                Ι. Μητροτάσιος

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...