Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
Auditor

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου Ο.Ε. από νύφη σε πεθερό

Question

Άρθρο 29 ν. 2961/2001

 

Άρθρο 29

Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες

1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Γ΄.

Στην Α΄ κατηγορία υπάγο­νται: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κλη­ρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώ­του βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και ε) οι ανιόντες εξ αίμα­τος πρώτου βαθμού.

Στη Β΄ κατηγορία υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί -νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί - πεθε­ρές). Στη Γ΄ κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομουμένου ή εξωτικός.

.....

 

 

Άρα σε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου Ο.Ε. από νύφη σε πεθερό έχουμε 10% συντελεστή φόρου υπεραξίας σωστά;

Υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί στον έφορο η μη καταβολή χρημάτων ώστε να υπάρξει απαλλαγή; Προβλέπεται σε κάποια διάταξη που δεν βρίσκω;

Ευχαριστώ.

 

Η κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής μας έχει βάλει σε περιπέτειες!

Share this post


Link to post
Share on other sites

8 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

 

Υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί στον έφορο η μη καταβολή χρημάτων ώστε να υπάρξει απαλλαγή; Προβλέπεται σε κάποια διάταξη που δεν βρίσκω;

Ευχαριστώ.

 

Η κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής μας έχει βάλει σε περιπέτειες!

 

τον 1169/2011 ψαχνεις αλλα δεν ειναι για την δικια σου περιπτωση

θα πληρωσεις υπεραξια

 

σε τι περιπετειες σε εβαλε η επιχειρηματικη αμοιβη?

τι αλλαξε?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπερα και απο μενα ,

Συναδελφε

για δες και τα

 

Δ12Α 1130184 ΕΞ 20-09-2012

 

και

 

Δ12 1040935 ΕΞ 7-3-2012

 

Βεβαια αναφερει συνολο επιχειρησης αλλα δεν βλεπω λογο που

να μην μπορει να εφαρμοσθει και στην δικη σου περιπτωση.

 

φιλικα Γ,

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εάν κάποιος μπει στη διαδικασία να εκτιμήσει το πνεύμα του νόμου, όπως πχ στην παρ.4 της ΠΟΛ 1169/2011:

 

"4. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει, ότι οι διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που συντελείται πραγματική μεταβίβαση με την καταβολή τιμήματος."

 

θα μπορούσε να γίνει κάτι, απλά αυτός ο κάποιος αποκλείεται να είναι ο έφορος.

 

Αγαπητέ ethos κοιτάω όπου με παίρνει να εξαφανίσω εταίρους από οικογενειακές ΟΕ, για να γλυτώσουμε κανένα ρημάδι ΤΕΒΕ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αν προκύπτει μεγάλο ποσό φόρου ίσως να άξιζε να γίνει η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου  λόγω δωρεάς .

Να γίνει ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο και να δωρίσει η νύφη το ποσοστό της στον πεθερό.

Θα αποτιμηθεί η αξία του εταιρικού μεριδίου βάση ΠΟΛ 1055/2003

Λόγω δωρεάς σε συγγενή φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και όχι αυτοτελώς (επιλέγεις πως θέλεις να φορολογηθείς)

Το αφορολόγητο ποσό  για δωρεά σε συγγενή Β κατηγορίας είναι 30000 ευρώ.

 

 

ΠΟΛ.1258/12.10.1995

Φορολογία του κέρδους ή ωφελείας που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου - Φορολογία γονικής παροχής ή δωρεάς εταιρικών μεριδίων

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.:1115324/2613/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 16.10.95Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1258

ΘΕΜΑ : Φορολογία του κέρδους ή ωφελείας που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου - Φορολογία γονικής παροχής ή δωρεάς εταιρικών μεριδίων.

1115324/2613/Α0012/ΠΟΛ.1258/12.10.1995

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς, με συντελεστή 20%, λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης με τα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ.

2. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση, με τη μορφή αποχώρησης εταίρου από την εταιρία, με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτόν του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και με παράλληλη ισόποση μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο αποχωρήσας εταίρος πέραν του αναληφθέντος κεφαλαίου που έχει καταβάλλει αναλαμβάνει συγχρόνως και την προκύπτουσα υπεραξία αυτού που αναφέρεται μεταξύ άλλων στα άϋλα στοιχεία της επιχείρησης, όπως αέρας επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. και αναλογεί στο μερίδιό του, για την ωφέλεια ή το κέρδος που αποκτά κατά την αποχώρησή του από την εταιρία, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.

4. Το θέμα προσδιορισμού του τυχόν κέρδους ή ωφέλειας που αποκτά ο εταίρος κατά την αποχώρησή του από την εταιρία αποτελεί ζήτημα πραγματικό που υπάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

5. Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων που γίνονται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους (από επαχθή αιτία) είναι δυνατόν να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα. Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής εταιρικού μεριδίου δεν αποκτιέται από τον μεταβιβάζοντα δωρητή κ.τ.λ. κέρδος ή ωφέλεια από αυτή τη δωρεά ή γονική παροχή.

6. Το ποσό της οικείας ωφέλειας από τη δωρεά του εταιρικού μεριδίου με τα άϋλα στοιχεία της επιχείρησης (αέρα, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ.), που αντιστοιχούν σε αυτό το εταιρικό μερίδιο, το επωφελείται ο δωρεολήπτης και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αντίστοιχης αξίας του μεριδίου κατά την φορολογία της οικείας δωρεάς ή γονικής παροχής (άρθρο 34 ν.δ.118/1973).

 

Οταν λες για την κατάργηση της επιχειρηματική αμοιβής  μήπως εννοείς ότι με το νέο φορολογικό νόμο θα υπάρξει και ρύθμιση που δεν θα αφαιρείται πλέον από την άυλη αξία για τον υπολογισμό της υπεραξίας?Ελπίζω όχι , θα δούμε!!! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστώ Κατερίνα.

 

Αν τελικά υπάρχει φορολόγηση των κερδών της Ο.Ε. με πχ 26% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ποιος ο λόγος να κρατάω στις οικογενειακές Ο.Ε. 3-4 εταίρους;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν είναι μόνο η φορολογία κριτήριο επιλογής της νομικής μορφής της επιχείρησης.

Αν είναι βιώσιμη η επιχείρηση και δεν έχει χρέη καλό είναι να είναι όλοι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ  για να πάρουν σύνταξη κάποτε.

Οταν είναι όλοι και επίσημα μέσα στην εταιρεία αποφεύγονται και διάφορα  προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Είναι το πιο δίκαιο και είναι κρίμα να εργάζονται  ανασφάλιστοι οι αφανείς εταίροι  και σε περίπτωση που δημιουργούνται χρέη και βάρη να  τα φορτώνονται μόνο οι εμφανείς  γιατί συνήθως όταν σταματάει η μάσα και αρχίζει η πείνα και έρθει ο λογαριασμός οι αφανείς φεύγουν με ελαφριά πηδηματάκια και κάνουν πως δεν γνωρίζουν τους υπολοίπους ούτε τα χρέη που δημιουργήθηκαν .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αν ήταν έτσι, φυσικά συμφωνούμε.

Αλλά από τη στιγμή που ψάχνουν να γλυτώσουν το παραμικρό... στην παρούσα φάση το ΤΕΒΕ τους είναι μεγάλο βάρος και δεν έχουν άδικο. Άλλωστε αυτές οι επιχειρήσεις είχαν βάλει μέσα γαμπρούς νύφες κτλ μόνο και μόνο για να μοιράζονται τα κέρδη φορολογικά.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αν ήταν έτσι, φυσικά συμφωνούμε.

Αλλά από τη στιγμή που ψάχνουν να γλυτώσουν το παραμικρό... στην παρούσα φάση το ΤΕΒΕ τους είναι μεγάλο βάρος και δεν έχουν άδικο. Άλλωστε αυτές οι επιχειρήσεις είχαν βάλει μέσα γαμπρούς νύφες κτλ μόνο και μόνο για να μοιράζονται τα κέρδη φορολογικά.

 

καντα ολα μια ατομικη και τελος

 

να γλιτωσεις και τις υπεραξιες

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×