Jump to content
Sign in to follow this  
GK

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ)

Recommended Posts

μια ερώτηση και εγώ.μπορώ να εκδίδω ανα τρίμηνο τπυ αθεώρητα για τις αμοιβές μου και να μην πάω καθόλου ιδιωτικά συμφωνητικά στην ΔΟΥ;επίσης εαν κόβω ανα μήνα χωρίς συμφωνητικό;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπήκα και εγώ να δω μήπως ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε. Σε συνέχεια της συζήτησης (αν και παλιά) παραθέτω...

 

 

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1030452 ΕΞ 21.2.2013
Περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Αθήνα, 21.2.2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1030452 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Παππά
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Με την από 13.2.2013 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ως ελεύθερος επαγγελματίας (λογιστής) θεωρούσατε στη Δ.Ο.Υ. τη σύμβαση που είχατε με τον κάθε πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών σας και κατά την τιμολόγηση παραπέμπατε σε αυτήν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ.. Δεδομένου ότι στον ισχύοντα πλέον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.υποπαρ. Ε1 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012) δεν υπάρχει η ως άνω νομοθετική ρύθμιση, ρωτάτε με ποιον τρόπο πρέπει να κάνετε την περιγραφή των υπηρεσιών σας επί του τιμολογίου. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται το περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παράγραφο 11 προσδιορίζονται «τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής» μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των υπηρεσιών, χωρίς να αναφέρεται εάν η περιγραφή του είδους πρέπει να είναι αναλυτική ή συνοπτική.

Από τα ανωτέρω αναφερθέντα προκύπτει ότι εν προκειμένω η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών μπορεί να είναι αναλυτική ή συνοπτική, ενώ δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν σύμβαση.


Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

 

Υ.Γ.

Απο την αρχή της συζήτησης με βρήκα σύμφωνο στα λόγια του Α. Αρχοντή. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και να ρωτήσω κι εγώ κάτι περίεργο πλήν αληθινό.

Έχω κάτι δικηγορίνες πελάτες που έρχονται και τους βγάζω το ΦΠΑ κάθε τρίμηνο.  Οι κοπέλες πραγματικά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα που λένε και στο χωριό μου και με πολύ δυσκολία βγάζουν τα έξοδά τους. 

Στην αρχή τις έπαιρνα 50 ευρώ κάθε τρίμηνο, αργότερα το κάναμε 30. Την τελευταία φορά μία μου έδωσε 20 ευρώ μιας και είχε όλα κι όλα 5 λεπτά δουλειά για να στείλω το ΦΠΑ. Το ποσό είναι αστείο αλλά κι εγώ δεν ήθελα να το χάσω κι αυτό ακόμα το 20ρικο σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς.

 Και ερωτώ,   θα με πιστέψει η εφορία ότι πήρα μόλις τέτοια αμοιβή για τη δουλειά μου?

Ποιός είναι αυτός που θα κρίνει αν το ποσό που κόβουμε είναι μικρό ή μεγάλο, αληθινό ή ψευδές?

Μιά ρητορική ερώτηση κάνω

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ προσωπικά καταθέτω κατάσταση συμφωνητικών κάθε χρόνο με αναφορά για αμοιβή ανά τρίμηνο. Εκδίδω ΑΠΥ (τιμολόγια τώρα) ανά τρίμηνο και για ποσά κάτω των 300 δεν κάνω παρακράτηση.

AN TO ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΧΕΤΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 300

 

2. Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο  ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά  όταν η συναλλαγή  υπερβαίνει τα τριακόσια  ευρώ (300). Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση  το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ.  Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, για συναλλαγές που γίνονται από 1/1/2011 και μετά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπήκα και εγώ να δω μήπως ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε. Σε συνέχεια της συζήτησης (αν και παλιά) παραθέτω...

 

 

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1030452 ΕΞ 21.2.2013

Περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Αθήνα, 21.2.2013

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1030452 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Σ. Παππά

Τηλέφωνο : 210 3610065

FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Με την από 13.2.2013 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ως ελεύθερος επαγγελματίας (λογιστής) θεωρούσατε στη Δ.Ο.Υ. τη σύμβαση που είχατε με τον κάθε πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών σας και κατά την τιμολόγηση παραπέμπατε σε αυτήν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ.. Δεδομένου ότι στον ισχύοντα πλέον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.υποπαρ. Ε1 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012) δεν υπάρχει η ως άνω νομοθετική ρύθμιση, ρωτάτε με ποιον τρόπο πρέπει να κάνετε την περιγραφή των υπηρεσιών σας επί του τιμολογίου. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται το περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παράγραφο 11 προσδιορίζονται «τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής» μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των υπηρεσιών, χωρίς να αναφέρεται εάν η περιγραφή του είδους πρέπει να είναι αναλυτική ή συνοπτική.

Από τα ανωτέρω αναφερθέντα προκύπτει ότι εν προκειμένω η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών μπορεί να είναι αναλυτική ή συνοπτική, ενώ δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν σύμβαση.

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

 

Υ.Γ.

Απο την αρχή της συζήτησης με βρήκα σύμφωνο στα λόγια του Α. Αρχοντή. 

 

Με την ΠΟΛ.1061/28-03-2013 διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

η περιγραφή που χρησιμοποιώ στα ΤΠΥ είναι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ "Χ " ΤΡΙΜΗΝΟΥ    2013.

Νομίζω οτι καλύπτεί τόσο την ενημέρωση των βιβλίων όσο και τις κατά περιόδους υποβαλλόμενες δηλώσεις

ΦΠΑ,ΦΜΥ,ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ,ΜΥΦ κλπ.

Ποιά είναι ή γνωμη σας;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα....

 

η ΠΟΛ.1061/28.3.2013 αναφέρει

 

3. Περιγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παράγραφο 11 του εν λόγω άρθρου προσδιορίζονται «τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής», μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του οποίου θα πρέπει να είναι σαφής και να συγκεκριμενοποιεί την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αντικείμενο της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αμοιβή.

Συνεπώς, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αναλυτική και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., από την απεικόνιση των συναλλαγών στα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συναφθείσα σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Πιστεύω με τη περιγραφή που κάνεις las δε θα έχεις πρόβλημα. Ειδικά όταν αναφερόμαστε σε σταθερή σχέση με πελάτες μας. Είναι αυτονόητο τουλάχιστον για τους ''ράμπο'' που ξέρουν τις υποχρεώσεις ενός επιτηδευματία (Δηλώσεις,ενημέρωση βιβλίων κτλ κτλ). Ειδικά αν υπάρχει και σύμβαση από πίσω ακόμα καλύτερα.

Δε το θεωρώ τόσο σημαντικό θέμα όσο αν μιλούσαμε για θέματα φοροδιαφυγής. 

 

Και εγώ έτσι θα το γράφω. Έγραφα λογιστικές υπηρεσίες. Άντε να γράφω ενημέρωση βιβλίων και αποστολή ηλεκτρονικών δηλώσεων περιόδου.

 

Las να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Το τιμολόγιο 1ου τριμήνου το έκοψες με ημερομηνία απριλίου??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα ΤΠΥ του Α Τριμήνου έχουν εκδοθεί με 31/3, όμως αυτή η περιγραφή καλύπτει και

την υποβολή του ΦΠΑ που έγινε 26/1.

Πρόσφατα είχα έλεγχο από το ΣΔΟΕ στο γραφείο μου και μου ανέφεραν οτι πλέον οι

έλεγχοι στα λογιστικά γραφεία θα γίνονται( και ήδη γίνονται) με λίστες που εκδίδει το ΣΔΟΕ και έχει καταγραφεί

η ip κάθε λογιστή και αναλυτικά κάθε ηλεκτρονική υποβολή που έχει γίνει απο το γραφείο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα ΤΠΥ του Α Τριμήνου έχουν εκδοθεί με 31/3, όμως αυτή η περιγραφή καλύπτει και

την υποβολή του ΦΠΑ που έγινε 26/1.

Πρόσφατα είχα έλεγχο από το ΣΔΟΕ στο γραφείο μου και μου ανέφεραν οτι πλέον οι

έλεγχοι στα λογιστικά γραφεία θα γίνονται( και ήδη γίνονται) με λίστες που εκδίδει το ΣΔΟΕ και έχει καταγραφεί

η ip κάθε λογιστή και αναλυτικά κάθε ηλεκτρονική υποβολή που έχει γίνει απο το γραφείο.

 

Νομίζω ότι σε ψάρωναν ......... Με τις ip είναι μεγάλο θέμα ....

 

Κατά τα λοιπά για κάθε ηλεκτρονική υοοβολή έχεις και πρόστιμα γιατί αν βάλεις από κλειδάριθμο μέχρι ότι φανταστείς πρέπει να έχεις 5 άτομα να κόβουν ΑΛΣ (ΚΦΑΣ!!) συνέχεια (και δωρεάν γιατί δεν παίρνεις χρήματα για τις εργασίες αυτές , εδώ δεν παίρνεις τα χρωστούμενα) ........

 

Στις ΑΛΣ που κόψαμε έγραψα Λογιστικές - Φοροτεχνικές εργασίες Α τριμήνου 2013 με ημερομηνία 31/03 .....

 

Μιλάμε για αυτές που πληρωνόμαστε ή έχουμε ελπίδα να πληρωθουμε γιατί για τους υπόλοιπους πελάτες θα πάμε με συμφωνητικά και 31/12 ....

 

Σε συνάδελφο που ρώτησε σε ΔΟΥ του είπαν ότι αν δεν έχεις συμφωνητικό θα πρέπει να κόβεις ΑΛΣ κάθε μήνα και για τα Β .......

 

Είναι γεγονός πως πλέον είμαστε ξεβράκωτοι και όχι μόνο κρατάμε όρθιο το σύστημα όντας απλήρωτοι αλλά θα βρεθούμε και ως φοροφυγάδες για μαλακίες της Διοίκησης .........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ότι θέλει ο καθένας κάνει και ο Θεός να βάλει το χέρι του.

 

Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν κάνει κανένα ερώτημα κανένας σύλλογος να τελειώνει το θέμα.

 

Με βάση την διοίκηση είμαστε όλοι φοροφυγάδες. Όχι και να πληρώνουμε φόρους στα άκλαφτα.

 

Συμφωνητικό δεν προβλέπετε από πουθενά.

 

Το 31/12 που λέει ο Αποστόλης κάτι πάει να πει αλλά και πάλι εγώ θέλω να κάνω έκπτωση για τις φετινές υπηρεσίες μου στον πελάτη και του χρόνου του κάνω 80% αύξηση. Απαγορεύεται από πουθενά;

 

Είπαμε ο Θεός μαζί μας.

 

Σχετικά με τις ip, εμένα όλοι μου οι συγγενείς και οι φίλοι δεν έχουν υπολογιστή και έρχονται και στέλνουν τις δηλώσεις τους μόνοι τους από το γραφείο. Θα πρέπει να τους κόβω αποδείξεις;

 

Μαλακίες τις διοίκησης είπαμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω ότι σε ψάρωναν ......... Με τις ip είναι μεγάλο θέμα ....

 

Κατά τα λοιπά για κάθε ηλεκτρονική υοοβολή έχεις και πρόστιμα γιατί αν βάλεις από κλειδάριθμο μέχρι ότι φανταστείς πρέπει να έχεις 5 άτομα να κόβουν ΑΛΣ (ΚΦΑΣ!!) συνέχεια (και δωρεάν γιατί δεν παίρνεις χρήματα για τις εργασίες αυτές , εδώ δεν παίρνεις τα χρωστούμενα) ........

 

Στις ΑΛΣ που κόψαμε έγραψα Λογιστικές - Φοροτεχνικές εργασίες Α τριμήνου 2013 με ημερομηνία 31/03 .....

 

Μιλάμε για αυτές που πληρωνόμαστε ή έχουμε ελπίδα να πληρωθουμε γιατί για τους υπόλοιπους πελάτες θα πάμε με συμφωνητικά και 31/12 ....

 

Σε συνάδελφο που ρώτησε σε ΔΟΥ του είπαν ότι αν δεν έχεις συμφωνητικό θα πρέπει να κόβεις ΑΛΣ κάθε μήνα και για τα Β .......

 

Είναι γεγονός πως πλέον είμαστε ξεβράκωτοι και όχι μόνο κρατάμε όρθιο το σύστημα όντας απλήρωτοι αλλά θα βρεθούμε και ως φοροφυγάδες για μαλακίες της Διοίκησης .........

 

Μα απο 2013 οι ενημερώσεις των βιβλίων γίνονται ανα τρίμηνο, γιατί πρέπει να κόβουμε ανα μήνα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σας, σχετικά το ip όπως αναφέρθηκε πιο πάνω θα υπάρξει μεγάλο θέμα , προσωπικά εγώ στο γραφείο μου τις δηλώσεις ατομικές τις έστελνα ηλεκτρονικά όπου τους είχα βγάλει κωδικούς πριν ξυπνήσει το υπ.οικ. να καθιερώσει αυτό τον τρόπο από το 2009.το 2012 έφυγαν αρκετοί ήτε τις εκαναν μόνοι τους είτε πήγαν αλλού με συνέπεια όχι μόνο να έχουν τους ίδιους κωδικούς αλλά και το email μου.Αυτό τι συνεπάγεται θα μου πουν ότι την δήλωση του 2012 την έκανα εγώ.Επίσης να σας πω το πιο εξωφρενικό.Εχουν φύγει πελάτες επιτηδευματίες από εμένα και έχουν αλλάξει λογιστή και ακόμη φανταστείτε οι νέοι συνάδελφοι που τους ανέλαβαν δεν μπήκαν τον κόπο να αλλάξουν το email και τα μυνήματα  για τις οφειλές του να έρχονται σε μένα.Τι να πω , για άλλη μια φορά θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ.Θα ήθελα το σχόλιό σας. Ευχαριστώ.

 

Τα ΤΠΥ του Α Τριμήνου έχουν εκδοθεί με 31/3, όμως αυτή η περιγραφή καλύπτει και

την υποβολή του ΦΠΑ που έγινε 26/1.

Πρόσφατα είχα έλεγχο από το ΣΔΟΕ στο γραφείο μου και μου ανέφεραν οτι πλέον οι

έλεγχοι στα λογιστικά γραφεία θα γίνονται( και ήδη γίνονται) με λίστες που εκδίδει το ΣΔΟΕ και έχει καταγραφεί

η ip κάθε λογιστή και αναλυτικά κάθε ηλεκτρονική υποβολή που έχει γίνει απο το γραφείο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

..............................

Το 31/12 που λέει ο Αποστόλης κάτι πάει να πει αλλά και πάλι εγώ θέλω να κάνω έκπτωση για τις φετινές υπηρεσίες μου στον πελάτη και του χρόνου του κάνω 80% αύξηση. Απαγορεύεται από πουθενά;

..................................

Σχετικά με τις ip, εμένα όλοι μου οι συγγενείς και οι φίλοι δεν έχουν υπολογιστή και έρχονται και στέλνουν τις δηλώσεις τους μόνοι τους από το γραφείο. Θα πρέπει να τους κόβω αποδείξεις;

 

Ναι, το συμφωνητικό δεν είναι υποχρεωτικό , απλά το κάνουμε μπας και καλύψουμε το χρόνο έκδοσης , και όσον αφορά την έξκπτωση που λές το καλύπτουμε με ετήσια υποβολή των συμφωνητικών και σε περίπτωση αλλαγής εντός του έτους με νέα τροποποίηση (γμστα) !!!!

 

Και ναι πρέπει να κόψεις Δωρεάν (δηλαδή αυτοπαράρδοση στο κόστος) και σε αυτούς !!! Μιλάμε για παράνοια .........

 

Οι σύλλογοι μας δεν κάνουν άλλα και άλλα σε αυτό θα κολήσουν ..... Αλλά ναι φταίμε εμείς που δε συμμετέχουμε !!!! ΚΑτά τα άλλα φταίω εγώ που άχρηστους τους ανεβάζω , ανίκανους τους κατεβάζω και δέχομαι τις παρατηρήσεις τους να είμαι πιο κόσμιος ......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ΤΠΥ γιατί να μην το κόβουμε ανά τρίμηνο?

 

Που ορίζεται πως πρέπει να εκδίδεται ανά μήνα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

κατά την γνώμη μου θα κόβεται όπως ορίζεται στην σύμβαση, αλλιώς κάθε τρίμηνο ή μήνα ανάλογα με την υποχρέωση ενημέρωσης των βιβλίων και της υποβολή του ΦΠΑ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

συγνώμη αλλά όλα αυτά για μένα είναι παραμύθια (προς θεού, δεν το λέω προσωπικά, αλλά για όλα αυτά που διαβάζω) 

 

υπάρχει μια παροχή υπηρεσίας που διαρκεί όλον τον χρόνο 

 

το ΤΠΥ θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 31/12 (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να το εκδίδει κάθε μήνα, δίμηνο, τρίμηνο κλπ κλπ ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι, το συμφωνητικό δεν είναι υποχρεωτικό , απλά το κάνουμε μπας και καλύψουμε το χρόνο έκδοσης , και όσον αφορά την έξκπτωση που λές το καλύπτουμε με ετήσια υποβολή των συμφωνητικών και σε περίπτωση αλλαγής εντός του έτους με νέα τροποποίηση (γμστα) !!!!

 

Και ναι πρέπει να κόψεις Δωρεάν (δηλαδή αυτοπαράρδοση στο κόστος) και σε αυτούς !!! Μιλάμε για παράνοια .........

 

Οι σύλλογοι μας δεν κάνουν άλλα και άλλα σε αυτό θα κολήσουν ..... Αλλά ναι φταίμε εμείς που δε συμμετέχουμε !!!! ΚΑτά τα άλλα φταίω εγώ που άχρηστους τους ανεβάζω , ανίκανους τους κατεβάζω και δέχομαι τις παρατηρήσεις τους να είμαι πιο κόσμιος ......

 

Τα συμφωνητικά, ως προς το χρόνο έκδοσης πιο πολύ μας εκθέτουν παρά μας καλύπτουν.

 

Αυτοπαράδοση σε αυτούς γιατί να κόψω; Αφού δεν υπάρχει κόστος. Σιγά μην κόψω και ΠΥ για παραχώρηση εξοπλισμού. :)

 

Συμφωνούμε σχετικά με την παράνοια αλλά δεν θα μπω στην διαδικασία να δικαιολογώ την παράνοια τους. Ας την δικαιολογήσουν αυτοί. :)

 

Από κει και πέρα καλά να είμαστε. Εμείς και οι δικηγόροι. :)

 

και γιατί κάθε τρίμηνο και όχι κάθε τετράμηνο 

 

(το αγαπημένο μου παιχνίδι μικρός ήταν η κολοκυθιά) 

 

Κάθε χρόνο και αν. :)

 

Μια χαρά παιχνίδι είναι η κολοκυθιά. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

και γιατί κάθε τρίμηνο και όχι κάθε τετράμηνο 

 

(το αγαπημένο μου παιχνίδι μικρός ήταν η κολοκυθιά) 

 

 

Εμένα το ''Δεν περνάς κυρά Μαρία :P ''  (στο τέλος όμως-δεν περνάς-''Περνώ'')

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα πως και εγώ μία γνώμη με την οποία θα διαφωνήσουν όλοι  (μπορεί ακόμα και εγώ)

 

Κάθε υπηρεσία θα πρέπει να τιμολογείται με την ολοκλήρωσή της ως γνωστόν ...

 

Αρα

 

Υπηρεσίες τήρησης - ενημέρωσης βιβλίων (ανά τρίμηνο η μήνα ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων)

Υπηρεσίες μισθοδοσίας - ΑΠΔ κλπ (ανά μήνα )

Υπηρεσίες κατάρτισης ισολογισμού (κλείσιμο αποσβέσεις - αποτελέσματα  κλπ) (ανά έτος)

Υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής δηλώσεων εισοδήματος  (ανά έτος)

Υπηρεσίες υποβολής εκκαθαριστικών - οριστικών - Συκγεντρωτικών δηλώσεων (ανά έτος)

Υπηρεσίες υποβολής σύνταξης - ελέγχου και υποβολής ΦΠΑ (ανά μήνα ή τρίμηνο)

Share this post


Link to post
Share on other sites

να πω και εγώ κάτι, αν και δεν μου πέφτει και πολύς λόγος μιας και ξόμεινα απο πελάτες,

 

Υπηρεσίες  ψυχοθεραπείας - ψυχανάλυσης που παρέχουμε στους πελάτες μας πότε ολοκληρώνονται ?

 

 

π ο τ έ , γι΄αυτό και δεν το τιμολογούμε, γι΄αυτό και δεν το πληρωνόμαστε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα πως και εγώ μία γνώμη με την οποία θα διαφωνήσουν όλοι  (μπορεί ακόμα και εγώ)

 

Κάθε υπηρεσία θα πρέπει να τιμολογείται με την ολοκλήρωσή της ως γνωστόν ...

 

Αρα

 

Υπηρεσίες τήρησης - ενημέρωσης βιβλίων (ανά τρίμηνο η μήνα ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων)

Υπηρεσίες μισθοδοσίας - ΑΠΔ κλπ (ανά μήνα )

Υπηρεσίες κατάρτισης ισολογισμού (κλείσιμο αποσβέσεις - αποτελέσματα  κλπ) (ανά έτος)

Υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής δηλώσεων εισοδήματος  (ανά έτος)

Υπηρεσίες υποβολής εκκαθαριστικών - οριστικών - Συκγεντρωτικών δηλώσεων (ανά έτος)

Υπηρεσίες υποβολής σύνταξης - ελέγχου και υποβολής ΦΠΑ (ανά μήνα ή τρίμηνο)

Τώρα που το διαβάζω και από θεωρητικής άποψης δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα το εφαρμόσω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα πως και εγώ μία γνώμη με την οποία θα διαφωνήσουν όλοι  (μπορεί ακόμα και εγώ)

 

Κάθε υπηρεσία θα πρέπει να τιμολογείται με την ολοκλήρωσή της ως γνωστόν ...

 

Αρα

 

Υπηρεσίες τήρησης - ενημέρωσης βιβλίων (ανά τρίμηνο η μήνα ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων)

Υπηρεσίες μισθοδοσίας - ΑΠΔ κλπ (ανά μήνα )

Υπηρεσίες κατάρτισης ισολογισμού (κλείσιμο αποσβέσεις - αποτελέσματα  κλπ) (ανά έτος)

Υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής δηλώσεων εισοδήματος  (ανά έτος)

Υπηρεσίες υποβολής εκκαθαριστικών - οριστικών - Συκγεντρωτικών δηλώσεων (ανά έτος)

Υπηρεσίες υποβολής σύνταξης - ελέγχου και υποβολής ΦΠΑ (ανά μήνα ή τρίμηνο)

Ολα  αυτα δεν ειναι πακετο σε μια επιχειρηση που κανω συμφωνητικο και βασει αυτου εκδιδω στο χρονο που λεει τα φορολογικα στοιχεια.?

Φιλικα

Γιαν + 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τώρα που το διαβάζω και από θεωρητικής άποψης δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα το εφαρμόσω.

Εγω δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ με αυτό που έγραψα, πόσο μάλλον για την εφαρμογή του.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×