Jump to content

Γ.Ε.ΜΗ.- ατομικες επιχειρησεις καταληκτικη ημερομηνια


Recommended Posts

ενω στο ημερολογιο του site εδω (οπως και στο site του ΓΕΜΗ) εχει αυτοαπογραφη ατομικων επιχειρησεων με ληξη στις 21/1/2013 για ΑΦΜ 1,2,3,4 καλεσα το επιμελητηριο της περιοχης μου και μου ειπαν οτι δεν εχουν καμια ενημερωση!! Αν υπαρχει καποια απαντηση στο θεμα μου παρακαλω οπως με ενημερωσετε σχετικα!!!! Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Link to post
Share on other sites
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Συνάδελφοι οι ατομικές επιχειρήσεις εγράφονται προαιρετικά. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να κάνω τίποτα για τις ατομικές (αφού δεν θα πληρωθώ). Και όσο αφορά τις εταιρίες ζήτησα από τους πελάτες μου θε

Εμένα με ενοχλεί η ημερομηνία λήξης που αναφέρουν (μου δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος) για τις ατομικές και αφού τέλος πάντον δεν ισχύει ας την κάνουν επ' αόριστο.Βαρέθηκα να βλέπω παντού καταληκτικές

Αν και δεν είμαι αρμόδιος .....

Και αν δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά ....

Η εγγραφή των ατομικών επιχείρησεων δεν είναι υποχρεωτική ...

 

Για σιγουριά γιατί δεν διαβάζεις τις εγκυκλίους και αν δε κάνω λάθος τα παιδιά έχουν σηκώσει και άρθρο .....

Link to post
Share on other sites

ΧΤΥΠΑΣ ΤΟ ΑΦΜ κι αν έχει αρ. ΓΕ.ΜΗ δεν χρειάζεται.

Εάν δεν έχει θα χρειαστεί να κάνεις .... αλλά για σίγουρα θα επανέλθω!

Link to post
Share on other sites

ΧΤΥΠΑΣ ΤΟ ΑΦΜ κι αν έχει αρ. ΓΕ.ΜΗ δεν χρειάζεται.

Εάν δεν έχει θα χρειαστεί να κάνεις .... αλλά για σίγουρα θα επανέλθω!

 

Καλησπέρα συνάδελφε.

Για ατομικές επιχειρήσεις αναφέρεστε γενικά ;

Link to post
Share on other sites

Με βάση την Αριθμ. Κ1−941 οικ./27.4.2012 (http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13924)

 

Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, ζ και η της παρ 1 του άρθρου 1 του 3419/05 ως ισχύει των οποίων η σύσταση (εφόσον πρόκειται για την ως άνω περίπτωση β) ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας (εφόσον πρόκειται για τις ως άνω περιπτώσεις ζ και η) έγινε πριν τις 4/4/11 και δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.
    ...

 

δεν αναφέρονται οι υπόχρεοι της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 1 του 3419/05 που αφορά σε φυσικά πρόσωπα.

 

...
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.

...

Link to post
Share on other sites

Κάπου γράφει ότι αν οι προαιρετικά απογραφένοι δεν εγγραφούν θα στείλει το ΓΕΜΗ (επιμελητήρια) μέσα στους επόμενους 5 μήνες τα στοιχεία που ΗΔΗ έχουν και τότε ο καθένας απλά θα πάει και θα επικαιροποιησεί ....

 

ΥΓ Δεν ασχολούμαι και δεν γνωρίζω αν γράφω ορθά , αλλά αυτά θυμάμαι ...

Link to post
Share on other sites

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14576

 

Ποιοι και σε ποιες προθεσμίες μπορούν να αυτοαπογραφούν προαιρετικά; Αν δεν προχωρήσουν σε αυτοαπογραφή, πώς θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους στο ΓΕΜΗ;
Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν
α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή,
β) οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
γ) οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
δ) οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
ε) τόσο οι υποχρεωτικά όσο και οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι (παρ. 1 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 1 της Κ1-941/12) ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή και
στ) άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή. (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής)
Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η δε προθεσμία για την αυτοαπογραφή τους είναι από 1/11/2012 έως και 30/12/2012. Ο κάθε δυνητικά υπόχρεος μπορεί ήδη από σήμερα να ελέγχει κατά πόσον έχει ήδη ΑρΓΕΜΗ (δηλ. είναι καταχωρισμένος στο ΓΕΜΗ) μπαίνοντας στο διαδικτυακό τόπο www.businessregistry.gr, επιλέγοντας το πεδίο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ και πληκτρολογώντας το ΑΦΜ της επιχείρησής του. Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Εάν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση ο δυνητικά υπόχρεος μπορεί να επιλέξει είτε να κάνει τη διαδικασία της αυτοαπογραφής (εντός των νομίμων προθεσμιών) είτε όχι. Εάν όμως από τον έλεγχο δεν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση, τότε με την έναρξη των προθεσμιών ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προχωρήσει στην καταχώρισή της.
Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλέσει τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής και δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. από την 30/12/2012) και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005.

 

.

.

...Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι μπορούν να ελέγξουν μέσω της ιστοσελίδας www.businessregistry.gr από το πεδίο «Δημοσιότητα»

Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφε.

Για ατομικές επιχειρήσεις αναφέρεστε γενικά ;

καλησπέρα Μπάμπη ( για ελ. επαγγλματίες δεν βλέπω κάτι )

 

Είμαι έμπορος – φυσικό πρόσωπο. Έχω υποχρέωση να αυτοαπογραφώ και σε ποιες προθεσμίες; Αν δεν το πράξω, θα έχω κυρώσεις;

Οι έμποροι-φυσικά πρόσωπα ανήκουν στη κατηγορία των δυνητικά (προαιρετικά) υπόχρεων. Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πρέπει να απογραφούν από 1/11/2012 έως 30/12/2012. Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλέσει τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ1-941οικ./2012 να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους, δηλ από 1/1/2013 έως 31/5/2013. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβαση. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, όλοι οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. από την 30/12/2012) και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι μπορούν να ελέγξουν μέσω της ιστοσελίδας www.businessregistry.gr από το πεδίο «Δημοσιότητα» αν έχει αποδοθεί σε αυτούς αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ανευρεθεί για αυτούς αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα εγγραφούν κανονικά στο Γ.Ε.ΜΗ..

Link to post
Share on other sites

 

ενω στο ημερολογιο του site εδω (οπως και στο site του ΓΕΜΗ) εχει αυτοαπογραφη ατομικων επιχειρησεων με ληξη στις 21/1/2013 για ΑΦΜ 1,2,3,4 καλεσα το επιμελητηριο της περιοχης μου και μου ειπαν οτι δεν εχουν καμια ενημερωση!! Αν υπαρχει καποια απαντηση στο θεμα μου παρακαλω οπως με ενημερωσετε σχετικα!!!! Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 

4. Ως προς τη δυνατότητα αυτοαπογραφής λοιπών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
α) Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 μπορούν να απογραφούν από 30/12/2012 έως και 15/02/2013 και εξειδικεύονται ως εξής:
 
• Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
• Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.
 
β) Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν
 
βα) τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή,
 
ββ) οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (EEEK L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
 
βγ) οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (EEEK L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
 
βδ) οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (EEEK L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή, 
 
βε) οι υπόχρεοι απογραφής κατά το άρθρο 1 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 και οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή δυνατότητα αυτοαπογραφής ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή και
 
βστ) άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή, (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής)
 
γ) Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Συνιστάται στους δυνητικά υπόχρεους να κάνουν ένα προέλεγχο μέσω του πεδίου ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ της ιστοσελίδας www.businessreaistry.gr κατά πόσον υφίσταται ήδη αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. για την επιχείρησή τους.. Για τον προέλεγχο καταχωρίζουν το ΑΦΜ της επιχείρησής τους. Εάν η εφαρμογή επιστρέψει ΑρΓ.Ε.ΜΗ., σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει ήδη λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Εάν δεν επιστραφεί ΑρΓ.Ε.ΜΗ., τότε η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην απογραφή της προκειμένου να δημιουργηθεί η Μερίδα αυτών όταν «ανοίξει» το πληροφοριακό σύστημα για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων, δηλ. από τις 30-12-2012.
 
δ) Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλεί τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, όλοι οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005. Τονίζεται ότι κατεξοχήν θα πρέπει να απευθυνθεί σχετική πρόσκληση από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στα νομικά πρόσωπα εκ των δυνητικά υπόχρεων, προκειμένου να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
 
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Καλησπέρα σας ,διαβάζω πιο πάνω ότι μπήκατε στο site δημοσιότητα και με το αφμ σας εμφανίζει το ΓΕΜΗ. Θα μπορούσατε παρακαλώ να μου γράψετε ποιό site .Γιατί δεν το βλέπω.........Ευχαριστώ πολύ.

Link to post
Share on other sites

Ο κάθε δυνητικά υπόχρεος μπορεί ήδη από σήμερα να ελέγχει κατά πόσον έχει ήδη ΑρΓΕΜΗ (δηλ. είναι καταχωρισμένος στο ΓΕΜΗ) μπαίνοντας στο διαδικτυακό τόπο www.businessregistry.gr, επιλέγοντας το πεδίο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ και πληκτρολογώντας το ΑΦΜ της επιχείρησής του. Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Εάν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση ο δυνητικά υπόχρεος μπορεί να επιλέξει είτε να κάνει τη διαδικασία της αυτοαπογραφής (εντός των νομίμων προθεσμιών) είτε όχι. Εάν όμως από τον έλεγχο δεν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση, τότε με την έναρξη των προθεσμιών ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προχωρήσει στην καταχώρισή της.

Link to post
Share on other sites

Silvi Σ'ευχαριστώ πολύ , τώρα μπήκα και το είδα.Αλλά γράφεις ότι αν έχει αποδοθή  αρΓΕΜΗ από το Επιμελητήριο χρειάζεται να κάνουμε την διαδικασία της αυτοαπογραφής.Τι εννοείς. Αφού ήδη έχει δοθή αρΓΕΜΗ. Συγνώμη αν δεν το καταλαβαίνω, αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to post
Share on other sites

Εάν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση ο δυνητικά υπόχρεος μπορεί να επιλέξει είτε να κάνει τη διαδικασία της αυτοαπογραφής (εντός των νομίμων προθεσμιών) είτε όχι.

Εάν όμως από τον έλεγχο δεν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση, τότε με την έναρξη των προθεσμιών ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προχωρήσει στην καταχώρισή της.

Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι οι ατομικές επιχειρήσεις εγράφονται προαιρετικά. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να κάνω τίποτα για τις ατομικές (αφού δεν θα πληρωθώ). Και όσο αφορά τις εταιρίες ζήτησα από τους πελάτες μου θεωρημένα καταστατικά, τα πήγα στο επιμελητήριο, πλήρωσαν και τελείωσα. Βλέπω στο φόρουμ δεκάδες θέματα για το ΓΕΜΗ και απορώ.Έχω τόσα να κάνουμε και θα ασχολούμαστε και με αυτό ?

Δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία με τον πελάτη να του εξηγώ τι έιναι αυτό και γιατί πρέπει να πληρωθώ και πόσο (έχω βαρεθεί πιά αυτό το θέμα της αμοιβής μου και γιατί δεν κάνω μείωση , κτλ) .

Του έδωσα το γραμμάτιο του επιμελητηρίου το οποίο πλήρωσαν χωρίς να πουν κουβέντα.

Link to post
Share on other sites

Συγνώμη αλλά πάω να αυτοαπογραφώ και βγάζει την νομική μορφή όπου πρέπει να επιλέξω ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ,ΣυνΠε .

Αφού είναι φυσικό πρόσωπο! Τι να επιλέξω; Μήπως πάω λάθος;

 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι μπορούν να ελέγξουν μέσω της ιστοσελίδας www.businessregistry.gr από το πεδίο «Δημοσιότητα» αν έχει αποδοθεί σε αυτούς αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ανευρεθεί για αυτούς αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα εγγραφούν κανονικά στο Γ.Ε.ΜΗ..

Link to post
Share on other sites
Guest ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΑ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ( ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ) - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ 

Link to post
Share on other sites

4.

δ) Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλεί τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, όλοι οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005.

Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σας ,διαβάζω πιο πάνω ότι μπήκατε στο site δημοσιότητα και με το αφμ σας εμφανίζει το ΓΕΜΗ. Θα μπορούσατε παρακαλώ να μου γράψετε ποιό site .Γιατί δεν το βλέπω.........Ευχαριστώ πολύ.

 

Καλημέρα,

 

Πληκτρολόγησα στο google www.businessregistry.gr, και μου το εμφάνισε.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...