Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
Eumilos.

ΚΦΑΣ. Τι παραμένει, τι καταργείται. Προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Question

Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

 

    Ανάλυση των σπουδαιότερων αλλαγών του ΚΦΑΣ. Τι το νέο φέρει, τι καταργεί, και τι αφήνει αμετάβλητα. Θα επανέλθουμε με νέα ανανέωση όταν …. κυκλοφορήσει η ερμηνευτική.  (Για τυχόν λάθη μας …να  επισημανθούν…….) 

 

Περιεχόμενα

 

1. Νομικό πλαίσιο

2. Νέες έννοιες και όροι που εισάγονται.

3. Βιβλία

4. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών  (Πρόσθετα βιβλία)

5. Ο Λ. 94   (Βιβλίο Αποθήκης)

6. Ενημέρωση βιβλίων

7. Στοιχεία

Δελτίο Αποστολής. (§5).

Τιμολόγιο (§6).

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ((EDI)

Απόδειξη Λιανικής ( §7 ).

Φορτωτική ( §8 ).

Απόδειξη αυτοπαράδοσης ( 8§12 ).

Διπλότυπη Έκδοση Δαπάνης ( 8§13 ).

8. Μηχανογραφικά Βιβλία.

9. Εξόφληση στοιχείων  - διασταύρωση

10. Θεωρημένα  Βιβλία

11. Θεωρημένα στοιχεία.

13. Αγρότες

14. Λοιπά

15. Links.

……………………………………………           ………….

 

1. Νομικό πλαίσιο

1. Νόμος 4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄ /12-11-12

2. 229/19-11-14  §4 ΠΝΠ

3. Ερμηνευτική ……

(Ακόμη δεν ψηφίστηκε, δεν εφαρμόστηκε και … άρχισαν οι τροποποιήσεις ..???

Καταργείται το ΠΔ 186/92, αλλά  ισχύει κανονικά ο Ν. 1809/88  για τις ΦΤΜ και Μηχανισμούς.

 

2. Νέες έννοιες και όροι που εισάγονται.

1. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ), αντί του ΚΒΣ και πιο παλιότερα ΚΦΣ.  Για δέστε ….ΚΦΑΣ. ( η διαφορά είναι στο Α),, από πλευράς τίτλου …. επανήλθαμε στα πριν 1992???

 2.Υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αντί του  όρου επιτηδευματία που μας ΄΄ συντρόφευε ΄΄  τόσα χρόνια.

3. Τίτλος κτήσης αντί του τιμολογίου αγοράς.

4Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (ΑΛΣ) δηλαδή Αποδείξεις Λιανικής για κάθε πώληση αγαθού ή παροχής υπηρεσιών αντί της ΑΛΠ και ΑΠΥ.

5. Παροχή ασφαλών πληροφοριών αντί πρόσθετα βιβλία

6. Λ. 94 αντί του Βιβλίου Αποθήκης

7. Απλογραφικά  και Διπλογραφικά βιβλία αντί βιβλίων Β΄ κατηγορίας και Γ κατηγορίας.

8. Δεν ορίζει πλέον τι είναι ΄΄ είδος ΄΄. Αν δεν ορισθεί αργότερα τότε μάλλον θα είναι  με κριτήριο την ΄΄ κοινή πείρα ΄΄  με ότι αυτό σημαίνει. Θα δημιουργηθούν προβλήματα… .. Εκτιμούμε τελικά ότι ο λ. 94 θα τηρείται κατ είδος και ειδικότερα κατά ποσότητα και αξία σύμφωνα με την περ. Α υποπ. 3 της παρ. 5.215 του ΕΓΛΣ.

 

3. Βιβλία

1. Παραμένουν  οι  δυο κατηγορίες βιβλίων τα Β΄ κατηγορίας και τα Γ΄ κατηγορίας που πλέον αποκαλούνται Απλογραφικά και Διπλογραφικά αντίστοιχα.

2. Τα όρια παραμένουν τα ίδια δηλαδή για τα Β κατηγορίας μέχρι 1.500.000,00  και για τα Γ΄ κατηγορίας από   1.500.000,01 και άνω.

3. Τα μηχανογραφικά βιβλία δεν απαιτείται κατ ανάγκη να εκτυπώνονται, αλλά όποτε  από τον έλεγχο ήθελαν ζητηθεί,  τότε  εκτυπώνονται και  άμεσα πρέπει να προσκομιστούν στον έλεγχο

4.Προκύπτει ότι όσοι έχουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000,00 είναι απαλλασσόμενοι και κατά συνέπεια κάποιος με τζίρο πχ  στις 31/12/12  8.000,00 μπορεί να ενταχθεί στους απαλλασσόμενους με ιδιαίτερη δήλωση κατά τα γνωστά. Δεν διευκρινίζεται πλέον αν τα έσοδα είναι από εμπορία ή παροχή και κατά συνέπεια συμπεριλαμβάνονται χωρίς καμιά διάκριση. Προσοχή στις εξαιρέσεις. (3§3). Ο λογιστής πχ με ακαθάριστα έσοδα 9.000,00 δεν μπορεί να είναι απαλλασσόμενος.

5. Καταργούνται τα βιβλία Πρακτικών ΔΣ, ΓΣ, Μετόχων κλπ από τον ΚΦΑΣ σαν υποχρέωση, αλλά, Προσοχή,  προβλέπονται από άλλους νόμους, Ν. 2190/20 κλπ και κατά συνέπεια θα τηρούνται κανονικά.

6. Καταργήθηκε η ειδική ένταξη για τις οικοδομικές άνω των 5.000.000,00

7. Τηρούν βιβλία Β κατηγορίας υποχρεωτικά,  ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, ο χονδρέμπορος καπνο βιομηχανικών, εκμ/της πλοίου, και πρατήρια υγρών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο) και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης. Στα πρατήρια καυσίμων παραλείφθηκε να συμπεριληφθεί  και   οι πωλήσεις  υγραερίου   αυτοκίνητων μετά δε και την μεγάλη ανάπτυξη αφού πολλοί ΙΧήδες προσθέτουν στα αυτοκίνητά τους  και καυστήρα υγραερίου. Αναμένουμε…..

8. Βιβλία απλογραφικά τηρούνται υποχρεωτικά κατά την έναρξη των εργασιών (νέος υπόχρεος) , εκτός και  αν προβλέπεται διαφορετικά.

9. Ειδική ένταξη στα διπλογραφικά βιβλία Συνεχίζουν οι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

10. Στο βιβλίο απογραφών στα Γ κατηγορίας απογράφονται οι λογ/σμοί με τους Αβάθμιους με εξαίρεση τα αποθέματα, τα χρεόγραφα και των παγίων. Η αποτίμηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο ΕΓΛΣ, αλλά υπάρχει αλλαγή στην αποτίμηση των χρεογράφων.

 

4. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών  (Πρόσθετα βιβλία)

1. Παραμένουν τα παρακάτω βιβλία. (4§23):

Βιβλίο διαμονής ή φιλοξενίας (hotel, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπιγκ κλπ)

Βιβλίο εκπαιδευτηρίου (μαθητολόγιο)

Βιβλίο κλινικής ή θεραπευτηρίου

Βιβλίου κέντρου αισθητικής

Βιβλίο γυμναστηρίων

Βιβλίου χώρου στάθμευσης (αυτοκινήτων, σκαφών)

Βιβλίο ιατρών και οδοντογιατρών

 Σημείωση. Όλα τα παραπάνω πρόσθετα βιβλία  είναι θεωρημένα μέχρι 31/12/2013.

2. Καταργούνται  τα παρακάτω πρόσθετα βιβλία από 1/1/2013:

Καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία που προέβλεπε ο ΚΒΣ. Πρόσθετα βιβλία που προβλέπονται από άλλα βιβλία παραμένουν κανονικά μέχρι νεοτέρας …

Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής

Βιβλίο επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών κλπ

Βιβλίο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ( του ΦΠΑ παραμένει)

Βιβλίο επίσκεψης διαγνωστικών κέντρων   

Βιβλίο επενδύσεων

Βιβλίο Αποθήκευσης

Βιβλίο εισερχομένων συνεργείου αυτοκινήτων

Βιβλίο εντολών Μεσίτη

Βιβλίο πρακτόρων λαχείων

Βιβλίο έργων

Βιβλίο κίνησης rent car, moto

Βιβλίο μεριδολογίου

Βιβλίο φυσιοθεραπευτή και παραϊατρικά επαγγέλματα

Βιβλίο επισκευών εισερχομένων  σκαφών θαλάσσης

Βιβλίο Σχολής οδηγών εντός του αυτοκινήτου ?( θέλει διευκρίνιση)

Σχόλια

Πρόβλημα τι τελικά θα ισχύσει για το βιβλίο των παιδικών σταθμών.  Το βιβλίο επενδύσεων προσοχή πρέπει να τηρείται  όταν  προβλέπεται  Αναπτυξιακούς νόμους. Το βιβλίο μεταχειρισμένων αυτ/των παραμένει ως υποχρέωση του ΦΠΑ, βλ. §45 ν. 2859/00. Καταργήθηκε το πρόσθετο βιβλίο στα κομμωτήρια και γενικά πεντικιουρ και μανικιουρ ). Σχολή οδηγών, παραμένει το βιβλίο για την θεωρητική εκπαίδευση και φαίνεται καταργείται εντός του αυτοκινήτου.  Τέλος,  γενικά παραμένουν τα βιβλία που ορίζονται από άλλους νόμους πέραν του ΚΒΣ. Αναμονή λοιπόν της ερμηνευτικής ….

   Επίσης πολλά ερωτήματα υπάρχουν τι θα γίνει με την πολ 1083/03 αν συνεχίσει να ισχύει ή όχι. Εκτιμούμε ότι μάλλον θα συνεχίσει αλλά να περιμένουμε τι τελικά θα πούν.

 

5. Ο Λ. 94   (Βιβλίο Αποθήκης)

1. Σαν βιβλίο αποθήκης δεν αναφέρεται πλέον, αλλά αποκαλείται ο λ. 94 της ομάδας 9 του ΕΓΛΣ. Δεν υπάρχει πλέον καμιά εξαίρεση για τήρηση, ενώ πριν υπήρχαν. ( υπενθυμίζουμε την απαλλαγή τήρησης από  ελαιοτριβείο, καπνοβιομηχανικά, εστιατόριο, κλπ)

2. Πιθανολογούμαι ότι θα είναι η καρτέλα (μερίδες) της τελευταίας βαθμίδας του Λ. 94 που τηρεί η επιχείρηση, πχ  Λ. 94.20.00.00, εμπ/τα α είδος , 94.21.00.00 προϊόντα έτοιμα, 94.23.00.00 Παραγωγή σε εξέλιξη,  94.24.00.01 πρώτες ύλες κλπ,. Από το κείμενο το νόμου δεν αποσαφηνίζεται αν θα τηρείται διπλογραφικά ή απλογραφικά???. Για όσους γνωρίζουν από λογιστική, φαντάζει τουλάχιστον παράξενο να τηρηθεί απλογραφικά ? …..  

3. Το όριο παραμένει στο ποσό 5.000.000,00 .

4. Ο Λ.94 θα εκτυπώνεται σε αθεώρητο βιβλίο (τέλος τα θεωρημένα  cd-rom)

5. Μια εμπορική επιχείρηση ή μια με βιομηχανικό κλάδο τηρεί τον λ. 94, όταν ο λ. 70 στη πρώτη  ή ο λ.71 στη δεύτερη υπερβούν το όριο των 5 εκ. ευρώ. Ο κάθε κλάδος κρίνεται αυτοτελώς. Αν είναι μικτή (εμπορικός και βιομηχανικός κλάδος) για να τηρηθεί  ο λ.94 και από τους δυο κλάδους πρέπει ο λ.70 και ο λ. 71 να υπερβούν το ποσό των 5.000.000,00 και δύο, διαφορετικά, θα τηρηθεί μόνον για τον κλάδο που υπερέβη το όριο.  Εφαρμογή. Έστω α) στις 31/12/12 τα ακαθάριστα έσοδα από την εμπορία είναι 4.900.000 και τον βιομηχανικό κλάδο 6.000.000. Θα τηρηθεί ο Λ. 94 μόνο για τον βιομηχανικό κλάδο. β) στις 31/12/12 τα ακαθάριστα έσοδα από την εμπορία είναι 5.100.000 και τον βιομηχανικό κλάδο 4.500.000. Θα τηρηθεί ο Λ. 94 μόνο για τον εμπορικό κλάδο.

6. Καταργείται το βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου και Τεχνητών προδιαγραφών. Αν όμως από τον έλεγχο ζητηθούν οι ΄΄ συνταγές ΄΄  τότε υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης ( να δοθούν). Μπορεί τα βιβλία αυτά να καταργούνται ή να απλουστεύονται, αλλά μια μονάδα για να επιβιώσει πρέπει να τα τηρεί. Είναι δυνατόν να επιβιώσει μια επιχείρηση χωρίς να έχει βιβλίο αποθήκης, να μην γνωρίζει τα αποθέματά της;;; κλπ. Κατά συνέπεια για λόγους οργανωτικούς, κοστολογικούς, παραμονής στην αγορά κλπ  είναι απαραίτητα. Εξάλλου, μπορεί ένα βιβλίο να μην υποχρεώνεται από τον Κώδικα και να τηρείται προαιρετικά, αν όμως υποπέσει στην αντίληψη του  ελέγχου και ζητηθεί εκτύπωση, υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης. 

7. Ενημερώνεται στο χρόνο των ημερολογίων και όχι πλέον σε 10 μέρες κλπ

8. Το κόστος στο τέλος της χρήσης;;.(  υπάρχει κενό….)

9. Καταργείται η ΕΛΒ. Θα ισχύουν οι αποφάσεις της μέχρι της λήξεώς των. Άγνωστο τι θα γίνει με επί μέρους λύσεις που είχαν δοθεί για super market, κλπ  με τις οποίες ορίζονταν ειδικός τρόπος τήρησης ή διάφορος.

10. Ένα σημείο που θα δημιουργήσει πολλές προστριβές είναι η διάταξη που αναφέρει για διαρκή ποσοτική απογραφή των αποθεμάτων. Συνεχής απογραφή.???. Συνεχής κοστολόγηση??? Αν αυτό δεν είναι επαχθέστερη υποχρέωση τότε τι είναι???.  Επί τω βελτίω ή επί τω χειρίστω ?? Να δούμε τελικά τι θα λέει η ερμηνευτική…….

11. Τα Δελτία Εσωτερικής Διακίνησης (ΔΕΔ) δεν αναφέρονται σαν υποχρέωση, αλλά η έκδοσή τους είναι απαραίτητη.

12. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έγινε μια μεγάλη τομή στο πάλαι ποτέ βιβλίο Αποθήκης. Να δούμε τελικά αν θα είναι επί το καλλίτερο των λογιστηρίων και κατ επέκταση των επιχειρήσεων.

 

6. Ενημέρωση βιβλίων

1. Το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων κάθε τρίμηνο και μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Πχ το Α΄ τρίμηνο του 2013  μέχρι στις 26/4/13  και σε πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι 30/4/13.

2. Ημερολόγια μέχρι τέλους του επόμενου μήνα, πχ ο Ιανουάριος του 2013 μέχρι 28/2/2013

3. Λ. 94, όπως και  τα ημερολόγια

4. Ποσοτική απογραφή μέχρι 20/2, δεν άλλαξε τίποτε, αλλά έχουμε αλλαγή στις  αξίες με νέα προθεσμία  μέχρι την υποβολή της  ΔΦΕ. ( Για βιβλία ΑΕ μέχρι 10/5, για ΟΕ μέχρι 1/4/12, για ατομικές όποτε πάει η δήλωση??). Η κατάσταση ποσοτικής απογραφής είναι πλέον αθεώρητη, να δούμε όμως ειδικά για φέτος στις 20/2/2013 τι θα προβλέπεται στην ερμηνευτική…. Επισημαίνεται ότι για την απογραφή στα Β΄  το όριο των 150.000,00 παραμένει όπως και πέρσι, καθώς  και η απαλλαγή των 52 επαγγελμάτων;;. Προσοχή φέτος τι τελικά θα γίνει για την απογραφή των Β κατηγορίας, αν δηλαδή στις 20/2/12 θα είναι η απογραφή ποσοτικά και με αξίες ή μόνον ποσοτικά. Θα λυθεί με την ερμηνευτική. Εκτιμούμε ότι φέτος μάλλον θα ισχύσει ότι και πέρσι. Αναμονή…… Με δεδομένο ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τελικά πάει την άνοιξη του 2013 ορίζεται ότι η δήλωση ΦΕ θα υποβάλλεται από την 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30/6/12, η απογραφή σε αξίες θα πάει μέχρι …30/6???????????

5. Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή του προγράμματος μπορεί η ενημέρωση να φτάσει μέχρι και την υποβολή της δήλωσης ΦΕ, χωρίς γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. ??

 

7. Στοιχεία

1. Δελτίο Αποστολής. (§5).

Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές από πριν. Συνεχίζει να είναι θεωρημένο όταν εκδίδεται χειρόγραφα και σημαίνεται με τον μηχανισμό επί μηχανογραφικής έκδοσης ΕΑΣΦΔΣΣ). Επίσης είναι θεωρημένο και όταν εκδίδεται και είναι συνενωμένα με στοιχεία αξίας. (ΔΑ-ΑΛΣυναλλαγών,  ΔΑ-ΤΙΜ,  κλπ). Με δεδομένο ότι καταργήθηκε το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, εκδίδεται πάντα ΔΑ όταν παραλαμβάνονται αγαθά  στην έδρα και είναι ασυνόδευτα. Ορίζονται και απαριθμούνται οι περιπτώσεις που δεν θα εκδίδεται το ΔΑ μέσα στο νόμο και όχι με τις διάφορες πολ που είχαμε μέχρι σήμερα (8§5). Επίσης σχετικά με τις αγορές των αγροτικών προϊόντων επανήλθε πάλι το παλιό καθεστώς. Δεν απαιτείται πλέον υποχρεωτικά η έκδοση ΤΙΜ αγοράς - ΔΑ σε κάθε περίπτωση από την επιχείρηση όταν παραλαμβάνει από αγρότη και έχει εκδοθεί από αυτόν ΔΑ. Ήταν μια διάταξη που από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι  ήταν άστοχία…?..  Καταργήθηκε η αναγραφή στα ΔΑ που εκδίδουν οι αγρότες για τις πωλήσεις οπωρολαχανικών της αξίας( παραμένει μόνο η ποσότητα).  Παρέχεται η δυνατότητα  να τηρείται Θεωρημένο βιβλίο κινητής αποθήκης στα αυτοκίνητα αντί του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής και δεν χρειάζεται απόφαση προϊσταμένου. Επίσης δεν απαιτείται η αναγραφή της Δ.Ο.Υ και του επαγγέλματος  των συμβαλλομένων στο ΔΑ και στο τιμολόγιο. Περαιτέρω δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού του ΔΑ στο τιμολόγιο και αντίστροφα. (καλό είναι να συνεχίζεται αυτό και ας μην προβλέπεται από τον νόμο γιατί εξυπηρετεί και έτσι γνωρίζουμε ότι έχουν τιμολογηθεί όλα τα ΔΑ).

2.Τιμολόγιο (§6).

Ισχύουν οι διατάξεις σχεδόν όπως και πριν. Είναι θα λέγαμε ότι είναι  άθικτο. Το τιμολόγιο από 1/1/2013 είναι αθεώρητο  είτε αφορά χονδρικές πωλήσεις αγαθών,  είτε παροχή υπηρεσίας. Εκδίδεται σε κάθε περίπτωση όταν αφορά συναλλαγή σε άλλο επιτηδευματία.  Αυτό σημαίνει ότι και οι ΕΕ που μέχρι τώρα εξέδιδαν ΑΠΥ θα εκδίδουν από 1/1/2013 για κάθε επαγγελματική αμοιβή  που προέρχεται από υπόχρεους τήρησης απεικόνισης συναλλαγών αθεώρητο τιμολόγιο. Άρα, κατά συνέπεια δεν προβλέπεται η έκδοση ΑΠΥ από ΕΕ ή από τηρούντες πρόσθετα βιβλία όταν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες για επαγγελματική εξυπηρέτηση ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ. .Αυτό σημαίνει ότι πχ λογιστής θα εκδίδει τιμολόγιο αθεώρητο για αμοιβές από πελάτες που είναι επαγγελματίες, ενώ για αμοιβές από ιδιώτες θα εκδίδει θεωρημένη ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσιών. Ο ιατρός να δούμε τι θα γίνει με την πολ. 1083/03 αν συνεχίσει να ισχύει, αλλά σε κάθε περίπτωση για υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ θα εκδίδει τιμολόγιο αθεώρητο. Τα συνεργεία αυτοκινήτων με την κατάργηση του πρόσθετου θα εκδίδουν ΑΛΣ με ΦΤΜ για τους ιδιώτες και τιμολόγιο αθεώρητο για τους επαγγελματίες. Το ίδιο και τα ξενοδοχεία για τα οποία παραμένει το πρόσθετο θα εκδίδουν ΑΛΣ για ιδιώτες και τιμολόγιο αθεώρητο για τους επαγγελματίες.  Μια σημαντική αλλαγή είναι επίσης ότι δεν απαιτείται πλέον η έκδοση τιμολογίου ΄΄ανάποδου΄΄ επί άρνησης έκδοσης υπόχρεου, αλλά μόνο η γνωστοποίηση (αναγγελία)  στη Δ.Ο.Υ. Στην προκειμένη περίπτωση τίθεται θέμα με τι παραστατικό θα γίνεται εγγραφή στα βιβλία.. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα  λοιπόν ότι θα γίνεται με την γνωστοποίηση η οποία εξυπακούεται ότι θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του τιμολογίου. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού του ΔΑ στο τιμολόγιο και αντίστροφα. Δεν απαιτείται πλέον η έκδοση τιμολογίου για είσπραξη ΦΠΑ, έμμεσων φόρων κλπ, αλλά παραμένει όμως η υποχρέωση για επιδοτήσεις κλπ. Επίσης όπως και στο ΔΑ  δεν απαιτείται η αναγραφή της Δ.Ο.Υ και του επαγγέλματος  των συμβαλλομένων στο τιμολόγιο. Μπαίνουμε στην εποχή .. .. της e-doy, του  elenxis  και των συγχωνεύσεων των εφοριών  ( που όπως φαίνεται όπου νάναι φτάνει) και η αναγραφή αυτών των στοιχείων  θα είναι πλέον  πλεονασμός.  Το όριο για δαπάνες (όχι αγορές εμ/μων) για τις οποίες δεν χρειάζεται τιμολόγιο αλλά αρκεί Απόδειξη λιανικής, ανέβηκε από 50,00 στα 100,00. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ εκπίπτει κανονικά, ας είναι  απόδειξη λιανικής. Τέλος δεν προβλέπεται η έκδοση εκκαθάρισης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για λογ/σμό τρίτου..

Προσοχή. Όλα τα παραπάνω με την επιφύλαξη μήπως ερμηνευτούν διαφορετικά με την κυκλοφορία της ερμηνευτικής.

 Επίσης έχουν προστεθεί και οι ακόλουθες νέες ενδείξεις:
 Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο. Aκόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.A., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή διάταξη της Oδηγίας 2006/112/EK, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό.
β) Eπί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Kώδικα Φ.Π.A. (ν. 2859/2000, A΄ 248).
γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Kαθεστώς περιθωρίου - Tαξιδιωτικά πρακτορεία».
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.A. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Kώδικα Φ.Π.A., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο A.Φ.M. του.
ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά «Aντίστροφη επιβάρυνση».
στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Kαθεστώς περιθωρίου - Mεταχειρισμένα αγαθά», «Kαθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή «Kαθεστώς περιθωρίου - Aντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως».
3.Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ((EDI)

Προβλέπει την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου καθώς και Απόδειξης Λιανικής Συναλλαγών. Η χρήση του ηλεκτρονικού φορολογικού στοιχείου προϋποθέτει την αποδοχή από τον παραλήπτη. O εκδότης πρέπει να διασφαλίσει την ακεραιότητα και αυθεντικότητα μέχρι  να φθάσει στον παραλήπτη. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο εφαρμόζεται και σήμερα αλλά αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό στο  σύνολο των διακινουμένων τιμολογίων. Ως είναι φυσικό ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής δεν υφίσταται γιατί πρέπει να συνοδεύει τα αγαθά……?………

4.Απόδειξη Λιανικής ( §7 ).

Αλλαγή της επωνυμίας. Μέχρι τώρα είχαμε ΑΛΠ και ΑΠΥ. Από 1/1/2013 θα έχουμε Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγών για λιανικές πωλήσεις αγαθών και λιανική παροχή υπηρεσιών. Η Απόδειξη Λιανικής για την παροχή υπηρεσιών είναι θεωρημένη μέχρι 31/12/13. Τα αποθέματα που τυχόν υφίστανται μάλλον θα πουν να εκδοθούν μέχρι εξάντλησης. Σε μηχανογραφική έκδοση θα πρέπει από 1/1/2013 να τροποποιηθούν οι επωνυμίες των φορολογικών στοιχείων. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα δοθεί ως είναι εύλογο μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Υπόχρεοι που μέχρι τώρα είχαν βιβλία πρόσθετα και από 1/1/2013 καταργείται η τήρηση πρέπει για τις λιανικές πωλήσεις να προμηθευτούν ΦΤΜ εάν δεν είχαν πριν, όπως συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. Επίσης υπήρχαν επαγγέλματα όπως αυτά με την οικοδομή που απαλλάσσονταν από ΦΤΜ ( ξυλουργοί, μπετατζήδες κλπ) θα συνεχίσουν τώρα  να εκδίδουν Αποδείξεις λιανικής αθεώρητες και τιμολόγια αθεώρητα για τα τεχνικά έργα. (χαράς ευαγγέλια?) Εξυπακούεται  ότι για έργα χωρίς υλικά θα εκδίδουν αθεώρητο τιμολόγιο και Απόδειξη Λιανικής θεωρημένη για έργα χωρίς υλικά σε ιδιώτες). Για τους ΕΕ αναφερόμαστε στην προηγούμενη παράγραφο στο τιμολόγιο, και τι τελικά θα γίνει με την πολ. 1083/03. Για τους ΕΕ καταργείται η υποχρέωση της αναγραφής του είδους των παρερχομένων υπηρεσιών στις Αποδείξεις Λιανικής που εκδίδουν οι ιατροί

Επισήμανση. Η Απόδειξη Λιανικής για την παροχή υπηρεσιών είναι Θεωρημένη, καθώς και τα εισιτήρια. (και αυτό μέχρι 31/12/13)

 5.Φορτωτική ( §8 ).

Είναι αντιγραφή του άρθρου 16 του ΚΒΣ. Τώρα όσον αφορά τον αριθμό του  άρθρου που έλαβε στον ΚΦΑΣ, έλαβε τον αριθμό 8. δηλαδή 16/2=8 ??. Η Φορτωτική είναι αθεώρητη και καταργείται εντελώς σαν φορολογικό στοιχείο από 1/1/14. Επειδή η φορτωτική είναι ισοδύναμος   με το τιμολόγιο, θα αντικατασταθεί από το Τιμολόγιο (invoice) . Επίσης ο εκτελών διεθνείς μεταφορές μπορεί να εκδίδει ισοδύναμα στοιχεία (cmr)  ( 8§8 ).

6. Απόδειξη αυτοπαράδοσης ( 8§12 ).

Δεν υπάρχουν αλλαγές

7. Διπλότυπη Έκδοση Δαπάνης  (ΔΕΔ) ( 8§13 ).

Δεν αναγράφεται το όριο, αλλά συμπεραίνουμε ότι θα είναι το ποσό των 10.000,00. Παρέχεται η δυνατότητα  σύνταξης κατάστασης αντί έκδοσης Απόδειξης για την παράδοση δώρων αξίας μέχρι 150,00.

 

8. Μηχανογραφικά Βιβλία.

1. Νέα υποχρέωση για τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας, όπου σε ειδικό Ηλεκτρονικό  Φάκελο θα τηρούνται, ισοζύγια, Ημερολόγια, Μητρώο Παγίων, απογραφή κλπ, . Δεν ισχύει για τα Β κατηγορίας. Σε περίπτωση ελέγχου λοιπόν θα αντιγράφουν το αρχείο, θα το φορτώνουν στο ΕΣΚΟΡΤ και θα βλέπουν τα  ΄΄αδύνατα΄΄  σημεία. Πιθανόν αργότερα να ζητηθεί να  στέλνετε  και ηλεκτρονικά.

2. Καταργείται η θεώρηση και η εκτύπωση της Μηνιαίας Κατάστασης βιβλίου Εσόδων Εξόδων. Θα εκδίδεται πλέον σε αθεώρητο το Βιβλίο Εσόδων Εξόδων και μάλιστα δεν προβλέπεται και προθεσμία. Αλλά όποτε ζητηθεί από τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον από 1/1/13 παράβαση για μη επίδειξη βιβλίων στον προληπτικό έλεγχο, αλλά υπάρχει η παράβαση της μη προσκόμισης ύστερα από πρόσκληση…?

3. Καταργείται η θεώρηση του Ισοζυγίου λογ/σμών, cd-rom αποθήκης, απογραφών και ισολογισμών,  

4. Τι θα γίνουν όμως τα άγραφα θεωρημένα βιβλία, πιθανόν να πουν να εκτυπωθούν μέχρι της οριστικής εξάντλησής τους. Αναμονή.

5. Σχετικά με τη τήρηση βιβλίων με βάσει τα ΔΛΠ δεν υπάρχουν αλλαγές.

 

9. Εξόφληση στοιχείων  - διασταύρωση

Παραμένει το όριο των 3.000,00 για εξόφληση με επιταγή ή κατάθεση σε τράπεζα. Το ίδιο όριο είναι και για αγρότες. Η εξόφληση όμως του αγρότη για ποσό πάνω από 3.000,00 θα πρέπει η επιταγή να είναι ίδια και όχι πελατείας. Για ιδιώτες παραμένει το όριο στις 1.500,00. Το  όριο πχ  ισχύει για κάθε εξόφληση που γίνεται από 1/1/13 και όχι να εκδοθεί το τιμολόγιο από 1/1/13 και μετά. Επιτρέπεται πλέον συμψηφισμός απαιτήσεων –υποχρεώσεων, πχ μεταφορά του λ. 30.00 Βασιλείου   στον 50.00 Βασιλείου  και πληρωμή του υπολοίπου. Στα έγγραφα των τραπεζών (καταθέσεις κλπ) και για ποσά άνω των 12.000,00 απαιτείται το ΑΦΜ του συμβαλλόμενου. Στις επιταγές ανεξαρτήτου ποσού απαιτείται το ΑΦΜ του εκδότη και του τελευταίου κομιστή, το ίδιο και για τις επιταγές που προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ.

 

10. Θεωρημένα  Βιβλία

Παραμένουν  βιβλία θεωρημένα τα  παρακάτω:

1. Τα πρόσθετα βιβλία

2. Το Βιβλίο κινητής αποθήκης επί οχημάτων

3. Βιβλίο συντηρήσεως ΦΤΜ  ( Νόμος ΦΤΜ)

4. Ημερολόγιο διαφημίσεων  

5. Παράδοσης κτισμάτων

6. Κοστολογίου οικοδομής

Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική.

Σημείωση :  Το Ημερολόγιο μεταφοράς  (πολ 1144/92) εκτιμούμε ότι θα είναι αθεώρητο. Να δούμε την ερμηνευτική.

 

11. Θεωρημένα στοιχεία.

(Επί μηχανογραφικής έκδοσης θα σημαίνονται  με ΕΑΦΔΣΣ).

1. Δελτίο Αποστολής, ΔΑ-ΤΙΜ και γενικά κάθε συγχώνευση με στοιχείο αξίας

2. Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής

3. Απόδειξη Λιανικής για την παροχή υπηρεσιών

4. Εισιτήρια για κέντρα διασκέδασης κλπ

5. Απόδειξη κομίστρου σε ιδιώτες όταν έχουμε ΗΜ

 

12. Τι καταργήθηκαν από τον ΚΒΣ

1. Το κύρος των βιβλίων (προβλέπεται στον ΚΦΕ)

2. Η διαχειριστική περίοδος(προβλέπεται στον ΚΦΕ)

3. Το απόρρητο (προβλέπεται στον ΚΦΕ)

4. Κατάσχεση (προβλέπεται στον ΚΦΕ)

5. Καταργείται η θεώρηση (διάτρηση) των βιβλίων εκτός των πρόσθετων. (αναφερόμαστε)

6. Καταργείται η υποχρέωση της υποβολής του Ισοζυγίου λογ/σμών. (βλ. Ηλεκτρονικός φάκελος)

7. Η συγκεντρωτική τιμολογίων δεν θα υποβάλλεται αν τα στοιχεία διαβιβάζονται στην ΓΓΠΣ

8. Τα ασφάλιστρα δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη συγκεντρωτική τιμολογίων .

9. Καταργήθηκε το εγχειρίδιο οδηγιών για το λογισμικό.

10. Η κατάσταση με την έκδοση δελτίων κίνησης  των τουριστικών λεωφορείων

11. κλπ

 

13. Αγρότες

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ υποχρεώνονται στη τήρηση βιβλίων από 1/1/14. Αυτό σημαίνει ότι θα πάνε στο κανονικό καθεστώς χωρίς την θέλησή τους. Δεν αποσαφηνίζεται όμως αν θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Δηλαδή έστω και μια έλιά θα τηρούνται βιβλία;;; Διέρρευσε με τζίρο άνω των 22.000,00.   Ίδωμεν….. Εκτιμάται ότι στην χώρα μας δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα περίπου 1.010.000,00 άτομα από τους οποίους 400.000,00 είναι  κατ κύριο επάγγελμα. Να υποχρεωθούν σε βιβλία 1.000.000 άτομα είναι παράλογο, άρα κάποιο φίλτρο θα μπει. Ότι και να γίνει είναι μια νέα αγορά που θα προσθέσει εισόδημα στον κλάδο. Με τη τήρηση των βιβλίων θα σταματήσει επιτέλους και το φαινόμενο της παραβατικής συμπεριφοράς με κατάθεση τιμολογίων εικονικών για την είσπραξη ΦΠΑ από μερίδα αγροτών.

 

14. Λοιπά

1. από 1/1/2014 δεν θα θεωρείται  από την εφορία κανένα φορολογικό στοιχείο.

2. Από 1/1/14 δεν θα υπάρχουν πρόσθετα βιβλία

3. Τα στοιχεία των συμβαλλομένων θα επιβεβαιώνονται από βάση της ΓΓΠΣ. Ήδη αυτό γίνεται.

4. Περιορίζονται οι εξουσίες του Προϊσταμένου της Δ.O.Y. για παροχή εγκρίσεων πλην των περιπτώσεων της μη έκδοσης Δελτίου Aποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του, μη θεώρησης φορολογικών στοιχείων του υπόχρεου που έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από πάσης φύσεως φόρους και δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις από παρακρατούμενους φόρους κ.λπ.

5. Tέλος, με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14§1 ορίζεται ότι  κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές…. Σημαντική διάταξη.
 

15. links
1. To κείμενο του νόμου

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474

2.Ανάλυση  Κ. Γραβιά, - Κ. Νιφηρόπουλου – Κ. Κουλογιάννη

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15157

3. EDI  Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

http://www.taxheaven.gr/default/widgets/keywordresults/tag/74

 

                                                                               Eumilos   23/12/2012

 

Σημειώσεις:

1.  Σε κάθε περίπτωση με την έκδοση της Ερμηνευτικής θα επανέλθουμε για διόρθωση τυχόν λαθών, παραλείψεων, κλπ με  updated

Προσπαθήσαμε να …. απεικονίσουμε το  Κώδικα Φορολογικής  Απεικόνισης συναλλαγών, όσο πιο απλά  γίνεται και επισημαίνουμε την επιφύλαξή  μας μέχρι έκδοσης της ερμηνευτικής. Αν ήθελαν  εμφιλοχωρήσει λάθη με χαρά μας να διορθωθούν… για αποφυγή …. ζημιών…?..  

2. Στις μεταβατικές διατάξεις ορίζονται ότι θα καταργηθούν τα άρθρα 8, 7 και 5 από 1/1/14 (14§5). Εντάξει για τη φορτωτική (άρθρο 8)  εξηγήσαμε, αλλά να καταργηθεί και το άρθρο 7 η Απόδειξη Λιανικής συναλλαγών. Δεν ξέρω τι θέλει να πει και τι εννοεί ο νομοθέτης. Καταργεί επίσης και το άρθρο 5 το Δελτίο Αποστολής?????

Ίσως κάτι να ξέρουν ή  έχασαν τον … μπούσουλα ?????

 

Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα,

Ευτυχισμένος το νέο  έτος 2013,

Υγεία,

και επί τέλους η χώρα μας να βρει το δρόμο της προόδου

 και  της πολυπόθητης  ανάπτυξης….

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
Guest Γιώργος

Ρε παιδια απο καταλαβα καλα; Φροντηστηρια μηχανουργεια κλπ κλπ πρεπει να θεωρησουν αποδειξη λιανικων συναλαγων;

Πράγματι, κατάλαβε κανείς αν, για παράδειγμα, τα φριντιστήρια (που εξακολουθούν να  υποχρεούνται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ή όπως, τέλος πάντων, ονομάζεται τώρα) θα εκδίδουν θεωρημένες ή αθεώρητες απδείξεις λιανικής;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ενταξει ησουν σαφης ,

στα στοιχεια του δ.α  γραφουμε εμου του ιδιου ; η οχι;η απλα τα στοιχεια του επιτηδευματια που  το εκδιδει;

ρωταω γιατι το δ.α τωρα πια θα ατικαταστηση το δελτιο ποσοτικης παραλαβης .και αρα α κοβει ο επιτηδευματιας δ.α για αυτα που παραλαμβανει στη εδρα απο μη υποχρεο εκδοσης δ.α

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Πράγματι, κατάλαβε κανείς αν, για παράδειγμα, τα φριντιστήρια (που εξακολουθούν να  υποχρεούνται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ή όπως, τέλος πάντων, ονομάζεται τώρα) θα εκδίδουν θεωρημένες ή αθεώρητες απδείξεις λιανικής;

Αθεώρητες. Η ΠΟΛ.1083/2003 συνεχίζει να ισχύει για όσους συνεχίζουν να τηρούν πρόσθετα βιβλία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Nikos Papapanagiotou

Καλημερα μια βοηθεια ο ψυχολογος και οχι ο ψυχιατρος που δεν θεωρειται γιατρος και ειχε βιβλιο πελατων καταργειται? Με τα θεωρημενα στελεχη που ειχανε συνεχιζουν να κοβουν σε αυτα και μολις τελειωσουν πανε να θεωρησουν αλλα? Ευχαριστω καλη χρονια αν και δυσκολα ξεκινησε

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αθεώρητες. Η ΠΟΛ.1083/2003 συνεχίζει να ισχύει για όσους συνεχίζουν να τηρούν πρόσθετα βιβλία.

ΕΓΩ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ,ENHMΕΡΩΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ .

1.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ.ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ:

Α).ΤΔΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ OTAN ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

Β).,ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΥ(ΑΛΣ) ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

,Γ)ΑΘΕΡΗΤΟ ΤΠΥ ΣΕ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Δ).ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΤΜ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Ε).ΕΙΝΑ ΛΑΘΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΦΤΜ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΥ (ΑΛΣ) ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ;ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ;

 

2.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Α.ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΠΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ,ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΗ ΠΟΛ 1083..ΑΠΥ

ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ .ΣΩΣΤΑ ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 

Ε).ΕΙΝΑ ΛΑΘΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΦΤΜ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΥ (ΑΛΣ) ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ;ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ;

 

Οχι μόνο δεν είναι λάθος αλλά πρέπει εφόσον η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιειται εντός του επαγγελματικού του χώρου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στην κεντρική σελίδα θα βρείτε το άρθρο μας στο οποίο κάτω από κάθε παράγραφο είχαν ενσωματωθεί αρχικά τα εδάφια εκείνα της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου που αφορούσαν την κάθε παράγραφο. Μετά την κοινοποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Φ.Α.Σ. (σ.σ. 7.1.2013), κάτω από κάθε παράγραφο θα βρείτε και τα εδάφια εκείνα της ερμηνευτικής εγκυκλίου που αφορούν την κάθε παράγραφο. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορείτε άμεσα και χωρίς χάσιμο χρόνου να ανατρέξετε στις σχετικές διατάξεις και στην ερμηνευτική προσέγγιση του Υ.Ο.

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Οχι μόνο δεν είναι λάθος αλλά πρέπει εφόσον η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιειται εντός του επαγγελματικού του χώρου.

ευχαριστω στα υπολοιπα συμφωνεις;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ευχαριστω στα υπολοιπα συμφωνεις;

καλημέρα και απο μένα απο τον παγωμένο Πύργο Ηλείας!το συνεργείο αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών είναι λάθος έκδοση εάν την παροχή υπηρεσιών την εκδίδει από την ΤΑΜΕΙΑΚΉ ΜΗΧΑΝΗ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΓΙΑΝΝΗΣ

Στην κεντρική σελίδα θα βρείτε το άρθρο μας στο οποίο κάτω από κάθε παράγραφο είχαν ενσωματωθεί αρχικά τα εδάφια εκείνα της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου που αφορούσαν την κάθε παράγραφο. Μετά την κοινοποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Φ.Α.Σ. (σ.σ. 7.1.2013), κάτω από κάθε παράγραφο θα βρείτε και τα εδάφια εκείνα της ερμηνευτικής εγκυκλίου που αφορούν την κάθε παράγραφο. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορείτε άμεσα και χωρίς χάσιμο χρόνου να ανατρέξετε στις σχετικές διατάξεις και στην ερμηνευτική προσέγγιση του Υ.Ο.

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038

Περιοδος προσαρμογης αραγε θα υπαρχει?  Με την απαλλαγη απογραφης ορισμενων κατηγοριων και με το οριο 150.000 τι θα ισχυει?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ?

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ή ΟΧΙ?

ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ?

ΚΑΠΟΥ ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΑ.ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στην κεντρική σελίδα θα βρείτε το άρθρο μας στο οποίο κάτω από κάθε παράγραφο είχαν ενσωματωθεί αρχικά τα εδάφια εκείνα της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου που αφορούσαν την κάθε παράγραφο. Μετά την κοινοποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Φ.Α.Σ. (σ.σ. 7.1.2013), κάτω από κάθε παράγραφο θα βρείτε και τα εδάφια εκείνα της ερμηνευτικής εγκυκλίου που αφορούν την κάθε παράγραφο. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορείτε άμεσα και χωρίς χάσιμο χρόνου να ανατρέξετε στις σχετικές διατάξεις και στην ερμηνευτική προσέγγιση του Υ.Ο.

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038

 

Ναι, το είδα, βολεύει αφάνταστα, δεν μπορώ να πω....

 

Γιατί όμως δεν το κάνατε όπως και με τους άλλους κωδικοποιημένους νόμους....?????

 

Ή μήπως πιστεύετε ότι δεν θα έρθουν άλλες ερμηνευτικές....?????? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΕΓΩ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ,ENHMΕΡΩΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ .

1.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ.ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ:

Α).ΤΔΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ OTAN ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

Β).,ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΥ(ΑΛΣ) ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

,Γ)ΑΘΕΡΗΤΟ ΤΠΥ ΣΕ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Δ).ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΤΜ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Ε).ΕΙΝΑ ΛΑΘΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΦΤΜ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΥ (ΑΛΣ) ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ;ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ;

 

Εγώ γιατί πιστεύω οτι όλες οι λιανικές πρέπει να πάνε στην ταμειακή? Ηεξαίρεση που είχε ο Ν.1809/1988 αναφερόταν όταν είχε πρόσθετο βιβλίο τώρα που δεν έχει και εφόσον δεν είναι ελ. επαγγελματίας σύμφωνα με τον ΚΦΕ πρέπει οι λιανικές να πάνε στην ταμειακή ή μηχανισμό.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εγώ γιατί πιστεύω οτι όλες οι λιανικές πρέπει να πάνε στην ταμειακή? Ηεξαίρεση που είχε ο Ν.1809/1988 αναφερόταν όταν είχε πρόσθετο βιβλίο τώρα που δεν έχει και εφόσον δεν είναι ελ. επαγγελματίας σύμφωνα με τον ΚΦΕ πρέπει οι λιανικές να πάνε στην ταμειακή ή μηχανισμό.

δηλαδη πιστευεις οτι καποιοι πουδεν ειχαν ταμειακη πρεπει αμεσα να προμηθευτουν και οσοι ειχαν ταμειακη να προσθεσουν σε αυτη και κουμπι για παροχη;

δεν ξερω ειναι ενα απο τα πολλα σημεια που θελει διευκρινηση

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ενταξει ησουν σαφης ,

στα στοιχεια γραφουμε εμου του ιδιου ; η οχι;η απλα τα στοιχεια του επιτηδευματια;ενταξει ησουν σαφης ,

στα στοιχεια του δ.α  γραφουμε εμου του ιδιου ; η οχι;η απλα τα στοιχεια του επιτηδευματια που  το εκδιδει;

ρωταω γιατι το δ.α τωρα πια θα ατικαταστηση το δελτιο ποσοτικης παραλαβης .και αρα θα κοβει ο επιτηδευματιας δ.α για αυτα που παραλαμβανει στη εδρα απο μη υποχρεο εκδοσης δ.α

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ναι, το είδα, βολεύει αφάνταστα, δεν μπορώ να πω....

 

Γιατί όμως δεν το κάνατε όπως και με τους άλλους κωδικοποιημένους νόμους....?????

 

Ή μήπως πιστεύετε ότι δεν θα έρθουν άλλες ερμηνευτικές....?????? :)

 

Στέφανε, ο ΚΦΑΣ δεν είναι αυτούσιος νόμος. Εμπεριέχεται στον 4093/2012. Ο 4093/2012 κωδικοποιείται κανονικά, αλλά είναι δύσκολο να βρισκει ο χρήστης τον ΚΦΑΣ άμεσα. Για δική σας (και δική μας) ευκολία, τον πήραμε από τον νόμο, τον βάλαμε ως ξεχωριστό άρθρο στη βιβλιοθήκη μας και κάναμε αυτές τις ενέργειες.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στέφανε, ο ΚΦΑΣ δεν είναι αυτούσιος νόμος. Εμπεριέχεται στον 4093/2012. Ο 4093/2012 κωδικοποιείται κανονικά, αλλά είναι δύσκολο να βρισκει ο χρήστης τον ΚΦΑΣ άμεσα. Για δική σας (και δική μας) ευκολία, τον πήραμε από τον νόμο, τον βάλαμε ως ξεχωριστό άρθρο στη βιβλιοθήκη μας και κάναμε αυτές τις ενέργειες.

 

Καταλαβαίνω το μπέρδεμα.....

 

Ωστόσο θα βόλευε να υπάρχει ξεχωριστά ως νομοθέτημα κωδικοποιημένο (και ας μην είναι ξεχωριστός νόμος).....

 

Αλλά θα μου πεις, θα κωδικοποιείς τον 4093, θα κωδικοποιείς και τον κφας...???? Δυο φορές την ίδια δουλειά...???

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

δηλαδη πιστευεις οτι καποιοι πουδεν ειχαν ταμειακη πρεπει αμεσα να προμηθευτουν και οσοι ειχαν ταμειακη να προσθεσουν σε αυτη και κουμπι για παροχη;

δεν ξερω ειναι ενα απο τα πολλα σημεια που θελει διευκρινηση

Μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου αυτή είναι η γνώμη μου. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ανήκει στα ΕΛ. Επαγγέλματα του ΚΦΕ για τις εντός έδρας λιανικές υπηρεσίες-πωλήσεις ΦΤΜ ή μηχανισμό. και όχι άμεσα μέχρι 28/2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καταλαβαίνω το μπέρδεμα.....

 

Ωστόσο θα βόλευε να υπάρχει ξεχωριστά ως νομοθέτημα κωδικοποιημένο (και ας μην είναι ξεχωριστός νόμος).....

 

Αλλά θα μου πεις, θα κωδικοποιείς τον 4093, θα κωδικοποιείς και τον κφας...???? Δυο φορές την ίδια δουλειά...???

 

Δεν γίνεται αυτό φίλε, απο τεχνικής άποψης. Δεν είναι θέμα δουλειάς και το ξέρεις αυτό. Για αυτό τον βάλαμε ως ξεχωριστο άρθρο που κωδικοποιείται κιόλας απο μας. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest GEORGE

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛ 1004/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΙΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ. ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΑΙΜΙΛΙΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ ΛΙΓΟ; Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013),παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Α.Υ.Ο.
1072823/513/0015/ΠΟΛ 1159/22-6-1994 (ΦΕΚ 506 Β΄),
1073555/584/0015/ΠΟΛ 1166/16-6-1995 (ΦΕΚ 572 Β΄) και Α.Υ.Ο.
1059176/625/0015/ΠΟΛ 1087/25-6-2003 (ΦΕΚ 932 Β΄) «περί των
εισιτηρίων εισόδου στα κέντρα διασκέδασης»
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου αυτή είναι η γνώμη μου. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ανήκει στα ΕΛ. Επαγγέλματα του ΚΦΕ για τις εντός έδρας λιανικές υπηρεσίες-πωλήσεις ΦΤΜ ή μηχανισμό. και όχι άμεσα μέχρι 28/2.

σε ευχαριστω.ρωταω γιατι ο συγκεκριμενος επιτηδευματιας εχει και φτμ και θεωρημενη απυ .

ειναι λαθος να χτυπαει τις πωλησεις σε ιδιωτες στην φτμ και να εκδιδει θεωρημενη απυ για τις υπηρεσιες σε αυτουσ;

να μην βαλει δηλαδη κουμπι παροχης στην φτμ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

σε ευχαριστω.ρωταω γιατι ο συγκεκριμενος επιτηδευματιας εχει και φτμ και θεωρημενη απυ .

ειναι λαθος να χτυπαει τις πωλησεις σε ιδιωτες στην φτμ και να εκδιδει θεωρημενη απυ για τις υπηρεσιες σε αυτουσ;

να μην βαλει δηλαδη κουμπι παροχης στην φτμ;

δεν καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου απο τη στιγμή ειδικά που έχει φτμ οπότε δεν μπαίνει θέμα κόστους απόκτησης φτμ γιατί σπας το κεφάλι σου?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τελικά, βάσει του ΚΦΑΣ και της ερμηνευτικής:

1) Οι Λογιστές εκδίδουν προς επιτηδευματιες ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΤΠΥ και προς ιδιώτες ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΠΥ ή ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ Αποδείξεις Λιανικής?? (είναι ερώτηση αυτό) και

2) Οι ελεύθερπι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς επιτηδευματίες σταματούν να κόβουν θεωρημένες ΑΠΥ και αντ' αυτών κόβουν ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΤΠΥ ('οπως οι λογιστές?) ενώ για υπηρεσίες προς ιδιώτες εκδίδουν τις ΑΠΥ που εξέδιδαν μέχρι τώρα απλά να είναι αθεώρητες?

3) Υπάρχουν σε όλους φαντάζομαι αποθέματα από τα θεωρημένα στοιχεία που μέχρι τώρα εκδίδονταν. Τι θα γίνει με αυτά? Τα αφήνουμε κενά ως έχουν και πάμε και αγοράζουμε νέα στελέχη των στοιχείων που πρέπει από 01/01 να εκδίδουμε ή εξαντλούμε πρώτα τα αποθέματα??

 

Όποιος έχει μια σίγουρη απάντηση πάνω σε αυτά συγκεκριμένα, ας βοηθήσει!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...