Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
Eumilos.

ΚΦΑΣ. Τι παραμένει, τι καταργείται. Προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Question

Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

 

    Ανάλυση των σπουδαιότερων αλλαγών του ΚΦΑΣ. Τι το νέο φέρει, τι καταργεί, και τι αφήνει αμετάβλητα. Θα επανέλθουμε με νέα ανανέωση όταν …. κυκλοφορήσει η ερμηνευτική.  (Για τυχόν λάθη μας …να  επισημανθούν…….) 

 

Περιεχόμενα

 

1. Νομικό πλαίσιο

2. Νέες έννοιες και όροι που εισάγονται.

3. Βιβλία

4. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών  (Πρόσθετα βιβλία)

5. Ο Λ. 94   (Βιβλίο Αποθήκης)

6. Ενημέρωση βιβλίων

7. Στοιχεία

Δελτίο Αποστολής. (§5).

Τιμολόγιο (§6).

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ((EDI)

Απόδειξη Λιανικής ( §7 ).

Φορτωτική ( §8 ).

Απόδειξη αυτοπαράδοσης ( 8§12 ).

Διπλότυπη Έκδοση Δαπάνης ( 8§13 ).

8. Μηχανογραφικά Βιβλία.

9. Εξόφληση στοιχείων  - διασταύρωση

10. Θεωρημένα  Βιβλία

11. Θεωρημένα στοιχεία.

13. Αγρότες

14. Λοιπά

15. Links.

……………………………………………           ………….

 

1. Νομικό πλαίσιο

1. Νόμος 4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄ /12-11-12

2. 229/19-11-14  §4 ΠΝΠ

3. Ερμηνευτική ……

(Ακόμη δεν ψηφίστηκε, δεν εφαρμόστηκε και … άρχισαν οι τροποποιήσεις ..???

Καταργείται το ΠΔ 186/92, αλλά  ισχύει κανονικά ο Ν. 1809/88  για τις ΦΤΜ και Μηχανισμούς.

 

2. Νέες έννοιες και όροι που εισάγονται.

1. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ), αντί του ΚΒΣ και πιο παλιότερα ΚΦΣ.  Για δέστε ….ΚΦΑΣ. ( η διαφορά είναι στο Α),, από πλευράς τίτλου …. επανήλθαμε στα πριν 1992???

 2.Υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αντί του  όρου επιτηδευματία που μας ΄΄ συντρόφευε ΄΄  τόσα χρόνια.

3. Τίτλος κτήσης αντί του τιμολογίου αγοράς.

4Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (ΑΛΣ) δηλαδή Αποδείξεις Λιανικής για κάθε πώληση αγαθού ή παροχής υπηρεσιών αντί της ΑΛΠ και ΑΠΥ.

5. Παροχή ασφαλών πληροφοριών αντί πρόσθετα βιβλία

6. Λ. 94 αντί του Βιβλίου Αποθήκης

7. Απλογραφικά  και Διπλογραφικά βιβλία αντί βιβλίων Β΄ κατηγορίας και Γ κατηγορίας.

8. Δεν ορίζει πλέον τι είναι ΄΄ είδος ΄΄. Αν δεν ορισθεί αργότερα τότε μάλλον θα είναι  με κριτήριο την ΄΄ κοινή πείρα ΄΄  με ότι αυτό σημαίνει. Θα δημιουργηθούν προβλήματα… .. Εκτιμούμε τελικά ότι ο λ. 94 θα τηρείται κατ είδος και ειδικότερα κατά ποσότητα και αξία σύμφωνα με την περ. Α υποπ. 3 της παρ. 5.215 του ΕΓΛΣ.

 

3. Βιβλία

1. Παραμένουν  οι  δυο κατηγορίες βιβλίων τα Β΄ κατηγορίας και τα Γ΄ κατηγορίας που πλέον αποκαλούνται Απλογραφικά και Διπλογραφικά αντίστοιχα.

2. Τα όρια παραμένουν τα ίδια δηλαδή για τα Β κατηγορίας μέχρι 1.500.000,00  και για τα Γ΄ κατηγορίας από   1.500.000,01 και άνω.

3. Τα μηχανογραφικά βιβλία δεν απαιτείται κατ ανάγκη να εκτυπώνονται, αλλά όποτε  από τον έλεγχο ήθελαν ζητηθεί,  τότε  εκτυπώνονται και  άμεσα πρέπει να προσκομιστούν στον έλεγχο

4.Προκύπτει ότι όσοι έχουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000,00 είναι απαλλασσόμενοι και κατά συνέπεια κάποιος με τζίρο πχ  στις 31/12/12  8.000,00 μπορεί να ενταχθεί στους απαλλασσόμενους με ιδιαίτερη δήλωση κατά τα γνωστά. Δεν διευκρινίζεται πλέον αν τα έσοδα είναι από εμπορία ή παροχή και κατά συνέπεια συμπεριλαμβάνονται χωρίς καμιά διάκριση. Προσοχή στις εξαιρέσεις. (3§3). Ο λογιστής πχ με ακαθάριστα έσοδα 9.000,00 δεν μπορεί να είναι απαλλασσόμενος.

5. Καταργούνται τα βιβλία Πρακτικών ΔΣ, ΓΣ, Μετόχων κλπ από τον ΚΦΑΣ σαν υποχρέωση, αλλά, Προσοχή,  προβλέπονται από άλλους νόμους, Ν. 2190/20 κλπ και κατά συνέπεια θα τηρούνται κανονικά.

6. Καταργήθηκε η ειδική ένταξη για τις οικοδομικές άνω των 5.000.000,00

7. Τηρούν βιβλία Β κατηγορίας υποχρεωτικά,  ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, ο χονδρέμπορος καπνο βιομηχανικών, εκμ/της πλοίου, και πρατήρια υγρών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο) και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης. Στα πρατήρια καυσίμων παραλείφθηκε να συμπεριληφθεί  και   οι πωλήσεις  υγραερίου   αυτοκίνητων μετά δε και την μεγάλη ανάπτυξη αφού πολλοί ΙΧήδες προσθέτουν στα αυτοκίνητά τους  και καυστήρα υγραερίου. Αναμένουμε…..

8. Βιβλία απλογραφικά τηρούνται υποχρεωτικά κατά την έναρξη των εργασιών (νέος υπόχρεος) , εκτός και  αν προβλέπεται διαφορετικά.

9. Ειδική ένταξη στα διπλογραφικά βιβλία Συνεχίζουν οι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

10. Στο βιβλίο απογραφών στα Γ κατηγορίας απογράφονται οι λογ/σμοί με τους Αβάθμιους με εξαίρεση τα αποθέματα, τα χρεόγραφα και των παγίων. Η αποτίμηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο ΕΓΛΣ, αλλά υπάρχει αλλαγή στην αποτίμηση των χρεογράφων.

 

4. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών  (Πρόσθετα βιβλία)

1. Παραμένουν τα παρακάτω βιβλία. (4§23):

Βιβλίο διαμονής ή φιλοξενίας (hotel, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπιγκ κλπ)

Βιβλίο εκπαιδευτηρίου (μαθητολόγιο)

Βιβλίο κλινικής ή θεραπευτηρίου

Βιβλίου κέντρου αισθητικής

Βιβλίο γυμναστηρίων

Βιβλίου χώρου στάθμευσης (αυτοκινήτων, σκαφών)

Βιβλίο ιατρών και οδοντογιατρών

 Σημείωση. Όλα τα παραπάνω πρόσθετα βιβλία  είναι θεωρημένα μέχρι 31/12/2013.

2. Καταργούνται  τα παρακάτω πρόσθετα βιβλία από 1/1/2013:

Καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία που προέβλεπε ο ΚΒΣ. Πρόσθετα βιβλία που προβλέπονται από άλλα βιβλία παραμένουν κανονικά μέχρι νεοτέρας …

Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής

Βιβλίο επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών κλπ

Βιβλίο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ( του ΦΠΑ παραμένει)

Βιβλίο επίσκεψης διαγνωστικών κέντρων   

Βιβλίο επενδύσεων

Βιβλίο Αποθήκευσης

Βιβλίο εισερχομένων συνεργείου αυτοκινήτων

Βιβλίο εντολών Μεσίτη

Βιβλίο πρακτόρων λαχείων

Βιβλίο έργων

Βιβλίο κίνησης rent car, moto

Βιβλίο μεριδολογίου

Βιβλίο φυσιοθεραπευτή και παραϊατρικά επαγγέλματα

Βιβλίο επισκευών εισερχομένων  σκαφών θαλάσσης

Βιβλίο Σχολής οδηγών εντός του αυτοκινήτου ?( θέλει διευκρίνιση)

Σχόλια

Πρόβλημα τι τελικά θα ισχύσει για το βιβλίο των παιδικών σταθμών.  Το βιβλίο επενδύσεων προσοχή πρέπει να τηρείται  όταν  προβλέπεται  Αναπτυξιακούς νόμους. Το βιβλίο μεταχειρισμένων αυτ/των παραμένει ως υποχρέωση του ΦΠΑ, βλ. §45 ν. 2859/00. Καταργήθηκε το πρόσθετο βιβλίο στα κομμωτήρια και γενικά πεντικιουρ και μανικιουρ ). Σχολή οδηγών, παραμένει το βιβλίο για την θεωρητική εκπαίδευση και φαίνεται καταργείται εντός του αυτοκινήτου.  Τέλος,  γενικά παραμένουν τα βιβλία που ορίζονται από άλλους νόμους πέραν του ΚΒΣ. Αναμονή λοιπόν της ερμηνευτικής ….

   Επίσης πολλά ερωτήματα υπάρχουν τι θα γίνει με την πολ 1083/03 αν συνεχίσει να ισχύει ή όχι. Εκτιμούμε ότι μάλλον θα συνεχίσει αλλά να περιμένουμε τι τελικά θα πούν.

 

5. Ο Λ. 94   (Βιβλίο Αποθήκης)

1. Σαν βιβλίο αποθήκης δεν αναφέρεται πλέον, αλλά αποκαλείται ο λ. 94 της ομάδας 9 του ΕΓΛΣ. Δεν υπάρχει πλέον καμιά εξαίρεση για τήρηση, ενώ πριν υπήρχαν. ( υπενθυμίζουμε την απαλλαγή τήρησης από  ελαιοτριβείο, καπνοβιομηχανικά, εστιατόριο, κλπ)

2. Πιθανολογούμαι ότι θα είναι η καρτέλα (μερίδες) της τελευταίας βαθμίδας του Λ. 94 που τηρεί η επιχείρηση, πχ  Λ. 94.20.00.00, εμπ/τα α είδος , 94.21.00.00 προϊόντα έτοιμα, 94.23.00.00 Παραγωγή σε εξέλιξη,  94.24.00.01 πρώτες ύλες κλπ,. Από το κείμενο το νόμου δεν αποσαφηνίζεται αν θα τηρείται διπλογραφικά ή απλογραφικά???. Για όσους γνωρίζουν από λογιστική, φαντάζει τουλάχιστον παράξενο να τηρηθεί απλογραφικά ? …..  

3. Το όριο παραμένει στο ποσό 5.000.000,00 .

4. Ο Λ.94 θα εκτυπώνεται σε αθεώρητο βιβλίο (τέλος τα θεωρημένα  cd-rom)

5. Μια εμπορική επιχείρηση ή μια με βιομηχανικό κλάδο τηρεί τον λ. 94, όταν ο λ. 70 στη πρώτη  ή ο λ.71 στη δεύτερη υπερβούν το όριο των 5 εκ. ευρώ. Ο κάθε κλάδος κρίνεται αυτοτελώς. Αν είναι μικτή (εμπορικός και βιομηχανικός κλάδος) για να τηρηθεί  ο λ.94 και από τους δυο κλάδους πρέπει ο λ.70 και ο λ. 71 να υπερβούν το ποσό των 5.000.000,00 και δύο, διαφορετικά, θα τηρηθεί μόνον για τον κλάδο που υπερέβη το όριο.  Εφαρμογή. Έστω α) στις 31/12/12 τα ακαθάριστα έσοδα από την εμπορία είναι 4.900.000 και τον βιομηχανικό κλάδο 6.000.000. Θα τηρηθεί ο Λ. 94 μόνο για τον βιομηχανικό κλάδο. β) στις 31/12/12 τα ακαθάριστα έσοδα από την εμπορία είναι 5.100.000 και τον βιομηχανικό κλάδο 4.500.000. Θα τηρηθεί ο Λ. 94 μόνο για τον εμπορικό κλάδο.

6. Καταργείται το βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου και Τεχνητών προδιαγραφών. Αν όμως από τον έλεγχο ζητηθούν οι ΄΄ συνταγές ΄΄  τότε υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης ( να δοθούν). Μπορεί τα βιβλία αυτά να καταργούνται ή να απλουστεύονται, αλλά μια μονάδα για να επιβιώσει πρέπει να τα τηρεί. Είναι δυνατόν να επιβιώσει μια επιχείρηση χωρίς να έχει βιβλίο αποθήκης, να μην γνωρίζει τα αποθέματά της;;; κλπ. Κατά συνέπεια για λόγους οργανωτικούς, κοστολογικούς, παραμονής στην αγορά κλπ  είναι απαραίτητα. Εξάλλου, μπορεί ένα βιβλίο να μην υποχρεώνεται από τον Κώδικα και να τηρείται προαιρετικά, αν όμως υποπέσει στην αντίληψη του  ελέγχου και ζητηθεί εκτύπωση, υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης. 

7. Ενημερώνεται στο χρόνο των ημερολογίων και όχι πλέον σε 10 μέρες κλπ

8. Το κόστος στο τέλος της χρήσης;;.(  υπάρχει κενό….)

9. Καταργείται η ΕΛΒ. Θα ισχύουν οι αποφάσεις της μέχρι της λήξεώς των. Άγνωστο τι θα γίνει με επί μέρους λύσεις που είχαν δοθεί για super market, κλπ  με τις οποίες ορίζονταν ειδικός τρόπος τήρησης ή διάφορος.

10. Ένα σημείο που θα δημιουργήσει πολλές προστριβές είναι η διάταξη που αναφέρει για διαρκή ποσοτική απογραφή των αποθεμάτων. Συνεχής απογραφή.???. Συνεχής κοστολόγηση??? Αν αυτό δεν είναι επαχθέστερη υποχρέωση τότε τι είναι???.  Επί τω βελτίω ή επί τω χειρίστω ?? Να δούμε τελικά τι θα λέει η ερμηνευτική…….

11. Τα Δελτία Εσωτερικής Διακίνησης (ΔΕΔ) δεν αναφέρονται σαν υποχρέωση, αλλά η έκδοσή τους είναι απαραίτητη.

12. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έγινε μια μεγάλη τομή στο πάλαι ποτέ βιβλίο Αποθήκης. Να δούμε τελικά αν θα είναι επί το καλλίτερο των λογιστηρίων και κατ επέκταση των επιχειρήσεων.

 

6. Ενημέρωση βιβλίων

1. Το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων κάθε τρίμηνο και μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Πχ το Α΄ τρίμηνο του 2013  μέχρι στις 26/4/13  και σε πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι 30/4/13.

2. Ημερολόγια μέχρι τέλους του επόμενου μήνα, πχ ο Ιανουάριος του 2013 μέχρι 28/2/2013

3. Λ. 94, όπως και  τα ημερολόγια

4. Ποσοτική απογραφή μέχρι 20/2, δεν άλλαξε τίποτε, αλλά έχουμε αλλαγή στις  αξίες με νέα προθεσμία  μέχρι την υποβολή της  ΔΦΕ. ( Για βιβλία ΑΕ μέχρι 10/5, για ΟΕ μέχρι 1/4/12, για ατομικές όποτε πάει η δήλωση??). Η κατάσταση ποσοτικής απογραφής είναι πλέον αθεώρητη, να δούμε όμως ειδικά για φέτος στις 20/2/2013 τι θα προβλέπεται στην ερμηνευτική…. Επισημαίνεται ότι για την απογραφή στα Β΄  το όριο των 150.000,00 παραμένει όπως και πέρσι, καθώς  και η απαλλαγή των 52 επαγγελμάτων;;. Προσοχή φέτος τι τελικά θα γίνει για την απογραφή των Β κατηγορίας, αν δηλαδή στις 20/2/12 θα είναι η απογραφή ποσοτικά και με αξίες ή μόνον ποσοτικά. Θα λυθεί με την ερμηνευτική. Εκτιμούμε ότι φέτος μάλλον θα ισχύσει ότι και πέρσι. Αναμονή…… Με δεδομένο ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τελικά πάει την άνοιξη του 2013 ορίζεται ότι η δήλωση ΦΕ θα υποβάλλεται από την 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30/6/12, η απογραφή σε αξίες θα πάει μέχρι …30/6???????????

5. Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή του προγράμματος μπορεί η ενημέρωση να φτάσει μέχρι και την υποβολή της δήλωσης ΦΕ, χωρίς γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. ??

 

7. Στοιχεία

1. Δελτίο Αποστολής. (§5).

Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές από πριν. Συνεχίζει να είναι θεωρημένο όταν εκδίδεται χειρόγραφα και σημαίνεται με τον μηχανισμό επί μηχανογραφικής έκδοσης ΕΑΣΦΔΣΣ). Επίσης είναι θεωρημένο και όταν εκδίδεται και είναι συνενωμένα με στοιχεία αξίας. (ΔΑ-ΑΛΣυναλλαγών,  ΔΑ-ΤΙΜ,  κλπ). Με δεδομένο ότι καταργήθηκε το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, εκδίδεται πάντα ΔΑ όταν παραλαμβάνονται αγαθά  στην έδρα και είναι ασυνόδευτα. Ορίζονται και απαριθμούνται οι περιπτώσεις που δεν θα εκδίδεται το ΔΑ μέσα στο νόμο και όχι με τις διάφορες πολ που είχαμε μέχρι σήμερα (8§5). Επίσης σχετικά με τις αγορές των αγροτικών προϊόντων επανήλθε πάλι το παλιό καθεστώς. Δεν απαιτείται πλέον υποχρεωτικά η έκδοση ΤΙΜ αγοράς - ΔΑ σε κάθε περίπτωση από την επιχείρηση όταν παραλαμβάνει από αγρότη και έχει εκδοθεί από αυτόν ΔΑ. Ήταν μια διάταξη που από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι  ήταν άστοχία…?..  Καταργήθηκε η αναγραφή στα ΔΑ που εκδίδουν οι αγρότες για τις πωλήσεις οπωρολαχανικών της αξίας( παραμένει μόνο η ποσότητα).  Παρέχεται η δυνατότητα  να τηρείται Θεωρημένο βιβλίο κινητής αποθήκης στα αυτοκίνητα αντί του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής και δεν χρειάζεται απόφαση προϊσταμένου. Επίσης δεν απαιτείται η αναγραφή της Δ.Ο.Υ και του επαγγέλματος  των συμβαλλομένων στο ΔΑ και στο τιμολόγιο. Περαιτέρω δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού του ΔΑ στο τιμολόγιο και αντίστροφα. (καλό είναι να συνεχίζεται αυτό και ας μην προβλέπεται από τον νόμο γιατί εξυπηρετεί και έτσι γνωρίζουμε ότι έχουν τιμολογηθεί όλα τα ΔΑ).

2.Τιμολόγιο (§6).

Ισχύουν οι διατάξεις σχεδόν όπως και πριν. Είναι θα λέγαμε ότι είναι  άθικτο. Το τιμολόγιο από 1/1/2013 είναι αθεώρητο  είτε αφορά χονδρικές πωλήσεις αγαθών,  είτε παροχή υπηρεσίας. Εκδίδεται σε κάθε περίπτωση όταν αφορά συναλλαγή σε άλλο επιτηδευματία.  Αυτό σημαίνει ότι και οι ΕΕ που μέχρι τώρα εξέδιδαν ΑΠΥ θα εκδίδουν από 1/1/2013 για κάθε επαγγελματική αμοιβή  που προέρχεται από υπόχρεους τήρησης απεικόνισης συναλλαγών αθεώρητο τιμολόγιο. Άρα, κατά συνέπεια δεν προβλέπεται η έκδοση ΑΠΥ από ΕΕ ή από τηρούντες πρόσθετα βιβλία όταν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες για επαγγελματική εξυπηρέτηση ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ. .Αυτό σημαίνει ότι πχ λογιστής θα εκδίδει τιμολόγιο αθεώρητο για αμοιβές από πελάτες που είναι επαγγελματίες, ενώ για αμοιβές από ιδιώτες θα εκδίδει θεωρημένη ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσιών. Ο ιατρός να δούμε τι θα γίνει με την πολ. 1083/03 αν συνεχίσει να ισχύει, αλλά σε κάθε περίπτωση για υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ θα εκδίδει τιμολόγιο αθεώρητο. Τα συνεργεία αυτοκινήτων με την κατάργηση του πρόσθετου θα εκδίδουν ΑΛΣ με ΦΤΜ για τους ιδιώτες και τιμολόγιο αθεώρητο για τους επαγγελματίες. Το ίδιο και τα ξενοδοχεία για τα οποία παραμένει το πρόσθετο θα εκδίδουν ΑΛΣ για ιδιώτες και τιμολόγιο αθεώρητο για τους επαγγελματίες.  Μια σημαντική αλλαγή είναι επίσης ότι δεν απαιτείται πλέον η έκδοση τιμολογίου ΄΄ανάποδου΄΄ επί άρνησης έκδοσης υπόχρεου, αλλά μόνο η γνωστοποίηση (αναγγελία)  στη Δ.Ο.Υ. Στην προκειμένη περίπτωση τίθεται θέμα με τι παραστατικό θα γίνεται εγγραφή στα βιβλία.. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα  λοιπόν ότι θα γίνεται με την γνωστοποίηση η οποία εξυπακούεται ότι θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του τιμολογίου. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού του ΔΑ στο τιμολόγιο και αντίστροφα. Δεν απαιτείται πλέον η έκδοση τιμολογίου για είσπραξη ΦΠΑ, έμμεσων φόρων κλπ, αλλά παραμένει όμως η υποχρέωση για επιδοτήσεις κλπ. Επίσης όπως και στο ΔΑ  δεν απαιτείται η αναγραφή της Δ.Ο.Υ και του επαγγέλματος  των συμβαλλομένων στο τιμολόγιο. Μπαίνουμε στην εποχή .. .. της e-doy, του  elenxis  και των συγχωνεύσεων των εφοριών  ( που όπως φαίνεται όπου νάναι φτάνει) και η αναγραφή αυτών των στοιχείων  θα είναι πλέον  πλεονασμός.  Το όριο για δαπάνες (όχι αγορές εμ/μων) για τις οποίες δεν χρειάζεται τιμολόγιο αλλά αρκεί Απόδειξη λιανικής, ανέβηκε από 50,00 στα 100,00. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ εκπίπτει κανονικά, ας είναι  απόδειξη λιανικής. Τέλος δεν προβλέπεται η έκδοση εκκαθάρισης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για λογ/σμό τρίτου..

Προσοχή. Όλα τα παραπάνω με την επιφύλαξη μήπως ερμηνευτούν διαφορετικά με την κυκλοφορία της ερμηνευτικής.

 Επίσης έχουν προστεθεί και οι ακόλουθες νέες ενδείξεις:
 Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο. Aκόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.A., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή διάταξη της Oδηγίας 2006/112/EK, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό.
β) Eπί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Kώδικα Φ.Π.A. (ν. 2859/2000, A΄ 248).
γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Kαθεστώς περιθωρίου - Tαξιδιωτικά πρακτορεία».
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.A. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Kώδικα Φ.Π.A., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο A.Φ.M. του.
ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά «Aντίστροφη επιβάρυνση».
στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Kαθεστώς περιθωρίου - Mεταχειρισμένα αγαθά», «Kαθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή «Kαθεστώς περιθωρίου - Aντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως».
3.Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ((EDI)

Προβλέπει την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου καθώς και Απόδειξης Λιανικής Συναλλαγών. Η χρήση του ηλεκτρονικού φορολογικού στοιχείου προϋποθέτει την αποδοχή από τον παραλήπτη. O εκδότης πρέπει να διασφαλίσει την ακεραιότητα και αυθεντικότητα μέχρι  να φθάσει στον παραλήπτη. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο εφαρμόζεται και σήμερα αλλά αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό στο  σύνολο των διακινουμένων τιμολογίων. Ως είναι φυσικό ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής δεν υφίσταται γιατί πρέπει να συνοδεύει τα αγαθά……?………

4.Απόδειξη Λιανικής ( §7 ).

Αλλαγή της επωνυμίας. Μέχρι τώρα είχαμε ΑΛΠ και ΑΠΥ. Από 1/1/2013 θα έχουμε Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγών για λιανικές πωλήσεις αγαθών και λιανική παροχή υπηρεσιών. Η Απόδειξη Λιανικής για την παροχή υπηρεσιών είναι θεωρημένη μέχρι 31/12/13. Τα αποθέματα που τυχόν υφίστανται μάλλον θα πουν να εκδοθούν μέχρι εξάντλησης. Σε μηχανογραφική έκδοση θα πρέπει από 1/1/2013 να τροποποιηθούν οι επωνυμίες των φορολογικών στοιχείων. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα δοθεί ως είναι εύλογο μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Υπόχρεοι που μέχρι τώρα είχαν βιβλία πρόσθετα και από 1/1/2013 καταργείται η τήρηση πρέπει για τις λιανικές πωλήσεις να προμηθευτούν ΦΤΜ εάν δεν είχαν πριν, όπως συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. Επίσης υπήρχαν επαγγέλματα όπως αυτά με την οικοδομή που απαλλάσσονταν από ΦΤΜ ( ξυλουργοί, μπετατζήδες κλπ) θα συνεχίσουν τώρα  να εκδίδουν Αποδείξεις λιανικής αθεώρητες και τιμολόγια αθεώρητα για τα τεχνικά έργα. (χαράς ευαγγέλια?) Εξυπακούεται  ότι για έργα χωρίς υλικά θα εκδίδουν αθεώρητο τιμολόγιο και Απόδειξη Λιανικής θεωρημένη για έργα χωρίς υλικά σε ιδιώτες). Για τους ΕΕ αναφερόμαστε στην προηγούμενη παράγραφο στο τιμολόγιο, και τι τελικά θα γίνει με την πολ. 1083/03. Για τους ΕΕ καταργείται η υποχρέωση της αναγραφής του είδους των παρερχομένων υπηρεσιών στις Αποδείξεις Λιανικής που εκδίδουν οι ιατροί

Επισήμανση. Η Απόδειξη Λιανικής για την παροχή υπηρεσιών είναι Θεωρημένη, καθώς και τα εισιτήρια. (και αυτό μέχρι 31/12/13)

 5.Φορτωτική ( §8 ).

Είναι αντιγραφή του άρθρου 16 του ΚΒΣ. Τώρα όσον αφορά τον αριθμό του  άρθρου που έλαβε στον ΚΦΑΣ, έλαβε τον αριθμό 8. δηλαδή 16/2=8 ??. Η Φορτωτική είναι αθεώρητη και καταργείται εντελώς σαν φορολογικό στοιχείο από 1/1/14. Επειδή η φορτωτική είναι ισοδύναμος   με το τιμολόγιο, θα αντικατασταθεί από το Τιμολόγιο (invoice) . Επίσης ο εκτελών διεθνείς μεταφορές μπορεί να εκδίδει ισοδύναμα στοιχεία (cmr)  ( 8§8 ).

6. Απόδειξη αυτοπαράδοσης ( 8§12 ).

Δεν υπάρχουν αλλαγές

7. Διπλότυπη Έκδοση Δαπάνης  (ΔΕΔ) ( 8§13 ).

Δεν αναγράφεται το όριο, αλλά συμπεραίνουμε ότι θα είναι το ποσό των 10.000,00. Παρέχεται η δυνατότητα  σύνταξης κατάστασης αντί έκδοσης Απόδειξης για την παράδοση δώρων αξίας μέχρι 150,00.

 

8. Μηχανογραφικά Βιβλία.

1. Νέα υποχρέωση για τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας, όπου σε ειδικό Ηλεκτρονικό  Φάκελο θα τηρούνται, ισοζύγια, Ημερολόγια, Μητρώο Παγίων, απογραφή κλπ, . Δεν ισχύει για τα Β κατηγορίας. Σε περίπτωση ελέγχου λοιπόν θα αντιγράφουν το αρχείο, θα το φορτώνουν στο ΕΣΚΟΡΤ και θα βλέπουν τα  ΄΄αδύνατα΄΄  σημεία. Πιθανόν αργότερα να ζητηθεί να  στέλνετε  και ηλεκτρονικά.

2. Καταργείται η θεώρηση και η εκτύπωση της Μηνιαίας Κατάστασης βιβλίου Εσόδων Εξόδων. Θα εκδίδεται πλέον σε αθεώρητο το Βιβλίο Εσόδων Εξόδων και μάλιστα δεν προβλέπεται και προθεσμία. Αλλά όποτε ζητηθεί από τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον από 1/1/13 παράβαση για μη επίδειξη βιβλίων στον προληπτικό έλεγχο, αλλά υπάρχει η παράβαση της μη προσκόμισης ύστερα από πρόσκληση…?

3. Καταργείται η θεώρηση του Ισοζυγίου λογ/σμών, cd-rom αποθήκης, απογραφών και ισολογισμών,  

4. Τι θα γίνουν όμως τα άγραφα θεωρημένα βιβλία, πιθανόν να πουν να εκτυπωθούν μέχρι της οριστικής εξάντλησής τους. Αναμονή.

5. Σχετικά με τη τήρηση βιβλίων με βάσει τα ΔΛΠ δεν υπάρχουν αλλαγές.

 

9. Εξόφληση στοιχείων  - διασταύρωση

Παραμένει το όριο των 3.000,00 για εξόφληση με επιταγή ή κατάθεση σε τράπεζα. Το ίδιο όριο είναι και για αγρότες. Η εξόφληση όμως του αγρότη για ποσό πάνω από 3.000,00 θα πρέπει η επιταγή να είναι ίδια και όχι πελατείας. Για ιδιώτες παραμένει το όριο στις 1.500,00. Το  όριο πχ  ισχύει για κάθε εξόφληση που γίνεται από 1/1/13 και όχι να εκδοθεί το τιμολόγιο από 1/1/13 και μετά. Επιτρέπεται πλέον συμψηφισμός απαιτήσεων –υποχρεώσεων, πχ μεταφορά του λ. 30.00 Βασιλείου   στον 50.00 Βασιλείου  και πληρωμή του υπολοίπου. Στα έγγραφα των τραπεζών (καταθέσεις κλπ) και για ποσά άνω των 12.000,00 απαιτείται το ΑΦΜ του συμβαλλόμενου. Στις επιταγές ανεξαρτήτου ποσού απαιτείται το ΑΦΜ του εκδότη και του τελευταίου κομιστή, το ίδιο και για τις επιταγές που προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ.

 

10. Θεωρημένα  Βιβλία

Παραμένουν  βιβλία θεωρημένα τα  παρακάτω:

1. Τα πρόσθετα βιβλία

2. Το Βιβλίο κινητής αποθήκης επί οχημάτων

3. Βιβλίο συντηρήσεως ΦΤΜ  ( Νόμος ΦΤΜ)

4. Ημερολόγιο διαφημίσεων  

5. Παράδοσης κτισμάτων

6. Κοστολογίου οικοδομής

Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική.

Σημείωση :  Το Ημερολόγιο μεταφοράς  (πολ 1144/92) εκτιμούμε ότι θα είναι αθεώρητο. Να δούμε την ερμηνευτική.

 

11. Θεωρημένα στοιχεία.

(Επί μηχανογραφικής έκδοσης θα σημαίνονται  με ΕΑΦΔΣΣ).

1. Δελτίο Αποστολής, ΔΑ-ΤΙΜ και γενικά κάθε συγχώνευση με στοιχείο αξίας

2. Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής

3. Απόδειξη Λιανικής για την παροχή υπηρεσιών

4. Εισιτήρια για κέντρα διασκέδασης κλπ

5. Απόδειξη κομίστρου σε ιδιώτες όταν έχουμε ΗΜ

 

12. Τι καταργήθηκαν από τον ΚΒΣ

1. Το κύρος των βιβλίων (προβλέπεται στον ΚΦΕ)

2. Η διαχειριστική περίοδος(προβλέπεται στον ΚΦΕ)

3. Το απόρρητο (προβλέπεται στον ΚΦΕ)

4. Κατάσχεση (προβλέπεται στον ΚΦΕ)

5. Καταργείται η θεώρηση (διάτρηση) των βιβλίων εκτός των πρόσθετων. (αναφερόμαστε)

6. Καταργείται η υποχρέωση της υποβολής του Ισοζυγίου λογ/σμών. (βλ. Ηλεκτρονικός φάκελος)

7. Η συγκεντρωτική τιμολογίων δεν θα υποβάλλεται αν τα στοιχεία διαβιβάζονται στην ΓΓΠΣ

8. Τα ασφάλιστρα δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη συγκεντρωτική τιμολογίων .

9. Καταργήθηκε το εγχειρίδιο οδηγιών για το λογισμικό.

10. Η κατάσταση με την έκδοση δελτίων κίνησης  των τουριστικών λεωφορείων

11. κλπ

 

13. Αγρότες

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ υποχρεώνονται στη τήρηση βιβλίων από 1/1/14. Αυτό σημαίνει ότι θα πάνε στο κανονικό καθεστώς χωρίς την θέλησή τους. Δεν αποσαφηνίζεται όμως αν θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Δηλαδή έστω και μια έλιά θα τηρούνται βιβλία;;; Διέρρευσε με τζίρο άνω των 22.000,00.   Ίδωμεν….. Εκτιμάται ότι στην χώρα μας δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα περίπου 1.010.000,00 άτομα από τους οποίους 400.000,00 είναι  κατ κύριο επάγγελμα. Να υποχρεωθούν σε βιβλία 1.000.000 άτομα είναι παράλογο, άρα κάποιο φίλτρο θα μπει. Ότι και να γίνει είναι μια νέα αγορά που θα προσθέσει εισόδημα στον κλάδο. Με τη τήρηση των βιβλίων θα σταματήσει επιτέλους και το φαινόμενο της παραβατικής συμπεριφοράς με κατάθεση τιμολογίων εικονικών για την είσπραξη ΦΠΑ από μερίδα αγροτών.

 

14. Λοιπά

1. από 1/1/2014 δεν θα θεωρείται  από την εφορία κανένα φορολογικό στοιχείο.

2. Από 1/1/14 δεν θα υπάρχουν πρόσθετα βιβλία

3. Τα στοιχεία των συμβαλλομένων θα επιβεβαιώνονται από βάση της ΓΓΠΣ. Ήδη αυτό γίνεται.

4. Περιορίζονται οι εξουσίες του Προϊσταμένου της Δ.O.Y. για παροχή εγκρίσεων πλην των περιπτώσεων της μη έκδοσης Δελτίου Aποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του, μη θεώρησης φορολογικών στοιχείων του υπόχρεου που έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από πάσης φύσεως φόρους και δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις από παρακρατούμενους φόρους κ.λπ.

5. Tέλος, με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14§1 ορίζεται ότι  κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές…. Σημαντική διάταξη.
 

15. links
1. To κείμενο του νόμου

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474

2.Ανάλυση  Κ. Γραβιά, - Κ. Νιφηρόπουλου – Κ. Κουλογιάννη

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15157

3. EDI  Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

http://www.taxheaven.gr/default/widgets/keywordresults/tag/74

 

                                                                               Eumilos   23/12/2012

 

Σημειώσεις:

1.  Σε κάθε περίπτωση με την έκδοση της Ερμηνευτικής θα επανέλθουμε για διόρθωση τυχόν λαθών, παραλείψεων, κλπ με  updated

Προσπαθήσαμε να …. απεικονίσουμε το  Κώδικα Φορολογικής  Απεικόνισης συναλλαγών, όσο πιο απλά  γίνεται και επισημαίνουμε την επιφύλαξή  μας μέχρι έκδοσης της ερμηνευτικής. Αν ήθελαν  εμφιλοχωρήσει λάθη με χαρά μας να διορθωθούν… για αποφυγή …. ζημιών…?..  

2. Στις μεταβατικές διατάξεις ορίζονται ότι θα καταργηθούν τα άρθρα 8, 7 και 5 από 1/1/14 (14§5). Εντάξει για τη φορτωτική (άρθρο 8)  εξηγήσαμε, αλλά να καταργηθεί και το άρθρο 7 η Απόδειξη Λιανικής συναλλαγών. Δεν ξέρω τι θέλει να πει και τι εννοεί ο νομοθέτης. Καταργεί επίσης και το άρθρο 5 το Δελτίο Αποστολής?????

Ίσως κάτι να ξέρουν ή  έχασαν τον … μπούσουλα ?????

 

Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα,

Ευτυχισμένος το νέο  έτος 2013,

Υγεία,

και επί τέλους η χώρα μας να βρει το δρόμο της προόδου

 και  της πολυπόθητης  ανάπτυξης….

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Κανονικά τιμολόγιο αθεώρητο σύμφωνα με τον νέο κώδικα... αλλά ίσως η ερμηνευτική να λέει άλλα.. (την εξάντληση δηλαδή των ήδη θεωρημένων)..

Αν δεν μπορείτε να  καθυστερήσετε την έκδοση προς επιτηδευματίες, μέχρι την έκδοση της ερμηνευτικής, κι εγώ θα πρότεινα να συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο, καθώς πιθανότατα θα δώσουν περίοδο προσαρμογής.

Κανονικά και οι ΑΠΥ (της 1083/2003)  θα πρέπει να μετανομαστούν σε Απόδειξη Λιανικής, εγώ το έχω κάνει μόνο σε όσους χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό... 

Ελλάς το Μεγαλείο σου....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest μελινα

με τα συνεργεια αυτοκινητων τι θα κανουμε να τους πουμε να παρουν φτμ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

εγώ περιμένω την ερμηνευτική και δεν κάνω τίποτα

+1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Από ενημέρωση που έστειλε πριν λίγο η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και με έντονα κόκκινα γράμματα διαβάζω:

Επισημαίνουμε ότι για τα καταργούμενα βιβλία (πχ παιδικοί σταθμοί) έπρεπε ήδη να είχαν θεωρηθεί ΑΠΥ (αποδείξεις λιανικής για παροχή υπηρεσιών) ή να ρυθμιστούν ανάλογα οι ΦΤΜ.

Ε, για να το λένε, κάτι παραπάνω θα ξέρουν... :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

παιδια καλο μεσημερι.εχω συνεργειο αυτοκινητων.ερχεται ιδιωτης αλλαγη λαδια μπουζι.τι κοβω για εργασια και τι για υλικα;;;(ΕΧΩ ΦΤΜ).δυο διαφορετικες αποδειξεις;;;

Αντιστοιχα η ιδια ερωτηση για εκδοση τιμολογιων σε επαγγελματια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΕ ΔΙΑΦΩΤΗΣΕΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΨΕΤΕ ΣΡ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Από ενημέρωση που έστειλε πριν λίγο η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και με έντονα κόκκινα γράμματα διαβάζω:

Επισημαίνουμε ότι για τα καταργούμενα βιβλία (πχ παιδικοί σταθμοί) έπρεπε ήδη να είχαν θεωρηθεί ΑΠΥ (αποδείξεις λιανικής για παροχή υπηρεσιών) ή να ρυθμιστούν ανάλογα οι ΦΤΜ.

Ε, για να το λένε, κάτι παραπάνω θα ξέρουν... :ph34r:

επίσης έχουν κι αυτό:

Από 01/01/2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ΚΦΑΣ και ως σήμερα δεν έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Οι Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν στοιχεία στις επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης ερμηνευτικής εγκυκλίου, με αποτέλεσμα να έχουμε καθημερινά προστριβές συναδέλφων – Λογιστών με υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.
 
Παρακαλούμε να δοθεί, με επείγουσα ανακοίνωσή σας, μία τρίμηνη περίοδος προσαρμογής στις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ που έχουν εφαρμογή από 01/01/2013 προκειμένου να εξομαλυνθεί η δημιουργηθείσα κατάσταση.
 
 
..... ότι ξέρουν .... ξέρουμε!!! :blink: :blink:
Καλησπέρα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θα σας πω το εξής που είναι απόκτημα της λιγοστής εμπειρίας μου στο επάγγελμα. Πάντα, όταν το Υ.Ο. θέλει να καλύψει δικές του αδυναμίες, ελλείψεις κ.λπ., δίνει παρατάσεις στην έναρξη εφαρμογής κάποιων διατάξεων. Όχι φυσικά για την αποφυγή ταλαιπωρίας των φορολογουμένων κ.λπ. όπως συνήθως διατείνεται (αυτό είναι κατ επίφαση), αλλά για να διορθώσει την εσωτερική του οργάνωση, να προλάβει να ενημερώσει τις Δ.Ο.Υ. κ.λπ..

Θα δείτε λοιπόν ότι στην περίφημη "ερμηνευτική" εγκύκλιο του Κ.Φ.Α.Σ., θα προβλέπεται παράταση στην έναρξη ισχύος των διατάξεων προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και οι υπηρεσίες. Εν ολίγοις, μην αγχώνεστε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Παρόλα αυτά, υπάρχουν προϊστάμενοι (ή εντεταλμένοι υπάλληλοι) ΔΟΥ που χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση και με υπερβάλλοντα ζήλο, δεν θεωρούν βιβλία ή στοιχεία, χωρίς ταυτόχρονα να είναι σε θέση όπως όλοι μας, να απαντήσουν σε ερωτήματα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία συναδέλφων να "χτυπάει" ... κόκκινο.

 

Καλησπέρα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Παρόλα αυτά, υπάρχουν προϊστάμενοι (ή εντεταλμένοι υπάλληλοι) ΔΟΥ που χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση και με υπερβάλλοντα ζήλο, δεν θεωρούν βιβλία ή στοιχεία, χωρίς ταυτόχρονα να είναι σε θέση όπως όλοι μας, να απαντήσουν σε ερωτήματα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία συναδέλφων να "χτυπάει" ... κόκκινο.

 

Καλησπέρα.

 

Θα μπορούσε κάποιος υπάλληλος όσο καλή διάθεση και να έχει να θεωρήσει  σήμερα για  παράδειγμα απόδειξη λιανικών συναλλαγών (όπως αυτή προβλέπεται από 1.1.2013); Υπάρχει σχετικός κωδικός; Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες της διοίκησης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Οι ΔΟΥ γνωρίζουν ότι και εμείς.

Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να πει κανείς ότι, δεν μπορούν να θεωρήσουν τίποτα.

Ούτε αυτά που προβλέπονταν από τον ΚΒΣ, ούτε αυτά που προβλέπονται από τον ΚΦΑΣ (εάν δεν υπάρχουν οδηγίες, κωδικοί κλπ).

Είναι κατά την ταπεινή μου άποψη, το απόλυτο αδιέξοδο.

Θα μπορούσαν βέβαια μέχρι νεωτέρας (διευκρινήσεων, παράτασης εφαρμογής κλπ), να θεωρούν τα του ΚΒΣ, για αποφυγή προστριβών, ταλαιπωρίας και διευκόλυνσης εμπορικών κλπ συναλλαγών των επιχειρηματιών, αλλά και των συναδέλφων. Αλλά ποιος νοιάζεται γι' αυτά ...

 

Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω στην προηγούμενή μου τοποθέτηση ότι ακόμη γίνεται η παραδοσιακή "συλλογή", προβλημάτων και "κενών" που προκύπτουν από τις (εκάστοτε) νέες διατάξεις, μέσω των ερωτημάτων συναδέλφων, στα ανά την Ελλάδα σεμινάρια, ώστε μετά από ένα ορισμένο διάστημα, να βγει μια αναμενόμενη ερμηνευτική ΠΟΛ και να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες τοποθετήσεις - επεμβάσεις - θέσεις, στις "παιδικές αρρώστιες" αυτών των (και των εκάστοτε) νέων διατάξεων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 

επίσης έχουν κι αυτό:

Από 01/01/2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ΚΦΑΣ και ως σήμερα δεν έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Οι Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν στοιχεία στις επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης ερμηνευτικής εγκυκλίου, με αποτέλεσμα να έχουμε καθημερινά προστριβές συναδέλφων – Λογιστών με υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.
 
Παρακαλούμε να δοθεί, με επείγουσα ανακοίνωσή σας, μία τρίμηνη περίοδος προσαρμογής στις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ που έχουν εφαρμογή από 01/01/2013 προκειμένου να εξομαλυνθεί η δημιουργηθείσα κατάσταση.
 
 
..... ότι ξέρουν .... ξέρουμε!!! :blink: :blink:
Καλησπέρα

 

Καλησπέρα συνάδελφε, το γράφω ειρωνικά, επειδή ακριβώς δεν καταλαβαίνω τι παραπάνω γνωρίζουν άραγε αυτοί ώστε να εκδίδουν οδηγίες και μάλιστα σε αυτό το ύφος. Όλοι (δεν) γνωρίζουμε τα ίδια και περιμένουμε πότε θα έρθουν οι διευκρινίσεις. Ειδικά για τους παιδικούς σταθμούς, στο σεμινάριο που οι ίδιοι διοργάνωσαν, ο Σαΐτης είπε ότι απαιτείται διευκρινιστική εγκύκλιος.

Κουράγιο, θα περάσει ( ; ) κι αυτό...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα συνάδελφε, το γράφω ειρωνικά, :)  επειδή ακριβώς δεν καταλαβαίνω τι παραπάνω γνωρίζουν άραγε αυτοί ώστε να εκδίδουν οδηγίες και μάλιστα σε αυτό το ύφος. Όλοι (δεν) γνωρίζουμε τα ίδια και περιμένουμε πότε θα έρθουν οι διευκρινίσεις. Ειδικά για τους παιδικούς σταθμούς, στο σεμινάριο που οι ίδιοι διοργάνωσαν, ο Σαΐτης είπε ότι απαιτείται διευκρινιστική εγκύκλιος.

Κουράγιο, θα περάσει ( ; ) κι αυτό...

Κι αυτό..!!  :rolleyes: :rolleyes:

κουράγιο συνάδελφε.

Την καλησπέρα μου..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε ερωτηση μου σε ΔΟΥ για τα προσθετα βιβλια μου ειπαν οτι περιμενουν την ερμηνευτικη. Σε πελάτη μου συνεργείο αυτοκινήτων του είπα να συνεχίσει με το παλιο σύστημα και ο Θεός βοηθός....Αν εχω καταλάβει καλά θα πρέπει να τον βάλω να αγοράσει ταμειακή, να θεωρήσει ΑΛΣ για παροχή (που δεν υπάρχει ακομη σχετικό εντυπο) και να κόβει ΤΙΜ. αθεωρητα για αντ/κα και παροχη χονδρικής?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε ερωτηση μου σε ΔΟΥ για τα προσθετα βιβλια μου ειπαν οτι περιμενουν την ερμηνευτικη. Σε πελάτη μου συνεργείο αυτοκινήτων του είπα να συνεχίσει με το παλιο σύστημα και ο Θεός βοηθός....Αν εχω καταλάβει καλά θα πρέπει να τον βάλω να αγοράσει ταμειακή ή  να θεωρήσει ΑΛΣ για παροχή (που δεν υπάρχει ακομη σχετικό εντυπο) και να κόβει ΤΙΜ. αθεωρητα για αντ/κα και παροχη χονδρικής?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε ερωτηση μου σε ΔΟΥ για τα προσθετα βιβλια μου ειπαν οτι περιμενουν την ερμηνευτικη. Σε πελάτη μου συνεργείο αυτοκινήτων του είπα να συνεχίσει με το παλιο σύστημα και ο Θεός βοηθός....Αν εχω καταλάβει καλά θα πρέπει να τον βάλω να αγοράσει ταμειακή, να θεωρήσει ΑΛΣ για παροχή (που δεν υπάρχει ακομη σχετικό εντυπο) και να κόβει ΤΙΜ. αθεωρητα για αντ/κα και παροχη χονδρικής?

Εγώ πάντως εισπνέοντας τον μαγικό καπνό που μου άφησε κληρονομιά η πρόγονός μου Πυθία πιστεύω οτι θα πρέπει να μπεί ταμειακή ή μηχανισμός για τις λιανικές και αθεώρητα χειρόγραφα για χονδρικής.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εγώ πάντως εισπνέοντας τον μαγικό καπνό που μου άφησε κληρονομιά η πρόγονός μου Πυθία πιστεύω οτι θα πρέπει να μπεί ταμειακή ή μηχανισμός για τις λιανικές και αθεώρητα χειρόγραφα για χονδρικής.

τί να μας πει και η θειά σου η Πυθία, αυτοί είναι συγγενείς του φίλου μας από εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=cxUSW38OPtw . . . B)

δεν τους πιάνεις με τίποτα!!! :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

OΣΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ? ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Παρόλα αυτά, υπάρχουν προϊστάμενοι (ή εντεταλμένοι υπάλληλοι) ΔΟΥ που χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση και με υπερβάλλοντα ζήλο, δεν θεωρούν βιβλία ή στοιχεία, χωρίς ταυτόχρονα να είναι σε θέση όπως όλοι μας, να απαντήσουν σε ερωτήματα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία συναδέλφων να "χτυπάει" ... κόκκινο.

 

Καλησπέρα.

 

Θα μπορούσε κάποιος υπάλληλος όσο καλή διάθεση και να έχει να θεωρήσει  σήμερα για  παράδειγμα απόδειξη λιανικών συναλλαγών (όπως αυτή προβλέπεται από 1.1.2013); Υπάρχει σχετικός κωδικός; Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες της διοίκησης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν.

 

Οι ΔΟΥ γνωρίζουν ότι και εμείς.

Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να πει κανείς ότι, δεν μπορούν να θεωρήσουν τίποτα.

Ούτε αυτά που προβλέπονταν από τον ΚΒΣ, ούτε αυτά που προβλέπονται από τον ΚΦΑΣ (εάν δεν υπάρχουν οδηγίες, κωδικοί κλπ).

Είναι κατά την ταπεινή μου άποψη, το απόλυτο αδιέξοδο.

Θα μπορούσαν βέβαια μέχρι νεωτέρας (διευκρινήσεων, παράτασης εφαρμογής κλπ), να θεωρούν τα του ΚΒΣ, για αποφυγή προστριβών, ταλαιπωρίας και διευκόλυνσης εμπορικών κλπ συναλλαγών των επιχειρηματιών, αλλά και των συναδέλφων. Αλλά ποιος νοιάζεται γι' αυτά ...

 

Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω στην προηγούμενή μου τοποθέτηση ότι ακόμη γίνεται η παραδοσιακή "συλλογή", προβλημάτων και "κενών" που προκύπτουν από τις (εκάστοτε) νέες διατάξεις, μέσω των ερωτημάτων συναδέλφων, στα ανά την Ελλάδα σεμινάρια, ώστε μετά από ένα ορισμένο διάστημα, να βγει μια αναμενόμενη ερμηνευτική ΠΟΛ και να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες τοποθετήσεις - επεμβάσεις - θέσεις, στις "παιδικές αρρώστιες" αυτών των (και των εκάστοτε) νέων διατάξεων.

Συνάδελφοι, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στην δική μας Δ.Ο.Υ. Οι συνάδελφοι εφοριακοί δεν έχουν καμιά ενημέρωση από πάνω. Στην ΠΟΛ 1207 αναφέρει ότι θα εκδοθούν ερμηνευτικές οδηγίες (!). Ο Μπάμπης, πολύ σωστά γράφει όσα υπογράμμισα παραπάνω. Ο αγαπητός κ. Κουνάδης το έλεγε επανειλημένα και μακάρι οι μετά από αυτόν ιθύνοντες να ακολουθούσαν την ρήση του. Ας περιμένουμε λοιπόν. Προσωπικά εγώ, όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά συμβουλεύω να συνεχίσουμε για λίγες μέρες με το παλιό καθεστώς. Αλλωστε η αναβολή του Σεμιναρίου του ΟΕΕ της 9-10/1/13 δείχνει  ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα για να ερμηνεύσουν αυτά που νομοθέτησαν. Καληνύχτα σας...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 Ο νόμος για τις ΦΤΜ. Ν. 1808/89

Οι αποδείξεις λιανικής εκδίδονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με χρήση ΦΤΜ, πλην εξαιρέσεων.

Δεν έχουμε ειδικότερη ενημέρωση. Ερμηνευουμε τις διατάξεις γενικά με οτι ισχύει.

 

Πιστεύω να κυκλοφορήσει η εγκύκλιος και να λυθούν τα προβλήματα εφαρμογής και προσαρμογής των νέων διατάξεων.

 

ΥΓ.

Λέτε σε εποχές με ηλεκτρονικά τιμολογια, σε σύνδεση άμεση με το ΤΑΧΙΣ , εξόφληση με χρεωστική κάρτα, με e-doy κλπ (έχουν ανακοινωθεί οτι θα υλοποιηθούν .. και άρχισαν .) θα εκδίδεται η  απόδειξη λιανικής χειρόγραφη;;;;  ? Δεν το νομίζω.......

ΦΤΜ και Μηχανισμοί.

 

Προσπαθώ να κάνω εφαρμογή σε ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΏΝ (Αν δεν είναι στις εξαιρέσεις) για τα πρακτικα μαθήματα οδήγησης

 

για την εκδοση της αποδειξης οταν ο ΚΦΑΣ λέει

 

αρθρο 6 παρ 14

......

 Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.

 

δηλαδή ΦΤΜ σε κάθε όχημα;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Προσπαθώ να κάνω εφαρμογή σε ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΏΝ (Αν δεν είναι στις εξαιρέσεις) για τα πρακτικα μαθήματα οδήγησης

 

για την εκδοση της αποδειξης οταν ο ΚΦΑΣ λέει

 

αρθρο 6 παρ 14

......

 Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.

 

δηλαδή ΦΤΜ σε κάθε όχημα;

 εγω και εγω το ιδιο προβληματισμο, στα θεωρητικα τα αφηνουμε ως εχουν;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 εγω και εγω το ιδιο προβληματισμο, στα θεωρητικα τα αφηνουμε ως εχουν;

και στα φτμ δλδ τωρα με τις αλλαγεσ στα διπλωματα μηχανης θα εχουν αν δεν κανω λαθος μεχρι 4 μηχανες και 1 το αμαξι θα θελουν 5 φτμ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

      Σε συνέχεια της ανάρτησής μας της 23/12/12  κάνουμε μια νέα  απόπειρα με βάση  όλο τον διάλογο που αναπτύχθηκε εδώ καθώς και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μέχρι τώρα και θα  προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, το τι θα μπορεί να λέει η ερμηνευτική που ακόμη εκκρεμεί η κυκλοφορία της. Δεν θα γίνουμε ….. Πυθία, αλλά με βάση τη λογική και το πνεύμα του νομοθέτη, ριψοκινδυνεύουμε τα παρακάτω (Τι  θα έπρεπε...):

Αν και σήμερα είναι τα Φώτα και Φωτισμός..., φαίνεται ότι χωρίς την ερμηνευτική του ΚΦΑΣ δεν θα  έχουμε φώτιση......??....

 

Θέμα 1ο : Υπάρχουν οι παρακάτω Σταθερές :

α) Ο ΚΒΣ καταργήθηκε από 1/1/13. Αυτό είναι αδιάψευστο γεγονός. Πρέπει να το χωνέψουμε…?. Υπάρχει πλέον  ένας νέος νόμος και αρχίζει από το μηδέν,  και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. (Υπουργείο, υπάλληλοι Δ.Ο.Υ, φοροτεχνικοί, εισηγητές, επιχειρήσεις ( Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών), χάριν συντομίας από τώρα και πέρα ΥΑΣ.

β) Μαζί με τον ΚΒΣ καταργήθηκαν και όλες οι ΠΟΛ, ΑΥΟ, ΕΔΥΟ, έγγραφα κλπ που έχουν εκδοθεί για χάρη του. (14§1). (Θάθελα  κάποιος  αν  τυχόν τις έχει απαριθμήσει …..  και τις έχει διαθέσιμες, να μάθουμε τον  ακριβή αριθμό τους στην 20ετία (1992-2012)??  Πόσους τόμους και σελίδες θα γέμιζαν ... και το αποτέλεσμα,;; ...τρία Μνημόνια..?...

γ) Καταργήθηκε γενικά η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από 1/1/14, αλλά παραμένει  ένα μεταβατικό διάστημα για το διάστημα 1/1-31/12/13…

δ) Η έκδοση των αποδείξεων λιανικής γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ΦΤΜ και σε περίπτωση  ηλεκτρονικής έκδοσης σημαίνονται, (ΦΗΜ) . Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις όπως για επαγγέλματα που έχουν σχέση με οικοδομή κλπ. (αναφερόμαστε αναλυτικά παρακάτω)

ε) Η ερμηνευτική  επειδή δεν είναι Νόμος, ΑΥΟ, ΠΝΠ,  (Πράξη Νομοθετικού  Περιεχομένου….   το τελευταίο διάστημα είναι  πολύ στα  χάι της ..?. )  δεν μπορεί να  θεσπίσει νέες υποχρεώσεις, κλπ , απλά θα προσπαθήσει να γίνει με ομαλότητα και χωρίς παρατράγουδα η ...μετάπτωση από τον ΚΒΣ στον ΚΦΑΣ, πως λέγαμε από το ΤΑΧΙΣ στο νέο ΤΑΧΙΣ.??

στ) . Το μεταβατικό διάστημα  λοιπόν θα ορίζεται σίγουρα για μια σειρά από επιχειρήσεις,  ώστε να γίνει πλήρως η προσαρμογή και για να μην υπάρξουν και παρατράγουδα ....

ζ) Τυχόν υπόλοιπα σελίδων από θεωρημένα βιβλία, και στοιχεία θα ορίζεται ότι θα συνεχιστούν μέχρι εξάντλησης και πιθανόν όχι πέρα από μια ημερομηνία. (Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις πχ που είχαν θεωρήσει πολλές σελίδες βιβλίων Εσόδων - Εξόδων και συνεχίζουν ακόμη μέχρι σήμερα χωρίς να έχουν θεωρήσει Μηνιαία  Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων Εξόδων...)

 

Θέμα 2ο : Υπάρχουν  οι παρακάτω  ΗμιΣταθερές που δεν πρέπει να αγνοηθούν :

α) Σύνδεση βιβλίων με  βάση τη δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (προγραμματίζεται )

β) Υποχρέωση μεταβίβασης ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων  στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Αναμένονται οι ΑΥΟ. (άρθρο 1§8 Ν. 1808/89), ακόμη δεν ενεργοποιήθηκε…

γ) Η συγκρότηση   επιτροπής - ομάδας για είσπραξη του ΦΠΑ σε  πραγματικό χρόνο (Real-Time VAT Payments)

Όταν τα παραπάνω θα λάβουν σάρκα και οστά, τότε θα μιλάμε  και για την μεγάλη επανάσταση...

 

Θέμα 3ο : ΑΥΟ που θα επιβιώσουν  :

Όπως ορίζεται  και μάλιστα κατά ρητό και κατηγορηματικό τρόπο στον  ΚΦΑΣ καταργούνται όλες οι ΑΥΟ, ΕΔΥΟ κλπ. (άρθρ 14§1   κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές. Όμως  το  τι μέλλει γενέσθαι ... άγνωστο..?.

Όμως οι παρακάτω ΑΥΟ είναι κρίσιμες ….

α) Για την απαλλαγή της σύνταξης απογραφής για απλογραφικά βιβλία και για μια σειρά από επαγγέλματα.(52)

β) Η  πολ 1083/03  (αναφερόμαστε παρακάτω)

γ) Η υποχρέωση για αυτοέλεγχο χρεών και σε  καταφατική περίπτωση η θεώρηση στοιχείων από 1/7/ κάθε έτους.

Σχόλιο: Με την στενή έννοια του νόμου πρέπει να καταργηθούν, αλλά επειδή η διατήρησή τους  είναι   ΄΄ επ’  ωφελεία όλων ΄΄ ,    εκτιμούμε ότι θα επιβιώσουν ΄΄  άπασες ΄΄ ... αναμένουμε......

 

Θέμα 4ο : Αλλαγές στα βιβλία

α) Καταργήθηκε η θεώρηση των βιβλίων στα οποία δεν γίνονταν πρωτογενείς εγγραφές, όπως η Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων Εξόδων, το  Ισοζύγιο Πρωτοβαθμίων, ισοζύγιο βιβλίου Αποθήκης κλπ.  Επανέρχεται η εκτύπωση των βιβλίων με πρωτογενές εγγραφές χωρίς να υπάρχει προθεσμία εκτύπωσης. Προσοχή. Υπάρχει προθεσμία όμως για την ενημέρωση. .?. Στα βιβλία στα οποία γίνονται πρωτογενείς εγγραφές  ήταν και παραμένουν αθεώρητα πχ Εσόδων – Εξόδων, ημερολόγια κλπ.

β) Καταργήθηκε η θεώρηση του  βιβλίου Απογραφών ισολογισμών,  Κατάσταση Απογραφής, τεχνητών προδιαγραφών.

γ) Καταργήθηκε η τήρηση των βιβλίων Παραγωγής Κοστολογίου, τεχνητών προδιαγραφών, επενδύσεων, ποσοτικής παραλαβής κλπ.

δ) Καταργήθηκαν μια σειρά από βιβλία πρόσθετα, αλλά παρέμεναν εφτά  (και τα  7 ήσαν υπέροχα…?,  κατά το …. και οι 7 ήσαν υπέροχοι.?.) και αυτά θα έχουν βραχύ - ετήσιο βίο μέχρι 31/12/13. Τα  7 αυτά βιβλία είναι θεωρημένα όσο διαρκεί η υποχρεωτικότητα. 1) Βιβλίο διαμονής ή φιλοξενίας (hotel, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπιγκ κλπ),  2) Βιβλίο εκπαιδευτηρίου (μαθητολόγιο), 3) Βιβλίο κλινικής ή θεραπευτηρίου,  4) Βιβλίου κέντρου αισθητικής, 5) Βιβλίο γυμναστηρίων, 6) Βιβλίου χώρου στάθμευσης (αυτοκινήτων, σκαφών), 7) Βιβλίο ιατρών και οδοντογιατρών.

 

 

Θέμα 5ο : Αλλαγές στα Στοιχεία

α) Το τιμολόγιο είναι αθεώρητο. Θα πεί κάποιος και πριν ήταν,  αλλά τώρα είναι αθεώρητο και το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών.

β) Το Δελτίο Αποστολής συνεχίζει να είναι θεωρημένο και παραμένει θεωρημένο  όταν  συνενώνεται με στοιχείο αξίας. (Τ-ΔΑ, ΑΛΠ-ΔΑ, κλπ)

γ) Η φορτωτική αθεώρητη και καταργείται σαν στοιχείο  από 1/1/14 (αντικατάσταση από το τιμολόγιο) .

δ)  Οι ΕΕ εκδίδουν από 1/1/13  και εφεξής τιμολόγιο αθεώρητο για κάθε είσπραξη από ΥΑΣ και θεωρημένη ΑΛΣ για την παροχή σε ιδιώτη μέχρι 31/12/13 και αθεώρητα από 1/1/14 και εφεξής. Μετά από αυτή την εξέλιξη κατά την άποψή μας θα σταματήσει και η αντιπαλότητα για το χαρακτηρισμό του εισοδήματος του λογιστή που απασχολεί υπάλληλο,  αν πρόκειται  για εισόδημα Δ΄ πηγής  ή Ζ΄ πηγής?. Δεκτές τυχόν αντιρρήσεις ..( αμφιβάλλω αν υπάρχει χώρα  που στο φορολογικό της δίκαιο  να έχει τέτοιες διατάξεις ?. και μάλιστα με εγκυκλίους και με ιδιωτικές λύσεις…)

ε)  Οι ΥΑΣ  με τα 7 πρόσθετα βιβλία εκδίδουν από 1/1/13 και εφεξής   τιμολόγιο αθεώρητο για κάθε παροχή   σε άλλον ΥΑΣ ή στο Δημόσιο. Για τις ΑΛΣ για την παροχή  αναφερόμαστε παρακάτω).  

στ) Οι ΥΑΣ που δεν τηρούν από 1/1/3 πρόσθετα βιβλία, ως είναι φυσικό δεν έχει νόημα  για αυτούς η  ΠΟΛ. 1083/03, και κατά συνέπεια θα εκδίδουν από 1/1/13 και εφεξής    τιμολόγιο αθεώρητο για κάθε παροχή   ΥΑΣ ή στο Δημόσιο. Για τις πωλήσεις σε ιδιώτες θα εκδίδουν υποχρεωτικά ΑΛΣ υποχρεωτικά με ΦΤΜ, αφού απαγορεύεται η χειρόγραφη έκδοση. Με την  ΄΄έξωση΄΄  από το ΄΄ πρόσθετο βιβλίο ΄΄ αναβιώνουν όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. Πιστεύουμε  ότι θα δοθεί αυτή η λύση, αφού τους δοθεί ικανό διάστημα μέχρι απόκτησης ΦΤΜ.

ζ) Με την αλλαγή στο τίτλο της ΑΛΣ θα χρειαστεί να αλλάξουν οι τίτλοι στις ΑΛΣ, και ναι μεν στα μηχανογραφημένα μπορεί να εύκολη η  αλλαγή της επωνυμίας στον κωδικό του προγράμματος, στα προτυπωμένα δεν είναι τόσο εύκολο. Θεωρούμε μη εφικτό  μεσούσης της κρίσης να υποχρεώσουν να γίνουν  άμεσα οι αλλαγές στα έντυπα, αλλά θα πάει μέχρι εξάντλησης...

 

Θέμα 6ο :  Θεώρηση στοιχείων

Για τα βιβλία δεν υπάρχει θέμα θεώρησης, εκτός της κατάστασης απογραφής της 20/2/2012. Το λογικό είναι να δεχτούν να είναι Θεωρημένη, αφού πρόκειται για τη κλειόμενη χρήση και αφορά το 2012.  Η θεώρηση μπορεί να γίνει μέχρι και τη Τετάρτη  20/2. Τα βιβλία γενικά  όμως  για τα οποία  προβλέπεται η θεώρησή τους από άλλους νόμους συνεχίζουν να είναι θεωρημένα.

Για τη θεώρηση των στοιχείων  όλα τα προβλήματα  δημιουργούνται,   αφενός μεν από την κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων, και αφετέρου, για τα 7 πρόσθετα που παραμείνανε, αν θα ισχύει τελικά η  ΠΟΛ 1083/03. Αναφερόμαστε αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.

Γενικά με τις αλλαγές που έγιναν  στη θεώρηση  των στοιχείων και στη κατάργηση  των πρόσθετων,  θεωρούμε ειδικά  στα συνεργεία αυτοκινήτων όπως και στα επαγγέλματα της οικοδομής… θα μπάζει νερά από πολλές μεριές το σύστημα...… Επαφίεται η νομιμότητα σε αυτούς για να  μην έρθουν αργότερα … διορθωτικές κινήσεις.?.  (κατά το ΄΄΄ η τήρηση του  συντάγματος επαφίεται   στους  Έλληνες ΄΄ ……..) Το μόνο  ΄΄ αντίδοτο ΄΄ εδώ για το κράτος είναι η προσαύξηση της περιουσίας…?? Πως θα δικαιολογηθεί;; … το λέει και η παροιμία μας  και είναι μάλιστα και  πολύ επίκαιρο ΄΄΄ ο βήχας και ο παράς δεν κρύβονται ...   κρύβονται;;    βλ, λίστες, τα ραβασάκια που καταφθάνουν γιατί φοβήθηκαν την drahmas,  αλλά από αλλού φαίνεται τους ήρθε, αφού κάποιοι λογάριαζαν χωρίς το ξενοδόχο.?.....το έξυπνο πουλί....

Σχόλιο. Με 1,1 εκ δηλώσεις να μην έχουν υποβληθεί για το διάστημα από 1/1 μέχρι 30/11/12,  όπως ανακοινώθηκε, πως θα θεωρήσουν στοιχεία::, Αλήθεια έγινε από όλους αυτούς την 1/7/12  αυτοέλεγχος χρεών και κατέβασαν τον ΗΦΜ και εκδίδουν θεωρημένα χειρόγραφα:: ή το ίδιο τα συνεργεία κλπ  που εξέδιδαν αθεώρητες; .. εκδίδουν θεωρημένα χειρόγραφα αν οφείλουν ΦΠΑ;;   Γιαυτό προτείνουμε,  όσοι θα χρειαστούν θεώρηση στοιχείων κλπ λόγω του νέου νόμου να μην τους ζητηθεί φορολογική, ασφαλιστική, επιμελητηριακή  ενημερότητα, καθώς και έλεγχος υποβολής δηλώσεων κλπ. Πάντως ανεξάρτητα του τι θα γίνει τελικά  το βιβλιαράκι της ΦΤΜ δεν είναι στοιχείο, αλλά  είναι Βιβλίο και έχει ….  μειωμένες υποχρεώσεις…??.. Το βιβλιαράκι πρέπει να θεωρηθεί γιατί  ορίζεται στο άρθρο 4§2 του νόμου ΦΤΜ.

 

Θέμα 7ο :  ΠΟΛ. 1083/03

Πριν δούμε διάφορες περιπτώσεις αναλυτικά πρέπει να αναλύσουμε την 1083/03.  

 

Α) ΥΑΣ που δεν συνεχίζουν με πρόσθετα βιβλία.(κατάργηση)

Καθεστώς ΚΒΣ

Τήρηση πρόσθετου βιβλίου, έκδοση πάντα σε κάθε περίπτωση αθεώρητης χειρόγραφης ΑΠΥ  (ιδιώτες και επιτηδευματίες) με την ένδειξη βάσει 1083/03. Για τις πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες ΑΛΠ από ΦΤΜ και ΤΔΑ σε επιτηδευματίες.

Καθεστώς ΚΦΑΣ από 1/1/13

α) Θεωρημένη ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, αθεώρητο τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσίας ΥΑΣ.  β) ΑΛΣ για αγαθά σε ιδιώτες και ΤΔΑ θεωρημένο στους  ΥΑΣ. Τώρα αν το επάγγελμα εξαιρείται από την έκδοση αποδείξεων ΦΤΜ θα πρέπει να θεωρήσει  χειρόγραφη ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσίας και αθεώρητα ΑΛΣ για τις πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες.

Τώρα το κρίσιμο είναι να απαντήσουμε ποια επαγγέλματα εξαιρούνται από την χρήση ΦΤΜ. Σύμφωνα με την πολ. 1037/12-2-92  εξαιρούνται οι:

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής

του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής

υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:

α) στους επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην

παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955.

β) στου επιτηδευματίες που έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα

Φορολογικών Στοιχείων, να τηρούν πρόσθετα βιβλία (όπως εκπαιδευτήρια,

ξενοδοχεία, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κ.λπ.) και να αναγράφουν στις

αποδείξεις που εκδίδουν πρόσθετα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο - διεύθυνση του

πελάτη, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτων κ.λπ.).

γ) στους εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή

εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.

δ) στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού

έργου (όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και

γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες).

ε) στους επιτηδευματίες που διατηρούν κτηματομεσιτικό γραφείο, πρακτορείο

κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο

διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

στ) στις επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων γενικά, ημερήσιου και περιοδικού τύπου

για την είσπραξη συνδρομών, εκμετάλλευσης θεαμάτων, ενοικίασης επιβατηγών

αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και

απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών

εγκαταστάσεων κατοικιών, στους κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενους ράπτες ή

ράπτριες, καθώς και στους εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

1014655/185/0015/ΠΟΛ. 1037/12.2.1992 (ΦΕΚ Β' 128)

Σημείωση: Επειδή  πολ 1037/92 αφορά τον Ν. 1808/89 ισχύει κανονικά γιατί είναι εκτός ΚΒΣ. ( εκτίμησή μας γιατί  αυτό συνάγεται).

          Κατά συνέπεια, όσα επαγγέλματα χάνουν την ένταξή τους στα πρόσθετα βιβλία και δεν εξαιρούνται από ΦΤΜ, υποχρεούνται άμεσα στην έκδοση των ΑΛΣ με τη χρήση ΦΤΜ, άρα:

·        Συνεργεία αυτοκινήτων, επισκευαστών ηλεκτρονικών, rent car, επισκευών σκαφών κλπ  οδηγούνται στην εγκατάσταση ΦΤΜ. . εέ.. ρε χαρές οι πωλητές ΦΤΜ????  μπονομάς. ?....

Κατά αντιστοιχία, όσα επαγγέλματα χάνουν την ένταξή τους στα πρόσθετα βιβλία, αλλά,  εξαιρούνται από ΦΤΜ, υποχρεούνται άμεσα στην έκδοση θεωρημένης χειρόγραφης  ΑΛΣ  για τους ιδιώτες.

·        Φυσιοθεραπευτής κλπ επειδή εξαιρείται από ΦΤΜ περ. α ΄της πολ.1037/93,  ως ΕΕ, θα εκδίδει χειρόγραφες θεωρημένες ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσίας.  ...ουρές στα τμήματα ΚΦΑΣ....

 Οι ανωτέρω για τη  παροχή υπηρεσίας σε ΥΑΣ, Δημόσιο θα εκδίδουν τιμολόγιο αθεώρητο και για τις πωλήσεις αγαθών θεωρημένο ΤΔΑ.

Επίσης προκύπτει ότι είναι αδιάφορο για αυτούς αν ισχύσει ή όχι η 1083/03.

Και με την αίρεση μην ερμηνευτούν διαφορετικά....

 

Β) ΥΑΣ που συνεχίζουν  με τα πρόσθετα βιβλία

Καθεστώς ΚΒΣ

Τήρηση πρόσθετου βιβλίου, έκδοση πάντα σε κάθε περίπτωση αθεώρητης χειρόγραφης ΑΠΥ  (ιδιώτες και επιτηδευματίες) με την ένδειξη βάσει 1083/03. Για τις πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες ΑΛΠ από ΦΤΜ και ΤΔΑ σε επιτηδευματίες.

Καθεστώς ΚΦΑΣ από 1/1/13

i) Με ισχύ της 1083/03

Θα συνεχίσουν να εκδίδουν ΑΛΣ αθεώρητη για τη παροχή υπηρεσίας σε ιδιώτες, αλλά τιμολόγιο αθεώρητο για τις υπηρεσίες  στους ΥΑΣ.

 ii Χωρίς ισχύ της 1083/03

Θα  εκδίδουν ΑΛΣ θεωρημένη  για τη παροχή υπηρεσίας σε ιδιώτες μέχρι 31/12/13, αλλά τιμολόγιο αθεώρητο για τις υπηρεσίες  στους ΥΑΣ. Εάν επικρατήσει η θέση αυτή θα υποχρεωθούν πολλές επιχειρήσεις  σε  θεώρηση ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσίας και αυτό μάλιστα  για ένα μόνο χρόνο.?.. που θα έρχεται σε προφανή ... κόντρα με την απλούστευση που επιχειρείται να γίνει.  Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να καταργείς τη θεώρηση και από την άλλη να στέλνεις σε θεώρηση τόσους ΥΑΣ. Οπότε, στη περίπτωση αυτή, αφού οι περισσότεροι εξαιρούνται και από τη χρήση ΦΤΜ, ξενοδοχεία, ιατροί, γυμναστήρια, πάρκιγκ, κλινικές κλπ οδηγούνται  για θεώρηση ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσιών.

       Οπότε λοιπόν, ευχόμαστε,  να πρυτανεύσει η Θεία Φώτιση ( λόγω της ημέρας..)  και η λογική,  και να παραταθεί η ζωή της πολ 1083/03 ακόμη για ένα χρόνο, και από αυτή την πολ στην ουσία οι μισές διατάξεις (μόνο για την ΑΠΥ),  αφού το τιμολόγιο για την παροχή είναι έτσι και αλλιώς  αθεώρητο...,  προκαλώντας έτσι και  μεγάλη αναστάτωση, που για πολλούς λόγους πρέπει να αποφευχθεί. Το timing είναι  αυστηρώς ακατάλληλο τη στιγμή που αυτές τις μέρες κλείνουν ένας μεγάλος αριθμός εφοριών και μεταφέρονται σε άλλες  μεγάλες, άντε να βρείς άκρη με τις μεταφορές αρχείων κλπ ή να είσαι σε  νησί και να μεταφέρεται η εφορία σου στη ξηρά.??....

 

 Κρίνεται απαραίτητη η κυκλοφορία της ερμηνευτικής και μάλιστα εντός της εβδομάδος, και αναμένουμε να δώσουν λύσεις στο πνεύμα του νομοθέτη, κατάργηση του ΚΒΣ, θεωρήσεων κλπ και όχι για να επαληθευτούμε εμείς.... Δεν επιδιώκουμε δόξα...., προτείνουμε λύσεις για την αποφυγή αναταραχών κλπ ... και προ πάντων όχι άγχος...

 

ΥΓ Τέλος για τις σχολές οδηγών, παιδικούς σταθμούς από το νέο νόμο πηγάζει ότι υπόχρεοι είναι όσοι παρέχουν  εκπαίδευση, λογίζονται δηλαδή εκπαιδευτήρια;;,  άρα για τους παιδικούς σταθμούς,  η φύλαξη των παιδιών, τα παραμυθάκια, η Κοκκινοσκουφίτσα, τα τραγουδάκια, περνάει-περνάει η μέλισσα, κλπ είναι εκπαίδευση ;;;,  αν είναι, τότε, ναι

Η οδήγηση με το αμάξι του δασκάλου στην Αττική οδό είναι εκπαίδευση;; αν είναι, τότε, ναι,

Εμείς θεωρούμε ότι τα παραπάνω δεν είναι εκπαίδευση ( εκτός της διδασκαλίας εντός του γραφείου της σχολής οδηγών), και αφού τα βιβλία αυτά θα είναι τελικά σε ισχύ μέχρι 31/12/13 και αφού η αμφιβολία είναι με τον φορολογούμενο ας σταματήσει η τήρησή τους από 1/1/13.....

  Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε με τις ερμηνευτικές. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε. Αλλά πρέπει. Και σε κάθε περίπτωση να περιορίζεται σε οδηγίες και να μην είναι ένας νέος Νόμος ???

  Άσε και αυτά  τα σεμινάρια τι πράγμα είναι και αυτό;?; ποιος κλάδος κάνει τόσα σεμινάρια κάθε χρόνο;?;;  Εδώ πρόκειται δια βίου μάθηση..??.. και όχι για σεμινάρια, (έγραψε ιστορία η  κ. Διαμαντοπούλου....)

   Υπομονή  λοιπόν......

 

Να δούμε αν οι χρησμοί μας επαληθευτούν και σε τι βαθμό.....

χαρά μας αν ....φωτίσαμε λίγο τον ΚΦΑΣ 

 

                                       6/1/2013

Eumilos 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...