Jump to content
 • 0

Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤ. ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦΟΡ. 25% στα έσοδα απο Φωτοβολταϊκά


Question

Καλημέρα - καλημέρα....

 

Σε ποιον λογαριασμό λογιστικής καταχωρείται η Εκτακτη Ειδική Εισφορά 25% επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχείρηση παραγωγής με φωτοβολταικά?

 

Καλές γιορτές.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Answers 114
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Top Posters For This Question

Popular Posts

O λογιστικός χειρισμός είναι θέμα δικό μας και όχι του υπουργείου οικονομικών. Το ΥΠ. ΟΙΚ για τους δικούς του λόγους (την εξήγηση άλλωστε την δίνεις εσύ παραστατικά) αποφάσισε τον συγκεκριμένο φορολογ

Από τη μεριά μου ρύθμισα το εμπορικό να κάνει την καταχώριση στο 63-98-99, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ, αν και όντως είναι επουσιώδες το ζήτημα. Αυτό που σκέφτομαι είναι αν στην αναλυτική λογιστική θα το ρίξω σ

Καλημέρα, έκτακτη εισφορά= έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης 25-35% η εγγραφή γίνεται με το "ενημερωτικό σημείωμα για την έκδοση τιμολογίου από ανεξάρτητο παραγωγό" που βγαίνει κάθε μήνα απο ΛΑΓΗΕ ή

Recommended Posts

 • 0

Καλημέρα θα ήθελα μία επιβεβαίωση την αναμόρφωση δλδ το υπόλοιπο 80% θα το αναγράψουμε στο κωδικό 564 ενώ το100% της παρακράτησης κανονικά στα έξοδα?Εάν το 80% πάει στον 564 τα κέρδη εκτοξεύονται στα ύψη.

Και 2 κάπου είδα ότι πρέπει να κοπεί πιστωτικό εάν μπορεί κάποιος να με παραπέμψει κάπου να το διαβάσω. 

και ως προς την εκκαθαριστική η παρακράτηση πάει όλη στο κωδ.666?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλημέρα θα ήθελα μία επιβεβαίωση την αναμόρφωση δλδ το υπόλοιπο 80% θα το αναγράψουμε στο κωδικό 564 ενώ το100% της παρακράτησης κανονικά στα έξοδα?Εάν το 80% πάει στον 564 τα κέρδη εκτοξεύονται στα ύψη.

Και 2 κάπου είδα ότι πρέπει να κοπεί πιστωτικό εάν μπορεί κάποιος να με παραπέμψει κάπου να το διαβάσω. 

 

Η παρακράτηση αυτή είναι ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟ , δηλαδή μειώνει τα καθαρά κέρδη (ή αυξάνει τις ζημίες ) . Φορολογικά όμως δεν αναγνωρίζεται το 100 % του εξόδου , αλλά μόνο το 20%  (το υπόλοιπο 80% θα το μοιράσεις στα επόμενα 4 χρόνια ισομερώς ). Με τον χειρισμό αυτό στην ουσία θα αυξηθούν τα φορολογητέα κέρδη (ή θα μειωθούν οι ζημιές) . Αλγεβρικά πως θα το κάνεις εχει μικρή σημασία.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα

Μετά και από τις περίπου 6 σελίδες ερωτοαπαντήσεων στο forum σχετικά με το πότε τελικά εκπίπτει η έκτακτη εισφορά ... και πάλι έχω απορία...

Με την 1095 είχα καταλάβει ότι η πρώτη χρονιά έκπτωσης του 1/5 είναι αυτή στην οποία πληρώθηκε το τιμολόγιο και όχι αυτή που εκδόθηκε το τιμολόγιο......

Με την διευκρινιστική Δ12β 1083480 εξ 22.5.2013 (το αναφέρει στην τελευταία παράγραφο).... προκύπτει το λογικό .... ότι η πρώτη χρονιά έκπτωσης είναι  αυτή που εκδόθηκε το τιμολόγιο πώλησης....????

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ....? ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΄ΧΩ ΠΑΙΞΕΙ ...... :(  

 

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1083480 ΕΞ 22.5.2013
Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012 με βάση τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της
περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994Αθήνα, 22 Μαΐου 2013
Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1083480 ΕΞ2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ Βελισσαράκου
Τηλέφωνο: 210 - 33.75.312
ΦΑΞ: 210-33.75.001
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012 με βάση τις διατάξεις των δύο τελευταίων
εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.
ΣΧΕΤ: Η από 13.5.2013 αίτηση σας.
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ.
21 του άρθρου 3 του ν.4110/2013, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Οι διατάξεις του
τελευταίου εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012.
2. Με την αριθ. ΠΟΛ.1095/29.4.2013 εγκύκλιο μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 3 του
ν.4110/2013, διευκρινίστηκε ότι, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012, η οποία επιβάλλεται επί του τιμήματος των πωλήσεων
ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2012 έως 30-6-
2014, εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Δεδομένου ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή τη
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά περίπτωση, η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης θα διενεργείται από τις επιχειρήσεις τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία,
αρχής γενομένης από τη χρήση εντός τικ οποίας παρακρατήθηκε και όχι από τη χρήση εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η πώληση της
παρανόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επί της οποίας υπολονίσθηκε η εν λόγω εισφορά.
3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει ότι η εταιρεία σας εντός της χρήσης 2012 (Αύγουστο - Δεκέμβριο)
παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια. Για την παραγωγή έκαστου μηνός λάμβανε, εντός του επόμενου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μηνός, την
εκκαθάριση από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ στην οποία αναγραφόταν και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης (συνολικού ύψους € 8.784,04), σύμφωνα με την οποία
εξέδιδε τα εκάστοτε τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μηνός εντός της οποίας έγινε η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ πραγματοποιήθηκε εντός του επόμενου έτους.
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ως χρόνος παρακράτησης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012, προκειμένου για την εφαρμογή των δύο
τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου
πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εκδίδεται βάσει της εκδοθείσας εκκαθάρισης από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά περίπτωση,
επί του οποίου αναγράφεται το ποσό της έκτακτης εισφοράς, και συνεπώς με βάση το οποίο ενεργείται η παρακράτηση αυτή, χωρίς να εξετάζεται ο
χρόνος εξόφλησης (ταμειακή καταβολή) αυτών.
Επομένως, και δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η τιμολόγηση αυτής από την εταιρεία σας έλαβαν χώρα εντός της ίδιας χρήσης
(χρήση 2012), το ποσό της έκτακτης εισφοράς που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια η οποία παρήχθη εντός της χρήσης 2012, € 8.784,04, θα επιβαρύνει
εξολοκλήρου τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής και η εταιρεία σας θα προβεί σε αναμόρφωση των φορολογικών της αποτελεσμάτων προκειμένου
να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ένα πέμπτο (1/5) του ποσού αυτής, ήτοι € 1.756,80.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (α/α)
ΑΡΓΥΡΩ ΓΡΑΨΑ
Link to post
Share on other sites
 • 0

επιχείρηση που 1/12014 μεταβαίνει σε διπλογραφικά πρέπει να φτιάξει την απογραφή (λογαριασμών) έναρξης. Έχω διαβάσει ένα κάρο posts και δεν έχω βρει που να κοτσάρω τα εναπομείναντα 4/5 της απόσβεσης της εισφ. αλληλ. (το 2013 ξεκίνησε).

Να εμφανίσω τον 66 χρεωμένο; Κάποιον άλλον;

Ο gus προτείνει τον 63,98 (όπου και χρησιμοποιώ για το 2014) ενώ άλλοι συνάδελφοι τον 16 αλλά για τις αποσβέσεις του 2013 ποιον να δείξω ότι συνεχίζω τις αποσβέσεις της εισφ. αλληλ;; 

Link to post
Share on other sites
 • 0

επιχείρηση που 1/12014 μεταβαίνει σε διπλογραφικά πρέπει να φτιάξει την απογραφή (λογαριασμών) έναρξης. Έχω διαβάσει ένα κάρο posts και δεν έχω βρει που να κοτσάρω τα εναπομείναντα 4/5 της απόσβεσης της εισφ. αλληλ. (το 2013 ξεκίνησε).

Να εμφανίσω τον 66 χρεωμένο; Κάποιον άλλον;

Ο gus προτείνει τον 63,98 (όπου και χρησιμοποιώ για το 2014) ενώ άλλοι συνάδελφοι τον 16 αλλά για τις αποσβέσεις του 2013 ποιον να δείξω ότι συνεχίζω τις αποσβέσεις της εισφ. αλληλ;; 

 

 

Δεν εμφανίζεις αυτά τα 4/5 σε λογαριασμό ουσίας στην απογραφή έναρξης. Το πολύ-πολύ να τα εμφανίσεις σε ενα λογαριασμό τάξεως ως υπενθύμιση για την φορολογική τακτοποίηση στη δηλωση εισοδήματος.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα σας.

Σε ποιόν κωδικό στο έντυπο Ν ( και ειδικά στην αναμόρφωση ) θα εμφανίσω το 1/5 της έκτακτης εισφοράς προηγούμενου έτους, που εκπίπτει το 2014 ?

Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα σας.

Σε ποιόν κωδικό στο έντυπο Ν ( και ειδικά στην αναμόρφωση ) θα εμφανίσω το 1/5 της έκτακτης εισφοράς προηγούμενου έτους, που εκπίπτει το 2014 ?

Ευχαριστώ.

 

 

Κωδικός 059. Εκεί κατά το Υπ Οικον. θα αναγραφεί το 1/5 του 2013 μαζι με το 1/5 του 2012 (για όσους κουβαλάνε και από το 2012 τέτοια ποσά ).

Link to post
Share on other sites
 • 0

Απαντήθηκε με το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ2015 /15-6-15   κωδικός 059 εντύπου Ν.

 

Σε ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά  σε ποιον κωδικό θα μπει ;  Αραγε στο Ε3 κωδ 592 ;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Απαντήθηκε με το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ2015 /15-6-15   κωδικός 059 εντύπου Ν.

 

Σε ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά  σε ποιον κωδικό θα μπει ;  Αραγε στο Ε3 κωδ 592 ;

στο ε3 μηπως δεν πρεπει να μπει καθολου ουτε στα απλογραφικα ουτε στα διπλογραφικα,διοτι ο 059 στο ν λειτουργει αφαιρετικα?στο ταχις λειτουργει αφαιρετικα στην singular που εχω φαινεται ως πληροφοριακο(η δεν το 

εχουν ενεργοποιησει)

 

καποια γνωμη?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Λοιπόν , απο ότι έχω καταλάβει στα β κατηγορίας θα κάνουμε τα εξής:

 

 

Η  εισφ.αλληλ του 2014 εκπίπτει ολόκληρη στα εξοδα , και τα 4/5 αναμορφώνονται στον 455 με αποτέλεσμα τα κέρδη προς διανομή να είναι μειωμένα κατα το συνολικό ποσό της εισφ.αλληλ. 2014 (λογιστικά αυτό είναι το ορθόν αν είχαμε πινακα διάθεσης όπως στα Γ)

 

Οι λοιπές εκπιπτώμενες δαπάνες στον 455 καθώς και η εκπιπτώμενη εισφ.αλληλ 1/5 των ετών 2012 και 2013 θα μπει στον κωδικό 059 και θα επηρεάσει τον φόρο αλλά όχι την κατανομή των κερδών στους εταιρους.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...