Jump to content
 • 0

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


Question

Θέλω να ασφαλίσω διανομέα(με μηχανάκι) σε αναψυκτήριο με την ΕΓΣΣΕ και θέλω την άποψή σας στα εξής:

1) Θεωρείται εργατοτεχνίτης οπότε ημερομίσθιο 26,18 ή υπάλληλος με μισθό 586,08;

2) Τι κωδικό ειδικότητας να χρησιμοποιήσω; Ο ποιό κοντινός είναι οδηγός επιβατικών αυτοκινήτων κωδ.882210.

Καλημέρα

Link to post
Share on other sites

22 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Εργατοτεχνίτης και ημερομίσθιο - στην καταργημένη σύμβαση των επισιτιστικών είχε μισθό αλλά αποζημιωνόταν σαν εργάτης (για την ιστορία πλέον).

Κωδικός ειδικότητας - 915120 όπως είπε και ο συνάδελφος παραπάνω.

Αν δεν υπάρχει η ειδικότητα στον ΚΑΔ μπορείς για τον συγκεκριμένο να βάλεις συναφές ΚΑΔ

5530, 5540 ή κάτι παρόμοιο για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Για να σας δώσω και ένα δείγμα της ασχετοσύνης στην Επιθεώρηση εργασίας(αν και τόσα χρόνια αυτό είναι γνωστό) μου είπαν "εργατοτεχνίτης αλλά με μισθό".

Προφανώς ακόμη έχει στο μυαλό του την σύμβαση των επισιτιστικών που όπως είπε και ο Κος ΓΡΙΒΑΣ "στην καταργημένη σύμβαση των επισιτιστικών είχε μισθό αλλά αποζημιωνόταν σαν εργάτης (για την ιστορία πλέον.Εγώ μάλλον είμαι της γνώμης εργατοτεχνίτης και ημερομίσθιο.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Για να σας δώσω και ένα δείγμα της ασχετοσύνης στην Επιθεώρηση εργασίας(αν και τόσα χρόνια αυτό είναι γνωστό) μου είπαν "εργατοτεχνίτης αλλά με μισθό".

Προφανώς ακόμη έχει στο μυαλό του την σύμβαση των επισιτιστικών που όπως είπε και ο Κος ΓΡΙΒΑΣ "στην καταργημένη σύμβαση των επισιτιστικών είχε μισθό αλλά αποζημιωνόταν σαν εργάτης (για την ιστορία πλέον.Εγώ μάλλον είμαι της γνώμης εργατοτεχνίτης και ημερομίσθιο.

Δηλαδή όποιος είναι εργατοτεχνίτης δεν μπορεί να αμοίβεται με μηνιαίο μισθό; Ποιο είναι το λάθος της Επιθεώρησης; Και το αν κάποιος θεωρείται υπάλληλος ή εργάτης δεν το καθορίζει (καθόριζε) η σύμβαση εργασίας. Απλώς η σύμβασή τους προέβλεπε σταθερό μηνιαίο μισθό. Αυτό δεν τους έκανε υπαλλήλους. Κάνω λάθος; Γιατρέεεε...

Link to post
Share on other sites
 • 0

o τρόπος πληρωμής (με μισθό ή ημερομίσθιο) δεν έχει να κάνει με το αν ο εργαζόμενος είναι υπάλληλος ή εγατοτεχνίτης

(και γενικά ας είμαστε λόγο συγκρατημένοι όταν απονέμουμε διάφορους προσδιορισμούς, όπως της ασχετοσύνης) ,

Ο Αλέκος με προβληματίζει όμως.

Γιατί υπάλληλος Αλέκο μου ? (εκτός αν είναι υπάλληλος απλά ως οδηγός)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Το έχουμε ξανασυζητήσει.

Αμείβεται με το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ και απολύεται ως εργάτης.

Χαλκιδέε, στην ΕΓΣΣΕ η υπαγωγή στο μισθολόγιο του εργάτη ή του υπαλλήλου έχει να κάνει με τον χαρακτηρισμό κάποιου ως εργάτη ή υπαλλήλου για την καταγγελία της σύμβασης.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ο διανομέας είναι μισθωτός υπάλληλος


Αλέκο, παραθέτω παλαιότερη δημοσίευσή μου:

Η διάκριση των εργαζομένων σε υπαλλήλους και εργάτες έχει σημασία για την υπαγωγή τους στους πίνακες μισθών (υπάλληλοι) και ημερομισθίων (εργατοτεχνίτες) των ΕΓΣΣΕ (ΔΕΝ 2012, σ.884).

"Σχετικά το άρθρο 4 της (Εθνικής) ΔΑ 1/82 (ΥΑ 12425/82- ΔΕΝ 1982 σ.193) που εξακολουθεί να ισχύη (κατ'άρθρ. της από 21.2.1990 ΕΓΣΣΕ-ΔΕΝ 1990, σ.245 και κατά γενική ρήτρα των μεταγενέστερων ΕΓΣΣΕ): "τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων (μισθοί και ημερομίσθια ασφαλείας)... αποτελούν για τους με την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη ή υπαλλήλου απασχολούμενους σε σταθερό εργοδότη και αμειβόμενους κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή με άλλο σύστημα αμοιβής, κατώτατα όρια αμοιβής[...]" (ΔΕΝ 2010, σσ.Π125-6).

Συνεπώς, το κριτήριο για να αμειφθεί κανείς ως εργάτης ή υπάλληλος με την ΕΓΣΣΕ είναι ο χαρακτηρισμός του ως εργάτη ή υπαλλήλου σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται με βάση τα δύο παρακάτω κριτήρια:

(α) Ουσιαστικό.

Στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 2655/1953 δίδεται ο ορισμός του «υπαλλήλου»: "Το άρθρον 10 του κωδ. Νόμου 3514/28 (άρθρον 10 Ν. 1234) ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του άρθρου 7 του Νόμου 4558/1930 αντικαθίσταται ως ακολούθως" : "Ιδιωτικός υπάλληλος κατά την έννοιαν του παρόντος Νόμου θεωρείται παν πρόσωπον κατά κύριον επάγγελμα ασχολούμενον επ` αντιμισθία ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, εις υπηρεσίαν ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον χαρακτήρα μη σωματικήν. Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι υπηρέται πάσης κατηγορίας καθώς και παν εν γένει πρόσωπον το οποίον χρησιμοποιείται εν τη παραγωγή αμέσως ως Βιομηχανικός, Βιοτεχνικός, Μεταλλευτικός ή Γεωργικός εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπηρετικάς εν γένει υπηρεσίας".
Αντίστοιχα, εργάτης είναι αυτός που παρέχει κατά κύριο λόγο σωματική εργασία (Α.Π.385/94 τμ.Β’, Α.Π. 1181/93 τμ.Β’).


(β) Τυπικό.

«Εκτός από τη γενική διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2655/53, σύμφωνα με την οποία υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει εργασία αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο πνευματική (μη σωματική κατά την έκφραση του νόμου) και που αποτελεί το ουσιαστικό κριτήριο για τη διάκριση των μισθωτών σε υπαλλήλους και εργάτες, υπάρχει και πλήθος διατάξεων νόμων, διαταγμάτων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αποφάσεων που προσδίδουν την υπαλληλική ιδιότητα σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Δηλαδή, οι κατηγορίες αυτές των εργαζομένων αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα κατά το τυπικό κριτήριο της υπάρξεως πτυχίου ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος» (Μιλτιάδης Λεοντάρης, Εργατικό Δίκαιο, έκδ.2010, σ.46).

Συνεπώς, αν κάποιος εργοδότης σε επισιτιστικό κατάστημα επιλέξει να εφαρμόσει την ΕΓΣΣΕ –μέσω υπογραφής σχετικής ατομικής σύμβασης εργασίας ή επιχειρησιακής ΣΣΕ- και όχι την κλαδική του επισιτισμού (αρκεί βέβαια να μην ανήκει στην εργοδοτική οργάνωση που συνομολογεί την κλαδική ΣΣΕ του επισιτισμού), τότε η ένταξη του προσωπικού του (νυν ή μελλοντικού) στα μισθολόγια της ΕΓΣΣΕ θα γίνει μέσω του χαρακτηρισμού των εργαζομένων ως «εργατοτεχνιτών» ή «υπαλλήλων», είτε μέσω του ουσιαστικού (π.χ. υπεύθυνος ή διευθυντής εστιατορίου) είτε μέσω του τυπικού (π.χ. μάγειρας με πτυχίο ΙΕΚ μαγειρικής) κριτηρίου που προαναφέρθηκε.
Έτσι, ο κατέχων πτυχίο στην περίπτωση αυτή θα αμειφθεί με χαμηλότερο μισθό (δεδομένου ότι τα μισθολόγια των εργατών προβλέπουν υψηλότερες αποδοχές από αυτά των υπαλλήλων), θα λάβει όμως υψηλότερη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

http://www.taxheaven...=1
Link to post
Share on other sites
 • 0

Ωραίος ο doctor ως συνήθως, χαίρομαι που με δικαιώνει.... :P

Σιγά μη θεωρείτε υπάλληλος ο διανομέας μην τρελαθούμε και εντελώς... Αν θες να τον αμοίβεις με μισθό δεν απαγορεύεται, αλλά γιατί να τα μπλέξεις;

Ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη βάσει ΕΓΣΣΕ....

Link to post
Share on other sites
 • 0

Έλα ντε! Συμφωνείς μαζί μου όμως;;;;

γιατρέ μου τι δεν καταλλαβαίνεις

έγραψα ότι ο τρόπος πληρωμής (μισθός ή ημερομίσθιο) δεν καθορίζει το αν ο εργαζόμενος είναι υπα΄λληλος ή εργατοτεχνίτης

και αναρωτήθηκα για την άποψη του Αλέκου

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΧΑΛΚΙΔΕΕ.

σίγουρα έχεις δίκιο σε αυτό "(και γενικά ας είμαστε λόγο συγκρατημένοι όταν απονέμουμε διάφορους προσδιορισμούς, όπως της ασχετοσύνης)" αλλά και σε άλλες περιπτώσεις δεν μου έχουν δώσει και τις καλύτερες απαντήσεις σε κάποιο ερώτημα.

Θα συμφωνήσω 100% με τον ΓΡΙΒΑ ΠΕΤΡΟ όταν λέει "Σιγά μη θεωρείτε υπάλληλος ο διανομέας μην τρελαθούμε και εντελώς... Αν θες να τον αμοίβεις με μισθό δεν απαγορεύεται, αλλά γιατί να τα μπλέξεις;" Σε πόσες περιπτώσεις άραγε και πόσοι συνάδελφοι αμοίβουν εργατοτεχνίτες με μισθό όταν πρόκειται για την ΕΓΣΣΕ;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Συμφωνώ ότι δεν καθορίζει ο τρόπος πληρωμής το αν είναι υπάλληλος ή εργάτης αλλά αυτό αφορά την αποζημίωση πρακτικά.

Στη σύμβαση των επισιτιστικών που δεν ισχύει πλέον ο διανομέας αμειβόταν με μισθό.

Το ερώτημα είναι τώρα πρέπει τον διανομέα να τον προσλάβω με μισθό (της ΕΓΣΕΕ) αφού ήταν με μισθό και στην σύμβαση επισιτιστικών ή με το ημερομίσθιο της ΕΓΣΕΕ αφού αντικειμενικά είναι εργάτης κι όχι υπάλληλος;

Κάθε γνώμη θα είναι βοήθεια

ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
 • 0

Συμφωνώ ότι δεν καθορίζει ο τρόπος πληρωμής το αν είναι υπάλληλος ή εργάτης αλλά αυτό αφορά την αποζημίωση πρακτικά.

Στη σύμβαση των επισιτιστικών που δεν ισχύει πλέον ο διανομέας αμειβόταν με μισθό.

Το ερώτημα είναι τώρα πρέπει τον διανομέα να τον προσλάβω με μισθό (της ΕΓΣΕΕ) αφού ήταν με μισθό και στην σύμβαση επισιτιστικών ή με το ημερομίσθιο της ΕΓΣΕΕ αφού αντικειμενικά είναι εργάτης κι όχι υπάλληλος;

Κάθε γνώμη θα είναι βοήθεια

ευχαριστώ

εγω παντως που εκανα μια τετοια προσληψη τον εβαλα με ημερομισθιο....

Link to post
Share on other sites
 • 0

Συμφωνώ ότι δεν καθορίζει ο τρόπος πληρωμής το αν είναι υπάλληλος ή εργάτης αλλά αυτό αφορά την αποζημίωση πρακτικά.

Στη σύμβαση των επισιτιστικών που δεν ισχύει πλέον ο διανομέας αμειβόταν με μισθό.

Το ερώτημα είναι τώρα πρέπει τον διανομέα να τον προσλάβω με μισθό (της ΕΓΣΕΕ) αφού ήταν με μισθό και στην σύμβαση επισιτιστικών ή με το ημερομίσθιο της ΕΓΣΕΕ αφού αντικειμενικά είναι εργάτης κι όχι υπάλληλος;

Κάθε γνώμη θα είναι βοήθεια

ευχαριστώ

Θα τον προσλάβετε ως εργατοτεχνίτη και, αν θέλετε να τον αμείβετε με σταθερό μηνιαίο μισθό όπως προέβλεπε η σύμβασή τους, υπολογίζετε το 26πλάσιο του εργατοτεχνίτη της ΕΓΣΣΕ και τον ασφαλίζετε για 25 ημέρες το μήνα. (Για 5ήμερη απασχόληση)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Η ασφάλιση  στο ΙΚΑ των διανομέων σε καφέ,  γίνεται σε τεκμαρτό ημερομίσθιο ή στο μισθό-ημερομίσθιο βάσει της ΕΓΣΣΕ? Σας ευχαριστώ!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...