Jump to content
 • 0

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ


Alexisk
 Share

Question

Καλησπέρα σε όλους....Έχω κάποιες απορίες που τις "κουβαλάω καιρό" και ψάχνω επίσης καιρό και θα ήθελα να δω αν αυτά που έχω καταλάβει είναι σωστά:

1) Μερική αποσχόληση:Για τον υπολογισμό των ημερών ασφ. συγκρίνουμε το ημερομίσθιο με το Τεκμαρτό της 1ης ασφ. κλάσης. Εάν μεγαλύτερο ή ίσο τότε 25 μέρες ασφάλισης εάν η επιχείρηση λειτουργεί όλο τον μήνα και άν λειτουργεί σε 5μερη βάση ανάλογα τις εργάσιμες του μήνα. Εάν μικρότερο τότε μηνιαίος μισθός διά Τ.ημερ 1ης Α.Κ = ημέρες ασφάλισης με στρογγυλοποίηση πρός τα πάνω.

2) Εκ περιτροπής αποσχόληση: μηνιαίος μισθός διά Τ.ημερ 1ης Α.Κ = ημέρες ασφάλισης με στρογγυλοποίηση πρός τα πάνω.

3) Υπολογισμός μισθού = μισθός * ώρες εβδομαδιαίας αποσχόλησης/ 40.

4) Σε μερική απασχόληση άνω των τεσσάρων ωρών ημερησίως υπολογίζονται σαν ολόκληρες μέρες στην ασφάλιση ΙΚΑ. Δηλαδή 25 ημέρες ασφάλισης?

5) Σε μερική απασχόληση με ωράριο μικρότερο των τεσσάρων ωρών υπολογίζεται προσαύξηση στον μισθό κατά 7,5%?

6) Εάν επιτηδευματίας εργάζεται αποδεδειγμένα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τότε το εισόδημα του θεωρείται από μισθωτές υπηρεσίες?

Ξεκίνησα νέο θέμα λόγου ότι τα ερωτήματα ποικίλουν. Όποιος έχει όρεξη και διάθεση ας απαντήσει : ) !!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

ο μισθος θα ειναι σταθερος και τα ενσημα θα ειναι οι πραγματικες ημερες με την προσαυξηση του σαββατου δηλ πραγματικες ημερες επι 1,2

 

(εχεις διευκρινησει στις ερωτησεις σου οτι θα τον εχεις ως εμμισθο υπαλληλο με σταθερο μισθο? ή καταλαβαν οτι θα απασχολεις ημερομισθιο?)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δεν νομίζω ότι για τρεις ημέρες απασχόλησης ισχύει το ένσημο του Σαββάτου, από τη στιγμή που δεν μιλάμε για πενθήμερη εργασία.
Δείτε τι προβλέπει και η
εγκύκλιος ΙΚΑ 95/1992  Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων.

Δεν είναι λάθος να δηλώσετε στον πίνακα ημερομίσθιο αντί για μισθό, αλλά αν θέλει η επιθεώρηση εργασίας να δηλώσετε οπωσδήποτε μισθό,

τότε βάλτε αυτόν που σας λέει, αλλά εσείς τους υπολογισμούς σας θα τους κάνετε πάντα βάσει του ημερομισθίου και των πραγματικών ημερών απασχόλησης,
ας βγαίνουν κάποιες φορές παραπάνω οι μηνιαίες αποδοχές λόγω των κυμαινόμενων ημερών απασχόλησης, κανένα πρόβλημα δεν θα έχετε.


Υ.Γ. εκ των υστέρων.
Τελικό συμπέρασμα μου εδώ:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=89092&p=613702 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η λογική του ΙΚΑ για το ένσημο της 6ης ημέρας, είναι ότι σε μερική απασχόληση των 5 ημερών θέλει να δει συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο άνω των 33,33 ωρών,

επειδή το πραγματικό ημερήσιο ωράριο της εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι 6,66 ώρες (Χ 6 ημέρες = 40 ώρες. Ενώ 6,66Χ5=33,33 ώρες).

 

Σε σχετικό σεμινάριο, ένας διευθυντής ΙΚΑ είχε αναφέρει πως σε πενθήμερη εργασία 39 ωρών την εβδομάδα, οι ασφαλιστικές ημέρες δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 22 μηνιαίως, αλλά την πιο πάνω λογική μου την είχε εξηγήσει διευθυντής του ΙΚΑ πλ.Συντάγματος και μου φαίνεται πιο σωστή.

 

Υ.Γ. εκ των υστέρων.
Τελικό συμπέρασμα μου εδώ:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=89092&p=613702


 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

 

Σε σχετικό σεμινάριο, ένας διευθυντής ΙΚΑ είχε αναφέρει πως σε πενθήμερη εργασία 39 ωρών την εβδομάδα, οι ασφαλιστικές ημέρες δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 22 μηνιαίως

 

 

Στο επόμενο σεμινάριο που θα παραδώσει ο μέγας διευθυντής του ΙΚΑ θα ήθελα να με καλέσεις. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το ρεσιτάλ μαλακίας....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στο επόμενο σεμινάριο που θα παραδώσει ο μέγας διευθυντής του ΙΚΑ θα ήθελα να με καλέσεις. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το ρεσιτάλ μαλακίας....

 

Και κάποιος με κάμερα να καταγράφει αντιδράσεις.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ασφάλεια 1 για κάθε πραγματική ημέρα εργασίας..

 

Το συζητάς αυτό ή είσαι κάθετος...?????? :)

 

 

 

 

καλημέρα θέλω να προσλάβω έναν υπάλληλο γραφείου με 3 φορές την εβδομάδα απο 8ωρες και με μισθό του πλήρως απασχολουμενου 586,08 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μωρέ το γράφει και ο Νιάρχος, αλλά:

 

 

Από το άρθρο 18 του κανονισμού:

2. Εάν δια την παροχήν εργασίας συνεφωνήθη η καταβολή αποδοχών υπολογιζομένων καθ' ημέραν, εβδομάδα, δεκαήμερον, εικοσαήμερον κλπ. ο ημερήσιος μισθός του ησφ/νου εξευρίσκεται διαιρουμένου του λαμβανομένου παρ' αυτού δι' εκάστην μισθοδοτικήν περίοδον ποσού δια του αριθμού των ημερών καθ' ας παρέσχον ούτοι εργασίαν ή δι' ας δικαιούνται αποδοχών εν όλω η εν μέρει.
 Ο ημερήσιος μισθός ησφαλισμένων απασχολουμένων υπό σύστημα παροχής εργασίας πέντε ημερών καθ' εβδομάδα εξευρίσκεται ως ακολούθως, εφ' όσον οι οικείοι εργοδόται έχουν προηγουμένως δηλώσει εις το αρμόδιον Υποκατάστημα του ΙΚΑ, ότι το προσωπικόν αυτών απασχολείται υπό το σύστημα τούτο:
 Προκειμένου περί απασχοληθέντων ανελλιπώς κατά την διάρκειαν μηνός ή εβδομάδος τινός δια της διαιρέσως των κατά τον μήνα ή την εβδομάδα ληφθεισών αποδοχών δια του αριθμού 25 ή 6 αντιστοίχως.
 Εάν όμως οι ανωτέρω ησφαλισμένοι δεν απησχολήθησαν καθ' όλην την διάρκειαν του μηνός ή της εβδομάδος, ο ημερήσιος μισθός εξευρίσκεται δια της διαιρέσεως των αντιστοίχων αποδοχών δια του αριθμού των πραγματικών ημερών απασχολήσεως προσαυξημένου:
 α) Δια τους επί μηνιαίω μισθώ αμειβομένους, κατά μία μονάδα δι' εκάστην εβδομάδα πλήρους απασχολήσεως, ως και δι' εκάστην εβδομάδα μη πλήρους τοιαύτης εντός του μηνός, εφ' όσον όμως υπήρξεν απασχόλησις κατά την εβδομάδα ταύτην, τουλάχιστον τριών ημερών.
 β) Δια τους επί ημερομισθίω αμειβομένους κατά μία μονάδα εβδομαδιαίως εφ' όσον κατά την εβδομάδα μη πλήρους απασχολήσεως, παρεσχέθη εργασία τουλάχιστον τριών ημερών.
 Ειδικά για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που απασχολούνται με το σύστημα της 5ήμερης εβδομάδας εργασίας και καταλαμβάνονται από τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδομών καθώς και αυτές περί καταβολής Δωροσήμου, ο κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου αριθμός ημερών εργασίας λογίζεται προσαυξημένος κατά 20% μη δυνάμενος όμως να υπερβεί τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών της αντίστοιχης μισθοδοτικής περιόδου. Η ανωτέρω προσαύξηση των ημερών εργασίας ενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

 

Θες να πεις δλδ ότι δεν ισχύει για την εκ περιτροπής εργασία αλλά μόνο για την 5ήμερη..??

Link to comment
Share on other sites

 • 0
β2) αν η επιχείρηση εργάζεται με το σύστημα της εβδομάδας των πέντε ημερών εργασίας ((Δευτέρα –Παρασκευή) και ο μισθωτός πραγματοποιεί 2 ημερομίσθια την εβδομάδα θα του αναγνωρισθούν όσες ημέρες πραγματικά εργάζεται αν όμως πραγματοποιεί 3 ημερομίσθια και άνω για κάθε εβδομάδα εργασίας θα του αναγνωρίζεται και 1 ημερομίσθιο επιπλέον.

 

 

 

www.taxheaven.gr/default/attachments/download/id/3266

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μωρέ το γράφει και ο Νιάρχος, αλλά:

 

 

Από το άρθρο 18 του κανονισμού:

 

Θες να πεις δλδ ότι δεν ισχύει για την εκ περιτροπής εργασία αλλά μόνο για την 5ήμερη..??

 

Είναι ξεκάθαρο και το παραθέτεις έξοχα! 

 

Υ.Γ. Το εγχειρίδιο του ΙΚΑ είναι ένα εσωτερικό βιβλίο του ΙΚΑ που δεν αποτελεί πηγή δικαίου. Αντίθετα περιέχει πράγματα που δεν εδράζονται πουθενά. 

Το δε αυθαίρετο επιχείρημα του ΙΚΑ πως αν είσαι μερικώς απασχολούμενος, οι ημέρες ασφάλισής σου εξαρτώνται από το πόσες μέρες είναι ανοιχτή η επιχείρηση, είναι  η μεγαλύτερη βλακεία που έχω διαβάσει. 

Δηλαδή, εργαζόμενος μερικώς απασχολούμενος σε πενθήμερη βάση, με μισθό ανώτερο του τ.η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης,

α) αν η εταιρεία που δουλεύει είναι ανοιχτή όλες τις ημέρες της εβδομάδας θα πάρει 25 ένσημα

β) αν η εταιρεία είναι ανοιχτή Δευτέρα-Παρασκευή θα πάρει ...21-22. 

Φυσικά το παραπάνω δεν υπάρχει πουθενά αλλά είναι μία παντελώς αυθαίρετη και άστοχη συνεπαγωγή του ΙΚΑ που στα δικαστήρια γελάνε όλοι οι δικαστές.

 

 

ΤΙ πίνετε ρε μάγκες εκεί στο ΙΚΑ; 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Και ο μακαρίτης, πλέον ,κος Γ.Ψηλός Δντης του ικα έγραφε οτι εάν κάποιος απασχολείται τουλάχιστον 4ωρο,

οι μέρες ασφάλισης είναι 25,αλλά ποιος τον άκουσε............εφαρμόζοντας εγώ αυτή την λογική,ήρθε κάποιος απο το

ικα Αθηνών και λέει,αφού τον ασφαλίζεις με 25 μέρες μηνιαίως ,εγώ λέω ότι είναι πλήρης απασχόληση και είναι ακόμη

στα δικαστήρια,αφού προηγούμενα έκλεισε την επιχείρηση,άντε να βρεις άκρη.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΓΙα τους εκ περιτροπής ορθώς δεν υπολογίζεται το +1 αφού αυτό ισχύει μόνο για την πενθήμερη απασχόληση.

 

Αυτός που απασχολείται σε πενθήμερη βάση αλλά π.χ 2 ώρες την ημέρα διακιούται τη προσαύξηση του +1 απο 3 μέρες και πάνω..?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημερα θα τρελαθω απο τα νευρα μου  :angry:  πηγα σημερα πρωι και επιθεωρηση και ικα και συμπερασμα

η επιθεωρηση μου λεει οτι εγω θελω στον πινακα βασει του 3846 μισθο ο οποιος θα εινα 24ωρες * 3,52 * 4,1667 =352,00

παω στο ικα μετα και του λεω για να δουμε μηνα μαρτιο και απριλιο ποσα ενσημα θες και πανω σε ποιο ποσο τις εισφορες και μου λεει ημερες εργασιασ Δ-Τ-Τ

Αρα 3/2014 13 ενσημα και μισθος για αποδοχες 13*8*3,52= 366,08 και του λεω αμα το παμε ετσι 25*8*3,52=704 και οχι 586,08 , η απαντηση ετσι ελεγχουμε εμεις διαφορετικα θα εχεις προστιμο.

        4/2014 14 ενσημα και μισθος για αποδοχες 14*8*3,52=394,24

εχω το προγραμμα τις epsilon  πως να το αντιμετωπισω θελει ο πελατης να κανει προσληψη και τον καθυστερω .

ευχαριστω

,

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Και ο μακαρίτης, πλέον ,κος Γ.Ψηλός Δντης του ικα έγραφε οτι εάν κάποιος απασχολείται τουλάχιστον 4ωρο,

οι μέρες ασφάλισης είναι 25,αλλά ποιος τον άκουσε............εφαρμόζοντας εγώ αυτή την λογική,ήρθε κάποιος απο το

ικα Αθηνών και λέει,αφού τον ασφαλίζεις με 25 μέρες μηνιαίως ,εγώ λέω ότι είναι πλήρης απασχόληση και είναι ακόμη

στα δικαστήρια,αφού προηγούμενα έκλεισε την επιχείρηση,άντε να βρεις άκρη.

 

Τη θυμάμαι τη περίπτωσή σου.... χαρακτηριστικά.....

 

 

2 πράγματα...

 

1ον, πολλές φορές έχω πει πάνω στα νεύρα μου για μηνύσεις, παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας κτλ εναντίον των ελεγκτών... Άμα ηρεμήσω, μου περνάει... Στη δική σου περίπτωση, αν είχα συμβάσεις κατατεθημένες στην επιθεώρηση και πίνακες προσωπικού, στο λόγο μου, θα κινόμουν εναντίον του ελεγκτή, του προϊσταμένου εσόδων και του διευθυντή του ικα για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, ζητώντας αποζημίωση για την ηθική βλάβη που μου προξένησαν ως επαγγελματία. Σου δίνω το λόγο μου... κι ας μου κόστιζε...

 

2ον, άμα τυχόν δει ξανά αυτόν τον ελεγκτή, να του πεις ότι ένας συνάδελφος από το Κρήτη μου είπε να σου μεταφέρω να πας να γ@μηθείς......

 

 

 

Από κει και πέρα, όμως, τι να λέμε.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000)


Εκτός του θεσμού της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των μισθωτών (παροχή εργασίας σε έναν εργοδότη για εργασία πλήρους ωραρίου) συχνά στην πράξη συναντώνται και μορφές μερικής απασχόλησης οι οποίες εξετάζονται στη συνέχεια.


Εκ περιτροπής εργασία μισθωτών

Ασφάλιση των εκ περιτροπής εργαζομένων

Οι εκ περιτροπής εργαζόμενοι ασφαλίζονται κατ’ αρχήν για τις ημέρες κάθε μήνα που απασχολούνται. Ειδικά στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ισχύουν τα ακόλουθα: Οι εκ περιτροπής εργαζόμενοι που απασχολούνται για μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα ασφαλίζονται γι’ αυτές τις ημέρες και μόνο.

Αν απασχολούνται για τρεις ή περισσότερες ημέρες εβδομαδιαίως τότε ασφαλίζονται για τις ημέρες εργασίας συν μία ημέρα. Δηλαδή εργαζόμενος εκ περιτροπής για τρεις ημέρες ασφαλίζεται για τέσσερις.

 

 

να πω οτι με πηρε στο λαιμο του το παραπανω για το +1? το λεω δεν ντρεπομαι ,το θεμα ειναι τι ισχυει τελικα?

 

 

υγ. επισης απο απαντηση για το ιδιο θεμα του KAROLOS εδω στο φορουμ http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=15714&page=3

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ :

Κατ’ αρχήν , οι εκ περιτροπής εργαζόμενοι ασφαλίζονται για τις ημέρες κάθε μήνα που απασχολούνται . Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας , ισχύουν τα ακόλουθα : Οι εκ περιτροπής εργαζόμενοι που , κατά τη συμφωνία τους , απασχολούνται μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα ασφαλίζονται για τις ημέρες αυτές και μόνο . Εάν , όμως , απασχολούνται τρεις ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα , τότε στις ημέρες απασχολήσεως που ασφαλίζονται προστίθεται μία ακόμα . Π.χ. εργαζόμενος εκ περιτροπής επί 3 ημέρες την εβδομάδα ασφαλίζεται για 4 και εργαζόμενος επί 4 ημέρες την εβδομάδα ασφαλίζεται για 5 ημέρες .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημερα θα τρελαθω απο τα νευρα μου  :angry:  πηγα σημερα πρωι και επιθεωρηση και ικα και συμπερασμα

η επιθεωρηση μου λεει οτι εγω θελω στον πινακα βασει του 3846 μισθο ο οποιος θα εινα 24ωρες * 3,52 * 4,1667 =352,00

παω στο ικα μετα και του λεω για να δουμε μηνα μαρτιο και απριλιο ποσα ενσημα θες και πανω σε ποιο ποσο τις εισφορες και μου λεει ημερες εργασιασ Δ-Τ-Τ

Αρα 3/2014 13 ενσημα και μισθος για αποδοχες 13*8*3,52= 366,08 και του λεω αμα το παμε ετσι 25*8*3,52=704 και οχι 586,08 , η απαντηση ετσι ελεγχουμε εμεις διαφορετικα θα εχεις προστιμο.

        4/2014 14 ενσημα και μισθος για αποδοχες 14*8*3,52=394,24

εχω το προγραμμα τις epsilon  πως να το αντιμετωπισω θελει ο πελατης να κανει προσληψη και τον καθυστερω .

ευχαριστω

,

 

Υπάρχουνε κάποιες στιγμές στη ζωή μας που πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ως επαγγελματίες....

 

Οι παπαριές του ικα γνωστές... ενημερωτικά, η epsilon  έχει συμορφωθεί πλήρως προς τις απαιτήσεις του ικα, για να μην έχουν πρόβλημα οι πελάτες της μετά...

 

Στην ουσία..

 

Ο προσδιορισμός του μισθού, είναι θέμα Επιθεώρησης Εργασίας. Όχι του ικα... Το ικα υποχρεούται βάσει του νόμου να διαπιστώσει αν ασφαλίζεται ο εργαζόμενος με αποδοχές μικρότερες από την ισχύουσα ΣΣΕ (στην περίπτωσή σου ΕΓΣΣΕ) και εφόσον το διαπιστώσει, οφείλει να εκδόσει πράξεις επιβολής εισφοών και να ζητήσει να αποδώσει ο εργοδότης τη διαφορά με προσαύξηση εκπροθέσμου πληρωμής και πρόστιμο για την μη δήλωσή τους στην ΑΠΔ.

 

Στην πράξη....

 

Έχεις σαφώς 2 επιλογές,

 

1. συντάσσεσαι με τις απαιτήσεις του ιδρύματος και υπολογίζεις την ασφάλιση στον αυξημένο μισθό...

 

+

- ο εργαζόμενος θα λαμβάνει μεγαλύτερο μισθό, θα ασφαλίζεται με περισσότερες αποδοχές, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα.

- η επιθεώρηση θα βλέπει μεγαλύτερο μισθό, δεν θα έχει πρόβλημα.

- το ικα θα του κάνεις τα χατήρια, δεν θα έχει πρόβλημα.

 

-

- θα πληγωθεί ο εγωισμός σου και η επαγγελματική σου κατάρτιση.

- ο εργοδότης θα αντιμετωπίσει αυξημένο μισθοδοτικό κόστος (εισφορές ικα κάθε μήνα, επιδόματα, δώρα κτλ).

 

2. λες στο ικα με όμορφο τρόπο να πάει να γ@μηθεί, και κάνεις ότι λέει η Επιθεώρηση Εργασίας....

 

+

- ο εργαζόμενος θα λαμβάνει μισθό βάσει ΕΓΣΣΕ, νόμιμα δλδ, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα.

- η επιθεώρηση δεν θα έχει πρόβλημα.

- θα ανέβει η αυτοεκτίμησή σου

- ο εργοδότης θα αντιμετωπίσει κανονικό μισθοδοτικό κόστος με ότι αντανάκλαση έχει στη αγορά

 

-

- το ικα ενδεχομένως να σου τα κάνει πεπόνια στον τακτικό έλεγχο

- ενδεχομένως να επιβάλλει πρόστιμα στον εργοδότη, που άμα τα χρεώσει, άντε να ξεμπλέξεις σε ΤΔΕ και διοικητικά δικαστήρια.

 

 

Εάν επιλέξεις τον δεύτερο χειρισμό, προτείνω ανεπιφύλακτα:

 

1. γραπτό ερώτημα να σου απαντήσει η επιθεώρηση εργασίας για τον μισθό του εργαζομένου.

 

2. κοινοποίηση στο ικα της απάντησης, σύμβασης εργασίας και πίνακα προσωπικού για να λάβουν γνώση, ερώτηση αν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα στην ασφάλιση.

Στο έγγραφο θα τους λες:

- η αρμόδια υπηρεσία που ελέγχει τις εργασιακές σχέσεις και τα ειδικότερα εργασιακά ζητήματα (όπως ο προσδιορισμός του νόμιμου μισθού) με το απαντητικό της έγγραφο τάδε, ορίζει ότι ελάχιστος νόμιμος μισθός είναι τάδε.

- τις διατάξεις που πάτησε η επιθεώρηση (αναλογία μισθού πλήρους απασχόλησης για αυτόν με μερική)

- αν δεν συμφωνείτε με τον υπολογισμό της επιθεώρησης, παρακαλώ να μας παραθέσετε τις διατάξεις με τις οποίες το υπολογίζετε και πόσο θεωρείτε ότι είναι

 

3. βρίσκεις τις διατάξεις για το ότι ο μισθωτός και ο εργοδότης είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ως τρόπο αμοιβής μισθό, ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο, τις διατάξεις που λένε για αναλογική αμοιβή, μαζί με την απάντηση της επιθεώρησης πας στον προϊστάμενο εσόδων του ικα και μετά που θα σου αρνηθεί (γιατί θα σου αρνηθεί) καρφί στον διευθυντή του ικα για μαλλιοτράβηγμα.

 

4. όταν σου απαντήσουνε τις μ@λ@κίες τους από το ικα, το κοινοποιείς στην επιθεώρηση και ζητάς την άποψή τους.

 

5. το ξαναπαίρνεις και το πας στο ικα...

 

 

Τέλος:

 

- Ότι κάνεις, εγγράφως και πριν περάσει ο καιρός.

 

- Καλό θα ήταν να μην λάβεις εσύ την απόφαση, παραθέτεις τα δεδομένα στον εργοδότη και ας αποφασίσει αυτός.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δεν νομίζω ότι για τρεις ημέρες απασχόλησης ισχύει το ένσημο του Σαββάτου, από τη στιγμή που δεν μιλάμε για πενθήμερη εργασία.

Δείτε τι προβλέπει και η εγκύκλιος ΙΚΑ 95/1992  Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων.

Δεν είναι λάθος να δηλώσετε στον πίνακα ημερομίσθιο αντί για μισθό, αλλά αν θέλει η επιθεώρηση εργασίας να δηλώσετε οπωσδήποτε μισθό,

τότε βάλτε αυτόν που σας λέει, αλλά εσείς τους υπολογισμούς σας θα τους κάνετε πάντα βάσει του ημερομισθίου και των πραγματικών ημερών απασχόλησης,

ας βγαίνουν κάποιες φορές παραπάνω οι μηνιαίες αποδοχές λόγω των κυμαινόμενων ημερών απασχόλησης, κανένα πρόβλημα δεν θα έχετε.

 

συγνωμη για την παρεμβαση αλλα στο εγγραφο που παραθεσατε που ακριβως αναφερει οτι δεν ισχυει το +1 ενσημο,αυτο που διαβασα (εκτος και αν μου διεφυγε κατι) στο αρθρο 39 απλως ενισχυει το +1.

 

και διαβαζοντας καλυτερα....

 

΄΄Στα άτομα που καταλαμβάνονται από τη διάταξη αυτή θα έχουν ανάλογη εφαρμογή

και οι διατάξεις για την αναγνώριση στην ασφάλιση περισσοτέρων ημερών εργασίας

για όσους απασχολούνται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας. Δηλαδή οι μερι-κώς απασχολούμενοι για τρεις ημέρες την εβδομάδα και πάνω θα αναγνωρίζουν στην

ασφάλιση μία ημέρα επί πλέον, ενώ αντίθετα αυτοί που θα απασχολούνται μέχρι2

ημέρες την εβδομάδα θα αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όσες πραγματικά ημέρες απα-σχολούνται.΄΄

Edited by ΓΙΩΤΗΣ
Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γιώτης πιο πριν λέει:
 
Από τη διάταξη αυτή δεν προκύπτει κανένας χρονικός περιορισμός.
Κατά συνεπεια όλοι οι απασχολούμενοι για χρόνο μικρότερο του νομίμου ωραρίου και αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό
μέχρι την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, θα αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όλες τις
ημέρες που απασχολούνται.

Προφανώς το ΙΚΑ έχει ερμηνεύσει ότι ο νόμος εννοεί αυτούς που εργάζονται σε πενθήμερη βάση, αλλά με μικρότερο ωράριο.
Δηλαδή τους μερικώς απασχολούμενους σε πενθήμερη βάση και όχι τους εκ περιτροπής εργασίας.


Δηλαδή, αν κάποιος εργαζόμενος, με πενθήμερη μερική απασχόληση, απουσιάσει έως δύο ημέρες, θα λάβει το ένσημο της 6ης μέρας.

Εμένα πιο δίκαιη μου φαίνεται η λογική που μου εξέθεσε ο διευθυντής του ΙΚΑ πλ.Συντάγματος (6,66 ώρες τουλάχιστον).
Συζητούσαμε για μισθωτό πενθήμερης μερικής απασχόλησης, ο οποίος εργαζόταν 4 ώρες ημερησίως και αρνιόταν το ΙΚΑ να του αναγνωρίσει την 6η ημέρα.
Εμείς τότε, με συννενόηση με τον εργοδότη τον είχαμε ασφαλίσει στα 25 κι έτσι τον αφήσαμε και ο άνθρωπος τώρα έχει κάνει αίτηση για σύνταξη και περιμένει...


Δεν μπορώ να πάρω θέση για το τι είναι αυθαίρετο και τι δεν είναι.

 

Ο expert στα εργασιακά/ασφαλιστικά εδώ μέσα είναι ο "γιατρός" (το μέλος doctor). B)
Εγώ είμαι στα θέματα αναπηρίας περισσότερο. :(

 

Υ.Γ. εκ των υστέρων.
Τελικό συμπέρασμα μου εδώ:
http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=89092&p=613702

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

μα και εγω ψαχνω να βρω τι τελικα πρεπει να κανω διοτι η αποψη απο το

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000)

 

Ασφάλιση των εκ περιτροπής εργαζομένων

Οι εκ περιτροπής εργαζόμενοι ασφαλίζονται κατ’ αρχήν για τις ημέρες κάθε μήνα που απασχολούνται. Ειδικά στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ισχύουν τα ακόλουθα: Οι εκ περιτροπής εργαζόμενοι που απασχολούνται για μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα ασφαλίζονται γι’ αυτές τις ημέρες και μόνο.
,

 

και η αποψη του KAROLOS που ανεβασα πιο πανω συμφωνουν ξεκαθαρα οτι αυτο δεν αφορα μονο την 5νθημερη μερικη απασχοληση αλλα και την εκ περιτροπης.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...